Жилищный адвокат

що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 02.08.2012  № 1000
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 р. за № 1445/21757

  Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу

  Відповідно до статей 4, 18 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»( 2467-17 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики( 1059/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, та постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 247 ( 247-2008-п ) «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу (додається).

  2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  В. о. Голови Комісії

  О. Рогозін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 02.08.2012  № 1000

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 р. за № 1445/21757

  АЛГОРИТМ розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Алгоритм установлює порядок розподілу публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України», публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» та публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк» коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника, що надходять за використаний природний газ від усіх категорій споживачів, а також механізм розрахунку гарантованими постачальниками нормативів перерахування коштів на поточні рахунки газотранспортних, газорозподільних підприємств, гарантованих постачальників та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам.

  1.2. Дія цього Алгоритму не поширюється на відносини, пов'язані з остаточним розрахунком гарантованого постачальника природного газу та його структурних підрозділів із власником природного газу, газотранспортними, газорозподільними підприємствами відповідно до умов укладених договорів та погашенням заборгованості споживачів за спожитий природний газ.

  1.3. У цьому Алгоритмі терміни вживаються в такому значенні:

  власник природного газу — особа незалежно від форми власності і сфери управління, якій належить природний газ на праві власності, у тому числі на праві, що виникає на підставі договорів про спільну діяльність;

  газорозподільне підприємство — суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об'єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

  газотранспортне підприємство — суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу магістральними газопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні, та виконує щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

  гарантований постачальник природного газу (гарантований постачальник) — визначене у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, газопостачальне підприємство, яке не має права відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу;

  розрахунковий період — календарний місяць, на який НКРЕ затверджуються нормативи перерахування коштів;

  споживачі — юридична особа, фізична особа — підприємець або фізична особа, які отримують природний газ відповідно до договору з гарантованим постачальником та використовують його як паливо або сировину;

  уповноважений банк — публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», або публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», або публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», у якому гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, власниками природного газу відкрито поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять від споживачів за використаний природний газ.

  II. Порядок розподілу та перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника та його структурних підрозділів, та механізм розрахунку гарантованим постачальником нормативу перерахування коштів

  2.1. Гарантовані постачальники та їх структурні підрозділи відкривають в установах уповноважених банків:

  поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «населення», а саме від населення та юридичних осіб, яким природний газ відпускається за роздрібними цінами, диференційованими залежно від річних обсягів споживання, які затверджені НКРЕ для населення (далі — юридичні особи);

  поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «бюджетні установи», а саме від установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, крім обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню (далі — бюджетні установи);

  поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «ТКЕ — населення», а саме від суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установленими на даху та прибудованими (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання і за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (далі — ТКЕ — населення);

  поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «ТКЕ — бюджет», а саме суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установленими на даху та прибудованими (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, крім населення та релігійних організацій) (далі — ТКЕ — бюджет);

  поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання», а саме від промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, у тому числі від релігійних організацій, виключно в межах обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності.

  2.2. Відкриття гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, власниками природного газу у публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», або публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», або публічному акціонерному товаристві акціонерний банк «Укргазбанк» поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 247( 247-2008-п ) «Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ».

  2.3. Забороняється зарахування коштів, сплачених споживачами за спожитий природний газ, на інші рахунки.

  У разі виявлення факту зарахування коштів, сплачених споживачами за спожитий природний газ на інші рахунки, НКРЕ має право здійснити відповідні коригування нормативів перерахування коштів гарантованого постачальника на користь інших учасників платіжно-розрахункових відносин.

  2.4. Гарантовані постачальники та їх структурні підрозділи обумовлюють у відповідному договорі банківського рахунка право банку на договірне списання (перерахування) без платіжних доручень з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів, згідно з положеннями цього Алгоритму.

  2.5. Гарантовані постачальники та їх структурні підрозділи укладають у двомісячний строк після затвердження НКРЕ переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, відкритих в установах уповноваженого банку гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, нові договори (додаткові угоди) зі споживачами із зазначенням відповідного поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ виключно на такий рахунок.

  2.6. Усі споживачі оплачують вартість спожитого ними природного газу шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ, відкриті в установах уповноваженого банку гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами.

  2.7. Форми, за якими гарантовані постачальники розраховують нормативи перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів за спожитий природний газ, а також вихідні дані, що застосовуються для розрахунку цих нормативів, наведено в додатках 1-10 до цього Алгоритму.

  При розрахунках нормативів перерахування коштів усі ціни, тарифи та розміри збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності обраховуються з урахуванням вимог Податкового кодексу України( 2755-17 ).

  2.8. Розраховані гарантованим постачальником нормативи перерахування коштів щомісяця подаються до п'ятого числа місяця, що передує розрахунковому періоду, до НКРЕ для затвердження.

  2.9. НКРЕ розглядає подані гарантованим постачальником нормативи перерахування коштів та приймає рішення щодо їх затвердження.

  Затверджені нормативи перерахування коштів доводяться НКРЕ до відома уповноваженого банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку розрахункового періоду.

  2.10. Залишок коштів, який утворився станом на 1 число кожного місяця на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників, розподіляється та перераховується відповідно до затверджених нормативів перерахування коштів, які діяли в попередньому місяці.

  2.11. У разі неподання в установлений термін гарантованим постачальником до НКРЕ розрахованих нормативів перерахування коштів або подання їх з порушенням вимог цього Алгоритму, розраховані гарантованим постачальником нормативи перерахування коштів не затверджуються.

  2.12. У разі невстановлення НКРЕ нормативів перерахування коштів уповноважений банк акумулює усі кошти, що надійшли за спожитий природний газ, на відповідних поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих гарантованим постачальником, до отримання затверджених НКРЕ нормативів перерахування коштів.

  2.13. При розрахунку нормативів перерахування коштів застосовуються планові обсяги постачання природного газу по кожній категорії споживачів на відповідний розрахунковий період відповідно до умов укладених договорів із власниками природного газу, газотранспортним та газорозподільним підприємствами, а у випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств — згідно з умовами укладених договорів із відповідними газодобувними підприємствами.

  2.14. Гарантовані постачальники зобов'язані укласти відповідні договори з власниками природного газу, газотранспортними та газорозподільними підприємствами, а у випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств — з газодобувними підприємствами та надати НКРЕ копії вищезазначених договорів, засвідчених печаткою гарантованого постачальника.

  2.14.1. Копії договорів на наступний календарний рік з власниками природного газу, газотранспортними та газорозподільними підприємствами, а у випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств — з газодобувними підприємствами, за категорією «населення» мають бути надані НКРЕ до 15 грудня поточного року. Копії договорів за іншими категоріями споживачів мають бути надані НКРЕ до 15 січня.

  2.14.2. При визначенні у договорах тільки планових квартальних обсягів постачання природного газу за відповідною категорією споживачів гарантований постачальник у межах планових квартальних обсягів постачання природного газу самостійно визначає помісячний обсяг природного газу, про що обов'язково письмово повідомляє НКРЕ.

  2.15. При визначенні планових обсягів постачання природного газу населенню за наявності газових лічильників ураховується відсоток (коефіцієнт), який визначається, виходячи з фактичного приросту обсягів споживання населенням природного газу, за наявності газових лічильників за останні два роки.

  У разі неукладення гарантованими постачальниками договорів на купівлю-продаж природного газу з власниками природного газу, крім випадку закупівлі газу власного видобутку у грудні місяці поточного року на наступний рік при розрахунку нормативів перерахування коштів у грудні місяці поточного року на січень місяць наступного року, за планові обсяги постачання природного газу відповідним категоріям споживачів приймаються загальні фактичні обсяги постачання природного газу цим споживачам у січні місяці поточного року.

  2.16. Гарантовані постачальники зобов'язані до 15 січня поточного року надати до НКРЕ інформацію про фактичні обсяги споживання природного газу населенням за наявності газових лічильників та за їх відсутності (без урахування притоків/відтоків) у січні — грудні минулого року з помісячною розбивкою за категоріями диференціації цін, підписану керівником та засвідчену печаткою гарантованого постачальника та печаткою власника природного газу, а також інформацію про фактичні обсяги споживання природного газу окремо за іншими категоріями споживачів у січні — грудні минулого року з помісячною розбивкою, підписану та засвідчену печаткою власника природного газу.

  2.17. Гарантовані постачальники зобов'язані надавати до НКРЕ до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, засвідчену уповноваженим банком інформацію про рух грошових коштів на поточних рахунках із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника за розрахунковий період.

  2.18. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «населення» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

  2.18.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 3. де
 4. Нгн

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «населення»), у відсотках;

  Тп

  -

 5. тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3;
 6. Цл1

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік, грн/1000 м-3;

  Цн1

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік, грн/1000 м-3;

  Цл2

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік, грн/1000 м-3;

  Цн2

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік, грн/1000 м-3;

  Цл3

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік, грн/1000 м-3;

  Цн3

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік, грн/1000 м-3;

  Цл4

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік, грн/1000 м-3;

  Цн4

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік, грн/1000 м-3;

  V

  -

  загальний плановий обсяг постачання природного газу населенню та юридичним особам на відповідний розрахунковий період відповідно до укладених договорів, тис. м-3;

  Vл1

  -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vн1

  -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vл2

  -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vн2

  -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vл3

  -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vн3

  -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vл4

  -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vн4

  -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vлю1

  -

  плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vню1

  -

  плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vлю2

  -

  плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vню2

  -

  плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vлю3

  -

  плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vню3

  -

  плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vлю4

  -

  плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Vню4

  -

  плановий обсяг постачання природного газу юридичним особам на відповідний розрахунковий період, який використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік, тис. м-3;

  Цн

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «населення»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України( 2755-17 ), грн/1000 м-3, і визначається за формулою

  Цн=Цнл1Vл1+Цнн1Vн1+Цнл2Vл2+Цнн2Vн2+Цнл3Vл3+Цнн3Vн3+Цнл4Vл4+Цнн4Vн4+ +Цнлю1Vлю1+Цнню1Vню1+Цнлю2Vлю2+Цнню2Vню2+Цнлю3Vлю3+Цнню3Vню3+ +Цнлю4Vлю4+Цнню4Vню4,

 7. де
 8. Цнл1

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнн1

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнл2

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнн2

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнл3

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнн3

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнл4

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнн4

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнлю1

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнню1

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнлю2

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнню2

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнлю3

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнню3

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнлю4

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за наявності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік), грн/1000 м-3;

  Цнню4

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується юридичними особами за відсутності газових лічильників та за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12000 м-3 на рік), грн/1000 м-3.

  При визначенні планових обсягів постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період за наявності газових лічильників необхідно враховувати фактичні дані (співвідношення) із споживання природного газу населенням за наявності газових лічильників за ідентичний період минулого року з урахуванням відсотка (коефіцієнта), який визначається, виходячи із фактичного приросту обсягів споживання населенням природного газу за наявності газових лічильників за останні два роки. Визначений таким чином плановий обсяг постачання природного газу населенню за наявності газових лічильників на відповідний розрахунковий період є максимальним.

  Визначення коефіцієнта здійснюється за формулою

 9. де
 10. К

  -

  фактичний приріст обсягів споживання населенням природного газу за наявності газових лічильників за останні два роки, у відсотках;

  р

  -

  рік, у якому здійснюється розрахунок нормативу перерахування коштів, що надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника;

  Vлр-1

  -

  фактичний річний обсяг споживання природного газу населенням у р-1 році за наявності лічильників газу, тис. м-3;

  Vзагр-1

  -

 11. фактичний річний обсяг споживання природного газу населенням у р-1 році, тис. м-3;
 12. Vлр-2

  -

  фактичний річний обсяг споживання природного газу населенням у р-2 році за наявності лічильників газу, тис. м-3;

  Vзагр-2

  -

 13. фактичний річний обсяг споживання природного газу населенням у р-2 році, тис. м-3.
 14. Визначення планового обсягу постачання природного газу населенню за наявності газових лічильників на відповідний розрахунковий період здійснюється за формулою

 15. де
 16. -

  плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період за наявності лічильників газу, тис. м-3;

  Vл.іп. р-1

  -

  фактичний обсяг споживання природного газу населенням в ідентичному періоді р-1 року за наявності лічильників газу, тис. м-3;

  Vзаг.іп. р-1

  -

 17. фактичний обсяг споживання природного газу населенням в ідентичному періоді р-1 року, тис. м-3.
 18. У випадку, коли фактичний приріст обсягів споживання населенням природного газу за наявності газових лічильників за останні два роки має від'ємне значення, при розрахунку нормативів перерахування коштів необхідно враховувати фактичні дані (співвідношення) із споживання природного газу населенням за наявності газових лічильників за ідентичний період минулого року без урахування відсотка (коефіцієнта).

  2.18.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 19. де
 20. Нрн

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, у відсотках;

  Тт/р

  -

  тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  2.18.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 21. де
 22. Нмн

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

  Тт/м

  -

  тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств, з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

  2.18.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу у частині оплати за спожитий категорією «населення» природний газ за формулою

  Нвлн=100%-Нгн-Нрн-Нмн,

 23. де
 24. Нвлн

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу у частині оплати за спожитий категорією "населення" природний газ, у відсотках.

  2.19. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «бюджетні установи» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

  2.19.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 25. де
 26. Нгб

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «бюджетні установи»), у відсотках;

  Тп

  -

 27. тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3;
 28. Ц1б

  -

  ціна на природний газ для бюджетних установ з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «бюджетні установи»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м-3;

  Ц2б

  -

  ціна на природний газ для бюджетних установ з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «бюджетні установи»), тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, тарифу на постачання, грн/1000 м-3;

  V1б

  -

  плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних установ відповідно до укладених договорів (без урахування планових обсягів постачання природного газу для бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів), тис. м-3;

  V2б

  -

  плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів відповідно до укладених договорів, тис. м-3;

  Цнб

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «бюджетні установи»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України( 2755-17 ), грн/1000 м-3.

  2.19.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 29. де
 30. Нрб

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, у відсотках;

  Тт/р

  -

  тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  2.19.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 31. де
 32. Нмб

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

  Тт/м

  -

  тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3;

  Тт/м2

  -

  тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

  2.19.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «бюджетні установи» природний газ за формулою

  Нвлб=100%-Нгб-Нрб-Нмб,

 33. де
 34. Нвлб

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «бюджетні установи» природний газ, у відсотках.

  2.20. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «ТКЕ — населення» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

  2.20.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 35. де
 36. Нгт

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ — населення»), у відсотках;

  Тп

  -

 37. тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3;
 38. ЦТКЕн

  -

  ціна на природний газ для категорії «ТКЕ — населення» з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ — населення»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м-3;

  VТКЕн

  -

  плановий обсяг постачання природного газу для категорії «ТКЕ — населення» відповідно до укладених договорів, тис. м-3;

  Цнт

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ — населення»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України( 2755-17 ), грн/1000 м-3.

  2.20.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 39. де
 40. Нрт

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ — населення»), у відсотках;

  Тт/р

  -

  тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  2.20.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 41. де
 42. Нмт

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

  Тт/м

  -

  тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

  2.20.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ — населення» природний газ за формулою

  Нвлт=100%-Нгт-Нрт-Нмт,

 43. де
 44. Нвлт

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ — населення» природний газ, у відсотках.

  2.21. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «ТКЕ — бюджет» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

  2.21.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 45. де
 46. Нгт

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ — бюджет»), у відсотках;

  Тп

  -

 47. тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3;
 48. ЦТКЕб

  -

  ціна на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ — бюджет»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000м-3;

  VТКЕб

  -

  плановий обсяг постачання природного газу для категорії «ТКЕ — бюджет» відповідно до укладених договорів, тис. м-3;

  Цнт

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ — бюджет»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України( 2755-17 ), грн/1000 м-3.

  2.21.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 49. де
 50. Нрт

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «ТКЕ — бюджет»), у відсотках;

  Тт/р

  -

  тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  2.21.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 51. де
 52. Нмт

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

  Тт/м

  -

  тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

  2.21.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ — бюджет» природний газ за формулою

  Нвлт=100%-Нгт-Нрт-Нмт,

 53. де
 54. Нвлт

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ — бюджет» природний газ, у відсотках.

  2.22. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання» здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

  2.22.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 55. де
 56. Нгп

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»), у відсотках;

  Тп

  -

 57. тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3;
 58. Vпп

  -

  загальний плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м-3;

  Vп

  -

  плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м-3;

  і

  -

 59. кількість власників природного газу;
 60. Цп

  -

  роздрібна ціна на природний газ, який використовується для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м-3;

  Цнп

  -

  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»), обрахований відповідно до вимог Податкового кодексу України( 2755-17 ), грн/1000 м-3.

  2.22.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 61. де
 62. Нрп

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, у відсотках;

  Тт/р

  -

  тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3;

  Vт/р

  -

  загальний плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (без урахування планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м-3.

  2.22.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 63. де
 64. Нмп

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

  Тт/м

  -

  тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3;

  Тт/м2

  -

  тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕ, грн/1000 м-3.

  У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

  2.22.4. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання кожного із власників природного газу в частині оплати за спожитий категорією «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання» природний газ за формулою

  Ні=Цгі х Vпі/Sі(Цпі х Vпі),

 65. де
 66. Ні

  -

  норматив перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання кожного із власників природного газу в частині оплати за спожитий категорією «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання» природний газ, у відсотках;

  Цг

  -

  ціна, за якою здійснюється гарантованим постачальником закупівля природного газу для потреб категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання», без урахування збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання»), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, відповідно до укладеного договору, грн/1000 м-3.

  2.23. При розрахунках гарантованим постачальником не в повному обсязі з власником природного газу, газотранспортним та/або газорозподільним підприємством за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду включно, НКРЕ застосовує коригувальний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок гарантованого постачальника за відповідною категорією споживачів.

  2.24. Коригувальний коефіцієнт не застосовується до нормативу перерахування коштів гарантованого постачальника, якщо його розрахунки за договором купівлі-продажу природного газу, договором на транспортування природного газу магістральними газопроводами та/або договором на транспортування природного газу розподільними газопроводами для потреб відповідної категорії споживачів за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду включно, були здійснені на рівні не менше 100%.

  2.25. У разі виникнення обставин непереборної сили, унаслідок яких гарантований постачальник не має можливості проводити 100% розрахунки з іншими учасниками платіжно-розрахункових відносин, та надання до НКРЕ відповідної підтверджуючої інформації про такі обставини НКРЕ може встановити граничні рівні оплати закупленого та/або протранспортованого природного газу у власника природного газу, та/або газотранспортного підприємства, та/або газорозподільного підприємства (у відсотках) за кожною категорією споживачів, після досягнення яких до нормативу перерахування коштів гарантованого постачальника коригувальний коефіцієнт не буде застосовуватися.

  2.26. Коригувальний коефіцієнт розраховується за формулою

 67. де
 68. B

  -

  граничний рівень оплати закупленого та/або протранспортованого природного газу у власника природного газу, та/або газотранспортного підприємства, та/або газорозподільного підприємства (у разі відсутності встановленого граничного рівня оплати B=100%);

  D

  -

  фактичний рівень оплати природного газу (наростаючим підсумком з початку року) за договором на купівлю-продаж природного газу, договором на транспортування природного газу магістральними газопроводами та/або договором на транспортування природного газу розподільними газопроводами для потреб відповідної категорії споживачів між гарантованим постачальником та власником природного газу, або газотранспортним підприємством, або газорозподільним підприємством за період з початку року до місяця, що передує розрахунковому періоду. При розрахунку нормативів перерахування коштів на лютий місяць застосовується фактичний рівень оплати за минулий рік.

  2.27. У разі застосування коригувального коефіцієнта величина нормативу перерахування коштів власника природного газу, газотранспортного підприємства та/або газорозподільного підприємства збільшується на величину зменшення нормативу перерахування коштів гарантованого постачальника.

  2.28. Якщо гарантований постачальник надасть до 15 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, до НКРЕ довідку щодо суми заборгованості за пільгами і субсидіями за період з початку року (станом на 1 січня відповідного року) до місяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 1 число), від головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, міст Києва та Севастополя, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, то НКРЕ не враховує зазначену суму як борг при розрахунку коригувального коефіцієнта.

  При наданні нормативів перерахування коштів на лютий місяць довідки щодо суми заборгованості за пільгами і субсидіями надаються за минулий рік.

  2.29. Власники природного газу, газорозподільне підприємство та газотранспортне підприємство щомісяця до 21 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, подають до НКРЕ інформацію (на підставі підписаних актів звірки, приймання-передачі тощо) щодо стану розрахунків і відсотка оплати за період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому періоду включно станом на 20 число місяця, що передує розрахунковому періоду окремо за кожною категорією споживачів. При розгляді нормативів перерахування коштів на лютий місяць інформація щодо стану розрахунків і відсотка оплати надається за минулий рік.

  2.30. Підставами для зміни нормативів перерахування коштів є:

  зміна тарифів на розподіл, транспортування або постачання природного газу, а також інших величин, що застосовуються при розрахунку нормативів перерахування коштів;

  надання гарантованим постачальником інформації щодо відсутності заборгованості перед власником природного газу, газотранспортним підприємством та/або газорозподільним підприємством за категоріями «населення», «бюджетні установи», «ТКЕ — населення», «ТКЕ — бюджет», «промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання» до місяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 20 число), якщо інше не було надано власником природного газу, та/або газорозподільним підприємством, та/або газотранспортним підприємством (у разі наявності заборгованості за минулі роки — за умови надання до НКРЕ договорів реструктуризації та дотримання строків погашення цієї заборгованості). У такому випадку норматив перерахування коштів на поточний рахунок гарантованого постачальника на розрахунковий період може бути збільшений на величину нормативу перерахування коштів власника природного газу, та/або газотранспортного підприємства, та/або газорозподільного підприємства у відповідній категорії споживачів;

  обґрунтоване звернення гарантованого постачальника щодо зміни нормативу перерахування коштів унаслідок дії надзвичайної обставини техногенного, природного або екологічного характеру та надання до НКРЕ інформації щодо розміру коштів, які необхідні для подолання надзвичайної ситуації, з подальшим поверненням цих коштів;

  рішення Президента України, Кабінету Міністрів України або НКРЕ (за результатами проведених перевірок гарантованих постачальників);

 69. недотримання гарантованим постачальником або його структурним підрозділом положень цього Алгоритму.
 70. 2.31. Кошти, що надходять за спожитий природний газ на підставі визнаної претензії або за рішенням суду, зараховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників та його структурних підрозділів.

  2.32. Своєчасність укладення відповідних договорів забезпечують керівники газотранспортних підприємств, газорозподільних підприємств, гарантованих постачальників, власники природного газу, а у випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств — керівники газодобувних підприємств.

  2.33. Повноту та достовірність даних, що надаються для розгляду та затвердження НКРЕ нормативу перерахування коштів, забезпечує керівник гарантованого постачальника.

  2.34. Контроль за виконанням положень цього Алгоритму здійснюється НКРЕ.

  Начальник управління регулювання нафтогазового комплексу

  Т. Рябуха

  Додаток 1 до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу

  НОРМАТИВ ( z1445-12 BF206.doc ) перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «населення»

  Додаток 2 до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу

  ВИХІДНІ ДАНІ, що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії «населення» на ____________ місяць 20__ року

  __________________________________ (найменування підприємства)

  Планові обсяги постачання природного газу споживачам на відповідний місяць згідно з укладеними договорами

  Об'єм, тис. куб. м

  Примітка

 71. населенню, усього:
 72. у тому числі:
 73. 1. Обсяг природного газу, який використовується населенням і не перевищує 2500 куб. м на рік:

 74. за наявності лічильників газу
 75. Vл1

 76. за відсутності лічильників газу
 77. Vн1

  2. Обсяг природного газу, який використовується населенням і не перевищує 6000 куб. м на рік:

 78. за наявності лічильників газу
 79. Vл2

 80. за відсутності лічильників газу
 81. Vн2

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "РЕНОМЕ-2008" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відповідно до пункту 9 розділу I Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)( z0864-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 24 липня 2006 року за № 864/12738 (зі змінами та доповненнями), НАКАЗУЮ:

  В аэропорту "Борисполь" теперь будут проверять всех посетителей

  С целью повышения уровня безопасности в аэропорту "Борисполь" с 0.00 30 июля 2014 г. контроль на безопасность будет проводиться для всех посетителей аэровокзальных комплексов - как пассажиров, ...

  Суд в Пакистане освободил под залог экс-президента страны П.Мушаррафа

  Суд в Пакистане отпустил под залог экс-президента страны Первеза Мушаррафа по делу о нападении на мечеть Лал-Масджид (Красная мечеть) в 2007 году. Мушаррафа арестовали в прошлом месяце по делу ...

  Урочисте нагородження працівники Буковинської Державтоінспекції

  У Літньому театрі Центрального парку культури і відпочинку імені Т. Г.Шевченка в Чернівцях відбулися урочисті збори, присвячені відзначенню 23-ої річниці Незалежності України.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное количество полезной информации.

  Ребята класс!!! Все что делаете для нас вне всякого сомнения- важно!!!

  Довольно оригинальный, актуальный и продуманный интернет портал! Я хочу поддержать Вас финансово. Как это можно сделать?
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66