Жилищный адвокат

Про затвердження завдань і заходів з виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 13.11.2012  № 1280
 2. Про затвердження завдань і заходів з виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року

  З метою забезпечення виконання завдань і заходів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року( 828-2009-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 828, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити завдання і заходи з виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року  ( v1280731-12 )(далі — завдання і заходи Програми), що додаються.

  2. Керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання завдань і заходів Програми.

  3. Самостійним структурним підрозділам подати до 20.01.2013 департаменту розвитку реального сектору економіки звіт про стан виконання завдань і заходів Програми за формою згідно з додатком.

  4. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання до 01.03.2013 Кабінету Міністрів України інформації про стан виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року( 828-2009-п ).

  5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 19.10.2009 № 1149( v1149665-09 ) "Про виконання завдань і заходів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року".

  6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України

  А. А. Максюта

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 13.11.2012 № 1280

  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року( 828-2009-п )

  № з/п

  Найменування завдання

  Найменування заходу

  Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавець

  Структурний підрозділ Міністерства, відповідальний за виконання

  1

  2

  3

  4

  5

  Розвиток добросовісної конкуренції

  1

  Забезпечення реалізації ефективної митно-тарифної політики, зокрема шляхом удосконалення національного митно-тарифного законодавства і його узгодження з міжнародним законодавством

  1) розроблення законопроектів: про Митний тариф України

  Мінекономрозвитку Держмитслужба

 3. департамент зовнішньоекономічної діяльності (інд. 41)
 4. про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"( 2371-14 ) (щодо виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з членством у СОТ та забезпечення сприятливих умов для функціонування економіки)

  - " -

  - " -

  2) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України"

  Мінекономрозвитку Держмитслужба

 5. департамент зовнішньоекономічної діяльності (інд. 41)
 6. 2

  Реформування податкової системи з метою активізації підприємницької діяльності

 7. участь у розробленні проекту стратегії реформування податкової системи
 8. Мінфін ДПС Мінекономрозвитку Мін'юст

 9. департамент фінансової політики (інд. 31)
 10. 3

  Приведення системи надання державної допомоги суб'єктам господарювання у відповідність з міжнародною практикою

 11. участь у розробленні проекту концепції системи державної допомоги суб'єктам господарювання
 12. Антимонопольний комітет Мінфін Мінекономрозвитку

  департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (інд. 39)

  4

  Приведення законодавчих актів у сфері технічного регулювання у відповідність з вимогами СОТ та законодавством Європейського Союзу

  1) прийняття міждержавних стандартів у сфері енергозбереження та енергоефективності як національних

  Мінекономрозвитку

 13. департамент технічного регулювання (інд. 34)
 14. 2) розроблення та прийняття:

  стандартів, якими регулюється діяльність технічних комітетів із стандартизації, відповідно до вимог Міжнародної організації із стандартизації (ISO) та Європейського комітету із стандартизації

  - " -

  - " -

  національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, на які поширюється дія Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції

  Мінекономрозвитку

 15. департамент технічного регулювання (інд. 34)
 16. 3) підготовка та внесення змін до переліків національних стандартів, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, на які поширюється дія Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції

  - " -

  - " -

  4) забезпечення складання протоколів за результатами приєднання України до Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції

  - " -

  - " -

  5) розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження сучасних систем управління якістю в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях

  - " -

  - " -

  5

  Реформування системи технічного регулювання та захисту прав споживачів згідно з практикою Європейського Союзу

  1) створення та забезпечення функціонування:

  Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі ISO№ET

  Мінекономрозвитку Держспоживінспекція

 17. департамент технічного регулювання (інд. 34)
 18. системи оперативного обміну інформацією про виявлення небезпечної та фальсифікованої продукції
 19. Мінекономрозвитку Держспоживінспекція

 20. департамент розвитку торгівлі (інд. 35)
 21. 2) розроблення та прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, зокрема європейськими

  - " -

 22. департамент технічного регулювання (інд. 34)
 23. 3) проведення аналізу міждержавних стандартів, прийнятих до 1992 року, та розроблення національних стандартів на їх заміну

  - " -

  - " -

  6

  Проведення незалежної експертизи якості зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, відібраних під час перевірки суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства

  відбір територіальними органами у справах захисту прав споживачів зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів під час перевірки суб'єктів господарювання у сфері торгівлі і послуг, зокрема ресторанного господарства

  Мінекономрозвитку Держспоживінспекція

 24. департамент розвитку торгівлі (інд. 35)
 25. Покращення підприємницького клімату

  7

  Удосконалення процедури банкрутства і протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

  забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури банкрутства та особливостей ліцензування діяльності арбітражних керуючих"

  Мінекономрозвитку

 26. департамент відносин власності (інд. 32)
 27. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції

  8

  Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, зокрема шляхом стимулювання діяльності інноваційних інкубаторів, центрів

  1) розроблення законопроекту про загальнодержавну цільову економічну програму розвитку промисловості

  Мінекономрозвитку Агентство держмайна

  департамент промислової політики (інд. 38) департамент розвитку реального сектору економіки (інд. 37)

  2) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про індустріальні (промислові) парки"

  Мінекономрозвитку

  департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (інд. 39)

  3) розроблення проектів нормативно-правових актів (після прийняття Закону України "Про індустріальні (промислові) парки"):

 28. про порядок державної реєстрації індустріальних (промислових) парків
 29. - " -

  - " -

 30. про порядок визначення керуючої компанії індустріального (промислового) парку
 31. Мінекономрозвитку

  департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (інд. 39)

  про затвердження типових договорів (контрактів) про діяльність індустріальних (промислових) парків

  - " -

  - " -

 32. про створення кластерів
 33. - " -

  - " -

  9

  Удосконалення механізму регулювання ціноутворення у сфері природних монополій

  1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення"( 5007-17 ) (щодо уточнення повноважень державних органів з регулювання цін (тарифів) у сфері природних монополій)

  Мінекономрозвитку

 34. департамент розвитку реального сектору економіки (інд. 37)
 35. 2) розроблення порядків формування цін:

 36. у сфері природних монополій та в галузі зв'язку
 37. Мінекономрозвитку НКРЗІ Мінінфраструктури НКРЕ

  - " -

 38. на товари, роботи та послуги, ціни на які підлягають державному регулюванню
 39. - " -

  - " -

 40. 10
 41. Урегулювання на законодавчому рівні питання щодо покращення функціонування біржового товарного ринку

  1) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про товарну біржу"

  Мінекономрозвитку

 42. департамент фінансової політики (інд. 31)
 43. 2) розроблення порядку акредитації товарних бірж та контролю за додержанням умов акредитації

  - " -

  - " -

  3) розроблення та затвердження:

 44. кваліфікаційних вимог до діяльності товарних бірж
 45. - " -

  - " -

 46. порядку здійснення контролю за діяльністю товарних бірж
 47. - " -

  - " -

  Удосконалення організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього ринку

 48. 11
 49. Забезпечення відповідності обсягів попиту та пропонування на внутрішньому ринку

  розроблення та затвердження переліків продовольчих і непродовольчих товарів та паливно-енергетичних ресурсів, щодо яких в обов'язковому порядку складається баланс попиту і пропонування, формування звітних, поточних та прогнозних балансів згідно із затвердженими переліками

  Мінекономрозвитку Мінагрополітики Агентство держмайна Міненерговугілля

  департамент розвитку реального сектору економіки (інд. 37) департамент промислової політики (інд. 38)

 50. 12
 51. Забезпечення створення мережі інформаційно-маркетингових центрів при оптових ринках сільськогосподарської продукції

  участь у розробленні нормативно-правового акта щодо формування мережі інформаційно-маркетингових центрів при оптових ринках сільськогосподарської продукції

  Мінагрополітики Мінекономрозвитку

 52. департамент розвитку реального сектору економіки (інд. 37)
 53. Директор департаменту розвитку реального сектору економіки

  О. В. Пендзин

  Додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 13.11.2012 № 1280

  ЗВІТ про стан виконання завдань і заходів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року( 828-2009-п )

  1. Фінансування завдань і заходів Програми

  Найменування завдання

  Найменування заходу

  Головний розпорядник бюджетних коштів

  Джерела фінансування

  Річний обсяг фінансування (передбачено Програмою з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. гривень

  Річний обсяг фінансування (передбачено з державного бюджету, іншими джерелами фінансування), тис. гривень

  Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. гривень

  Касові видатки, тис. гривень

  Код та назва бюджетних програм, у рамках яких фактично здійснювалося фінансування

  2. Виконання завдань і заходів Програми

  Найменування завдання

  Найменування показників виконання завдання

  Одиниця виміру

  Найменування заходу

  Очікувані результати

  Фактично досягнуто

  Директор департаменту розвитку реального сектору економіки

  О. В. Пендзин

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Фиктивные юридические услуги обернулись штрафом в 2 млн гривен

  Налоговой милицией столицы прекращена деятельность своеобразного подпольного юридического треста, сообщает ГНС в г. Киеве.

  Инициируется внесение изменений в раздел Конституции Украины «Правосудие», – ВККС

  Инициированные Президентом Украины Виктором Януковичем изменения в Конституцию Украины приближают наше государство к завершению реформирования судебной системы. Как сообщил советник Президента ...

  Конституционный совет Франции признал 75%-й налог на роскошь неконституционным

  Конституционный совет Франции 29 декабря 2012 года признал 75-процентный налог на роскошь, который планируется ввести в стране в 2013 году, неконституционным, сообщает Agence France-Presse. По ...

  В отношении В.Пшонки открыты новые уголовные производства

  Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины расследует уголовные производства в отношении бывшего Генпрокурора Украины Виктора Пшонки – относительно присвоения бюджетных средств ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет портальчик! Классно! Всё доступно и легко. Спасибо за профессиональный ресурс!

  Да, тут много полезной информации. Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - действительно молодцы.

  Огромнейшее спасибо за тот огромный труд, который Вы делаете ежедневно для пользователей. Умнички!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66