Жилищный адвокат

Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції у 2012 році та завдання на 2013 рік, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

ПОСТАНОВА

 1. 01.03.2013  № 7
 2. Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції у 2012 році та завдання на 2013 рік

  Заслухавши та обговоривши інформацію виконуючого обов'язки Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Міщенка С. М., заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гвоздика П. О. про підсумки роботи судів з розгляду цивільних, кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення у 2012 році та завдання на 2013 рік, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ відзначає, що упродовж звітного періоду робота судів щодо здійснення правосуддя виконувалась на належному рівні.

  У 2012 році до місцевих загальних судів надійшло понад 3 млн. 686 тис. справ і матеріалів, що на 50% менше ніж у 2011 році. Всього на розгляді у 2012 році перебувало понад 4 млн. 274 тис. справ і матеріалів. Розглянуто 3 млн. 925 тис. справ і матеріалів, нерозглянутими залишились 8,2% від загальної кількості справ, що перебували у провадженні (348,4 тис.).

  Середньомісячне надходження на суддю місцевого загального суду (відповідно до штатної чисельності) становило 69,3 справ і матеріалів, тобто навантаження в судах першої інстанції зменшилося на 50,4% у порівнянні з 2011 роком (139,6 справ і матеріалів).

  Така тенденція зумовлена зменшенням надходження справ, що розглядаються у порядку адміністративного судочинства, а саме справ зі спорів із приводу реалізації публічної політики у сферах зайнятості населення та соціального захисту громадян.

  До апеляційних судів у 2012 році надійшло 329,8 тис. справ та матеріалів, що на 37,4% менше ніж у 2011 році, розглянуто 328,8 тис. справ і матеріалів. Залишились нерозглянутими понад 25 тис. або лише 7,1% справ.

  Середньомісячне надходження на суддю апеляційного суду також зменшилося та становило 17,4 справ і матеріалів, що на 25,6% менше у порівнянні з 2011 роком (23,4 справи і матеріали).

  Натомість зберігається тенденція до збільшення кількості надходжень справ і матеріалів до суду касаційної інстанції, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (у звітному періоді надійшло майже 99,2 тис. касаційних скарг, справ, заяв, що на 15,5% більше ніж у 2011 році) і всього перебувало на розгляді 104,1 тис. Розглянуто 100,1 тис. справ і матеріалів, залишок нерозглянутих справ і матеріалів становить близько 4%.

  Середній показник навантаження судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за місяць на фактичну кількість суддів становить понад 101 касаційну скаргу, справу, заяву та клопотання, тобто на 17,4% більше порівняно з 2011 роком (майже 86 справ і матеріалів). При цьому середньомісячне надходження на суддю судової палати у цивільних справах становило 130,7 касаційних скарг, справ та заяв (у 2011 році — 116), середньомісячне надходження на суддю судової палати у кримінальних справах становило 60 справ і матеріалів (у 2011 році — 43,6).

  У 2012 році місцеві загальні суди розглянули майже 885 тис. цивільних справ, апеляційні суди переглянули понад 124 тис. судових рішень у цивільних справах.

  У звітному періоді місцеві суди розглянули майже 663,8 тис. справ і матеріалів кримінальної юрисдикції, із них понад 223,4 тис. — справи. В апеляційному порядку переглянуто більше 58 тис. вироків, постанов, ухвал (за кількістю осіб).

  Слід зазначити, що якість розгляду кримінальних справ у 2012 році погіршилась. Так, судові рішення було залишено апеляційним судом без змін щодо майже 56,5% засуджених, щодо близько 35,5% засуджених осіб судові рішення скасовано (у 2011 року — стосовно 34%), а стосовно майже 8% — змінено.

  Найбільше скасовано вироків за кількістю осіб (від кількості осіб, щодо яких переглянуто вироки у касаційній інстанції, та від кількості осіб, щодо яких переглянуто вироки за апеляційними скаргами), ухвалених судами Львівської — 42,7% та 6,5% відповідно, Рівненської — 40,5% та 6% відповідно, Івано-Франківської — 40,4% та 13,8% відповідно та Київської областей — 35,3% та 12,1% відповідно.

  Найкращих показників якості розгляду кримінальних справ досягнуто судами Тернопільської області, де кількість скасованих вироків за кількістю осіб становить 13,8% від кількості осіб, щодо яких переглянуто вироки у касаційній інстанції, та 2,7% від кількості осіб, щодо яких переглянуто вироки за апеляційними скаргами.

  Найбільше скасовано рішень (від кількості зареєстрованих касаційних проваджень за касаційними скаргами, що надійшли, та від кількості розглянутих цивільних справ за апеляційними скаргами на рішення), ухвалених у цивільних справах судами міста Києва — 25,3% та 11,9% відповідно, Кіровоградської — 21% та 7% відповідно, Закарпатської — 19% та 6,1% відповідно, Волинської — 18,3% та 7% відповідно, Рівненської — 17,4% та 6,6% відповідно, Вінницької — 17% та 6,8% відповідно та Київської областей — 16,9% та 6,2% відповідно.

  Найкращих показників якості розгляду цивільних справ досягнуто судами Донецької області, де кількість скасованих рішень у цивільних справах становить 8,7% від кількості касаційних проваджень за касаційними скаргами, що надійшли, та 3,1% від кількості розглянутих цивільних справ за апеляційними скаргами на рішення.

  Суди апеляційної інстанції не завжди виконують покладені на них процесуальними законами повноваження щодо виправлення помилок судів першої інстанції та вивчення й узагальнення судової практики і надання місцевим судам належної методичної допомоги в застосуванні законодавства. Як наслідок, такі помилки виправляються в суді касаційної інстанції, у зв'язку із чим цей суд перенавантажений, що суттєво відволікає його від виконання інших, передбачених законом функцій та повноважень.

  Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ ще недостатньо здійснюється робота щодо забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства й надання судам методичної допомоги. У зв'язку з цим необхідно активізувати роботу судових палат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відповідному напрямі.

  Підвищеної уваги Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ потребує робота з розробки та опрацювання проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення цивільного, кримінального судочинства та провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також судоустрою й статусу суддів.

  Пленум наголошує на необхідності покращення стану здійснення правосуддя в судах, а також якості судових рішень, що ухвалюються судами.

  Матеріали судової практики свідчать про окремі недоліки у роботі судів цивільної і кримінальної юрисдикції, зниження рівня відповідальності деяких суддів за результати здійснення правосуддя, зокрема, за недотримання процесуальних строків розгляду справ, що стало підставою для відповідних скарг та звернень.

  Пленум наголошує на необхідності вжиття термінових організаційних заходів судами цивільної і кримінальної юрисдикції щодо розгляду судових справ, строки розгляду яких порушено, посилення контролю за дотриманням процесуальних строків розгляду справ суддями місцевих судів.

  Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Інформацію виконуючого обов'язки Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Міщенка С. М. та заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Гвоздика П. О. про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції у 2012 році та завдання на 2013 рік взяти до відома.

  2. Головам місцевих та апеляційних судів цивільної та кримінальної юрисдикції:

  - не менше ніж двічі на рік проводити збори суддів за участю працівників апаратів судів з метою визначення стану здійснення правосуддя, проблем здійснення судочинства і шляхів їх вирішення та подати відповідні пропозиції Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

  - постійно аналізувати причини помилок, які допускають судді при здійсненні правосуддя, з обговоренням їх на зборах суддів, відповідних семінарах в апеляційних судах;

  - з метою забезпечення єдності судової практики надавати пропозиції щодо необхідності роз'яснення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ проблемних питань, які виникають при застосуванні норм процесуального та матеріального права;

  - посилити роботу з напрацювання єдиних підходів (правових позицій) до застосування суддями положень Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 );

  - скласти та затвердити на 2013 рік план проведення заходів щодо підвищення кваліфікації суддів та працівників судів з актуальних питань здійснення правосуддя;

  - активізувати роботу апеляційних судів із вивчення та узагальнення судової практики й надання методичної допомоги місцевим судам;

  - продовжувати практику проведення спільних координаційних нарад керівництва апеляційних та місцевих судів із керівництвом територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, прокуратури, Державної пенітенціарної служби України, ГУ МВС України в областях з питань виконання заходів щодо дотримання місцевими судами права людини на розгляд справ упродовж розумного строку та з інших питань;

  - сприяти забезпеченню права громадян на доступ до правосуддя, систематично проводити обговорення питань організації роботи судів та суддів;

  - інформувати Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ про виконання цієї постанови.

  3. Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ здійснювати аналіз причин надходження скарг на дії суддів і працівників апарату суду, вживати заходів щодо їх усунення, а також дотримуватися виконання завдань, передбачених постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 8 лютого 2013 року № 2 ( v0002740-13 ) "Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2012 році та завдання на 2013 рік".

  4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

  Головуючий

  С. М. Міщенко

  Секретар пленуму

  Д. Д. Луспеник

  {Текст взято з сайту Вищого спеціалізованого суду http://www.sc.gov.ua/}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Призначено начальника ТУ ДСА України в Донецькій області

  На посаду начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області призначена Тетяна Циганкова. Тетяна Олексіївна має значний досвід роботи в судовій ...

  Франк і фунт вам у допомогу

  Як кажуть, земля повниться чутками Кулуарно-кухонні розмови про здешевлення національної валюти роблять свою справу люди почали активно переводити гривневі депозити в доларові та інші. Втім, ...

  Про утворення Навчально-науково-виробничого комплексу “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”, Кабінет Міністрів України

  Про утворення Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства і Національної академії аграрних наук щодо утворення Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" з включенням до його складу Вінницького національного аграрного університету та Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України з їх дослідними, дослідно-селекційними господарствами та структурними підрозділами за переліком згідно з додатком.

  США грозят Украине санкциями в случае дальнейшего ухудшения состояния демократии

  США могут ввести по отношению к Украине жесткие санкции в случае дальнейшего ухудшения состояния демократии на Украине.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Ваш сайт на данный момент - уникальный в своем роде. Здорово, что есть такие нужные сайты. Интернет портал многообразен в пользовании. На нем полезно проводить свободное время - просто, удобно,быстро.

  Огромное количество необходимой информации. Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто умнички.

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы молодцы!!! Так хочется пожелать Вам материального благополучия и творческих успехов!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66