Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну “Квітуча Україна”, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 25.02.2013  № 197
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 р. за № 406/22938

  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну "Квітуча Україна"

  Відповідно до статей 3 і 5 Закону України "Про загальну середню освіту"( 651-14 ), статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту"( 1841-14 ) та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ( 410/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, з метою формування екологічної та естетичної культури учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну "Квітуча Україна", що додається.

  2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.02.2013  № 197

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 р. за № 406/22938

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну "Квітуча Україна"

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну "Квітуча Україна" (далі — Конкурс).

  1.2. Конкурс проводиться щороку з метою формування екологічної культури особистості, залучення учнівської молоді до роботи з покращення зовнішнього озеленення та ландшафтного дизайну територій навчальних закладів.

  1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

  активізація пізнавальної, творчої діяльності учнів загальноосвітніх і позашкільних начальних закладів;

 3. обмін досвідом роботи з організації творчих об’єднань квітникарсько-ландшафтного напряму;
 4. популяризація досягнень вітчизняного квітникарства та декоративного садівництва, нових прогресивних агротехнічних технологій;

  ознайомлення із сучасними тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та озеленення, розроблення ландшафтних композицій;

 5. залучення учнів до озеленення територій навчальних закладів.
 6. 1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

  1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОНмолодьспорту України (далі — НЕНЦ).

  1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

  ІІ. Учасники Конкурсу

  2.1. У Конкурсі беруть участь команди загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі — учасники).

  2.2. До складу команди входять 4 особи — учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 13 до 18 років включно.

  2.3. Заміна членів команди можлива за рішенням голови організаційного комітету Конкурсу після подання керівником команди нової заявки та пояснення причин такої заміни.

  2.4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

  ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

  3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом НЕНЦ.

  3.2. До складу організаційного комітету входять голова, секретар та його члени, які є працівниками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, НЕНЦ, науково-дослідних установ, громадських організацій, науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів (за згодою).

  3.3. Очолює організаційний комітет голова.

  Голова організаційного комітету:

 7. розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 8. керує роботою з організації та проведення Конкурсу.
 9. 3.4. Члени організаційного комітету:

 10. здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 11. забезпечують порядок проведення Конкурсу.
 12. 3.5. Секретар організаційного комітету:

 13. оформляє документацію щодо проведення Конкурсу та підбиття його підсумків;
 14. сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;
 15. відповідає за зберігання документів та матеріалів.
 16. ІV. Журі Конкурсу

  4.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання проектів (ескізів) його учасників, результатів їх упровадження та визначення переможців і призерів Конкурсу.

  4.2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, наукових установ та організацій, працівників ботанічних садів (за згодою).

  4.3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

  4.4. Склад журі Конкурсу затверджується наказом НЕНЦ, до складу якого не можуть входити особи, що є близькими особами членів команди.

  4.5. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує та проводить його засідання, підписує протоколи.

  4.6. Члени журі:

 17. оцінюють конкурсні проекти (ескізи) та результати практичної реалізації проекту (ескізу);
 18. заповнюють протоколи;
 19. визначають переможців та призерів Конкурсу.
 20. 4.7. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

  V. Порядок і строки проведення Конкурсу

  5.1. Конкурс проводиться у два етапи:

  I етап: відбірковий (заочний);

  II етап: фінальний (очний).

  5.2. Строки проведення Конкурсу визначаються наказом МОНмолодьспорту України та повідомляються органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі (далі — орган управління освітою) не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

  5.3. Для участі в Конкурсі керівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів надсилають заявку за формою згідно з додатком до цього Положення та проект (ескіз) озеленення території навчального закладу на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074.

  Журі Конкурсу розглядає подані учасниками І етапу проекти (ескізи) озеленення територій навчальних закладів і визначає переможців І етапу Конкурсу.

  5.4. У ІІ етапі Конкурсу беруть участь команди, які стали переможцями І етапу.

  5.5. Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку проведення ІІ етапу.

  5.6. Для участі в ІІ етапі Конкурсу до організаційного комітету подаються такі документи:

 21. копія наказу відповідного органу управління освітою щодо участі команди в Конкурсі;
 22. медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 23. учнівський квиток;
 24. проект (ескіз) озеленення території навчального закладу.
 25. 5.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" ( 2297-17 ).

  5.8. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі педагогічного працівника, який відповідає за життя і здоров’я дітей, своєчасне оформлення документів щодо участі в Конкурсі, передбачених пунктом 5.6 цього розділу, а також за прибуття команди на Конкурс та її повернення.

  5.9. Організація та проведення ІІ етапу Конкурсу здійснюється за програмою, яка включає:

 26. презентацію проектів (ескізів) озеленення території навчального закладу;
 27. практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ.
 28. 5.10. Презентація проекту (ескізу) озеленення території навчального закладу проводиться в довільній формі.

  У презентації можуть брати участь усі члени команди.

  5.11. Презентація проекту (ескізу) озеленення території навчального закладу оцінюється журі за такими критеріями:

 29. новизна та оригінальність проекту — до 15 балів;
 30. економічність проекту — до 10 балів;
 31. презентабельність проекту — до 5 балів.
 32. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію проекту (ескізу) озеленення території навчального закладу, — 30 балів.

  5.12. У практичній реалізації проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ беруть участь усі члени команди.

  5.13. Результати практичної реалізації проекту на ділянках НЕНЦ оцінюються журі за такими критеріями:

 33. оригінальність ідеї — до 15 балів;
 34. технологічність — до 12 балів;
 35. рівень виконання агротехнічних прийомів — до 15 балів;
 36. творчі знахідки та оригінальність художнього оформлення — до 12 балів;
 37. композиційна довершеність — до 10 балів;
 38. командна робота — до 6 балів.
 39. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ, — 70 балів.

  5.14. Загальна максимальна кількість балів, яку може отримати команда за участь у Конкурсі, — 100 балів.

  VІ. Визначення та нагородження переможця та призерів Конкурсу

  6.1. Переможець та призери Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

  6.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

  6.3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

  6.4. У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу є учасник, який набрав більшу кількість балів за практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ.

  6.5. Переможець і призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних ступенів.

  Решті учасників ІІ етапу Конкурсу вручаються дипломи учасників.

  6.6. Досвід роботи кращих учасників Конкурсу висвітлюється в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.

  6.7. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

  Директор департаменту професійно-технічної освіти

  В. В. Супрун

  Додаток до Положення про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну "Квітуча Україна"

  ЗАЯВКА на участь у Всеукраїнському конкурсі з квітникарства та ландшафтного дизайну "Квітуча Україна"

  ___________________________________________________________ (найменування навчального закладу)

  № з/п

  Прізвище, ім’я учасника

  Дата народження (число, місяць, рік)

  Вік учасника

  Найменування навчального закладу

  Найменування творчого учнівського об’єднання

  1

  2

  3

  4

  Керівник команди: ____________________________________________________________,                                                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

  ____________________________________________________________________________,                                                                                   (найменування посади)

  ____________________________________________________________________________                                                                (контактний телефон, електронна адреса)

  Найменування проекту (ескізу):__________________________________________________

  Коротка характеристика проекту (ескізу): _________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

  Додаток: проект (ескіз) озеленення території навчального закладу на ____ арк.

  _____________________ (керівник закладу)

  ________ (підпис)

  _______________________ (П.І. Б.)

  М. П.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Кличко поручил всем работникам КГГА сократить производственные расходы

  Киевский городской голова Виталий Кличко поручил всем без исключения работникам КГГА сократить производственные расходы. Об этом он рассказал во время интервью одному из украинских телеканалов. ...

  Уряд внесе до Верховної Ради законопроект про боротьбу з офшорами

  Прем'єр-міністр Микола Азаров підписав для внесення до парламенту законопроект про трансфертне ціноутворення.Про це заявив міністр доходів та зборів Олександр Клименко.

  транспортування та постачання теплової енергії Нікопольському комунальному підприємству "Нікопольтеплоенерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про видачу ліцензій з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії Нікопольському комунальному підприємству "Нікопольтеплоенерго"

  Щодо розстрочення сум зі сплати страхових внесків і списання фінансових санкцій та пені, Пенсійний фонд України

  Щодо розстрочення сум зі сплати страхових внесків і списання фінансових санкцій та пені <...> З 12.06.2012 р. набрав чинності Закон України "Про внесення зміни до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо стимулювання сплати поточних платежів з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та погашення заборгованості до Пенсійного фонду України"( 4814-17 ), яким передбачено розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків за період до 31 грудня 2010 року, які не погашені на день укладення договору про розстрочення, та списання сум штрафів та пені, пов'язаних з цією заборгованістю, платникам, які виконають умови договору про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное количество полезной информации.

  Этот сайт - отпад. Чрезвычайно нужный и удобный ресурс.

  Для меня это была находка! Третью неделю разбираюсь развлекаюсь учусь у Вас на интернет сайте и валить отсюда совсем не собираюсь.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66