Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 31.07.2013  № 1556/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2013 р. за № 1324/23856

  Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

  Відповідно до статті 7, частини шостої статті 22-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ) та підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України ( 395/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що додається.

  2. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д. М.) забезпечити приведення державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю. Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у відповідність до Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затвердженого цим наказом, протягом місяця з дня його офіційного опублікування.

  3. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності через тридцять днів з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Палій Н. О.

  Міністр

  О. Лукаш

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 31.07.2013  № 1556/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2013 р. за № 1324/23856

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

  І. Загальні положення

  1. Це Положення встановлює порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

  2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

 3. користувач:
 4. суддя суду загальної юрисдикції, який має доступ до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному цим Положенням, з метою отримання відомостей з Єдиного державного реєстру шляхом формування спеціального витягу;

  керівник апарату суду, який має доступ до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному цим Положенням, з метою обліку сформованих суддями електронних запитів та спеціальних витягів з Єдиного державного реєстру;

  Реєстраційний портал — програмне забезпечення у формі Інтернет-сторінки, що надає доступ користувачів до Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Положенням, а також облік сформованих суддями судів загальної юрисдикції електронних запитів та спеціальних витягів з Єдиного державного реєстру;

  спеціальний витяг з Єдиного державного реєстру (далі — спеціальний витяг) — це документ, що сформований суддею через Реєстраційний портал за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичну особу або фізичну особу — підприємця, які є актуальними на дату формування спеціального витягу або на дату, визначену суддею в електронному запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у Єдиному державному реєстрі;

  технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі — технічний адміністратор) — державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр", що здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, забезпечує надання доступу до Єдиного державного реєстру, здійснює матеріально-технічне та технологічне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру, комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі, від несанкціонованого доступу, виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" ( 755-15 ), "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) та "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ).

  3. Ключ електронного цифрового підпису користувача повинен бути сумісним з Реєстраційним порталом та відповідати вимогам законодавства до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) та використовуються в системах електронного документообігу.

  4. Вимоги щодо оснащення робочого місця користувача, за умови дотримання яких гарантується якісний доступ до Єдиного державного реєстру, перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ключі ЕЦП яких сумісні з Реєстраційним порталом, та інструкція користувача Реєстраційного порталу публікуються на веб-сайті технічного адміністратора.

  Технічний адміністратор не несе відповідальності за можливість та якість доступу до Єдиного державного реєстру у разі недотримання вимог щодо оснащення робочого місця користувача.

  ІІ. Надання або блокування доступу суду до відомостей Єдиного державного реєстру через Реєстраційний портал

  1. Судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру.

  2. Доступ користувачів до Єдиного державного реєстру забезпечується технічним адміністратором шляхом безоплатного їх підключення через Реєстраційний портал.

  3. Відповідальність за організацію доступу користувачів до Єдиного державного реєстру та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює керівник апарату суду.

  4. Для організації надання доступу користувачам до Єдиного державного реєстру керівник апарату суду (особа, що його заміщує):

 5. забезпечує реєстрацію користувачів на Реєстраційному порталі;
 6. направляє на поштову адресу технічного адміністратора повідомлення про надання користувачам доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (додаток 1), оформлене на офіційному бланку суду, за своїм підписом.

  5. Технічний адміністратор протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення, визначеного абзацом третім пункту 4 цього розділу:

  1) відмовляє у наданні доступу до Єдиного державного реєстру у разі, якщо:

 7. користувач не зареєстрований на Реєстраційному порталі;
 8. ЕЦП користувача не відповідає вимогам законодавства до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах ЕЦП та використовуються в системах електронного документообігу, та не сумісний з Реєстраційним порталом;

  2) надає користувачу доступ до Єдиного державного реєстру у разі відсутності підстав для відмови, а також протягом трьох робочих днів з дня надання такого доступу надсилає на електронну адресу, вказану користувачем при реєстрації на Реєстраційному порталі, інструкцію з формування спеціального витягу.

  6. Після отримання від керівника апарату суду повідомлення про усунення в повному обсязі обставин, що стали підставою для відмови у доступі користувача до Єдиного державного реєстру, технічним адміністратором протягом трьох робочих днів з дня отримання такого повідомлення надається доступ користувачу до Єдиного державного реєстру.

  7. Керівник апарату суду забезпечує своєчасне направлення до технічного адміністратора таких повідомлень:

  1) про зміни в особистих даних користувачів, наданих технічному адміністратору відповідно до абзацу третього пункту 4 цього розділу, протягом трьох робочих днів з дня внесення таких змін;

  2) про блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (додаток 2 ( z1324-13 )), що надається:

  не пізніше наступного робочого дня після втрати, пошкодження, компрометації особистого ключа ЕЦП користувача;

  протягом трьох робочих днів з дня звільнення користувача із займаної посади, переведення до іншого суду, з інших підстав, що потребують блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру.

  8 Технічний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення, визначеного пунктом 7 цього розділу, забезпечує внесення змін до особистих даних користувача або блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру.

  ІІІ. Отримання спеціального витягу

  1. Використання судом інформації з Єдиного державного реєстру здійснюється у формі спеціального витягу, що формується суддею, який здійснює розгляд справи, та підписується ним.

  2. Спеціальний витяг отримується суддею за результатами пошуку відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі через Реєстраційний портал.

  3. При здійсненні пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі суддя вказує мету отримання спеціального витягу із зазначенням номера справи, що ним розглядається.

  4. Критерій пошуку в Єдиному державному реєстрі формується з використанням одного з таких показників:

  1) про юридичних осіб:

 9. повне найменування юридичної особи;
 10. ідентифікаційний код юридичної особи;

  2) про фізичних осіб — підприємців:

 11. прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — підприємця;
 12. реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця або серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

  5. Спеціальний витяг містить такі відомості:

  1) мета отримання спеціального витягу (номер справи, що розглядається суддею);

  2) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі;

  3) відомості про юридичну особу:

 13. повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
 14. ідентифікаційний код юридичної особи;

 15. місцезнаходження юридичної особи;
 16. дата державної реєстрації юридичної особи;
 17. прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи;
 18. перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник — фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник — юридична особа;

 19. види діяльності;
 20. інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою;

 21. місцезнаходження реєстраційної справи;
 22. дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації;
 23. дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;
 24. дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

  дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

  дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: найменування юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

  дані про юридичних осіб — правонаступників: найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

 25. дані про підтвердження відомостей про юридичну особу;
 26. 4) відомості про фізичну особу — підприємця:

 27. прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — підприємця;
 28. місце проживання;
 29. види діяльності;
 30. дата державної реєстрації фізичної особи — підприємця;
 31. інформація про здійснення зв’язку з фізичною особою — підприємцем;

 32. місцезнаходження реєстраційної справи;
 33. дані про перебування фізичної особи — підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства;

 34. прізвище, ім'я та по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи — підприємця;
 35. дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем, підстава для його внесення;

  дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем, підстава для його внесення;

  5) дата та час формування спеціального витягу;

  6) відомості про суддю, який сформував спеціальний витяг.

  6. На вибір судді до спеціального витягу включаються відомості, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену суддею в електронному запиті.

  7. Факт формування спеціального витягу фіксується на Реєстраційному порталі із зазначенням дати та часу його формування, мети отримання, прізвища, імені, по батькові судді.

  8. За допомогою Реєстраційного порталу керівником апарату суду здійснюється облік сформованих суддями електронних запитів та спеціальних витягів шляхом отримання статистичних відомостей про їх кількість за визначений ним період, що не перевищує місяць відповідного року.

  9. Суду забороняється надавати іншим особам за їх зверненнями відомості з Єдиного державного реєстру.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій

  Додаток 1 до Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (пункт 4 розділу II)

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z1324-13 BF106.doc ) про надання користувачам доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

  Додаток 2 до Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (пункт 4 розділу II)

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z1324-13 BF107.doc ) про блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Укргосреестр разъяснил как регистрировать право собственности на недвижимость

  В соответствии с Порядком государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений регистрация права собственности на объект недвижимости государственной или коммунальной собственности, ...

  Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо України від 6 серпня 2013 року № 7/28, Державний комітет телебачення і радіомовлення України

  Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо України від 6 серпня 2013 року № 7/28 З метою виконання рішення колегії Держкомтелерадіо України від 6 серпня 2013 року № 7/28( vr_28603-13 ) "Про нагородження працівників інформаційної сфери України" НАКАЗУЮ:

  Про переоформлення ліцензії на постачання природного газу, виданої ТОВ «ШЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про переоформлення ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ «ШЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН»

  Коли «вал» править бал

  За бравурним частоколом цифр, якими нині часто оперують на Черкащині щодо літнього оздоровлення дітей, годі зрозуміти, як насправді організовані канікули в школярів. Майже 26 млн грн, які місцеві ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Для меня это была просто большая находка! Уже неделю сижу здесь на портале и уходить отсюда совсем не собираюсь.

  Этот сайт здоровский! работал на нем очень часто. Этот интернет портал ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими трудами чаще!

  Этот портал отличный! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Этот портал ждет светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими трудами почаще! Дерзайте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66