Жилищный адвокат

Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. № 598 Київ

  Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними

  Відповідно до статті 22 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"( 2064-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити державний план взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, що додається.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 598

  ДЕРЖАВНИЙ ПЛАН взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними

  Загальні вимоги

  Державний план взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними (далі — план взаємодії) визначає основні правові та організаційні засади взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади за участю Національної академії наук та органів СБУ у межах функцій та повноважень, визначених Законом України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"( 2064-14 ) та іншими актами законодавства, в рамках функціонування державної системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

  План взаємодії спрямований на:

  забезпечення на державному рівні успішної протидії будь-яким спробам правопорушників, характеристики яких визначені у проектній загрозі, що передбачена статтею 5-1 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"( 2064-14 ), вчинити диверсії щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (далі — диверсія);

  забезпечення готовності центральних та місцевих органів виконавчої влади за участю Національної академії наук та органів СБУ, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування у разі вчинення диверсій.

  Учасники плану взаємодії

  Учасниками плану взаємодії є визначені статтею 5-2 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"( 2064-14 ) суб’єкти державної системи фізичного захисту, що здійснюють заходи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, відповідно до повноважень, покладених на них законодавством, а саме:

  Держатомрегулювання;

 1. відповідні підрозділи Центрального управління та регіональних органів СБУ;
 2. військові частини внутрішніх військ МВС, що здійснюють охорону ядерних установок;
 3. орган охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби, в зоні відповідальності якого перебуває транспортний засіб з радіоактивними матеріалами під час їх перевезення;

  Міноборони:

  - чергові сили з протиповітряної оборони Збройних Сил;

  - визначені сили і засоби Збройних Сил, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій згідно із законодавством;

  центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління у сфері фізичного захисту, та Національна академія наук:

  - відповідні підрозділи центрального апарату Міненерговугілля, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

  - структурні підрозділи ДАЗВ, а також підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, відповідальні за організацію створення і функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

  - структурні підрозділи Національної академії наук, відповідальні за організацію створення і функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

  органи управління та підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС, які перебувають у постійній готовності до виконання завдань за призначенням і оснащені необхідною аварійно-рятувальною технікою та обладнанням;

 4. місцеві органи виконавчої влади;
 5. підрозділи фізичного захисту та інший персонал ліцензіата.
 6. Сили та засоби учасників плану взаємодії

  До складу сил і засобів учасників плану взаємодії входять:

  персонал визначених структурних підрозділів учасників плану взаємодії, військові, спеціальні та спеціалізовані підрозділи з їх озброєнням, спеціальними засобами, оснащенням, транспортними засобами і засобами зв’язку;

  інформаційні бази центральних та місцевих органів виконавчої влади, Національної академії наук та органів СБУ, що використовуються в рамках функціонування державної системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

  Спеціально підготовлені сили і засоби Міноборони залучаються у виняткових випадках для ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру у порядку, визначеному Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану"( 1550-14 ).

  Сили і засоби МВС, органів охорони державного кордону і СБУ залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в межах повноважень, що визначені законодавством.

  Порядок взаємодії учасників плану взаємодії

  Учасники плану взаємодії підтримують між собою зв’язок і здійснюють обмін інформацією про наявні та потенційні загрози вчинення диверсій в обсягах, що дають їм можливість приймати рішення про вжиття відповідних заходів для успішної протидії таким загрозам.

  Обмін усною і письмовою інформацією здійснюється із задіянням можливостей чергових та оперативно-диспетчерських служб у цілодобовому режимі за визначеними каналами зв’язку, у тому числі захищеними.

  У разі загрози вчинення диверсії щодо конкретної ядерної установки, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання або об’єкта з поводження з радіоактивними відходами в установленому порядку здійснюється обов’язкове оповіщення керівників таких учасників плану взаємодії:

  МВС;

  СБУ;

  Міноборони;

  ДСНС;

  Держатомрегулювання;

  Міненерговугілля, ДАЗВ або Національної академії наук (у разі, коли об’єкт диверсійних спрямувань належить до сфери управління зазначених Міністерства чи Агентства або перебуває у віданні Академії);

  Адміністрації Держприкордонслужби (у разі загрози вчинення диверсії щодо транспортного засобу з радіоактивними матеріалами під час їх перевезення, який перебуває у зоні відповідальності органу охорони державного кордону);

  місцевого органу виконавчої влади адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої перебуває об’єкт диверсійних спрямувань;

  ліцензіата, який провадить діяльність на ядерній установці, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, що є об’єктами диверсійних спрямувань.

  Отримавши інформацію про загрозу вчинення диверсії:

  керівник центрального органу виконавчої влади або Національної академії наук та СБУ дає розпорядження активізувати відповідні плани реагування, розроблені у разі виникнення зазначеної загрози;

  керівник місцевого органу виконавчої влади дає розпорядження активізувати територіальний (регіональний) план взаємодії всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, що перебувають на його території, які можуть бути використані у разі вчинення диверсії;

  керівник ліцензіата дає розпорядження активізувати об’єктовий план взаємодії у разі вчинення диверсії.

  Усі учасники плану взаємодії з метою виконання планів реагування і об’єктових планів взаємодії:

  вживають необхідних заходів для отримання та проведення аналізу додаткової достовірної інформації про ситуацію, яка склалася на об’єкті та в його оточенні, прогнозування можливого розвитку ситуації;

 7. здійснюють постійний обмін інформацією про розвиток ситуації та прийняті рішення;
 8. вживають заходів до посилення режиму, рівня охорони і захисту об’єкта диверсійних спрямувань;
 9. забезпечують створення умов для здійснення правоохоронними органами спеціальної операції на об’єкті щодо припинення акту диверсії, ліквідації та мінімізації його наслідків;

  надають відповідним підрозділам під час здійснення такої операції іншу інформацію, матеріально-технічні, фінансові та транспортні засоби, забезпечують зв’язком і медичним обслуговуванням, що необхідні для виконання завдань з припинення акту диверсії.

  З метою організації взаємодії та координації дій щодо ефективного використання сил і засобів учасників плану взаємодії у центральному органі виконавчої влади, що здійснює державне управління, до сфери управління якого належить об’єкт диверсійних спрямувань, або Національної академії наук, у віданні якої перебуває зазначений об’єкт, утворюється міжвідомчий оперативний штаб.

  До складу міжвідомчого оперативного штабу входять керівники учасників плану взаємодії або уповноважені ними особи.

  Функціонування міжвідомчого оперативного штабу забезпечується центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне управління, до сфери управління якого належить об’єкт диверсійних спрямувань, або Національної академії наук, у віданні якої перебуває зазначений об’єкт.

  Керівництво роботою міжвідомчого оперативного штабу на основі принципу єдиноначальності здійснює керівник СБУ або уповноважена ним особа.

  Ліквідація загрози вчинення диверсії здійснюється спеціальними підрозділами правоохоронних органів відповідно до розроблених планів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

  У разі виникнення на об’єкті диверсійних спрямувань загрози, що перевищує об’єктову проектну загрозу, міжвідомчий оперативний штаб приймає рішення про залучення додаткових сил і засобів, а також сил допомоги ззовні (відповідні правоохоронні органи, підрозділи спеціального призначення, інші утворені відповідно до законів України військові формування).

  Про розвиток ситуації міжвідомчий оперативний штаб постійно інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та Раду національної безпеки і оборони України в установленому порядку.

  Для загальної координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Національної академії наук та органів СБУ Кабінетом Міністрів України утворюється спеціальна Урядова комісія. Міжвідомчий оперативний штаб виконує функції її робочого органу.

  У разі скоєння акту диверсії учасники плану взаємодії з метою мінімізації радіологічних наслідків диверсії вживають заходів, спрямованих на:

  виконання заходів щодо захисту від впливу радіоактивного випромінювання персоналу і особового складу підрозділів, що входять до складу сил учасників плану взаємодії, які задіяні у виконанні заходів безпосередньо на об’єкті диверсійних спрямувань;

  виявлення та оцінку радіаційної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного контролю, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, організацію та проведення спеціальної обробки персоналу і особового складу підрозділів, що входять до складу сил учасників плану взаємодії, які задіяні у виконанні заходів безпосередньо на об’єкті диверсійних спрямувань, а також проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту.

  Виконання заходів з реагування на радіаційні аварії, що є наслідком вчинення диверсії, здійснюється в установленому законодавством порядку.

  Повноваження учасників плану взаємодії

  Держатомрегулювання

  Бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії.

  Розробляє норми, правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

  Погоджує ліцензіатам об’єктові плани взаємодії у разі вчинення диверсії.

  МВС

  Забезпечує охорону та оборону ядерних установок, ядерних матеріалів, спеціальних вантажів, у тому числі ядерного палива, під час перевезення територією України згідно із законодавством.

  Забезпечує охорону громадського порядку, боротьбу із злочинністю, безпеку дорожнього руху, охорону матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

  Надає допомогу органам виконавчої влади у процесі відселення людей з місць, небезпечних для проживання.

  Забезпечує охорону зон виконання аварійно-рятувальних робіт в осередках радіоактивного зараження і під час його ліквідації.

  СБУ

  Інформує в установленому порядку інших учасників плану взаємодії про передумови і характер можливого випадку вчинення диверсії.

  Виявляє наміри і конкретні дії злочинних формувань, груп та окремих осіб стосовно вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними.

  Бере участь у розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій з метою виявлення ознак диверсії.

  Здійснює в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на забезпечення безпеки в умовах вчинення диверсії.

  Міненерговугілля

  Бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого протиправного вилучення радіоактивних матеріалів та у визначенні проектної загрози.

  Організовує проведення перевірок дієздатності об’єктових планів взаємодії підрозділів охорони із силами допомоги ззовні.

  Організовує і здійснює заходи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у разі вчинення диверсії на об’єктах, що належать до сфери управління Міністерства.

  Забезпечує участь сил і засобів підпорядкованих аварійно-рятувальних формувань, які включені до плану взаємодії, у проведенні аварійно-, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі вчинення диверсії.

  ДСНС

  Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту та забезпечує реалізацію державної політики у сферах захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій.

  Організовує та координує здійснення заходів у сфері радіаційного захисту, координує та контролює здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій.

  Здійснює залучення та координацію діяльності підрозділів аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також контроль за їх проведенням.

  Здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, методичне керівництво щодо створення, належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів та функціонування спеціальних формувань і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

  Забезпечує через територіальні органи гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій.

  Проводить моніторинг забруднення навколишнього природного середовища на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень і надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування інформацію загального користування про фактичні та очікувані зміни стану навколишнього природного середовища.

  Здійснює разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показники ризику та здійснює районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

  Міноборони

  Забезпечує протиповітряну оборону ядерних установок, ядерних матеріалів, спеціальних вантажів у загальній системі протиповітряної оборони держави.

  Забезпечує участь визначених сил і засобів у ліквідації надзвичайних ситуацій в установленому законодавством порядку.

  ДАЗВ

  Організує проведення перевірки планів взаємодії підрозділів охорони із силами допомоги ззовні.

  Організує та здійснює заходи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у разі вчинення диверсій на об’єктах, що належать до сфери його управління.

  Забезпечує участь сил і засобів підпорядкованих аварійно-рятувальних формувань, які включені до плану взаємодії, у виконанні аварійних, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі вчинення диверсії.

  Адміністрація Держприкордонслужби

  Забезпечує проходження прикордонного контролю, а також пропуск через державний кордон транспортних засобів і вантажів з ядерними матеріалами під час виконання міждержавних перевезень в пріоритетному порядку, установленому законодавством.

  Здійснює боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання терористами державного кордону, незаконного переміщення через державний кордон зброї, вибухових, отруйних, радіоактивних речовин.

  Здійснює заходи щодо первинного обстеження виявленого підозрюваного матеріалу/об’єкта та попереднього встановлення меж контрольованої зони під час здійснення прикордонного контролю в місцевих пунктах пропуску через державний кордон або під час затримання осіб, транспортних засобів та вантажів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску.

  Вживає заходів до забезпечення охорони місця виявлення підозрюваного матеріалу/об’єкта, а також охорони та супроводження такого матеріалу/об’єкта під час транспортування до місця тимчасового зберігання (під час незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон).

  Національна академія наук

  Організує та здійснює заходи щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію у разі вчинення диверсії на об’єктах, які перебувають у її віданні.

  Забезпечує участь сил і засобів підпорядкованих аварійно-рятувальних формувань, які включені до плану взаємодії, у виконанні аварійно-, пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі вчинення диверсії або загрози її виникнення.

  Здійснює науковий супровід заходів із запобігання диверсіям та реагування у разі їх вчинення.

  Місцеві органи виконавчої влади

  Організовують розроблення та затверджують територіальні (регіональні) плани взаємодії всіх утворених відповідно до законів України озброєних формувань, що перебувають на їх території, які можуть бути використані у разі вчинення диверсії.

  Здійснюють оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечують постійну готовність регіональних систем оповіщення.

  Організовують проведення радіологічного обстеження території навколо місць розміщення ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

  Інформують населення про стан радіаційної ситуації у районі розміщення об’єкта у разі вчинення диверсії.

  Забезпечують безпеку населення та охорону навколишнього природного середовища на підконтрольній території, здійснення контролю за готовністю підприємств, установ, організацій та громадян до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

  Організовують роботу з ліквідації наслідків радіаційних аварій.

  Забезпечують готовність до евакуації населення та у разі необхідності її здійснення.

  Здійснюють контроль за діяльністю юридичних і фізичних осіб, які експлуатують ядерні установки, джерела іонізуючого випромінювання або використовують ядерні матеріали в установленому законодавством порядку.

  Ліцензіат

  Забезпечує виконання заходів, передбачених об’єктовим планом взаємодії у разі вчинення диверсії.

  Здійснює контроль і прогноз виходу радіоактивних речовин за межі ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами.

  Інформує про стан радіаційної ситуації відповідні органи та організації в установленому порядку.

  Забезпечує здійснення заходів щодо захисту персоналу та населення у разі вчинення диверсії на ядерній установці або в процесі використання джерел іонізуючого випромінювання.

  Розробляє у межах своїх повноважень та здійснює заходи з підготовки спеціальної соціальної інфраструктури в зоні спостереження для своєчасного реагування на радіаційні аварії і мінімізації їх наслідків.

  Погоджує об’єктові плани взаємодії у разі вчинення диверсії відповідно до вимог законодавства.

  Перевіряє дієздатність об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії шляхом проведення командно-штабних, оперативно-тактичних та інших видів навчань учасників зазначеного плану.

  Перевіряє дієвість об’єктового плану взаємодії шляхом проведення перевірок відповідно до Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму( 327-2003-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 327 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 490).

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про затвердження Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг, Міністерство юстиції України

  Про затвердження Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг З метою розбудови надійної та захищеної інфраструктури відкритих ключів відповідно до міжнародних стандартів, поступового та системного реформування надання послуг електронного цифрового підпису НАКАЗУЮ:

  транспортування та постачання теплової енергії, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про накладення штрафу на Державне підприємство "ЗАВОД 410 ЦА" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

  Выбор квартиры: купить квартиру или дом стало гораздо проще

  Выбрать и купить хорошую квартиру непросто. Для того, чтобы правильно оформить покупку важна консультация юриста

  «По осінній порі хризантема цвіте…»

  Жовтень виявився милостивим до київських флористів, не змарнувавши їхню нелегку копітку працю ні ранніми заморозками, ні марудним сірим дощем. Тож кілька десятків тисяч кучерявих головок квітки ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Как много нужной информации.

  Этот интернет портал суперовый! работал на нем довольно часто. Думаю, что этот интернет портал ждет хорошее будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими новыми работами почаще! Действуйте!

  Огромное спасибо создателям этого портала!!! Он на самом деле - большая находка! Дерзайте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66