Жилищный адвокат

Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 31.08.2013  № 845
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1845/24377

  Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

  На виконання вимог статті 181 Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ), статті 10 Закону України "Про міліцію"( 565-12 ) та з метою забезпечення належної організації роботи органів внутрішніх справ України щодо виконання ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що додається.

  2. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (Аршинов І. А.), Головному штабу МВС України (Березан В. М.), Головному слідчому управлінню МВС України (Чинчин М. М.) з дотриманням вимог норм законодавства щодо захисту персональних даних запровадити в органах внутрішніх справ ведення обліку підозрюваних, обвинувачених, які перебувають під домашнім арештом, в електронному вигляді.

  3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті:

  3.1. Організувати вивчення та забезпечити виконання вимог цього наказу працівниками підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ.

  3.2. До запровадження обліку підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в електронному вигляді облік зазначених осіб здійснювати шляхом ведення журналу обліку підозрюваних, обвинувачених, які перебувають під домашнім арештом.

  4. Головному штабу МВС України (Березан В. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра, заступника Міністра — керівника апарату та заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 31.08.2013  № 845

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1845/24377

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок та організацію виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та ухвал слідчого судді, суду про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (далі — ухвала слідчого судді, суду).

  1.2. Правовою основою виконання працівниками органів внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду є Конституція України( 254к/96-ВР ), Кримінальний процесуальний кодекс України( 4651-17 ) (далі — КПК України), Закон України "Про міліцію"( 565-12 ), ця Інструкція та інші нормативно-правові акти.

  1.3. Визначення, що вживаються в цій Інструкції, мають такі значення:

  домашній арешт — це вид запобіжного заходу, який застосовується в кримінальному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді, суду до підозрюваних або обвинувачених осіб за вчинення ними злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, та полягає в забороні залишати їм житло цілодобово або в певний період доби;

  житло — це будь-яке приміщення, яке знаходиться в постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення.

  1.4. Ухвала слідчого судді, суду з моменту її оголошення підозрюваному, обвинуваченому підлягає негайному виконанню органом внутрішніх справ за місцем його проживання.

  Контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, розпочинається з моменту його поставлення на облік.

  1.5. Орган внутрішніх справ припиняє контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, після закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду або постановлення слідчим суддею, судом ухвали про зміну цього запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження.

  Про підстави припинення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого доповідається рапортом начальнику органу внутрішніх справ, яким накладається резолюція щодо припинення контролю.

  1.6. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України( 4651-17 ). Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. Після закінчення цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

  ІІ. Облік підозрюваних, обвинувачених, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

  2.1. Електронний облік підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (далі — електронний облік), ведеться у складі Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України. До зазначеного обліку забезпечується цілодобовий доступ оперативного чергового чергової частини та працівників структурних підрозділів органу внутрішніх справ, якими здійснюється контроль за поведінкою осіб, які перебувають під домашнім арештом.

  До запровадження електронного обліку підозрювані, обвинувачені ставляться на облік у Журналі обліку підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (додаток 1) (далі — Журнал обліку), який зберігається в черговій частині органу внутрішніх справ і має бути пронумерований, прошнурований, зареєстрований у підрозділі документального забезпечення та скріплений печаткою органу внутрішніх справ.

  2.2. Інформація до електронного обліку та Журналу обліку вноситься негайно працівником органу внутрішніх справ, якому доручено здійснювати безпосередній контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо працівник не є авторизованим користувачем електронного обліку, відомості до електронного обліку вносяться керівником або уповноваженою особою підрозділу, яка є авторизованим користувачем електронного обліку.

  Здійснення контролю за негайним поставленням на облік підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, покладається на керівників структурних підрозділів, яким доручено здійснення контролю за названими особами.

  2.3. До електронного обліку та Журналу обліку вносяться такі відомості: час поставлення на облік підозрюваного, обвинуваченого; особисті дані особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження, громадянство, серія, номер документа, що посвідчує особу, місце проживання або перебування); житло, яке підозрюваному, обвинуваченому забороняється залишати, номер телефону; найменування суду, прізвище, ім'я, по батькові судді, слідчого судді, який постановив ухвалу, дата, номер ухвали; найменування органу досудового розслідування (суду), прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону слідчого, який здійснює досудове розслідування, або судді, яким здійснюється судове провадження; номер кримінального провадження за Єдиним реєстром досудових розслідувань (далі — ЄРДР), стаття Кримінального кодексу України( 2341-14 ) (далі — КК України), яка передбачає покарання за злочин, у вчиненні якого підозрюється або обвинувачується особа, коротка фабула справи; умови перебування під домашнім арештом, зміст покладених обов’язків; відмітка про застосування електронних засобів контролю; дата закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, відомості про продовження, зміну, скасування запобіжного заходу; посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис працівника органу внутрішніх справ, яким здійснюється контроль; виявлені порушення виконання покладених обов’язків, ужиті заходи реагування; відмітка про зняття з обліку.

  Крім того, до електронного обліку вносяться відомості про проведені працівниками органу внутрішніх справ перевірки виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених обов’язків.

  2.4. Відомості про особу, узяту на облік, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, є персональними даними і повинні бути захищені під час їх обробки. Порядок збирання, обробки, накопичення, зберігання персональних даних та доступу до них регулюється Законом України "Про захист персональних даних"( 2297-17 ).

  Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, установлену законом.

  2.5. Інформація щодо підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, накопичується в контрольно-наглядовій справі щодо контролю за особою, яка перебуває під домашнім арештом (далі — контрольно-наглядова справа).

  Матеріали відносно неповнолітнього, який перебуває під домашнім арештом, накопичуються в обліково-профілактичній справі підрозділу кримінальної міліції у справах дітей, яка заводиться відповідно до Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей ( z0121-13 ), затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2012 року № 1176, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 121/22653.

  До контрольно-наглядової справи долучаються: примірник ухвали слідчого судді, суду; копія листа про повідомлення слідчого або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження, про поставлення особи на облік; копія протоколу оголошення підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії, наведена у додатку 1 до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю( z1503-12 ), затвердженого наказом МВС України від 09 серпня 2012 року № 696, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1503/21815 (далі — Положення про порядок застосування електронних засобів контролю); анкетний лист на підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом (додаток 2) (далі — Анкетний лист); відомості про здійснення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом (додаток 3), рапорти про результати проведення перевірок поведінки підозрюваного, обвинуваченого з відмітками про внесення зазначеної в них інформації до електронного обліку; копії листів про повідомлення прокурора та слідчого або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження, про порушення підозрюваним, обвинуваченим покладених обов’язків; інші документи, що стосуються здійснення контрольних заходів і листування з цього питання.

  2.6. Контрольно-наглядова справа зберігається в службовому приміщенні в закріпленому за працівником сховищі (сейфі, металевій шафі), яке надійно замикається та опечатується. Після припинення дії ухвали слідчого судді, суду працівник, який здійснював безпосередній контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, здає контрольно-наглядову справу до підрозділу документального забезпечення для зберігання в установленому порядку.

  ІІІ. Організація здійснення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом

  3.1. Начальник органу внутрішніх справ при надходженні ухвали слідчого судді, суду щодо підозрюваного, обвинуваченого, який проживає на території обслуговування органу внутрішніх справ, з урахуванням особливостей кримінального провадження визначає підпорядкований структурний підрозділ, яким буде здійснюватися контроль за виконанням підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді, суду, та невідкладно доручає керівникові визначеного підрозділу поставити на облік підозрюваного, обвинуваченого та забезпечити контроль за його поведінкою.

  Поставлення на облік і забезпечення контролю за поведінкою неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, доручається керівнику підрозділу кримінальної міліції у справах дітей органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого проживає неповнолітній.

  3.2. Працівник органу внутрішніх справ, якому доручено здійснювати безпосередній контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого:

  1) з метою поставлення на облік і встановлення контролю негайно викликає підозрюваного, обвинуваченого на визначений час до органу внутрішніх справ, якщо згідно з умовами застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту йому заборонено залишати житло в певний період доби, або з’являється за місцем його проживання, якщо згідно з умовами застосованого запобіжного заходу йому заборонено залишати житло цілодобово;

  2) роз’яснює підозрюваному, обвинуваченому сутність запобіжного заходу, обмежень й обов’язків, які зазначені в ухвалі слідчого судді, суду. Складає протокол оголошення підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії. Протокол надсилає слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження, копію протоколу залучає до контрольно-наглядової справи.

  Попереджає підозрюваного, обвинуваченого про необхідність повідомляти чергову частину та працівника органу внутрішніх справ, яким здійснюється безпосередній контроль за його поведінкою, про наміри залишити житло в заборонений час, зокрема при отриманні виклику слідчого, прокурора, судового виклику; відлучення з дозволу слідчого, прокурора або суду; хворобу, виникнення стихійного лиха тощо.

  Роз’яснює, що в разі невиконання покладених обов’язків прокурор, слідчий за погодженням з прокурором відповідно до статті 200 КПК України( 4651-17 ) має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 КПК України( 4651-17 ), до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, у тому числі про зміну або покладення додаткових обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 КПК України( 4651-17 ), чи про зміну способу їх виконання;

  3) негайно ставить на облік підозрюваного, обвинуваченого шляхом заповнення та внесення до електронного обліку облікової картки на особу. До запровадження електронного обліку реєструє підозрюваного, обвинуваченого в Журналі обліку;

  4) здійснює фотографування підозрюваного, обвинуваченого, складає Анкетний лист. Протягом доби оформлює контрольно-наглядову справу;

  5) про поставлення на облік підозрюваного, обвинуваченого, щодо якого застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, протягом доби з моменту внесення відомостей до обліку письмово повідомляє слідчого або суд, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження. Копію повідомлення долучає до контрольно-наглядової справи.

  У повідомленні слідчому або суду зазначає про службову необхідність письмового (факсимільним зв’язком, каналами електронної пошти) сповіщення органу внутрішніх справ про:

  виклик особи або надання їй дозволу на виїзд із населеного пункту -завчасно, але не пізніше ніж за добу до дати залишення місця відбування домашнього арешту;

  зміну запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження — невідкладно, але не пізніше 24 годин після отримання інформації про прийняте рішення;

  6) у випадку неможливості негайного поставлення на облік підозрюваного, обвинуваченого у зв’язку з відсутністю останнього за місцем проживання, зазначеного в ухвалі слідчого судді, суду, та невстановленням протягом доби його місцезнаходження повідомляє про це слідчого або суд, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження;

  7) при покладенні ухвалою слідчого судді, суду на підозрюваного, обвинуваченого обов’язку носити електронний засіб контролю використовує електронні засоби контролю відповідно до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю( z1503-12 ), про що робить відмітку в графі 9 Журналу обліку;

  8) у разі якщо ухвалою слідчого судді, суду на підозрюваного, обвинуваченого не покладено обов’язку носити електронний засіб контролю або під час застосування електронних засобів контролю виникли обставини, що унеможливлюють їх подальше використання (створення небезпеки для життя та здоров’я особи; технічна несправність системи електронного контролю тощо), перевірку виконання покладених на підозрюваного, обвинуваченого обов’язків здійснює шляхом відвідування, як правило, вдень місця його проживання, телефонних дзвінків та опитування сусідів і осіб, які спільно з ним проживають.

  За наявності в органі внутрішніх справ інформації про порушення підозрюваним, обвинуваченим умов застосованого запобіжного заходу відвідування його місця проживання може здійснюватися в нічний час.

  Періодичність відвідування визначається начальником органу внутрішніх справ. При цьому, якщо згідно з умовами застосованого запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому заборонено залишати житло цілодобово, відвідування його місця проживання повинно здійснюватися не рідше одного разу на сім днів.

  До відвідування неповнолітніх за місцем їх проживання залучаються працівники служби у справах дітей;

  9) направляє письмові звернення до підприємств, установ, організацій з проханням про сприяння в здійсненні контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом. Залучає до здійснення контролю місцеве населення та громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону;

  10) складає рапорт про результати кожного відвідування житла підозрюваного, обвинуваченого, який після доповіді керівникові органу внутрішніх справ долучає до контрольно-наглядової справи. Забезпечує внесення до електронного обліку відомостей, що відображені в рапорті.

  Інформацію про результати вжитих заходів з перевірки поведінки підозрюваного, обвинуваченого, виявлені при цьому порушення та вжиті за ними заходи реагування відображає у Відомостях про здійснення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, та в графі 12 Журналу обліку;

  11) при надходженні ухвали слідчого судді, суду про продовження строку тримання під домашнім арештом або про зміну запобіжного заходу, у тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов’язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України( 4651-17 ), чи про зміну способу їх виконання робить відповідну відмітку в обліковій картці на особу електронного обліку та в графі 10 Журналу обліку;

  12) про припинення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого доповідає вмотивованим рапортом начальнику органу внутрішніх справ. З письмового дозволу начальника органу внутрішніх справ знімає особу з обліку, про що робить відповідну відмітку в графі 13 Журналу обліку.

  Зняття з електронного обліку підозрюваного, обвинуваченого після закінчення строку тримання під домашнім арештом, у тому числі продовженого, здійснюється в автоматичному режимі. При припиненні дії запобіжного заходу за інших підстав (зміна запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку, закриття кримінального провадження) робиться відповідна відмітка в обліковій картці на особу електронного обліку.

  3.3. У разі встановлення обставин, що свідчать про порушення підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов’язків, працівник міліції зобов’язаний:

  1) зафіксувати факт порушення покладених обов’язків шляхом складання мотивованого рапорту. Відібрати письмові пояснення з приводу виявлених порушень у підозрюваного, обвинуваченого, членів його сім’ї, сусідів або інших свідків події за їх згодою. Зміст складеного рапорту та відібраних пояснень доповісти керівникові органу внутрішніх справ;

  2) у разі відсутності підозрюваного, обвинуваченого за місцем проживання негайно повідомити про це чергову частину органу внутрішніх справ та вжити заходів до встановлення його місця перебування (працівником підрозділу дільничних інспекторів міліції заходи проводяться в межах закріпленої за ним адміністративної дільниці);

  3) про виявлені факти порушень невідкладно інформувати усно засобами зв’язку, а в подальшому письмово слідчого та прокурора, а якщо кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді — суд і прокурора. Копії інформаційного листа та рапорту працівника міліції про порушення долучаються до контрольно-наглядової справи.

  3.4. Працівники міліції для виконання завдань щодо контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право:

  1) відповідно до підпункту "в" пункту 15 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію"( 565-12 ) та частини п’ятої статті 181 КПК України( 4651-17 ) з дотриманням прав і свобод інших осіб, які мешкають спільно з підозрюваним, обвинуваченим, що перебуває під домашнім арештом, входити безперешкодно в будь-який час доби до його житла чи до іншого володіння з метою перевірки дотримання ним встановлених судом зобов’язань та обмежень;

  2) у разі вчинення опору, протидії з боку підозрюваного, обвинуваченого під час відвідування житла працівником міліції вживати заходів, передбачених Законом України "Про міліцію"( 565-12 ), до їх подолання;

  3) вимагати в підозрюваного, обвинуваченого в усній або письмовій формі пояснення з питань, пов’язаних із виконанням покладених на нього обов’язків;

  4) отримувати від членів сім’ї підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб, які мешкають разом з ним, за їх згодою пояснення з приводу його поведінки.

  3.5. Працівник міліції, який здійснює безпосередній контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, не має права за власної ініціативи встановлювати додаткові обмеження, що порушують його права.

  3.6. У випадку надходження повідомлення про виникнення за місцем проживання загрози життю або здоров’ю підозрюваного, обвинуваченого, який знаходиться під домашнім арештом (пожежа, аварія, катастрофа природного або техногенного характеру, стихійне лихо тощо), або про його захворювання та розміщення на стаціонарне лікування до закладу охорони здоров`я начальник органу внутрішніх справ негайно організовує перевірку зазначених у повідомленні обставин.

  Перевірка таких повідомлень проводиться у строк, що не перевищує 24 години з моменту їх надходження. При підтвердженні отриманої інформації направляється повідомлення слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження, про неможливість подальшого здійснення контролю за підозрюваним, обвинуваченим за зазначеним в ухвалі житлом, що йому забороняється залишати.

  ІV. Контроль за виконанням ухвали слідчого судді, суду

  4.1. Начальник органу внутрішніх справ, його перший заступник та заступники в межах своєї компетенції організовують і контролюють роботу структурних підрозділів щодо виконання ухвал слідчого судді, суду. З цією метою вони:

  1) вивчають стан справ у підпорядкованих підрозділах із виконання ухвал слідчого судді, суду в частині негайного поставлення на облік підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та здійснення контролю за їх поведінкою;

  2) щомісяця на нараді керівництва органу внутрішніх справ заслуховують керівників структурних підрозділів про стан виконання ухвал слідчого судді, суду;

  3) не рідше одного разу на тиждень перевіряють ведення Журналу обліку та формування контрольно-наглядових справ, про що проставляють відповідну відмітку із зазначенням дати та особистим підписом.

  4.2. Підрозділ інформаційно-аналітичного забезпечення органу внутрішніх справ щомісяця готує звіт про результати здійснення контролю за поведінкою підозрюваних, обвинувачених, які перебувають під домашнім арештом на території обслуговування органу внутрішніх справ.

  Зазначений звіт разом з відомостями про проведені відповідно до підпункту 3 пункту 4.1 цього розділу перевірки до 05 числа місяця, наступного за звітнім періодом, надсилається до територіальної прокуратури.

  Заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції

  М. В. Андруньків

  Додаток 1 до Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (пункт 2.1)

  ЖУРНАЛ обліку підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

  № з/п

  Час поставлення на облік (дата, година, хвилини)

  П. І. Б., дата, місце народження, громадянство, документ, що посвідчує особу (серія, номер), місце проживання або перебування

  Житло, яке підозрюваному, обвинуваченому забороняється залишати, номер телефону

  Найменування суду, П. І. Б. судді, слідчого судді, яким постановлено ухвалу, дата, номер ухвали

  Найменування органу досудового розслідування (суду), П. І. Б., номер телефону слідчого або судді, яким здійснюється судове провадження

  Номер кримінального провадження за ЄРДР, стаття КК України, коротка фабула справи

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Умови перебування під домашнім арештом, зміст покладених обов’язків

  Відмітка про застосування електронних засобів контролю (дата закріплення)

  Дата закінчення строку дії ухвали. Відомості про продовження, зміну, скасування запобіжного заходу

  Посада, П .І. Б., підпис працівника органу внутрішніх справ, яким здійснюється контроль

  Виявлені порушення, ужиті заходи реагування

  Відмітка про зняття з обліку (П. І. Б., підпис, дата)

  8

  9

 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. Додаток 2 до Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (пункт 2.5)

  АНКЕТНИЙ ЛИСТ( z1845-13 BF106.doc ) на підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом

  Додаток 3 до Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (пункт 2.5)

  ВІДОМОСТІ про здійснення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом

  Прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного, обвинуваченого __________________________ _____________________________________________________________________________

  Житло, яке забороняється залишати ______________________________________________ _____________________________________________________________________________

  Дата

  П. І. Б. посадової особи, вжиті заходи з перевірки поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підпис

  Виявлені порушення та вжиті за ними заходи

  Підпис підозрюваного, обвинуваченого (при особистому спілкуванні)

  1

  2

  3

  4

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Жіночий депутатський «взвод»

  Завітавши до Яганівки крайньої південно-західної точки Сумщини, що майже за 130 кілометрів від обласного центру, одразу помічаєш дві особливості. По-перше, пункт, мов писанка, чистий, доглянутий, ...

  Підробні документи, викрадені автомобілі - далеко не весь список кримінальних правопорушень, виявлених ДАІ Миколаївщини

  У Миколаївській області тривають профілактичні заходи, головною метою яких є попередження та розкриття фактів незаконного заволодіння транспортними засобами, а також правопорушень повязаних з ...

  Хто допоможе малозабезпеченій родині?

  Моя багатодітна сімя (я і троє неповнолітніх дітей) перебуває у дуже складному матеріальному становищі. Тому хочу звернутися до влади із проханням надати нам хоча б 5-6 складометрів дров для ...

  за якими диференціюється рівень тарифів для населення, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Редактору інформаційного агентства «Наш продукт» Канєвському І. М. м. Київ Шановний Ігоре Миколайовичу! Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі — НКРЕ, Комісія), розглянула Ваш запит на інформацію від 05 листопада 2013 року № 911 щодо обсягів споживання електричної енергії, за якими диференціюється рівень тарифів для населення, та в межах компетенції повідомляє.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Благодарим всех, от кого зависит работа этого портала.

  Благодарим всех за качественную работу. Ваш портал,действительно, на сегодняшний день - единственный в своем роде. Хорошо, что есть такие полезные интернет порталы. Интернет проект очень прост в использовании. На нем здорово работать - просто, удобно,быстро.

  Спасибо Вам за этот огромнейший труд, который Вы делаете каждый день для нас. Умнички!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66