Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України, Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.06.2012  № 376
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р. за № 1313/21625

  Про затвердження Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України

  Відповідно до статті 8 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"( 3677-17 ), статті 13 Закону України "Про охорону праці"( 2694-12 ), підпункту 7.218 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України( 500/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України, що додається.

  2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) у встановленому законодавством України порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету рибного господарства України від 11 травня 1999 року № 69( z0851-99 ) "Про затвердження Системи управління охороною праці в рибному господарстві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 грудня 1999 року за № 851/4144.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

  Перший заступник Міністра

  М. Д. Безуглий

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 27.06.2012  № 376

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р. за № 1313/21625

  ПОЛОЖЕННЯ про систему управління охороною праці у рибному господарстві України

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення встановлює основні вимоги до системи управління охороною праці (далі — СУОП) з метою створення у рибному господарстві України умов праці відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці та поширюється на суб’єктів рибного господарства незалежно від форм власності (далі — суб’єкти рибного господарства).

  1.2. Вимоги СУОП є обов’язковими для усіх працівників суб’єктів рибного господарства при організації та виконанні робіт, які пов’язані з:

  проектуванням, будівництвом, реконструкцією, технічним переоснащенням, експлуатацією й ремонтом будівель, споруд, об’єктів інженерного забезпечення, суден і плавзасобів, знарядь лову;

  конструюванням, виготовленням, монтажем, експлуатацією й ремонтом устаткування, машин і механізмів, знарядь лову;

 3. розробкою і веденням: технологічних процесів, переходів у морі, у районах промислу.
 4. 1.3. Управління охороною праці направлено на:

 5. формування безпечних умов праці;
 6. підвищення безпечності створених умов праці;
 7. забезпечення виконання всіма працівниками своїх обов’язків з охорони праці.
 8. 1.4. Управління охороною праці здійснюється за таким порядком:

 9. планування діяльності;
 10. виконання запланованих заходів;
 11. здійснення контролю за реалізацією заходів;
 12. аналіз результатів та вдосконалення своєї діяльності.
 13. 1.5. Організація роботи з управління охороною праці в галузі рибного господарства передбачає таку послідовність дій:

  1.5.1. Визначення:

 14. основних напрямів діяльності в галузі охорони праці;
 15. відповідальних осіб за доведення до відома працівників вимог законодавства в галузі охорони праці;
 16. небезпек і оцінки ризиків (тобто поєднання ймовірності небезпечної події і її наслідків).
 17. 1.5.2. Навчання, інформування, консультації працівників.

  1.5.3. Документування.

  1.5.4. Забезпечення:

 18. відомчого контролю за станом охорони праці в галузі рибного господарства;
 19. готовності до аварійних ситуацій;
 20. проведення аудиту охорони праці;
 21. аналізу СУОП суб’єктами рибного господарства, оцінки її функціонування, розробки та реалізації коригувальних і запобіжних дій для забезпечення безперервного вдосконалення системи.

  1.6. Суб’єкти рибного господарства здійснюють аналіз функціонування СУОП для розробки і реалізації коригувальних та попереджувальних дій і постійного її вдосконалення.

  1.7. Державний нагляд за охороною праці суб’єктів рибного господарства здійснюють органи, визначені статтею 38 Закону України "Про охорону праці"( 2694-12 ).

  1.8. Управління охороною праці на галузевому рівні здійснює Держрибагентство України.

  1.9. Управління охороною праці суб’єкта рибного господарства здійснює його керівник (власник, судновласник), на судні — капітан.

  1.10. Роботу з управління охороною праці, організацію і контроль за функціонуванням СУОП здійснюють:

 22. на рівні підприємства (установи, організації) (далі — підприємства) — служба охорони праці;
 23. на судні — старший помічник капітана, відповідальний за стан охорони праці в загальносудновій службі, а начальники (старший командний склад) суднових служб відповідають за стан охорони праці у своїх службах.

  1.11. Судновласник забезпечує кожне судно нормативно-правовими актами та відповідними нормативними документами з охорони праці, що потрібні в районі плавання.

  1.12. Будь-які події, що відбуваються на борту судна і можуть вплинути на безпеку, здоров’я працівників, повинні фіксуватися у журналі контролю стану охорони праці (додаток 1), акті передрейсової перевірки стану охорони праці на судні (додаток 2) та післярейсовому звіті про стан охорони праці на судні (додаток 3).

  ІІ. Основні функції та завдання управління охороною праці

  2.1. Управління охороною праці полягає в збиранні та аналізі інформації, виявленні відхилень параметрів умов і безпеки праці від установлених норм, здійсненні керівних дій, які спрямовані на створення безпечних умов праці.

  2.2. У СУОП організація і координація робіт з питань охорони праці передбачає:

  взаємодію Держрибагентства України і його структурних підрозділів із суб’єктами рибного господарства;

  забезпечення виконання планів робіт з охорони праці та вимог, які містяться в положеннях, правилах, стандартах, інструкціях та інших нормативних документах з охорони праці;

  дотримання вимог охорони праці на стадії проектування, будівництва, реконструкції та приймання в експлуатацію об’єктів виробничого призначення;

  забезпечення: безпечної експлуатації виробничого обладнання, будівель, споруд, суден, плавзасобів і знарядь лову, безпеки виробничих процесів;

 24. контроль службами охорони праці всіх рівнів управління при функціонуванні СУОП;
 25. забезпечення своєчасного розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, аналіз та ліквідацію причин їх виникнення, розробку й реалізацію заходів щодо запобігання їм.

  2.3. Безпека виробничого устаткування повинна здійснюватися:

  при виготовленні — виконанням усіх установлених конструктивних вимог безпеки, авторським наглядом за додержанням проектних рішень, наявністю сертифікатів;

  при експлуатації — приведенням у відповідність до вимог нормативних документів з охорони праці, виконанням приписів органів державного нагляду, своєчасним проведенням регламентних робіт, заміною новим безпечнішим устаткуванням.

  2.4. Для будівель, споруд, суден, плавзасобів, об’єктів інженерного забезпечення, знарядь лову безпека повинна досягатися дотриманням вимог охорони праці при їх проектуванні, будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні, експлуатації, обслуговуванні та ремонті.

  2.5. Безпека виробничих процесів повинна забезпечуватися приведенням їх у відповідність до вимог стандартів, норм і правил з охорони праці, технологічних регламентів, іншої нормативно-технічної документації, виконанням приписів органів державного нагляду, а також упровадженням нових безпечних технологічних процесів, засобів механізації, дистанційного управління й автоматики.

  2.6. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці здійснюється усуненням причин появи небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях та використанням засобів індивідуального і колективного захисту.

  2.7. Забезпечення засобами індивідуального захисту має здійснюватися відповідно до чинних норм і встановленого порядку їх видачі, користування й зберігання.

  2.8. Санітарно-побутове обслуговування повинно передбачати забезпечення працюючих допоміжними приміщеннями і санітарно-побутовими пристроями та обладнанням згідно з чинними нормами і правилами.

  2.9. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих повинна включати попередні (при оформленні на роботу) й періодичні медичні огляди працівників, лікувально-профілактичне харчування та проведення заходів з попередження захворювань працівників.

  2.10. При професійному відборі має встановлюватися фізична і психофізіологічна придатність працівників окремих спеціальностей (плавсклад суден флоту рибного господарства, водолази, водії транспортних засобів, верхолази, електромонтери, електромеханіки тощо) для безпечного виконання робіт.

  2.11. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку повинно передбачатися для всіх працюючих з урахуванням тяжкості та напруженості їхньої роботи, наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

  2.12. Надання працівникам пільгових режимів праці та відпочинку, а також доплат за роботу з важкими і шкідливими, особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці має здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

  2.13. Усі працівники суб’єктів рибного господарства повинні знати і дотримуватися вимог, що регламентуються нормативними документами з охорони праці, безпеки мореплавства, пожежної безпеки, правилами охорони довкілля, санітарними правилами, технічною і технологічною документацією.

  2.14. Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці на всіх рівнях, стадіях виробництва, підготовку управлінських рішень і контроль за їх виконанням здійснює служба охорони праці, що безпосередньо підпорядковується керівнику виробничого об’єднання, підприємства, судновласнику, а на суднах у районах плавання і промислу -капітани суден, начальники (старший командний склад) суднових служб.

  2.15. Контроль за функціонуванням СУОП повинен передбачати:

 26. перевірку організації охорони праці та безпеки мореплавства;
 27. перевірку стану умов праці працівників;
 28. виявлення відхилень від вимог нормативних документів з охорони праці;
 29. перевірку виконання службами й підрозділами, працівниками і членами екіпажів своїх обов’язків щодо охорони праці;

 30. прийняття ефективних заходів для усунення виявлених недоліків.
 31. 2.16. Держрибагентство України здійснює відомчий контроль за станом охорони праці.

  Служби охорони праці суб’єктів рибного господарства здійснюють контроль за станом охорони праці на підприємствах.

  Судновласники, капітани суден та начальники (вищий командний склад) суднових служб здійснюють контроль за станом охорони праці на суднах.

  2.17. Особи, які здійснюють відомчий або внутрішній контроль за станом охорони праці, складають приписи або акти перевірки стану справ з охорони праці, де визначаються заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

  2.18. Облік умов і безпеки праці суб’єктів рибного господарства організовує служба охорони праці.

  2.19. Суб’єкти рибного господарства проводять розслідування і облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань, отруєнь та аварій відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві ( 1232-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

  2.20. Аналіз умов і безпеки праці забезпечують служби охорони праці Держрибагентства України та суб’єктів рибного господарства.

  2.21. Основою для аналізу та оцінки показників умов та безпеки праці є Єдина державна система показників умов і безпеки праці, дані про травматизм на виробництві, в районах плавання та промислу та професійні захворювання, пожежі, дорожньо-транспортні пригоди і аварії.

  2.22. Основними показниками ефективного функціонування СУОП на всіх рівнях є:

 32. рівень виробничого травматизму;
 33. рівень профзахворювань;
 34. рівень захворювань, пов’язаних з умовами праці;
 35. чисельність осіб, які працюють у незадовільних умовах праці;
 36. кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;
 37. кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці;
 38. кількість аварійних будівель, споруд, суден, плавзасобів;
 39. забезпеченість засобами індивідуального і колективного захисту;
 40. забезпеченість санітарно-побутовими приміщеннями;
 41. витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
 42. витрати на повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків та профзахворювань (або витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань);

  витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій і надзвичайних ситуацій, нещасних випадків та профзахворювань.

  2.23. Облік, аналіз і оцінка показників стану охорони праці та функціонування СУОП повинні бути направлені на розроблення й прийняття, з урахуванням інформації про фактичний стан умов і охорони праці, ефективних управлінських рішень керівниками всіх рівнів.

  ІІІ. Функції Держрибагентства України в системі управління охороною праці

  3.1. Держрибагентство України з питань охорони праці:

 43. здійснює відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі;
 44. створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує їх посадові інструкції, а також контролює їх додержання;

  розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

 45. забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
 46. впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

  забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, об’єктів інженерного забезпечення, суден і плавзасобів, знарядь лову, моніторинг їх технічного стану;

  забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених відповідними комісіями за підсумками розслідування цих причин;

  організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

  розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

  здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

  організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками служб охорони праці;

  вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків;

 47. проводить єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;
 48. розробляє і реалізує галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участю профспілок;

 49. здійснює методичне керівництво діяльністю суб’єктів рибного господарства;
 50. укладає з галузевою профспілкою угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці;
 51. бере участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці;
 52. організовує навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
 53. створює у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснює керівництво їх діяльністю, забезпечує виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи;

  визначає обов’язки з питань охорони праці для посадових осіб, керівників підприємств, судновласників і капітанів суден.

  3.2. Держрибагентство України:

  3.2.1. Організовує:

 54. розробку та функціонування галузевої системи управління охороною праці;
 55. розробку та перегляд галузевих нормативних актів про охорону праці;
 56. проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання, промислу та на виробництві для осіб командного складу і спеціалістів флоту рибного господарства, керівників об’єднань, підприємств, а також керівників та фахівців структурних підрозділів центрального апарату;

 57. проведення галузевих нарад, семінарів, оглядів та конкурсів з питань охорони праці;
 58. вивчення і поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації роботи з охорони праці, пропаганди безпечних методів праці.

  3.2.2. Надає методичну допомогу у проведенні:

 59. атестації робочих місць;
 60. розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
 61. організації медичних оглядів та професійного відбору працівників окремих професій.
 62. 3.2.3. Затверджує плани проведення обстежень суб’єктів рибного господарства працівниками служби охорони праці.

  3.2.4. Координує роботу служб охорони праці.

  3.2.5. Здійснює оперативний облік нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.

  3.2.6. Не рідше одного разу на півроку заслуховує на колегіях звіти керівників суб’єктів рибного господарства про дієвість СУОП і насамперед тих, на підприємствах, суднах яких допущено зростання смертельних нещасних випадків та аварій.

  3.2.7. Передає у встановленому порядку в компетентні органи матеріали про притягнення до відповідальності осіб, що допустили порушення вимог чинного законодавства.

  3.2.8. За кожне півріччя інформує суб’єктів рибного господарства про:

  обставини, причини й наслідки надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, що мали місце в районах плавання, промислу і на виробництві;

  узагальнені по галузі результати аналізу рівня виробничого травматизму, професійних захворювань та захворювань, пов’язаних з умовами праці;

 63. причини і обставини нещасних випадків із смертельним наслідком, що
 64. сталися на підпорядкованих об’єктах, та пропоновані заходи щодо запобігання їм.
 65. 3.2.9. Заохочує трудові колективи та окремих осіб за плідну роботу щодо розв’язання проблем охорони праці.

  IV. Функції суб’єктів рибного господарства в системі управління охороною праці

  4.1. Суб’єкти рибного господарства:

  створюють відповідні служби і призначають посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджують їх посадові інструкції, а також контролюють їх додержання;

  розробляють за участю сторін колективного договору і реалізують комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

 66. забезпечують виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
 67. впроваджують прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

  забезпечують належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, об’єктів інженерного забезпечення, суден і плавзасобів, знарядь лову, моніторинг їх технічного стану;

  забезпечують усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

  організовують проведення лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживають заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

  розробляють і затверджують положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечують безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

  здійснюють контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

  організовують пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками служб охорони праці;

  вживають термінових заходів для допомоги потерпілим, залучають за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

  4.2. Суб’єкти рибного господарства опрацьовують:

  порядок взаємодії структурних підрозділів і служб підприємств, суден при розв’язанні питань охорони праці;

  схему сповіщення про надзвичайні ситуації в системі виробничого об’єднання, на підприємстві, у районі плавання і промислу, на суднах;

 68. перспективні та поточні (річні) плани заходів з охорони праці.
 69. 4.3. Суб’єкти рибного господарства:

  визначають права та обов’язки з питань охорони праці для посадових осіб, спеціалістів, працівників, членів екіпажів суден;

 70. здійснюють методичне керівництво з питань охорони праці;
 71. забезпечують розробку і реалізацію заходів, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах, суднах, плавзасобах, доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення існуючого рівня охорони праці, оперативних планів робіт з охорони праці.

  4.4. Суб’єкти рибного господарства організовують:

  розробку та перегляд нормативних документів з охорони праці, що діють у межах підприємства, на суднах і плавзасобах;

  проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання, промислу і на виробництві для членів екіпажів, осіб командного складу та спеціалістів флоту, керівників і фахівців підприємства, його структурних підрозділів;

  забезпечення працівників підприємств, членів екіпажів суден нормативно-правовими актами та інформаційними матеріалами з питань охорони праці;

 72. опрацювання проектної, конструкторської та технологічної документації з питань охорони праці;
 73. вивчення та поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації роботи з охорони праці;
 74. пропаганду безпечних методів праці;
 75. при прийнятті на роботу професійний відбір працівників, що будуть зайняті при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, шляхом установлення їх фізіологічної та психологічної придатності для безпечного виконання робіт;

 76. розслідування нещасних випадків, фактів хронічних професійних захворювань, отруєнь і аварій;
 77. впровадження організаційно-технічних заходів щодо забезпечення на робочих місцях граничнодопустимих концентрацій та норм шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища;

  проведення лікувально-профілактичних заходів щодо попередження захворювань працівників, створення (в разі потреби) кімнати здоров’я;

 78. проведення нарад, семінарів, конкурсів та оглядів з питань охорони праці;
 79. повсякденний контроль за станом охорони праці службою охорони праці, керівниками підрозділів і робіт, іншими посадовими особами, начальниками суднових служб та громадський контроль.

  4.5. Суб’єкти рибного господарства створюють комісію для перевірки знань посадових осіб, робітників, осіб командного складу, спеціалістів і членів екіпажів суден з питань охорони праці, забезпечують навчання та перевірку знань членів цієї комісії.

  4.6. Суб’єкти рибного господарства визначають порядок і строки проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з охорони праці для посадових осіб, працівників, членів екіпажів суден.

  4.7. Суб’єкти рибного господарства опрацьовують та затверджують:

  план попередження надзвичайних ситуацій, у якому розглядаються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного походження, прогнозуються наслідки, визначаються заходи щодо їх попередження, строки виконання, а також сили і засоби, що залучаються;

  план ліквідації аварій, надзвичайних ситуацій, у якому перераховуються можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, визначаються дії посадових осіб і працівників під час їх виникнення, обов’язки професійних аварійно-рятувальних формувань або працівників інших підприємств, установ, організацій, суден, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій;

  план проведення обстежень підприємств, цехів, суден, плавзасобів працівниками служби охорони праці та інших структурних підрозділів.

  4.8. Суб’єкти рибного господарства забезпечують:

  виробничі дільниці, суднові служби нормативно-правовими актами з охорони праці, попереджувальними плакатами та знаками безпеки;

  систематичне обстеження виробничого устаткування та приведення його у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а в разі потреби — заміну новим безпечним устаткуванням;

 80. своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів устаткування;
 81. відповідність технологічної документації та технологічних процесів вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

 82. впровадження засобів механізації та автоматизації виробничих процесів;
 83. впровадження нових, безпечніших технологічних процесів;
 84. своєчасне проведення оглядів та планово-попереджувальних ремонтів виробничих будівель, споруд, суден, плавзасобів;

  працівників засобами індивідуального захисту відповідно до чинних норм і організовують їх видачу, використання та зберігання;

 85. проведення попередніх (при влаштуванні на роботу) та періодичних медичних оглядів працівників;
 86. оптимальні режими праці та відпочинку для всіх працівників з урахуванням специфіки їхньої праці, в першу чергу для тих, хто працює з підвищеними фізичними та емоційними навантаженнями, в умовах монотонності та під впливом небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

 87. працівників санітарно-побутовими приміщеннями;
 88. проведення атестації робочих місць.
 89. 4.9. Суб’єкти рибного господарства комплектують служби, які здійснюють контроль за експлуатацією та технічним станом будівель, споруд, суден, плавзасобів, знарядь лову.

  4.10. Суб’єкти рибного господарства створюють відповідні кімнати психологічного розвантаження та реабілітації.

  4.11. Суб’єкти рибного господарства залучають кваліфікованих працівників з охорони праці для проведення робіт і надання допомоги підприємству, суднам у вирішенні питань з охорони праці.

  4.12. Суб’єкти рибного господарства заохочують в установленому законодавством порядку трудові колективи та окремих працівників за плідну роботу щодо розв’язання проблем охорони праці в об’єднанні, на підприємстві, суднах.

  V. Служби охорони праці рибогосподарського комплексу

  5.1. На службу охорони праці покладається:

  розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;

  підготовка проектів розпорядчих документів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю;

  проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або за її відсутності уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

 90. складання звітності з охорони праці за встановленими формами;
 91. проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці;
 92. ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної шкоди;

  забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;

  складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють у межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення;

  інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

  5.2. Служба охорони праці здійснює:

  5.2.1. Розгляд:

  питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

  листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

  5.2.2. Організацію:

  забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

 93. нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;
 94. пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.
 95. 5.2.3. Участь у:

  розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві ( 1232-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232;

  складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

 96. проведенні атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 97. роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони праці;

  розробленні положень, інструкцій, розділу "Охорона праці" колективного договору, інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

  складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;

 98. організації навчання з питань охорони праці;
 99. роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
 100. 5.2.4. Забезпечення організаційної підтримки під час роботи комісії з питань охорони праці підприємства.

  5.2.5. Контроль за:

  виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором, та заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

 101. проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
 102. наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

 103. своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;
 104. станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
 105. своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
 106. забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

  організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

  санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

  своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

  дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

 107. організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;
 108. використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

 109. застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;
 110. виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;

  проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

  5.3. Права працівників служби охорони праці:

  видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи за формою, наведеною в додатку до Типового положення про службу охорони праці( z1526-04 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125, щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в двох примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об’єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім’я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

  зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;

  вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

  надсилати керівнику (власнику, судновласнику) подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

  вносити пропозиції про заохочення за поліпшення стану безпеки праці працівників та за активну працю;

  залучати за погодженням з керівником (власником, судновласником) спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

  5.4. Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених керівником суб’єкта рибного господарства.

  5.5. Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку і бути зручними для приймання відвідувачів.

  5.6. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок та інших заходів має бути відведене окреме приміщення.

  5.7. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).

  5.8. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності — з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

  5.9. Організація проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань безпеки мореплавства і охорони праці на підприємствах та суднах повинна проводитися відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці( z0231-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

  VІ. Виявлення небезпек, оцінка ризиків та управління ризиками

  6.1. Виявлення небезпек, оцінка ризиків та управління ризиками здійснюються суб’єктами рибного господарства для створення безпечних умов праці.

  6.2. Виявлення небезпек та оцінку ризиків здійснює особа, призначена наказом керівника суб’єкта рибного господарства з числа працівників служби охорони праці.

  6.3. Порядок виявлення небезпек, оцінка ризиків та управління ризиками охоплює:

 111. виявлення небезпек;
 112. оцінку ризиків з урахуванням існуючих засобів управління;
 113. встановлення величини неприйнятного ризику;
 114. розробку та реалізацію додаткових заходів з управління неприйнятними ризиками;
 115. оцінку розроблених заходів з управління ризиками на предмет їхньої достатності для зниження до прийнятного рівня.

  Виявлення небезпек та оцінка ризиків здійснюються в усіх суб’єктах рибного господарства та їхніх структурних підрозділах та зачіпає повсякденну діяльність усіх працівників рибної галузі, підрядників і відвідувачів.

  6.4. Виявлення небезпек та оцінка ризиків проводяться не рідше одного разу на рік.

  6.5. Джерелами небезпек є:

 116. обладнання та інструменти;
 117. виробниче середовище;
 118. методи виконання роботи;
 119. людина (працівник, підрядник, відвідувач).
 120. 6.6. Перед виявленням небезпек і оцінкою ризиків працівник (робоча група), визначений розпорядчим документом керівника, вивчає таку інформацію:

 121. результати розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, мікротравм, аварій;
 122. результати перевірок дотримання вимог законодавства про охорону праці, атестації робочих місць за умовами праці;

  інструкції з охорони праці, документацію на обладнання та матеріали;

  існуючі небезпеки у аналогічних суб’єктів рибного господарства;

 123. результати аудитів системи управління охороною праці.
 124. 6.7. Виявлення небезпек здійснюється:

 125. при повсякденній та періодичній (сезонній) діяльності;
 126. у випадку аварійних ситуацій, аварій та інших відхилень від нормальної діяльності.
 127. 6.8. Виявлені небезпеки при аварійних ситуаціях та аваріях є підставою для розробки заходів із запобігання аварійним ситуаціям та аваріям.

  6.9. Заходи з управління ризиками відображено в таких документах:

  інструкціях з охорони праці за професіями і видами робіт;

  інструкціях з експлуатації інструментів, обладнання, знарядь лову.

  6.10. Для управління ризиками суб’єкт рибного господарства:

  повністю або частково відмовляється від робіт, операцій та систем, які мають високий ступінь небезпеки;

 128. здійснює заміну небезпечних виробничих операцій іншими безпечними або менш небезпечними;
 129. здійснює заміну небезпечного обладнання, встановлення блокувальних та запобіжних пристроїв, покращення стану підлог (палуб) робочих поверхонь, огорож та інших конструкцій;

  забезпечує навчання, інструктаж, стажування, навчально-тренувальні заняття, підвищення кваліфікації;

  застосовує засоби індивідуального та колективного захисту і профілактики (мийні та дезінфекційні засоби);

 130. організовує проведення медичних оглядів працівників.
 131. 6.11. За результатами виконаної роботи формується перелік заходів управління ризиками (за вибраним видом робіт та для конкретної професії, посади).

  6.12. На підставі прийнятого рішення про величину ризику особа, відповідальна за організацію робіт з охорони праці, розробляє проекти заходів для зниження рівня ризиків або для їх усунення.

  6.13. Керівник суб’єкта рибного господарства розглядає проекти заходів та приймає рішення про включення їх до плану заходів з охорони праці, форма якого наведена у додатку 4 до цього Положення.

  6.14. Обов’язки працівників з питань охорони праці визначаються залежно від видів робіт, які вони будуть виконувати за своєю посадою (професією), інструкціями з охорони праці.

  VII. Проведення атестації робочих місць

  7.1. Атестація робочих місць за умовами праці (далі — атестація) проводиться на підприємствах незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

  7.2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

  7.3. Атестація робочих місць проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці( 442-92-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 (далі — Порядок проведення атестації робочих місць), та інших нормативно-правових актів.

  7.4. Атестація робочих місць передбачає встановлення ступеня шкідливості і небезпеки праці та її характеру за гігієнічною класифікацією з обґрунтуванням зарахування робочого місця до відповідної категорії несприятливих умов праці, підтвердження (визначення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги та компенсації залежно від умов праці.

  7.5. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

  Позачергова атестація проводиться у випадках та з ініціативи осіб, визначених Порядком проведення атестації робочих місць ( 442-92-п ).

  7.6. Атестація робочих місць за умовами праці передбачає:

 132. установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
 133. санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;

  комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

  установлення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

  обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

  визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

  складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

  аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни і безпеки праці.

  7.7. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

  7.8. За результатами атестації робочих місць суб’єкти рибного господарства здійснюють заходи відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць ( 442-92-п ).

  VІІІ. Консультування, обмін інформацією

  8.1. Метою інформаційної роботи з питань охорони праці в галузі рибного господарства є закріплення та поглиблення знань з питань охорони праці та забезпечення обізнаності працівників з питань охорони праці.

  8.2. Інформаційна робота з питань охорони праці в галузі рибного господарства забезпечується наявністю плакатів, знаків безпеки, брошур, пам’яток з питань охорони праці та попередження виробничого травматизму, проведенням зборів, нарад, семінарів.

  8.3. Зовнішній обмін інформацією та консультації з питань охорони праці забезпечуються шляхом надання інформації про свою діяльність, а також через запити, відповіді на запити, звіти про аварії, виробничі травми, професійні захворювання.

  IХ. Дії у випадку аварії

  9.1. Суб’єкти рибного господарства повинні попередити можливі аварійні ситуації, аварії та вжити необхідних заходів для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій. З цією метою суб’єкти рибного господарства здійснюють планування дій (взаємодії) відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій ( z0424-99 ), затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 червня 1999 року № 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1999 року за № 424/3717 (із змінами).

  9.2. Основними завданнями суб’єктів рибного господарства є:

 134. прогнозування сценаріїв виникнення аварій;
 135. постадійний аналіз сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків;
 136. оцінка достатності існуючих заходів, які перешкоджають виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій;

  аналіз дій виробничого персоналу та спеціальних підрозділів щодо локалізації аварійних ситуацій (аварій) на відповідних стадіях їх розвитку.

  9.3. Суб’єкти рибного господарства встановлюють порядок дій у випадку виникнення аварійної ситуації, аварії та проводять тренування працівників щодо виконання порядку дій у випадку виникнення аварійних ситуацій.

  Х. Організація контролю за станом охорони праці на виробництві

  10.1. Контроль за станом охорони праці з метою попередження аварій, травматизму і профзахворювань здійснюється службами охорони праці та керівниками виробничих підрозділів через оперативне виявлення відхилень в умовах праці.

 137. 10.2. Контроль за станом охорони праці здійснюється у формі:
 138. перевірка експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;
 139. атестації робочих місць;
 140. обстежень умов праці, які проводяться періодично і спрямовані на вчасне виявлення небезпечних та шкідливих чинників;

 141. громадського контролю.
 142. 10.3. Об’єктами управління системи контролю за обладнанням з підвищеною небезпекою є:
 143. об’єкти котлонагляду і підйомних споруд, компресори, трубопроводи під тиском, теплоенергетичні установки, електрообладнання і електроустановки, об’єкти газового господарства, холодильні установки, електроінструмент, рухомий наземний та водний (судна, плавзасоби) транспорт, об’єкти з вибухонебезпечними зонами тощо;

  комплекс заходів з ведення безпечної експлуатації зазначених в абзаці другому цього пункту об’єктів, обладнання на робочому місці, в дільниці, підрозділі, на підприємстві, судні, плавзасобі.

 144. 10.4. Система контролю за об’єктами підвищеної небезпеки у рибному господарстві охоплює:
 145. планування робіт з безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, здійснення та контроль за виконанням своєчасного огляду цих об’єктів і випробування їх на безпеку експлуатації;

 146. планування робіт щодо своєчасного ремонту та списання об’єктів, обладнання;
 147. контроль стану перевірки знань персоналу, який обслуговує об’єкти, обладнання;
 148. призначення осіб, відповідальних за безпечний стан і експлуатацію об’єктів, обладнання з підвищеною небезпекою;

  складання робочих графіків оглядів, діагностувань та випробувань об’єктів, обладнання (на рік, півроку, квартал);

 149. контроль за наявністю відповідних інструкцій з охорони праці;
 150. формування наказів про призначення осіб, відповідальних та допущених до експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

  контроль за станом виконання відповідних заходів та приписів, які направлені на підвищення безпечної експлуатації об’єктів, обладнання;

 151. ведення ділової документації.
 152. 10.5. Факторами, які визначають стан об’єкта з підвищеною небезпекою, є:
 153. ступінь безпеки конструкцій обладнання, машини, механізму, будови, споруди, судна, плавзасобу;
 154. ступінь безпеки монтажу, установки та кріплення обладнання, механізмів, пристроїв, вантажів тощо;
 155. ступінь безпеки та справного стану приладів та пристроїв (монометрів, клапанів тощо) на об’єкті, обладнанні, машині, механізмі;

 156. ступінь безпечного розташування, експлуатації та оточення об’єктів, обладнання, машин, механізмів;
 157. соціально-психологічні та психофізіологічні (суб’єктивні) фактори обслуговуючого персоналу.
 158. 10.6. Керівник підприємства, судновласник щороку наказом призначає осіб, відповідальних та допущених до експлуатації об’єктів з підвищеною небезпекою згідно з правилами побудови та безпечної експлуатації цих об’єктів.

  10.7. Особи, відповідальні за стан та безпечну експлуатацію об’єктів з підвищеною небезпекою (залежно від структури та підпорядкованості підрозділів), забезпечують:

  дотримання встановленого порядку допуску персоналу до обслуговування складних механізмів і агрегатів (допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань правил безпечної експлуатації об’єктів, обладнання підвищеної небезпеки, забороняється);

  правильну та безпечну експлуатацію об’єктів, обладнання з підвищеною небезпекою, їх технічне діагностування та випробування;

 159. своєчасне проведення дефектоскопії відповідних деталей і вузлів устаткування та інструменту;
 160. розгляд і затвердження дефектних відомостей на ремонт устаткування, актів здачі устаткування і машин, суден у ремонт та одержання з ремонту;

  перевірку умов праці, дотримання персоналом правил і норм безпеки при обслуговуванні, відповідності стану об’єктів, обладнання з підвищеною небезпекою правилам і нормам їх безпечної експлуатації;

  занесення виявлених за результатами перевірок порушень до актів перевірок стану охорони праці та в приписи щодо усунення виявлених порушень;

  контроль за виконанням заходів, які пов’язані з усуненням порушень за актами перевірок та приписами;

  розробку організаційно-технічних заходів щодо попередження аварій, нещасних випадків і професійних захворювань, які пов’язані з експлуатацією та ремонтом об’єктів підвищеної небезпеки;

  узагальнення матеріалів про конструктивні недоліки устаткування, механізмів і пристроїв, через які сталися нещасні випадки або які створили небезпеку травмування працівників;

  підготовку відповідних пропозицій для подання органам вищого рівня, а також заводам — виготовлювачам і розробникам (науково-дослідним і проектно-конструкторським організаціям);

  підготовку рекламацій для направлення до органів вищого рівня або заводам — виготовлювачам і розробникам об’єктів і обладнання з підвищеною небезпекою.

  10.8. Для виконання робіт на об’єктах з підвищеною небезпекою працівники зобов’язані проходити попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці в строки, установлені відповідними галузевими нормативними актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.

  10.9. Контроль за станом охорони праці суб’єкти рибного господарства здійснюють щодня (щозміни), щомісяця та щокварталу, а на суднах — кожної вахти, щомісяця, перед виходом судна в рейс та після його повернення.

 161. 10.10. За організацію контролю стану охорони праці відповідають:
 162. на підприємстві — керівник підприємства;
 163. у підрозділі — керівник підрозділу (цеху, відділу, виробничої дільниці тощо);
 164. на судні — капітан (капітан-директор, шкіпер, кранмейстер, докмейстер).
 165. 10.11. Щоденний (щозмінний) контроль для берегових підприємств здійснюється безпосереднім керівником робіт (майстром, начальником дільниці або зміни, бригадиром).

 166. 10.12. Перевіряльник зобов’язаний до початку робіт перевірити:
 167. стан і правильність організації робочих місць;
 168. наявність та справність обладнання і інструменту;
 169. стан проходів, переходів та переїздів;
 170. наявність огорож;
 171. достатність освітлення;
 172. справність вентиляції, місцевих відсосів, пило- та газоуловлювальних пристроїв;
 173. наявність та справність інших засобів колективного захисту працюючих;
 174. наявність та справність засобів індивідуального захисту;
 175. наявність інструкцій з охорони праці на робочих місцях та знаків безпеки;
 176. наявність у працівників відповідних посвідчень та нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

  10.13. Усі виявлені під час перевірки порушення вимог охорони праці повинні бути усунені до початку виконання робіт.

  10.14. Якщо ці порушення не можуть бути оперативно до початку робіт усунені своїми силами, безпосередній керівник робіт робить запис про порушення в журналі контролю стану охорони праці і негайно доповідає про це керівнику вищого рівня, який зобов’язаний вжити заходів щодо усунення порушень до початку робіт та про прийняте рішення записати до журналу. За відсутності порушень або якщо вони до початку робіт усунені своїми силами, запис у журналі не здійснюється.

  10.15. При виникненні під час роботи загрози аварії або шкоди здоров’ю працюючих необхідно негайно зупинити роботу і поставити до відома про це безпосереднього керівника робіт і керівника вищого рівня.

  10.16. Будь-які порушення працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил використання спецодягу та засобів індивідуального захисту повинні негайно припинятися. Відомості про порушників та допущені ними порушення записуються до журналу контролю стану охорони праці. З порушником при потребі проводиться позаплановий інструктаж з безпеки праці та накладення дисциплінарного стягнення.

  10.17. Щомісячний контроль для берегових підприємств здійснюється комісією, яку призначає і очолює керівник підрозділу (цеху).

  10.18. Перевірка здійснюється на кожній дільниці (зміні) в строки, встановлені підприємством за пропозиціями керівників підрозділів, узгодженими зі службою охорони праці.

  10.19. Комісія перевіряє стан організації охорони праці відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці.

 177. 10.20. Результати контролю на дільниці, у зміні заносяться до журналу контролю стану охорони праці.
 178. 10.21. Вживаються заходи для оперативного усунення виявлених недоліків та порушень. Про ті з них, які не можуть бути оперативно усунені силами підрозділу (цеху, відділу), його керівник зобов’язаний доповісти для вжиття необхідних заходів керівнику підприємства.

  10.22. Результати контролю враховуються під час розгляду питань, пов’язаних з матеріальним стимулюванням із фондів підприємств, керівниками дільниць (змін).

  10.23. За результатами щомісячного контролю керівник підрозділу (начальник цеху) проводить нараду з керівниками дільниць, змін, інженерно-технічними працівниками, майстрами, бригадирами за участю членів профспілкового комітету та уповноважених з охорони праці. На нараді оголошуються результати контролю, заходи заохочення з фондів підприємства керівників дільниць (змін), які досягли високих показників з охорони праці, проводиться аналіз виявлених недоліків, заслуховуються керівники, в підрозділах яких допущені істотні порушення; визначаються і записуються до журналу відповідних дільниць заходи щодо усунення виявлених недоліків із зазначенням строків виконання.

  10.24. Щоквартальний контроль для берегових підприємств здійснюється комісією, очолюваною керівником (головним інженером, технічним директором) та головою профспілкового комітету підприємства. До складу комісії входять керівник служби охорони праці, фахівці підприємства, керівники відділів та служб, уповноважений трудового колективу з питань охорони праці.

  На великих підприємствах можуть створюватися декілька підкомісій, очолюваних заступниками керівника підприємства (фахівцями, начальниками служб, відділів). Про створення комісії (підкомісії) видається наказ керівника підприємства.

  10.25. Контроль проводиться шляхом безпосереднього огляду об’єктів, робочих місць підрозділу в присутності керівника, голови профспілкового комітету (уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці) в строки, встановлені підприємством, і може суміщатися з "Днем охорони праці підприємства". До початку перевірки керівники підрозділів (начальники цехів) представляють дані про стан охорони праці щодо кожної дільниці (зміни), отримані під час попередніх щомісячних перевірок, іншу інформацію, необхідну для складання акта щоквартального контролю.

 179. 10.26. Комісія перевіряє:
 180. якість заповнення журналів контролю стану охорони праці дільниць (змін) і правильність оцінок стану організації охорони праці при щомісячному контролі;

  хід виконання планів поліпшення умов праці, планів санітарно-оздоровчих заходів, поточних планів та угод з охорони праці;

  виконання приписів органів відомчого і державного нагляду, профспілкових органів і вказівок органів вищого рівня;

 181. усунення недоліків, виявлених при попередніх перевірках;
 182. стан виробничого травматизму та вчасність його аналізу і дослідження;
 183. забезпеченість працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 184. організацію проведення навчання, інструктажів з безпеки праці та допусків до робіт, а також стан організації охорони праці за іншими небезпечними та шкідливими виробничими чинниками.

  10.27. Результати щоквартального контролю стану охорони праці фіксуються в акті щоквартального (післярейсового) контролю стану охорони праці в підрозділі (на судні, у службі судна, рибгоспі, цеху, бригаді), форма якого наведена у додатку 5 до цього Положення. В акті зазначаються всі зауваження щодо кожного контрольованого чинника або їх відсутність.

  10.28. За підсумками контролю керівник підприємства у разі потреби видає наказ, у якому наводяться списки осіб, заохочених з фондів підприємства за високі показники з охорони праці, зазначаються порушення вимог охорони праці, заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень, строки виконання та відповідальні особи.

  10.29. Щоденний (щовахтовий, щозмінний) контроль на суднах здійснюється безпосереднім керівником робіт (майстром, механіком, боцманом тощо). На робочих місцях вахтової служби контроль здійснюється відповідним старшим на вахті. На суднах допоміжного та портового флоту, водолазних ботах та інших плавзасобах зі змінною організацією робіт судноекіпажів контроль здійснює змінний капітан судна (плавзасобу).

  10.30. При щоденному контролі керівники робіт, старші на вахтах (змінах) зобов’язані перед початком робіт перевірити:

 185. стан і правильність організації робочих місць;
 186. наявність і справність обладнання і інструменту;
 187. стан проходів, наявність огорож і освітлення;
 188. наявність інструкцій з охорони праці, знаків безпеки;
 189. справність вентиляції, місцевих відсосів, пило- і газоуловлювальних пристроїв;
 190. оформлення наряду-допуску до робіт з підвищеною небезпекою;
 191. наявність, справність ЗІЗ та відповідність їх роботі, що виконується.
 192. 10.31. Якщо під час перевірки перед початком роботи недоліки та порушення з охорони праці не встановлені, начальник вахтової служби робить запис у судновому вахтовому журналі про приймання вахти, що означає, що порушення з охорони праці на вахтовій службі відсутні. Виявлені недоліки повинні бути усунені до початку виконання робіт.

  10.32. Про виявлені під час щоденного контролю недоліки, що не можуть бути усунені безпосереднім керівником робіт, доповідається начальнику служби, який приймає рішення про усунення недоліків в оперативному порядку, а також ставиться до відома вахтовий помічник капітана (при потребі — капітан судна).

  10.33. У разі неможливості усунення недоліків і грубого порушення вимог безпеки праці, що можуть призвести до аварій або завдати шкоди здоров’ю працюючих, робота на несправному обладнанні, майданчику тощо не починається, а безпосередній керівник робіт негайно доповідає про це керівнику вищого рівня.

  10.34. Якщо в процесі проведення робіт допущено порушення вимог безпеки щодо використання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, то безпосередній керівник робіт зобов’язаний негайно припинити це порушення, провести позаплановий інструктаж, про факт порушення зробити запис у журналі контролю стану охорони праці і до порушника вжити дисциплінарних заходів.

  10.35. Кожний працюючий, що виявив порушення вимог охорони праці, інформує про це безпосереднього керівника і вживає заходів до їх усунення.

  10.36. Кожний, хто перевіряє стан охорони праці, за результатами щоденної перевірки робить запис у журналі контролю стану охорони праці.

  10.37. Щодня начальник суднової служби здійснює контроль, залучаючи до нього уповноваженого з охорони праці.

 193. 10.38. У ході контролю перевіряються:
 194. усунення недоліків, виявлених безпосередньо керівниками робіт при щоденному (щовахтовому, щозмінному) контролі;

 195. стан обладнання і засоби захисту;
 196. освітлення та вентиляція на робочих місцях служби.
 197. 10.39. За підсумками перевірки начальник служби проводить не рідше двох разів на місяць розбір з усім особовим складом служби, визначає заходи щодо усунення недоліків та строки їх виконання.

  10.40. Щомісячний контроль на суднах здійснюється капітаном (капітан-директором) судна, головою профспілкового комітету судна та уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці. До перевірки залучаються суднові медпрацівники. Перевірка проводиться в присутності начальників суднових служб. Щомісячний контроль може суміщатися з "Днем охорони праці".

 198. 10.41. У ході контролю перевіряються:
 199. хід виконання, повнота та якість виконання плану заходів щодо охорони праці, якщо вони були зазначені в завданні на рейс;

 200. виконання вказівок з охорони праці судновласника, підприємства та органів вищого рівня;
 201. стан організації праці за шкідливими та небезпечними чинниками;
 202. усунення недоліків, виявлених при попередніх перевірках, а також недоліків, відзначених у журналі контролю безпосереднім керівником робіт, начальником служби, у приписах органів відомчого контролю та державного нагляду, профспілкових органів.

  За результатами перевірки проводиться розбір з начальниками служб і при потребі видається наказ по судну із зазначенням заходів щодо усунення виявлених недоліків. Наказ повинен бути вивішений на судновому стенді з охорони праці.

  10.42. Передрейсова перевірка судна здійснюється працівниками служби охорони праці судновласника, підприємства перед оформленням виходу судна в рейс.

 203. 10.43. Перевіряльник контролює:
 204. наявність та якість заповнення документів з охорони праці;
 205. стан обладнання, інструментів, засобів захисту працівників;
 206. усунення недоліків, виявлених під час попередньої післярейсової перевірки судна.
 207. 10.44. Виявлені під час перевірки недоліки записуються до акта передрейсової перевірки стану охорони праці на судні.

  10.45. У разі потреби після усунення недоліків на запрошення капітана судна проводиться повторна перевірка.

  10.46. Готовність судна до виходу в рейс під

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  3-го березня метрополітен Києва змінить розклад роботи

  3-го березня метрополітен Києва змінить розклад роботи, передає УНН з посиланням на прес-службу метрополітену.

  Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними стандартами, затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні

  Президент реорганизовал Минобразования и науки, молодежи и спорта и Госслужбу молодежи и спорта

  Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ №96/2013 «О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

  Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( z0260-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, на підставі матеріалів Міністерства доходів і зборів України від 10.07.2013 № 7438/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 11.07.2013 № 06/69994-13 та ТОВ "Юніверсал експорт" від 17.07.2013 № 60, вх. від 17.07.2013 № 12/72555-13 НАКАЗУЮ:

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот интернет проект просто отпад. Действительно полезный и в тоже время функциональный интернет портал.

  Этот портал не только лучший друг - этот сайт, практически, - родственник для всех, кто сегодня живёт интересными идеями!

  Благодарим всех за качественную работу. Ваш портал,действительно, на сегодняшний день - единственный в своем роде. Хорошо, что есть такие полезные интернет порталы. Интернет проект очень прост в использовании. На нем здорово работать - просто, удобно,быстро.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66