Жилищный адвокат

Інструкція про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 22.10.2012  № 940 ( z0054-13 )

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 55/22587

  ІНСТРУКЦІЯ про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України

  І. Загальні положення

  1.1. Оперативне інформування — це єдина система збирання, опрацювання та подання до МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС), Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі — ГУВВ) оперативної інформації про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події (далі — кримінальні правопорушення та інші події), а також стеження за встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та реагуванням на надзвичайні ситуації. Ця система є невід'ємною частиною завдань, які стоять перед органами і підрозділами внутрішніх справ (далі — ОВС), внутрішніми військами, навчальними закладами МВС України, і спрямована на підтримання громадського порядку та безпеки громадян на всій території України.

  Дієвість оперативного інформування в ОВС досягається професійною підготовкою підрозділів і служб та чергових нарядів, що залучені до охорони громадського порядку, високим ступенем організованості та дисципліни працівників на цій ділянці роботи, відповідальністю керівників, які подають інформацію до чергових частин вищих ОВС.

  1.2. Строк інформування обчислюється з моменту надходження до ОВС первинних відомостей (повідомлення телефоном, усної чи письмової заяви, матеріалів з інших правоохоронних органів тощо) про виникнення ситуації чи події, які визначені Переліком кримінальних правопорушень, інших правопорушень, надзвичайних ситуацій та інших подій, інформація про які подається до МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі — Перелік), додаток 1 до цієї Інструкції.

  1.3. Відповідальний по ОВС, який здійснює контроль за діяльністю добових нарядів, сил та засобів, що залучені до охорони громадського порядку, уживає всіх заходів для отримання вичерпної інформації про оперативну ситуацію на території обслуговування, вимагає від підпорядкованих структурних підрозділів та нарядів надання найбільш повних відомостей, необхідних для оперативного інформування.

  1.4. Попередня кваліфікація та оцінка події, що підпадає під дію Переліку, здійснюється, виходячи з її явних ознак та відомостей, внесених про кримінальне правопорушення та іншу подію до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС чи Єдиного реєстру досудових розслідувань, створеного наказом Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69( v0069900-12 ) "Про Єдиний реєстр досудових розслідувань" (далі — ЄРДР).

  1.5. Інформування про кримінальні правопорушення та інші події здійснюється виключно через чергові частини.

  1.6. Начальники ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів:

  1.6.1. За кожним кримінальним правопорушенням та іншою подією, що визначені Переліком, погоджують їх кваліфікацію з керівником органу досудового розслідування або слідчим, спільно визначають структурний підрозділ ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану, на який покладаються підготовка спецповідомлення та подання його до чергової частини. Разом з керівником органу досудового розслідування забезпечують контроль за своєчасним поданням відомостей про всі доповнення і зміни до чергової частини для оперативного інформування.

  1.6.2. Організовують негайну попередню доповідь телефоном до чергової частини вищого ОВС, територіального командування ГУВВ наявної інформації про кримінальні правопорушення та інші події.

  ІІ. Порядок збирання, опрацювання та подання оперативної інформації в міськрайлінорганах

  2.1. При надходженні заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення та іншу подію черговий з'ясовує характер і обставини того, що сталося, забезпечує направлення на місце події слідчо-оперативної групи (далі — СОГ) та інших нарядів і водночас доповідає про подію керівнику органу досудового розслідування, начальнику та відповідальному по ОВС, а у випадках, визначених Переліком, — до чергової частини вищого ОВС.

  Слідчий, який перебуває в складі СОГ, або керівник органу досудового розслідування для належного оперативного інформування чергової частини вищого ОВС про кримінальні правопорушення та інші події, що доповідаються до МВС України, ГУМВС, УМВС, інформують з місця події чергову частину про попередню правову кваліфікацію правопорушення або події, зазначаючи статтю Кримінального кодексу України( 2341-14 ).

  2.2. У разі вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (наприклад вбивства, розбої, збройні напади) начальник міськрайліноргану спільно з керівником органу досудового розслідування або особи, яка виконує його обов’язки, виїжджають на місце події для встановлення та своєчасного подання до ГУМВС, УМВС об'єктивних відомостей. В усіх інших випадках, які визначені Переліком, на місце події виїжджає відповідальний по міськрайліноргану.

  Прибувши на місце події, відповідальний по міськрайліноргану, старший СОГ чи іншого наряду міліції негайно інформують чергового ОВС про фактичні обставини кримінального правопорушення та іншої події. У випадках виникнення подій, які мають тривалий характер, черговий інформується про їх розвиток через кожну годину (у разі ускладнення — негайно).

  2.3. Згідно з інформацією, отриманою з місця події (телефоном або після повернення СОГ з урахуванням необхідності дотримання строків оперативного інформування), начальник ОВС за погодженням з керівником органу досудового розслідування визначає відповідальний структурний підрозділ, а в разі потреби й інші служби, на які покладає завдання щодо підготовки спецповідомлення, встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, контролю за розвитком ситуації та ліквідацією її наслідків.

  2.4. Керівник органу досудового розслідування спільно з керівником структурного підрозділу ОВС, на який покладається завдання щодо підготовки спецповідомлення, вивчають зібрані матеріали, готують його проект та подають до чергової частини. Якщо не вдалося отримати докладні відомості про кримінальне правопорушення та іншу подію у строк, визначений Переліком ( z0055-13 ), у спецповідомленні подається попередня інформація з подальшим додатковим інформуванням. Після підпису начальником міськрайліноргану або особою, яка виконує його обов’язки (обов'язково ставиться дата і час), черговий реєструє спецповідомлення в книзі обліку вихідних телеграм і за допомогою заповнення відповідних реквізитів вкладки "Телеграма" відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС з обов’язковим дублюванням мережею телеграфного зв’язку МВС України згідно зі схемою № 4 (ПЦ004=004) — телеграфні номери пункту телеграфного зв'язку та каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв'язку) надсилає до чергової частини ГУМВС, УМВС. Спецповідомлення підшивається у спеціальній папці-накопичувачі та зберігається в черговій частині протягом року, а його копія долучається до матеріалів, на підставі яких воно підготовлено.

  2.5. Відповідальний по ОВС здійснює постійний контроль за збиранням і проходженням інформації про кримінальні правопорушення та інші події, які визначені Переліком, та своєчасним поданням спецповідомлень до чергової частини вищого ОВС.

  2.6. Керівник органу досудового розслідування повинен з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності — негайно, направити до чергової частини інформацію щодо внесення слідчими відомостей до ЄРДР:

  про кримінальні правопорушення, визначені Переліком, які виявлені під час розслідування інших кримінальних правопорушень;

 1. про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення на таке, що визначене Переліком;
 2. про встановлення та затримання осіб, яким вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

  про звернення до суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

  про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру за матеріалами досудового розслідування кримінального правопорушення визначеного Переліком, що знаходяться в їх провадженні;

  про направлення матеріалів досудового розслідування кримінального правопорушення, визначеного Переліком, за підслідністю до іншого ОВС чи іншого правоохоронного органу;

 3. про закриття кримінального провадження, визначеного Переліком.
 4. Підписане начальником міськрайліноргану або особою, яка виконує його обов’язки, спецповідомлення негайно передається до чергової частини ГУМВС, УМВС. В інформації про закриття кримінального провадження, звернення до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, направлення матеріалів досудового розслідування за підслідністю обов'язково зазначаються підстави прийнятого рішення та норми кримінального процесуального законодавства України.

  У випадках, якщо до моменту відкриття кримінального провадження спецповідомлення про кримінальне правопорушення не було подане у зв'язку з тим, що воно не визначено Переліком, або інформація надавалася як про кримінальне правопорушення іншої кваліфікації, керівник органу досудового розслідування з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності — негайно забезпечує подання до чергової частини ГУМВС, УМВС відповідної інформації або доповнення до попередньої з обов’язковим зазначенням підстав прийнятого рішення та посиланням на відповідні статті Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ) (далі — КПК) або Кримінального кодексу України( 2341-14 ) (далі — КК).

  Керівник органу досудового розслідування та слідчий персонально відповідають за підготовку інформації та своєчасне подання до чергової частини.

  2.7. При надходженні з прокуратури кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, визначені Переліком, відомості про які вносилися до ЄРДР прокурором, керівник органу досудового розслідування з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності — негайно інформує про це начальника ОВС, який визначає підрозділ, що готує спецповідомлення в обсязі, передбаченому цією Інструкцією, та забезпечує його направлення до чергової частини вищого ОВС.

  2.8. Оперативний черговий опрацьовує отриману під час чергування інформацію про кримінальні правопорушення та інші події і на її основі готує добове зведення, яке надає керівництву міськрайліноргану, зацікавленим структурним підрозділам ОВС та органам прокуратури. За кожним випадком, інформація про який передавалася до чергової частини вищого ОВС, робиться відповідна відмітка "ГУМВС (УМВС) поінформовано" (зазначаються дата і час телефонної доповіді, прізвище працівника, який отримав інформацію, вихідний номер спецповідомлення).

  ІІІ. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації в ГУМВС, УМВС

  3.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації, а також стеженні за ходом досудових розслідувань кримінальних правопорушень, встановленням та затриманням осіб, які їх вчинили, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших подій працівники ГУМВС, УМВС керуються вимогами законодавства та цієї Інструкції.

  3.2. При отриманні інформації про кримінальні правопорушення та інші події, що мали місце на території обслуговування і визначені Переліком , оперативний черговий ГУМВС, УМВС негайно доповідає про це начальнику ГУМВС, УМВС, його заступникам (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), до чергової частини МВС України, відповідальному по ГУМВС, УМВС, начальнику штабу, начальнику оперативного відділу (сектору) штабу, начальнику чергової частини, інформує керівників та чергових зацікавлених структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, а за необхідності сповіщає чергові служби відповідних органів виконавчої влади. Інформація про надзвичайні події серед особового складу доповідається начальникам управлінь (відділів) внутрішньої безпеки (далі — УВБ, ВВБ) та інспекції з особового складу підрозділів кадрового забезпечення (далі — ІОС).

  3.3. При отриманні повідомлень про вбивства, розбої, злочини, вчинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, інші кримінальні правопорушення та події, що можуть викликати суспільний резонанс, начальник ГУМВС, УМВС, керівник органу досудового розслідування або особи, які виконують їх обов’язки, особисто виїжджають на місце події для встановлення обставин кримінального правопорушення та забезпечують своєчасне подання до МВС України об’єктивних відомостей. В усіх інших випадках вчинення особливо тяжких злочинів, кримінальних правопорушень та інших подій на місце події виїжджає відповідальний по ГУМВС, УМВС. За погодженням з начальником ГУМВС, УМВС, керівником органу досудового розслідування відповідальний по ГУМВС, УМВС визначає відповідний структурний підрозділ, на який буде покладено підготовку проекту спецповідомлення, та залучає до виконання поставлених завдань й інші служби.

  3.4. Керівник структурного підрозділу ГУМВС, УМВС, на який покладено підготовку спецповідомлення, за погодженням з керівником органу досудового розслідування готує його проект та подає до чергової частини. Після підпису начальником ГУМВС, УМВС спецповідомлення за допомогою заповнення відповідних реквізитів вкладки "Телеграма" відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС з обов’язковим дублюванням повідомлень мережею телеграфного зв’язку МВС України згідно зі схемою № 4 (ПЦ004=004) — телеграфні номери пункту телеграфного зв'язку і чергової частини Головного штабу МВС України та каналами електронної пошти (адреси підрозділів закріплені в адресній книзі, створеній Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (далі — ДІАЗ)) (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв'язку) надсилає до чергової частини та зацікавлених структурних підрозділів МВС України.

  Крім цього, при з’ясуванні (встановленні) інших додаткових обставин скоєння кримінальних правопорушень та інших подій до чергової частини та зацікавлених структурних підрозділів апарату МВС України факсимільним зв’язком і каналами електронної пошти (за винятком випадків, коли передачу інформації передбачено закритими каналами зв'язку) негайно надсилається довідка з детальним та об’єктивним викладенням інформації.

  3.5. Керівник органу досудового розслідування повинен з урахуванням дотримання строків оперативного інформування, а за необхідності — негайно, направити до чергової частини інформацію щодо внесення слідчими відомостей до ЄРДР:

  про кримінальні правопорушення, визначені Переліком, які виявлені під час розслідування інших кримінальних правопорушень;

 5. про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення на таке, що визначене Переліком;
 6. про встановлення та затримання осіб, яким вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

  про звернення до суду щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, визначеного Переліком;

  про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру за матеріалами досудового розслідування кримінального правопорушення, визначеного Переліком, що знаходяться в їх провадженні;

  про направлення матеріалів досудового розслідування кримінального правопорушення, визначеного Переліком, за підслідністю до іншого ОВС чи іншого правоохоронного органу;

 7. про закриття кримінального провадження, визначеного Переліком.
 8. При наданні додаткової інформації стосовно прийнятого рішення про закриття кримінального провадження, звернення до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру зазначаються підстави прийнятого рішення з посиланням на відповідні статті КПК( 4651-17 ) і КК( 2341-14 ).

  3.6. На кримінальні правопорушення, визначені Переліком , управління (відділ) інформаційно-аналітичного забезпечення (далі — УІАЗ, ВІАЗ) ГУМВС, УМВС щодоби (через одну годину після закінчення звітної доби) подає до чергової частини ГУМВС, УМВС письмову інформацію (роздруківку) щодо внесення до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС та ЄРДР відомостей за минулу добу: про кримінальні правопорушення, про результати та наслідки їх досудового розслідування та про осіб, які вчинили та підозрюються у їх вчиненні тощо.

  Чергова частина опрацьовує цю інформацію, при виявленні розбіжностей доповідає керівництву ГУМВС, УМВС, витребовує зі структурних підрозділів відсутню інформацію та враховує її в добовому зведенні. Структурні підрозділи за фактами порушень оперативного інформування проводять службові перевірки і про їх результати в 10-денний строк інформують штаби.

  3.7. Оперативний черговий опрацьовує отриману під час чергування інформацію про кримінальні правопорушення та інші події і на її основі готує добове зведення, яке надає керівництву ГУМВС, УМВС, зацікавленим структурним підрозділам та органам прокуратури. У фабулі про кримінальне правопорушення та іншу подію, що передавалася до чергової частини вищого ОВС, робиться відповідна відмітка "МВС України поінформовано".

  3.8. Черговий ГУМВС, УМВС упродовж доби звіряє по телефону з черговою частиною МВС України надходження оперативної інформації про кримінальні правопорушення та інші події та доповідає про ті, що готуються до наступного добового зведення.

  IV. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації у вищих навчальних закладах МВС України

  4.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації працівники вищих навчальних закладів МВС України керуються вимогами законодавства та цієї Інструкції.

  4.2. Черговий комендант вищого навчального закладу МВС України при отриманні повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, які визначені Переліком і пов'язані з особовим складом навчального закладу або вчинені в місцях їх дислокації, негайно доповідає про це ректору або особі, яка виконує його обов’язки, черговому МВС України та інформує чергового ГУМВС, УМВС за місцем дислокації. На підставі інформації, отриманої з місця події, готує проект спецповідомлення та після підпису в ректора або особи, яка виконує його обов’язки, передає його каналами електронної пошти до чергової частини МВС України та копію — до Департаменту кадрового забезпечення МВС України. Якщо не вдалося отримати докладні відомості про кримінальне правопорушення та надзвичайну подію у строк, визначений Переліком, у спецповідомленні подається попередня інформація з подальшим додатковим повідомленням.

  V. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації в підрозділах внутрішніх військ МВС України

  5.1. При збиранні, обробленні та поданні оперативної інформації військовослужбовці внутрішніх військ МВС України керуються вимогами законодавства та цієї Інструкції.

  5.2. Оперативний черговий підрозділу, військової частини, територіального командування (далі — ТК) внутрішніх військ при отриманні повідомлення (сигналу) про кримінальне правопорушення та іншу подію негайно доповідає про це відповідно командиру (начальнику) підрозділу, військової частини, ТК та телефоном — до чергової частини ГУМВС, УМВС та ГУВВ.

  5.3. Командир підрозділу, військової частини, начальник управління ТК або особа, яка виконує його обов’язки, у разі вчинення кримінального правопорушення чи виникнення іншої події, визначеної Переліком ( z0055-13 ), на об'єкті, який охороняється, негайно повідомляє чергового ГУМВС, УМВС за місцем дислокації, подає спецповідомлення в установленому порядку до ГУВВ та діє відповідно до законодавства.

  5.4. Старший оперативний черговий, оперативний черговий або помічник оперативного чергового (далі — черговий) ГУВВ при отриманні повідомлення (сигналу) про кримінальне правопорушення або іншу подію вивчає зміст інформації, перевіряє своєчасність її отримання, доповідає про неї командувачу військ або особі, яка виконує його обв’язки, головному інспектору — черговому МВС України і вживає заходів щодо своєчасного подання спецповідомлення до МВС України.

  5.5. Командувач внутрішніх військ МВС України або особа, яка виконує його обов’язки, особисто розглядає повідомлення (доповідь) про кримінальне правопорушення та іншу подію, приймає рішення щодо визначення участі конкретних посадових осіб у проведенні службового розслідування (перевірки) та доповідає керівництву МВС України про вжиті заходи і подає повідомлення у визначений Переліком строк до чергової частини МВС України.

  5.6. Усі командири (начальники) щомісяця організовують проведення звірок відомостей про кримінальні правопорушення та інші події, які сталися у військовій частині. При виявленні необлікованих кримінальних правопорушень та інших подій по команді подається повідомлення, у якому додатково вказуються причина неподання інформації та заходи, вжиті до осіб, які це допустили.

  5.7. Черговий ГУВВ щодоби, в період з 6 до 7 години, доповідає по телефону до чергової частини МВС України про оперативну інформацію, яка була передана або готується до передачі.

  VI. Порядок збирання, оброблення та подання оперативної інформації в МВС України

  6.1. При збиранні, оброблення та поданні оперативної інформації, а також стеженні за ходом досудових розслідувань, встановленням і затриманням винних у вчиненні кримінальних правопорушень та інших подій, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій зацікавлені працівники МВС України керуються вимогами законодавства та цієї Інструкції.

  6.2. Чергові структурних підрозділів апарату МВС України протягом доби підтримують зв'язок з підпорядкованими підрозділами. Про всі повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, визначені Переліком, які надійшли до них, вони негайно інформують чергову частину МВС України і керівництво відповідних підрозділів.

  6.3. На кримінальні правопорушення, визначені Переліком, ДІАЗ щодоби (через одну годину після закінчення звітної доби) подає до чергової частини МВС України письмову інформацію (роздруківку) щодо внесення до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС та ЄРДР відомостей за минулу добу: про кримінальні правопорушення, про результати та наслідки їх досудового розслідування та про осіб, які вчинили та підозрюються у їх вчиненні, тощо.

  6.4. При надходженні до чергової частини МВС України доповіді про кримінальне правопорушення та іншу подію, які визначені Переліком, головний інспектор-черговий:

  6.4.1. Оцінює характер, суспільну небезпеку кримінального правопорушення та іншої події, ефективність вжитих на місці заходів щодо ліквідації можливих негативних наслідків, встановлення та затримання осіб, які вчинили ці кримінальні правопорушення, необхідності надання допомоги ОВС, перевіряє внесення відомостей до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС.

  6.4.2. Негайно доповідає про всі кримінальні правопорушення та інші події, що можуть викликати суспільний резонанс, інформація про які надійшла до чергової частини, Міністру, першому заступнику, заступнику Міністра — керівнику апарату, заступнику Міністра, начальнику Головного штабу, начальнику Головного слідчого управління (далі — ГСУ), інформує керівників зацікавлених структурних підрозділів апарату МВС України, зацікавлені міністерства та інші органи державної влади.

  6.4.3. Доводить керівникам структурних підрозділів апарату МВС України, начальникам ГУМВС, УМВС доручення керівництва МВС України про вжиття необхідних заходів у зв'язку із вчиненням кримінального правопорушення та іншої події.

  6.4.4. Ретельно вивчає зміст спецповідомлення, звертаючи особливу увагу на повноту інформації, за потреби вимагає додаткову інформацію. У разі отримання неякісного спецповідомлення, порушення строку оперативного інформування з'ясовує в керівників ГУМВС, УМВС причини порушень і доповідає керівництву Головного штабу МВС України для подальшого інформування керівництва МВС України.

  6.4.5. Протягом чергової доби на підставі спецповідомлень, отриманих з ГУМВС, УМВС та від структурних підрозділів МВС України, готує вихідні документи для інформування керівництва МВС України, зацікавлених міністерств та органів державної влади.

  VII. Порядок здійснення контролю за досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та прийняттям рішень за матеріалами про інші події

  7.1. Основні обов'язки щодо розслідування кримінальних правопорушень, визначених Переліком, покладаються на органи досудового розслідування. Разом з ними за встановленням осіб, які вчинили ці кримінальні правопорушення, відповідають і всі інші підрозділи ОВС у межах їх повноважень.

  7.2. Черговий МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану за допомогою ПЕОМ забезпечує автоматизоване стеження та внесення відомостей про кримінальні правопорушення та інші події до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС.

  7.3. Про кожне кримінальне правопорушення та іншу подію, що визначені Переліком, черговий МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайліноргану відповідно доповідає Міністру, його першому заступнику, заступнику Міністра — керівнику апарату, заступнику Міністра, начальникові Головного штабу, начальникові ГСУ, начальникам ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, керівникам органів досудового розслідування та начальникам штабів.

  7.4. Керівники структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів щодо кримінальних правопорушень та інших подій, що визначені Переліком, та згідно зі своїми повноваженнями:

  7.4.1. Установлюють особистий контроль за своєчасним поданням до чергової частини й структурного підрозділу вищого рівня інформацій про такі кримінальні правопорушення та інші події, відстежують внесення відомостей про них до відповідної інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС (для органів досудового розслідування — до ЄРДР), ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

  7.4.2. У встановлений строк або негайно з моменту виявлення додаткових обставин організовують підготовку проекту спецповідомлення про встановлення та затримання осіб, які вчинили правопорушення, прийняття рішень, у тому числі відкриття кримінального провадження за ознаками іншої статті, ніж та, за якою попередньо кваліфіковано правопорушення, зміну кваліфікації або закриття кримінального провадження.

  7.4.3. Організовують підготовку проектів спецповідомлень про кримінальні правопорушення, виявлені під час досудового розслідування або інформація про які надійшла з інших правоохоронних органів, доповідають начальнику ОВС і після підпису подають до чергової частини та контролюють подання цієї інформації до вищого структурного підрозділу. Аналогічним чином готується проект додаткового спецповідомлення за розвитком ситуації, ліквідацією наслідків надзвичайних подій некримінального характеру тощо.

  7.5. Головний інспектор-черговий МВС України при отриманні додаткового спецповідомлення про встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, виявлення додаткових обставин розвитку ситуації тощо доповідає інформацію керівництву МВС.

  7.6. Керівники структурних підрозділів МВС України за напрямами службової діяльності організовують контроль за своєчасним надходженням з ГУМВС, УМВС інформацій про кримінальні правопорушення та інші події, що визначені Переліком, шляхом заведення контрольно-наглядової справи, після отримання копії спецповідомлення про кримінальне правопорушення. Про результати розшуку осіб, які їх вчинили, та прийняте кінцеве рішення доповідають керівництву МВС України у встановлений ним строк.

  7.7. Кримінальне правопорушення знімається з контролю МВС України у разі отримання з ГУМВС, УМВС повідомлення про:

  7.7.1. Установлення і затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та внесення до ЄРДР прокурором або слідчим відомостей про цих осіб та тих, які підозрюються в їх вчиненні.

  7.7.2. Направлення до суду клопотання щодо застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру (частина друга статті 292( 4651в-17 ), частина перша статті 511 КПК( 4651е-17 )) або кримінальне провадження закрите за таких підстав, а відомості про вказані рішення внесені до ЄРДР:

  встановлена відсутність події кримінального правопорушення (пункт 1 частини першої статті 284 КПК( 4651в-17 ));

  встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (пункт 2 частини першої статті 284 КПК( 4651в-17 ));

  не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати (пункт 3 частини першої статті 284 КПК( 4651в-17 ));

  набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою (пункт 4 частини першої статті 284 КПК( 4651в-17 ));

  помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (пункт 5 частини першої статті 284 КПК( 4651в-17 ));

  існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню (пункт 6 частини першої статті 284 КПК( 4651в-17 ));

  потерпілий, а у випадках, передбачених КПК України ( 4651-17 ), його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (пункт 7 частини першої статті 284 КПК( 4651в-17 ));

  кримінальне правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу (пункт 8 частини першої статті 284 КПК( 4651в-17 ));

  направлення органом досудового розслідування України кримінальних проваджень про правопорушення, учинені іноземними громадянами, до правоохоронних органів іноземних держав для проведення досудового розслідування.

  7.7.3. Внесення відомостей до ЄРДР про зміну кваліфікації кримінального правопорушення за статтею КК( 2341-14 ), що не зазначене у Переліку, а також у разі передачі кримінального провадження іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (частина п’ята статті 36( 4651а-17 ), частина сьома статті 214( 4651в-17 ), стаття 216( 4651в-17 ), стаття 218 КПК ( 4651в-17 )). В останньому випадку черговий ГУМВС, УМВС інформує службовою телеграмою за підписом керівника ГУМВС, УМВС чергову частину того ГУМВС, УМВС, до якого надіслано інформацію, і вказує вихідний номер спецповідомлення, за яким воно поставлено на контроль МВС України.

  Черговий ГУМВС, УМВС, який отримав інформацію про направлення матеріалу за територіальністю, контролює його надходження до відповідного органу, інформує службовою телеграмою за підписом керівництва ГУМВС, УМВС чергову частину МВС України про взяття на облік кримінального правопорушення з посиланням на вихідний номер спецповідомлення ГУМВС, УМВС, за яким поставлено на облік первинну інформацію, після чого інформує службовою телеграмою ГУМВС, УМВС, звідки було отримано матеріали про кримінальне правопорушення чи подію.

  Черговий МВС України, отримавши зазначене повідомлення, уносить відповідні зміни до бази даних про кримінальні правопорушення та інші події, які перебувають на контролі МВС України.

  7.8. ДІАЗ, УІАЗ (ВІАЗ) ГУМВС, УМВС до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають відповідно до Головного штабу МВС України, штабів ГУМВС, УМВС інформацію (за наростаючим підсумком від початку року) щодо надходження відомостей про кримінальні правопорушення, які визначені Переліком, згідно зі зразком, наведеним у додатку 2.

  7.9. Начальники штабів ГУМВС, УМВС:

  7.9.1. Особисто організовують щоденний контроль за станом оперативного інформування Міністерства.

  7.9.2. Щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, організовують звірку повноти й достовірності оперативної інформації, що надійшла до чергової частини, про кримінальні правопорушення та інші події, визначені Переліком, з відомостями, які надаються УІАЗ (ВІАЗ).

  При виявленні розбіжностей уживають заходів щодо витребування від структурних підрозділів відсутньої інформації та підготовки відповідного повідомлення, а також подання до чергової частини ГУМВС, УМВС інформації про конкретні кримінальні правопорушення та інші події, виявленої під час звірки як такої, що не надавалася, з подальшим надсиланням до МВС України.

  Організовують проведення службових розслідувань за фактами порушення порядку оперативного інформування, копії висновків та наказів про накладення дисциплінарних стягнень на винних у 10-денний строк надсилають до Головного штабу МВС України. У випадках, коли прийняття рішення про накладення стягнення відкладається у зв'язку з відпусткою або хворобою працівника, відповідні матеріали надсилаються після його виходу на роботу і прийняття рішення.

  7.9.3. За результатами звірень щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, каналами електронної пошти забезпечують надсилання до Головного штабу МВС України звітів за підписом начальника ГУМВС, УМВС.

  У звіті необхідно надавати таблицю відповідних даних звірення з підрозділами ДІАЗ за вчиненими, розслідуваними або зареєстрованими за звітний період кримінальними правопорушеннями за наростаючою від початку року (зразок звіту наведено у додатку 3) і вказувати вихідні номери, короткі фабули кримінальних правопорушень, що додатково виявлені під час звірення та інформація про які надіслана для поставлення на контроль до МВС України у встановленому порядку.

  Інформація про кримінальні правопорушення та інші події, виявлена під час звірень, як така, що не надавалася, подається в обсязі, передбаченому цим наказом.

  7.10. Головний штаб МВС України щомісяця здійснює звірення оперативної інформації про кримінальні правопорушення та інші події, визначені Переліком, яка надіслана до МВС, зі статистичними даними, що надаються ДІАЗ та ГУМВС, УМВС. При виявленні розбіжностей доповідає керівництву МВС України про вжитті заходи щодо витребування додаткової інформації для поставлення на облік та результати службових розслідувань за фактами порушень порядку оперативного інформування.

  VIII. Відомості, що відображаються у спецповідомленні

  8.1. При надходженні заяви (повідомлення):

  8.1.1. Час і дата надходження заяви (повідомлення) до міськрайліноргану, номер реєстрації, номер кримінального провадження та дата внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Якщо час, з якого подія ставиться на контроль МВС України, не збігається з часом отримання повідомлення про подію (наприклад, отримання висновку судово-медичного експерта за неявними ознаками насильницької смерті, внесення відомостей до ЄРДР про нове кримінальне правопорушення під час розслідування іншого кримінального провадження тощо), у тексті спецповідомлення обов'язково має бути посилання на ці обставини з конкретною датою.

  8.1.2. Обставини вчинення кримінального правопорушення, виникнення події (дата, час, місце, мотив, спосіб, причина інші).

  8.1.3. Дані про учасників (заявника, підозрюваного тощо): прізвище, ім'я та по батькові (повністю), число, місяць, рік народження, місце проживання й роботи, посада, родинні стосунки з іншими учасниками події, характер отриманих тілесних ушкоджень, наявність судимості та за якими статтями КК (1960( 2001-05 ) чи 2001( 2341-14 ) року), можлива причетність до інших кримінальних порушень; чи перебували вони на момент учинення правопорушення в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння.

  8.1.4. Найменування, місцезнаходження, належність об'єкта злочинних посягань, його відповідність вимогам збереження товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, вид охорони, наявність і стан охоронної та автоматичної пожежної сигналізації.

  8.1.5. Заподіяна майнова або моральна шкода, дані про джерело її встановлення, попередні або остаточні наслідки, хто їх повідомив.

  8.1.6. Час формування, тривалість та територія діяльності злочинних груп.

  8.1.7. Викрадені речі, знаряддя кримінального правопорушення, речі, які вилучено у підозрюваних, наявність речових доказів, слідів, їх характер, чи направлені вони на дослідження та які його попередні результати.

  8.1.8. Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення: за якою статтею КК( 2341-14 ) кваліфіковано злочин; посади й прізвища керівників та працівників ОВС і прокуратури, які виїжджали на місце події; чи застосовувався службово-розшуковий собака та чи проводилася аудіо-, відео-, фотофіксація; час уведення оперативного плану, його назва; ким розпочате досудове розслідування, працівниками якої служби виявлені та затримані особи, які вчинили кримінальне правопорушення.

  8.1.9. Організаційні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших подій: хто з керівників органів виконавчої влади виїжджав на місце події; хто є відповідальним за проведення відбудовних заходів, час їх закінчення; які заходи вживаються для ліквідації наслідків аварії; чи проводилася евакуація людей; чи порушено виробничий процес; чи була затримка руху транспорту, як він організований у цих умовах; при затримці руху на залізницях — кількість і типи поїздів, на який час затримувалися.

  8.1.10. Найменування втраченого особливої важливості, цілком таємного або таємного документа, його обліковий номер та номер примірника, про обставини та осіб, які допустили його втрату.

  8.2. При пожежах:

  8.2.1. Дата, час виявлення пожежі.

  8.2.2. Місцезнаходження об'єкта.

  8.2.3. Найменування об'єкта, його підпорядкованість (прізвище та ініціали керівника чи власника об'єкта).

  8.2.4. Чи велися роботи на об'єкті.

  8.2.5. Площа пожежі, що саме горить (кількість, місткість, маса).

  8.2.6. Що знищено, пошкоджено, чи вплинула пожежа на технологічний (навчальний) процес.

  8.2.7. Пряма матеріальна шкода від пожежі (визначена чи орієнтовна).

  8.2.8. Причина пожежі (встановлена чи ймовірна).

  8.2.9. Загинуло, травмовано осіб (прізвище, ініціали, рік народження, місце роботи, де перебували під час пожежі інші члени сім'ї, якщо пожежа виникла в будинку чи квартирі).

  8.2.10. Час локалізації та ліквідації пожежі (ким і чим ліквідовано пожежу).

  8.2.11. Склад оперативної групи, хто її очолює.

  8.2.12. Хто здійснює перевірку за фактом пожежі.

  8.3. За фактами пожеж після уточнення даних, але не пізніше 10 діб після події дається доповнення, в якому відображаються:

  8.3.1. Дані, які не були встановлені при первинному інформуванні.

  8.3.2. Хто здійснює досудове розслідування.

  8.3.3. Остаточно встановлена причина пожежі.

  8.3.4. Якщо закрито кримінальне провадження, направлено клопотання до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; звернення до суду з обвинувальним актом; клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, то з якої причини.

  8.4. При дорожньо-транспортних пригодах — належність транспортного засобу, марка, модель, номерний знак; категорія, клас та стаж роботи водія; місце роботи, чи перебував водій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, на якій годині роботи сталася пригода, її причина та наслідки.

  8.5. При масових заворушеннях чи інших подіях в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби України та ізоляторах тимчасового тримання — найменування установи, вид режиму; кількість учасників, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження організаторів заворушень (про затриманих та взятих під варту осіб — вид кримінального правопорушення, у вчиненні якого вони підозрюються чи обвинувачуються, про засуджених — за якою статтею, на який строк і коли засуджені), дані про потерпілих та збитки.

  8.6. При кримінальних правопорушеннях та інших подіях за участю особового складу ОВС — найменування органу, навчального закладу, номер військової частини, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, звання, посада, з якого часу на службі, на посаді, проходження початкової підготовки (відносно осіб першого року служби); освіта, склад сім'ї, чи був у стані алкогольного, наркотичного, токсичного або психотропного сп’яніння; наявність зброї, чи перебував у форменому одязі; за матеріалами якого підрозділу і коли складено протокол про корупційні діяння, розпочато досудове розслідування); причини правопорушення та заходи щодо їх усунення; підрозділ, який здійснює службове розслідування.

  8.7. У разі участі іноземців — коли і з якою метою прибули в Україну (нелегально чи легально, на яких підставах); вжиті запобіжні заходи щодо затриманих за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, де вони перебувають чи утримуються; стосовно загиблих — де знаходиться тіло.

  8.8. При самовільному залишенні військової частини зі зброєю — дата і місце призову військовослужбовця, його анкетні дані, прикмети.

  8.9. При масових заворушеннях, групових порушеннях громадського порядку — кількість учасників, затриманих, потерпілих, об'єкти погромів та пожеж, збитки, сили та засоби, залучені до стабілізації ситуації (усього та окремих підрозділів).

  8.10. При страйках — повне офіційне найменування підприємства (без скорочень), його належність, загальна кількість робітників, з них — страйкуючих (за добу за кожним підприємством окремо), повний список вимог.

  8.11. При масових заходах (мітинг, пікетування тощо) — час початку й час закінчення, ініціатор заходів (громадська організація, профспілка, підприємство), категорія учасників (пенсіонери, студенти, робітники, особи похилого віку тощо), їх кількість, повний зміст вимог та резолюцій, час початку і час закінчення блокування проїзду, транспорту, як при цьому здійснювався рух, хто з керівників правоохоронних органів та органів влади й управління зустрічався з учасниками, чи задокументовано дії організаторів та учасників несанкціонованих заходів, які заходи вжито до порушників, сили і засоби, залучені до стабілізації ситуації.

  8.12. Стосовно вогнепальної зброї і бойової техніки — належність, кількість, марка, номер, рік випуску.

  8.13. Стосовно наркотичних засобів — назва за Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів( 770-2000-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770.

  IX. Порядок оформлення спецповідомлень

  9.1. Спецповідомлення до МВС України, ГУМВС, УМВС готується в такій послідовності та за зразком, наведеним у додатку 4:

  9.1.1. Джерело надходження, телеграма (далі — ТЛГ) №, дата і час надходження ТЛГ до передавання.

  9.1.2. Кому адресовано спецповідомлення.

  9.1.3. Кому адресовано копії спецповідомлення.

  9.1.4. Умовна позначка +++.

  9.1.5. Рядок кодування (два рядки):

  код ОВС? код виду кримінального правопорушення, події? № пункту Переліку? стаття КК( 2341-14 )? значок статті? частина статті? пункт статті?

 9. час надходження інформації до органу? день? місяць? рік? день реєстрації зведення? місяць? рік?.
 10. 9.1.6. Дата і час надходження заяви (повідомлення) до ОВС.

  9.1.7. Дані на особу (заявника, підозрюваного, потерпілого). За невпізнаними трупами — приблизний вік.

  9.1.8. Зміст заяви, обставини події, дата і час скоєння, місце, що вчинено (скоїлося), що викрадено, наслідки події, спричинені збитки.

  9.1.9. Заходи, вжиті ОВС для розшуку та затримання підозрюваних осіб (ліквідації наслідків надзвичайної ситуації чи події).

  9.1.10. При виявленні та затриманні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, — дані на затриманих чи осіб, які розшукуються за підозрою у вчиненні правопорушення, мотиви вчинення правопорушення.

  9.1.11. Дані про вилучені речі, знаряддя кримінального правопорушення, речові докази.

  9.1.12. Здійснені слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, організаційні заходи щодо ліквідації наслідків події.

  9.1.13. Порядковий номер реєстрації.

  9.1.14. Дані про внесені відомості до ЄРДР та номер кримінального провадження, стаття КК( 2341-14 ), попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення.

  9.1.15. Дата і час доповіді до чергової частини вищого ОВС, прізвище чергового, якому доповідалась інформація.

  9.1.16. Умовна позначка +++.

  9.1.17. Хто підготував спецповідомлення.

  9.1.18. Підписний №.

  9.1.19. Хто підписав.

  9.1.20. Прізвище оперативного чергового.

  9.1.21. Дата і час передавання, хто передав, автовідповідь.

  Рядок кодування заповнюється без пропусків.

  Номер пункту Переліку кодується як чотиризначна цифра, де перші дві цифри означають номер пункту, а дві інші — номер підпункту (за потреби доповнюється відповідною кількістю нулів зліва). Наприклад: п.1 — 0100; п.10 — 1000; п.26.1 — 2601; п.34.10 — 3410.

  9.2. Текст спецповідомлення викладається в діловому стилі із зазначенням розділових знаків. Для змістового поділу частин тексту з різним значенням мають застосовуватися абзаци. Дані про учасників події зміщуються від початку рядка на два абзацні відступи. Про відсутність певних даних слід зазначити в тексті.

  9.3. Доповнення до спецповідомлення, що подавалося раніше, готується в такій послідовності та за зразком, наведеним у додатку 5:

  9.3.1. Звідки, ТЛГ №, дата і час надходження ТЛГ до передавання.

  9.3.2. Кому адресоване доповнення.

  9.3.3. Кому адресовані копії доповнення.

  9.3.4. Доповнення до якого вих. № від ____, ЄО № ____.

  9.3.5. Зміст доповнення.

  9.3.6. Хто підготував доповнення.

  9.3.7. Підписний №.

  9.3.8. Хто підписав.

  9.3.9. Прізвище оперативного чергового.

  9.3.10. Дата і час передавання, хто передав, автовідповідь.

  9.4. У доповненні обов'язково слід посилатися на первинне повідомлення, його вихідний номер та дату; указувати обставини події, якщо вони не були з'ясовані й подані в первинному повідомленні; вилучено чи ні знаряддя кримінального правопорушення, особливо зброю, викрадені речі тощо. Обов'язково подається доповнення про внесення відомостей до ЄРДР. При направленні інформації про перекваліфікацію кримінального правопорушення одночасно подаються пояснення керівників, з вини яких первинна кваліфікація була необ'єктивною.

  9.5. Спецповідомлення про зняття злочину з контролю готується за зразком, наведеним у додатку 6.

  Заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції

  М. В. Андруньків

  Додаток 1 до Інструкції про оперативне інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ, внутрішніх військах та навчальних закладах МВС України

  ПЕРЕЛІК кримінальних правопорушень, інших правопорушень, надзвичайних ситуацій та інших подій, інформація про які подається до МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, Головного управління внутрішніх військ МВС України

  I. Кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події

  Структурні підрозділи ГУМВС, УМВС, ГУВВ, які готують спецповідомлення та стежать за розслідуванням кримінальних правопорушень, реагуванням на надзвичайні ситуації та інші події, а також за своєчасністю вирішення матеріалів

  Строки подання спецповідомлення до чергової частини МВС України

  Канали, якими подається інформація

  Структурні підрозділи апарату МВС України, куди надсилаються копії спецповідомлень для контролю за розслідуванням кримінальних правопорушень та стеження за своєчасним реагуванням на інші події, за винятком випадків, коли передання інформації передбачено закритими каналами зв’язку

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Масові заворушення або виникнення ситуації, що загрожує перерости в заворушення з тяжкими наслідками; активні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі або розбрату; утворення незаконних збройних формувань. Групові порушення громадського порядку, інші групові умисні дії, пов’язані з непокорою законним вимогам представників влади. Проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, страйків, інших масових заходів усупереч вимогам законодавства чи таких, що призвели до порушення нормальної роботи підприємств, транспорту, зв’язку та інших важливих функцій життєзабезпечення або створили загрозу настання таких наслідків. Надходження інформації про підготовку таких акцій чи групових неправомірних дій

  Підрозділи кримінальної міліції, управління (відділи) громадської безпеки (далі — УГБ (ВГБ)), управління (відділ) боротьби з організованою злочинністю (далі — УБОЗ (ВБОЗ)), управління (відділ) Державтоінспекції (далі — УДАІ (ВДАІ)), штаб, територіальне командування (далі — ТК) ГУВВ або військова частина (далі — в/ч) за місцем дислокації, інші структурні підрозділи (далі — ІСП), які отримали інформацію

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення з подальшою доповіддю через кожну годину

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, Департамент громадської безпеки (далі — ДГБ), Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю (далі — ГУБОЗ), Департамент (Управління) Державтоінспекції (далі — ДДАІ, УДАІ), Головне управління внутрішніх військ (далі — ГУВВ), інші структурні підрозділи (далі — ІСП), які отримали інформацію

   

  1.1. Проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій, страйків, інших масових заходів з політичними або соціально-економічними вимогами

  УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП, які отримали інформацію

  Протягом шести годин з моменту початку заходу

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ДДАІ (УДАІ), ГУВВ, ІСП, які отримали інформацію

   

  2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, до зміни меж території чи державного кордону України, до порушення порядку, встановленого Конституцією України( 254к/96-ВР ), до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожує громадському порядку, а також виявлення або припинення фактів розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України, Державним Гімном України, а також над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави

  Підрозділи кримінальної міліції, УГБ (ВГБ), УБОЗ (ВБОЗ), УДАІ (ВДАІ), штаб, ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ДГБ, ГУБОЗ, ДДАІ (УДАІ), ГУВВ, ІСП

  3. Отримання повідомлення про посягання на життя, насильство щодо державного чи громадського діяча, представника іноземної держави або осіб, які мають міжнародний захист, повідомлення про загрозу безпеці цих осіб, членів їх сімей чи приготування до вчинення протиправних дій стосовно них. Втручання в діяльність державних діячів

  Підрозділи кримінальної міліції, слідчі (відділи) управління (далі -СУ(СВ)), УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), штаб, ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Закритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ДГБ, ДДАІ (УДАІ), ГУВВ, ІСП

   

  4. Напад на приміщення або посягання на майно органів державної влади, дипломатичних чи консульських установ, правоохоронних органів, судів, засобів масової інформації. Напад на об'єкти, де є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення, на інші важливі об'єкти. Приготування або реальна загроза вчинення таких дій

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ(СВ), УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ДГБ, ГУВВ, ІСП

  5. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, а також спроба чи загроза вчинення таких дій

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ(СВ), УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення та з подальшою доповіддю через кожну годину

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ДГБ, ГУВВ, ІСП

  6. Факт зникнення, загибелі, а також кримінальне правопорушення, що має відношення до:

  6.1. Депутатів від районної ланки і вище, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, політичних партій та об'єднань громадян, суддів, працівників засобів масової інформації, релігійних діячів, заслужених діячів науки, культури і мистецтва, інших видатних осіб. Працівників державного поштового та телекомунікаційного зв’язку, банківських установ, пов’язаних з виконанням професійних обов’язків

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), УБОЗ (ВБОЗ), ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, ГУВВ, ІСП

  6.2. Працівників дипломатичних, консульських установ та членів їх сімей; членів офіційних, державних, громадських, релігійних і культурних делегацій; осіб, які перебувають під міжнародним захистом

  Підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), УБОЗ (ВБОЗ), відділи міліції міграційного контролю (далі — ВММК), ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ГУБОЗ, УММК, ГУВВ, ІСП

  6.3. Кандидатів на виборні посади до органів державної влади та місцевого самоврядування від районної ланки і вище, членів їх сімей та довірених осіб, членів виборчих комісій, іноземних спостерігачів та інших офіційних осіб, які беруть участь у контролі за виборами (референдумами)

  Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), УГБ (ВГБ), ВММК, ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ДГБ, УММК, ГУВВ, ІСП

  7. Кримінальне правопорушення, пов'язане з виборами чи референдумами або вчинене на виборчих дільницях

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УГБ (ВГБ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДГБ, ІСП

  Інформація готується одним із підрозділів залежно від характеру скоєного кримінального правопорушення та компетенції структурного підрозділу щодо його розслідування

  8. Кримінальне правопорушення, учинене державним службовцем (I — VII категорій)

  Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 12 годин

  Відкритими каналами зв’язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ІСП

  9. Усі випадки вибухів, що сталися. Виявлення вибухового пристрою. Одержання повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності

  Підрозділи кримінальної міліції, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр (далі — НДЕКЦ), СУ (СВ), УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр (далі — ДНДЕКЦ), ГСУ, ГУБОЗ, ІСП

  10. Самовільне залишення частини або місця служби одним чи групою військовослужбовців з вогнепальною зброєю

  ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГУВВ, ДГБ, ДДАІ (УДАІ), підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ДНДЕКЦ, ІСП

  11. Збройний або груповий напад на працівників, державних службовців правоохоронних органів (крім ОВС), військ, суду, на представників адміністрації чи працівників установ виконання покарань у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків

  УГБ (ВГБ), СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГУВВ, ДНДЕКЦ, ІСП

  12. Втеча затриманого, взятого під варту, засудженого з-під охорони працівників правоохоронних органів (крім ОВС), установ виконання покарань чи військовослужбовців Збройних Сил України

  УГБ (ВГБ), УДАІ (ВДАІ), підрозділи кримінальної міліції, ТК ГУВВ або в/ч за місцем дислокації, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ДДАІ (УДАІ), підрозділи кримінальної міліції, ГУВВ, ІСП

  13. Кримінальні правопорушення, скоєні з використанням форменого одягу або документів, що вказують на належність до правоохоронних органів

  Підрозділи кримінальної міліції, управління (відділ) внутрішньої безпеки (далі — УВБ (ВВБ)), УБОЗ (ВБОЗ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, Департамент внутрішньої безпеки (далі — ДВБ), ГУБОЗ, ДНДЕКЦ, ІСП

 11. 14. Усі випадки затримання іноземних громадян у порядку статті 276 КПК України ( 4651в-17 )
 12. СУ (СВ), УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, відділи міліції міграційного контрою (далі — ВММК), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, підрозділи кримінальної міліції, управління міліції міграційного контрою (далі — УММК), ІСП

 13. 14.1. Усі факти вчинення кримінальних правопорушень відносно іноземних громадян
 14. СУ (СВ), УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, ВММК, ІСП

  Протягом 6 годин з моменту його надходження

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, ДГБ, підрозділи кримінальної міліції, УММК, ІСП

 15. 15. Затримання груп іноземців, які перебувають на території України нелегально
 16. ВММК, УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  УММК, ДГБ, підрозділи кримінальної міліції, ІСП

  16. Усі факти смерті іноземних громадян або їх зникнення (безвісна відсутність понад 10 діб) на території України

  УГБ (ВГБ), СУ (СВ), ВММК, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ДГБ, ГСУ, УММК, ІСП

   

 17. 17. Умисне вбивство
 18. СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, НДЕКЦ, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, ІСП

   

 19. 17.1. Усі факти вчинення замахів на навмисні вбивства
 20. СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, НДЕКЦ, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, ІСП

   

  17.2. Внесення відомостей до ЄРДР за фактами зникнення громадян, якщо є підстави вважати, що відносно них учинене кримінальне правопорушення

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 6 годин з моменту відкриття кримінального провадження

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ІСП

 21. 18. Умисне тяжке тілесне ушкодження
 22. СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, НДЕКЦ, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом доби з моменту встановлення факту

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, ІСП

  19. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, учинене щодо малолітньої чи малолітнього або якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, відділи кримінальної міліції у справах дітей (далі -ВКМСД), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, УКМСД, ДНДЕКЦ, ІСП

 23. 20. Торгівля людьми, викриття злочинних угруповань, які спеціалізуються на торгівлі людьми
 24. СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ІСП

 25. 21. Викрадення людини або її незаконне позбавлення волі. Захоплення заручника
 26. СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Закритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ІСП

 27. 22. Викриття, знешкодження організованих злочинних груп, бандитських формувань тощо
 28. УБОЗ (ВБОЗ), підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), ІСП

  Протягом чергової доби з дня повідомлення одному з членів ОЗГ про підозру

  Відкритими каналами зв'язку

  ГУБОЗ, підрозділи кримінальної міліції, ГСУ, ІСП

   

  23. Розбій за обставин, які обтяжують покарання (частини 2 — 4 статті 187 КК України( 2341-14 )). Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою (частини 3 статті 289 КК України)

  СУ (СВ), підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), УДАІ (ВДАІ), ІСП

  Протягом 6 годин

  Відкритими каналами зв'язку

  ГСУ, підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ДДАІ (УДАІ), ІСП

   

 29. 24. Кримінальне правопорушення, учинене із застосуванням вогнепальної зброї
 30. Підрозділи кримінальної міліції, УБОЗ (ВБОЗ), СУ (СВ), НДЕКЦ, ІСП

  Протягом 1 години з моменту надходження повідомлення

  Відкритими каналами зв'язку

  Підрозділи кримінальної міліції, ГУБОЗ, ГСУ, ДНДЕКЦ, ІСП

   

  25. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури. Наруга над меморіальним комплексом або трьома й більше могилами

  УГБ (ВГБ), підрозділи кримінальної міліції, СУ (СВ), І

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Председатель Верховного Суда Украины Петр Пилипчук подал заявление об отставке

  На ближайшем заседании Высшего совета юстиции, 25 сентября с. г., будет рассмотрено заявление председателя Верховного Суда Украины Петра Пилипчука об увольнении в отставку с должности судьи в ...

  На здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2014 року

  Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка повідомляє, що з 1 серпня нинішнього року розпочинається прийом творів і робіт на здобуття Національної премії 2014 року.На здобуття ...

  Про розгляд звернення щодо подання копії записів у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, Державна податкова служба України

  Про розгляд звернення Державна податкова служба України розглянула Ваше звернення <...> щодо подання копії записів у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних ( z1402-10 ) та повідомляє таке.

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

  Щодо надання роз'яснень Відповідно до статті 16 Закону України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), статей 1, 5 та 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"( 2479-17 ) до повноважень Комісії відноситься, зокрема, ліцензування господарської діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, контроль за дотриманням ліцензійних умов та встановлення тарифів на теплову енергію суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы молодцы!!! Не могу просто промолчать, очень хочется пожелать Вам творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!

  Вы супер!!! Все что делаете для всех пользователей вне всякого сомнения- необходимо!!!

  Хочется отблагодарить Вас за этот огромный труд, который Вы делаете каждый день для нас. Молодцы!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66