Жилищный адвокат

Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 22.01.2013  № 57
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2013 р. за № 223/22755

  Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  Відповідно до Указів Президента України від 31 травня 2011 року № 634( 634/2011 ) "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" та від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" НАКАЗУЮ:

  1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

 3. нагрудний знак Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "За сумлінну працю";
 4. Грамота Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

  Подяка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ( z0223-13 );

  Опис нагрудного знака Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "За сумлінну працю";

  Опис Грамоти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

  Опис Подяки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

  3. Адміністративно-господарському департаменту забезпечувати виготовлення нагрудного знака "За сумлінну працю", Грамоти та Подяки згідно із затвердженими Описами.

  4. Департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

  5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 11 лютого 2010 року № 113( z0187-10 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економіки України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2010 року за № 187/17482.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівника апарату Павленка В. П.

  Міністр економічного розвитку і торгівлі України

  І. М. Прасолов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.01.2013  № 57

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2013 р. за № 223/22755

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  I. Загальні положення

  1.1. Це Положення встановлює порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку України):

  нагрудним знаком Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "За сумлінну працю" ( z0223-13 ) (далі — нагрудний знак "За сумлінну працю") (додаток 1);

  Грамотою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Грамота) (додаток 2);

  Подякою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Подяка) (додаток 3).

  1.2. Відомчі заохочувальні відзнаки Мінекономрозвитку України встановлено відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" для нагородження працівників Мінекономрозвитку України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України.

  1.3. Нагрудний знак "За сумлінну працю" є вищою відомчою заохочувальною відзнакою Мінекономрозвитку України, установлюється для нагородження працівників за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у реалізацію економічної політики України.

  До нагородження нагрудним знаком "За сумлінну працю" можуть представлятися працівники, які раніше заохочувалися відомчими заохочувальними відзнаками і пропрацювали в Мінекономрозвитку України або інших установах, правонаступником яких є Мінекономрозвитку України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України, не менше ніж п’ять років.

  Особа може бути нагороджена нагрудним знаком "За сумлінну працю" один раз.

  1.4. Грамотою нагороджуються за трудові досягнення працівники, які раніше відзначалися Подякою.

  До нагородження Грамотою можуть представлятися працівники, які пропрацювали в Мінекономрозвитку України або інших установах, правонаступником яких є Мінекономрозвитку України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України, не менше ніж один рік.

  Особи, нагороджені Грамотою, можуть бути представлені до нагородження повторно не раніше ніж через три роки після останнього нагородження.

  1.5. Подяка встановлюється для заохочення працівників за зразкове виконання посадових обов’язків у сфері реалізації державної економічної політики.

  1.6. Для нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Мінекономрозвитку України не можуть висуватись особи, які мають дисциплінарні стягнення.

  II. Порядок представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками

  2.1. Висунення кандидатур для нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Мінекономрозвитку України здійснюється відкрито, з обговоренням на зборах трудового колективу, у якому працює особа, яка представляється до відзначення.

  2.2. Клопотання про відзначення керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку України, керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України, порушують перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату. Клопотання про відзначення інших працівників за погодженням з першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України, заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України, заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівником апарату порушують керівники структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України і в яких працюють представлені до нагородження особи. У поданні обов’язково зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання. До подання додається рішення трудового колективу.

  2.3. Про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Мінекономрозвитку України департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби готує відповідний наказ.

  Наказ про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Мінекономрозвитку України керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінекономрозвитку України, керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України, підписує Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  Наказ про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Мінекономрозвитку України працівників (крім тих, яких призначає на посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України) підписує заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату.

  III. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

  3.1. Відомчі заохочувальні відзнаки Мінекономрозвитку України вручаються в урочистій обстановці Міністром економічного розвитку і торгівлі України або за його дорученням першим заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України, заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівником апарату чи членом колегії Мінекономрозвитку України.

  3.2. Відзначеним працівникам вручаються:

  нагрудний знак "За сумлінну працю" та посвідчення до нього за підписом Міністра економічного розвитку і торгівлі України або заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівника апарату, завірене печаткою Мінекономрозвитку України;

  Грамота або Подяка за підписом Міністра економічного розвитку і торгівлі України або заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівника апарату.

  IV. Порядок носіння нагрудного знака "За сумлінну працю" і зберігання відомчих заохочувальних відзнак

  4.1. Нагрудний знак "За сумлінну працю" носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

  4.2. Відомчі заохочувальні відзнаки зберігаються у нагородженої особи.

  4.3. У трудовій книжці та особовій справі нагородженої особи робиться відповідний запис.

  4.4. Втрачені нагрудний знак "За сумлінну працю" та посвідчення до нього, Грамота і Подяка повторно не видаються.

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату

  В. П. Павленко

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  ЕСКІЗ нагрудного знака Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "За сумлінну працю"

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  ЕСКІЗ Грамоти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  ЕСКІЗ Подяки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.01.2013  № 57

  ОПИС нагрудного знака Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "За сумлінну працю"

  Нагрудний знак виготовляється з металу, має форму восьмикінцевої зірки з розбіжними опуклими променями вздовж зовнішнього краю діаметром 45 мм, поверхням яких електрохімічною обробкою надано жовтого кольору.

  У центрі нагрудного знака в окружності діаметром 25 мм на білому емалевому фоні розташовані рельєфне зображення малого Державного Герба України (12 х 8,5 мм) з полем щита, залитим синьою емаллю; на синьому емалевому полі — його назва "За сумлінну працю" з розміщеними нижче двома лавровими гілками (емблемою слави) жовтого кольору.

  Зворотний бік нагрудного знака плоский із шпилькою для прикріплення знака до одягу. По колу зворотного боку опуклими літерами розміщений напис "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України".

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату

  В. П. Павленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.01.2013  № 57

  ОПИС Грамоти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  Грамота Міністерства економічного розвитку і торгівлі України виготовляється з високоякісного паперу і має форму прямокутника розміром 297 х 210 мм.

  На лицьовій сторінці бланка Грамоти розміщується прямокутна декоративна рамка жовтого кольору розміром 270 х 185 мм. У верхній частині цієї рамки містяться кольорове зображення малого Державного Герба України, нижче — напис "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України", виконаний синьою фарбою. У центрі сторінки надруковані фарбою жовтого кольору слово "Грамота", нижче фарбою синього кольору — слово "Нагороджується".

  Грамота підписується Міністром економічного розвитку і торгівлі України або заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівником апарату. У лівому нижньому куті друкарським способом зазначається номер Грамоти.

  Грамота зберігається в папці.

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату

  В. П. Павленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.01.2013  № 57

  ОПИС Подяки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  Подяка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України виготовляється з високоякісного крейдяного паперу і має форму прямокутника розміром 302 х 240 мм.

  На лицьовій сторінці бланка Подяки розміщується прямокутна декоративна рамка жовтого кольору розміром 260 х 180 мм. У верхній частині цієї рамки містяться кольорове зображення малого Державного Герба України, нижче — напис "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України". У центрі сторінки розміщуються слово "Подяка", виконане фарбою жовтого кольору, нижче — напис "За зразкове виконання посадових обов’язків", виконаний чорною фарбою.

  Подяка підписується Міністром економічного розвитку і торгівлі України або заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівником апарату. У правому нижньому куті друкарським способом зазначаються номер і дата вручення Подяки.

  Подяка зберігається в рамці зі склом.

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату

  В. П. Павленко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  транспортування та постачання теплової енергії Комунальним підприємством теплових мереж "Криворіжтепломережа", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії Комунальним підприємством теплових мереж "Криворіжтепломережа"

  Для підтримки вітчизняного виробника створять нові виробничі ланцюжки між підприємствами

  Уряд реалізує заходи з активізації економіки за рахунок підтримки імпортозаміщення. Тобто, підтримка виробництва тієї продукції, яка наразі завозиться в Україну. Одним із шляхів цього є створення ...

  Украина подпишет меморандум о взаимопонимании относительно принципов независимости судебной власти

  Председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк принимает участие в Конференции председателей верховных судов стран Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Благодарим всех за качественную работу. Ваш интернет проект,действительно, на данный момент - неповторимый в своем роде. Здорово, что есть такие полезные интернет порталы. Этот интернет сайт достаточно многообразен в использовании. На нем удобно проводить свободное время - просто и быстро.

  Спасибо Вам за этот огромнейший труд, который Вы делаете каждый день для нас. Умнички!!!

  Этот интернет портал - офигенный. Благодарю. Чрезвычайно необходимый и простой в пользовании портал.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66