Жилищный адвокат

форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 11.07.2012 № 514/41
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р. за № 1318/21630

  Про затвердження форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення

  Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України( 467/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити:

  1.1. Форму первинної облікової документації № 167-1/о „Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) № ____" (додається).

  1.2. Форму первинної облікової документації № 167-2/о „Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) № ____" ( z1318-12 ) (додається).

  1.3. Форму звітності № 67 (річна) „Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20___ рік" (додається).

  1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 167-1/о „Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) № ____" (додається).

  1.5. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 167-2/о „Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) № ____"( z1319-12 ) (додається).

  1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 67 (річна) „Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік" ( z1320-12 )(додається).

  2. Обробка персональних даних пацієнтів здійснюється відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних.

  3. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Хобзею М. К. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Керівникам органів та закладів охорони здоров’я забезпечити впровадження форм первинної облікової документації № 167-1/о „Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) № ____", № 167-2/о „Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) № ____" та форми звітності № 67 (річна) „Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20___ рік".

  5. Начальнику Державного закладу „Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України" Голубчикову М. В. надати форми, затверджені цим наказом.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Толстанова О. К. та Віце-президента Національної академії медичних наук України Кундієва В.І.

  7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України

  Р. В. Богатирьова

  Президент Національної академії медичних наук України

  А. М. Сердюк

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби статистики України

  О. Г. Осауленко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України 11.07.2012  № 514/41

  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА( z1318-12 BF116.doc ) хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) (форма первинної облікової документації № 167-1/о)

  Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

  М. К. Хобзей

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України 11.07.2012  № 514/41

  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА( z1318-12 BF117.doc ) хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) (форма первинної облікової документації № 167-2/о)

  Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

  М. К. Хобзей

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України 11.07.2012  № 514/41

  ЗВІТ ( z1318-12 BF118.doc ) про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20___ рік (форма № 67 (річна)

  Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

  М. К. Хобзей

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України 11.07.2012  № 514/41

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р. за № 1318/21630

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 167-1/о „Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) № ____"

  1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 167-1/о „Реєстраційна карта хворого з хронічною хворбою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) № ____" (далі — форма № 167-1/о).

  2. Форма № 167-1/о заповнюється лікарем-нефрологом консультативного кабінету районного, міжрайонного, міського чи обласного центру нефрології та діалізу під час першого звернення пацієнтів, у яких виявлена хронічна хвороба нирок або яким була трансплантована нирка, які постійно проживають (зареєстровані) в регіоні обслуговування. На осіб без постійного місця проживання чи зареєстрованих тимчасово форма № 167-1/о не заповнюється.

  3. Форма № 167-1/о є основним реєстраційним документом хворого з хронічною хворобою нирок, а також документом для поточного контролю за динамікою стану здоров'я пацієнтів, характером виконаного лікування.

  4. Форму № 167-1/о зберігають у нефрологічному консультативному кабінеті. При суттєвій зміні стану хворого протягом спостереження вносяться зміни в карту. Зареєстровані хворі повинні перебувати під диспансерним наглядом.

  5. На підставі даних форми № 167-1/о щороку складається форма звітності № 67 (річна) „Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН)".

  6. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові хворого (повністю, на підставі паспортних даних).

  7. У пункті 2 зазначається стать хворого.

  8. У пункті 3 зазначаються цифровим способом число, місяць, рік народження хворого.

  9. У пункті 4 зазначається, де проживає хворий: у місті чи в селі. Хворих, що проживають у селищах міського типу, відносять до жителів міста.

  10. У пункті 5 зазначається місце проживання хворого (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира).

 3. 11. У пункті 6 зазначається індекс маси тіла хворого. Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.
 4. 12. У пункті 7 зазначається найменування закладу охорони здоров’я, в якому хворому встановлено діагноз.

  13. У пункті 8 зазначають діагноз хворого, код за міжнародною класифікацією (кодуванню підлягає основний діагноз згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10)), стадія хронічної хвороби нирок (далі — ХХН) (I стадія; ІІ стадія; III cтадія; IV стадія ; V-a ; V-b ; V-c ; V-d).

  14. У пункті 9 зазначається діагноз основного захворюваноня хворого, підтверджений морфологічно або клінічно.

 5. 15. У пункті 10 зазначається дата (число, місяць, рік) встановлення діагнозу ХХН.
 6. 16. У пункті 11 зазначається дата (число, місяць, рік) взяття на облік хворого.
 7. 17. У пункті 12 зазначаються відомості щодо лікування хворого із застосуванням гемодіалізу (далі — ГД) чи перитонеального діалізу (далі — ПД).

  18. У пункті 13 зазначається рівень швидкості клубочкової фільтрації (далі — ШКФ) на початку лікування діалізом. Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

  Стадії хронічної хвороби нирок за швидкістю клубочкової фільтрації та рекомендації

  Стадія

  Опис стадії

  ШКФ (мл/хв/ 1.73 м-2)

  Рекомендації

  ХХН-I

  Ураження нирок з нормальною або підвищеною швидкістю клубочкової фільтрації

  ³ 90

  Діагностика основного захворювання, оцінка швидкості його прогресування та застосування препаратів для її зниження. Діагностика та лікування ускладнень

  ХХН-II

  Ураження нирок з помірним зниженням ШКФ

 8. 60-89
 9. ХХН-III

  Середній ступінь зниження ШКФ. Початкова ниркова недостатність

 10. 30-59
 11. ХХН-IV

  Значний ступінь зниження ШКФ. Виражена ниркова недостатність

 12. 15-29
 13. Діагностика та лікування ускладнень; підготовка до ниркової замісної терапії

  ХХН-V

  Термінальна ниркова недостатність

  < 15

  Ниркова замісна терапія

 14. 19. У пункті 14 зазначається дата початку ГД чи ПД (число, місяць, рік).
 15. 20. У пункті 15 зазначається, де проводилось відповідне лікування хворого, з повним найменуванням закладу охорони здоров’я.

 16. 21. У пункті 16 зазначається тривалість лікування хворого гемодіалізом протягом тижня (в годинах).
 17. 22. У пункті 17 зазначається вид мембрани діалізатора: 1 — низькопоточна, 2 — високопоточна.
 18. 23. У пункті 18 зазначаються типи судинних доступів: 1 — артеріовенозна фістула, 2 — центральний постійний венозний катетер, 3 — судинний протез, 4 — інші.

  24. У пункті 19 зазначається розташування артеріовенозної фістули: 1 — нижня третина передпліччя, 2 — середня третина передпліччя, 3 — нижня третина плеча, 4 — табакерка.

  25. У пункті 20 зазначається значення показника еkt/v при лікуванні хворого методом ГД. Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

  26. У пункті 21 зазначається вміст у сироватці крові на ГД чи ПД фосфору, кальцію в одиницях (ммоль/л). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

  27. У пункті 22 зазначається значення паратиреоїдного гормона (пікограм/мл) у сироватці крові хворих з ХХН, які лікувались методами ГД, ПД. Якщо цей параметр не визначався, ставиться нуль.

  28. У пункті 23 зазначається значення альбумінемії (г/л). Якщо цей параметр не визначався, ставиться нуль.

  29. У пункті 24 зазначаються методи антикоагуляції під час сеансу ГД: гепарин — 1; низькомолекулярні гепарини — 2.

  30. У пункті 25 зазначається застосування еритропоетину при лікуванні анемії: так — 1, ні — 2, резистентні до еритропоетину — 3.

  31. У пункті 26 зазначається застосування препаратів заліза хворими на ГД чи ПД: перорально — 1; парентерально — 2; не застосовували — 3.

  32. У пункті 27 зазначається використання фосфорзв’язуючих препаратів: ацетат кальцію — 1; карбонат кальцію — 2; синтетичні препарати — 3; інші — 4.

  33. У пункті 28 зазначається застосування активних форм вітаміну Д: перорально — 1; парентерально — 2; не застосовували — 3.

 19. 34. У пункті 29 зазначаються відомості про рівень гемоглобіну (г/л).
 20. 35. У пункті 30 зазначається зміна лікування: ГД на ПД — 1; ПД на ГД — 2.
 21. 36. У пункті 31 зазначаються причини зміни лікування: ускладнення судинного доступу — 1; ускладнення з боку черевної порожнини — 2; неадекватність: ПД — 3; ГД — 4; відмова хворого від ГД, ПД — 5.

  37. У пункті 32 зазначаються дані про гіпертензію у хворих з ХХН, що отримують замісну ниркову терапію: тиск більше 140/90 і отримують гіпотензивну терапію — 1; не отримують — 2; тиск менше 140/90 — 3.

  38. У пункті 33 зазначаються дані про добову протеінурію у хворих з I-IV ст. ХХН (гр/доб). Якщо добова протеінурія не визначалась, потрібно ставити нуль.

  39. У пункті 34 зазначається ускладнення ПД — вказується кількість ускладнень у даного пацієнта протягом року, зокрема інфекція виходу катетера, тунельна інфекція, перитоніт. Якщо інфекції відсутні, потрібно ставити нуль.

  40. У пункті 35 відмічаються результати лікування ПД асоційованої інфекції: усунення катетера — 1; продовження лікування: на ПД — 2; зміна ПД на ГД — 3; смерть — 4.

  41. У пункті 36 зазначаються транспортні характеристики очеревини у хворих, які лікувались методом ПД: швидкий транспортер — 1; швидкий середній — 2; повільний середній — 3; повільний — 4; не визначались — 5.

  42. У пункті 37 зазначається показник Kt/v при лікуванні методом ПД. Якщо цей параметр не визначався, потрібно ставити нуль.

  43. У пункті 38 зазначається діурез на ПД (мл/доб). Якщо цей параметр не визначався, потрібно ставити нуль.

 22. 44. У пункті 39 зазначається наявність трансплантації нирки. В цьому випадку ставиться цифра 1.
 23. 45. У пункті 39.1 зазначається дата трансплантації нирки (число, місяць, рік).
 24. 46. У пункті 40 зазначається найменування закладу охорони здоров’я, де проведена трансплантація нирки.

  47. У пункті 41 зазначаються відомості щодо трансплантата. Донори: живий донор, а саме: родичі — 1; подружжя — 2; взята у донора-рупа — 3.

  48. У пункті 42 зазначається стан пацієнтів з трансплантованою ниркою: нормально функціонуючий трансплантат — 1; порушена функція — 2.

  49. У пункті 43 зазначається дата усунення трансплантата (число, місяць, рік), якщо така ситуація мала місце.

  50. У пункті 44 зазначаються причини втрати трансплантата: хронічне відторгнення — 1; інфекційні ускладнення — 2; серцево-судинні — 3; інші — 4.

 25. 51. У пункті 45 зазначається дата повернення на ГД чи ПД (число, місяць, рік).
 26. 52. У пункті 46 зазначається дата повторної пересадки (число, місяць, рік).
 27. 53. У пункті 47 зазначається дата повернення на ГД чи ПД (число, місяць, рік)
 28. 54. У пункті 48 зазначається вид замісної терапії: ГД — 1, ПД — 2.
 29. 55. У пункті 49 зазначається дата встановлення інфікування вірусним гепатитом (число, місяць, рік).
 30. 56. У пункті 50 зазначаються відомості про форму гепатиту: В — 1, С — 2, В+С — 3, HIV — 4.
 31. 57. У пункті 51 у випадку смерті потрібно вказати її період. Смерть у додіалізний період: хворих з I-IVст. ХХН — 1; хворих з V ст. ХХН без ГД чи ПД — 2.

  58. У підпункті 51.1 пункту 51 зазначається смерть на ГД: менше 90 днів — 1; більше або рівно 90 днів та менше 1 року — 2; протягом 1-3 років — 3; 4-5 років — 4; 6-10 років — 5; 11-15 років — 6; 16-20 років — 7; понад 20 років — 8.

  59. У підпункті 51.2 пункту 51 зазначається смерть на ПД: менше 90 днів — 1; більше або рівно 90 днів та менше 1 року — 2; протягом 1-3 років — 3; 4-5 років — 4; 6-10 років — 5; 11-15 років — 6; 16-20 років — 7; понад 20 років — 8.

  60. У підпункті 51.3 пункту 51 зазначається смерть після ТН: менше 90 днів — 1; більше або рівно 90 днів та менше 1 року — 2; протягом 1-3 років — 3; 4-5 років — 4; 6-10 років — 5; 11-15 років — 6; 16-20 років — 7; понад 20 років — 8; після повторної трансплантації — 9, на фоні ГД після ТН -10; ПД — 11. Також потрібно зазначити кількість прожитих років після трансплантації.

  61. У пункті 52 зазначаються причини смерті на ГД, ПД чи ТН: серцево-судинні захворювання — 1; цереброваскулярні захворювання — 2; новоутворення — 3; інфекційні хвороби — 4; інші — 5.

 32. 62. У пункті 53 зазначається дата зняття хворого з обліку (число, місяць, рік).
 33. 63. У пункті 54 зазначається причина зняття хворого з обліку: помер від ускладнень основного захворювання — 1; ускладнень лікування — 2; нещасного випадку — 3; змінив місце проживання — 4; інші — 5.

  64. У пункті 55 розбірливо зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, особистий підпис лікаря-нефролога.

 34. 65. Пункти 29, 32, 50 стосуються хворих з ХХН усіх стадій.
 35. 66. Строк зберігання форми № 167-1/о після зняття хворого з обліку — 10 років.
 36. 67. Згода на обробку персональних даних, визначених формою № 167-1/о, заповнюється пацієнтом особисто.

  68. У разі ведення форми № 167-1/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі ті дані, які містяться на затвердженому паперовому носії.

  Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

  М. К. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  В Израиле суд запретил увольнять незамужних искусственно забеременевших женщин

  Суд по трудовым спорам Тель-Авива (Израиль) запретил увольнение незамужних женщин, забеременевших при помощи метода искусственного оплодотворения, из религиозных учебных заведений Израиля. По ...

  Горить «Полтавахіммаш»

  У Полтаві горить завод Полтавахіммаш. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області, вогонь виник у піскоструминній камері одного з цехів підприємства.

  В отношении должностных лиц телеканала «ТВі» возбуждено дело из-за неуплаты 6 млн грн налогов

  В отношении должностных лиц телеканала «ТВі» возбуждено уголовное дело. Налоговики вменяют руководству канала уклонение от уплаты налогов на сумму 6 млн грн. В офис телеканала «ТВі» пришли пять ...

  Юрист и недвижимость на Хрещатике

  консультация юриста и его участие в судебных заседаниях поможет клиенту сохранить собственную недвижимость

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Для меня это находка! Вторую неделю зависаю на интернет проекте и валить отсюда не собираюсь. Интересно, здорово!

  Этот сайт не только друг - ваш ресурс, практически, - родственник для всех, кто сегодня живёт новыми взглядами!

  Этот интернет портал суперовый! работал на нем довольно часто. Думаю, что этот интернет портал ждет хорошее будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими новыми работами почаще! Действуйте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66