Жилищный адвокат

Навчання формує особистість

  Навчання формує особистість

  Позитивні результати реформування — інвестиції в майбутнє країни

  Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК

  В одній статті неможливо охопити всі аспекти реформування освітньої галузі України. Проте спробую якнайширше розповісти про наші спільні здобутки. Отже…

  Дошкілля як фундамент усієї освіти

  Передусім хочеться наголосити, що наші дошкільнята — це майбутнє країни. Забезпечення якісною освітою наймолодших членів нашого суспільства для МОНмолодьспорту — головне завдання, так би мовити, інвестиція в добробут нашої країни.

  З моменту проголошення «хрестового походу» за дитячими садками понад два роки тому мережа дошкільних навчальних закладів збільшилась з 2010 року на 1095. Чи є ще резерви? Залишилося 813 дитячих садків, які здають в оренду. За рішенням уряду їх треба повернути дітям.

  Великим досягнення є те, що завершується забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. Охоплення 5-річних становить 99,9%, а у 19 регіонах воно досягло 100%.

  Щодо змісту дошкільної освіти зазначу, ще в 2011-му прийнято Державну цільову програму розвитку дошкільної освіти до 2017 року. Цього року затверджено новий державний стандарт — Базовий компонент дошкільної освіти, який не оновлювався понад 10 років. У його інваріантній та варіативній складових сформовано перші сходинки наступності й перспективності між дошкільною і початковою ланками освіти. Варіативна частина складена з урахуванням інтересів дітей і батьків. Це і хореографія, й комп’ютерна грамота, й іноземна мова. Інваріантну частину викладають у першій половині дня, вона обов’язкова для виконання, а варіативна — у другій половині дня.

  Окрім того, з 1 вересня діє програма «Впевнений старт», яка містить конкретні рекомендації як для роботи педагогів у навчальному закладі, так і для навчання дітей удома. У цій програмі нам вдалося втілити цілісне бачення процесу формування особистості дитини.

  Проводячи реформи у змісті дошкільної освіти, не забуваємо й про тих, хто втілює їх у життя, — вихователів у дитячих садках. Зрозуміло, що всі проблеми відразу не розв’язати, але дещо вже зроблено. Насамперед посадовий оклад вихователя збільшено на 500 гривень, він становить 1653 грн. Звичайно, це невелика сума, але з урахуванням підвищення розміру посадових окладів та надбавок з 1 вересня 2012 року ця сума становить 2490 гривень.

  Школа з новими підручниками і автобусами

  Розпочато справжнє реформування змісту загальної середньої освіти. Затверджено Державний стандарт початкової загальної освіти, згідно з яким з 1 класу вивчатимуть іноземну мову, з 2 — «Сходинки до інформатики». На основі стандарту розроблено навчальні програми для початкової школи. Підготовлено підручники нового покоління — і за формою, і за змістом, — які до 1 вересня 2012 року отримали всі першокласники. Надруковано та доставлено 63 назви підручників загальним накладом приблизно 4,5 млн примірників.

  Утім, ми не зупинилися лише на реформуванні та забезпеченні початкової школи. Із 2013/2014 навчального року буде запроваджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Одним із нововведень стане вивчення школярами з 5 класу другої іноземної мови. Передбачено і викладання окремих предметів іноземною мовою у старших класах.

  Помітною новацією стало створення освітніх округів. У 2011/2012 навчальному році в країні функціонували приблизно 2000 освітніх округів, до складу яких увійшли понад 8 тисяч навчальних закладів, де здобувають освіту понад мільйон учнів.

  Особливу увагу держава приділяє освіті в сільській місцевості. Так, діє урядова програма «Шкільний автобус», яка дає змогу забезпечити підвезення дітей та вчителів. З 2003 по 2011 рік доставлено 1091 автобус в усі області, при цьому в 2008—2009 роках програму припинено. Натомість уже в 2010 році за дорученням Президента України Віктора Януковича програму відновлено. Лише за цей рік доставлено до областей майже 1000 автобусів.

  Справжнім проривом для України стало впровадження інклюзивної освіти. Наша країна приєдналася в цьому до європейських країн. Відтепер діти, які мають певні фізичні та психічні вади, отримали можливість навчатися з однолітками у звичайних загальноосвітніх навчальних закладах. Це допоможе їм швидше соціалізуватися в суспільстві. Щоправда, навчальні заклади повинні бути пристосовані для навчання таких дітей. Тому для забезпечення інклюзивного навчання введено посаду асистента вчителя.

  Окрім того, розроблено програму розвитку дітей з особливими потребами дошкільного віку для всіх нозологій. Також розробляється нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

  Звичайно, уряд піклується і про підвищення рівня престижності педагогічної праці. Щороку кілька разів збільшується заробітна плата для вчителів. На кінець 2012-го вона становитиме майже 3 тис. грн, а до кінця наступного — наблизиться до 3,5 тис. Безумовно, хотілося б більшого підвищення, але ми повинні спиратися на реальний стан економіки країни. Наступного року у проект бюджету також закладено значне підвищення заробітної плати для освітян.

  Нині в системі освіти функціонують 1,5 тис. позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності та 630 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Позашкільною освітою охоплено понад 1 млн 544 тис. дітей. Для них працюють приблизно 82 тис. гуртків та творчих об'єднань різних напрямів.

  Слід зазначити, що торік на виконання Державної програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року відкрито або відновлено діяльність 24 позашкільних закладів, створено 84 філії позашкільних закладів, у школах запрацювали майже 5 тис. нових гуртків.

  Профтехосвіта модернізується відповідно до вимог роботодавців

  Сучасному вітчизняному виробництву потрібен саме висококваліфікований робітник, який володіє кількома професіями.

  Тому в 2012 році вперше для професійно-технічних навчальних закладів сформовано держзамовлення на підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних і наукоємних професій та спеціальностей з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста — всього на 4600 осіб. Загальні обсяги державного замовлення — майже 194 тисячі осіб. Триває реалізація Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки.

  Нині працює 991 навчальний заклад ПТО, за партами — 400 тисяч осіб. Про престижність праці в таких закладах свідчить і те, що в нас майже немає вакансій майстрів виробничого навчання.

  Для профтехосвіти надзвичайно важливі системна робота з упровадження Національної рамки кваліфікацій, зміна підходів до розроблення державних стандартів ПТО. Чинний Національний класифікатор України включає приблизно 6 тисяч робітничих професій. Підготовка робітників здійснюється за 520 професійними напрямами. Для 260 професій затверджено державні стандарти професійно-технічної освіти, у тому числі у 2012 році Міністерство спільно з Федерацією роботодавців України затвердило 60 нових стандартів з актуальних на ринку праці професій.

  Створення освітніх округів, навчально-науково-виробничих комплексів, входження ПТНЗ до структури ВНЗ як відокремленого підрозділу позитивно впливає на обидві освітні мережі. Об’єднання частин цих мереж забезпечує наступність, ступеневість освіти. Це означає, що кращі випускники зможуть продовжувати навчання у вишах. Нині 46 ПТНЗ є їхніми структурними підрозділами.

  Вища освіта — стратегічний напрям розвитку країни

  За останні два роки у вищій школі відбулося чимало подій: формування Національної рамки кваліфікацій, зміни у структурі держзамовлення, організація навчання і стажування за кордоном за державні кошти, продовження оптимізації мережі ВНЗ, удосконалення проведення вступної кампанії тощо.

  Протягом останніх двох років вступні кампанії у нас проходять на високому рівні — організовані, прозорі й демократичні. Враховуючи результати вступу 2012 року, міністерство уже підготувало удосконалену версію Умов прийому у 2013 році.

  Цього року за рішенням уряду істотно збільшено обсяг прийому за державним замовленням порівняно з 2011-м на такі напрями підготовки, як електроніка, енергетика та енергетичне машинобудування, радіотехніка, радіоелектронні апарати, зв’язок, металургія та матеріалознавство, машинобудування та металообробка, хімічні технології та інженерія, авіаційна та ракетно-космічна техніка, транспорт і транспортна інфраструктура.

  Хоч для більшості громадян термін Національна рамка кваліфікацій ні про що не говорить, для вищої освіти — це дуже важливий документ. Не в останню чергу рамка потрібна для введення європейських стандартів і принципів забезпечення освіти. Мета її впровадження — сприяння міжнародному визнанню отриманих в Україні кваліфікацій. Нині науковці розробили проекти і здійснюють заходи щодо експериментального впровадження новітніх стандартів за деякими напрямами.

  Оптимізація вищих навчальних закладів — одне із завдань, яке стоїть перед міністерством. Відомо, що в Україні перенасичення ВНЗ. Тому для приведення мережі вищих навчальних закладів до європейських норм, усунення дублювання підготовки фахівців за окремими напрямами та спеціальностями впродовж 2010—2012 років утворено 9 регіональних університетських центрів на базі 22 вищих навчальних закладів.

  Найефективнішим проектом стало створення Криворізького державного університету, до якого увійшли два університети, два НДІ та два структурних підрозділи інших ВНЗ.

  Окремо хотів би розповісти про запровадження навчання студентів і аспірантів, а також стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних країнах. Ця урядова програма реалізується з 2011 року за особистої ініціативи Прем'єр-міністра Миколи Азарова. Уперше торік на неї виділено понад 35 млн грн, а у 2012 році на це передбачено 40 млн грн.

  Ще хотів би зупинитися на навчанні іноземних студентів в Україні. Яскравим свідченням зростання авторитету українських вишів є стійка тенденція щодо збільшення контингенту іноземців, які нині здобувають вищу освіту в Україні із 137 країн. Їхня кількість зросла до понад 56 тисяч у 2012/2013 навчальному році. Приємно, що Україна входить до 10 держав — лідерів у галузі міжнародної освіти.

  Уряд реалізує заходи щодо соціальної підтримки учасників навчального процесу у вищій школі, зокрема здійснює поступові кроки щодо підвищення оплати праці працівників. Протягом року таке підвищення планується здійснити 6 разів. Студенти почали отримувати академічні стипендії, збільшені порівняно з 2008 роком на 37,7%. Стипендії для відмінників зросли майже на 34%, а соціальні — на 51,7%.

  ПЛАНИ НА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  ♦ Повернення будівель дошкільних навчальних закладів, що були перепрофільовані.

  ♦ Забезпечення переходу 5-х класів на навчання за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти та підготовка до друку відповідних підручників.

  ♦ Здобуття дитиною якісної освіти залежить від кваліфікації вчителя, тож її підвищення здійснюватиметься й надалі. Ще торік ми подолали комп’ютерну неграмотність учителів. Нині активно готуватимемо їх до викладання предметів у 2-х та 5-х класах. Особливий акцент — на «Сходинках до інформатики», іноземній мові.

  ♦ Завершення реалізації програми «Шкільний автобус».

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Принят новый закон о Кабинете Министров Украины

  Верховный Совет Украины принял закон о Кабинете Министров Украины (№4146). За это решение проголосовали 313 народных депутатов. Так, закон «О Кабинете Министров Украины» насчитывает 57 статей, ...

  Про внесення змін до величини інвестиційної складової тарифу ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до величини інвестиційної складової тарифу ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 648-р( 648-2004-р ) "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей у період до 2020 року" (зі змінами, унесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.06.2008 № 850-р), пункту 5.2 наказу Міністерства палива та енергетики України від 24.05.2006 № 183( z0701-06 ) "Про затвердження Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 701/12575, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Фатальна помилка чи недбалість?

  Цього разу надзвичайна подія з людськими жертвами і потерпілими трапилася на Красноградському асфальтовому заводі, який входить в структуру ГПУ Шебелинкагазвидобування ДК Укргазвидобування НАК ...

  У Харкові обговорено шляхи впровадження пілотного навчально-просвітницького проекту «Судове адміністрування»

  21 серпня 2012 року в м. Харків  відбулась чергова зустріч з розробки та реалізації сертифікованих курсів для судових адміністраторів, зокрема, засідання експертної ради з реалізації та ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот сайт здоровский! работал на нем очень часто. Этот интернет портал ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими трудами чаще!

  Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы действительно умнички.

  Большое спасибо создателям этого интернет проекта!!! Он действительно - находка! Дерзайте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66