Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 29.10.2012  № 1578/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1845/22157

  Про затвердження Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  Відповідно до статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»( 2398-17 ) та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 03 вересня 2002 року № 81/5( z0727-02 ) «Про затвердження Інструкції з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2002 року за № 727/7015 (із змінами).

  3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

  4. Державній реєстраційній службі (Єфіменко Л. В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві і Севастополі.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  О. Лавринович

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 29.10.2012  № 1578/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1845/22157

  ПОРЯДОК ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  І. Загальні положення

  1.1. Про факти державної реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видаються свідоцтва, виготовлені за зразками та їх описами, затвердженими відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

  1.2. Використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (далі — бланки свідоцтв) інших зразків не допускається.

  1.3. Бланки свідоцтв є документами суворої звітності.

  1.4. Бланки свідоцтв заповнюються друкарським способом.

  ІІ. Замовлення бланків свідоцтв та порядок їх отримання

  2.1. Державна реєстраційна служба України щороку узагальнює звіти відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі — відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції), на підставі яких складає та надсилає до Міністерства юстиції України розрахунки та рознарядку-реєстр для виготовлення та видачі необхідної кількості відповідних бланків свідоцтв з метою забезпечення трирічного запасу.

  Міністерство юстиції України у встановленому законодавством порядку здійснює закупівлю бланків свідоцтв та надсилає необхідні документи до підприємства, яке виготовляє бланки свідоцтв (далі — Підприємство).

  2.2. Підприємство надсилає спецзв’язком виготовлені бланки свідоцтв відділам державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції, які забезпечуються трирічним запасом бланків свідоцтв.

  2.3. Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв у секторі з архівної роботи, розташованому окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, одержує бланки свідоцтв у цьому відділі за видатковою накладною з розрахунку не більше місячної потреби в них, або відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції надсилає ці бланки свідоцтв спецзв’язком.

  2.4. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції (далі — відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції) одержує бланки свідоцтв у відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції за видатковою накладною з розрахунку не більше тримісячної потреби в них, або відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції надсилає ці бланки свідоцтв спецзв’язком.

  Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого в декількох приміщеннях, одержує бланки свідоцтв у керівника зазначеного відділу за видатковою накладною з розрахунку не більше місячної потреби в них, або відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції надсилає ці бланки свідоцтв спецзв’язком чи реєстрованим поштовим відправленням з оголошеною цінністю.

  2.5. Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, одержує бланки свідоцтв у відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції за видатковою накладною з розрахунку не більше місячної потреби в них, або відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції надсилає ці бланки свідоцтв спецзв’язком чи реєстрованим поштовим відправленням з оголошеною цінністю.

  2.6. Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв у відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, при розпакуванні пачки з бланками свідоцтв з метою видачі бланків свідоцтв в обов’язковому порядку перераховує кожний бланк свідоцтва, окремо перевіряє нумерацію бланків свідоцтв, після чого здійснює їх видачу.

  При отриманні бланків свідоцтв посадовою особою сектору з архівної роботи, розташованому окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, керівником відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, працівником, відповідальним за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого в декількох приміщеннях, посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, в обов’язковому порядку переглядається та перераховується кожний бланк свідоцтва, а також окремо перевіряється нумерація бланків свідоцтв.

  Про видачу та отримання бланків свідоцтв здійснюється запис у книгах обліку бланків свідоцтв, передбачених пунктом 4.2 розділу IV цього Порядку.

  2.7. Для приймання бланків свідоцтв створюється комісія, головою якої призначається особа, відповідальна за їх зберігання.

  У наказі про створення комісії визначаються також особи, які заміщують голову та членів комісії у разі їх відсутності.

  2.7.1. Для приймання бланків свідоцтв від Підприємства у відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції наказом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі — головне управління юстиції) створюється комісія у складі не менше трьох осіб: два працівники цього відділу та працівник з іншого структурного підрозділу головного управління юстиції.

  Комісія перевіряє відповідність даних, зазначених на паперовому ярлику, наклеєному на пачці з бланками свідоцтв, а також на контрольному ярлику, вкладеному в пачку, .супровідним документам, а також кількість отриманих пачок та їх стан. У разі пошкодження пачок з бланками свідоцтв також перераховується їх кількість.

  Про прийняття бланків свідоцтв комісією складається акт про прийняття бланків свідоцтв від Підприємства (додаток 1) у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, а другий не пізніше п'яти робочих днів з дня одержання бланків свідоцтв надсилається Державній реєстраційній службі України.

  2.7.2. Для приймання бланків свідоцтв у секторі з архівної роботи, розташованому окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, наказом цього головного управління юстиції створюється комісія у складі не менше трьох осіб: працівник сектору з архівної роботи, працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції та працівник іншого структурного підрозділу головного управління юстиції.

  Комісія перевіряє відповідність отриманих бланків свідоцтв супровідним документам та в обов’язковому порядку переглядає та перераховує кожний бланк свідоцтва, а також окремо перевіряє нумерацію бланків свідоцтв.

  Про прийняття бланків свідоцтв комісія складає акт про прийняття бланків свідоцтв від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції (додаток 2) у двох примірниках, один з яких зберігається у секторі, а другий надсилається відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції не пізніше двох робочих днів з дня отримання бланків свідоцтв.

  2.7.3. Для приймання бланків свідоцтв у відділі державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції наказом відповідного територіального управління юстиції створюється комісія у складі не менше трьох осіб: два працівники цього відділу та працівник іншого структурного підрозділу територіального управління юстиції.

  Комісія перевіряє відповідність одержаних бланків свідоцтв супровідним документам та в обов’язковому порядку переглядає та перераховує кожний бланк свідоцтва, а також окремо перевіряє нумерацію бланків свідоцтв.

  Про прийняття бланків свідоцтв складається у двох примірниках акт, зазначений в абзаці третьому підпункту 2.7.2 цього пункту, один з яких зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, а другий не пізніше п'яти робочих днів з дня одержання бланків свідоцтв надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції.

  2.8. В окремих приміщеннях відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого у декількох приміщеннях, комісія для приймання бланків свідоцтв не створюється.

  Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого в декількох приміщеннях, не пізніше трьох робочих днів з дня їх отримання надає підтвердження про прийняття бланків свідоцтв (додаток 3) керівнику відповідного відділу.

  2.9. Для проведення державної реєстрації актів цивільного стану та повторної видачі свідоцтв керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції видає працівникам бланки свідоцтв у розмірі одноденної потреби, про що здійснюється відповідний запис у книзі обліку бланків свідоцтв, які видаються працівникам відділу керівником чи посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні відділу (далі — книга обліку бланків свідоцтв, які видаються працівникам відділу) (додаток 4). Не використані протягом робочого дня та повернуті керівнику бланки свідоцтв також обліковуються у зазначеній книзі.

  В окремих приміщеннях відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого в декількох приміщеннях, видача працівникам бланків свідоцтв у розмірі одноденної потреби, а також облік невикористаних і повернутих бланків свідоцтв здійснюються посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв у цьому приміщенні відділу, із записом у книзі обліку бланків свідоцтв, які видаються працівникам відділу.

  2.10. Виконавчий орган сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, від якого одержано бланки свідоцтв, не пізніше трьох робочих днів з дня їх отримання підтвердження про прийняття бланків свідоцтв посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв (додаток 5).

  2.11. У разі нестачі або виявлення дефектних бланків свідоцтв (відсутність або пошкодження захисної сітки, друкованого тексту, серій або номерів, дублювання номерів тощо), а також невідповідності супровідним документам даних у паперовому ярлику, наклеєному на пачці, контрольному ярлику, вкладеному у пачку, комісією для приймання бланків свідоцтв відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції; сектору архівної роботи, розташованого окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції; відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції складається акт у трьох примірниках, який скріплюється гербовою печаткою та підписується головою та членами комісії. Вказаний акт складається впродовж п’яти робочих днів з дня одержання бланків свідоцтв та виявлення зазначених фактів.

  Сектор з архівної роботи, розташований окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, та відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції подають до відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції не пізніше наступного робочого дня з дня складання акта, зазначеного в абзаці першому цього пункту, два примірники акта, до яких додаються документи, що підтверджують вказані факти. Третій примірник акта та копії документів залишаються у секторі, відділі.

  В акті про виявлення нестачі або дефектних бланків свідоцтв, а також невідповідності супровідним документам даних на паперовому ярлику, наклеєному на пачці, контрольному ярлику, вкладеному у пачку, відображаються такі відомості: номер акта, заголовок, дата й місце складання, склад комісії із зазначенням посад, дата прийняття бланків свідоцтв та їх оприбуткування, від кого та на підставі яких супровідних документів отримано, вид отриманих бланків свідоцтв, їх серії та номери, загальна кількість отриманих бланків (цифрами і словами), а також про факти, що стали підставою для складання акта (необхідно зазначати про стан отриманих пачок, яку нестачу або дефекти було виявлено, із зазначенням серій та номерів свідоцтв), підписи голови та членів комісії. До акта додаються документи, що підтверджують ці факти (паперовий ярлик та контрольна картка при отриманні бланків свідоцтв у пачках, дефектні бланки свідоцтв).

  2.12. У день складання акта, зазначеного у пункті 2.11 ( z1845-12 ) цього розділу, та на його підставі відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції оформлює претензію у трьох примірниках. У разі складання такого акта сектором з архівної роботи, розташованим окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, відділом державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції претензія оформлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції не пізніше наступного робочого дня після надходження акта та документів, що підтверджують нестачу або дефекти бланків свідоцтв.

  Один примірник зазначеної претензії разом з актом та доданими до нього документами відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції надсилає до Підприємства. Другий примірник претензії з актом направляється до Державної реєстраційної служби України, третій залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції.

  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції повідомляє Державну реєстраційну службу України про результати розгляду претензії Підприємством.

  2.13. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції за письмовим погодженням з Державною реєстраційною службою України передає бланки свідоцтв до відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції іншої адміністративно-територіальної одиниці. Про передавання бланків свідоцтв складається акт у трьох примірниках, у якому вказуються дата, місце його складання, кількість переданих бланків свідоцтв, їх серії та номери, що скріплюється гербовою печаткою та підписується керівниками цих відділів. Один примірник акта надсилається до Державної реєстраційної служби України, другий та третій залишаються у відділах державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції, які здійснили передачу.

  2.14. Механізм відображення в бухгалтерському обліку операцій з централізованого постачання бланків свідоцтв проводиться з дотриманням чинного законодавства.

  ІІІ. Зберігання бланків свідоцтв

  3.1. Керівники відділів державної реєстрації актів цивільного стану є відповідальними за зберігання бланків свідоцтв, про що видається наказ відповідного головного управління юстиції.

  У секторі з архівної роботи, розташованому окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, а також в окремому приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого у декількох приміщеннях, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв є посадова особа, на яку цей обов'язок покладено наказом відповідного головного управління юстиції.

  3.2. У виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради відповідальною за зберігання бланків свідоцтв є посадова особа, що проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та на яку цей обов'язок покладено розпорядженням виконавчого органу або рішенням відповідної ради, про що повідомляється відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, який забезпечує бланками свідоцтв цей виконавчий орган.

  3.3. На час тимчасової відсутності особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв (відпустка, відрядження, хвороба тощо), бланки свідоцтв передаються за актом приймання-передачі іншій посадовій особі, яка виконує її обов'язки, в якому відображаються такі відомості: номер акта, заголовок, дата й місце складання, прізвища, імена, по батькові та посади осіб, які здійснюють приймання-передачу, види бланків свідоцтв, їх серії та номери, загальна кількість бланків (цифрами і словами), що скріплюється гербовою печаткою та підписується посадовими особами, зазначеними в акті.

  3.4. При зміні керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, приймання-передача бланків свідоцтв і відповідних документів щодо їх обліку в обов'язковому порядку проводиться:

  3.4.1. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції — у присутності працівника відділу та представника іншого структурного підрозділу головного управління юстиції.

  3.4.2. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції — у присутності працівника відповідного територіального управління юстиції та представника відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції.

  3.4.3. У виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради — у присутності керівника відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, що забезпечує бланками свідоцтв цей виконавчий орган.

  3.5. Про приймання-передачу складається акт, у якому відображаються такі відомості: номер акта, заголовок, дата й місце складання, прізвища, імена, по батькові та посади осіб, які здійснюють приймання-передачу, види бланків свідоцтв, їх серії та номери, загальна кількість бланків (цифрами і словами), що скріплюється гербовою печаткою та підписується посадовими особами, зазначеними в акті.

  Після закінчення приймання-передачі бланків свідоцтв присутній представник відділу державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний проінструктувати новопризначену особу про порядок ведення обліку та зберігання бланків свідоцтв.

  3.6. Доступ до бланків свідоцтв мають лише особи, відповідальні за їх зберігання, а також у їхній присутності — посадові особи, які мають право перевіряти їхню діяльність (працівники Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України, головного управління юстиції, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції).

  Не дозволяється передавання незаповнених бланків свідоцтв за межі приміщення органу державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого їх видавання при проведенні державної реєстрації актів цивільного стану, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 2.4 та пунктом 2.13 розділу ІІ цього Порядку.

  3.7. Бланки свідоцтв повинні зберігатись у сейфах, вогнетривких шафах або металевих ящиках, стаціонарно закріплених до стіни або підлоги, або у спеціально обладнаних приміщеннях. У неробочий час сейфи, вогнетривкі шафи й металеві ящики, спеціально обладнані приміщення з бланками свідоцтв належним чином опечатуються.

  3.8. Вікна приміщень, де зберігаються бланки свідоцтв, внутрішньо обладнуються металевими ґратами. Приміщення органів державної реєстрації актів цивільного стану забезпечуються охороною відповідно до законодавства.

  3.9. У разі втрати (викрадення) бланків свідоцтв виконавчий орган сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради того самого дня повідомляє про виявлений факт відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, що забезпечує бланками свідоцтв цей виконавчий орган.

  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції про цей факт або про факт утрати (викрадення) бланків свідоцтв безпосередньо у відділі повідомляє відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, а також територіальний орган Міністерства внутрішніх справ за місцем їх утрати (викрадення) для вжиття заходів щодо їх розшуку у день надходження повідомлення виконавчого органу сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради або виявлення факту втрати (викрадення).

  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції у разі втрати або викрадення бланків свідоцтв у відділі повідомляє про цей факт у день його виявлення територіальний орган Міністерства внутрішніх справ за місцем їх утрати (викрадення) для вжиття заходів щодо їх розшуку.

  Відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції про випадки втрати (викрадення) бланків свідоцтв також зобов’язаний у день встановлення такого факту або отримання повідомлення відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції поінформувати Державну реєстраційну службу, зазначивши дату та обставини втрати (викрадення), вид, кількість, серію та номери викрадених (втрачених) бланків свідоцтв, а також про вжиті заходи щодо розшуку втрачених (викрадених) бланків свідоцтв та про дотримання вимог цього Порядку щодо їх зберігання.

  3.10. З метою встановлення осіб, винних у втраті або викраденні бланків свідоцтв, наказом головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі створюється відповідна комісія для проведення службового розслідування, за наслідками якого вирішується питання про притягнення до відповідальності таких осіб, про що повідомляється Державна реєстраційна служба України.

  3.11. Щодо осіб, відповідальних за зберігання бланків свідоцтв, у разі втрати або викрадення бланків свідоцтв відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції або відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції передає відповідні матеріали до слідчих органів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ.

  ІV. Облік бланків свідоцтв

  4.1. Бланки свідоцтв оприбутковуються посадовою особою, відповідальною за їх зберігання, в день їх отримання.

  4.2. Для обліку бланків свідоцтв ведуться:

  4.2.1. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, секторі з архівної роботи, розташованому окремо від цього відділу, у відділі державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції (крім відділів, розташованих у декількох приміщеннях):

 3. книга обліку бланків свідоцтв ( z1845-12 ) (додаток 6);
 4. книга обліку бланків свідоцтв, які видаються працівникам відділу (додаток 4);
 5. книга обліку бланків свідоцтв про народження, смерть (додаток 7), книга обліку бланків свідоцтв про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені (додаток 8) (далі — книги обліку бланків свідоцтв за видами), які заповнюються лише в частині витрачання;

 6. книга особових рахунків з обліку бланків свідоцтв (додаток 9);
 7. книга обліку свідоцтв, які надійшли від інших органів реєстрації актів цивільного стану для вручення громадянам (додаток 10).

  4.2.2. В окремих приміщеннях відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого у декількох приміщеннях:

  книга обліку бланків свідоцтв, які видаються працівникам відділу, наведена в абзаці першому пункту 2.9 розділу ІІ цього Порядку;

  книги обліку бланків свідоцтв за видами, які заповнюються як у частині оприбуткування, так і витрачання.

  4.2.3. У виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради — книги обліку бланків свідоцтв за видами, що заповнюються як у частині оприбуткування, так і витрачання.

  4.3. Книги, які ведуться для обліку бланків свідоцтв, мають титульні аркуші, прошнуровуються, їх аркуші пронумеровуються. На внутрішньому боці обкладинки книги робиться відмітка про загальну кількість аркушів у книзі, яка підписується керівником чи іншою посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчому органі сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, та скріплюється гербовою печаткою.

  Ці книги заповнюються чорнилом або кульковою ручкою чітким розбірливим почерком. Підчистки не допускаються.

  Неправильно зроблений запис закреслюється, а правильний записується поруч.

  Кожне виправлення має бути відповідним чином застережено й скріплено гербовою печаткою.

  4.4. Книги, які ведуться для обліку бланків свідоцтв, підлягають постійному зберіганню.

  4.5. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції; сектор з архівної роботи, який розташований окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції; відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції забезпечуються головним управлінням юстиції книгами, необхідними для ведення обліку бланків свідоцтв.

  4.6. Для ведення обліку бланків свідоцтв виконавчий орган сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради отримує книги у відділі державної реєстрації актів цивільного стану відповідного територіального управління юстиції.

  V. Звітність про витрачання бланків свідоцтв

  5.1. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції подає Державній реєстраційній службі України звіт про витрачання бланків свідоцтв (додаток 11) щокварталу не пізніше 15-го числа наступного за звітним кварталом місяця, а також за підсумками року не пізніше 25 січня наступного за звітним року.

  5.2. Сектор з архівної роботи, розташований окремо від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, подає звіт про витрачання бланків свідоцтв цьому відділу щомісяця не пізніше 5-го числа наступного місяця.

  5.3. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції подає звіт про витрачання бланків свідоцтв відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції щокварталу не пізніше 10-го числа наступного за звітним кварталом місяця.

  Посадова особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого у декількох приміщеннях, подає звіт про витрачання бланків свідоцтв керівнику цього відділу щомісяця не пізніше 5-го числа наступного місяця.

  5.4. Виконавчий орган сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради подає звіт про витрачання бланків свідоцтв відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, який забезпечує ними цей виконавчий орган, щомісяця не пізніше 5-го числа наступного місяця. До звіту додається реєстр бланків свідоцтв, виданих виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради ( z1845-12 ) (додаток 12) впродовж місяця.

  5.5. Звіт про витрачання бланків свідоцтв та реєстр виданих бланків свідоцтв скріплюються гербовими печатками.

  5.6. У кінці звітного періоду в книзі обліку бланків свідоцтв, книгах обліку бланків свідоцтв за видами, книзі особових рахунків з обліку бланків свідоцтв щокварталу підраховуються та зазначаються залишки бланків свідоцтв.

  У книгах обліку бланків свідоцтв за видами, книзі особових рахунків з обліку бланків свідоцтв щокварталу зазначаються також відомості щодо кількості використаних бланків свідоцтв (загальна кількість, у тому числі виданих при державній реєстрації актів цивільного стану повторно, зіпсованих при заповненні, викрадених або втрачених).

  VI. Порядок знищення бланків свідоцтв

  6.1. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, секторі з архівної роботи, розташованому окремо від цього відділу, зіпсовані при заповненні бланки свідоцтв, а також анульовані і здані у зв’язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану свідоцтва знищуються один раз на півроку, про що складається акт про знищення бланків свідоцтв (додаток 13).

  6.2. Зіпсовані при заповненні виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради бланки свідоцтв щомісяця разом зі звітом про витрачання бланків свідоцтв подаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, що забезпечує бланками свідоцтв цей виконавчий орган.

  Зіпсовані при заповненні бланки свідоцтв, а також анульовані та здані у зв’язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану свідоцтва щомісяця разом зі звітом про витрачання бланків свідоцтв подаються працівником, відповідальним за зберігання бланків свідоцтв в окремих приміщеннях відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, розташованого у декількох приміщеннях, керівнику цього відділу.

  У відділі державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції зіпсовані при заповненні бланки свідоцтв, а також анульовані і здані у зв’язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану свідоцтва знищуються один раз на півроку, про що складається акт про знищення бланків свідоцтв. Одночасно знищуються такі бланки свідоцтв (свідоцтва), подані для знищення виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, а також подані працівником цього відділу, відповідальним за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні, у разі розташування відділу в декількох приміщеннях.

  6.3. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції знищує бланки свідоцтв, використання яких припинено у зв’язку зі змінами у законодавстві, впродовж 2 місяців після набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом, про що складається акт про знищення бланків свідоцтв.

  6.4. Після закінчення року зберігання підлягають знищенню у відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, відділі державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції також повторно видані свідоцтва, надіслані іншими органами реєстрації актів цивільного стану і не одержані громадянами протягом року, про що складається акт про знищення. Одночасно знищуються свідоцтва, які надійшли до відділів державної реєстрації актів цивільного стану як втрачені (загублені) та не одержані громадянами.

  У книзі обліку свідоцтв, які надійшли від інших органів реєстрації актів цивільного стану для вручення громадянам, робиться відмітка про знищення певного свідоцтва із зазначенням номера та дати складання акта про знищення бланків свідоцтв.

  6.5. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції акт про знищення бланків свідоцтв складається в одному примірнику, на якому проти кожного вказаного в ньому свідоцтва наклеюються вирізані у відповідному свідоцтві серія та номер.

  У відділі державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції, секторі з архівної роботи, розташованому окремо від цього відділу, акт про знищення бланків свідоцтв складається у двох примірниках. Один примірник акта, на якому навпроти кожного вказаного в ньому свідоцтва наклеюються вирізані у відповідному свідоцтві серія та номер, не пізніше трьох робочих днів з дня його складання подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції, а другий залишається у відділі, секторі з архівної роботи.

  6.6. Знищення та складання про це акта проводиться комісією, створеною для приймання бланків свідоцтв.

  6.7. Знищення бланків свідоцтв здійснюється шляхом їх спалення, про що зазначається в акті.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  О. В. Зеркаль

  Додаток 1 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  АКТ ( z1845-12 BF210.doc ) про прийняття бланків свідоцтв від підприємства, яке виготовляє бланки свідоцтв

  Додаток 2 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  АКТ ( z1845-12 BF211.doc ) про прийняття бланків свідоцтв від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції

  Додаток 3 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  ПІДТВЕРДЖЕННЯ ( z1845-12 BF212.doc ) про прийняття бланків свідоцтв

  Додаток 4 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  КНИГА обліку бланків свідоцтв, які видаються працівникам відділу керівником чи посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні відділу

  _____________________________________________________________ (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)

  Розпочата: ___ ____________ 20__ року Закінчена: ___ ____________ 20__ року

  ВИД БЛАНКІВ СВІДОЦТВ

  № з/п

  Дата видачі бланків свідоцтв

  Серія і номери бланків свідоцтв з № до №

  Кількість виданих бланків свідоцтв

  Посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому видані бланки свідоцтв

  Підпис про одержання бланків свідоцтв

  Дата повернення бланків свідоцтв

  Серія і номери бланків свідоцтв (з № до №)

  Кількість невикористаних бланків свідоцтв

  Посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому було повернуто залишок бланків свідоцтв

  Підпис про одержання бланків свідоцтв при їх поверненні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 8. 10
 9. 11
 10. Додаток 5 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  ПІДТВЕРДЖЕННЯ ( z1845-12 BF213.doc ) про прийняття бланків свідоцтв посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв

  Додаток 6 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  КНИГА обліку бланків свідоцтв

  __________________________________________________ (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)

  Розпочата: ___ ____________ 20__ року Закінчена: ___ ____________ 20__ року

  ОПРИБУТКУВАННЯ

  № з/п

  Дата надходження

  Від кого надійшли бланки свідоцтв

  Серія, номер та дата складання видаткової накладної

  Про народження

  Про смерть

 11. кількість
 12. серія
 13. з № до №
 14. кількість
 15. серія
 16. з № до №
 17. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 18. 10
 19. Про шлюб

  Про розірвання шлюбу

  Про зміну імені

 20. кількість
 21. серія
 22. з № до №
 23. кількість
 24. серія
 25. з № до №
 26. кількість
 27. серія
 28. з № до №
 29. 11
 30. 12
 31. 13
 32. 14
 33. 15
 34. 16
 35. 17
 36. 18
 37. 19
 38. ВИТРАЧАННЯ

  № з/п

  Дата видачі бланків свідоцтв

  Кому видані бланки свідоцтв (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, прізвище та ініціали посадової особи, яка отримала бланки свідоцтв)

  Про народження

  Про смерть

 39. кількість
 40. серія
 41. з № до №
 42. кількість
 43. серія
 44. з № до №
 45. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Про шлюб

  Про розірвання шлюбу

  Про зміну імені

  Підпис про одержання бланків свідоцтв або номер і дата супровідного документа у разі направлення спецзв’язком (реєстровим поштовим відправленням з оголошеною цінністю)

 46. кількість
 47. серія
 48. з № до №
 49. кількість
 50. серія
 51. з № до №
 52. кількість
 53. серія
 54. з № до №
 55. 10
 56. 11
 57. 12
 58. 13
 59. 14
 60. 15
 61. 16
 62. 17
 63. 18
 64. 19
 65. Додаток 7 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  КНИГА обліку бланків свідоцтв про народження, смерть

  __________________________________________________ (вид бланків свідоцтв)

  __________________________________________________ (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)

  Розпочата: ___ ____________ 20__ року Закінчена: ___ ____________ 20__ року

  ОПРИБУТКУВАННЯ

  № з/п

  Дата одержання бланків свідоцтв

  Кількість бланків свідоцтв

  Серія і номери бланків свідоцтв (з № до №)

  Ким одержані бланки свідоцтв (посада, прізвище та ініціали)

  Від кого одержані бланки свідоцтв (посада, прізвище та ініціали)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ВИТРАЧАННЯ

  № з/п

  Серія бланка свідоцтва

  Номер бланка свідоцтва

  Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку складено актовий запис цивільного стану

  Видане при державній реєстрації акту цивільного стану чи при повторній видачі

  Актовий запис цивільного стану

  Місце державної реєстрації

  Прізвище, ім’я, по батькові заявника, ступінь родинного зв’язку з особою, на яку складено актовий запис цивільного стану при повторній видачі свідоцтва

  Дата видачі (висилання) свідоцтва

  Підпис про одержання свідоцтва або найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, в який надіслано свідоцтво при повторній видачі

 66. номер запису
 67. дата складання запису
 68. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 69. 10
 70. 11
 71. Додаток 8 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  КНИГА обліку бланків свідоцтв про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені

  ___________________________________________________ (вид бланків свідоцтв)

  ____________________________________________________ (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)

  Розпочата: ___ ____________ 20__ року Закінчена: ___ ____________ 20__ року

  ОПРИБУТКУВАННЯ

  № з/п

  Дата одержання бланків свідоцтв

  Кількість бланків свідоцтв

  Серія і номери бланків свідоцтв (з № до №)

  Ким одержані (посада, прізвище та ініціали)

  Від кого одержані (посада, прізвище та ініціали)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ВИТРАЧАННЯ

  № з/п

  Серія бланка свідоцтва

  Номер бланка свідоцтва

  Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку складено актовий запис цивільного стану

  Видано при державній реєстрації акту цивільного стану чи при повторній видачі

  Актовий запис цивільного стану

  Місце державної реєстрації

  Дата видачі (висилки) свідоцтва

  Підпис про одержання свідоцтва. Прізвище, ім’я, по батькові заявника або назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану, в який надіслано свідоцтво при його повторній видачі

 72. номер запису
 73. дата складання запису
 74. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 75. 10
 76. Додаток 9 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  КНИГА особових рахунків з обліку бланків свідоцтв

  ____________________________________________________ (вид бланків свідоцтв)

  ____________________________________________________ (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)

  Розпочата: ___ ____________ 20__ року Закінчена: ___ ____________ 20__ року

  Особовий рахунок ________________________________________________                                               (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)

  № з/п

  Дата видачі бланків свідоцтв

  Серія і номери бланків свідоцтв (з № до №)

  Кількість виданих бланків свідоцтв

  Дата звіту про використання бланків свідоцтв

  Кількість використаних бланків свідоцтв

  Залишок бланків свідоцтв

 77. у тому числі
 78. усього
 79. виданих при державній реєстрації
 80. при повторній видачі
 81. зіпсованих при заповненні
 82. викрадених та загублених
 83. дефектних
 84. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 85. 10
 86. 11
 87. 12
 88. Додаток 10 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  КНИГА обліку свідоцтв, які надійшли від інших органів реєстрації актів цивільного стану для вручення громадянам

  ________________________________________________________ (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)

  Розпочата: ___ ____________ 20__ року Закінчена: ___ ____________ 20__ року

  № з/п

  Дата надходження свідоцтва

  Серія і номер бланка свідоцтва

  Вид бланка свідоцтва

  Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку видано свідоцтво

  Яким органом реєстрації актів цивільного стану було надіслано свідоцтво

  Дата отримання заявником свідоцтва

  Прізвище, ім’я, по батькові особи, що отримала свідоцтво, та ступінь родинного зв’язку з особою, на яку видано свідоцтво

  Підпис про одержання свідоцтва або номер та дата складання акта про його знищення

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Додаток 11 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  Найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану

  ЗВІТ про витрачання бланків свідоцтв

 89. за _________________________ 20__ року (місяць, квартал, рік)
 90. № з/п

  Вид бланків свідоцтв

  Залишок бланків свідоцтв на початок звітного періоду

  Одержано за звітний період

  Передано за звітний період

  Використано у звітному періоді

  Залишок на кінець звітного періоду

 91. видано при державній реєстрації актів цивільного стану
 92. видано повторно
 93. зіпсовано при заповненні
 94. дефектні
 95. викрадено та втрачено
 96. усього втрачено
 97. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 98. 10
 99. 11
 100. 12
 101. Про народження

  Про смерть

  Про шлюб

  Про розірвання шлюбу

  Про зміну імені

  ______________________________________ (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка звітує)

  М. П.

  Додаток 12 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  РЕЄСТР бланків свідоцтв, виданих виконавчим органом _____________________________ сільської, (найменування ради)

 102. селищної, міської (крім міст обласного значення) (необхідне підкреслити) ради ____________ району
 103. ________________________________ області

 104. у __________ ___ року          (місяць)
 105. № з/п

  Вид бланка свідоцтва

  Серія і номер бланка свідоцтва

  Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку складено актовий запис цивільного стану

  Номер актового запису цивільного стану та дата його складання

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ______________________________________________________________________ (посада, підпис, ініціали та прізвище посадової особи, відповідальної за  зберігання бланків свідоцтв)

  М. П.

  Додаток 13 до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання

  АКТ ( z1845-12 BF214.doc ) про знищення бланків свідоцтв

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  На Сумщині працівники Державтоінспекції вирушили на допомогу своїм колегам

  П'ятнадцять досвідчених правоохоронців ДАІ Сумської області виїхали для несення служби по охороні громадського порядку в райони проведення антитерористичної операції. Кожний з них прийняв ...

  Украина предъявила Австралии претензии из-за дизайна сигаретных пачек

  В рамках Всемирной торговой организации (ВТО) будет рассмотрена жалоба Украины на австралийский «антитабачный» закон, устанавливающий новый дизайн сигаретных пачек без логотипов производителей. ...

  Про відставку заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України - керівника апарату В. Макухи, Президент України

  Указ  Президента України Відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу»( 3723-12 ) прийняти відставку заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України — керівника апарату МАКУХИ Володимира Олексійовича.

  Відбувся щорічний міжнародний з’їзд Європейської асоціації суддів

   15–18 травня 2014 року відбувся щорічний міжнародний з’їзд Європейської асоціації суддів, участь в якому взяли представники верховних, апеляційних і місцевих судів – члени Асоціацій суддів ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Всем большое спасибо. Этот интернет сайт,без всякого сомнения, сейчас - неповторимый в своем роде. Как здорово, что есть такие так необходимые всем интернет сайты. Портал весьма многофункционален в использовании. На нем удобно проводить отдых - просто и быстро.

  Для меня это была просто большая находка! Уже неделю сижу здесь на портале и уходить отсюда совсем не собираюсь.

  Этот интернет сайт просто офигенный. Благодарю. Несомненно полезный и простой в пользовании интернет проект.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66