Жилищный адвокат

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, Верховна Рада України

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки

  Верховна Рада України постановляє:

  1. Затвердити Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, що додається.

  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 16 жовтня 2012 року № 5451-VI

  ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI

  ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки

  Поширення туберкульозу становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягу видатків з державного бюджету.

  Україна посідає друге місце після Російської Федерації серед країн Європейського регіону за показниками захворюваності на туберкульоз.

  У 2011 році показники захворюваності на туберкульоз, його поширеності та смертності від нього становили відповідно 67,2; 155,3 і 15,3 випадку на 100 тис. населення. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі — ВООЗ), в Україні на мультирезистентну форму туберкульозу хворіють 16 відсотків осіб, у яких виявлено нові випадки, та налічується 44 відсотки хворих з повторними випадками туберкульозу, що становить близько 7000 хворих. Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко збільшується. Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до ВІЛ-інфекції груп населення.

  Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.

  Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

  Мета Програми

  Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

  Шляхи та способи розв’язання проблеми

  На сьогодні існує кілька варіантів розв’язання проблеми.

  Перший варіант передбачає здійснення закупівлі високовартісного обладнання і препаратів для своєчасного діагностування та лікування хворих на туберкульоз, у тому числі мультирезистентний, та контролю за станом захворювання на туберкульоз із застосуванням механізму контрольованого лікування за коротким курсом під безпосереднім наглядом медичних працівників, адаптованого до національної системи протидії туберкульозу та особливостей його епідемії.

  Другий, оптимальний варіант передбачає формування нових елементів системи протидії захворюванню на туберкульоз, зокрема запровадження комплексного підходу до протидії епідемії туберкульозу шляхом підвищення ефективності стратегії, спрямованої на її зупинення.

  Зазначена стратегія розроблена ВООЗ та реалізується у країнах, в яких зареєстровано високий рівень захворюваності на туберкульоз (країни Східної Європи, Південно-Східної Азії, Африки, Західно-Тихоокеанського регіону).

  Результати реалізації зазначеної стратегії в країнах Балтії, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Румунії підтвердили її ефективність та значне зниження рівня захворюваності і смертності від туберкульозу. Так, рівень захворюваності на туберкульоз у Латвійській Республіці з 2006 по 2010 рік знизився з 62 випадків на 100 тис. населення до 45 випадків, у Республіці Казахстан за відповідний період — з 204 до 163 випадків, у Республіці Білорусь — з 53 до 39 випадків, у Румунії — з 155 до 125 випадків на 100 тис. населення.

  Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання протягом 2012-2016 років таких завдань:

  реформування системи надання протитуберкульозної допомоги, зокрема максимальне наближення медичних послуг до хворого, інтеграція надання медичної допомоги, що забезпечить доступ населення до послуг з діагностики, лікування туберкульозу та догляду за хворими;

  утворення відділень для паліативної та хоспісної медицини, лікування хіміорезистентного туберкульозу, розвитку системи амбулаторної допомоги;

  розширення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для виявлення всіх випадків захворювання шляхом оптимізації кількості лабораторій першого та третього рівня;

  запровадження здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування осіб і проживання хворих на туберкульоз, та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів;

 1. удосконалення механізму надання індивідуальної протитуберкульозної допомоги;
 2. безперебійне забезпечення закладів охорони здоров’я, що здійснюють лікування хворих на туберкульоз у стаціонарних та амбулаторних умовах, протитуберкульозними лікарськими засобами, зокрема широке застосування препаратів із фіксованими дозами;

  підвищення якості контрольованого лікування туберкульозу через розширення мережі кабінетів контрольованого лікування в закладах охорони здоров’я та впровадження елементів такого лікування в систему первинної медичної допомоги;

  забезпечення узгодженого функціонування систем протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу стосовно виявлення випадків захворювання на туберкульоз, своєчасного діагностування мультирезистентного туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції у осіб, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

  посилення взаємодії і координації діяльності Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Національної академії медичних наук України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної пенітенціарної служби України та інститутів громадянського суспільства з питань своєчасної діагностики і лікування хворих на туберкульоз, зокрема мультирезистентний, осіб, що належать до груп ризику, у тому числі бездомних осіб та осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, а також організації контрольованого лікування осіб, хворих на заразну форму туберкульозу, що звільнилися з місць позбавлення волі;

  модернізація системи надання стаціонарної медичної допомоги затриманим за підозрою у вчиненні злочинів та взятим під варту особам, хворим на активну форму туберкульозу;

  модернізація системи моніторингу та оцінки виконання Програми, роботи закладів охорони здоров’я на центральному та регіональному рівнях, зокрема здійснення підготовки та проведення навчання відповідних фахівців, удосконалення звітно-облікових форм та індикаторів ефективності роботи, забезпечення функціонування електронного реєстру осіб, хворих на туберкульоз;

  залучення громадських організацій до активної участі у протидії захворюванню на туберкульоз, забезпечення захисту населення, що має обмежений доступ до медичної допомоги, формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб, хворих на туберкульоз, і ВІЛ-інфікованих осіб та запобігання їх дискримінації в системі закладів охорони здоров’я;

  сприяння створенню належних умов для ефективної реалізації потенціалу та розвитку об’єднань громадян, які провадять діяльність у сфері протидії туберкульозу;

  удосконалення системи післядипломної освіти у галузі фтизіатрії, обміну досвідом на національному та міжнародному рівнях шляхом утворення ресурсних центрів та оновлення програм навчання;

  підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання захворюванню на туберкульоз шляхом проведення лекцій, бесід, телепередач, розповсюдження соціальної реклами.

  Прогнозовані обсяги фінансування Програми наведені в додатку 1.

  Завдання та заходи Програми наведені в додатку 2.

  Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3 .

  Очікувані результати виконання Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

  обмежити поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і знизити рівень захворюваності на туберкульоз та смертності від нього відповідно до 64 і 14 випадків на 100 тис. населення;

  досягти зниження щороку не менш як на 1 відсоток рівня захворюваності та смертності від туберкульозу;

 3. запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;
 4. знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, до 50 відсотків;

  удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

  забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за програмами, що відповідають міжнародним стандартам;

 5. забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;
 6. сформувати систему лабораторного контролю за якістю протитуберкульозних препаратів;
 7. забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих, яким вперше поставлено діагноз туберкульоз;
 8. зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та перервали курс лікування;
 9. знизити рівень смертності від ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція) на 10 відсотків шляхом застосування мультидисциплінарного підходу до надання медичної допомоги таким хворим.

  Обсяг та джерела фінансування Програми

  Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів, що передбачаються у державному бюджеті, гранту Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, інших джерел.

  Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних коштів.

  Додаток 1 до Програми

  ПАСПОРТ Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки

  1. Концепція( 1341-2011-р ) Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1341.

  2. Програма затверджена Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI.

  3. Державний замовник — МОЗ.

  4. Керівник Програми — Голова Держслужби соцзахворювань.

  5. Відповідальні виконавці: МОЗ, Держслужба соцзахворювань, ДПтС, Національна академія медичних наук, Міноборони, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  6. Строк виконання Програми: 2012-2016 роки.

  7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

  Джерела фінансування

  Обсяг фінансування

  У тому числі за роками (тис. гривень)

 10. 2012
 11. 2013
 12. 2014
 13. 2015
 14. 2016
 15. Усього

 16. 1830762,17
 17. 364245,7
 18. 353881,43
 19. 439566,46
 20. 394791,39
 21. 278277,19
 22. У тому числі

  Кошти державного бюджету

 23. 1236478,4
 24. 199546,43
 25. 241305,87
 26. 254037,27
 27. 263311,64
 28. 278277,19
 29. Кошти Глобального фонду

 30. 592283,77
 31. 162699,27
 32. 112575,56
 33. 185529,19
 34. 131479,75
 35. Інші джерела

 36. 2000
 37. 2000
 38. Додаток 2 до Програми

  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки

  Найменування завдання

  Найменування показника

  Значення показника

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші)

  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень

  У тому числі за роками

 39. усього
 40. у тому числі за роками
 41. 2012
 42. 2013
 43. 2014
 44. 2015
 45. 2016
 46. 2012
 47. 2013
 48. 2014
 49. 2015
 50. 2016
 51. 1. Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний

  розроблення механізму інтеграції фтизіатричної служби до закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня надання лікувально-профілактичної допомоги

  1

  1

  1) реформування системи надання протитуберкульозної допомоги

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  Глобальний фонд

 52. 351,53
 53. 351,53
 54. розроблення моделі реформування системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз в пілотних регіонах

  4

  4

  4

 55. запровадження зазначеної моделі в інших регіонах
 56. 23
 57. 9

 58. 14
 59. кількість засідань
 60. 5

  1

  1

  1

  1

  1

  2) розгляд на засіданнях Національної ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз результатів виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (далі — Програма)

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, інші центральні органи виконавчої влади, інститути громадянського суспільства

  -"-

 61. кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
 62. 3

  3

  3) удосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення ефективного функціонування системи закупівлі протитуберкульозних препаратів, їх раціонального розподілу та моніторингу за використанням

  МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  -"-

 63. 949,03
 64. 446,48
 65. 176,5
 66. 160,62
 67. 165,43
 68. кількість затверджених нормативно-правових актів
 69. 1

  1

 70. підготовка методики розрахунку протитуберкульозних препаратів
 71. 1

  1

  1

  1

  1

 72. утворення робочої групи для реалізації гранту Глобального фонду
 73. 1

  1

  4) посилення спроможності Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом

  МОЗ, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд "Розвиток України"

  Глобальний фонд

 74. 5547,68
 75. 1530,56
 76. 1339,04
 77. 1339,04
 78. 1339,04
 79. кількість відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм осіб, що проходять навчання, відсотків

 80. 75
 81. 75
 82. 75
 83. 75
 84. 75
 85. 75
 86. 5) підвищення рівня управлінської компетенції осіб, відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм, шляхом організації їх навчання, обміну досвідом на національному та міжнародному рівні

  МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України"

  -"-

 87. 14677,6
 88. 2940,18
 89. 3890,06
 90. 3977,64
 91. 3869,72
 92. розроблення та затвердження стратегії розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби
 93. 1

  1

  6) розроблення та затвердження стратегії і плану розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби на центральному та регіональному рівні:

  стан забезпеченості лікарями-фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків

 94. 95
 95. 80
 96. 85
 97. 90
 98. 95
 99. проведення оцінки рівня навантаження фахівців протитуберкульозної служби відповідно до нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги

  МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  -"-

 100. 53,85
 101. 53,85
 102. стан забезпеченості лікарями-лаборантами та лаборантами із середньою освітою закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків

 103. 95
 104. 80
 105. 85
 106. 90
 107. 95
 108. внесення змін до штатних нормативів протитуберкульозних закладів та посадових інструкцій фахівців відповідно до нормативно-правових актів

 109. кількість опрацьованих та затверджених програм
 110. 3

  3

  7) удосконалення навчальних програм з профілактики та лікування туберкульозу у вищих медичних навчальних закладах, закладах післядипломної медичної освіти відповідно до міжнародних стандартів для:

  МОЗ, МОНмолодьспорт, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом

  Глобальний фонд

 111. 1506,77
 112. 1249,73
 113. 257,04
 114. тематичних (тренінгових) циклів
 115. передатестаційних циклів
 116. утворення ресурсного (тренінгового) центру
 117. 1

  1

  8) удосконалення системи післядипломної освіти з питань фтизіатрії, обміну досвідом на національному та міжнародному рівні шляхом утворення ресурсних центрів та оновлення програм навчання

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України"

  -"-

 118. 1524,8
 119. 644,8
 120. 376
 121. 304
 122. 200
 123. розроблення та узгодження плану проведення та тематики навчальних заходів для фахівців протитуберкульозної служби

  1

  1

  1

  1

  1

 124. розроблення та впровадження системи моніторингу використання набутих знань
 125. 1

  1

  наявність уніфікованої бази даних для проведення тренінгів та підготовки фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання

  1

  1

  9) проведення навчання медичних працівників протитуберкульозних закладів з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

  Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  -"-

 126. 2404,96
 127. 1472,76
 128. 932,2
 129. кількість медичних працівників, що пройшли навчання з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

 130. 2150
 131. 175
 132. 900
 133. 360
 134. 360
 135. 360
 136. кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

 137. 13890
 138. 2830
 139. 4070
 140. 2330
 141. 2330
 142. 2330
 143. 10) проведення навчальних семінарів для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  Глобальний фонд

 144. 675,5
 145. 675,5
 146. кількість психологів та соціальних працівників, які пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

 147. 930
 148. 60
 149. 120
 150. 180
 151. 240
 152. 330
 153. кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані майном відповідно до табеля оснащення

 154. 741
 155. 150
 156. 250
 157. 500
 158. 741
 159. 11) оснащення закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, відповідно до табеля оснащення

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 160. місцеві бюджети
 161. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 162. кількість закладів охорони здоров’я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, відсотків
 163. 95
 164. 25
 165. 50
 166. 75
 167. 80
 168. 95
 169. 12) приведення у відповідність із санітарними та будівельними нормами закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз

  -"-

  -"-

  -"-

  кількість відділень для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту

 170. 27
 171. 12
 172. 15
 173. 27
 174. 27
 175. 27
 176. 13) утворення та забезпечення функціонування відділень та/або палат для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, МОЗ, Держслужба соцзахворювань

  -"-

  -"-

 177. утворення Національної референс-лабораторії
 178. 1

  1

  14) утворення Національної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ при Всеукраїнському центрі з контролю за туберкульозом

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  Глобальний фонд

 179. 100,96
 180. 36,7
 181. 64,26
 182. кількість лабораторій першого рівня, в тому числі відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків

 183. 100
 184. 50
 185. 60
 186. 75
 187. 85
 188. 100
 189. 15) забезпечення впровадження системи контролю якості у лабораторіях першого — третього рівня незалежно від підпорядкування з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України"

  Глобальний фонд

 190. 43025,41
 191. 40562,78
 192. 324,8
 193. 1058,33
 194. 1079,5
 195. кількість лабораторій другого рівня, які включені до системи контролю якості, відсотків
 196. 100
 197. 25
 198. 42
 199. 70
 200. 85
 201. 100
 202. кількість лабораторій третього рівня, в тому числі відомчих лабораторій ДПтС, які включені до системи контролю якості, відсотків

 203. 100
 204. 100
 205. 100
 206. 100
 207. 100
 208. 100
 209. кількість лабораторій першого — третього рівня, які відповідають діючим стандартам, відсотків
 210. 100
 211. 60
 212. 70
 213. 80
 214. 100
 215. 100
 216. 16) забезпечення обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно із стандартами

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 217. місцеві бюджети
 218. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 219. 2. Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми

 220. кількість регіональних відділів моніторингу і оцінки, що функціонують
 221. 27
 222. 5

 223. 15
 224. 27
 225. 27
 226. 27
 227. 1) утворення відділів моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз у протитуберкульозних закладах

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр статистики МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України"

  Глобальний фонд

 228. 182,73
 229. 111,46
 230. 71,28
 231. підготовка нормативно-правових актів з питань діяльності регіональних відділів моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз

  2

  2

  створення та забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз на національному та регіональному рівні

  1

  1

  2) забезпечення функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу, відповідно до міжнародних стандартів (враховуючи обліково-звітні форми та впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз) у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр статистики МОЗ, Державний комітет статистики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  -"-

 232. 2951,2
 233. 1350,47
 234. 643,46
 235. 662,76
 236. 294,51
 237. електронного реєстру хворих на туберкульоз, що надходять від установ ДПтС
 238. 25
 239. 10
 240. 15
 241. приведення обліково-звітних форм документації у відповідність з міжнародними стандартами
 242. 1

  1

  кількість регіонів, у які здійснено моніторингові візити представників центральних органів виконавчої влади

 243. 27
 244. 27
 245. 27
 246. 27
 247. 27
 248. 27
 249. 3) розроблення та впровадження системи моніторингових візитів для забезпечення надання допомоги на місцях та контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері протидії туберкульозу

  Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства

  Глобальний фонд

 250. 3112,77
 251. 965,83
 252. 718,47
 253. 666,25
 254. 762,22
 255. кількість регіонів, у які здійснено моніторингові візити представників центрального апарату ДПтС

 256. 10
 257. 10
 258. 10
 259. 10
 260. 10
 261. 10
 262. розроблення та затвердження алгоритмів проведення моніторингових візитів
 263. 1

  1

 264. кількість регіонів, які охоплені моніторинговими візитами, відсотків
 265. 75
 266. 75
 267. 75
 268. 75
 269. 75
 270. 75
 271. 4) забезпечення проведення моніторингових візитів фахівцями регіонального рівня для надання технічної допомоги відповідальним за виконання районних програм з протидії туберкульозу

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України"

  -"-

 272. 12060,15
 273. 3217,57
 274. 3886,44
 275. 4956,14
 276. кількість регіонів, персонал медичних закладів яких пройшов навчання
 277. 27
 278. 27
 279. 27
 280. 27
 281. 27
 282. 27
 283. 5) проведення навчання фахівців з питань моніторингу і оцінки результатів заходів з протидії захворюванню на туберкульоз

  Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України"

  -"-

 284. 1388,68
 285. 646
 286. 365,85
 287. 376,83
 288. 3. Організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу

  кількість випадків туберкульозу, виявлених методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги, відсотків

 289. 4,5
 290. 2,5
 291. 3

  3

  4

 292. 4,5
 293. 1) забезпечення виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до лікувально-профілактичного закладу методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі витратних матеріалів для діагностики туберкульозу

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 294. місцеві бюджети
 295. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 296. кількість хворих на туберкульоз, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище, відсотків

 297. 95
 298. 95
 299. 95
 300. 95
 301. 95
 302. 95
 303. 2) проведення закупівлі обладнання та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія медичних наук

 304. державний бюджет, у тому числі:
 305. 23 064,26
 306. 210,59
 307. 5 779,14
 308. 5 594,63
 309. 5 836,8
 310. 5 643,1
 311. закупівля шаф біологічної безпеки для:
 312. МОЗ

 313. 16 217
 314. 4 565,1
 315. 3 839,8
 316. 3 889,8
 317. 3 922,3
 318. МОЗ

 319. 27
 320. 6

  7

  7

  7

  ДПтС

 321. 10
 322. 3

  3

  3

  1

 323. закупівля центрифуг для:
 324. МОЗ

 325. 24
 326. 6

  6

  6

  6

  Національна академія медичних наук

 327. 416,41
 328. 111,91
 329. 149,7
 330. 43
 331. 111,8
 332. ДПтС

  8

  2

  2

  2

  2

 333. закупівля сухожарових шаф для:
 334. МОЗ

 335. 27
 336. 6

  7

  7

  7

  ДПтС

 337. 10
 338. 2

  2

  2

  2

  ДПтС

 339. 6 430,85
 340. 210,59
 341. 1 102,13
 342. 1 605,13
 343. 1 904
 344. 1 609
 345. закупівля автоклавів для:
 346. МОЗ

 347. 27
 348. 6

  7

  7

  7

  Національної академії медичних наук

  3

  1

  2

  ДПтС

 349. 10
 350. 3

  1

  3

  3

 351. закупівля холодильників для:
 352. Глобальний фонд

 353. 5922,25
 354. 2284,8
 355. 1188,55
 356. 1212,32
 357. 1236,57
 358. МОЗ

 359. 81
 360. 20
 361. 20
 362. 20
 363. 21
 364. Національної академії медичних наук

  2

  1

  1

  ДПтС

 365. 22
 366. 5

  5

  5

  7

 367. закупівля аквадистиляторів для:
 368. МОЗ

 369. 54
 370. 13
 371. 13
 372. 14
 373. Національної академії медичних наук

  2

  2

 374. 14
 375. закупівля іншого обладнання
 376. кількість хворих на туберкульоз першої — третьої категорії, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище, відсотків

 377. 80
 378. 45
 379. 55
 380. 65
 381. 70
 382. 80
 383. 3) проведення закупівлі витратних матеріалів для діагностики хворих на туберкульоз першої — третьої категорії, в тому числі мультирезистентний, методом посіву на рідке поживне середовище (у тому числі хворих, які лікуються в закладах охорони здоров’я ДПтС)

  МОЗ, Національна академія медичних наук, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України"

 384. державний бюджет, у тому числі:
 385. 118107,48
 386. 20 301,01
 387. 24 252,38
 388. 24 644,53
 389. 24 252,38
 390. 24 657,18
 391. кількість хворих на туберкульоз першої — третьої категорії з числа осіб, позбавлених волі, яким проведено діагностику методом посіву на рідке поживне середовище в комунальних закладах охорони здоров’я

 392. 6000
 393. 1200
 394. 1200
 395. 1200
 396. 1200
 397. 1200
 398. МОЗ

 399. 98704,19
 400. 17 835,05
 401. 20 033,86
 402. 20 400,71
 403. 20 033,86
 404. 20 400,71
 405. Національна академія медичних наук

 406. 9205,14
 407. 914,86
 408. 2059,92
 409. 2085,22
 410. 2059,92
 411. 2085,22
 412. ДПтС

 413. 10198,15
 414. 1 551,1
 415. 2 158,6
 416. 2 158,6
 417. 2 158,6
 418. 2 171,25
 419. Глобальний фонд

 420. 14849,52
 421. 14849,52
 422. рівень охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням, відсотків
 423. 100
 424. 95
 425. 100
 426. 100
 427. 100
 428. 100
 429. 4) забезпечення проведення діагностики та моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного та інших методів обстеження, зокрема закупівля:

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС

 430. державний бюджет, у тому числі:
 431. 94850
 432. 21 100
 433. 21 100
 434. 23 700
 435. 28 950
 436. закупівля обладнання:
 437. відповідного обладнання
 438. МОЗ

 439. 93150
 440. 21 100
 441. 21 100
 442. 22 850
 443. 28 100
 444. закупівля обладнання для МОЗ:
 445. апарати цифрові флюорографічні стаціонарні
 446. 54
 447. 13
 448. 13
 449. 13
 450. 15
 451. рентгенологічні стаціонарні діагностичні комплекси на три робочих місця
 452. 27
 453. 6

  6

  6

  9

 454. відеоторакоскопи
 455. 18
 456. 4

  4

  5

  5

 457. відеобронхоскопи
 458. 27
 459. 6

  6

  7

  8

 460. закупівля відеобронхоскопів для Національної академії медичних наук
 461. 1

  1

  Національна академія медичних наук

 462. 1700
 463. 850
 464. 850
 465. рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів
 466. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 467. місцеві бюджети
 468. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 469. кількість дітей віком від чотирьох до 14 років, які охоплені туберкулінодіагностикою, відсотків
 470. 98
 471. 90
 472. 92
 473. 95
 474. 98
 475. 98
 476. 5) здійснення туберкулінодіагностики

  -"-

  -"-

  -"-

  4. Лікування та профілактика туберкульозу

 477. кількість випадків успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу, відсотків
 478. 80
 479. 60
 480. 65
 481. 70
 482. 75
 483. 80
 484. 1) забезпечення доступу до профілактики та лікування хворих на туберкульоз першої — третьої категорії за стандартними схемами, зокрема закупівля необхідної кількості протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Міноборони, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України"

 485. державний бюджет, у тому числі:
 486. 100 174,62
 487. 18 416,74
 488. 20 439,47
 489. 20 439,47
 490. 20 439,47
 491. 20 439,47
 492. МОЗ

 493. 81963,7
 494. 16 392,74
 495. 16 392,74
 496. 16 392,74
 497. 16 392,74
 498. 16 392,74
 499. кількість осіб, які пройшли повний курс хіміопрофілактики ізоніазидом, відсотків
 500. 90
 501. 60
 502. 70
 503. 80
 504. 90
 505. 90
 506. Національна академія медичних наук

 507. 1 059,3
 508. 211,86
 509. 211,86
 510. 211,86
 511. 211,86
 512. 211,86
 513. кількість випадків успішного лікування нових випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків

 514. 65
 515. 35
 516. 40
 517. 45
 518. 55
 519. 65
 520. ДПтС

 521. 17040,92
 522. 1 790
 523. 3 812,73
 524. 3 812,73
 525. 3 812,73
 526. 3 812,73
 527. Міноборони

 528. 110,7
 529. 22,14
 530. 22,14
 531. 22,14
 532. 22,14
 533. 22,14
 534. Глобальний фонд

 535. 114225,74
 536. 7329,16
 537. 32752,84
 538. 66814,57
 539. 7329,16
 540. Разом

 541. 214 400,36
 542. 25 745,9
 543. 53 192,31
 544. 87 254,04
 545. 27 768,63
 546. 20 439,47
 547. кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на патогенетичне лікування відповідає розрахунковим потребам, відсотків

 548. 95
 549. 25
 550. 50
 551. 85
 552. 95
 553. 95
 554. 2) забезпечення доступу хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  кількість вилікуваних хворих першої, другої і четвертої категорії за допомогою хірургічних методів з числа тих, яким було проведено оперативне втручання, відсотків

 555. 90
 556. 75
 557. 80
 558. 85
 559. 90
 560. 90
 561. 3) забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз першої, другої і четвертої категорії

  -"-

  кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на харчування відповідає нормативному, відсотків

 562. 95
 563. 25
 564. 50
 565. 85
 566. 95
 567. 95
 568. 4) забезпечення повноцінного харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно

  -"-

   

 569. кількість хворих серед затриманих та ув’язнених осіб, які не перервали лікування, відсотків
 570. 85
 571. 60
 572. 70
 573. 75
 574. 80
 575. 85
 576. 5) формування і забезпечення функціонування системи безперервного лікування затриманих та ув’язнених осіб, що хворіють на туберкульоз, за участю МОЗ, МВС та ДПтС

  МОЗ, МВС, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  Глобальний фонд

 577. 1200
 578. 1200
 579. кількість хворих на туберкульоз першої — четвертої категорії, які пройшли контрольоване лікування на амбулаторному етапі, відсотків

 580. 90
 581. 70
 582. 75
 583. 80
 584. 85
 585. 90
 586. 6) організація роботи кабінетів контрольованого лікування у лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз першої — четвертої категорії

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства

 587. місцевий бюджет
 588. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 589. Глобальний фонд

 590. 12416,42
 591. 2142
 592. 3534,3
 593. 4467,68
 594. 2272,45
 595. кількість осіб, що перервали лікування з числа тих, у яких виявлені нові випадки легеневого туберкульозу, відсотків

  5

  7

 596. 6,8
 597. 6,5
 598. 6

  5

  7) забезпечення безперервного лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  -"-

 599. 54136,55
 600. 11961,63
 601. 13024,57
 602. 15290,93
 603. 13859,41
 604. 5. Протидія поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю

  безперервне постачання протитуберкульозних препаратів до протитуберкульозних закладів з метою запобігання поширенню мультирезистентного туберкульозу

 605. 30
 606. 30
 607. 30
 608. 30
 609. 30
 610. 30
 611. 1) запобігання збільшенню кількості випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю шляхом безперебійного постачання протитуберкульозних препаратів

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Міноборони, Національна академія медичних наук, ДПтС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  кількість протитуберкульозних закладів у регіоніах, у яких утворені відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до потреби у стаціонарному лікуванні

 612. 27
 613. 12
 614. 15
 615. 20
 616. 27
 617. 27
 618. 2) утворення відділень для стаціонарного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України", ДПтС, інститути громадянського суспільства

 619. місцевий бюджет
 620. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 621. Глобальний фонд

 622. 22170,46
 623. 1142,4
 624. 6597,36
 625. 6795,28
 626. 7635,42
 627. кількість протитуберкульозних закладів у регіонах, у яких утворені відділення для надання паліативної допомоги

 628. 27
 629. 5

 630. 15
 631. 20
 632. 25
 633. 27
 634. 3) утворення відділень (палат) для паліативного лікування хворих на туберкульоз

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства, МОЗ, Мінсоцполітики

 635. місцевий бюджет
 636. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 637. забезпечення необхідними препаратами протитуберкульозних закладів для надання паліативної допомоги відповідно до потреби, відсотків

 638. 100
 639. 80
 640. 80
 641. 80
 642. 90
 643. 100
 644. 4) забезпечення надання хоспісної та паліативної допомоги хворим на туберкульоз

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інститути громадянського суспільства, МОЗ, Мінсоцполітики

  -"-

  -"-

 645. проведення соціологічного дослідження
 646. 1

  1

  5) виявлення соціальних чинників, що сприяють розповсюдженню мультирезистентного туберкульозу та зменшення їх впливу

  Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

 647. кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз, що отримують соціальну допомогу, відсотків
 648. 80
 649. 50
 650. 60
 651. 70
 652. 80
 653. 80
 654. 6) формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз шляхом надання соціальної допомоги

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

 655. місцевий бюджет
 656. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 657. розроблення проекту нормативно-правового акта щодо ведення осіб, які перебували в контакті з особами, хворими на мультирезистентний туберкульоз

  1

  1

  7) удосконалення механізму ведення осіб, які перебували в контакті з хворими на мультирезистентний туберкульоз відповідно до міжнародних рекомендацій

  Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом

 658. кількість лабораторій другого та третього рівня, які здійснюють швидку діагностику туберкульозу
 659. 162
 660. 41
 661. 76
 662. 108
 663. 133
 664. 162
 665. 8) запровадження інноваційних методів швидкої діагностики туберкульозу, в тому числі мультирезистентного, у лабораторіях другого та третього рівня молекулярно-генетичними методами, закупівля обладнання та витратних матеріалів

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України"

 666. державний бюджет, у тому числі:
 667. 32766,37
 668. 1852,99
 669. 9826,44
 670. 10474,79
 671. 10612,14
 672. облаштування відповідним обладнанням лабораторій:
 673. МОЗ

 674. 28160,2
 675. 9137,05
 676. 9255,4
 677. 9767,75
 678. МОЗ

 679. 21
 680. 7

  7

  7

  Національної академії медичних наук

  1

  1

  Національна академія медичних наук

 681. 2361,17
 682. 1852,99
 683. 169,39
 684. 169,39
 685. 169,39
 686. ДПтС

  5

  1

  1

  1

  2

  ДПтС

 687. 2245
 688. 520
 689. 1050
 690. 675
 691. Глобальний фонд

 692. 43231,27
 693. 40768,63
 694. 324,8
 695. 1058,33
 696. 1079,5
 697. кількість хворих на туберкульоз першої категорії, яким проведено діагностику за допомогою молекулярно-генетичних методів, відсотків

 698. 98
 699. 20
 700. 40
 701. 70
 702. 98
 703. Разом

 704. 75997,64
 705. 40768,45
 706. 2177,98
 707. 10884,78
 708. 11554,29
 709. 10612,14
 710. кількість хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування відповідно до затверджених схем та забезпечені протитуберкульозними препаратами другого ряду, відсотків

 711. 100
 712. 70
 713. 75
 714. 85
 715. 90
 716. 90
 717. 9) розширення доступу до ефективного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, зокрема закупівля необхідної кількості протитуберкульозних препаратів другого ряду

  МОЗ, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд "Розвиток України"

 718. державний бюджет, у тому числі:
 719. 861 295,68
 720. 159 018,09
 721. 167 881,89
 722. 170 732,2
 723. 176 908,2
 724. 186 755,3
 725. МОЗ

 726. 728634,8
 727. 141 553,01
 728. 146 770,59
 729. 146 770,4
 730. 146 770,4
 731. 146 770,4
 732. Національна академія медичних наук

 733. 27 797,98
 734. 4 681,1
 735. 5 779,2
 736. 5 779,2
 737. 5 779,2
 738. 5 779,2
 739. ДПтС

 740. 104 862,9
 741. 12 783,9
 742. 15 332,1
 743. 18 182,6
 744. 24 358,6
 745. 34 205,7
 746. рівень забезпечення препаратами для лікування побічних реакцій відповідно до потреби, відсотків
 747. 10) лікування побічних реакцій із застосуванням посимптомних препаратів
 748. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 749. розроблення та затвердження рекомендацій щодо хірургічного лікування
 750. 1

  1

  11) удосконалення підходів до хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до міжнародних рекомендацій

  МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, інститути громадянського суспільства

  кількість закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, що відповідають вимогам інфекційного контролю, відсотків

 751. 90
 752. 50
 753. 60
 754. 70
 755. 80
 756. 90
 757. 12) забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу у:
 758. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 759. кількість медичних працівників, які захворіли на туберкульоз (на 10 тис. осіб)
 760. 2

  6

  5

  4

  3

  2

 761. закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги
 762. кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю, відсотків

 763. 90
 764. 50
 765. 60
 766. 70
 767. 80
 768. 90
 769. протитуберкульозних закладах шляхом впровадження інженерного контролю та здійснення заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики туберкульозу

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України"

 770. місцевий бюджет
 771. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 772. Глобальний фонд

 773. 74,18
 774. 74,18
 775. кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання

 776. 400
 777. 130
 778. 230
 779. 250
 780. 350
 781. 400
 782. 13) забезпечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними камерами та дезінфекційними засобами, бактерицидними ультрафіолетовими випромінювачами, установками для утилізації медичних відходів, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від рівня небезпеки робочого місця, у тому числі у місцях позбавлення волі

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, благодійний фонд "Розвиток України"

 783. державний бюджет
 784. 6220
 785. 1600
 786. 1700
 787. 1700
 788. 1220
 789. кількість туберкульозних лікарень ДПтС, у яких утворено відділення для хворих на мультирезистентний туберкульоз відповідно до вимог інфекційного контролю

  9

  1

  2

  3

  3

 790. місцевий бюджет
 791. обсяг фінансування визначається окремо у межах видатків місцевих бюджетів
 792. Глобальний фонд

 793. 4173,14
 794. 417,64
 795. 873,94
 796. 1400,79
 797. 1480,77
 798. кількість медичних працівників, які пройшли навчання з інфекційного контролю, відсотків
 799. 100
 800. 30
 801. 50
 802. 70
 803. 85
 804. 100
 805. 14) організація навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу на національному та регіональному рівні

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, ДПтС, МВС, благодійний фонд "Розвиток України"

  -"-

 806. 1056,37
 807. 535,67
 808. 269,89
 809. 123,55
 810. 127,26
 811. кількість проведених досліджень щодо стійкості до протитуберкульозних препаратів
 812. 1

  1

  15) забезпечення удосконалення організації епідеміологічного нагляду за хіміорезистентним туберкульозом, включаючи нагляд за стійкістю мікобактерії туберкульозу до протитуберкульозних препаратів другого ряду

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, інститути громадянського суспільства

  інститути громадянського суспільства

 813. 2000
 814. 2000
 815. кількість регіонів, у яких налагоджена система надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення за участю громадських організацій

 816. 27
 817. 20
 818. 27
 819. 27
 820. 27
 821. 27
 822. 16) залучення громадських організацій до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держмолодьспорт, інститути громадянського суспільства

  кількість регіонів, у яких неурядові громадські організації співпрацюють із протитуберкульозними закладами

 823. 27
 824. 20
 825. 27
 826. 27
 827. 27
 828. 27
 829. 17) поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій

  Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики, інститути громадянського суспільства

  6. Здійснення заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекцію/СНІД)

  забезпечення виконання плану спільних заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекцію/СНІД) на центральному та регіональному рівні

 830. 28
 831. 28
 832. 28
 833. 28
 834. 28
 835. 28
 836. 1) розроблення порядку координації та виконання плану спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на 2012-2016 роки на центральному та регіональному рівні, включаючи профілактику, діагностику, ведення хворого на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), моніторинг і оцінка спільних заходів згідно з міжнародними рекомендаціями

  МОЗ, Національна академія медичних наук, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу

  Глобальний фонд

 837. 474,78
 838. 96,32
 839. 145,66
 840. 78,28
 841. 154,53
 842. розроблення індикаторних показників
 843. 1

  1

  2) розроблення та затвердження індикаторних показників оцінки спільної діяльності протидії ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) із зменшенням розповсюдження зазначеної інфекції

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу

  -"-

 844. 1331,34
 845. 340,54
 846. 320,55
 847. 330,17
 848. 340,07
 849. кількість хворих, що проходять профілактичне лікування котримоксазолом відповідно до потреби, відсотків

 850. 100
 851. 75
 852. 80
 853. 95
 854. 100
 855. 100
 856. 3) забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до лікування опортуністичних інфекцій

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу

  кількість хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), які проходять антиретровірусну терапію, відсотків

 857. 95
 858. 70
 859. 80
 860. 90
 861. 95
 862. 95
 863. 4) забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до антиретровірусної терапії

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Центр профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/ СНІДу

  -"-

 864. 48,96
 865. 48,96
 866. кількість хворих на туберкульоз першої — четвертої категорії, що пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію, відсотків

 867. 98
 868. 80
 869. 95
 870. 98
 871. 98
 872. 98
 873. 5) забезпечення обов’язкового проведення до- і післятестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, благодійний фонд "Розвиток України"

  Глобальний фонд

 874. 192060,79
 875. 7696,36
 876. 33021,39
 877. 67079,32
 878. 84263,72
 879. кількість медичних та соціальних працівників, що пройшли навчання з питань надання інтегрованої допомоги

 880. 930
 881. 60
 882. 120
 883. 180
 884. 240
 885. 330
 886. 6) розроблення та впровадження механізму надання інтегрованої допомоги хворим на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), хворих з потрійною патологією (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, наркоманія)

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Центр профілактики та лікування СНІДу, Всеукраїнський центр контролю за туберкульозом, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

   

 887. кількість регіонів, у яких впроваджено механізм надання інтегрованої допомоги
 888. 27
 889. 5

 890. 10
 891. 15
 892. 20
 893. 27
 894.  

  7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованої на подолання епідемії туберкульозу

 895. звіт про проведення дослідження
 896. 2

  1

  1

  1) визначення рівня обізнаності населення з питань протидії захворюванню на туберкульоз

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, інститут стратегічних досліджень, благодійний фонд "Розвиток України"

  -"-

 897. 1544,54
 898. 554,59
 899. 989,95
 900. Національна стратегія інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз

  1

  1

  2) розроблення Національної стратегії інформаційної кампанії з питань протидії захворюванню на туберкульоз

  МОЗ, Держслужба соцзахворювань, Національна академія медичних наук, інститут стратегічних досліджень, благодійний фонд "Розвиток України", інститути громадянського суспільства

  -"-

 901. 11325,24
 902. 3592,34
 903. 2683,87
 904. 3401,56
 905. 1647,47
 906. кількість регіонів, у яких розроблено та затверджено регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз на регіональних радах протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 907. 27
 908. 27
 909. 27
 910. 27
 911. 27
 912. 27
 913. 3) розроблення та в

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, Президент України

  Указом передбачено утврення Міністерства доходів і зборів України, реорганізувавши Державну митну службу України та Державну податкову службу України, а також поклавши на Міністерство, що утворюється, ...

  Про затвердження розподілу наборів для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2013 рік, Міністерство охорони здоров'я України

  Про затвердження розподілу наборів для скринінгу новонароджених на адреногенітальний синдром, закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2013 рік

  Буква закону практикою перевіряється

  У Сімферополі днями відбувся семінар Проблемні питання застосування законодавства щодо реклами тютюнових виробів, організований Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП) за участю ...

  Про утворення Навчально-науково-виробничого комплексу “Всеукраїнський науково-навчальний консорціум”, Кабінет Міністрів України

  Про утворення Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства і Національної академії аграрних наук щодо утворення Навчально-науково-виробничого комплексу "Всеукраїнський науково-навчальний консорціум" з включенням до його складу Вінницького національного аграрного університету та Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України з їх дослідними, дослідно-селекційними господарствами та структурними підрозділами за переліком згідно з додатком.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы молодцы!!! Не могу просто промолчать, очень хочется пожелать Вам творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!

  Сайт - обалденный. Thanky! Без всякого сомнения нужный и удобный сайт.

  Ваш интернет проект не друг - этот интернет портал, - родственник для всех, кто живёт видеоидеями!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66