Жилищный адвокат

Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, Міністерство соціальної політики УкраїниМІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 26.11.2012  № 741
 2. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій

  З метою визначення основних вимог до розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887( 887-2012-п ) "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій (далі — Методичні рекомендації), що додаються.

  2. Департаменту звернень громадян та контролю виконання (Т. Шелест) надіслати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям Методичні рекомендації, затверджені пунктом 1 цього наказу.

  Віце-прем'єр-міністр України — Міністр

  С. Тігіпко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 26.11.2012 № 741

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій (далі — структурний підрозділ соціального захисту населення) на підставі положень Конституції України( 254к/96-ВР ), Закону України "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ), інших законів України, постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887( 887-2012-п ) "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", від 18 квітня 2012 р. № 606( 606-2012-п ) "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій", від 12 березня 2005 р. № 179( 179-2005-п ) "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій".

  1.2. Повноваження відповідних структурних підрозділів соціального захисту населення щодо реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення визначені відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України( 389/2011 ) (далі — Мінсоцполітики), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 389 (зі змінами).

  1.3. Положення про структурний підрозділ соціального захисту населення (далі — Положення) затверджується керівником відповідної місцевої адміністрації за поданням керівника структурного підрозділу соціального захисту населення.

  1.4. Положення є основним документом, що визначає правовий статус, цілі, завдання, функції, права та обов'язки структурного підрозділу соціального захисту населення, а також порядок організації його роботи та взаємодії з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями.

  1.5. Метою розроблення Положення є:

  - створення організаційно-правових засад діяльності підрозділу;

  - оптимальний розподіл функцій у структурному підрозділі;

  - створення засад для розподілу посадових обов'язків між працівниками підрозділу.

  1.6. Положення є основою для розроблення типових посадових інструкцій працівників структурного підрозділу соціального захисту населення та профілів професійної компетенції посад державної служби.

  II. Загальні вимоги до розроблення Положення про структурний підрозділ соціального захисту населення

  2.1. Проект Положення розробляється з урахуванням положень законодавства України, у тому числі Закону України "Про місцеві державні адміністрації"( 586-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цих Методичних рекомендацій.

  2.2. Обов'язки з розроблення положень покладаються на керівників структурних підрозділів соціального захисту населення.

  2.3. Керівник структурного підрозділу соціального захисту населення є відповідальним за своєчасне внесення змін до Положення (розроблення нового Положення), пов'язаних зі:

  - зміною законодавства України; функцій структурного підрозділу соціального захисту населення;

  - змінами в порядку організаційного, методичного керівництва та контролю його діяльності;

  - змістом стандартів надання послуг органами соціального захисту населення, затверджених Мінсоцполітики.

  2.4. Текст Положення поділяється на пункти та підпункти. Кількість пунктів та підпунктів визначається самим розробником проекту документа і залежить від завдань та функцій, якими наділяється структурний підрозділ соціального захисту населення.

  2.5. Текст Положення повинен містити граматично і логічно узгоджену інформацію про управлінські дії, не допускати різних тлумачень та суперечливих формулювань, з урахуванням загальноприйнятих скорочень. У Положенні використовується формула викладу тексту від третьої особи ("департамент (управління) здійснює...", "до складу колегії входять...").

  2.6. Обов'язковими реквізитами Положення є: повна назва структурного підрозділу соціального захисту населення відповідно до затвердженої структури відповідної місцевої адміністрації, рішення, що затверджує Положення про структурний підрозділ соціального захисту населення та дата затвердження, заголовок до тексту, підпис, гриф затвердження.

  III. Основні положення, що рекомендуються для застосування при розробленні положення про структурний підрозділ соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації

  3.1. Департамент соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації (далі — департамент) утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

  3.2. Департамент підпорядкований голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Мінсоцполітики.

  3.3. Департамент забезпечує виконання на відповідній території повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

  3.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, а також положенням про департамент.

  3.5. Основним завданням департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

  1) визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

  2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

  3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги, та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;

  4) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;

  5) організацію на відповідній території соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

  6) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у м. м. Києві та Севастополі держадміністрацій законодавства України з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

  7) забезпечення сприяння:

  реалізації державної політики зайнятості на відповідній території, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;

  органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;

  громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.

  3.6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

  1) організовує виконання Конституції( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

  4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

  5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

  6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

  7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

  8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

  10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

  11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  12) бере участь у підготовці звітів голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

  13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

 3. 14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 4. 15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 5. 16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 6. 17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 7. 18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;
 8. 19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 9. 20) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних, районних у м. м. Києві та Севастополі держадміністрацій;

  21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

 10. 22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 11. 23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 12. 24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 13. 25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 14. 26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 15. 27) забезпечує захист персональних даних;
 16. 28) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд держадміністрації та Мінсоцполітики;

  29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, держадміністрації та Мінсоцполітики;

  30) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання держадміністрації та Мінсоцполітики;

  31) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних, районних у м. м. Києві та Севастополі держадміністрацій стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;

  32) співпрацює зі службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

 17. 33) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
 18. організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

  здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб — підприємців;

  бере участь у розробленні та реалізації регіональних програм, спрямованих на удосконалення системи управління охороною праці підприємств та запобігання нещасних випадків на виробництві;

  розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених територіальною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

  сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

  вивчає стан трудової міграції на відповідній території, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

 19. забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби;
 20. забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;
 21. забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

 22. 34) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
 23. здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:
 24. - державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою — інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

  - субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

  - компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;

  - пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

  здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

  здійснює організаційно-методичне керівництво роботи головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

 25. 35) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
 26. здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

  організує та координує роботу, пов'язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"( 3551-12 ) та "Про жертви нацистських переслідувань"( 1584-14 );

  організовує роботу обласної, Київської та Севастопольської міської комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни, та комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

  забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"( 3551-12 ) та "Про жертви нацистських переслідувань"( 1584-14 ), а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

  забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

  аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

  забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

  36) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

  вивчає потребу адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

  забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми;

  спрямовує та координує діяльність обласного, Київського та Севастопольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді;

  здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших соціальних закладів, установ та служб в реалізації законодавства України;

  проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

  забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

  організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами внутрішніх справ;

  контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

  сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

  визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім'ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

 27. забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;
 28. контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

  бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

 29. сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 30. співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

  сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

  у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  в межах компетенції координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

  подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

  співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

  сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"( 3160-17 ), їх соціальній адаптації;

  37) щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

  розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

  координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

  здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

  здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

  надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

  забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

  надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

  координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;

  подає пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

 31. 38) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:
 32. сприяє розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

  координує діяльність реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів обласного підпорядкування;

 33. направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ;
 34. організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

  здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;

 35. координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;
 36. аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України;

 37. сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації;
 38. бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
 39. 39) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

  40) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

 40. 41) здійснює інші передбачені законом повноваження.
 41. 3.7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

  1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення;

  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

  5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

  3.8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

  3.9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.

  3.10. Директор департаменту:

  1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;

  2) подає на затвердження голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації положення про департамент;

  3) затверджує посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

  4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

  5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

  6) звітує перед головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

  7) може входити до складу колегії обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

  8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

  9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, з Мінсоцполітики, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

 42. 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
 43. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

  12) подає на затвердження голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації кошторису департаменту;

 44. 14) здійснює добір кадрів;
 45. 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;

 46. 16) подає голові обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації пропозиції щодо:
 47. призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, директорів обласного, Київського та Севастопольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді;

 48. 17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;
 49. 18) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  19) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики;

 50. 20) здійснює інші повноваження, визначені законом.
 51. 3.11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації або Мінсоцполітики.

  3.12. Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням директора департаменту.

  3.13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в ньому може утворюватися колегія.

  Персональний склад колегії затверджується головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням директора департаменту.

  Рішення колегії приводяться в життя наказами директора департаменту.

  3.14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.

  Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор департаменту.

  3.15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

  3.16. Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів затверджує голова обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за пропозиціями директора департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ( 228-2002-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

  3.17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  IV. Основні положення, що рекомендуються для застосування при розробленні положення про структурний підрозділ соціального захисту населення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації

  4.1. Управління соціального захисту населення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації (далі — управління) утворюється головою районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

  4.2. Управління підпорядковане голові районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

  4.3. Управління у своїй діяльності керується законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі — Мінсоцполітики), розпорядженнями голови районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації, а також положенням про управління.

  4.4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

  1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

  2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім'ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

  3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

  4) організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

  5) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

  6) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

  7) реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних регіональних програм;

  8) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

  9) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

  4.5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

  1) організовує виконання Конституції( 254к/96-ВР ) і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

  4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

  5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

  6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

  7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

  8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  9) розробляє проекти розпоряджень голови районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації;

  10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  11) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

  12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної, районної у м. м. Києві та Севастополі державної адміністрації;

 52. 13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 53. 14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 54. 15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 55. 16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 56. 17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;
 57. 18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 58. 19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 59. 20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 60. 21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 61. 22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 62. 23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 63. 24) забезпечує захист персональних даних;
 64. 25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

  26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

  27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

 65. 28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
 66. забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;

  здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

  здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб — підприємців;

  забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;

  розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

 67. забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби);
 68. бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань, та здійснює контроль за їх реалізацією;

 69. 29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
 70. організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;

 71. здійснює призначення та виплату:
 72. - державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

  - державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

  - щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

  - одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня";

  бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях, з питань соціального захисту населення;

  сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

  проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

  здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

  визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України( 1127-14 ), здійснює її нарахування та виплату;

  формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

  проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

  організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом "єдиного вікна" та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

  надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи "мобільних соціальних офісів";

  здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

 73. організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
 74. 30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
 75. організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

  здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

  подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

  аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації пропозиції з цих питань;

  видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

  організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

  31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

  організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній, районній у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

  забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

  спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

  здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

  подає пропозиції районній, районній у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації та органам місцевого самоврядування щодо створення спеціалізованих закладів та служб, які надають психологічні, реабілітаційні та інші соціальні послуги особам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя;

 76. сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
 77. подає пропозиції районній, районній у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

 78. забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;
 79. сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

  забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

  бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

  сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

  сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

  у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

  подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

  сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

  вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

  сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

 80. 32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:
 81. здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

  здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

  координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

  здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

 82. здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;
 83. визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної, Київської міської та Севастопольської міської держадміністрації;

  подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

  інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

  інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

 84. бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
 85. 33) щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

  реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

  сприяє діяльності дитячих клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;

  взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та об'єднаннями громадян у сфері охорони здоров'я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім'ям та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;

  забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

 86. забезпечує:
 87. - організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

  - організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

  - оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної у

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту Відповідно до частини другої статті 123 Кодексу цивільного захисту( 5403-17 ) України( 5403-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

  що втратили чинність, деяких наказів Держархбудінспекції щодо уповноваження експертних організацій, Державна архітектурно-будівельна інспекція України

  Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держархбудінспекції щодо уповноваження експертних організацій Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 43( 43-2012-п ) "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та наказу Мінрегіону України від 02.07.2012 № 327 ( z1216-12 ) "Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність" НАКАЗУЮ:

  Киев обогнал все города Европы по росту популярности у туристов

  Международный портал TripAdvisor составил два рейтинга туристических направлений Европы и мира, популярность которых растет. Топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений в Европе возглавил ...

  Працівники ДАІ «по гарячих слідах» відшукали водія, який травмував чоловіка на інвалідному візку

  12 березня, о 17 годині, у місті Червонозаводське, що на Полтавщині, невстановленим автомобілем був травмований 85-ти річний мешканець Червонозаводського, який рухався на інвалідному візку. Водій ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит наполнение интернет сайта.

  Ваш ресурс просто замечательный.

  Хочется просто сказать спасибо!. Случайно набрел на этот портал, чему крепко рад! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66