Жилищный адвокат

Щодо надання методологічної допомоги з питань застосування процедури закупівлі в одного учасника товарів, робіт і послуг, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 1. 31.10.2012  3301-04/40987-06
 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації, державній адміністрації у містах Києві та Севастополі, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, підприємствам

  Щодо надання методологічної допомоги з питань застосування процедури закупівлі в одного учасника товарів, робіт і послуг

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку), керуючись пунктом 16 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель"( 2289-17 ) (далі — Закон), надає методичні рекомендації щодо орієнтовного поетапного порядку проведення процедури закупівлі в одного учасника товарів, робіт і послуг, підготовлені спільно з Проектом ЄС "Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель в Україні з стандартами ЄС".

  1. Формування (складання) та затвердження замовником річного плану закупівель (внесення змін до нього) здійснюється відповідно до статті 4 і частини четвертої статті 11 Закону( 2289-17 ).

  Довідково.

  Річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів (далі — комітет), яке оформлюється протоколом засідання комітету.

  Річний план( z0641-10 ) складається і заповнюється відповідно до форми та інструкції до неї, затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922( z0624-10 ) "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель" (у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 № 428).

  У річному плані вказується очікувана вартість закупівлі відповідно до потреб замовника. У подальшому очікувана вартість може бути скоригована шляхом унесення відповідних змін.

  Річний план та додаток до нього не підлягають оприлюдненню в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель (далі — Вісник державних закупівель) та на веб-порталі Уповноваженого органу за адресою www.tender.me.gov.ua (далі — веб-портал).

  Річний план закупівель та зміни до нього підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на власному веб-сайті замовника або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом п'яти робочих днів з дня їх затвердження.

  Річний план і зміни до нього надсилаються Казначейству України та Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня затвердження.

  2. Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймається за наявності документально підтвердженої підстави або декількох підстав одночасно для застосування, виключний перелік яких визначений частиною другою статті 39 Закону( 2289-17 ), що підтверджують винятковість ситуації щодо неможливості застосувати іншу, конкурентну процедуру закупівлі.

  У протоколі засідання комітету зазначається найменування предмета закупівлі, підстава застосування процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону( 2289-17 ), очікувана вартість, найменування учасника, а також посилання на проведення попередніх переговорів з учасником (якщо переговори проведені в цей же день). Якщо попередні переговори проведені після прийняття рішення про застосування процедури в одного учасника (до публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника), результати попередніх переговорів оформлюються окремим протоколом засідання комітету.

  Довідково.

  У частині другій статті 39 Закону( 2289-17 ) перераховано 9 виключних випадків застосування процедури закупівлі в одного учасника. Документи, що підтверджують факт настання таких випадків, залежать від кожного окремого випадку і конкретної ситуації та потрібні замовнику для обґрунтування правильності вибору такої процедури закупівлі у випадку оскарження, контрольних заходів і перевірок контролюючих і правоохоронних органів, а також для майбутніх аналогічних випадків.

  3. Проведення переговорів з одним або декількома учасниками для вибору найоптимальнішого варіанта умов договору.

  Результати проведених попередніх переговорів оформлюються протоколом засідання комітету.

  Довідково.

  Перебіг процедури закупівлі в одного учасника, установлений частиною першою статті 39 Закону( 2289-17 ) (зокрема абзаци перший і дев'ятий), передбачають обов'язковість проведення переговорів з учасником або учасниками до публікації інформації про застосування процедури закупівлі, яка вже за результатами проведених переговорів містить найменування учасника, з яким буде укладатися договір, та ціну його пропозиції. При цьому Закон не обмежує право замовника проводити переговори як до прийняття рішення про застосування процедури (обов'язково фіксується у протоколі відповідного засідання комітету з конкурсних торгів), так і після такого рішення, але за умови, в останньому випадку, що проведення переговорів буде здійснене до подання у Вісник державних закупівель інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника для опублікування.

  Так, відповідно до частини другої статті 10 Закону ( 2289-17 ) оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника), повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, відомості про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника) обов'язково безоплатно публікуються в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель у терміни, встановлені цим Законом для оприлюднення відповідної інформації.

  Відповідно до частини третьої статті 10 Закону( 2289-17 ) процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої цієї статті.

  Частиною першою статті 12 Закону( 2289-17 ) передбачено, що закупівля може здійснюватися шляхом застосування, зокрема, процедури закупівлі в одного учасника.

  Ураховуючи викладене, початком проведення процедури закупівлі в одного учасника є публікація інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

  Таким чином, перші переговори мають характер попередніх та інформативних (проводяться до початку процедури, а не в її рамках), другі переговори проводяться в рамках процедури закупівлі в одного учасника після публікації оголошення.

  У такому контексті норми Закону( 2289-17 ) щодо обов'язкового оприлюднення інформації про застосування не передбачають запрошення інших потенційних суб'єктів до можливої участі у процедурі, а мають лише інформативний характер (у тому числі для надання можливості оскарження вказаної процедури іншими суб'єктами та проведення моніторингу процедури Мінекономрозвитку). Це підтверджується абзацом п'ятнадцятим частини першої статті 39 Закону, що чітко зазначає — "Оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб".

  Після оприлюднення інформації про застосування і до акцепту пропозиції одного учасника замовник у разі потреби (за власною ініціативою чи ініціативою учасника) може провести додаткові переговори з учасником для узгодження параметрів та/або умов договору про закупівлю, у тому числі щодо перегляду ціни пропозиції, насамперед щодо її зменшення (знижки тощо).

  Протоколи переговорів оформлюються в довільній загальноприйнятій у діловодстві формі. Зразок-приклад протоколу переговорів, який може використовуватися, наведено в додатку 1.

  4. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник забезпечує публікацію інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника у Віснику державних закупівель та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу зазначеної інформації, а також одночасне оприлюднення обґрунтування про застосування вказаної процедури на веб-порталі Уповноваженого органу.

  Довідково.

  Відповідно до частини першої статті 39 Закону( 2289-17 ) замовник забезпечує публікацію у Віснику державних закупівель і розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу необхідної інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.

  Забезпеченням опублікування/оприлюднення є надсилання та реєстрація інформації й обґрунтування в Державному підприємстві "Зовнішторгвидав України", яке забезпечує видання Вісника державних закупівель, протягом трьох робочих днів з дати засідання комітету з конкурсних торгів (наприклад, комітет прийняв рішення 1-го числа, забезпечити опублікування необхідно до 4-го числа включно).

  Форми складання та інструкції щодо заповнення інформації й обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника затверджені наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922( z0624-10 ) (у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 № 428).

  Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тис. євро, для послуг — 300 тис. євро, для робіт — 500 тис. євро, — інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника обов'язково додатково розміщується в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель.

  5. Проведення остаточних переговорів з учасником щодо узгодження основних умов договору, за результатами чого складається протокол переговорів.

  Довідково.

  Учасник надає замовнику підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно із статтею 16 Закону( 2289-17 ).

  Інформація про відповідність кваліфікаційним вимогам надається учасником (усіма учасниками в разі проведення переговорів з кількома учасниками) на обов'язкову за Законом( 2289-17 ) вимогу замовника, що може здійснюватися таким чином:

  у відповідь на письмовий запит замовника, у якому замовник заявляє про початок переговорів і прохання надати кваліфікаційні документи, учасник надсилає їх або надає під час переговорної зустрічі з замовником. У такому разі за аналогією в запиті доцільно встановити спосіб визначення відповідності учасника кваліфікаційним критеріям. У запиті також повинна міститись інформація, необхідна учаснику для формування ціни;

 3. у відповідь на запит замовника, зафіксований у протоколі проведення переговорів.
 4. Подання інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям здійснюється до визначення замовником переможця і акцепту пропозиції одного учасника.

  Слід зазначити, що з 17.06.2012 внаслідок унесення змін до Закону ( 2289-17 ) (зміни внесені class=st96>Законом( 4851-17 ) України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" ( 4851-17 )

  замовники самостійно обирають, які саме кваліфікаційні критерії із зазначених у частині другій статті 16 Закону( 2289-17 ) будуть у кожному конкретному разі застосовуватися (раніше всі критерії застосовувались у всіх випадках);

  кваліфікаційні критерії не встановлюються й інформація про відповідність їм не вимагається в разі придбання нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

  6. Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 39 Закону ( 2289-17 ) Замовник не пізніше п'яти днів з моменту опублікування інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймає рішення про визначення переможця процедури закупівлі та акцептує його пропозицію.

  Протокол переговорів є підставою для подальшого здійснення акцепту пропозиції учасника.

  Довідково.

  Рішення приймається комітетом з конкурсних торгів Замовника, яке оформлюється протоколом у довільній формі. Термін прийняття рішення — не пізніше п'яти днів, саме з моменту публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника у Віснику державних закупівель.

  Відповідно до листа Мінекономрозвитку від 29.02.2012 № 3302-04/7500-06( v7500731-12 ) (розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за адресою: www.me.gov.ua у рубриці "Державні закупівлі", підрубриці "Роз'яснення стосовно застосування законодавства у сфері державних закупівель"), по-перше, у разі, якщо до визначення переможця відбулася зміна цін (тарифів), то кінцева ціна погоджується при проведенні остаточних переговорів з урахуванням затверджених (уведених у дію) цін (тарифів) та зазначається у відповідному протоколі та повідомленні про акцепт, по-друге, якщо після визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника тарифи змінилися вбік збільшення, Замовник може укласти договір про закупівлю за обсягом, указаним у повідомленні про акцепт, зазначивши у такому договорі відповідний тариф та після укладання зазначеного договору вчинити дії, передбачені пунктом 1 частини п'ятої статті 40 Закону( 2289-17 ).

  7. Відповідно до частини першої статті 10 та абзацу першого частини третьої статті 39 Закону( 2289-17 ) замовник протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця безоплатно публікує/оприлюднює у Віснику державних закупівель/на веб-порталі повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.

  Довідково.

  Повідомлення про акцепт ( z0630-10 ) складається за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922( z0624-10 ) (у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 № 428).

  8. Замовник не раніше ніж через 14 днів з дня опублікування повідомлення про акцепт укладає договір про закупівлю (абзац другий частини третьої статті 39 Закону( 2289-17 )).

  Довідково.

  Замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 14 днів (п'ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.

  9. Замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю публікує/оприлюднює інформацію про результати проведення процедури закупівлі відповідно до статей 10 і 32 Закону( 2289-17 ).

  Довідково.

  Форма інформації( z0628-10 ) затверджена наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922( z0624-10 ) (у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 № 428).

  Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів — 200 тис. євро, для послуг — 300 тис. євро, для робіт — 500 тис. євро, — інформація про результати процедури закупівлі в одного учасника обов'язково додатково розміщується у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель.

  10. Відповідно до статті 10 Закону( 2289-17 ) протягом трьох робочих днів з дня затвердження звіту про результати процедури закупівлі замовник безоплатно оприлюднює звіт про результати проведення процедури закупівлі на веб-порталі.

  Довідково.

  Форма звіту( z0640-10 ) затверджена наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922( z0624-10 ) (у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.12.2011 № 428).

  Крім того, слід урахувати, що відповідно до частини п'ятої статті 39 Закону( 2289-17 ) процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі, якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі; відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками) процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору; відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

  Директор департаменту державних закупівель та державного замовлення

  Б. М. Горбанський

  Додаток 1

  ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ переговорів щодо закупівлі в одного учасника

  _________________ 2012 року

  м. __________________

  ПРИСУТНІ:

  ____________ — перший заступник начальника Головного управління — голова комітету з конкурсних торгів

  Члени комітету з конкурсних торгів:

  ____________ — заступник начальника Головного управління — заст. голови комітету

  ____________ — начальник фінансового відділу

  ____________ — начальник юридичного відділу

  ____________ — головний економіст, відповідальний секретар

  ЗАПРОШЕНІ:

  Представники учасника процедури закупівлі:

  _________________ — посада, організація

  _________________ — посада, організація

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  Проведення переговорів з учасником щодо визначення переможця за процедурою закупівлі у одного учасника щодо постачання теплової енергії протягом 2012 року.

  СЛУХАЛИ:

  Голова комітету з конкурсних торгів ____________ повідомив, що враховуючи об'єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо постачання теплової енергії (єдиний можливий постачальник — природний монополіст _____________), у даному випадку відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону( 2289-17 ) може бути застосована процедура закупівлі у одного учасника, яка для укладення договору з обраним учасником вимагає попередньо проведення з ним переговорів.

  На запит Замовника від ____________ відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону( 2289-17 ) ПАТ "Київенерго" надало інформацію про його відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону-1.

  __________ -1 з 16 червня 2012 року внаслідок внесення змін до Закону( 2289-17 ) (зміни внесені Законом "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"( 4851-17 ) № 4851 від 24.05.2012 р.) кваліфікаційні критерії не встановлюються і відповідна інформація про відповідність не вимагається у разі придбання, зокрема, теплової енергії.

  Також було надано для ознайомлення комітету з конкурсних торгів копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з єдиного державного реєстру, ліцензії на виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

  УХВАЛИЛИ:

  Замовником та представниками учасників здійснена домовленість про наступне:

  Найменування предмета закупівлі: електроенергія.

  Кількість: ____________ кВт.

  Процедура закупівлі — закупівля в одного учасника.

  Назва учасника — ____________.

  Очікувана вартість предмета закупівлі: _____ грн. 00 коп. (словами _______ грн. 00 коп.) з ПДВ.

  Джерело фінансування закупівлі: кошти бюджету міста ____________.

  Місце постачання: ____________, м. ____________, вул. ____________, 1/5.

  Строк постачання: протягом 2012 р.

  Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: пункт 2 частини другої статті 39 Закону( 2289-17 ) — відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

  Отримані від учасника документи підтверджують відповідність КП "____________" кваліфікаційним вимогам.

  Представник учасника підтвердив можливість постачання електроенергії протягом 2012 року, згідно встановленого тарифу (___________ грн. з ПДВ) в обсязі ____ кВт на загальну вартість ____________ грн. 00 коп. (словами грн. 00 коп.). Інші положення договору є стандартними для закупівлі теплової енергії

  Посада, прізвище, ініціали членів комітету з конкурсних торгів

  Підпис

   

   

   

   

   

   

  Голова комітету з конкурсних торгів

  ________________ (прізвище, ініціали)

  ____________ (підпис)

   

   

  М. П.

  Відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів

  ________________ (прізвище, ініціали)

  ____________ (підпис)

  ЗАПРОШЕНІ:

   

   

  Представники учасника

  ____________ (підпис)

   

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «Енергоактив-1», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про встановлення «зеленого» тарифу ТОВ «Енергоактив-1» Відповіднодо Закону України «Про електроенергетику» ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності( z1957-12 ), затвердженого постановою НКРЕ від 02 листопада 2012 року № 1421, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 09 липня 2012 року № 508, Міністерство охорони здоров'я України

  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 09 липня 2012 року № 508 Відповідно до пунктів 3 та 5 Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам ( 744-94-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 року № 744, та з метою оптимізації територіального розподілу академічних стипендій Президента України студентам вищих медичних навчальних закладів I — III рівнів акредитації НАКАЗУЮ:

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), та на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1499 НАКАЗУЮ:

  Володимир ШАХОВ: «Проект землеустрою — альфа і омега будь-якої роботи на землі»

  Попри те, що з часу створення Державної інспекції сільського господарства у Сумській області не минуло й року, її фахівцям вдалося зробити чимало корисного. Про це УК розповів начальник інспекції ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот интернет проект классный! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот портал ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими трудами почаще!

  Большое спасибо создателям этого интернет проекта!!! Он действительно - находка! Дерзайте!

  Ваш ресурс - супер очень много чего тут интересного и необходимого. Хочу пожелать так держать и всего самого... наилучшего во всем.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66