Жилищный адвокат

Про затвердження Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках, Міністерство надзвичайних ситуацій УкраїниМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 12.12.2012  № 1401
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 46/22578

  Про затвердження Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці»( 2694-12 ), підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України( 402/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках, що додається.

  2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці( v0074811-12 ).

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

  Заступник Міністра — керівник апарату

  В. Сиротін

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

  О.І. Хохотва

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 12 грудня 2012 року № 1401

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 46/22578

  ІНСТРУКЦІЯ з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють монтаж, налагодження, випробування, ремонт та демонтаж підземних електроустановок.

  1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги до безпечного проведення робіт під час монтажу, налагодження, випробування, ремонту та демонтажу в підземних електроустановках вугільних шахт.

  1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про охорону праці»( 2694-12 ), «Про пожежну безпеку»( 3745-12 ) та Гірничому законі України( 1127-14 ).

  1.4. Інші терміни вживаються у такому значенні:

  допускаючий — призначена особа, яка відповідає за правильність і достатність прийнятих заходів безпеки і відповідність їх характеру і місцю роботи, вказаних в наряді, за правильний допуск до роботи, а також за проведення інструктажу, що проводиться цією особою;

  керівник робіт — призначена особа, що відповідає за виконання заходів безпеки, передбачених нарядом і за проведення інструктажу членів бригади, наявність, справність і правильне вживання необхідних засобів захисту, інструмента і пристосувань, збереження і постійну присутність на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, замикаючих пристроїв, організацію і безпечне проведення робіт;

  наглядаючий — призначена особа, яка здійснює нагляд за працівниками при виконанні ними робіт в електроустановках за нарядом або розпорядженням;

  наряд — письмове завдання на безпечне проведення роботи в електроустановці оформлене на бланку за встановленою формою;

  розпорядження — завдання на безпечне виконання роботи, що реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи безпеки і осіб, яким доручено її виконання;

  роботи в порядку поточної експлуатації — роботи в електроустановках, що проводяться відповідно до встановленого переліку на закріпленій ділянці протягом однієї зміни із дотриманням заходів безпеки.

  1.5. У цій Інструкції використовуються такі скорочення:

  ВМП — вентилятор місцевого провітрювання;

  ВТБ — вентиляція і техніка безпеки;

  ПБ ЕЕС — Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

  ПТЕ ЕС — Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

  РМЗ — ремонтно-механічний завод;

  РРЗ — рудоремонтний завод;

  ЦЕММ — центральні електромеханічні майстерні.

  ІІ. Вимоги до безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

  1. Загальні вимоги

  1.1. Роботи в підземних електроустановках поділяються на три категорії:

  із зняттям напруги;

 3. без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу їх;
 4. без зняття напруги вдалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою.
 5. 1.2. Роботою із зняттям напруги вважається робота, що проводиться із знаттям напруги з мережі, яка живить весь комплекс електроустаткування, розміщеного в даному місці і на яке виключена випадкова подача напруги, а поблизу даної електроустановки у межах доступності силові й освітлювальні кабелі, що перебувають під напругою, не пов'язані з даною електроустановкою.

  1.3. Роботою без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу їх вважається робота, яка проводиться безпосередньо на струмоведучих частинах, що перебувають під напругою, у відкритій шахтній атмосфері.

  1.4. Роботою без зняття напруги удалині від струмоведучих частин, що перебувають під напругою, вважається робота, яка виключає випадкове наближення працюючих людей до струмоведучих частин і не потребує прийняття технічних і організаційних заходів для запобігання наближення до струмоведучих частин.

  1.5. Роботи в підземних електроустановках виконуються за нарядом, розпорядженням або в порядку поточної експлуатації. Роботи проводяться із зняттям напруги або під напругою. За нарядом допускається виконання спеціальних робіт без зняття напруги.

  1.6. До робіт у підземних електроустановках допускаються особи з групою з електробезпеки, відповідно до необхідного стажу роботи в підземних електроустановках для присвоєння груп з електробезпеки, який наведено у додатку 1 до цієї Інструкції.

  2. Організаційні заходи щодо безпечного виконання робіт

  2.1. Роботи у підземних електроустановках виконуються за умови виконання наступних організаційних заходів:

 6. оформлення роботи нарядом або розпорядженням;
 7. допуск до роботи;
 8. нагляд під час роботи;
 9. оформлення перерв, переводів на інше робоче місце, закінчення роботи.
 10. 2.2. Форма наряду на безпечне виконання робіт у підземній електроустановці наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.

  2.3. За нарядом проводяться:

  роботи із зняттям напруги з монтажу, налагодження, ремонту та демонтажу в електроустановках із напругою до 1140 В і вище (крім робіт, що проводяться в електроустановках із напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатації);

  налагоджувальні та інші спеціальні роботи, які виключають можливість їх виконання із зняттям напруги (перевірка відповідності фаз кабельних ліній, трансформаторів, перевірка і настроювання максимального струмового захисту за допомогою приладів і апаратів загального призначення, настроювання апаратури сигналізації, захисту, управління, автоматики).

  Роботи за нарядом проводяться не менше ніж двома особами.

  2.4. Розпорядження на роботу в електроустановці записується в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках (додаток 3) особою, що віддала розпорядження.

  2.5. За розпорядженням виконуються:

  позапланові (про необхідність яких не було відомо заздалегідь) роботи тривалістю не більше однієї зміни з ремонту електроустаткування із зняттям напруги в електроустановках напругою до 1140 В, не передбачені переліком робіт у порядку поточної експлуатації;

 11. робота в особливих (аварійних) випадках.
 12. Особливими (аварійними) визнаються випадки виконання невідкладних робіт, пов'язаних із ліквідацією або локалізацією аварії в електроустановках або гірничих виробках, а також із ліквідацією обставин, що загрожують вибухом, пожежею, порушенням провітрювання, затопленням виробок, травмуванням, великим економічним збитком.

  Роботи за розпорядженням проводяться не менше ніж двома особами. В окремих випадках, якщо можлива організація безпечних заходів, допускається одноособове виконання роботи.

  2.6. Перелік робіт, що проводяться в електроустановках напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатації, наведений у додатку 4 до цієї Інструкції.

  Відповідно до місцевих умов головним енергетиком шахти складається додатковий перелік робіт, які виконуються в порядку поточної експлуатації. Цей перелік затверджується головним інженером шахти, а виконавці ознайомлюються з ним під підпис.

  Роботи в порядку поточної експлуатації не реєструються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках (за винятком робіт визначених пунктом 2.3 глави 2 цього розділу) і виконуються одноособово.

  2.7. Право видачі нарядів і віддачі розпоряджень надається посадовим особам електротехнічного персоналу, уповноваженим наказом по шахті або по організації, що їх відрядила. Зазначені особи повинні мати V групу з електробезпеки, а в електроустановках із напругою до 1140 В — не нижче IV групи з електробезпеки.

  2.8. Допускаючий повинен мати групу з електробезпеки не нижчу за IV, в електроустановках із напругою до 1140 В — не нижчу за III. У разі виконання робіт відрядженим персоналом допускаючий призначається з персоналу суб’єкта господарювання.

  2.9. Керівником робіт в електроустановках із напругою понад 1140 В призначається особа з групою з електробезпеки не нижчою за IV, а в електроустановках із напругою до 1140 В — не нижчою за III.

  Керівником робіт, зазначених у пункті 2.3 глави 2 цього розділу, призначається особа з групою з електробезпеки не нижчою за IV.

  Список осіб, які призначаються керівниками робіт за нарядами і розпорядженнями і за якими закріплюються іменні пломбіратори, затверджується головним енергетиком шахти.

  2.10. Наглядаючим призначається особа з групою з електробезпеки не нижчою за III. Наглядаючий призначається для нагляду за такелажниками і іншими особами, які не мають групи з електробезпеки, при виконанні робіт в електроустановках, а також у виробках, де є контактний провід або кабелі, що знаходяться під напругою і існує небезпека пошкодження останніх. Наглядаючий відповідає за безпечне виконання робіт.

  Наглядаючий за виконанням персоналом робіт в електроустановках, у тому числі відрядженим персоналом, призначається у випадку проведення робіт в електроустановках в особливо небезпечних умовах, визначених особою, яка відповідає за електрогосподарство шахти.

  2.11. Одночасне виконання обов'язків відповідальних осіб:

  особа, що видає наряд, може одночасно виконувати обов'язки керівника робіт і допускаючого в електроустановках, в яких не передбачаються чергові працівники;

  допускаючий може одночасно виконувати обов'язки особи, що підготовлює робоче місце, керівника робіт і члена бригади;

  керівник робіт може одночасно виконувати обов'язки особи, що підготовлює робоче місце і допускаючого в електроустановках в яких не передбачаються чергові працівники.

  Особа, яка одночасно виконує обов’язки повинна мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для осіб, обов'язки яких вона виконує.

  2.12. Наряд видається безпосередньо перед направленням бригади до місця роботи або перед початком підготовки робочого місця.

  Наряд оформлюється у двох примірниках. Перший примірник наряду знаходиться у керівника робіт, а другий — в папці діючих нарядів. Наряд виписується в одному примірникові за умови, що його зміст і заходи безпеки фіксуються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках. Один примірник наряду видається керівнику робіт.

  Строк дії наряду встановлюється до однієї доби. Допускається щоденне подовження наряду із загальним строком його дії не більше 5 діб. Подовження наряду виконується особою, яка його видала, або особою, яка її замінює.

  Наряди реєструються в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках дільниці із зазначенням дати і часу його видачі й закриття, електроустановки, номера наряду, керівника роботи (наглядаючого) та особи, що видала наряд.

  2.13. Розпорядження робиться чітко в усній формі безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку керівникові робіт після запису змісту розпорядження в оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках.

  Оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках знаходиться на кожній дільниці, в цеху або відділі, працівники яких мають право на віддання розпоряджень і у гірничого диспетчера.

  Розпорядження, які видаються на початку зміни записуються в оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках дільниць, цехів, відділів.

  В оперативний журнал безпечного виконання робіт у підземних електроустановках диспетчера записується розпорядження, віддане під час зміни і у разі відсутності в нарядній дільниці, цеху, відділу посадової особи, яка має право віддавати розпорядження.

  2.14. Після повного закінчення роботи керівником робіт перевіряється стан заземлення електроустановки, виведення бригади з робочих місць, зняття тимчасові огорожі, переносних плакатів і заземлення, вибухозахист електроустаткування та його пломбування.

  2.15. Повне закінчення роботи (закриття нарядів) оформляється керівником робіт записом в наряді і оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках.

  Керівник робіт повинен не пізніше наступного дня здати наряд особі, що його видала, після перевірки правильності оформлення.

  2.16. Після оформлення повного закінчення роботи керівник роботи подає напругу за погодженням із посадовими особами дільниці (шахти), перевіряє за розсудом особи, що видала наряд, працездатність пристрою максимального струмового захисту (непрямим методом), пристрою захисту від витікання струму на землю, апаратури контролю кількості повітря і вмісту метану та при позитивних результатах перевіряє працездатність електроустаткування.

  3. Технічні заходи із забезпечення безпеки робіт

  3.1. Перед початком виконання робіт із зняттям напруги попереджається посадова особа дільниці (шахти) про зняття напруги і виконується наступне:

  проводяться необхідні відключення і вживаються заходи, що запобігають подаванню напруги до місця роботи через помилкове або самовільне вмикання комутаційних апаратів;

  вивішуються плакати «Не вмикати — працюють люди!» на приводах комутаційних апаратів, за допомогою яких подається напруга до місця роботи, встановлюється огорожа;

  перевіряється наявність напруги за положенням рукояток блокувальних пристроїв електроустаткування і по наявним електровимірювальним приладам і світлосигнальним пристроям;

  вимірюється вміст метану в місці виконання робіт і, якщо він не перевищує 1 %, розкривається оболонка електроустаткування;

  перевіряється покажчиком напруги наявність напруги на струмопровідних частинах, переконавшись у справності покажчика на діючій електроустановці, розташованій на поверхні шахти;

  заземлюються переносними заземленнями відключені та незаземлені стаціонарними пристроями струмопровідні частини, які з'єднані з кабелями з напругою понад 1140 В, якщо роботи проводяться на цих частинах або безпосередньо на кабелях, або якщо струмопровідні частини знаходяться на доступній для дотику відстані.

  3.2. Зняття напруги виконується так, щоб частини електроустановок на яких проводяться роботи були відокремлені від струмопровідних частин, що знаходяться під напругою.

  3.3. Запобігання помилковому вмиканню комутаційних апаратів, виконується блокуванням приводів цих апаратів в положенні «Вимкнено» і їх замкненням замками або рівноцінними пристроями, передбаченими конструкцією апаратів. Ключі від замків знаходяться у керівника робіт. Допускається встановлення замка на дверях підстанції або камери, в яких розташовані усі виключені апарати. Замки не встановлюються при розташуванні апарата в межах видимості робочого місця або за наявності постійного чи призначеного на час проведення робіт чергового.

  3.4. Перевірка відсутності напруги у вимкненого устаткування виконується покажчиком між всіма фазами і між кожною фазою та землею. Перевірка проводиться в діелектричних рукавичках.

  3.5. Заземлення струмопровідних частин виконується переносними заземленнями, які облаштовані затискачами, пристосованими до конструкцій контактних затискачів електроустаткування. Допускається застосування переносних заземлень, які облаштовані переносними наконечниками замість затискачів.

  Накладення переносного заземлення виконується штангами.

  3.6. Ділянка контактного проводу, на якій ведуться роботи, вимикається і заземлюється на рейки з обох боків, а на відключених секційних роз'єднувачах вивішуються плакати «Не вмикати — робота на лінії!».

  Контактний провід вимикається в наступних випадках:

 13. перед початком гірничих і монтажних робіт у виробці;
 14. при навантажуванні і розвантажуванні довгомірних матеріалів;
 15. за необхідності заміни або відновлення обірваного контактного проводу, заміни підвісок;
 16. при ремонті мережі освітлення та заміні ламп, підвішуванні сигнальних датчиків і проводів;
 17. при вимірюванні опору ізоляції ділянки контактного проводу та дільничного ізолятора, вимірюванні зношення контактного проводу;

 18. при прокладки кабелів, заміни рейок.
 19. Вмикання й вимикання спеціальних секційних роз'єднувачів у контактній мережі виконується в діелектричних рукавичках.

  3.7. Роботи з ревізії та ремонту контактних електровозів виконуються за умови спуску та фіксації струмоприймача, а також за умови виключення та блокування автоматичного вимикача. Роботи із заміни елементів струмоприймача на лінії виконуються у діелектричних рукавичках.

  3.8. У разі ремонту кріплення гірничих виробок кабелі знімаються з підвісок, укладаються на підґрунтя виробки і захищаються від ушкоджень. Допускається зняття кабелю під напругою в діелектричних рукавичках і захисних окулярах за умови участі або нагляду електротехнічним персоналом, який має групу з електробезпеки не нижче III.

  ІІІ. Додаткові вимоги для шахт, небезпечних за газом

  3.1. В місті виконання робіт, керівником роботи виконується контроль вмісту метану автоматичними переносними приладами.

  3.2. Контроль вмісту виконується перед розкриттям оболонок електроустаткування, перед накладенням заземлення, перед подачею напруги, а також під час виконання робіт. Періодичність контролю вмісту метану переносними приладами епізодичної дії погоджується з посадовою особою дільниці ВТБ.

  3.3. У виробках, де виявлено метан, розкриття оболонок електроустаткування для проведення робіт у порядку поточної експлуатації виконується при повному знятті напруги з електроустановки та за умови отримання дозволу і у присутності посадової особи дільниці.

  Роботи у порядку поточної експлуатації у провітрюваних ВМП тупикових виробках газових шахт виконуються після сповіщення гірничого диспетчера (чергового по шахті або чергового механіка зміни) про розкриття електроустаткування, про необхідні роботи та вжиті заходи безпеки. Гірничий диспетчер (черговий по шахті) зобов'язується виконати відповідні записи в оперативному журналі безпечного виконання робіт у підземних електроустановках.

  3.4. Не дозволяється проводити роботи, якщо вміст метану в місці їх виконання складає 1% або більше.

  За наявності метану понад 1% всі роботи в електроустановці припиняються, оболонки електроустаткування закриваються, випробувальні схеми відключаються від мережі, про загазування та вжиті заходи оповіщається посадова особа дільниці, а за її відсутності — гірничий диспетчер (черговий по шахті). Поновлення робіт допускається тільки після зниження концентрації метану до допустимих норм і дозволу посадової особи дільниці або гірничого диспетчера (начальника зміни).

  3.5. Апарати і кабелі, що живлять струмоприймачі, які розміщені у загазованій виробці, виключаються, їх приводи блокуються і замикаються на замок, передбачений конструкцією апаратів. На приводі апарата вивішується плакат «Не вмикати — виробка загазована!».

  Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через міністра нагляду та промислової безпеки України

  В.І. Теличко

  Додаток 1 до Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

  НЕОБХІДНИЙ СТАЖ РОБОТИ в підземних електроустановках для присвоєння груп з електробезпеки

  Професія, посади

  Мінімальний стаж роботи в обслуговуючих або їм подібних електроустановках для груп

  I

  II

  III

  IV

  V

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Електротехнічний персонал, що не пройшов перевірку знань Правил безпеки, ПТЕ ЕС, ПБ ЕЕС і цієї Інструкції, особи, що працюють з електроінструментом, такелажники

  Не нормується

  -

  -

  -

  -

  2. Практиканти електротехнічних спеціальностей гірничих профтехучилищ, інститутів, технікумів

  Те ж

  Не нормується

 20. 1 міс. у попередній групі
 21. -

  -

  3 Помічники машиністів підземних машин, механізмів і установок (гірничих виймальних машин, бурових верстатів, підземних установок і таке інше)

  Те ж

 22. 1 місяць
 23. 3 міс. у попередній групі
 24. -

  -

 25. 4 Машиністи підземних машин, механізмів, установок, електровозів
 26. Те ж

 27. 1 місяць
 28. 3 міс. у попередній групі
 29. 3 міс. у попередній групі
 30. -

  5. Електрослюсарі, гірничомонтажники, що не мають фахової освіти

  Не нормується

 31. 6 міс.
 32. 1 рік у попередній групі
 33. 5 років, у тому числі 1 рік у попередній групі
 34. -

  Додаток 2 до Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

  НАРЯД ( z0046-13 BF161.doc ) на безпечне виконання робіт у підземній електроустановці

  Додаток 3 до Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

  ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ( z0046-13 BF162.doc ) безпечного виконання робіт у підземних електроустановках

  Додаток 4 до Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках

  ПЕРЕЛІК РОБІТ, що проводяться в електроустановках напругою до 1140 В у порядку поточної експлуатації

  1. Приєднання, від'єднання кабелів, за винятком перезакладення кабелю у ввідному пристрої ручних електросвердел.

  2. Заміна висувних панелей (шасі), блока управління, захисту та живлення, котушок автоматичних вимикачів та контакторів, вимірювальних приладів, трансформаторів напруги, реле, запобіжників, сигнальних ламп, контактів, їх зачищення та регулювання, підтяжка контактних сполучень і таке інше у відділеннях комутаційних апаратів і апаратури автоматизації, що обслуговуються.

  3. Те ж — у розподільному пристрої низької напруги пересувних підстанцій.*

  4. Встановлення уставок, зведення та перевірка максимального струмового захисту непрямим методом.

  5. Огляд, підтяжка та зачищення контактів, заміна заземлюючих провідників мережі заземлення.

  6. Заміна прохідних затискачів, ущільнювальних кілець та заглушок ввідних пристроїв.

  7. Розшукування витікання струму на землю без застосування мегомметра.

  8. Заміна ламп у мережах освітлення та сигналізації.

  9. Заміна щіток, змащення підшипників електродвигунів, встановлення огорож, перевірка блокувальних пристроїв.

 35. 10. Заміна датчиків, шляхових і кінцевих вимикачів, кнопкових постів, сирен.
 36. 11. Очищення, доливання електроліту, перевірка опору ізоляції, зарядження тягових акумуляторних батарей.*

 37. 12. Ремонт електроустаткування контактних електровозів.
 38. 13. Підвішування кабелів у виробках.**
 39. 14. Очищення електроустаткування від пилу, вологи та бруду.
 40. 15. Нанесення написів на електроустаткування.**
 41. __________ *Повинні виконувати не менше двох осіб. ** Може виконуватися без зняття напруги в діелектричних рукавичках і захисних окулярах.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Уволен глава Днепровской РГА в г. Киеве

  Президент Украины Виктор Янукович своим распоряжением №162/2013-рп уволил Александра Шевчука с должности главы Днепровской районной государственной администрации в г. Киеве. Отметим, Шевчук был ...

  Круті віражі на квартирному небосхилі

  Несправедливість завжди дратує. І якщо у людей цивільних можливостей боротися з нею більше (можна хоч мітинги організовувати на свою або чужу підтримку), то народ військовий у таких правах обмежений. ...

  Ю.Шеремет назначен прокурором Черкасской области

  Новым прокурором Черкасской области назначен Юрий Шеремет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

  ВСЮ назначил судей на админдолжности в судах

  Высший совет юстиции на сегодняшнем заседании, рассмотрев представление Совета судей административных судов, принял решение о назначении:

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот ресурс - удивительный.

  Влюблена в ваш сайт по уши!!! Какие же Вы молодцы!!! Не могу просто промолчать, очень хочется пожелать Вам творческих успехов, динамичного развития и материального благополучия!

  Благодарим всех, от кого зависит существование сайта.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66