Жилищный адвокат

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Національного агентства України з питань державної служби, Національне агентство України з питань державної службиНАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

 1. 23.01.2013  № 7
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 р. за № 271/22803

  Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Національного агентства України з питань державної служби

  Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) «Про відомчі заохочувальні відзнаки», підпункту 34 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби( 769/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769, НАКАЗУЮ:

  1. Установити такі відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства України з питань державної служби:

  нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю»;

 3. почесну грамоту Національного агентства України з питань державної служби;
 4. грамоту Національного агентства України з питань державної служби;
 5. подяку Національного агентства України з питань державної служби.
 6. 2. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства України з питань державної служби.

  Опис нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю».

  Ескіз нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю».

  Зразок посвідчення до нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю».

  Опис почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби.

  Ескіз почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби.

  Опис грамоти Національного агентства України з питань державної служби.

  Ескіз грамоти Національного агентства України з питань державної служби.

  Опис подяки Національного агентства України з питань державної служби.

  Ескіз подяки Національного агентства України з питань державної служби.

  3. Облік осіб, відзначених відомчими заохочувальними відзнаками Національного агентства України з питань державної служби, здійснює відділ кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи.

  4. Взяти до відома, що за успіхи в роботі та сумлінне виконання службових обов'язків до працівників Нацдержслужби України, установ і організацій, що належать до сфери управління Нацдержслужби України, можуть також застосовуватись такі заходи заохочення, як: виплата премії, вручення цінного подарунка. Кандидатури для цих заохочень пропонуються Голові Нацдержслужби України за поданням заступників Голови Нацдержслужби України, керівників структурних підрозділів апарату, територіальних органів Нацдержслужби України, установ і організацій, що належать до сфери управління Нацдержслужби України. Зазначені заохочення оголошуються наказом Нацдержслужби України.

  5. Визнати такими, що втратили чинність:

  наказ Головного управління державної служби України від 24 травня 2007 року № 148( z0638-07 ) «Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби України — нагрудного знака «Державна служба України «За сумлінну працю», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 року за № 638/13905;

  наказ Головного управління державної служби України від 24 травня 2007 року № 149( z0637-07 ) «Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби України — Почесної грамоти Головного управління державної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 року за № 637/13904;

  наказ Головного управління державної служби України від 24 травня 2007 року № 150( z0636-07 ) «Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби України — Грамоти Головного управління державної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 року за № 636/13903;

  наказ Головного управління державної служби України від 24 травня 2007 року № 151( z0635-07 ) «Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Головного управління державної служби України — Подяки Головного управління державної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 червня 2007 року за № 635/13902.

  6. Юридичному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

  7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Голова Нацдержслужби України

  В. Толкованов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2013 р. за № 271/22803

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Національного агентства України з питань державної служби

  I. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки( 365/2012 ), затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365, і встановлює порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Національного агентства України з питань державної служби (далі — відомчі заохочувальні відзнаки Нацдержслужби України) — нагрудним знаком «Нацдержслужба України «За бездоганну працю» (далі — Нагрудний знак), почесною грамотою Національного агентства України з питань державної служби (далі — Почесна грамота), грамотою Національного агентства України з питань державної служби (далі — Грамота) та подякою Національного агентства України з питань державної служби (далі — Подяка).

  1.2. Нагрудний знак, Почесна грамота, Грамота та Подяка є відомчими заохочувальними відзнаками Нацдержслужби України.

  1.3. Нагрудним знаком можуть бути нагороджені виключно працівники Нацдержслужби України за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері державної служби.

  1.4. Почесною грамотою або Грамотою відзначаються працівники Нацдержслужби України, установ і організацій, що належать до сфери управління Нацдержслужби України, за особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби, високі досягнення, сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

  1.5. Подякою відзначаються працівники Нацдержслужби України, установ і організацій, що належать до сфери управління Нацдержслужби України, за сумлінне виконання службових обов’язків.

  1.6. Керівники кадрових служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів державної влади, органів місцевого самоврядування можуть бути відзначені Подякою, Грамотою та Почесною грамотою за особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

  1.7. Відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Нацдержслужби України здійснюється, як правило, починаючи з Подяки.

  1.8. Особи, зазначені у пунктах 1.3, 1.4 та 1.5 цього розділу, можуть відзначатися відомчими заохочувальними відзнаками Нацдержслужби України також після виходу на пенсію.

  II. Порядок представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками

  2.1. Представлення до відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Нацдержслужби України здійснюється гласно, на підставі клопотання безпосереднього керівника структурного підрозділу, як правило, у трудовому колективі, де працює особа.

  Клопотання про нагородження Нагрудним знаком подається на розгляд колегії Нацдержслужби України для прийняття відповідного рішення, а про відзначення Почесною грамотою, Грамотою та Подякою — Голові Нацдержслужби України для прийняття відповідного рішення.

  2.2. У клопотанні зазначається стисла характеристика роботи особи, представленої до нагородження, її основних досягнень, що стали підставою для порушення клопотання, зазначається наявність нагород та відзнак (державних, нагород іноземних держав, Кабінету Міністрів України, відомчих тощо). Разом з клопотанням про нагородження подається біографічна довідка особи, представленої для відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Нацдержслужби України.

  2.3. Рішення про відзначення Нагрудним знаком, Почесною грамотою, Грамотою та Подякою приймається Головою Нацдержслужби України, про що видається наказ Нацдержслужби України.

  III. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

  3.1. Нагрудний знак, Почесна грамота, Грамота та Подяка вручаються в урочистій обстановці Головою Нацдержслужби України або за його дорученням заступником Голови Нацдержслужби України чи членами колегії Нацдержслужби України.

  3.2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення встановленого зразка за підписом Голови Нацдержслужби України.

  Особу може бути представлено до нагородження Нагрудним знаком один раз.

  3.3. В особову справу та трудову книжку особи, відзначеної відомчою заохочувальною відзнакою Нацдержслужби України, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

  Про вручення відомчої заохочувальної відзнаки Нацдержслужби України складається протокол, зберігання якого забезпечує Нацдержслужба України, установи і організації, що належать до сфери управління Нацдержслужби України.

  IV. Порядок носіння і зберігання відомчих заохочувальних відзнак

  4.1. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і розміщують нижче знаків державних нагород України, нагород іноземних держав. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

  4.2. Дублікат у разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки Нацдержслужби України не видається.

  4.3. Гранична кількість відомчих заохочувальних відзнак Нацдержслужби України (Нагрудного знака, Почесної грамоти, Грамоти та Подяки), якими можуть бути відзначені особи протягом календарного року, не повинна перевищувати двадцяти одиниць кожного виду.

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ОПИС нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю»

  Відомча заохочувальна відзнака нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю» (далі — Нагрудний знак) виготовляється із металу жовтого-сірого кольору та має форму восьмипроменевої зірки — символу стабільності, вірності, відродження (два квадрати білого матового та жовтого кольорів), що накладаються та символізують дві сфери: державне управління та місцеве самоврядування, відповідно до завдань Нацдержслужби України, визначених пунктом 3 Положення про Національне агентство України з питань державної служби( 769/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769.

  У центрі медальйона розміщено зображення малого Державного Герба України — тризуба на синьому тлі в обрамленні лаврового вінка, що символізує успіх у ввіреній справі. По периметру медальйона розташовано напис «За бездоганну працю» на білому тлі. Усі зображення та написи рельєфні.

  Діаметр Нагрудного знака 45 мм. На зворотному боці Нагрудного знака є застібка для його кріплення.

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ЕСКІЗ нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю»

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ЗРАЗОК посвідчення до нагрудного знака Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю»

  (розмір 11 х 8 см)

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ОПИС почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби

  Почесна грамота є бланком, виготовленим з паперу, формату А3.

  На лицьовому боці бланка на бежевому тлі в центрі розміщено зображення малого Державного Герба України, нижче розташовано напис «Почесна грамота».

  На лівому внутрішньому боці в жовтому обрамленні зверху по центру розміщено напис «Національне агентство України з питань державної служби».

  На правому внутрішньому боці в центрі бланка розміщено зображення малого Державного Герба України, в жовтому обрамленні зверху по центру розташовано напис «Почесна грамота», під ним по центру — напис «Нагороджується».

  Нижче розміщений у три рядки напис «За особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та високі досягнення».

  З лівого боку розташовано напис «Наказом від________ № ___», нижче з лівого боку — напис «Голова».

  Внизу по центру бланка розміщено напис «м. Київ».

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ЕСКІЗ почесної грамоти Національного агентства України з питань державної служби

  Внутрішній бік бланка

  Лицьовий бік бланка

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ОПИС грамоти Національного агентства України з питань державної служби

  Грамота є бланком, що виготовлений на папері формату А4.

  У верхній частині бланка по центру розташовано зображення малого Державного Герба України, а також обрамлення з написом «Нацдержслужба України» на білому тлі. З обох боків зображення синьо-жовтої стрічки.

  Нижче розміщено напис із жовтим відтінком літер «Грамота». Під ним по центру розташовано напис «Нагороджується».

  Нижче розміщений у два рядки напис «За зразкове виконання службових обов’язків».

  З лівого боку бланка розташовано напис «Наказом від________ № ___». Нижче з лівого боку бланка розміщено напис «Голова».

  Внизу по центру бланка розміщено напис «м. Київ».

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ЕСКІЗ грамоти Національного агентства України з питань державної служби

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ОПИС подяки Національного агентства України з питань державної служби

  Подяка є бланком, що виготовлений на папері формату А4.

  У верхній частині по центру розташовано зображення малого Державного Герба України, а також обрамлення з написом «Нацдержслужба України» на білому тлі.

  Нижче розміщено напис із жовтим відтінком літер «Подяка».

  Під ним по центру розташовано напис «Нагороджується».

  Нижче розміщений у два рядки напис «За сумлінне виконання службових обов’язків».

  З лівого боку бланка розташовано напис «Наказом від _______ № ___». Нижче з лівого боку бланка розміщено напис «Голова».

  Внизу по центру бланка розміщено напис «м. Київ».

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Національного агентства України з питань державної служби 23.01.2013  № 7

  ЕСКІЗ подяки Національного агентства України з питань державної служби

  Начальник Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

  С. Г. Плотян

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Нацбанк ініціює вилучення з обігу монет номіналом 1-2 копійки

  Через рік з обігу можуть зникнути 1-2-копійчані монети.Про це повідомив голова ради Національного банку України Ігор Прасолов.

  Про внесення зміни НР 31 до офіційного тексту ТП СНД на 2013 фрахтовий рік по УЗ, Державна адміністрація залізничного транспорту України

  О внесении изменения НР 31 к официальному тексту ТП СНГ на 2013 фрахтовый год по УЗ На основании пункта 1.2 Общих положений Тарифной политики Железных дорог государств — участников СНГ( 998_535 ) Укрзализныця, как Управление делами Тарифной политики, информирует о внесении изменения НР 31 к официальному тексту Тарифной политики на 2013 фрахтовый год ( 998_535 ) по УЗ.

  Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 6 серпня 2012 року № 170 щодо кандидата у народні депутати України Самілів Г.В., Центральна виборча комісія

  Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 6 серпня 2012 року № 170 щодо кандидата у народні депутати України Самілів Г. В. Керуючись статтями 11 — 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:

  20 тыс грн требовал чиновник киевского военкомата за содействие в уклонении от мобилизации. ВИДЕО

  16 сентября 2014 военной прокуратурой Дарницкого гарнизона военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с оперативными работниками Печерского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное количество необходимой информации. Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто умнички.

  Большущее спасибо. Очень благодарны! Ребята - просто молодцы.

  Да, тут много актуальной информации.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66