Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 26.02.2013  № 113
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 415/22947

  Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті

  Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» ( 393/96-ВР ) та з метою належної організації особистого прийому громадян у Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті, що додається.

  2. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

  2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  2.2. Оприлюднення цього наказу на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

  2.3. Організацію та проведення особистого прийому громадян уповноваженими особами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті відповідно до цього наказу.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра К. О. Єфименка.

  Міністр

  В. В. Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 26.02.2013  № 113

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 415/22947

  ПОРЯДОК особистого прийому громадян у Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті

  1. Прийом громадян Головою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, першим заступником та заступником Голови проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, що затверджується наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

  Особистий прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому громадян, проводиться структурним підрозділом, який здійснює роботу із зверненнями громадян, без попереднього запису на особистий прийом у понеділок, вівторок з 10.00 год. до 17.00 год. і п'ятницю з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 76а.

  1.1. Прийом громадян керівниками територіальних органів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті здійснюється у визначені дні та години згідно з графіками, затвердженими керівниками відповідних територіальних органів.

  1.2. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться позачергово.

  Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

  1.3. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом, є:

  реалізація положень Конституції України( 254к/96-ВР ), Закону України «Про звернення громадян»( 393/96-ВР ), інших законів України, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

  сприяння у вирішенні проблемних питань у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та ведення дорожнього господарства відповідно до компетенції Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та згідно з чинним законодавством, з якими звертаються громадяни.

  2. Організація особистого прийому громадян у Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті здійснюється відповідальним працівником структурного підрозділу, який здійснює роботу із зверненнями громадян (далі — Відповідальний працівник).

  2.1. Попередній запис на прийом до керівників Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті здійснюється структурним підрозділом, який здійснює роботу із зверненнями громадян, не пізніше ніж за два дні до початку особистого прийому за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 76а, або за телефоном 351-47-94.

  Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

  Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

  2.2. Щодо кожного громадянина, який записався на особистий прийом до Голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, першого заступника та заступника Голови, заводиться картка обліку особистого прийому громадян (далі — Картка) згідно з додатком до цього наказу.

  2.3. Відповідальний працівник з'ясовує, у якому структурному підрозділі знаходилось попереднє звернення громадянина (за наявності), який бажає записатись на особистий прийом до керівництва Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, або до компетенції якого структурного підрозділу належить питання, з яким звернувся громадянин.

  2.4. Копії Картки передаються структурним підрозділам для опрацювання та надання матеріалів для здійснення особистого прийому.

  2.5. Структурні підрозділи надають інформаційну довідку щодо звернення громадянина, зазначеного у Картці. Інформаційна довідка повинна містити:

 3. суть проблеми, стосовно якої звернувся громадянин;
 4. пропозиції щодо вирішення питання;
 5. копії попередніх звернень та копії відповідей на них;
 6. прізвище, ім'я та по батькові посадової особи (керівника або заступника керівника структурного підрозділу), яка має бути залучена до участі в особистому прийомі громадян керівництвом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

  2.6. На підставі отриманих від структурних підрозділів матеріалів формується справа, що передається Відповідальним працівником посадовій особі, яка здійснює особистий прийом громадян (далі — посадова особа), не пізніше ніж за два дні до здійснення особистого прийому.

  3. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

  3.1. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення.

  Про результати розгляду громадянинові надається письмова відповідь за підписом Голови Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, першого заступника або заступника Голови.

  3.2. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, посадова особа роз'яснює громадянинові, до якого органу чи посадової особи необхідно звернутися.

  3.3. Якщо громадянин не з'явився на особистий прийом або прийом не відбувся з інших причин, про це у графі 7 Картки вноситься відповідний запис.

  3.4. З метою недопущення фальсифікації звернень громадян Відповідальний працівник звіряє заявлені у зверненні дані щодо особи, яка звертається, з документом, що посвідчує особу.

  4. Контроль за розглядом та дотриманням строків виконання доручень, наданих під час особистого прийому посадовою особою, здійснюється структурним підрозділом, який здійснює роботу із зверненнями громадян.

  4.1. Результати виконання доручення, наданого на особистому прийомі громадян посадовою особою, та остаточні висновки (копії відповідей, рішень тощо) в обов'язковому порядку надаються виконавцями доручення до структурного підрозділу, який здійснює роботу із зверненнями громадян, на підставі яких Відповідальним працівником заповнюється графа 7 Картки та у разі виконання доручення знімається з контролю.

  4.2. Усі наявні матеріали щодо особистого прийому після його здійснення формуються у справу, до якої після заповнення графи 7 додається Картка.

  Картки, які не мають реєстраційного номера через відсутність громадянина на особистому прийомі, зберігаються окремо.

  4.3. Картка ведеться на паперових та електронних носіях.

  4.4. Відповідальний працівник щокварталу проводить аналіз розгляду звернень громадян на особистому прийомі та подає його на розгляд керівництву Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

  4.5. Структурний підрозділ, який здійснює роботу із зверненнями громадян, щотижня проводить аналіз невиконаних доручень, наданих під час особистого прийому громадян, та подає його на розгляд керівництву Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

  4.6. Керівники структурних підрозділів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечують систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з метою виявлення причин їх виникнення, а також найбільш гострих суспільно значущих проблем, що потребують негайного вирішення.

  Директор Департаменту автомобільного транспорту

  Д. В. Петухов

  Додаток до Порядку особистого прийому громадян у Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті

  КАРТКА № _______ обліку особистого прийому громадян

  № з/п

  Дата прийому

  Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що здійснює прийом громадян

  Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання чи місце роботи громадянина

  Порушені питання

  Структурний підрозділ, якому доручено розгляд звернення, зміст доручення, строк виконання

  Наслідки розгляду звернення, індекс, дата надання відповіді виконавцем

 7. короткий зміст
 8. індекси

  1

  2

  3

  4

  5

 9. 6

  7

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Випадковий попутник викрав автомобіль, та дуже швидко «попався» працівникам ДАІ

  Співробітники ДАІ за порушення правил обгону зупинили автомобіль, який зранку того ж дня невідомий викрав у іншій області.

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.12.2012 № 1610, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.12.2012 № 1610 Відповідно до Законів України «Про засади функціонування ринку природного газу» ( 2467-17 ), «Про природні монополії»( 1682-14 ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 28.11.2011 № 2255( z1502-11 ) «Про затвердження порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.12.2011 за № 1502/20240, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Українців закликають на День незалежності сходити до церкви

  У суботу, 28 липня Віце-прем'єр України Олександр Вілкул разом з усіма вірянами країни відзначив 1025-річчя Хрещення Київської Русі.

  Про затвердження Методики визначення наявної або відсутньої вільної пропускної спроможності (потужності) Єдиної газотранспортної системи України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2013 р. за № 1714/24246 Про затвердження Методики визначення наявної або відсутньої вільної пропускної спроможності (потужності) Єдиної газотранспортної системи України

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот интернет проект не друг - ваш интернет проект, - родственник для всех, кто живёт новыми видеоидеями!

  Чувствуется неподдельная забота о пользователях. Благодаря столь занимательному интернет проекту я, наконец-то, надумался купить отдельную линию.

  Здравствуйте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66