Жилищный адвокат

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 108 - 3/о «Реєстраційна карта випадку контакту, не пов'язаного з виконанням професійних обов’язків, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами та проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (конфіденційна інформація) №____», Міністерство охорони здоров'я УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 22.05.2013  № 410 ( z0902-13 )

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА( z0903-13 BF94.doc ) ( z0903-13 BF94.doc ) випадку контакту, не пов'язаного з виконанням професійних обов’язків, особи з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами та проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (конфіденційна інформація) (Форма № 108 -3/о)

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 22.05.2013  № 410 ( z0902-13 )

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 червня 2013 р. за № 903/23435

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 108 — 3/о ( z0903-13 ) «Реєстраційна карта випадку контакту, не пов'язаного з виконанням професійних обов’язків, особи з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами та проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (конфіденційна інформація) №____»

  1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 108 — 3/о «Реєстраційна карта випадку контакту, не пов'язаного з виконанням професійних обов’язків, особи з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами та проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції (конфіденційна інформація) №____» (далі — форма № 108 — 3/о).

  2. Розділи І, ІІ та ІІІ форми № 108 — 3/о заповнюються лікарем закладу охорони здоров’я (далі — ЗОЗ) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, до якого звернулася особа, яка мала випадок контакту з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, не пов'язаного з виконанням професійних обов’язків (далі — особа).

  3. У випадку звернення особи до лікаря ЗОЗ, що не надає медичної допомоги з постконтактної профілактики (далі — ПКП), форма № 108 — 3/о заповнюється у 4 примірниках.

  Перший примірник форми № 108 — 3/о зберігається разом з формою первинної облікової документації № 025/о( z0669-12 ) «Медична карта амбулаторного хворого №___», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 ( z0661-12 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі — форма № 025/о), другий, третій та четвертий примірники форми № 108 — 3/о направляються до ЗОЗ, який надає медичну допомогу з ПКП.

  Для призначення ПКП особа, яка мала випадок контакту з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами (далі — джерело потенційного інфікування ВІЛ), направляється до ЗОЗ, що надає медичну допомогу з ПКП: Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські центри профілактики та боротьби зі СНІДом (далі — регіональний центр СНІДу) або ЗОЗ, у структурі якого функціонує кабінет «Довіра» та який надає медичну допомогу з ПКП.

  ЗОЗ, у структурі якого функціонує кабінет «Довіра», що надає медичну допомогу з ПКП, після завершення заходів з ПКП передає у 10-денний строк другий примірник форми № 108 — 3/о в регіональний центр СНІДу.

  Після завершення медичного нагляду за особою ЗОЗ, який надавав медичну допомогу з ПКП, передає у 10-денний строк третій примірник форми № 108 — 3/о до форми № 025/о( z0669-12 ).

  Четвертий примірник форми № 108 — 3/о залишається в ЗОЗ, який надавав медичну допомогу з ПКП.

  У випадку звернення особи до регіонального центру СНІДу форма № 108 — 3/о заповнюється у 2 примірниках. Після завершення медичного нагляду за особою перший примірник передається для зберігання його у формі № 025/о( z0669-12 ), другий примірник форми № 108 — 3/о залишається в регіональному центрі СНІДу.

  4. Розділи IV та V форми № 108 — 3/о заповнюються лікарем ЗОЗ, який проводить ПКП.

  5. Усі цифрові позначки проставляються у формі № 108 — 3/о лише арабськими цифрами.

  6. Розділ І «Інформація про особу, яка мала випадок контакту з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, не пов'язаний з виконанням її професійних обов’язків» заповнюється при зверненні особи до ЗОЗ.

  6.1. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім’я та по батькові особи повністю відповідно до паспортних даних.

  6.2. У пункті 2 зазначається стать особи.

  6.3. У пункті 3 цифровим способом зазначається дата народження особи.

  6.4. У пункті 4 зазначаються місце фактичного проживання особи та номер контактного телефону, за яким з нею можна зв’язатися.

  6.5. У пункті 5 зазначаються дані про проведення вакцинації та ревакцинації особи проти вірусного гепатиту В (місяць та рік). Інформація береться з форми № 025/о( z0669-12 ).

  7. У розділі ІІ «Докладні відомості про випадок контакту особи з кров'ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами» надається інформація щодо форми випадку контакту особи із джерелом потенційного інфікування ВІЛ та факторів ризику, які підвищують можливість інфікування ВІЛ.

  7.1. У пункті 6 зазначаються цифровим способом дата та час, коли відбувся випадок контакту особи із джерелом потенційного інфікування ВІЛ.

  7.2. У пункті 7 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначається форма випадку контакту особи із джерелом потенційного інфікування ВІЛ: переливання крові, використання спільних голок та шприців для введення наркотиків, випадковий укол голкою крізь шкіру, контакт слизової оболонки з потенційно небезпечним матеріалом, контакт ушкодженої шкіри з потенційно небезпечним матеріалом, контакт неушкодженої шкіри з потенційно небезпечним матеріалом, незахищений статевий контакт (вагінальний — жінка, вагінальний — чоловік, анальний — пасивний партнер, анальний — активний партнер, оральний — пасивний партнер, оральний — активний партнер).

  7.3. Пункт 8 заповнюється у випадку, якщо в пункті 7 обрано варіанти «Контакт слизової оболонки з потенційно небезпечним матеріалом», «Контакт ушкодженої шкіри з потенційно небезпечним матеріалом», «Контакт неушкодженої шкіри з потенційно небезпечним матеріалом».

  У пункті 8 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначається вид біологічної рідини, з якою відбувся випадок контакту особи: кров, лабораторний матеріал, потенційно небезпечна біологічна рідина (сперма, вагінальні виділення, грудне молоко або амніотична рідина), потенційно безпечна біологічна рідина, що містить домішки крові (слина, виділення з носової порожнини, піт, сльози, сеча, кал, блювотиння, мокротиння), потенційно безпечна біологічна рідина, що не містить видимих домішок крові (слина, виділення з носової порожнини, піт, сльози, сеча, кал, блювотиння, мокротиння).

  7.4. Пункт 9 заповнюється у випадку, якщо у пункті 7 обрано варіант «Статевий контакт». У пункті 9 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначається наявність факторів, які підвищують ризик інфікування ВІЛ: насилля, інфекції, що передаються статевим шляхом, менструація, інше.

  8. У розділі ІІІ «Відомості про особу, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту» надається інформація, що не містить персоніфікованих даних про особу, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту.

  8.1. У пункті 10 зазначається, чи наявні відомості про особу, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту.

  8.2. Якщо у пункті 10 зазначено, що дані наявні, заповнюються пункти 11-15. Якщо в пункті 10 зазначено, що дані відсутні, пункти 11-15 не заповнюються.

  8.3. У пункті 11 надається інформація щодо наявності вірусного гепатиту В в особи, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту.

  8.4. У пункті 12 надається інформація щодо наявності вірусного гепатиту С в особи, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту.

  8.5. У пункті 13 надається інформація щодо ВІЛ-статусу особи, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту. Якщо у пункті 13 зазначено, що ВІЛ-статус особи є позитивним, заповнюється пункт 14. Якщо зазначено, що ВІЛ-статус особи — невідомий, заповнюється пункт 15.

  8.6. У підпункті 14.1 пункту 14 зазначається, чи проводилося визначення вірусного навантаження в особи, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту. У випадку, якщо таке обстеження проводилося, цифровим способом зазначаються дата проведеного обстеження та його результат.

  8.7. У підпункті 14.2 пункту 14 зазначається інформація щодо отримання антиретровірусної терапії (далі — АРТ) особою, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту.

  У випадку, якщо особа отримує АРТ, зазначаються комбінація препаратів, що складається з міжнародних непатентованих найменувань антиретровірусних препаратів (далі — АРВ-препарати) відповідно до діючих клінічних протоколів АРТ, та дата початку терапії цифровим способом. Якщо особі було замінено схему АРТ, зазначаються змінена комбінація препаратів та дата її призначення.

  8.8. У підпункті 15.1 пункту 15 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначається приналежність особи до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ: споживачі ін’єкційних наркотиків; особи, які надають сексуальні послуги за винагороду; чоловіки, які мають сексуальні стосунки із чоловіками; статеві партнери споживачів ін’єкційних наркотиків; клієнти осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду; жінки — статеві партнери чоловіків, які практикують секс із чоловіками; ув’язнені; звільнені з місць позбавлення волі; не належить до жодної з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

  8.9. У підпункті 15.2 пункту 15 зазначається наявність симптомів, які можуть бути ознаками того, що в особи, з біологічними рідинами якої відбувся випадок контакту, наявна ВІЛ-інфекція.

  9. У пункті 16 зазначається потреба в призначенні медичних послуг з ПКП особі, яка мала випадок контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ.

  10. Пункт 17 заповнюється у випадку, якщо в пункті 16 зазначено, що особа потребує призначення ПКП, та якщо ЗОЗ, до якого звернулася особа, не має АРВ-препаратів та не надає медичної допомоги з ПКП. У пункті 17 зазначається назва ЗОЗ, до якого направляється особа для отримання медичних послуг з ПКП.

 1. 11. У пункті 18 зазначаються дата та час заповнення розділів І, ІІ, ІІІ.
 2. 12. У пункті 19 зазначаються прізвище, ініціали та підпис лікаря ЗОЗ, який заповнював розділи І, ІІ, ІІІ.

  13. У пункті 20 зазначаються прізвище, ініціали та підпис особи, яка мала випадок контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ.

  14. Розділи IV та V заповнюються у випадку, якщо в пункті 17 зазначено, що особа потребує медичної допомоги з ПКП.

  15. Розділ IV «Інформація про проведення медикаментозної постконтактної профілактики інфікування ВІЛ» заповнюється ЗОЗ, який надає медичну допомогу з ПКП.

  15.1. У пункті 21 зазначаються назва та місцезнаходження ЗОЗ, до якого звернулася особа для отримання медичної допомоги з ПКП.

  15.2. У пункті 22 цифровим способом зазначаються дата та час звернення особи у ЗОЗ для отримання медичної допомоги з ПКП. Якщо особа звернулася до ЗОЗ, який надає медичну допомогу з ПКП, дата та час звернення відповідатимуть даті та часу, зазначеним у пункті 6.

  15.3. У пункті 23 цифровим способом зазначається кількість годин та хвилин, які пройшли з моменту випадку контакту особи із джерелом потенційного інфікування ВІЛ до безпосереднього звернення особи за наданням медичних послуг з ПКП.

  15.4. У пункті 24 зазначається доцільність призначення медичних послуг з ПКП особі, зважаючи на проміжок часу з моменту випадку контакту особи із джерелом потенційного інфікування ВІЛ до моменту звернення особи до ЗОЗ.

  15.5. У пункті 25 зазначаються номер аналізу, дата проведення та результат тестування особи на ВІЛ методом ІФА, інформація про проведення дотестового та післятестового консультування.

  15.6. У пункті 26 зазначаються номер аналізу, дата проведення та результат тестування особи на вірусний гепатит В методом ІФА.

  15.7. У пункті 27 зазначаються номер аналізу, дата проведення та результат тестування особи на вірусний гепатит С методом ІФА.

  15.8. У пункті 28 зазначаються результати загального аналізу крові, проведеного при зверненні до ЗОЗ.

  15.9. У пункті 29 зазначаються результати біохімічного аналізу крові (сечовина, креатинін, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза), проведеного при зверненні до ЗОЗ.

  15.10. У пункті 30 зазначаються наявні захворювання особи, які можуть вплинути на вибір схеми ПКП та її перебіг.

  15.11. У пункті 31 шляхом підкреслення необхідної інформації надається інформація про отримання згоди особи на проведення заходів з ПКП.

  15.12. У пункті 32 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначається призначена схема ПКП, що складається з міжнародних непатентованих найменувань АРВ-препаратів.

  16. Розділ V «Результати клінічного спостереження за особою, яка мала випадок контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ» заповнюється при зверненні особи до ЗОЗ для спостереження за прийомом АРВ-препаратів та їх можливою побічною дією через 1 тиждень після початку ПКП (за потреби), через 2 тижні (обов’язково), через 3 тижні (за потреби), через 4 тижні (обов’язково) та для здійснення тестування на ВІЛ через 6, 12 тижнів та 6 місяців відповідно.

  16.1. Пункти 33 та 35 заповнюються у випадку звернення особи із симптомами побічної дії АРВ-препаратів протягом першого та третього тижнів з моменту призначення ПКП відповідно.

  16.2. У пункті 33 зазначається дата звернення особи із симптомами побічної дії АРВ-препаратів до ЗОЗ протягом першого тижня з моменту призначення ПКП.

  16.3. У підпункті 33.1 пункту 33 зазначаються результати загального аналізу крові, проведеного при черговому зверненні до ЗОЗ.

  16.4. У підпункті 33.2 пункту 33 зазначаються результати біохімічного аналізу крові (сечовина, креатинін, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза), проведеного при черговому зверненні до ЗОЗ.

  16.5. У підпункті 33.3 пункту 33 в разі наявності зазначаються симптоми побічної дії АРВ-препаратів. За їх відсутності прописується: «Симптоми відсутні».

  16.6. У пункті 34 зазначається дата звернення особи до ЗОЗ протягом другого тижня з моменту призначення ПКП.

  16.7. У підпункті 34.1 пункту 34 зазначаються результати загального аналізу крові, проведеного при черговому зверненні до ЗОЗ.

  16.8. У підпункті 34.2 пункту 34 зазначаються результати біохімічного аналізу крові (сечовина, креатинін, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза), проведеного при черговому зверненні до ЗОЗ.

  16.9. У підпункті 34.3 пункту 34 в разі наявності зазначаються симптоми побічної дії АРВ-препаратів. У разі їх відсутності прописується: «Симптоми відсутні».

  16.10. У пункті 35 зазначається дата звернення особи із симптомами побічної дії АРВ-препаратів до ЗОЗ протягом третього тижня з моменту призначення ПКП.

  16.11. У підпункті 35.1 пункту 35 зазначаються результати загального аналізу крові, проведеного при черговому зверненні до ЗОЗ.

  16.12. У підпункті 35.2 пункту 35 зазначаються результати біохімічного аналізу крові (сечовина, креатинін, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза), проведеного при черговому зверненні до ЗОЗ.

  16.13. У підпункті 35.3 пункту 35 у разі наявності зазначаються симптоми побічної дії АРВ-препаратів. У разі їх відсутності прописується: «Симптоми відсутні».

  16.14. У пункті 36 зазначається дата звернення особи до ЗОЗ протягом четвертого тижня з моменту призначення ПКП.

  16.15. У підпункті 36.1 пункту 36 зазначаються результати загального аналізу крові, проведеного при черговому зверненні до ЗОЗ.

  16.16. У підпункті 36.2 пункту 36 зазначаються результати біохімічного аналізу крові (сечовина, креатинін, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза), проведеного при черговому зверненні до ЗОЗ.

  16.17. У підпункті 36.3 пункту 36 у разі наявності зазначаються симптоми побічної дії АРВ-препаратів. У разі їх відсутності прописується: «Симптоми відсутні».

  16.18. У пункті 37 зазначаються змінена схема ПКП, прописуються комбінація препаратів, що складається з міжнародних непатентованих найменувань препаратів, відповідно до діючих клінічних протоколів АРТ та дата призначення зміненої схеми ПКП цифровим способом.

  16.19. У пункті 38 шляхом підкреслення необхідної інформації наводиться інформація про отримання особою повного (28 днів) чи неповного (менше 28 днів) курсу ПКП.

  16.20. У пункті 39 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначаються результати тестування особи на ВІЛ (номер аналізу, дата проведення та результат тестування) через 6 тижнів, дані щодо проведеного дотестового та післятестового консультування.

  16.21. У пункті 40 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначаються результати тестування особи на ВІЛ (номер аналізу, дата проведення та результат тестування) через 12 тижнів, дані щодо проведеного дотестового та післятестового консультування.

  16.22. У пункті 41 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначаються результати тестування особи на ВІЛ (номер аналізу, дата проведення та результат тестування) через 6 місяців, дані щодо проведеного дотестового та післятестового консультування.

  16.23. У пункті 42 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначаються результати тестування особи на ВІЛ (номер аналізу, дата проведення та результат тестування) через 12 місяців, дані щодо проведеного дотестового та післятестового консультування. Результати тестування особи через 12 місяців наводяться у разі, якщо виявлено, що особа інфікувалася гепатитом С від джерела з коінфекцією вірусу гепатиту С/ВІЛ.

  16.24. У пункті 43 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначаються результати тестування особи на вірусний гепатит В через 6 місяців після випадку контакту особи із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, номер аналізу та дата його проведення.

  16.25. У пункті 44 шляхом підкреслення необхідної інформації зазначаються результати тестування особи на вірусний гепатит С через 6 місяців після випадку контакту особи із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, номер аналізу та дата його проведення.

  16.26. У пункті 45 зазначаються прізвище, ініціали та підпис лікаря ЗОЗ, який заповнив розділи ІV та V.

  17. Форма № 108 — 3/о використовується для складання форми звітності № 59 «Звіт про проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції за ____ квартал 20__ року» (квартальна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 травня 2013 року № 410.

 3. 18. Форма № 108 — 3/о зберігається разом з формою № 025/о( z0669-12 ) протягом 5 років.
 4. Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про відмову Добровольському В.О., Марчуку В.І., Кошилю А.Г. в реєстрації кандидатами у народні депутати України, Центральна виборча комісія

  Про відмову  Добровольському В. О., Свиридівському Я.І., Марчуку В.І., Кошилю А. Г. в реєстрації кандидатами у народні депутати України До Центральної виборчої комісії 6 та 7 серпня 2012 року надійшли заяви громадян України Свиридівського Ярослава Ігоровича, Марчука Віталія Івановича, Кошиля Андрія Григоровича та Добровольського Віталія Олександровича про самовисування та інші документи для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих округах.

  З нагоди Міжнародного дня інвалідів

  Уся світова спільнота 3 грудня відзначає Міжнародний день інвалідів.На долю людей з обмеженими можливостями випали нелегкі випробування, однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу ...

  Вселение в жилое помещение

  Различные проблемы, в том числе вселение в жилое помещение, могут быть разрешены грамотным и квалифицированным адвокатом.

  Эксперты обсудили стратегии международного налогового планирования для украинского бизнеса

  Вчера в отеле Radisson Blu в г. Киеве прошел семинар по вопросам международного налогообложения, организованный украинским и нидерландским отделением Международной налоговой ассоциации (International ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы действительно умнички.

  Этот интернет сайт суперовый! работал на нем очень часто. Этот интернет сайт ждет светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами почаще! Дерзайте!

  Да, тут много полезной информации. Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - действительно молодцы.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66