Жилищный адвокат

Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.06.2013  № 1283/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1086/23618

  Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

  Відповідно до Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI ( 5461-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України( 395/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та з метою подальшого удосконалення порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців( z2105-12 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417, що додаються.

  2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

  3. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д. М.) забезпечити доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю. Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

  пунктів 1-4, 6, 9 Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затверджених цим наказом, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим наказом;

  пункту 7 Змін до Порядку ( z1086-13 ) надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затверджених цим наказом, який набирає чинності через три місяці з дня набрання чинності цим наказом;

  пункту 8 Змін до Порядку ( z1086-13 ) надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, затверджених цим наказом, який набирає чинності одночасно із законодавчим врегулюванням розміру плати за надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в електронному вигляді.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Палій Н. О.

  Міністр

  О. Лавринович

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 27.06.2013  № 1283/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 р. за № 1086/23618

  ЗМІНИ до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців( z2105-12 )

  1. У розділі І( z2105-12 ):

  1.1. Пункт 1.2( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

  запитувач — особа (юридична особа, фізична особа, їх уповноважені представники), яка подає відповідно до цього Порядку документи для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру;

  Реєстраційний портал — програмне забезпечення, представлене у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання документів, необхідних для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, перегляду запитувачем інформації про стан розгляду направлених ним електронних документів, а також для отримання запитувачем електронних документів.

  Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг"( 851-15 ), "Про електронний цифровий підпис"( 852-15 ), "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ).

  1.2. Абзац п’ятий пункту 1.5( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, банки, які мають доступ до Єдиного державного реєстру через Реєстраційний портал на підставі відповідних договорів з технічним адміністратором, при вчиненні ними нотаріальних дій та здійсненні ними банківських операцій.".

  1.3. Абзац восьмий пункту 1.7( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру, веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру, Реєстраційному порталі.".

  1.4. У пункті 1.8( z2105-12 ):

  1.4.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

  "1.8. Виписки, витяги та довідки видаються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — державний реєстратор).".

  1.4.2. Після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

  "Виписки, витяги, довідки та інформація з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді видаються незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та включають відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі.".

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  1.5. Пункт 1.9( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "1.9. Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (додаток 1), запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (додаток 2) та запит про надання довідки про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців інформації, яка запитується (додаток 3) (далі — запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру), подаються запитувачами особисто, або через Реєстраційний портал, або надсилаються поштовим відправленням.

  Запит про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді подається запитувачем через Реєстраційний портал.

  Якщо запитувачем про надання виписки з Єдиного державного реєстру є представник юридичної особи (крім керівника юридичної особи) або фізичної особи — підприємця, такий запит подається особисто.

  У разі надіслання запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру державному реєстратору поштовим відправленням справжність підпису запитувача на запиті повинна бути нотаріально засвідчена.".

  1.6. Пункт 1.10( z2105-12 ) виключити.

  У зв’язку з цим пункти 1.11 — 1.18 вважати відповідно пунктами 1.10 — 1.17.

  1.7. Пункти 1.10( z2105-12 ), 1.11 викласти в такій редакції:

  "1.10. Запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру заповнюються українською мовою:

  машинодруком або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень — у разі подання запиту в паперовій формі;

 3. за допомогою Реєстраційного порталу — у разі подання запиту в електронній формі.
 4. 1.11. До запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру додаються:

  документ (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку), що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей, — у разі подання запиту в паперовій формі, крім випадків, встановлених Законом( 755-15 ) України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 );

  відсканований документ (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку), що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, засвідчений електронним цифровим підписом запитувача, або інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет — у разі подання запиту в електронній формі, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ).

  Сканування паперових носіїв документів, передбачених абзацом третім цього пункту, здійснюється з урахуванням таких вимог:

 5. формат зображення: чорно-біле;
 6. роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;
 7. глибина кольору: 4 біт;
 8. формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.
 9. Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

  Відсканований документ повинен бути придатний для сприйняття його змісту людиною.

  Кожний електронний документ, що подається через реєстраційний портал, засвідчується електронним цифровим підписом запитувача.".

  1.8. У пункті 1.12( z2105-12 ) слова "юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — державний реєстратор)" виключити.

  1.9. У пункті 1.13( z2105-12 ):

  1.9.1. В абзаці першому слова "державним реєстратором" виключити.

  1.9.2. В абзаці другому слова "дата та номер" замінити словами "вихідні дата та номер (за наявності)".

  1.9.3. Абзац третій після слова "найменування" доповнити словами "та ідентифікаційний код".

  1.9.4. Абзац п’ятий після слова "відправленням" доповнити словами "або через Реєстраційний портал".

  1.9.5. Абзац шостий доповнити словами "- для виписок".

  1.9.6. Абзац восьмий викласти в такій редакції:

  "назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, або відповідна інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.".

  1.10. Пункт 1.14( z2105-12 ) після слова "довідка" доповнити словами "у паперовій формі".

  1.11. Пункт 1.16( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "1.16. Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови в розгляді запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру у строк, визначений частиною четвертою статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 ):

  видає запитувачу виписку, витяг, довідку або надсилає їх поштовим відправленням у разі проставлення відповідної відмітки у запиті у відповідь на запит, поданий у паперовій формі;

  направляє запитувачу виписку, витяг, довідку в електронній формі шляхом надання доступу до них на Реєстраційному порталі або надсилає їх поштовим відправленням у разі проставлення відповідної відмітки у запиті у відповідь на запит, поданий за допомогою Реєстраційного порталу.".

  1.12. У пункті 1.17( z2105-12 ) слово "видачі" замінити словом "формування".

  2. У розділі ІІ( z2105-12 ):

  2.1. У пункті 2.1( z2105-12 ):

  2.1.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

  "2.1. Виписка надається державним реєстратором юридичним особам та фізичним особам — підприємцям (крім відомостей, що стосуються інших юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) на підставі запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (додаток 1), що містить один з критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для її формування:".

  2.1.2. В абзаці другому( z2105-12 ) слово "та" замінити словом "або".

  2.1.3. Після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

  "для відокремленого підрозділу юридичної особи — найменування відокремленого підрозділу юридичної особи або ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи;".

  У зв’язку з цим абзац третій( z2105-12 ) вважати абзацом четвертим.

  2.1.4. В абзаці четвертому( z2105-12 ) після слів "по батькові" слово "та" замінити словом "або".

  2.2. У пункті 2.3( z2105-12 ) слово "письмове" замінити словами "у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит".

  2.3. У пункті 2.4( z2105-12 ):

  2.3.1. В абзаці п’ятому( z2105-12 ) слова "другим і третім" замінити словами "другим — четвертим".

  2.3.2. Абзац шостий( z2105-12 ) після слова "виписки" доповнити словами "або інформацію про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет,".

  2.3.3. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

  "назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, збігаються з документом, який уже зареєстровано в іншому запиті на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.".

  2.4. Підпункт 2.5.7 пункту 2.5( z2105-12 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  "дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи.".

  2.5. Пункт 2.6( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "2.6. Виписка у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.".

  3. У розділі ІІІ( z2105-12 ):

  3.1. Пункт 3.1( z2105-12 ) після слів "або на дату" доповнити словами "та час".

  3.2. В абзаці другому пункту 3.2( z2105-12 ) цифри "1.9, 1.10" замінити цифрами "1.9 — 1.11".

  3.3. У пункті 3.4( z2105-12 ):

  3.3.1. В абзаці першому слова "один або декілька критеріїв" замінити словами "один з критеріїв".

  3.3.2. У підпункті 3.4.1( z2105-12 ):

  в абзаці першому слова "зазначаються такі критерії" замінити словами "зазначається один з таких критеріїв";

  після абзацу четвертого( z2105-12 ) доповнити підпункт новими абзацами п’ятим — сьомим такого змісту:

  "код основного виду економічної діяльності юридичної особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України за другим рівнем класифікації об’єктів адміністративно-територіального устрою України (міста обласного підпорядкування; райони Автономної Республіки Крим, області; райони у містах, що мають спеціальний статус, який визначається законами України);

  дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами: прізвище, ім’я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

  дані про засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); повне найменування юридичної особи та/або ідентифікаційний код юридичної особи;".

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сьомий вважати відповідно абзацами восьмим — десятим;

 10. доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:
 11. "код основного виду економічної діяльності фізичної особи — підприємця на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт).".

  3.3.3. У підпункті 3.4.2( z2105-12 ):

  в абзаці першому слова "зазначаються такі критерії" замінити словами "зазначається один з таких критеріїв";

 12. абзаци п’ятий — сьомий ( z2105-12 ) виключити.
 13. У зв’язку з цим абзаци восьмий — одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;

 14. абзац восьмий виключити.
 15. 3.3.4. В абзаці першому підпункту 3.4.3( z2105-12 ) слова "зазначаються такі критерії" замінити словами "зазначається один з таких критеріїв".

  3.4. Пункт 3.5( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "3.5. Державний реєстратор протягом двох робочих днів з дати отримання запиту про надання витягу надає у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит, запитувачу довідку про вартість надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку або повідомляє про відмову у його наданні.".

  3.5. У пункті 3.6( z2105-12 ):

  3.5.1. Абзац третій( z2105-12 ) після слова "витягу," доповнити словами "або інформацію про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет,".

  3.5.2. Доповнити пункт новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

  "назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, збігаються з документом, який уже зареєстровано в іншому запиті на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

  Разом з повідомленням про відмову в наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у паперовій формі з підстав, наведених в абзаці другому цього пункту, або у разі внесення плати не в повному обсязі запитувачу повертається документ, що підтверджує внесення плати за отримання витягу.".

  3.6. Пункт 3.7( z2105-12 ) після слова "витягу" доповнити словами ", або отримання інформації про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет".

  3.7. У пункті 3.8( z2105-12 ):

  3.7.1. Слова ", сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті," виключити.

  3.7.2. Підпункт 3.8.2( z2105-12 ) доповнити словами ", дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру".

  3.7.3. В абзаці восьмому підпункту 3.8.3( z2105-12 ) слово "або" замінити словом "та".

  3.7.4. Підпункт 3.8.4( z2105-12 ) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

  "прізвище, ім'я та по батькові керівника органу державної влади;".

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий — десятий вважати відповідно абзацами шостим — одинадцятим.

  3.8. У пункті 3.9( z2105-12 ):

  3.8.1. В абзаці першому слова ", сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті," виключити.

  3.8.2. Підпункт 3.9.2( z2105-12 ) доповнити словами ", дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру".

  3.8.3. У підпункті 3.9.3( z2105-12 ):

 16. абзац дев’ятнадцятий ( z2105-12 ) викласти у такій редакції:
 17. "дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвище, ім’я та по батькові розпорядника майна, санатора";

  абзац двадцять четвертий ( z2105-12 ) доповнити словами ": повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди";

 18. в абзаці двадцять п’ятому( z2105-12 ) знак та слово "- правонаступників" виключити;
 19. абзац двадцять шостий ( z2105-12 ) виключити.
 20. У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий — тридцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять шостим — тридцять третім.

  3.8.4. Підпункт 3.9.4( z2105-12 ) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

  "прізвище, ім'я та по батькові керівника органу державної влади;".

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий — сімнадцятий( z2105-12 ) вважати відповідно абзацами шостим — вісімнадцятим.

  3.8.5. Підпункт 3.9.5( z2105-12 ) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

  "дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу — підприємця у разі, якщо державна реєстрація фізичної особи -підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 );".

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий — вісімнадцятий( z2105-12 ) вважати відповідно абзацами шостим — дев'ятнадцятим.

  3.9. У пункті 3.10( z2105-12 ):

  3.9.1. Слова ", сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті," виключити.

  3.9.2. Підпункт 3.10.2( z2105-12 ) доповнити словами ", дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру".

  3.9.3. В абзаці третьому підпункту 3.10.6( z2105-12 ) слова "зміни, унесені" замінити словами "тип змін, унесених".

  3.10. У пункті 3.11( z2105-12 ):

  3.10.1. В абзаці першому слова ", сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті," виключити.

  3.10.2. Підпункт 3.11.2( z2105-12 ) доповнити словами ", дату та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру".

  3.11. Пункт 3.13( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "3.13. Витяг у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.".

  4. У розділі ІV( z2105-12 ):

  4.1. Абзац перший пункту 4.2( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "4.2. Довідка надається запитувачам державним реєстратором на підставі поданого запиту про надання довідки про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців інформації, яка запитується, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку з урахуванням вимог пунктів 1.9 — 1.11 розділу І цього Порядку, що містить один з критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для її формування:".

  4.2. У пункті 4.3( z2105-12 ) слова "у письмовій формі про відмову в її наданні" замінити словами "про відмову в її наданні у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит".

  4.3. У пункті 4.4( z2105-12 ):

  4.3.1. Абзац третій( z2105-12 ) після слова "довідки" доповнити словами ", або інформацію про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет,".

  4.3.2. Доповнити пункт новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

  "назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, збігаються з документом, який уже зареєстровано в іншому запиті на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

  Разом із повідомленням про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у паперовій формі з підстав, наведених в абзаці другому цього пункту, або у разі внесення плати не в повному обсязі запитувачу повертається документ, що підтверджує внесення плати за отримання довідки.".

  4.4. Пункт 4.7( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "4.7. Довідка у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.".

  5. У пункті 5.2 розділу V( z2105-12 ) слова "на підставі договору, укладеного між бюро кредитних історій, розпорядником Єдиного державного реєстру та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру" замінити словами "Міністерством юстиції України та Бюро кредитних історій на підставі договору. Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат".

  6. В абзаці другому пункту 7.3 розділу VІІ( z2105-12 ) цифри "1.10" замінити цифрами "1.9 — 1.11".

  7. У розділі VІІІ( z2105-12 ):

  7.1. Назву викласти в такій редакції:

  "VІІІ. Надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру".

  7.2. Пункт 8.1( z2105-12 ) викласти у такій редакції:

  "8.1. Доступ до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру шляхом пошуку та перегляду інформації про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.".

  7.3. Абзац перший пункту 8.2( z2105-12 ) після слів "розпорядника Єдиного державного реєстру" доповнити словами "та веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру".

  7.4. Пункт 8.3( z2105-12 ) викласти в такій редакції:

  "8.3. На офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру відображаються такі відомості з Єдиного державного реєстру, що сформовані за критеріями пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбаченими пунктом 8.2 цього розділу:

  8.3.1. Про юридичних осіб:

 21. повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
 22. повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;
 23. ідентифікаційний код юридичної особи;

  центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

 24. місцезнаходження юридичної особи;
 25. перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник — фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник — юридична особа;

  дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

 26. види діяльності;
 27. відомості про органи управління юридичної особи;
 28. прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

 29. дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;
 30. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи — у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" ( 755-15 );

  дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу — у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 );

  дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

 31. назва установчого документа;
 32. дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

  дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

  дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвища, імена та по батькові розпорядника майна, санатора;

 33. відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;
 34. відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

  дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

  дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

  дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

  дані про юридичних осіб — правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

 35. місцезнаходження реєстраційної справи;
 36. відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

  дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

  дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

  термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

  інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

  8.3.2. Про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:

 37. повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;
 38. ідентифікаційний код юридичної особи;

 39. місцезнаходження юридичної особи;
 40. дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;
 41. дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи — у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" ( 755-15 );

  дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу — у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи — підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 );

  дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

  дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

 42. відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;
 43. дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

  відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

  дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

  дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

  термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

  8.3.3. Про фізичних осіб — підприємців:

 44. прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;
 45. види діяльності;
 46. дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу — підприємця — у разі коли державна реєстрація фізичної особи — підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців"( 755-15 );

 47. дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця;
 48. місцезнаходження реєстраційної справи;
 49. відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа — підприємець перебуває на обліку;

  дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи — підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

  дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

  термін, до якого фізична особа — підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи — підприємця;

  дані про перебування фізичної особи — підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства;

 50. прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи — підприємця;
 51. відомості про строк, визначений фізичною особою — підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи — підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;

  дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем, підстава для його внесення;

  дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем, підстава для її внесення;

  інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою — підприємцем.".

  8. Доповнити Порядок( z2105-12 ) новим розділом ІХ такого змісту:

  "ІХ. Надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді через Реєстраційний портал

  9.1. Інформація з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді надається на підставі запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у формі:

  базової інформації, передбаченої пунктом 3.8 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

  розширеної інформації, передбаченої пунктом 3.9 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

  вибіркової інформації, передбаченої пунктом 3.10 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.2 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку;

  інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи, передбаченої пунктом 3.11 розділу ІІІ цього Порядку, сформованої програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за критеріями пошуку, визначеними підпунктом 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

  9.2. Заповнення та подання запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді здійснюється за допомогою Реєстраційного порталу з дотриманням вимог, зазначених у пункті 1.10 розділу І цього Порядку.

  До запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді додаються відомості про внесення плати за отримання відповідної інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

  9.3. У запиті про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, зазначених у підпунктах 3.4.1 — 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

  9.4. Реєстраційний портал не приймає запит про надання інформації, якщо:

  запитувачем не подано інформацію про внесення плати за отримання відповідної інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді з використанням платіжних систем через мережу Інтернет або плата внесена не в повному обсязі;

  у запиті про надання інформації відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбачені підпунктами 3.4.1 — 3.4.3 пункту 3.4 розділу ІІІ цього Порядку.

  9.5. Запити про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді реєструються у базі даних Єдиного державного реєстру, до якої вноситься інформація, зазначена у пункті 1.13 розділу І цього Порядку.

  9.6. Після прийняття Реєстраційним порталом запиту про надання інформації запитувач отримує доступ до запитуваної інформації через Реєстраційний портал, яка є актуальною на дату формування витягу.".

  9. Додаток 2 до Порядку( z2105-12 ) викласти в новій редакції, що додається.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  Н. О. Палій

  Додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (пункт 1.9 розділу І)

  ЗАПИТ ( z1086-13 BF257.doc ) про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Совет адвокатов Украины предложит Инне Богословской отказаться от иска об отмене решения внеочередного съезда адвокатов об избрании членов ВСЮ

  Совет адвокатов Украины обсудил ситуацию, сложившуюся с обжалованием решения внеочередного съезда адвокатов Украины от 26-27 апреля 2014 года (в части назначения членов Высшего совета юстиции). Напомним, иск к внеочередному съезду адвокатов Украины (в лице Совета адвокатов Украины), членам Высшего совета юстиции Сергею Балацу, Алексею Резникову, Павлу Гречковскому о признании противоправными решений съезда о назначении членов ВСЮ подала народный депутат Инна Богословская.

  Хто заграє на славетній скрипці знову?

  Четвертий він у ранзі міжнародного. А загалом заснований ще 1962 року, тож нині святкує півстолітній ювілей, який збігся цього року ще з двома рідними для нього датами: 170-річчям з дня народження ...

  ВССУ посчитал публикацию о «нацистской сущности» партии «Свобода» оценочным суждением

  Стали известны подробности судебного процесса по иску партии «Свобода» к газете «Коммунист», в которой написали о «нацистской сущности» партии и ее связях с олигархами. Заседание Высшего специализированного ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот интернет сайт классный! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Этот портал ожидает светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими трудами чаще! Дерзайте!

  Благодарим всех за качественную работу. Ваш интернет портал -,действительно, на сегодняшний день - неповторимый в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет сайты. Портал весьма удобен в пользовании. На нем полезно проводить свободное время - просто и быстро.

  Этот интернет сайт просто удивительный.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66