Жилищный адвокат

Про затвердження форми звітності № 8 МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 16.08.2013  № 512
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2013 р. за № 1515/24047

  Про затвердження форми звітності № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкції щодо її заповнення

  Відповідно до Законів України "Про державну статистику"( 2614-12 ), "Про інформацію"( 2657-12 ) та пункту 17 Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування( 228-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити форму звітності № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

  2. Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів (М. Шамбір) забезпечити:

  2.1 подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

  2.2 подання Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні щороку до 15 березня за минулий рік.

  3. Міністру соціальної політики Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

  3.1 збір, обробку та узагальнення інформації за формою № 8;

  3.2 подання узагальненої інформації за формою № 8 в установлений термін до Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики в м. Севастополі.

  4. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України (В. Сіроштан) забезпечити подання зведеної інформації за формою № 8 в установлений термін до Міністерства соціальної політики України.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Заступник Міністра — керівник апарату

  В. Коломієць

  ПОГОДЖЕНО: В. о. Голови Державної служби статистики України

  В. Піщейко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 16.08.2013  № 512

  ЗВІТ ( z1515-13 BF157.xls ) про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (Форма № 8 (піврічна, річна))

  Директор Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів

  М. Шамбір

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 16.08.2013  № 512

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2013 р. за № 1515/24047

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"

  І. Загальні положення

  1.1. Форма звітності № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" (далі — Звіт) містить показники призначення та виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

  1.2. Звіт складається щомісяця районними, міськими, районними у містах управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, і подається щомісяця до 10 числа — Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

  1.3. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій двічі на рік: за 1 півріччя — до 20 липня та в цілому за рік — до 20 січня наступного за звітним періоду подають Звіт Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України та до 20 січня наступного за звітним року — головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві і Управлінню статистики в м. Севастополі.

  1.4. Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України двічі на рік: за 1 півріччя — до 01 серпня та в цілому за рік — до 01 лютого наступного за звітним періоду подає Звіт по Україні Міністерству соціальної політики України.

  1.5. Міністерство соціальної політики України до 15 лютого наступного за звітним року подає Звіт по Україні Державній службі статистики України.

  1.6. При заповненні Звіту використовуються ті одиниці виміру, які вказані у формах.

  1.7. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефону, факсу та адреси електронної пошти.

  ІІ. Заповнення розділу І "Чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" станом на кінець звітного періоду

  2.1. У графі 1 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, усього:

 3. графа 1 = сумі граф 2, 5, 15.
 4. 2.2. У графах 2 — 4 вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

  у графі 2 вказується чисельність інвалідів, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

 5. графа 2 = сумі граф 3, 4 за всіма рядками;
 6. у графі 3 вказується чисельність осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 7. у графі 4 вказується чисельність інвалідів війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

  2.3. У графах 5 — 14 вказується чисельність інвалідів, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

  у графі 5 вказується чисельність інвалідів, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

 8. графа 5 = сумі граф 6, 9 — 14 за всіма рядками;
 9. у графі 6 вказується чисельність інвалідів війни;
 10. графа 6 = сумі граф 7, 8 за всіма рядками;
 11. у графі 7 вказується чисельність інвалідів війни І групи по зору;
 12. у графі 8 вказується чисельність інвалідів війни, які стали інвалідами при виконанні службових обов’язків військової служби;

 13. у графі 9 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС І групи;
 14. у графі 10 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС ІІ групи з медичними показаннями;
 15. у графі 11 вказується чисельність сімей, в яких проживають двоє і більше інвалідів;
 16. у графі 12 вказується чисельність інвалідів з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів;

 17. у графі 13 вказується чисельність інвалідів з куксами обох ніг і рук;
 18. у графі 14 вказується чисельність інвалідів з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

  2.4. У графах 15 — 23 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

  у графі 15 вказується чисельність інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

 19. графа 15 = сумі граф 16 — 23 за всіма рядками;
 20. у графі 16 вказується чисельність інвалідів від загального захворювання;
 21. у графі 17 вказується чисельність дітей-інвалідів;
 22. у графі 18 вказується чисельність інвалідів з дитинства;
 23. у графі 19 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС ІІ групи без медичних показань;
 24. у графі 20 вказується чисельність інвалідів ЧАЕС ІІІ групи з медичними показаннями;
 25. у графі 21 вказується чисельність інвалідів внаслідок репресій;
 26. у графі 22 вказується чисельність осіб з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

 27. у графі 23 вказується чисельність інвалідів внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.
 28. 2.5. У рядку 01 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

  у рядку 02 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної чисельності інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

  2.6. У рядку 03 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді:

 29. рядок 03 = сумі рядків 04 — 06 за всіма графами;
 30. у рядку 04 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

  у рядку 05 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

  у рядку 06 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.

  2.7. У рядку 07 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду:

 31. рядок 07 = різниці рядків 01 та 03 за всіма графами.
 32. 2.8. У рядку 08 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

  у рядку 09 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної чисельності інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

  2.9. У рядку 10 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування у звітному періоді:

 33. рядок 10 = сумі рядків 11 — 15 за всіма графами;
 34. у рядку 11 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

  у рядку 12 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

  у рядку 13 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати грошову компенсацію;

  у рядку 14 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали його у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

  у рядку 15 вказується чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними.

  2.10. У рядку 16 вказується за відповідними графами загальна чисельність інвалідів, законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду:

 35. рядок 16 = різниці рядків 08 та 10 за всіма графами.
 36. ІІІ. Заповнення розділу ІІ "Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів" станом на кінець звітного періоду

  3.1. У графі 1 вказується сума коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, усього:

 37. графа 1 = сумі граф 2, 5, 15 за всіма рядками.
 38. 3.2. У графах 2 — 4 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

  у графі 2 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

 39. графа 2 = сумі граф 3, 4 за всіма рядками;
 40. у графі 3 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків), які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

  у графі 4 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

  3.3. У графах 5 — 14 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

  у графі 5 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

 41. графа 5 = сумі граф 6, 9 — 14 за всіма рядками;
 42. у графі 6 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни;

 43. графа 6 = сумі граф 7, 8 за всіма рядками;
 44. у графі 7 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни І групи по зору;

  у графі 8 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам війни, які стали інвалідами при виконанні службових обов’язків військової служби;

  у графі 9 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС І групи;

  у графі 10 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС ІІ групи з медичними показаннями;

  у графі 11 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) сім’ям, в яких проживають двоє і більше інвалідів;

  у графі 12 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів;

  у графі 13 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з куксами обох ніг і рук;

  у графі 14 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

  3.4. У графах 15 — 23 вказується обсяг коштів (нарахованих/ виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти:

  у графі 15 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

 45. графа 15 = сумі граф 16 — 23 за всіма рядками;
 46. у графі 16 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам від загального захворювання;

  у графі 17 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) дітям-інвалідам;

  у графі 18 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідів з дитинства;

  у графі 19 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС ІІ групи без медичних показань;

  у графі 20 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам ЧАЕС ІІІ групи з медичними показаннями;

  у графі 21 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам внаслідок репресій;

  у графі 22 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) особам з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

  у графі 23 вказується обсяг коштів (нарахованих/виплачених/заборгованих відповідно до рядків) інвалідам внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.

  3.5. У рядку 01 вказується за відповідними графами обсяг нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

  у рядку 02 вказується заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

  3.6. У рядку 03 вказується за відповідними графами обсяг фактично профінансованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано кошти для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (без урахування поштових витрат).

  3.7. У рядку 04 вказується за відповідними графами обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

  3.8. У рядку 05 вказується за відповідними графами обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

 47. рядок 05 = сумі рядків 06 — 08 за всіма графами;
 48. у рядку 06 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

  у рядку 07 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

  у рядку 08 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками.

  3.9. У рядку 09 вказується за відповідними графами обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

  3.10. У рядку 10 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку (у зв'язку з їх поверненням як неодержані з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

 49. рядок 10 = різниці рядків 03 та 05 за всіма графами.
 50. 3.11. У рядку 11 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

 51. рядок 11 = різниці рядків 04 та 09 за всіма графами.
 52. 3.12. У рядку 12 вказується за відповідними графами заборгованість з виплати інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, але не одержали її:

 53. рядок 12 = різниці рядків 01, 05 та 10 за всіма графами.
 54. 3.13. У рядку 13 вказується за відповідними графами обсяг нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

  у рядку 14 вказується заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

  3.14. У рядку 15 вказується за відповідними графами обсяг фактично профінансованих коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, яким нараховано грошові компенсації на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат).

  3.15. У рядку 16 вказується за відповідними графами обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

  3.16. У рядку 17 вказується за відповідними графами обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

 55. рядок 17 = сумі рядків 18 — 22 за всіма графами;
 56. у рядку 18 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

  у рядку 19 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

  у рядку 20 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію;

  у рядку 21 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

  у рядку 22 вказується обсяг коштів, виплачених інвалідам та законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв'язку з протипоказаннями до керування ними.

  3.17. У рядку 23 вказується за відповідними графами обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

  3.18. У рядку 24 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку (у зв'язку з їх поверненням як неодержані з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

 57. рядок 24 = різниці рядків 15 та 17 за всіма графами.
 58. 3.19. У рядку 25 вказується за відповідними графами залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

 59. рядок 25 = різниці рядків 16 та 23 за всіма графами.
 60. 3.20. У рядку 26 вказується за відповідними графами заборгованість з виплати інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її:

 61. рядок 26 = різниці рядків 13, 17 та 24 за всіма графами.
 62. Директор Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів

  М. Шамбір

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів, Міністерство надзвичайних ситуацій України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 82/22614 Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

  На сайте КГГА обнародуют перечень очередников на получение квартир в Киеве

  Мэр Киева поручил обнародовать перечень очередников на получение квартир в Киеве на сайте КГГА, чтобы не возникало спекуляций и каждый человек знал, под каким номером он находится, и как продвигается ...

  В Ровенской области налоговик подозревается в вымогательстве и получении 20 тыс. грн взятки

  Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками прокуратуры разоблачили во взяточничестве руководителя районной налоговой инспекции Государственной налоговой ...

  «АероСвіт» може відновити операційну діяльність

  Як заявив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко на сьогоднішній прес-конференції, діяльність авіакомпанії АероСвіт може бути відновлена в певному обсязі.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Спасибо Вам за этот огромнейший труд, который Вы делаете каждый день для нас. Умнички!!!

  Чувствуется такая редкая на сегодня забота о ближних. Благодаря столь занимательному ресурсу я, наконец-то, надумался обзавестись выделенной линией.

  Большое спасибо создателям этого интернет проекта!!! Он действительно - находка! Дерзайте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66