Жилищный адвокат

затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 20.05.2013  № 305
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2013 р. за № 1144/23676

  Про затвердження Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування

  Відповідно до статті 14 Закону України «Про автомобільний транспорт» ( 2344-14 ) НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, що додається.

  2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити:

  у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 3. оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.
 4. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Міністр

  В. В. Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 20.05.2013 № 305

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2013 р. за № 1144/23676

  ПОРЯДОК формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає механізм формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, а також Єдиного електронного реєстру автобусних маршрутів (далі — Єдиний електронний реєстр).

  1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

  Єдиний електронний реєстр — єдина електронна база даних, яка містить відомості про міжнародні, міжміські та приміські автобусні маршрути загального користування, їх реєстраційні номери, організаторів пасажирських перевезень на відповідних автобусних маршрутах загального користування, а також автомобільних перевізників, що надають послуги з перевезень пасажирів на таких маршрутах;

  номер автобусного маршруту (рейсу) — номер автобусного маршруту загального користування, рейсу, що присвоюється йому після відкриття в установленому законодавством порядку організатором пасажирських перевезень на цьому маршруті, вноситься ним до відповідного реєстру та зберігається за таким маршрутом протягом усього часу його існування (при внесенні до Єдиного електронного реєстру на початку номера проставляються дві цифри порядкового номера відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком 1 до цього Порядку).

  Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про автомобільний транспорт»( 2344-14 ), Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту ( 176-97-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1184), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування( 1081-2008-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081.

  1.3. Формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування здійснюються організатором пасажирських перевезень на відповідних автобусних маршрутах загального користування.

  Відомості, що містяться в зазначеному реєстрі, є відкритими, загальнодоступними та оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного організатора пасажирських перевезень.

  1.4. Ведення Єдиного електронного реєстру та забезпечення його функціонування з метою підвищення безпеки перевезень автомобільним транспортом загального користування здійснюються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті.

  1.5. Формування та ведення Єдиного електронного реєстру полягає у реєстрації та відображенні актуального стану маршрутної мережі, внесенні до неї нових, реєстрації змін до діючих, а також виключення з неї автобусних маршрутів загального користування, що здійснюється на підставі інформації, наданої організаторами пасажирських перевезень.

  1.6. Відомості, що містяться в Єдиному електронному реєстрі, є відкритими, загальнодоступними та оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

  1.7. Єдиний електронний реєстр ведеться українською мовою.

  ІІ. Процедура формування і ведення реєстрів

  2.1. Інформація до реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування вноситься організатором пасажирських перевезень на відповідному автобусному маршруті загального користування протягом трьох робочих днів з дати прийняття ним рішення, передбаченого пунктом 2.2 цього розділу.

  2.2. Підставою для внесення відомостей до реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, а також Єдиного електронного реєстру є рішення відповідного організатора пасажирських перевезень про:

  відкриття, закриття маршруту, продовження строку дії дозволу на міжнародні регулярні пасажирські перевезення;

  визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

  внесення змін постійного характеру до автобусного маршруту (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка руху;

  розірвання договору про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування або анулювання дозволу на перевезення.

  2.3. Організатор пасажирських перевезень на відповідному автобусному маршруті загального користування не пізніше наступного робочого дня після внесення ним інформації до відповідного реєстру надає Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті відомості в паперовому та електронному вигляді для включення їх до Єдиного електронного реєстру за формою, наведеною в додатках 2, 3 до цього Порядку.

  2.4. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті вносить зазначені в пункті 2.3 цього розділу відомості до Єдиного електронного реєстру протягом трьох робочих днів з дня отримання їх від організаторів пасажирських перевезень.

  2.5. При закритті автобусного маршруту відомості про нього не виключаються з реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування та Єдиного електронного реєстру. Номер такого автобусного маршруту (рейсу) іншому автобусному маршруту (рейсу) не присвоюється.

  ІІІ. Внесення відомостей до Єдиного електронного реєстру

  3.1. Єдиний електронний реєстр містить відомості про міжнародні, міжміські та приміські автобусні маршрути загального користування, інформація про які зазначена в пунктах 3.2, 3.3 цього розділу та надана організаторами пасажирських перевезень на відповідних автобусних маршрутах загального користування.

  3.2. До реєстрів міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування включається така інформація:

  1) найменування організатора пасажирських перевезень;

  2) номер автобусного маршруту (рейсу);

  3) назва автобусного маршруту;

  4) протяжність автобусного маршруту;

  5) режим руху (звичайний, експресний, маршрутне таксі);

  6) періодичність (за днями тижня та залежно від періоду року);

  7) щоденна кількість оборотних рейсів;

  8) час відправлення з початкового пункту;

  9) час прибуття в кінцевий пункт;

 5. 10) розклад руху;
 6. 11) мінімальний та максимальний інтервал руху;
 7. 12) необхідна кількість водіїв для обслуговування маршруту (рейсу) під час здійснення перевезень з метою забезпечення дотримання вимог положення про робочий час і час відпочинку водіїв;

 8. 13) кількість задіяних автобусів на маршруті (рейсі), в тому числі резервних;
 9. 14) параметри комфортності автобусів;
 10. 15) строк експлуатації автобусів, що були заявлені на конкурс, повних років з дати виготовлення;
 11. 16) дата початку та закінчення строку дії договору про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування або дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування;

  17) найменування, місцезнаходження автомобільного перевізника — юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання  автомобільного перевізника — фізичної особи; серія та номер ліцензії;

 12. 18) відомості про відкриття, закриття, внесення змін до автобусного маршруту;
 13. 19) дата та номер рішення організатора пасажирських перевезень про відкриття, закриття та внесення змін до автобусного маршруту загального користування.

  3.3. До реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування включається така інформація:

  1) номер автобусного маршруту;

  2) назва автобусного маршруту;

  3) найменування, місцезнаходження автомобільного перевізника —юридичної особи — резидента/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання  автомобільного перевізника — фізичної особи — резидента; серія та номер ліцензії;

  4) найменування автомобільного перевізника — юридичної особи — нерезидента/прізвище, ім’я, місце проживання автомобільного перевізника фізичної особи — нерезидента;

  5) час відправлення з України;

  6) час прибуття в Україну;

  7) дні тижня відправлення з України;

  8) час прибуття в іншу країну;

  9) час відправлення з іншої країни;

 14. 10) дні тижня відправлення з іншої країни;
 15. 11) пункти перетину державного кордону;
 16. 12) строк дії дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів.
 17. Директор Департаменту автомобільного транспорту

  Д. В. Петухов

  Додаток 1 до Порядку ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування (пункт 1.2)

  ПОРЯДКОВІ НОМЕРИ адміністративно-територіальних одиниць, що зазначаються на початку номера автобусного маршруту (рейсу)

  Порядковий номер

  Назва адміністративно-територіальної одиниці

 18. 01
 19. Автономна Республіка Крим

 20. 02
 21. Вінницька область

 22. 03
 23. Волинська область

 24. 04
 25. Дніпропетровська область

 26. 05
 27. Донецька область

 28. 06
 29. Житомирська область

 30. 07
 31. Закарпатська область

 32. 08
 33. Запорізька область

 34. 09
 35. Івано-Франківська область

 36. 10
 37. Київська область

 38. 11
 39. Кіровоградська область

 40. 12
 41. Луганська область

 42. 13
 43. Львівська область

 44. 14
 45. Миколаївська область

 46. 15
 47. Одеська область

 48. 16
 49. Полтавська область

 50. 17
 51. Рівненська область

 52. 18
 53. Сумська область

 54. 19
 55. Тернопільська область

 56. 20
 57. Харківська область

 58. 21
 59. Херсонська область

 60. 22
 61. Хмельницька область

 62. 23
 63. Черкаська область

 64. 24
 65. Чернівецька область

 66. 25
 67. Чернігівська область

 68. 26
 69. місто Київ
 70. 27
 71. місто Севастополь
 72. Додаток 2 до Порядку ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування (пункт 2.3)

  ІНФОРМАЦІЯ про міжміські та приміські автобусні маршруті загального користування

  Найменування організатора пасажирських перевезень

  Номер автобусного маршруту (рейсу)

  Назва автобусного маршруту

  Протяжність автобусного маршруту

  Режим руху (звичайний, експресний, маршрутне таксі)

  Періодичність (за днями тижня та залежно від періоду року)

  Щоденна кількість оборотних рейсів

  Час відправлення з початкового пункту

  Час прибуття в кінцевий пункт

  Розклад руху

  Мінімальний та максимальний інтервал руху

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 73. 10
 74. 11
 75. Продовження таблиці

  Необхідна кількість водіїв для обслуговування маршруту (рейсу) під час здійснення перевезень з метою забезпечення дотримання вимог положення про робочий час і час відпочинку водіїв

  Кількість задіяних автобусів на маршруті (рейсі), в тому числі резервних

  Параметри комфортності автобусів

  Строк експлуатації автобусів, що були заявлені на конкурс, повних років з дати виготовлення

  Дата початку та закінчення строку дії договору про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування або дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування

  Найменування, місцезнаходження автомобільного перевізника — юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання автомобільного перевізника — фізичної особи; серія та номер ліцензії

  Відомості про відкриття, закриття, внесення змін до автобусного маршруту

  Дата та номер рішення організатора пасажирських перевезень про відкриття, закриття та внесення змін до автобусного маршруту загального користування

 76. 12
 77. 13
 78. 14
 79. 15
 80. 16
 81. 17
 82. 18
 83. 19
 84. Додаток 3 до Порядку ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування (пункт 2.3)

  ІНФОРМАЦІЯ про міжнародні автобусні маршруті загального користування

  Номер автобусного маршруту

  Назва автобусного маршруту

  Найменування, місцезнаходження автомобільного перевізника -юридичної особи — резидента/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання автомобільного перевізника — фізичної особи — резидента; серія та номер ліцензії

  Найменування автомобільного перевізника — юридичної особи — нерезидента/прізвище, ім’я, місце проживання автомобільного перевізника — фізичної особи — нерезидента

  Час відправлення з України

  Час прибуття в Україну

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Продовження таблиці

  Дні тижня відправлення з України

  Час прибуття в іншу країну

  Час відправлення з іншої країни

  Дні тижня відправлення з іншої країни

  Пункти перетину державного кордону

  Строк дії дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів

  7

  8

  9

 85. 10
 86. 11
 87. 12
 88. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  ДАІ Чернігівщини запрошує малюків у подорож до країни безпечної поведінки

  Від перших днів після народження діти починають свій рух по дорозі життя. Їх чекає багато переживань, радісних і не дуже, безліч вражень, чимало пригод. І крім головного життєвого шляху, на ...

  Назначены заместители председателя Дарницкого райсуда Киева (дополнено)

  Высший совет юстиции на своем сегодняшнем заседании рассмотрел вопросы, в частности, о назначении судей на административные должности.

  Чоловік помер у тій самій електричці, яка його збила

  Чоловік помер в одному з вагонів міської електрички через травми, отримані після того, як його збила ця сама електричка.

  Телескоп «Хаббл» зробив неймовірні знімки зіткнення зоряних скупчень

  Телескоп Хаббл передав на Землю приголомшливі знімки, на яких помітно два зоряних кластера, що, найімовірніше, знаходяться на ранніх етапах злиття.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Хочется просто сказать спасибо!. Случайно набрел на этот портал, чему крепко рад! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!

  Добрый день!

  Огромнейшее спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы действительно умнички.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66