Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 26.07.2013  № 1032
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2013 р. за № 1293/23825

  Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

  Відповідно до Закону України «Про природні монополії» ( 1682-14 ), Указів Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та від 12 березня 2013 року № 128( 128/2013 ) «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (додається).

  2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  В. о. Голови Комісії

  О. Рогозін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 26.07.2013  № 1032

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2013 р. за № 1293/23825

  ПОРЯДОК визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про електроенергетику»( 575/97-ВР ) та «Про природні монополії»( 1682-14 ).

  1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі — ліцензіати), які виконали умови переходу на стимулююче регулювання та його подальшого застосування, що визначені в рішенні НКРЕ про застосування стимулюючого регулювання.

  1.3. Цей Порядок установлює механізм визначення ліцензіатами необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами для розрахунку тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

  1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 3. базовий рік — рік, що передує першому року регуляторного періоду;
 4. загальний показник ефективності — цільове галузеве завдання щодо щорічного скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках;

  індивідуальний показник ефективності ліцензіата — цільове індивідуальне завдання щодо щорічної зміни операційних контрольованих витрат у відсотках, визначене на підставі порівняльного аналізу;

  необхідний дохід — дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами ліцензіатом у кожному році регуляторного періоду;

  операційні контрольовані витрати — операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата, примірний перелік яких наведено в додатку 1 до цього Порядку;

  операційні неконтрольовані витрати — операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України), примірний перелік яких наведено в додатку 2 до цього Порядку;

  регуляторний період — період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки.

  Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про природні монополії»( 1682-14 ).

  1.5. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами здійснюється щороку до початку кожного року регуляторного періоду на цей та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням:

  1) встановлених НКРЕ параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, які є незмінними протягом цього регуляторного періоду:

  регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

  регуляторної норми доходу для частини регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання;

 5. загального показника ефективності для контрольованих операційних витрат;
 6. індивідуальних показників ефективності для контрольованих операційних витрат;

 7. цільових показників якості послуг;
 8. коефіцієнта поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання;
 9. параметра коригування необхідного доходу за недотримання цільових показників якості послуг;
 10. 2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики:

  індексу споживчих цін;

  індексу цін виробників промислової продукції;

  індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати.

  У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами до розрахунку беруться їх фактичні значення за ІІ півріччя попереднього року та І півріччя поточного року;

  3) інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії( z0020-13 ), затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року № 1627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 20/22552 (далі — Порядок формування інвестиційних програм).

  1.6. Протягом регуляторного періоду щороку за фактичними даними попереднього року проводиться коригування необхідного доходу на поточний рік, яке враховує:

 11. фактичні обсяги виконання інвестиційної програми;
 12. фактичні значення параметрів розрахунку необхідного доходу;
 13. відповідність фактичної якості послуг ліцензіата індивідуальним цільовим показникам якості послуг;
 14. зміни в законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів;
 15. зміну обсягів передачі електричної енергії;
 16. зміну кількості умовних одиниць обладнання;
 17. зобов’язання щодо витрат, пов’язаних із приєднанням.
 18. ІІ. Визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

  2.1. Прогнозований необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на рік t розраховується за формулою

  , тис. грн,

  (1)

 19. де
 20. -

  прогнозовані операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на рік t, тис. грн;

  -

  прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на рік t, тис. грн;

  -

 21. прогнозована амортизація на рік t, тис. грн;
 22. -

 23. прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після оподаткування, тис. грн;
 24. -

 25. прогнозований податок на прибуток підприємств на рік t, тис. грн;
 26. -

  сума відшкодування ліцензіату витрат з повернення основної суми кредиту та витрат, пов’язаних з обслуговуванням кредиту, залученого для реалізації проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об’єктів електроенергетики, відповідно до окремих рішень НКРЕ, що були прийняті до запровадження стимулюючого регулювання, на рік t, тис. грн.

  2.2. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

  , тис. грн,

  (2)

 27. де
 28. -

 29. прогнозовані операційні контрольовані витрати в попередньому році t-1, тис. грн;
 30. -

  прогнозований фонд оплати праці в попередньому році t-1, що визначається відповідно до пункту 2.7 цього розділу, тис. грн;

  -

  прогнозований фонд оплати праці в році t, що визначається відповідно до пункту 2.7 цього розділу, тис. грн;

  -

 31. прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;
 32. -

 33. загальний показник ефективності для операційних контрольованих витрат, %;
 34. -

  індивідуальний показник ефективності для контрольованих операційних витрат окремого ліцензіата, %.

  2.3. До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені тільки ті операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані із здійсненням ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

  2.4. Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду (ОКВ0) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених структурою тарифів на базовий рік.

  Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду залишається в розпорядженні ліцензіата.

  2.5. Базові рівні операційних контрольованих витрат на другий та наступні регуляторні періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

  , тис. грн,

  (3)

 35. де
 36. -

  прогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис. грн;

  -

  економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою

  , тис. грн,

  (4)

 37. де
 38. -

 39. уточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;
 40. -

 41. фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;
 42. -

 43. кількість років у попередньому періоді регулювання.
 44. 2.6. Визначення фонду оплати праці (далі — ФОП) для ліцензіатів передбачає приведення середньої заробітної плати з розрахунку на одного штатного працівника ліцензіатів до таких рівнів:

  для ліцензіатів, на території діяльності яких рівень середньої заробітної плати з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості, менший, ніж рівень середньої заробітної плати з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, — до рівня середньої заробітної плати з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України;

  для ліцензіатів, на території діяльності яких рівень середньої заробітної плати з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості, більший, ніж рівень середньої заробітної плати з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, — до рівня середньої заробітної плати з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності цього ліцензіата.

  2.7. Визначення прогнозованого ФОП для року t здійснюється за формулою

  , тис. грн,

  (5)

 45. де
 46. -

 47. прогнозований фонд оплати праці на рік t, тис. грн;
 48. -

 49. прогнозований фонд оплати праці за попередній рік t-1, тис. грн;
 50. -

  прогнозований індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати в Україні для року t, % .

  2.8. Визначення уточненого ФОП для року t здійснюється за формулою

  , тис. грн,

  (6)

 51. де
 52. -

 53. коефіцієнт коригування ФОП (у відносних одиницях), який визначається за формулами
 54. якщо
 55. , то

  ,

  (7)

 56. якщо
 57. , то

  ,

  (8)

 58. де
 59. -

  фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t, грн;

  -

  фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності ліцензіата, у попередньому році t-1, грн;

  -

  фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, у році t, грн;

  -

  фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, у попередньому році t-1, грн.

  2.9. До складу операційних неконтрольованих витрат мають бути включені тільки ті операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

  2.10. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на рік t визначаються за формулою

  , тис. грн,

  (9)

 60. де
 61. -

 62. прогнозовані операційні неконтрольовані витрати в попередньому році t-1, тис. грн;
 63. -

  фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останній звітний рік, що передує року t, відносні одиниці;

  -

 64. прогнозований індекс споживчих цін для року t, %.
 65. 2.11. Базові рівні операційних неконтрольованих витрат для регуляторного періоду (ОНВ0) встановлюються на рівні відповідних витрат, затверджених структурою тарифів на базовий рік.

  2.12. Н-фоп переглядається в разі зміни законодавчо встановленого рівня єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  2.13. При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індексу споживчих цін + 5% базовий рівень операційних неконтрольованих витрат переглядається.

  Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

  2.14. Амортизація в році t регуляторного періоду визначається відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики( z1221-13 ), затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року № 899, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за № 1221/23753 (далі — Порядок визначення регуляторної бази активів)

  окремо на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, та активи, створені після переходу на стимулююче регулювання, за формулою

  , тис. грн,

  (10)

 66. де
 67. -

 68. річна амортизація на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;
 69. -

  амортизація в році t на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ( z0020-13 ), тис. грн;

  -

  амортизація на активи, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, крім активів, що відносяться до підгрупи 1.1.3 групи 1, груп 3 — 7 додатка 1 до Порядку визначення регуляторної бази активів( z1221-13 ), тис. грн;

  -

  амортизація на активи, що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання, тис. грн.

  2.15. При визначенні амортизації в році t у відповідних складових враховується прогнозована амортизація активів, що будуть створені після переходу до стимулюючого регулювання в році t у рамках реалізації інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм( z0020-13 ).

  2.16. Прогнозована амортизація на рік t розраховується як сума фактичної амортизації за І, ІІ та ІІІ квартали та прогнозованої амортизації на ІV квартал за попередній рік t-1.

  2.17. Зазначена амортизація нараховується, починаючи з кварталу, наступного після кварталу, в якому планується введення відповідного активу в експлуатацію.

  2.18. Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів здійснюється таким чином:

  1) для першого регуляторного періоду прибуток у році t визначається за формулою

  , тис. грн,

  (11)

 70. де
 71. -

 72. регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;
 73. -

  встановлена НКРЕ регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;

  -

  регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на початок року t, тис. грн;

  -

  регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання на кінець року t, тис. грн;

  -

  встановлена НКРЕ регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;

  2) після першого регуляторного періоду прибуток у році t визначається за формулою

  , тис. грн,

  (12)

 74. де
 75. -

  регуляторна база активів, яка створена до переходу до стимулюючого регулювання на початок року t другого та наступних періодів регулювання, тис. грн;

  -

  регуляторна база активів, яка створена до переходу до стимулюючого регулювання на кінець року t другого та наступних періодів регулювання, тис. грн.

  2.19. На початок другого регуляторного періоду регуляторна база активів, яка створена до переходу до стимулюючого регулювання, дорівнює регуляторній базі активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА-cmnt  = РБА-0).

  2.20. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА-0), та регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, визначаються відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів ( z1221-13 ).

  2.21. Регуляторна база активів, яка створена на момент переходу до стимулюючого регулювання, може бути одноразово уточнена при коригуванні необхідного доходу на суму вартості активів, які були створені на момент переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм( z0020-13 ), у році, який передував року впровадження стимулюючого регулювання, але на момент переходу до стимулюючого регулювання були відсутні дані щодо їх фактичної вартості.

  2.22. На початок першого року першого періоду регулювання регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, (РБАnt-нов), дорівнює 0.

  2.23. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на кінець попереднього року (РБАnt-нов = РБАkt-1-нов).

  2.24. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на кінець року t визначається за формулою

  , тис. грн,

  (13)

 76. де
 77. -

  регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на початок року t періоду регулювання, тис. грн;

  -

  вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, у році t, тис. грн;

  -

  сума інвестицій у році t відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм( z0020-13 ), тис. грн без ПДВ;

  -

 78. дохід від плати за реактивну енергію в році регулювання t, тис. грн без ПДВ.
 79. 2.25. Після першого регуляторного періоду РБАkt-1-нов та РБА-cmkt  визначаються за формулами

  , тис. грн,

  (14)

  , тис. грн.

  (15)

  2.26. Податок на прибуток підприємств у році t розраховується за формулою

  , тис. грн,

  (16)

 80. де
 81. -

 82. ставка податку на прибуток підприємств у році t, відносні одиниці.
 83. 2.27. Сума відшкодування ліцензіату витрат з повернення основної суми кредиту та витрат, пов’язаних з обслуговуванням кредиту, залученого для реалізації проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об’єктів електроенергетики, відповідно до окремих рішень НКРЕ, що були прийняті до запровадження стимулюючого регулювання, при визначенні необхідного доходу на рік t зменшується на вартість активів, створених при реалізації зазначених проектів, помножену на регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РНД-0).

  У разі якщо сума відшкодування ліцензіату витрат з повернення основної суми кредиту та витрат, пов’язаних з обслуговуванням кредиту, залученого для реалізації проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об’єктів електроенергетики, відповідно до окремих рішень НКРЕ, що були прийняті до запровадження стимулюючого регулювання, менше вартості активів, створених при реалізації зазначених проектів, помноженої на регуляторну норму доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, то сума відшкодування ліцензіату витрат з повернення основної суми кредиту та витрат, пов’язаних з обслуговуванням кредиту, залученого для реалізації проектів будівництва, реконструкції чи модернізації об’єктів електроенергетики, відповідно до окремих рішень НКРЕ, що були прийняті до запровадження стимулюючого регулювання, вважається рівною 0.

  2.28. Прогнозовані амортизація, прибуток на регуляторну базу активів та податок на прибуток розраховуються відповідно до пунктів 2.14 — 2.26 цього розділу з урахуванням прогнозних значень амортизації, суми інвестицій, індексу споживчих цін тощо.

  При цьому:

  прогнозована амортизація на активи регуляторної бази активів, що були отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, у році t розраховується на активи, отримані до попереднього року t-1 включно;

  прогнозована амортизація на активи, що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання, у році t розраховується на активи, сформовані до попереднього року t-1 включно;

 84. прогнозований дохід від плати за реактивну енергію у році t визначається за формулою
 85. , тис. грн,

  (17)

 86. де
 87. -

 88. дохід від плати за реактивну енергію в році регулювання t-1, тис. грн без ПДВ.
 89. 2.29. Протягом першого регуляторного періоду ліцензіат має забезпечувати щорічне інвестування в обсягах не менших, ніж річна амортизація та дохід від плати за реактивну енергію, згідно із затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ( z0020-13 ) інвестиційною програмою.

  2.30. Після першого регуляторного періоду ліцензіат має забезпечувати інвестування в обсягах не менших, ніж річна амортизація та дохід від плати за реактивну енергію, проіндексовані на індекс цін виробників промислової продукції, згідно із затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ( z0020-13 ) інвестиційною програмою.

  ІІІ. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

  3.1. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами здійснюється щороку на підставі фактичних даних за попередній рік за формулою

  , тис. грн,

  (18)

 90. де
 91. -

  відхилення уточненого необхідного доходу на рік регулювання t-1 від прогнозованого необхідного доходу на попередній рік t-1, що визначається за формулою

  , тис. грн.

  (19)

  3.2. Уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік t-1 розраховується за формулою

  , тис. грн,

  (20)

 92. де
 93. -

  уточнені операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік t-1, що визначаються за формулою

  ,тис. грн,

  (21)

 94. де
 95. -

  прогнозовані операційні контрольовані витрати, уточнені для років другого та наступних регуляторних періодів з урахуванням базового рівня операційних контрольованих витрат (для першого періоду регулювання ОКВ-уt-2 = ОКВ0), що розраховується за формулою (3) з уточненням економії ЕОКВ-y за формулою

  , тис. грн,

  (22)

 96. де
 97. -

  уточнений фонд оплати праці в році t-2, що визначається відповідно до пункту 2.8 розділу ІІ цього Порядку, тис. грн;

  -

  уточнений фонд оплати праці в попередньому році t-1, що визначається відповідно до пункту 2.8 розділу ІІ цього Порядку, тис. грн;

  -

 98. фактичний індекс цін виробників промислової продукції в попередньому році t-1, %;
 99. -

  встановлений НКРЕ коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання (0 < КУ < 1), відносні одиниці;

  -

 100. зміна кількості умовних одиниць обладнання за попередній рік t-1;
 101. -

 102. кількість умовних одиниць обладнання на початок попереднього року t-1;
 103. -

  уточнені операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік t-1, що визначаються за формулою

  , тис. грн,

  (23)

 104. де
 105. -

 106. фактичний рівень операційних неконтрольованих витрат у попередньому році t-1, тис. грн;
 107. -

  фактичний фонд оплати праці в попередньому році t-1, що визначається відповідно до пунктів 2.6 — 2.8 розділу ІІ цього Порядку, тис. грн;

  -

  фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в попередньому році t-1, відносні одиниці;

  -

  фактична амортизація в попередньому році t-1, розрахована відповідно до пункту 2.14 розділу ІІ цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, створених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

  -

  уточнений прибуток у попередньому році t-1, розрахований відповідно до пункту 2.18 розділу ІІ цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених після переходу до стимулюючого регулювання, вартості вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, суми інвестицій в попередньому році t-1 відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм( z0020-13 ), тис. грн;

  -

  уточнений податок на прибуток підприємств у попередньому році t-1, розрахований відповідно до пункту 2.26 розділу ІІ цього Порядку, тис. грн;

  -

  коригування необхідного доходу за даними виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг у попередньому році t-1, тис. грн, що визначається за формулами

  , тис. грн,

  (24)

 108. якщо
 109. , то

  ,

  (25),

 110. де
 111. КЯ-мt-1-(с)

  -

 112. складові якості послуг для міської (сільської) території, що розраховуються за формулами
 113. , тис. грн,

  (26)

 114. якщо
 115. , то

  ,

  (27)

 116. де
 117. -

  розрахункові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) в електропостачанні для міської (сільської) території на рівнях напруги 0,4 — 20 кВ на рік t-1, які визначаються за формулами

  , хв.,

  (28)

 118. якщо
 119. , то

  (29)

 120. де
 121. -

  базові індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) для міської (сільської) території, які визначаються як середнє значення відповідних фактичних індексів середньої тривалості довгих перерв для міської (сільської) території за останні три роки до переходу до стимулюючого регулювання, хвилин;

  -

 122. встановлені НКРЕ цільові показники якості послуг для міської (сільської) території, хвилин;
 123. -

 124. порядковий номер року t з початку переходу до стимулюючого регулювання;
 125. -

  номер року з початку переходу до стимулюючого регулювання, в якому має бути досягнуто встановленого НКРЕ цільового показника якості послуг;

  -

  фактичні індекси середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні для міської (сільської) території в системі на рівнях напруги 0,4 — 20 кВ за попередній рік t-1, які визначаються за даними форми звітності № 11-НКРЕ (квартальна) «Звіт щодо показників надійності електропостачання», затвердженої постановою НКРЕ від 25 липня 2013 року № 1015, хвилин;

  -

  фактичний роздрібний тариф для споживачів 2 класу напруги у попередньому році t-1, грн/кВт×год;

  -

  фактичний обсяг віддачі електричної енергії споживачам 2 класу напруги в попередньому році t-1 визначається за даними форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»( z1792-12 ), затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 ( z1791-12 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103, тис. кВт×год; хв. — кількість хвилин у році: ;

  -

  встановлений НКРЕ параметр коригування необхідного доходу за недотримання показників якості послуг ( ПК > 1), відносні одиниці;

  -

  коригування необхідного доходу у зв’язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії в попередньому році t-1, тис. грн, що визначається за формулою

  , тис. грн,

  (30)

 126. де
 127. m

  -

  кількість змін тарифів на передачу електричної енергії за регульованим тарифом протягом попереднього року t-1;

  -

  період у попередньому році t-1, протягом якого тарифи на передачу електричної енергії залишалися незмінними;

  -

  тариф на передачу електричної енергії місцевими локальними електричними мережами для споживачів 1 класу напруги, що діяв протягом періоду i в попередньому році t-1, грн/МВт×год;

  -

  тариф на передачу електричної енергії місцевими локальними електричними мережами для споживачів 2 класу напруги, що діяв протягом періоду i в попередньому році t-1, грн/МВт×год;

  -

  різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу, обсягами переданої електричної енергії споживачам 1 класу напруги протягом періоду i в попередньому році t-1, МВт×год, розраховується за формулою

  , МВт×год,

  (31)

 128. де
 129. -

  фактичний обсяг переданої електричної енергії споживачам 1 класу напруги протягом періоду i в попередньому році t-1, МВт. год;

  -

  прогнозований обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії споживачам 1 класу напруги протягом періоду i в році t-1, МВт×год, що визначається за формулою

  , МВт. год,

  (32)

 130. де
 131. -

  річний прогнозований обсяг передачі електричної енергії споживачам 1 класу напруги, передбачений при розрахунку відповідного тарифу на період і у попередньому році t-1, МВт×год;

  -

  фактичний річний обсяг переданої електричної енергії споживачам 1 класу напруги в попередньому році t-1, МВт×год;

  -

  різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу, обсягами переданої електричної енергії споживачам 2 класу напруги протягом періоду i в попередньому році t-1, МВт×год;

  -

  ставка податку на прибуток у попередньому році t-1, відносні одиниці. Аналогічний розрахунок за формулами (31), (32) проводиться за обсягами постачання споживачам 2 класу напруги;

  -

  коригування необхідного доходу відповідно до зобов’язань щодо витрат, пов’язаних із приєднанням у році t-1, що визначаються за формулою

  , тис. грн,

  (33)

 132. де
 133. -

  сума фактичних інвестицій в попередньому році t-1, пов’язана з приєднанням споживачів та виробників до місцевих (локальних) електричних мереж, тис. грн без ПДВ;

  -

  сума отриманої в попередньому році t-1 плати за приєднання споживачів та виробників до місцевих (локальних) електричних мереж, тис. грн без ПДВ;

  -

  сума повернення в попередньому році t-1 фінансової допомоги на приєднання споживачів та виробників до місцевих (локальних) електричних мереж, тис. грн;

  -

  сума отриманої в попередньому році t-1 фінансової допомоги на приєднання споживачів та виробників до місцевих (локальних) електричних мереж, тис. грн;

  -

 134. ставка податку на додану вартість у попередньому році t-1, відносні одиниці;
 135. -

  коригування необхідного доходу у зв’язку з прийняттям НКРЕ рішень щодо порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами ( z0408-96 ), затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433, у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні переліку активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

  Начальник управління цінової політики в електроенергетиці

  Р. Кайдаш

  Додаток 1 до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (пункт 1.4)

  ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК операційних контрольованих витрат

  № з/п

  Статті витрат

 136. тис. грн
 137. 1

  Аудиторські послуги

  2

  Виробничі послуги

  3

  Водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

  4

  Впровадження та обслуговування програмного забезпечення

  5

  Електроенергія для господарських потреб

  6

  Інвентаризація землі

  7

  Консультаційні, інформаційні послуги

  8

  Ліцензійний супровід з програмного забезпечення

  9

  Оголошення в ЗМІ (не пов’язані з вимогами нормативно-правових актів)

 138. 10
 139. Опалення

 140. 11
 141. Операційна оренда основних засобів, інших необоротних активів виробничого призначення

 142. 12
 143. Оплата праці

 144. 13
 145. Оформлення права власності

 146. 14
 147. Охорона

 148. 15
 149. Пально-мастильні матеріали

 150. 16
 151. Передплата спеціалізованих періодичних видань

 152. 17
 153. Поліграфічні, друкарські послуги

 154. 18
 155. Послуги депозитарію, зберігача

 156. 19
 157. Послуги зв'язку

 158. 20
 159. Послуги з друку рахунків

 160. 21
 161. Послуги зі зняття показників лічильників

 162. 22
 163. Послуги реєстратора

 164. 23
 165. Послуги сторонніх організацій

 166. 24
 167. Представницькі витрати

 168. 25
 169. Передплата спеціалізованих періодичних видань

 170. 26
 171. Проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей

 172. 27
 173. Проведення річних зборів

 174. 28
 175. Проведення конференцій, семінарів, ділових зустрічей

 176. 29
 177. Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

 178. 30
 179. Сировина і основні матеріали

 180. 31
 181. Службові відрядження

 182. 32
 183. Страхування

 184. 33
 185. Транспортні послуги сторонніх організацій

 186. 34
 187. Утримання, експлуатація та ремонт

 188. 35
 189. Утримання пунктів медичного огляду, медичної допомоги та профілактики працівників

 190. 36
 191. Чистка трас

 192. 37
 193. Юридичні послуги

 194. 38
 195. Інші (розшифрувати)

  Додаток 2 до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами шляхом застосування стимулюючого тарифного регулювання (пункт 1.4)

  ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК операційних неконтрольованих витрат

  № з/п

  Статті витрат

  1

  Відрахування коштів первинним профспілковим організаціям (враховується на рівні 0,3 % від ФОП-nt з подальшим уточненням відповідно до ФОП-уt)

  2

  Врегулювання спорів у судових органах

  3

  Екологічний податок

  4

  Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

  5

  Збір за користування радіочастотним ресурсом України

  6

  Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

  7

  Збір за спеціальне використання води

  8

  Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

  9

  Обов'язкове страхування працівників

 196. 10
 197. Оголошення в ЗМІ (відповідно до вимог нормативно-правових актів)

 198. 11
 199. Охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього природного середовища (враховується на рівні 1 % від ФОП-ntз подальшим уточненням відповідно до ФОП-уt)

 200. 12
 201. Плата за використання електричних мереж інших ліцензіатів-передавачів-1

 202. 13
 203. Плата за землю

 204. 14
 205. Плата за спільне використання технологічних електричних мереж

 206. 15
 207. Повірка лічильників

 208. 16
 209. Отримання ліцензій та спеціальних дозволів

 210. 17
 211. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  В суботу в Кремлі на годину погасять світло

  Президент Росії вперше візьме участь в екологічній акції Година землі в суботу на годину буде вимкнене освітлення Кремля, повідомив РІА Новости прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

  Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2014 рік, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 р. за № 2105/24637 Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2014 рік

  Як довести, що ми — українці?

  Нинішній рік для Тернопільського обласного краєзнавчого музею ювілейний. У квітні цей культурно-освітній та науково-дослідний заклад святкуватиме 100-річчя від дня заснування.

  На Дніпропетровщині автомобіль впав у річку: четверо загиблих, серед яких троє дітей

  17 грудня, о 8 годині ранку, в Кривому Розі на вулиці Кресівська сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло четверо людей, ще один чоловік отримав травми.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Чувствуется истинная забота о ближних. Благодаря столь интересному интернет порталу, наконец, надумался.

  Этот сайт суперовый! работал на нем довольно чуть ли не по три раза на день. Этот интернет сайт ожидает светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими новыми работами почаще! Действуйте!

  Как много актуальной информации. Большущее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы умнички.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66