Жилищный адвокат

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, Національний банк УкраїниПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 1. 05.07.2013  № 266
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 р. за № 1265/23797

  Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

  Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України"( 679-14 ), з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України( z0353-03 ), затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (зі змінами), що додаються.

  2. Генеральному економічному департаменту після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і підрозділів центрального апарату Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв’язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

  3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

  4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

  Голова

  І. В. Соркін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 05.07.2013  № 266

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2013 р. за № 1265/23797

  ЗМІНИ до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України ( z0353-03 )

  I. У додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України( z0353-03 ):

  1. У розділі 1:

  1) колонку 3 рядка 3 таблиці пункту 5 пояснення щодо заповнення форми № 363-Н( z0353-03 ) "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" після цифр "145" доповнити цифрами ", 146";

  2) у формі № 505( z0353-03 ) "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов’язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" та поясненні щодо її заповнення:

  у порядку подання форми слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

 3. колонку 20 "Види економічної діяльності" у таблиці форми виключити;
 4. абзац сорок третій пункту 2 пояснення виключити.
 5. У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий — п’ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами сорок третім — п’ятдесят третім;

  3) абзац п’ятдесят третій пояснення щодо заповнення форми № 551( z0353-03 ) "Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи" викласти в такій редакції:

  "Рядок 5.3 — зазначається код порушника (банку, філії або відділення) згідно з Довідником власних підрозділів банків DPTLIST, а для небанківських фінансових установ (фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку, філії, відділення, об’єкта поштового зв’язку тощо) згідно з Довідником підрозділів небанківських фінансових установ, що одержали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій Company.dbf (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5), — 20 знаків";

  4) у формі № 682( z0353-03 ) "Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій" та поясненні щодо її заповнення:

 6. порядок подання та таблицю форми викласти в такій редакції:
 7. "Форма № 682( z1265-13 BF781.doc ) (місячна) Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій";

 8. у поясненні:
 9. абзац двадцятий пункту 7 виключити.
 10. У зв’язку з цим абзаци двадцять перший — тридцять третій уважати відповідно абзацами двадцятим — тридцять другим;

 11. у пункті 10:
 12. доповнити підпункт "ґ" новим абзацом такого змісту:
 13. "76 — порушення нормативно-правових актів Національного банку, що призвели до подання до Національного банку статистичної звітності (крім звітності про валютні операції), у якій виявлено випадки перекручення даних";

  в абзаці двадцять першому підпункту "д" цифри "100" замінити цифрами "00";

 14. в абзаці четвертому пункту 13 цифри "100" замінити цифрами "00".
 15. 2. У розділі 2:

  1) у пункті 4 пояснення щодо заповнення форми № 200( z0353-03 ) "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу":

  в абзацах восьмому та десятому після слів "дані про" слово "здійснені" виключити, а після слова "відповідає" слова "коду "Операція здійснена" замінити словами "кодам "Операція здійснена" або "Операція не здійснена у зв’язку з відмовою учасника операції від її проведення)";

  2) у формі № 201( z0353-03 ) "Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку" та поясненні щодо її заповнення:

  у колонці 2 рядка 6 частини ІІ таблиці форми слова "моніторинг (відстеження)" замінити словами "відстеження (моніторинг)";

 16. у поясненні:
 17. в абзаці п’ятому пункту 5 слова "моніторинг (відстеження)" замінити словами "відстеження (моніторинг)";

  в абзаці дванадцятому пункту 6 слова "моніторинг (відстеження)" замінити словами "відстеження (моніторинг)";

  3) у формі № 302( z0353-03 ) "Звіт про класифікацію кредитних операцій" та поясненні щодо її заповнення:

 18. у таблиці форми:
 19. у розділі І:
 20. назву розділу викласти в такій редакції:
 21. "Операції на міжбанківському ринку, усього (рядки 1+2+3)";

 22. рядки 2 та 2.1 виключити.
 23. У зв’язку з цим рядки 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3 уважати відповідно рядками 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3;

 24. у колонках 4, 6, 8, 10, 12 та 14 рядків 2 та 3 проставити знак "Х";
 25. колонку 2 рядка 4 викласти в такій редакції:
 26. "Фактично сформований резерв за операціями на міжбанківському ринку, усього (рядки 4.1 + 4.2)";

 27. рядок 4.2 виключити.
 28. У зв’язку з цим рядок 4.3 уважати рядком 4.2;

 29. у розділі ІІ:
 30. у колонках 4, 6, 8, 10, 12 та 14 рядків 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2 та 5.3 проставити знак "Х";

 31. у розділі ІІІ:
 32. у колонці 2 рядка, наступного за рядком ІІІ, слово "Усього" виключити;
 33. після рядка ІІІ доповнити таблицю трьома новими рядками такого змісту:
 34. "

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 35. 10
 36. 11
 37. 12
 38. 13
 39. 14
 40. IV

  Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, із них:

  1

 41. у банках-нерезидентах
 42. 2

  Фактично сформований резерв за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках

  ";

 43. пояснення щодо заповнення форми викласти в такій редакції:
 44. "Пояснення щодо заповнення форми № 302 Звіт про класифікацію кредитних операцій

  1. Звіт передбачає надання даних про класифікацію кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за такими операціями відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями( z0231-12 ), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року № 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 (далі — Положення).

  2. Інформація за кредитними операціями надається в розрізі всіх видів кредитних операцій, операцій з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, уключаючи нараховані за всіма цими операціями доходи. Інформація у звіті відображається на перше число місяця, наступного за звітним.

  3. Підсумкові дані рядків I, II та IV цього звіту використовуються для розрахунку резервів за формою № 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями".

  4. Звіт складається в національній валюті (у копійках). Заборгованість за кредитними операціями, яка обліковується на балансі в іноземній валюті, відображається у звіті в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

  5. Розподіл заборгованості додатково здійснюється в розрізі параметрів "код валюти" (R030), "резидентність" (K030), "тип контрагента" (K150), "вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

  6. Зазначена інформація використовується для розрахунку розміру резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за окремими видами валют та у зведеній формі за всіма валютами в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

  I. Операції на міжбанківському ринку

  Під час складання звіту за рядками 1.1 — 1.4 ураховуються:

  кредити та фінансовий лізинг, що надаються банками іншим банкам і обліковуються за балансовими рахунками 1600А, 1607 та за балансовими рахунками розділу 15 групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України( z0918-04 ), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517, зі змінами (далі — План рахунків), а саме: 1520 — 1525, 1526КА, 1527, 1528, 1529;

  депозити, що розміщені в інших банках та обліковуються за балансовими рахунками розділу 15 "Кошти в інших банках" Плану рахунків, а саме: 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519.

  Дані за операціями на міжбанківському ринку з розподілом за групами країн надаються за параметрами клієнтів.

  Рядок 1 — зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2, 1.3 і 1.4 у відповідних колонках 3 — 14.

  Рядок 2 — зазначається загальна сума позабалансових гарантій, поручительств, акредитивів та акцептів, що надані банкам та обліковуються за рахунками 9000 — 9003 Плану рахунків.

  Рядок 3 — зазначається загальна сума позабалансових зобов’язань з кредитування, що надані банкам та обліковуються за рахунком 9100 Плану рахунків( z0918-04 ).

  Колонка 3 — зазначається загальна сума заборгованості за операціями на міжбанківському ринку.

  Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5, 7, 9, 11 та 13.

  Колонка 4 — зазначається загальна сума нарахованих доходів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за балансовими рахунками 1508, 1509, 1518, 1519, 1528, 1529 Плану рахунків.

  Дані колонки 4 дорівнюють сумі даних колонок 6, 8, 10, 12 та 14.

  Рядок 4 — зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за балансовими рахунками 1590, 3690 Плану рахунків, яка зазначена в рядках 1, 2, 3 і 4 цього розділу.

  Рядок 4.1 — зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, фінансовим лізингом, депозитами, що обліковується за балансовим рахунком 1590 Плану рахунків ( z0918-04 ).

  Рядок 4.2 — зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам, що обліковується за балансовим рахунком 3690 Плану рахунків.

  Колонка 3 — зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за балансовими рахунками 1590, 3690 Плану рахунків.

  Колонки 5, 7, 9, 11, 13 — зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією якості заборгованості за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за балансовими рахунками 1590, 3690 Плану рахунків( z0918-04 ).

  II. Операції з клієнтами

  Під час складання звіту за кредитами, що надаються банками за операціями з клієнтами, ураховуються балансові рахунки розділів 20, 21, 22, 26А Плану рахунків( z0918-04 ).

  Рядок 1 — зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2 цього розділу в колонках 3 — 14.

  Рядок 1.1 — 210 "Кредити, що надані органам державної влади" (балансові рахунки 2102, 2103, 2105, 2106КА, 2107, 2108, 2109 Плану рахунків), 212 "Іпотечні кредити, що надані органам державної влади" (балансові рахунки 2122, 2123, 2125, 2126КА, 2127, 2128, 2129 Плану рахунків).

  Рядок 1.2 — 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (балансові рахунки 2112, 2113, 2115, 2116КА, 2117, 2118, 2119 Плану рахунків), 213 "Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (балансові рахунки 2132, 2133, 2135, 2136КА, 2137, 2138, 2139 Плану рахунків).

  Рядок 2 — зазначається загальна сума даних рядків 2.1 — 2.7 цього розділу в колонках 3 — 14.

  Рядок 2.1 — "Кошти, що надані за овердрафтом" (балансові рахунки 2600А, 2605А, 2607, 2650А, 2655А, 2657 Плану рахунків).

  Рядок 2.2 — 201 "Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання" (балансові рахунки 2010, 2016КА, 2018 Плану рахунків).

  Рядок 2.3 — 202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання" (балансові рахунки 2020, 2026КА, 2027, 2028, 2029 Плану рахунків).

  Рядок 2.4 — 203 "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання" (балансові рахунки 2030, 2036КА, 2037, 2038, 2039 Плану рахунків).

  Рядок 2.5 — 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання" (балансові рахунки 2062, 2063, 2065, 2066КА, 2067, 2068, 2069 Плану рахунків).

  Рядок 2.6 — 207 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання" (балансові рахунки 2071, 2075, 2076КА, 2077, 2078, 2079 Плану рахунків).

  Рядок 2.7 — 208 "Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання" (балансові рахунки 2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087, 2088, 2089 Плану рахунків ( z0918-04 )).

  Дані за кредитами з розподілом суб’єктів господарювання на державні та недержавні підприємства надаються за параметром інституційного сектору економіки К074.

  Рядок 3 — зазначається сума даних рядків 3.1 — 3.5 цього розділу в колонках 3 — 14.

  Рядок 3.1 — 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам" (балансові рахунки 2202, 2203, 2205, 2206КА, 2207, 2208, 2209 Плану рахунків).

  Рядки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

  Рядок 3.2 — 221 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам" (балансові рахунки 2211, 2215, 2216КА, 2217, 2218, 2219 Плану рахунків).

  Рядок 3.3 — 222 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (балансові рахунки 2220, 2226КА, 2227, 2228, 2229 Плану рахунків).

  Рядок 3.4 — 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (балансові рахунки 2232, 2233, 2235, 2236КА, 2237, 2238, 2239 Плану рахунків).

  Рядки 3.4.1, 3.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

  Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є кілька видів іпотеки, то слід проставляти значення параметра (S032) того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою.

  Рядок 3.5 — "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (балансові рахунки 2620А, 2625А, 2627 Плану рахунків( z0918-04 )).

  Рядок 4 — зазначається загальна сума даних рядків 4.1 — 4.3 цього розділу у відповідних колонках 3 — 14.

  Рядок 4.1 — позабалансові зобов’язання за гарантіями, що надані органам державної влади (рахунки 9020, 9023 Плану рахунків).

  Рядок 4.2 — позабалансові зобов’язання за гарантіями, що надані суб’єктам господарювання (рахунки 9020, 9023 Плану рахунків).

  Рядок 4.3 — позабалансові зобов’язання за гарантіями, що надані фізичним особам (рахунки 9020, 9023 Плану рахунків).

  Рядок 5 — зазначається загальна сума даних рядків 5.1 — 5.3 цього розділу у відповідних колонках 3 — 14.

  Рядок 5.1 — позабалансові зобов’язання з кредитування, що надані органам державної влади (рахунки 9122, 9129 Плану рахунків).

  Рядок 5.2 — позабалансові зобов’язання з кредитування, що надані суб’єктам господарювання (рахунки 9122, 9129 Плану рахунків).

  Рядок 5.3 — позабалансові зобов’язання з кредитування, що надані фізичним особам (рахунки 9122, 9129 Плану рахунків( z0918-04 )).

  Колонка 3 — зазначається загальна сума заборгованості за кредитними операціями.

  Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5, 7, 9, 11 та 13.

  Колонка 4 — зазначається загальна сума нарахованих доходів за кредитами.

  Дані колонки 4 дорівнюють сумі даних колонок 6, 8, 10, 12 та 14.

  Рядок 6 — зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з органами державної влади, яка зазначена в рядках 1, 4.1, 5.1 цього розділу (балансові рахунки 2400, 2401, 3690 Плану рахунків).

  Рядок 6.1 — зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані органам державної влади (балансові рахунки 2400, 2401 Плану рахунків).

  Рядок 6.2 — зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади (балансовий рахунок 3690 Плану рахунків).

  Рядок 7 — зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями із суб’єктами господарювання, яка зазначена в рядках 2, 4.2, 5.2 цього розділу (балансові рахунки 2400, 2401, 3690 Плану рахунків).

  Рядок 7.1 — зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані суб’єктам господарювання (балансові рахунки 2400, 2401 Плану рахунків).

  Рядок 7.2 — зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб’єктам господарювання (рахунок 3690 Плану рахунків).

  Рядок 8 — зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з фізичними особами, яка зазначена в рядках 3, 4.3, 5.3 цього розділу (балансові рахунки 2400, 2401, 3690 Плану рахунків ( z0918-04 )).

  Рядок 8.1 — зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані фізичним особам (балансові рахунки 2400, 2401 Плану рахунків).

  Рядок 8.2 — зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов’язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам (рахунок 3690 Плану рахунків).

  Колонка 3 — зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями з клієнтами, що обліковується за балансовими рахунками 2400, 2401, 3690 Плану рахунків.

  Колонки 5, 7, 9, 11, 13 — зазначається сума фактично сформованого резерву, що обліковується за балансовими рахунками 2400, 2401, 3690 Плану рахунків.

  III. Заборгованість за кредитними операціями та фінансовими зобов’язаннями

  Зазначається загальна сума даних рядків І та ІІ у відповідних колонках 3 — 14.

  IV. Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках

  Зазначається сума коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, та обліковується за балансовими рахунками 1500А, 1508, 1509 Плану рахунків( z0918-04 ).

  Рядок 1 — зазначається сума коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках-нерезидентах, та обліковується за балансовими рахунками 1500А, 1508, 1509 Плану рахунків.

  Рядок 2 — зазначається сума фактично сформованого резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках (балансовий рахунок 1592 Плану рахунків)";

  4) у формі № 310Д( z0353-03 ) "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" та поясненні щодо її заповнення:

 45. у таблиці форми:
 46. після рядка 2.9 розділу І доповнити таблицю десятьма новими рядками такого змісту:
 47. "

  Код

  А

  Б

  В

  Г

  Д

  Е

  Є

  Ж

  З

  3

  Інші надані кредити, у тому числі на строк:

  3.1

 48. овернайт
 49. 3.2

 50. від 2 до 7 днів
 51. 3.3

 52. від 8 до 21 дня
 53. 3.4

 54. від 22 до 31 дня
 55. 3.5

 56. від 32 до 92 днів
 57. 3.6

 58. від 93 до 183 днів
 59. 3.7

 60. від 184 до 274 днів
 61. 3.8

 62. від 275 до 365 (366) днів
 63. 3.9

 64. понад 365 (366) днів
 65. ".

  У зв’язку з цим рядки 3, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 та 4.9 уважати відповідно рядками 4, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 та 5.9;

 66. після рядка 5.9 доповнити таблицю десятьма новими рядками такого змісту:
 67. "

  Код

  А

  Б

  В

  Г

  Д

  Е

  Є

  Ж

  З

  6

  Інші отримані кредити, у тому числі на строк:

  6.1

 68. овернайт
 69. 6.2

 70. від 2 до 7 днів
 71. 6.3

 72. від 8 до 21 дня
 73. 6.4

 74. від 22 до 31 дня
 75. 6.5

 76. від 32 до 92 днів
 77. 6.6

 78. від 93 до 183 днів
 79. 6.7

 80. від 184 до 274 днів
 81. 6.8

 82. від 275 до 365 (366) днів
 83. 6.9

 84. понад 365 (366) днів
 85. ";

 86. у поясненні:
 87. після абзацу четвертого доповнити преамбулу новим абзацом п’ятим такого змісту:
 88. "У звіті відображаються суми (обсяги) кредитів і процентних ставок за ними з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, коду початкового строку погашення S180, розподілу суми оборотів D020".

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий — шістнадцятий уважати відповідно абзацами шостим — сімнадцятим;

 89. у розділі I:
 90. після абзацу третього доповнити розділ новим абзацом четвертим такого змісту:
 91. "3 (Інші надані кредити) — зазначаються суми, що надані або пролонговані іншим банкам за день з одночасним отриманням еквівалентного за розміром обсягу коштів в іншій валюті від того самого контрагента на однаковий термін погашення та відображаються в бухгалтерському обліку як операції з похідними фінансовими інструментами".

  У зв’язку з цим абзаци четвертий — двадцять п’ятий уважати відповідно абзацами п’ятим — двадцять шостим;

  у першому реченні абзацу п’ятого слова та цифру "3 (Кредити, що отримані від інших банків" замінити словами та цифрою "4 (Кредити, що отримані від інших банків";

 92. в абзаці шостому цифру "4" замінити цифрою"5";
 93. після абзацу шостого доповнити розділ новим абзацом сьомим такого змісту:
 94. "6 (Інші отримані кредити) — зазначаються суми, що отримані або пролонговані іншим банкам за день з одночасним наданням еквівалентного за розміром обсягу коштів в іншій валюті тому самому контрагенту на однаковий термін погашення та відображаються в бухгалтерському обліку як операції з похідними фінансовими інструментами".

  У зв’язку з цим абзаци сьомий — двадцять шостий уважати відповідно абзацами восьмим — двадцять сьомим;

 95. після абзацу двадцять четвертого доповнити розділ новим абзацом двадцять п’ятим такого змісту:
 96. "3 (Інші надані кредити)".

  У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий — двадцять сьомий уважати відповідно абзацами двадцять шостим — двадцять восьмим;

 97. абзаци двадцять шостий та двадцять сьомий викласти в такій редакції:
 98. "4 (Кредити, що отримані від інших банків).

 99. 5 (Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо)";
 100. після абзацу двадцять сьомого доповнити новим абзацом двадцять восьмим такого змісту:
 101. "6 (Інші отримані кредити) — показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 2, 3, 4, 5 та 6 відповідно)".

  У зв’язку з цим абзац двадцять восьмий уважати абзацом двадцять дев’ятим;

 102. у першому реченні абзацу третього розділу II цифри "- 2074" виключити;
 103. 5) у колонці 3 рядка 2 таблиці пункту 7 пояснення щодо заповнення форми № 310( z0353-03 ) "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" цифри "2072, 2073, 2074" виключити;

  6) у формі № 321( z0353-03 ) "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" та поясненні щодо її заповнення:

  у порядку подання форми слова та цифри "до 11 числа після звітного періоду" замінити цифрами та словами "12 числа після звітного періоду до 12 години";

 104. у поясненні:
 105. у таблиці пункту 4:
 106. в абзаці четвертому колонки 3 рядка 1.1 цифри "2072", "2073", "2074" виключити;

 107. колонку 3 рядка 1.2 викласти в такій редакції:
 108. "

  3

  Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків (у тому числі тих, що дорівнюють "0") за зазначеними балансовими рахунками, за винятком рахунків з обліку нарахованих доходів, за місяць за такою формулою:

  ,

 109. де        - середні залишки за кредитами;
 110.            y0 — залишки за кредитами на кінець попереднього місяця;

            y1 — залишки за кредитами на кінець першого дня звітного місяця;

            …

            yn — залишки за кредитами на кінець звітного місяця;

            n — кількість календарних днів звітного місяця

  ";

  колонку 3 рядка 1.3 після слова "місяця" доповнити словами "(з урахуванням амортизації дисконту/премії)";

 111. колонку 3 рядка 1.4 викласти в такій редакції:
 112. "

  3

  Розраховується як співвідношення визнаних процентних доходів за кредитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за кредитами (колонка 2 форми) у процентах річних за такою формулою:

 113. де      P — процентна ставка;
 114.          DD — визнані процентні доходи;

            - cередні залишки за кредитами

  ";

  абзац другий пункту 7 після слів "простроченої заборгованості за кредитами" доповнити словами "визнаних процентних доходів";

  7) у формі № 350Д( z0353-03 ) "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" та поясненні щодо її заповнення:

 115. у таблиці форми:
 116. після рядка 1.8 пункту 1 розділу І доповнити таблицю дев’ятьма новими рядками такого змісту:
 117. "

  Код

  А

  Б

  В

  Г

  Д

  Е

  Є

  Ж

  З

  2

  Інші розміщені депозити,

 118. у тому числі на строк:
 119. 2.1

 120. овернайт
 121. 2.2

 122. до 31 дня
 123. 2.3

 124. від 32 до 92 днів
 125. 2.4

 126. від 93 до 183 днів
 127. 2.5

 128. від 184 до 274 днів
 129. 2.6

 130. від 275 до 365 (366) днів
 131. 2.7

 132. від 366 (367) до 548 (549) днів
 133. 2.8

 134. понад 548 (549) днів
 135. ".

  У зв’язку з цим рядки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 уважати відповідно рядками 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8;

 136. після рядка 3.8 доповнити таблицю дев’ятьма новими рядками такого змісту:
 137. "

  Код

  А

  Б

  В

  Г

  Д

  Е

  Є

  Ж

  З

  4

   

 138. у тому числі на строк:
 139. 4.1

 140. овернайт
 141. 4.2

 142. до 31 дня
 143. 4.3

 144. від 32 до 92 днів
 145. 4.4

 146. від 93 до 183 днів
 147. 4.5

 148. від 184 до 274 днів
 149. 4.6

 150. від 275 до 365 (366) днів
 151. 4.7

 152. від 366 (367) до 548 (549) днів
 153. 4.8

 154. понад 548 (549) днів
 155. ";

 156. у поясненні:
 157. після абзацу п’ятого доповнити преамбулу новим абзацом шостим такого змісту:
 158. "У звіті відображаються суми (обсяги) депозитів (вкладів) і процентних ставок за ними з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, коду початкового строку погашення S180, розподілу суми оборотів D020".

  У зв’язку з цим абзаци шостий — двадцятий уважати відповідно абзацами сьомим — двадцять першим;

 159. у розділі I:
 160. після абзацу другого доповнити розділ новим абзацом третім такого змісту:
 161. "2 (Інші розміщені депозити) — зазначаються суми депозитів, що розміщені та пролонговані в інших банках за день з одночасним залученням еквівалентного за розміром обсягу коштів в іншій валюті від того самого контрагента на однаковий термін погашення та відображаються в бухгалтерському обліку як операції з похідними фінансовими інструментами".

  У зв’язку з цим абзаци третій — двадцятий уважати відповідно абзацами четвертим — двадцять першим;

 162. у першому реченні абзацу четвертого цифру "2" замінити цифрою "3";
 163. після абзацу четвертого доповнити розділ новим абзацом п’ятим такого змісту:
 164. "4 (Інші залучені депозити) — зазначаються суми депозитів, що залучені та пролонговані від інших банків за день з одночасним розміщенням еквівалентного за розміром обсягу коштів в іншій валюті тому самому контрагенту на однаковий термін погашення та відображаються в бухгалтерському обліку як операції з похідними фінансовими інструментами".

  У зв’язку з цим абзаци п’ятий — двадцять перший уважати відповідно абзацами шостим — двадцять другим;

 165. абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
 166. "За підрозділами 2 (Інші розміщені депозити), 3 (Депозити, що залучені від інших банків), 4 (Інші залучені депозити) суми і процентні ставки розраховуються аналогічно до вищенаведеного порядку (з індексами 2, 3 та 4 відповідно)";

  8) у формі № 360( z0353-03 ) "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" та поясненні щодо її заповнення:

  у порядку подання форми слова та цифри "до 11 числа після звітного періоду" замінити цифрами та словами "12 числа після звітного періоду до 12 години";

 167. у поясненні:
 168. у таблиці пункту 4:
 169. колонку 3 рядка 1.1.2 викласти в такій редакції:
 170. "

  3

  Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків (у тому числі тих, що дорівнюють "0") за зазначеними балансовими рахунками, за винятком рахунків з обліку нарахованих витрат, за місяць за такою формулою:

  ,

 171. де    - cередні залишки за депозитами;
 172.        y0 — залишки за депозитами на кінець попереднього місяця;

         y1 — залишки за депозитами на кінець першого календарного дня звітного місяця;

         …

         yn — залишки за депозитами на кінець звітного місяця;

         n — кількість календарних днів звітного місяця

  ";

 173. у колонці 3 рядка 1.1.3:
 174. після слова "місяця" доповнити словами "(з урахуванням амортизації дисконту/премії)";

 175. після цифр "7013" доповнити цифрами ", 7020, 7021";
 176. цифри "702," виключити;
 177. колонку 3 рядка 1.1.4 викласти в такій редакції:
 178. "

  3

  Розраховується як співвідношення визнаних процентних витрат за депозитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за депозитами (колонка 2 форми) у процентах річних за такою формулою:

 179. де    P — процентна ставка;
 180.        DD — визнані процентні витрати;

          - cередні залишки за депозитами

  абзац другий пункту 7 після слів "нарахованих витрат" доповнити словами "визнаних процентних витрат";

  9) у таблиці пункту 7 пояснення щодо заповнення форми № 391( za353-03 ) "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

 181. колонку 3 рядка 13 після цифр "3005" доповнити цифрами ", 3006";
 182. колонку 3 рядка 16 після цифр "3105" доповнити цифрами ", 3106";
 183. колонку 3 рядка 22 після слова "рахунок" доповнити цифрами "4108,";
 184. у колонці 3 рядка 24 цифри та літери "1492КА,", "3191КА," виключити;
 185. у колонці 3 рядка 25 цифри та літери "1493КА,", ", 3291КА" виключити;
 186. 10) форму № 407( za353-03 ) "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів готівки, що здійснюються за допомогою ПТКС" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

  "Форма № 407( z1265-13 BF784.doc ) (квартальна) Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки

  Пояснення щодо заповнення форми № 407 Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки

  1. Звіт подається банками — юридичними особами, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки для подальшого її переказу, та банками — юридичними особами, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу, у розрізі регіонів.

  2. Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

  3. Звіт складається на підставі даних, поданих процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих систем.

  4. У звітності не зазначаються показники щодо кількості платіжних пристроїв і обсяги прийнятої готівки за їх допомогою під час здійснення торговельних операцій з продажу попередньо оплачених послуг [(карток поповнення рахунків мобільного зв’язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою платіжних пристроїв (у тому числі розташованих у пунктах продажу товарів та інших торгових точках).

  5. Банки подають звітність з нульовим показником, якщо за будь-якими показниками немає звітних даних.

  6. Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

  7. Опис параметрів заповнення форми:

  Колонка 2 — зазначається найменування юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

  Колонка 3 — зазначається код за ЄДРПОУ юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

  Колонка 4 — зазначається місцезнаходження юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

  Колонка 5 — зазначаються номер і дата агентського договору, який укладено з банком.

  Колонка 6 — зазначається загальна кількість платіжних пристроїв, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту) на праві власності або інших речових правах (у розрізі агентів).

  Колонка 7 — зазначається загальна сума обсягів готівки, яка прийнята за допомогою платіжних пристроїв, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту) на праві власності або інших речових правах, за звітний період (у розрізі агентів).

  Колонка 8 — зазначається загальна кількість пунктів приймання (робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ), що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту), у розрізі агентів.

  Колонка 9 — зазначається загальна сума прийнятої готівки через пункти приймання, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту), у розрізі агентів.

  Колонки 2 — 5 не заповнюються банками, які мають власні платіжні пристрої та пункти приймання";

  11) у формі № 410( za353-03 ) "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" та поясненні щодо її заповнення:

  порядок подання форми після слів "Департаменту платіжних систем" доповнити словами "Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем";

 187. у таблиці форми:
 188. у колонці 2 рядків 5 та 8 слово "спеціальних" замінити словом "електронних";
 189. рядок 7 викласти в такій редакції:
 190. "

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 191. 10
 192. 11
 193. 7

  2.1.3. Рахунки, на яких обліковуються цільові кошти

  ";

 194. у поясненні:
 195. абзац п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:
 196. "4 вид — інші суб’єкти господарювання, у тому числі юридичні особи";

 197. у пункті 5 слово "спеціальних" замінити словом "електронних";
 198. у пункті 6 слово "спеціального" замінити словом "електронного";
 199. пункти 7 та 8 викласти в такій редакції:
 200. "7. У рядку 6 у відповідних колонках зазначається кількість розподільчих рахунків (рахунків за спеціальним режимом використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України) на балансовому рахунку 2603 (2603/2 — розподільчі рахунки суб’єктів господарювання, відкриті за їх заявами).

  8. У рядку 7 у відповідних колонках зазначається кількість відкритих поточних рахунків, на яких обліковуються цільові кошти";

 201. у пункті 14:
 202. назву пункту викласти в такій редакції:
 203. "14. Кількість рахунків, відкритих клієнтами на відповідних балансових рахунках, визначається за такими рахунками";

 204. у таблиці пункту:
 205. рядок 3 викласти в такій редакції:
 206. "

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 207. 10
 208. 3

  2.1.1. Рахунки, операції за якими здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів

 209. 2520, 2530
 210. 2655, 2605, 2600/4,6, 2650/9
 211. 2655, 2650/9
 212. 2605, 2600/4,6
 213. 2605, 2600/4,6
 214. 2625, 2620/9
 215. 2625, 2620/9
 216. 2625, 2620/9
 217. ";

 218. рядок 5 викласти в такій редакції:
 219. "

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 220. 10
 221. 5

  2.1.3. Поточні рахунки, на яких обліковуються цільові кошти

 222. 2512, 2523, 2544, 2545, 2565, 2571
 223. 2604
 224. 2604
 225. 2604
 226. 2604
 227. Х

 228. 2620/9
 229. Х

  ";

 230. рядок 6 викласти в такій редакції:
 231. "

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 232. 10
 233. 6

  2.1.5. Інші рахунки, операції за якими здійснюються без застосування електронних платіжних засобів **

  2513, 2520, 2530, 2531, 2541, 2542, 2553, 2555, 2560, 2561, 2562, 2570, 2572

 234. 2600/4,6, 2650/9
 235. 2650/9
 236. 2600/4,6
 237. 2600/4,6
 238. 2620/9
 239. 2620/9
 240. 2620/9
 241. ";

 242. рядок 7 викласти в такій редакції:
 243. "

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 244. 10
 245. 7

  2.2. Вкладні (депозитні) рахунки **

 246. 2525, 2546
 247. 2600/7, 2610, 2615, 2650/8, 2651, 2652
 248. 2650/8, 2651, 2652
 249. 2600/7, 2610, 2615
 250. 2600/7, 2610, 2615
 251. 2620/1, 2630, 2635
 252. 2620/1, 2630, 2635
 253. 2620/1, 2630, 2635
 254. ";

 255. виноски викласти в такій редакції:
 256. "*2603/2 — розподільчі рахунки (рахунки за спеціальним режимом використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України);

  **2600/4,6 — поточні рахунки суб’єктів господарювання;

  2600/7 — вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені суб’єктами господарювання за договором банківського вкладу на вимогу;

 257. 2650/8 — кошти на вимогу [вкладні (депозитні) рахунки] небанківських фінансових установ;
 258. 2650/9 — кошти на вимогу (поточні рахунки) небанківських фінансових установ;
 259. 2620/1 — вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені фізичними особами за договором банківського вкладу на вимогу;

 260. 2620/9 — поточні рахунки фізичних осіб;
 261. *** зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків — вкладних (депозитних) рахунків, відкритих банками фізичним особам з урахуванням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) для накопичення заощаджень на виплату пенсії;

  **** зазначається кількість рахунків, ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування (без застосування електронних платіжних засобів), з числа поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, що відкриті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 4 — 7 у відповідній колонці;

  ****** зазначається кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3 — 6 у відповідній колонці. Сума даних рядків 11 та 12 дорівнює даним рядка 2;

  ******* зазначається кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядку 7 у відповідній колонці. Сума даних рядків 13 та 14 дорівнює даним рядка 7";

  12) у порядку подання форми № 500( za353-03 ) "Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою" та в абзаці сьомому пояснення щодо її заповнення слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

  13) у порядку подання форми № 501( za353-03 ) "Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою" та в абзаці другому пояснення щодо її заповнення слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

  14) у порядку подання форми № 502( za353-03 ) "Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами" слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

  15) у формі № 503( za353-03 ) "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

  у порядку подання форми слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

 262. у поясненні:
 263. абзац п’ятнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:
 264. "У разі анулювання територіальним управлінням Національного банку України реєстрації договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом востаннє звітність подається за період, у якому відбулось анулювання реєстрації (завершення розрахунків) за договором";

 265. у пункті 4:
 266. абзац п’ятий виключити.
 267. У зв’язку з цим абзаци шостий — шістдесят шостий уважати відповідно абзацами п’ятим — шістдесят п’ятим;

 268. в абзаці дванадцятому цифру та літеру "+ 5а" виключити;
 269. абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 270. "До нарахованих процентних платежів не належать процентні платежі, які включені до планових (рядок 8), прострочених (рядки 2, 19) або достроково сплачених (рядок 13.1) процентних платежів";

 271. абзаци сорок перший та сорок другий доповнити словами ", у тому числі прощення боргу";
 272. в абзаці п’ятдесятому цифри та літеру "+ 22а" виключити;
 273. в абзаці п’ятдесят другому слова "з початку року" виключити;
 274. абзац шістдесятий доповнити словами ", у тому числі анулювання реєстраційного свідоцтва";
 275. після абзацу шістдесят першого доповнити пункт новим абзацом шістдесят другим такого змісту:
 276. "Код стану розрахунків 2 зазначається в разі здійснення/продовження розрахунків з іноземним кредитором відповідно до графіка погашення заборгованості та/або в разі порушення строків розрахунків незалежно від закінчення строку дії договору".

  У зв’язку з цим абзаци шістдесят другий — шістдесят п’ятий уважати відповідно абзацами шістдесят третім — шістдесят шостим;

 277. в абзаці шістдесят п’ятому слово "зазначенням" замінити словом "позначкою";
 278. 16) у формі № 504( za353-03 ) "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо заповнення:

  у порядку подання форми слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

 279. абзац п’ятий пункту 2 пояснення викласти в такій редакції:
 280. "Якщо територіальне управління Національного банку України анулювало реєстрацію договору про залучення кредиту або відбулося завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом, то звітність востаннє подається за період, що передує періоду, у якому відбулось анулювання реєстрації (завершено розрахунки) за договором.";

  17) у поясненні щодо заповнення форми № 525( za353-03 ) "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну":

 281. доповнити пункт 6 після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:
 282. "Дані колонок 5, 7 не включаються до даних колонок 6, 8 (за переказами за межі України) і дані колонок 6, 8 не включаються до даних колонок 5, 7 (за операціями з надходження переказів в Україну)".

  У зв’язку з цим абзаци сьомий — дев’ятий уважати відповідно абзацами восьмим — десятим;

  18) у поясненні щодо заповнення форми № 527( za353-03 ) "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти":

 283. в абзацах тринадцятому — п’ятнадцятому цифри "1.5.6" замінити цифрами "1.5.7";
 284. в абзацах тридцять восьмому, тридцять дев’ятому цифри "2.5.6" замінити цифрами "2.5.7";

  19) у формі № 531( za353-03 ) "Звіт про резидентів — суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" та поясненні щодо її заповнення:

 285. у таблиці форми:
 286. у колонці 7 літери "ВМД" замінити літерами "МД";
 287. у виносці літери "ВМД" замінити літерами "МД", а слово "вантажна" виключити;

 288. у пункті 7 пояснення:
 289. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 290. "Колонка 4 (Вид економічної діяльності) — зазначається вид економічної діяльності згідно із секцією Національного класифікатора України ДК 009:2010 ( va457609-10 )Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)( va457609-10 ), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (kl_k112.dbf), — 1 знак";

 291. в абзаці восьмому слово "вантажних" виключити;
 292. в абзацах восьмому, дев’ятому, дев’ятнадцятому та тридцять третьому літери "ВМД" замінити літерами "МД";

  20) у формі № 536( za353-03 ) "Звіт про операції з банківськими металами" та поясненні щодо її заповнення:

 293. у колонці 2 таблиці форми:
 294. рядок 1 викласти в такій редакції:
 295. "Увезено в Україну, усього за місяць";

 296. рядок 8 викласти в такій редакції:
 297. "Вивезено з України, усього за місяць";

 298. у поясненні:
 299. у пункті 1 слова "які ввозили та вивозили" замінити словами "які ввозили в Україну та вивозили з України";

 300. пункт 6 після слів "або продаж" доповнити словами "банківського металу";
 301. пункт 7 викласти в такій редакції:
 302. "7. Середньозважений курс розраховується лише для рядків 2 — 7 для обсягів операцій, що зазначаються в колонках 4 та 8. Обсяги операцій, зазначені в колонках 5 та 6, у розрахунку середньозваженого курсу не використовуються";

  21) у формі № 538( za353-03 ) "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" та поясненні щодо її заповнення:

 303. у таблиці форми:
 304. у колонці 13 літери "ВМД" замінити літерами "МД";
 305. у виносці літери "ВМД" замінити літерами "МД", а слово "вантажна" виключити;

 306. у поясненні:
 307. пункт 3 після слів "за користування кредитом" доповнити словами "(крім товарних кредитів)";

 308. у пункті 4 літери "ВМД" замінити літерами "МД";
 309. у пункті 8:
 310. після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 311. "08 — куплено для погашення товарного кредиту та відсотків за ним".

  У зв’язку з цим а

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  В суботу в Кремлі на годину погасять світло

  Президент Росії вперше візьме участь в екологічній акції Година землі в суботу на годину буде вимкнене освітлення Кремля, повідомив РІА Новости прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

  Час роздумів минув

  Нещодавно Україна підписалаугоду між компаніями Shell і Надра Юзівська про розподіл продукції від можливоговидобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях.Прогнозні ...

  Вірастюк і команда силачів встановили новий рекорд України

  Вісім українських богатирів на чолі з володарем титулу Найсильніший чоловік світу Василем Вірастюком встановили новий рекорд України за 2 хвилини 30 секунд протягли навантажений кар'єрний самосвал ...

  Щодо проекту Положення про Всеукраїнський конкурс "Моральний вчинок", Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі

  З метою сприяння реалізації Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 ), затвердженої Законом України від 05.03.2009 № 1065-VI, Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 — 2015 роки( 41-2009-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41, та популяризації духовних, моральних надбань, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, підвищення правової культури підростаючого покоління України, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі ВИРІШИЛА:

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Просто замечательный! Хорошенький сайтик! Классно! Всё очень удобно и просто. Спасибочки за профессиональный интернет портал!

  Привет!. Абсолютно случайно набрел на этот интернет проект, чему сильно рад и доволен! С удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!

  Благодарим всех, от кого зависит существование сайта.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66