Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В.М. Корецького, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 28.10.2013  № 2241/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2013 р. за № 1819/24351

  Про затвердження Порядку проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького

  Відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149( 1149/2008 ) «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 611-р( 611-2013-р ) «Про затвердження плану заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права» НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького, що додається.

  2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н. А.) забезпечити виконання та державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

  Міністр

  О. Лукаш

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 28.10.2013  № 2241/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2013 р. за № 1819/24351

  ПОРЯДОК проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького

  I. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького (далі — Конкурс), його організаційне, методичне забезпечення, порядок участі в Конкурсі і визначення переможців.

  2. Метою Конкурсу є підвищення рівня правових знань студентської молоді, зокрема у сфері європейського права з прав людини; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді.

  3. Конкурс проводиться серед команд студентів вищих навчальних закладів України, що здобувають кваліфікацію за напрямами підготовки «Правознавство» (галузь знань «Право») та «Міжнародне право» (галузь знань «Міжнародні відносини»), а також серед команд студентів вищих навчальних закладів інших держав, які здобувають юридичну освіту (далі — команди-учасниці).

  4. Основними завданнями Конкурсу є:

 3. підвищення інтересу до поглибленого вивчення фахових дисциплін;
 4. стимулювання до застосування здобутих теоретичних знань на практиці, вироблення практичних навичок застосування норм європейського права з прав людини;

  виявлення, розвиток обдарованих студентів, надання їм допомоги у проходженні стажувань, працевлаштування за обраною професією;

 5. формування творчого покоління молодих науковців та практиків у юридичній сфері;
 6. набуття практичного досвіду під час спілкування з практикуючими юристами, забезпечення правового наступництва поколінь;

 7. підвищення позитивного іміджу правничої професії в Україні.
 8. 5. Організатором Конкурсу є Міністерство юстиції України (далі — Мін’юст України); координаторами Конкурсу є Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України та Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.

  6. Організатор Конкурсу забезпечує контроль за дотриманням вимог цього Порядку при проведенні всіх турів Конкурсу.

  7. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, а для оцінювання результатів — журі.

  8. Конкурс проводиться у два тури: письмовий (заочна форма змагання) та усний (очна форма змагання).

  9. Місце проведення усного туру Конкурсу визначається організатором Конкурсу відповідно до результатів розгляду пропозицій вищих навчальних закладів, наукових установ, направлених йому не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення усного туру Конкурсу.

  10. Кількісний склад команди-учасниці Конкурсу — три особи. Заміна членів команд-учасниць не допускається. Нез’явлення команди-учасниці в зареєстрованому складі для участі в усному турі Конкурсу є підставою для її дискваліфікації. За наявності поважних причин (хвороба, форс-мажорні обставини), які мають бути документально підтверджені та доведені до відома організаційного комітету до початку усного туру Конкурсу, за рішенням організаційного комітету допускається заміна членів команд-учасниць або участь у Конкурсі команди у складі одного чи двох членів. Посвідчення заявленої особи члена команди-учасниці здійснюється за пред’явленням студентського квитка.

  11. Мовами проведення Конкурсу є українська та англійська. Завдання письмового туру Конкурсу командами-учасницями виконуються українською або англійською мовою на власний вибір. У разі участі в усному турі Конкурсу команд-учасниць, члени яких вільно володіють обома мовами, рішення про застосування мови приймає журі; у разі участі в усному турі Конкурсу команд-учасниць, члени яких не володіють українською мовою, застосовується англійська мова. Відсутність рівня володіння жодною з мов проведення Конкурсу, достатнього для участі в Конкурсі, є підставою для дискваліфікації команди-учасниці в будь-якому з турів Конкурсу.

  II. Проведення Конкурсу

  1. Дата початку реєстрації команд-учасниць визначається організатором Конкурсу, але не пізніше ніж за 35 календарних днів до проведення Всеукраїнського тижня права. Реєстрація команд-учасниць проводиться упродовж 10 календарних днів з дати початку реєстрації. Координатори Конкурсу забезпечують повідомлення про початок реєстрації для участі у Конкурсі, строк та електронну адресу для подання заявки на власних сайтах та в засобах масової інформації.

  2. Реєстрація команд-учасниць забезпечується координаторами Конкурсу в електронній формі.

  3. Процедура реєстрації команд-учасниць полягає в поданні координаторам Конкурсу заявки на участь у Міжнародному правничому конкурсі імені В. М. Корецького за формою, що додається, та отриманні повідомлення про надходження заявки і присвоєння команді-учасниці персонального реєстраційного номера. Обробка заявок здійснюється у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних»( 2297-17 ). З дати отримання повідомлення про надходження заявки і присвоєння персонального реєстраційного номера команда допускається до участі у Конкурсі.

  4. Заявка надсилається координаторам Конкурсу упродовж 10 календарних днів з дати початку реєстрації (останній день подання заявки — до 23:59 GMT+2) на електронну адресу, зазначену в повідомленні координаторів Конкурсу, з поміткою «На Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корецького».

  5. Персональний реєстраційний номер використовується для ідентифікації команди-учасниці під час Конкурсу.

  6. Ідентифікація команди-учасниці у всіх турах Конкурсу здійснюється за персональним реєстраційним номером; оприлюднення інформації про команду-учасницю, яка будь-яким чином може вплинути на об’єктивність та неупередженість проведення Конкурсу (наприклад, зазначення найменування навчального закладу, який представляє команда-учасниця), забороняється.

  7. Упродовж доби з дати закінчення реєстрації координаторами Конкурсу забезпечується направлення командам-учасницям в електронному вигляді фабули та завдання Конкурсу.

  8. Упродовж п’яти календарних днів з дати направлення фабули та завдання Конкурсу команда-учасниця має право направити координаторам Конкурсу на вказану ними електронну адресу до трьох запитань щодо фабули та завдань Конкурсу. Координатори зобов’язані надати вичерпні відповіді із забезпеченням рівності прав команд-учасниць. Відповіді на запитання команд-учасниць оприлюднюються на веб-сайтах організатора та координаторів Конкурсу.

  9. Письмовий тур проводиться протягом 14 календарних днів з дати направлення фабули та завдання Конкурсу командам-учасницям.

  10. Оцінювання робіт команд-учасниць у письмовому турі та на всіх етапах усного туру здійснює журі Конкурсу шляхом заповнення формулярів за критеріями оцінювання, визначеними у розділі VІ цього Порядку. Організаційним комітетом забезпечується підрахунок, складання рейтингу та інформування команд-учасниць щодо результатів оцінювання робіт команд-учасниць у письмовому турі та на всіх етапах усного туру Конкурсу.

  11. Організаційним комітетом забезпечується оприлюднення на веб-сайтах організатора, координаторів Конкурсу рейтингу команд-учасниць письмового туру Конкурсу за персональними реєстраційними номерами не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня його завершення.

  12. В усному турі беруть участь 8 команд-учасниць Конкурсу з найвищим рейтингом, складеним за результатами оцінювання робіт команд-учасниць, які взяли участь у письмовому турі.

  13. Усний тур проводиться в день (дні), визначений (визначені) організатором Конкурсу, у рамках Всеукраїнського тижня права, про що повідомляється не пізніше ніж за 5 календарних днів до його проведення.

  14. В усному турі Конкурсу вищий навчальний заклад представляє одна команда-учасниця. У разі участі в письмовому турі Конкурсу кількох команд-учасниць, що представляють один вищий навчальний заклад, до участі в усному турі допускається одна команда-учасниця з рейтингом, вищим порівняно з іншими. До участі в усному турі Конкурсу допускається кілька команд-учасниць, що представляють один вищий навчальний заклад, лише у випадку однакового рейтингу за результатами письмового туру Конкурсу.

  15. Переможцями Конкурсу вважаються команди-учасниці, нагороджені дипломами I, II та III ступенів. У разі втрати диплома він не поновлюється і дублікат не видається. Організатор Конкурсу видає довідку про участь у Конкурсі за запитом.

  16. За результатами проведення Конкурсу також визначаються переможці командної першості в номінації «Краща письмова робота» та в особистій першості в номінації «Кращий оратор» шляхом простого голосування членів журі.

  17. Організаційним комітетом забезпечується оприлюднення на веб-сайтах організатора, координаторів Конкурсу результатів проведення Конкурсу.

  ІІІ. Фабула Конкурсу та завдання до неї

  1. Фабула Конкурсу — хронологічний послідовний виклад правової ситуації, який у подальшому пов'язаний з вирішенням правової проблеми за матеріалами наведених обставин. Розробка фабули Конкурсу та завдань до неї забезпечується координаторами Конкурсу.

  2. Для складання фабули, завдання Конкурсу координатори Конкурсу можуть залучати фахівців у галузі європейського права з прав людини, які забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошеність до часу оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом журі, категорично забороняється.

  3. Фабула та завдання до неї оприлюднюються на веб-сайтах організатора, координаторів Конкурсу.

  4. Фабула використовується в обох турах Конкурсу.

  5. Завдання до фабули поділяються на обов’язкове та факультативне. Виконання обов’язкового завдання є необхідною умовою участі команди-учасниці в обох турах Конкурсу. Виконання факультативного завдання не є обов’язковою умовою участі команди-учасниці в обох турах Конкурсу, але впливає на рейтинг команди-учасниці та враховується під час оцінювання роботи команди-учасниці щодо виконання обов’язкового завдання. Виконання факультативного завдання не погіршує рейтинг команди-учасниці, отриманий за результатами виконання обов’язкового завдання.

  6. Команди-учасниці не можуть змінювати фабулу Конкурсу та виходити за її межі, у тому числі доповнювати умови фабули, довільно їх інтерпретувати, змінювати надані у фабулі факти, надавати докази, що розширюють або іншим чином змінюють фабулу. Не є зміною фабули Конкурсу чи виходом за її межі використання командами-учасницями міжнародних договорів, національного законодавства, судової практики.

  ІV. Письмовий тур Конкурсу

  1. Письмовий тур Конкурсу полягає у виконанні командами-учасницями завдання до фабули Конкурсу. Виконання завдання допускається будь-якою з мов Конкурсу.

  2. Виконані завдання направляються командами-учасницями Конкурсу на електронну адресу, вказану координаторами Конкурсу в повідомленні про реєстрацію для участі в Конкурсі, упродовж 14 календарних днів з дати початку Конкурсу (останній день направлення виконаного письмового завдання — до 23:59 GMT+2). Виконані завдання ідентифікуються командою-учасницею Конкурсу за персональним реєстраційним номером; зміст роботи не повинен містити жодних вказівок чи інформації, що в будь-який спосіб може ідентифікувати команду-учасницю.

  3. Письмовий тур проходить винятково в електронній формі; виконані завдання направляються електронною поштою.

  4. Виконані письмові завдання формуються командою-учасницею Конкурсу в один файл формату «.doc», який включає: титульну сторінку, на якій проставляється лише персональний реєстраційний номер команди-учасниці; виконане обов’язкове завдання; виконане факультативне завдання (за бажанням); перелік використаних джерел, що оформляється згідно з правилами бібліографічного опису.

  5. До виконаного обов’язкового завдання застосовуються вимоги: обсяг не повинен перевищувати 40 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5); до факультативного завдання застосовуються такі ж вимоги.

  6. Виконані письмові завдання використовуються командами-учасницями Конкурсу в усному турі.

  V. Усний тур Конкурсу

  1. Усний тур Конкурсу полягає в імітації судового засідання в навчальному форматі, аналогічному провадженню в Європейському суді з прав людини.

  2. Усний тур Конкурсу проводиться у два етапи:

  І етап — півфінал;

  ІІ етап — фінал.

  3. Півфінал усного туру Конкурсу проходить у чотири відбірні раунди змагань по дві команди-учасниці у кожному, визначені відкритим жеребкуванням серед команд-учасниць. Визначення питання представлення сторін «держави-відповідача» та «заявника» командами-учасницями також визначається відкритим жеребкуванням.

  4. Команди-учасниці розпочинають участь у відбірних раундах та фіналі усного туру Конкурсу з однаковим початковим рейтингом. У разі якщо за результатами відбірних раундів чи фіналу Конкурсу команди-учасниці мають однакові показники у рейтингу, для визначення переможця використовуються результати письмового туру (обов’язкового та факультативного завдання).

  5. У приміщенні проведення кожного з чотирьох раундів півфіналу мають право бути присутніми члени журі та організаційного комітету і дві команди-учасниці. Оприлюднення інформації про перебіг змагань іншим особам, у тому числі членам інших команд-учасниць, забороняється.

  6. У ході відбірних раундів команди-учасниці згідно з результатами відкритого жеребкування представляють позиції «заявника» або «держави-відповідача», ґрунтуючись на матеріалах, підготовлених та направлених ними для участі в письмовому турі Конкурсу.

  7. Відбірний раунд усного туру Конкурсу проводиться в такій послідовності:

  1) позиція команди-учасниці, що представляє позицію «заявника»;

  2) позиція команди-учасниці, що представляє позицію «держави-відповідача»;

  3) запитання команди-учасниці, що представляє позицію «заявника» до опонентів;

  4) запитання команди-учасниці, що представляє позицію «держави-відповідача» до команди-учасниці опонента;

  5) запитання членів журі до команди-учасниці, що представляє позицію «заявника»;

  6) запитання членів журі до команди-учасниці, що представляє позицію «держави-відповідача»;

  7) відповідь (заперечення) команди-учасниці, що представляє позицію «заявника»;

  8) відповідь (заперечення) команди-учасниці, що представляє позицію «держави-відповідача».

  8. Команді-учасниці надається 30 хвилин на представлення своєї позиції, 05 хвилин на запитання команді-учасниці — опоненту, 10 хвилин на відповідь (заперечення). Зміна цільового призначення наданого часу командами-учасницями не допускається. Час для запитань членів журі не зараховується до наданого командам-учасницям часу.

  9. За дотриманням командами-учасницями часового регламенту стежать представники організаційного комітету Конкурсу.

  10. У ході усного туру Конкурсу команди-учасниці можуть використовувати акти національного та міжнародного законодавства, матеріали судової практики на паперових носіях.

 9. 11. Використання засобів зв’язку, комп’ютерних та інших технічних пристроїв забороняється.
 10. 12. Члени команди-учасниці не мають права залишати приміщення під час раунду чи фіналу усного туру Конкурсу, в якому безпосередньо беруть участь, за винятком наявності поважних причин та відповідного рішення журі. Залишення членом команди-учасниці приміщення під час раунду чи фіналу усного туру Конкурсу, в якому команда-учасниця безпосередньо бере участь, є підставою для дискваліфікації команди-учасниці.

  13. Дві команди-учасниці з найвищими показниками в рейтингу за результатами оцінювання виступів у відбірних раундах півфіналу усного туру Конкурсу стають учасниками фіналу Конкурсу; команда-учасниця, що займає третє місце у рейтингу, стає переможцем Конкурсу ІІІ ступеня.

 11. 14. Фінал Конкурсу проходить у відкритому режимі.
 12. 15. Переможцем Конкурсу визнається команда-учасниця з вищим показником у рейтингу за підсумками оцінювання журі у фіналі Конкурсу. Команда-учасниця фіналу Конкурсу з нижчим показником у рейтингу за підсумками оцінювання журі у фіналі Конкурсу стає переможцем Конкурсу ІІ ступеня.

  VІ. Оцінювання

  1. Критерії оцінювання виконаного письмового обов’язкового завдання в письмовому турі Конкурсу:

 13. знання законодавства та обставин фабули — від 10 до 20 балів;
 14. аргументація та аналіз — від 10 до 20 балів;
 15. проведене дослідження та його використання у виконаному письмовому завданні — від 10 до 20 балів;
 16. повнота, точність, послідовність, логічність викладу — від 10 до 20 балів;
 17. стиль, грамотність, посилання на законодавство — від 10 до 20 балів.
 18. 2. Максимальна кількість балів за виконання письмового завдання в письмовому турі Конкурсу — 100 (сто) балів.

  3. Виконання факультативного завдання письмового туру Конкурсу оцінюється за критеріями, визначеними у пункті 1 цього розділу.

  4. Критерії оцінювання в усному турі Конкурсу:

  знання національного та міжнародного законодавства (Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року( 995_004 ) і протоколів до неї, інших міжнародних актів, практики Європейського суду з прав людини, його процедур, норм національного законодавства та практики їх застосування), вміння застосовувати норми до обставин справи, гіпотетичних ситуацій, здатність формулювати позицію, аргументація, обґрунтування позиції — від 15 до 30 балів;

  здатність орієнтуватися у справі та відповідати на запитання (у тому числі без попередньої підготовки), пов’язувати запитання з аргументацією, запереченнями — від 12 до 24 балів;

  знання фабули Конкурсу та її проблематики, уміння тлумачити обставини справи, пов’язувати їх з гіпотетичними ситуаціями — від 10 до 20 балів;

  ораторське мистецтво, стиль виступу, спілкування із членами журі та командою-учасницею опонентів — від 08 до 16 балів;

 19. робота у команді, організація часу — від 05 до 10 балів.
 20. 5. Максимальна кількість балів за роботу в усному турі Конкурсу — 100 (сто) балів.

  6. Максимальна допустима розбіжність між оцінками роботи команд-учасниць у цілому в обох турах та відбірних раундах Конкурсу для кожного члена журі Конкурсу становить 10 балів.

  7. Порушення цього Порядку командами-учасницями (у тому числі окремими членами команд-учасниць) є підставою для застосування журі Конкурсу системи зменшення рейтингу.

  8. За порушення цього Порядку до команди-учасниці може застосовуватися система зменшення рейтингу:

  Порушення

  Зменшення рейтингу

 21. зміна фабули Конкурсу або вихід за її межі в письмовому турі
 22. від 01 до 05 балів
 23. зміна фабули Конкурсу або вихід за її межі в усному турі
 24. від 01 до 05 балів
 25. використання в усному турі Конкурсу матеріалів, які не були надані командою-учасницею для участі в письмовому турі

 26. від 01 до 05 балів
 27. порушення часового регламенту в усному турі
 28. від 01 до 05 балів
 29. недотримання принципів загальної та фахової етики
 30. від 01 до 10 балів
 31. 9. Дискваліфікація команди-учасниці застосовується у випадках, передбачених пунктами 9, 10 розділу І та пунктом 12 розділу V цього Порядку.

  VІІ. Апеляція

  1. Команди-учасниці мають право оскаржити результати письмового та усного турів (окремого раунду або фіналу) до організаційного комітету Конкурсу.

  2. Команди-учасниці мають право подавати заяву в письмовій формі до організаційного комітету Конкурсу з приводу правильності та об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань у письмовому турі, роботи в усному турі (раунді) Конкурсу.

  3. Апеляція щодо результатів письмового туру подається не пізніше ніж через 5 календарних днів після закінчення письмового туру Конкурсу.

  4. Апеляція щодо результатів відбірного раунду усного туру подається після оголошення результатів півфіналу усного туру Конкурсу до початку фіналу усного туру Конкурсу.

  5. Апеляція щодо результатів фіналу усного туру Конкурсу подається не пізніше ніж через 5 календарних днів після закінчення Конкурсу.

  VІІІ. Журі, організаційний комітет

  1. Персональний склад організаційного комітету та склад журі Конкурсу затверджуються наказом Мін’юсту України.

  2. Організаційний комітет забезпечує:

  1) проведення організаційної роботи з підготовки і проведення Конкурсу;

  2) контроль за дотриманням цього Порядку всіма учасниками Конкурсу;

  3) проведення жеребкування;

  4) підрахунок, складання рейтингу команд-учасниць за результатами оцінювання членами журі Конкурсу робіт у письмовому турі та на всіх етапах усного туру Конкурсу;

  5) інформування команд-учасниць щодо результатів оцінювання робіт команд-учасниць у письмовому турі та на всіх етапах усного туру Конкурсу;

  6) оприлюднення на веб-сайтах організатора, координаторів Конкурсу рейтингу команд-учасниць письмового туру Конкурсу та результатів Конкурсу в цілому;

  7) підготовку необхідної документації для проведення Конкурсу (програми, бланки протоколів тощо);

  8) розгляд оскарження результатів письмового та усного турів у цілому чи окремого раунду Конкурсу;

  9) висвітлення інформації щодо перебігу та результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

  3. До складу організаційного комітету входять: голова, секретар та члени організаційного комітету. Секретар організаційного комітету Конкурсу забезпечує ведення необхідної документації, яка зберігається протягом року в організатора Конкурсу.

  4. Журі Конкурсу формується з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників наукових установ та вищих навчальних закладів, практикуючих юристів у галузі європейського права з прав людини, представників організатора, координаторів Конкурсу.

  5. Жоден з представників організатора та координаторів Конкурсу не може одночасно входити до складу журі, організаційного комітету Конкурсу, залучатись до проведення реєстрації команд-учасниць Конкурсу.

  6. До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу. Для цілей цього Порядку поняття «близькі особи» вживається у значенні, визначеному у Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції»( 3206-17 ).

  7. До складу журі Конкурсу включаються 5 осіб. Журі Конкурсу є правомочним за наявності не менше трьох членів.

  8. Журі очолює голова. Голова журі:

  1) бере участь у роботі журі;

  2) забезпечує об'єктивність перевірки та оцінювання робіт команд-учасниць Конкурсу;

  3) надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт команд-учасниць Конкурсу.

  9. Журі:

  1) перевіряє та оцінює письмові роботи команд-учасниць Конкурсу; оцінює виступи команд-учасниць в усному турі Конкурсу;

  2) після завершення Конкурсу проводить консультації для його учасників щодо виконання запропонованих завдань;

  3) аналізує рівень підготовки учасників Конкурсу.

  Директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності

  Н. А. Железняк

  Додаток до Порядку проведення Міжнародного правничого конкурсу імені В. М. Корецького (пункт 3 розділу ІІ)

  ЗАЯВКА на участь у Міжнародному правничому конкурсі імені В. М. Корецького

  Дата подання заявки

  День ____, місяць _____, рік ________

  Особисті та контактні дані членів команди-учасниці Конкурсу

  Перший член команди-учасниці Конкурсу:

  Прізвище, ім’я, по батькові:

  Дата народження:

  Контакти (місце проживання, телефон, електронна пошта):

  Рівень володіння мовами Конкурсу:

  Освіта:

  Найменування вищого навчального закладу, контакти (місцезнаходження, телефон):

  Факультет:

  Спеціальність:

  Курс:

  Другий член команди-учасниці Конкурсу:

  Прізвище, ім’я, по батькові:

  Дата народження:

  Контакти (місце проживання, телефон, електронна пошта):

  Рівень володіння мовами Конкурсу:

  Освіта:

  Найменування вищого навчального закладу, контакти (місцезнаходження, телефон):

  Факультет:

  Спеціальність:

  Курс:

  Третій член команди-учасниці Конкурсу:

  Прізвище, ім’я, по батькові:

  Дата народження:

  Контакти (місце проживання, телефон, електронна пошта):

  Рівень володіння мовами Конкурсу:

  Освіта:

  Найменування вищого навчального закладу, контакти (місцезнаходження, телефон):

  Факультет:

  Спеціальність:

  Курс:

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про передачу нерухомого майна у м. Хмельницькому, Кабінет Міністрів України

  Про передачу нерухомого майна у м. Хмельницькому Передати будівлі (реєстраційні номери 21029441, 21030079, 21030619 і 17561569) та об’єкт незавершеного будівництва автостоянки по просп. Миру, 42, у м. Хмельницькому із сфери управління Фонду державного майна Державному підприємству з питань поводження з відходами як вторинною сировиною із закріпленням їх за зазначеним Підприємством на праві господарського відання.

  Начальник Харківської міліції вручив працівникам ДАІ ключі від 21 службового авто

  Відтепер, автопарк обласної ДАІ поповнився 19 новенькими легковиками Toyota Prius та двома авто Toyota Camry, що будуть знаходитись у користуванні інспекторів дорожньо-патрульної служби ДАІ.

  Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року 1. Відповідно до частини другої статті 7 Закону України( 4709-17 ) "Про морські порти України" затвердити Стратегію розвитку морських портів України на період до 2038 року, що додається.

  Микола ПРИСЯЖНЮК: «Наше завдання зараз — не обмежити експорт, а зберегти зовнішні ринки»

  Як і чим житиме українське село у 2013 році? Чи запрацює наступного року ринок землі та яким він буде? Які пільги отримають кооперативи та чи не буде обмежень експорту зерна? Про це напередодні ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Ваш ресурс просто замечательный.

  Добрый день!

  . Совершенно случайно набрел на сайт, чему очень рад! С удовольствием размещу ссылку на своей станичке!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66