Жилищный адвокат

Щодо внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 53, Державна казначейська служба УкраїниДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 28.11.2013  № 188
 2. Щодо внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 53

  З метою приведення Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя( v0053840-12 ) у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 13.11.2013 № 945 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2011 року № 1774" НАКАЗУЮ:

  1. Унести до Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя( v0053840-12 ), затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 53, такі зміни:

  1) у підпунктах 2.2.3( v0053840-12 ) та 2.2.4 пункту 2.2 розділу II( v0053840-12 ) та пункті 3.24 розділу III Інструкції( v0053840-12 ) слово "щомісячних" замінити словом "щодекадних";

  2) форму Звіт про бюджетну заборгованість викласти у новій редакції, що додається.

  2. Департаменту консолідованої звітності (Гізатуліна Л. В.) складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.

  3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

  4. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків.

  Голова

  С.І. Харченко

  Додаток 5 до Інструкції про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя зі змінами, внесеними наказом Державної казначейської служби України 23.01.2013  № 19

  ЗВІТ про бюджетну заборгованість станом на ____________ 20__ року

  Періодичність: місячна, річна.

  Одиниця виміру: грн. коп.

  I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

  Коди бюджетної класифікації( v0011201-11 )

  Показники

  Дебіторська заборгованість

  Кредиторська заборгованість

  Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

 3. на початок звітного року, усього
 4. на кінець звітного періоду (року)
 5. списана за період з початку звітного року
 6. на початок звітного року, усього
 7. на кінець звітного періоду (року)
 8. списана за період з початку звітного року
 9. усього
 10. з неї прострочена
 11. усього
 12. з неї:
 13. програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 14. економічної класифікації видатків бюджету
 15. прострочена
 16. термін оплати якої не настав
 17. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 18. 10
 19. 11
 20. 12
 21. 13
 22. xxxxxxx

   

  Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету( v0011201-11 ) щорічно визначається у законі про Державний бюджет України

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Доходи*

   

   

   

   

   

   

   

  x

   

  x

   

   

  Видатки — усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 23. у тому числі:
 24.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 25. 2000
 26. Поточні видатки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 27. 2100
 28. Оплата праці і нарахування на заробітну плату

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 29. 2110
 30. Оплата праці

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 31. 2111
 32. Заробітна плата

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 33. 2112
 34. Грошове забезпечення військовослужбовців

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 35. 2120
 36. Нарахування на оплату праці

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 37. 2200
 38. Використання товарів і послуг

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 39. 2210
 40. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 41. 2220
 42. Медикаменти та перев'язувальні матеріали

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 43. 2230
 44. Продукти харчування

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 45. 2240
 46. Оплата послуг (крім комунальних)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 47. 2250
 48. Видатки на відрядження

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 49. 2260
 50. Видатки та заходи спеціального призначення

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 51. 2270
 52. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 53. 2271
 54. Оплата теплопостачання

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 55. 2272
 56. Оплата водопостачання та водовідведення

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 57. 2273
 58. Оплата електроенергії

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 59. 2274
 60. Оплата природного газу

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 61. 2275
 62. Оплата інших енергоносіїв

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 63. 2280
 64. Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 65. 2281
 66. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 67. 2282
 68. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 69. 2400
 70. Обслуговування боргових зобов'язань

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 71. 2410
 72. Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 73. 2420
 74. Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 75. 2600
 76. Поточні трансферти

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 77. 2610
 78. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 79. 2620
 80. Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 81. 2630
 82. Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 83. 2700
 84. Соціальне забезпечення

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 85. 2710
 86. Виплата пенсій і допомоги

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 87. 2720
 88. Стипендії

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 89. 2730
 90. Інші виплати населенню

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 91. 2800
 92. Інші поточні видатки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 93. 3000
 94. Капітальні видатки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 95. 3100
 96. Придбання основного капіталу

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 97. 3110
 98. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 99. 3120
 100. Капітальне будівництво (придбання)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 101. 3121
 102. Капітальне будівництво (придбання) житла

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 103. 3122
 104. Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 105. 3130
 106. Капітальний ремонт

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 107. 3131
 108. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 109. 3132
 110. Капітальний ремонт інших об'єктів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 111. 3140
 112. Реконструкція та реставрація

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 113. 3141
 114. Реконструкція житлового фонду (приміщень)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 115. 3142
 116. Реконструкція та реставрація інших об'єктів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 117. 3143
 118. Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 119. 3150
 120. Створення державних запасів і резервів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 121. 3160
 122. Придбання землі та нематеріальних активів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 123. 3200
 124. Капітальні трансферти

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 125. 3210
 126. Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 127. 3220
 128. Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 129. 3230
 130. Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 131. 3240
 132. Капітальні трансферти населенню

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________ Примітка.

  Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної ( v0011201-11 ) класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( v0011201-11 ) в розрізі кодів економічної класифікації видатків, з наведенням підсумкових сум по них у місячних звітах КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" заповнюється загальною сумою без розшифровки по елементарним кодам.

  __________ * заповнюється за спеціальним фондом державного бюджету в частині власних надходжень

  II. Інформація про заборгованість розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за окремими програмами

  Коди бюджетної класифікації( v0011201-11 )

  Показники

  Дебіторська заборгованість

  Кредиторська заборгованість

  Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) усього*

 133. на початок звітного року
 134. на кінець звітного періоду (року)
 135. на початок звітного року
 136. на кінець звітного періоду (року)
 137. програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 138. економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету
 139. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  xxxxxxx

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Видатки — усього

   

   

   

   

   

   

   

 140. у тому числі:
 141.  

   

   

   

   

   

 142. 2240
 143. Оплата послуг (крім комунальних)

   

   

   

   

   

   

 144. 2280
 145. Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

   

   

   

   

   

   

 146. 2281
 147. Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

   

   

   

   

   

   

 148. 2282
 149. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

   

   

   

   

   

   

 150. 2800
 151. Інші поточні видатки

   

   

   

   

   

   

 152. 3150
 153. Створення державних запасів і резервів

   

   

   

   

   

   

 154. 4000
 155. Кредитування

   

   

   

   

   

   

 156. 4100
 157. Внутрішнє кредитування

   

   

   

   

   

   

 158. 4110
 159. Надання внутрішніх кредитів

   

   

   

   

   

   

 160. 4111
 161. Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

   

   

   

   

   

   

 162. 4112
 163. Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

   

   

   

   

   

   

 164. 4113
 165. Надання інших внутрішніх кредитів

   

   

   

   

   

   

 166. 4200
 167. Зовнішнє кредитування

   

   

   

   

   

   

 168. 4210
 169. Надання зовнішніх кредитів

   

   

   

   

   

  __________ Примітка.

  Звітні дані про бюджетну заборгованість заповнюються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету( v0011201-11 ) в розрізі кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, з наведенням підсумкових сум по них.

  __________ * при складанні річного звіту графа 8 за кодами класифікації кредитування не заповнюється.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2013 р. за № 223/22755 Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

  Выделение недвижимого имущества из целого имущественного комплекса

  В сложных вопросах, связанных с недвижимостью, особенно при обращении в суд, очень важны консультации юриста по жилью

  Глава держави підписав Закон "Про внесення до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України

      Як відомо, Державна судова адміністрація України не входить до системи органів виконавчої влади, а є органом в системі судової влади, діяльність якого підзвітна з’їзду суддів ...

  Ежегодные взносы на обеспечение реализации адвокатского самоуправления будут распределяться между регионами и САУ автоматически

  Как ранее сообщалось, сегодня, 16 февраля 2013 года, в Киевском региональном отделении Академии правовых наук Украины проходит расширенное заседание Совета адвокатов Украины при участии представителей ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное спасибо от кого зависит разработка портала.

  Ваш сайт не просто лучший друг - этот портал, практически, - родственник для всех, кто сегодня живёт актуальными взглядами!

  Благодарим всех за качественную работу. Ваш интернет портал -,действительно, на сегодняшний день - неповторимый в своем роде. Здорово, что есть такие нужные интернет сайты. Портал весьма удобен в пользовании. На нем полезно проводить свободное время - просто и быстро.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66