Жилищный адвокат

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів, Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів

  Верховна Рада України постановляє:

  I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

  1) у статті 212( 80731-10 )-9( 80731-10 ):

 1. назву доповнити словами "та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів";
 2. абзац перший частини першої після слів "друкованих засобах масової інформації" доповнити словами "в продукції інформаційного агентства", а після слів "працівниками засобів масової інформації" — словами "інформаційних агентств";

 3. абзац перший частини другої доповнити словами "інформаційних агентств";
 4. 2) у частині першій статті 255( 80732-10 ):

 5. у пункті 1:
 6. в абзаці "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 — в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-7 — в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 — в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України, стаття 212-9)" слово та цифри "стаття 212-9" замінити словами та цифрами "стаття 212-9 — в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації";

  в абзаці "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186-7 — у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань" слова та цифри "(стаття 186-7 — у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань" замінити словами та цифрами "(стаття 186-7 — у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань, стаття 212-9 — в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)";

  у пункті 2-2 слово та цифри "(статті 212-11, 212-15-212-20)" замінити словом та цифрами "(статті 212-7, 212-9, 212-11-212-20)".

  2. У Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

  1) у частині десятій статті 172( 2747-15 ) слова "надходження позовної заяви" замінити словами "відкриття провадження у справі";

  2) у статті 174( 2747-15 ):

  назву та частину першу після слів "органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації" доповнити словами "інформаційних агентств", а після слів "працівників засобів масової інформації" — словами "та інформаційних агентств";

  друге речення частини третьої після слів "бездіяльності засобів масової інформації" доповнити словами "інформаційних агентств", а після слів "працівників засобів масової інформації" — словами "та інформаційних агентств";

 7. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 8. "7. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору порушення засобом масової інформації чи інформаційним агентством вимог закону про вибори суд невідкладно повідомляє про це Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, Центральну виборчу комісію, відповідну окружну виборчу комісію";

  3) статтю 175( 2747-15 ) доповнити частиною сьомою такого змісту:

  "7. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з референдуму і комісію вищого рівня про відкриття провадження у справі та про ухвалене судом рішення".

  3. Статтю 5 Закону України "Про інформаційні агентства"( 74/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83) доповнити частиною третьою такого змісту:

  "Особливості діяльності інформаційних агентств під час виборчого процесу регулюються законодавством про вибори".

  4. Статтю 8 Закону України "Про політичні партії в Україні"( 2365-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118) доповнити пунктом 10 такого змісту:

  "10) розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку".

  5. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію"( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2012 р., № 10-11, ст. 73):

  1) частину другу статті 4( 1932-15 ) після слів "офіційні спостерігачі від" доповнити словами "громадських організацій";

  2) частину першу статті 10( 1932-15 ) та частину першу статті 12( 1932-15 ) після слова "розгляду" доповнити словами "та обговорення";

  3) пункт 1 частини другої статті 29( 1932-15 ) після слова "розгляді" доповнити словами "та обговоренні".

  6. У Законі України "Про вибори народних депутатів України"( 4061-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI та від 16 травня 2013 року № 245-VII):

  1) статтю 2( 4061-17 ) доповнити частиною десятою такого змісту:

  "10. Виборець, який проживає або на день проведення голосування на виборах депутатів перебуває на території іноземної держави, а також громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному окрузі. Реалізація цього права забезпечується включенням виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із зазначенням, що такий виборець отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі";

  2) частину третю статті 11( 4061-17 ) після слів "(прокуратура, міліція)" доповнити словами "органи Державного реєстру виборців";

  3) пункт 5 частини першої статті 12( 4061-17 ) доповнити словами "(далі — офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації)";

  4) статтю 18( 4061-17 ) викласти в такій редакції:

  "Стаття 18. Виборчі округи

  1. Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який включає в себе всю територію України і закордонний виборчий округ, та у 225 одномандатних округах, що утворюються Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі.

  Закордонний виборчий округ (далі — закордонний округ) включає в себе всі закордонні виборчі дільниці, утворені відповідно до статті 22 цього Закону.

  2. Одномандатні округи по можливості повинні відповідати таким вимогам:

  1) одномандатні округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається Центральною виборчою комісією виходячи з відомостей Державного реєстру виборців. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати дванадцяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах;

  2) одномандатний округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу. Центром одномандатного округу є адміністративно-територіальна одиниця за місцезнаходженням окружної виборчої комісії;

  3) межі одномандатних округів визначаються з урахуванням меж адміністративно-територіальних одиниць, інтересів членів територіальних громад та проживання на відповідній території національних меншин.

  Адміністративно-територіальні одиниці, на території яких компактно проживають окремі національні меншини та які межують між собою, повинні входити до одного виборчого округу. У разі якщо в суміжних адміністративно-територіальних одиницях кількість виборців, які належать до національної меншини, є більшою, ніж необхідно для формування одного виборчого округу, округи формуються таким чином, щоб в одному з них виборці, які належать до національної меншини, становили більшість від кількості виборців у виборчому окрузі.

  Відомості щодо компактності проживання національних меншин на відповідній території надаються Центральній виборчій комісії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин України.

  3. У разі необхідності утворення нових (ліквідації) постійних виборчих дільниць або зміни меж існуючих виборчих дільниць в межах одномандатного округу Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення про зміну меж суміжних одномандатних округів та їх центрів.

  Зміна меж та центрів одномандатних округів протягом виборчого процесу не допускається.

  4. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто сімдесят п’ять днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних виборчих комісій та не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу публікує зазначені відомості у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації";

  5) у частині другій статті 22( 4061-17 ) слова "з рівномірним віднесенням до всіх одномандатних округів, які утворюються на території столиці України — міста Києва" виключити;

  6) у статті 24( 4061-17 ):

  у пункті 1 частини другої( 4061-17 ) слова "закордонних виборчих дільницях" замінити словами "в закордонному окрузі";

 9. доповнити частиною третьою такого змісту:
 10. "3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного округу здійснює Центральна виборча комісія";

  7) абзац перший частини сьомої статті 26( 4061-17 ) виключити;

  8) у статті 27( 4061-17 ):

 11. пункт 2 частини другої ( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 12. "2) політичні партії — суб’єкти виборчого процесу, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі";

 13. пункт 9 частини п’ятої ( 4061-17 ) виключити;
 14. 9) пункти 1-3 частини другої статті 28( 4061-17 ) викласти в такій редакції:

  "1) для малих дільниць — 10-14 осіб;

  2) для середніх дільниць — 12-16 осіб;

  3) для великих дільниць — 14-18 осіб";

 15. 10) у статті 30( 4061-17 ):
 16. у частині другій( 4061-17 ):
 17. пункт 3 викласти в такій редакції:
 18. "3) організовує у визначеному нею порядку навчання членів окружних виборчих комісій";

 19. після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
 20. "4) визначає порядок навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій; забезпечує виготовлення методичних рекомендацій з навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій".

  У зв’язку з цим пункти 4-19 вважати відповідно пунктами 5-20;

 21. пункт 10 доповнити словами "уповноважених осіб партії";
 22. після пункту 10 доповнити новим пунктом такого змісту:
 23. "11) реєструє довірених осіб кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі".

  У зв’язку з цим пункти 11-20 вважати відповідно пунктами 12-21;

 24. після пункту 19 доповнити новим пунктом такого змісту:
 25. "20) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу".

  У зв’язку з цим пункти 20-21 вважати відповідно пунктами 21-22;

  у пункті 21 слова "одномандатному окрузі у строки, визначені цим Законом" замінити словами "одномандатному окрузі у строки, визначені цим Законом, а також у разі бездіяльності окружної виборчої комісії";

 26. після частини другої( 4061-17 ) доповнити новою частиною такого змісту:
 27. "3. Акти Центральної виборчої комісії нормативно-правового характеру, передбачені цим Законом, приймаються та оприлюднюються у встановленому порядку, як правило, до початку виборчого процесу, якщо інше не встановлено цим Законом".

  У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

 28. 11) у частині другій статті 31( 4061-17 ):
 29. пункт 4 виключити;
 30. у пункті 14 слова "офіційних спостерігачів від партії, яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі, від громадської організації" замінити словами "офіційних спостерігачів від партії, кандидата у депутати, громадської організації";

 31. після пункту 18 доповнити новим пунктом такого змісту:
 32. "19) узагальнює інформацію щодо поданих до окружної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку для розміщення на її офіційному веб-сайті".

  У зв’язку з цим пункт 19 вважати пунктом 20;

 33. 12) частину другу статті 32( 4061-17 ) після пункту 11 доповнити новим пунктом такого змісту:
 34. "12) узагальнює інформацію щодо поданих до дільничної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, а також результатів їх розгляду, вивішує цю інформацію на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та подає її до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті".

  У зв’язку з цим пункт 12 вважати пунктом 13;

  13) частину десяту статті 33( 4061-17 ) доповнити словами "після його розгляду та обговорення на засіданні виборчої комісії";

  14) у пункті 3 частини третьої статті 34( 4061-17 ) слова "офіційні спостерігачі від партії, яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі або від громадської організації" замінити словами "офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

 35. 15) у статті 35( 4061-17 ):
 36. частину другу( 4061-17 ) доповнити реченнями такого змісту: "У цей же строк протокол засідання виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення та надсилається до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія оприлюднює протокол засідання виборчої комісії на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після його надходження";

 37. частину п’яту( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 38. "5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, — не пізніш як через чотири години після завершення засідання виборчої комісії, вивішується для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів. У ці ж строки постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії, яка оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті невідкладно після надходження постанови.

  Копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування та в день голосування, — невідкладно. У ці ж строки постанова, прийнята окружною виборчою комісією, надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему";

  у частині восьмій( 4061-17 ) слова "кандидати у депутати, представники" замінити словами "кандидати у депутати, довірені особи кандидата у депутати, представники";

 39. доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 40. "9. Документи виборчих комісій, що стосуються організації виборів, підлягають невідкладному оприлюдненню на стенді офіційних матеріалів відповідної комісії та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відразу після їх надходження до Центральної виборчої комісії";

  16) абзац перший частини четвертої статті 39 ( 4061-17 ) доповнити словами "а також, у разі якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами відповідного одномандатного округу, робиться відмітка про отримання виборцем лише бюлетеня для голосування у загальнодержавному окрузі";

  17) частину шосту статті 40( 4061-17 ) доповнити словами "а також надсилається особі, якої воно стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву)";

  18) друге речення частини третьої статті 42( 4061-17 ) доповнити словами "а також, у разі якщо виборча адреса виборця знаходиться за межами відповідного одномандатного округу, робиться відмітка про отримання виборцем лише бюлетеня для голосування у загальнодержавному окрузі";

  19) частину третю статті 46( 4061-17 ) доповнити реченням такого змісту: "Фінансове забезпечення виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України";

  20) у частині п’ятій статті 47( 4061-17 ) слова та цифри "частині третій статті 30" замінити словами та цифрами "частині четвертій статті 30";

 41. 21) у статті 48( 4061-17 ):
 42. частину першу( 4061-17 ) після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 43. "Розмір виборчого фонду партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, не може перевищувати дев’яноста тисяч розмірів мінімальної заробітної плати.

  Розмір виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі не може перевищувати чотирьох тисяч розмірів мінімальної заробітної плати".

  У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

 44. частину шосту( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 45. "6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного накопичувального, поточного рахунку виборчого фонду партії письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

  Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі письмово повідомляє Центральну виборчу комісію та відповідну окружну виборчу комісію після її утворення про відкриття відповідного рахунку та його реквізити";

 46. у частині сьомій( 4061-17 ) слова "та їх" замінити словами "та його";
 47. у частині дев’ятій( 4061-17 ):
 48. слова та цифри "припиняється о 18 годині останнього дня перед днем голосування" замінити словами та цифрами "після 18 години останнього дня перед днем голосування здійснюється виключно у разі, якщо рахунки за товари, роботи і послуги були виставлені до зазначеного часу";

 49. доповнити абзацом другим такого змісту:
 50. "Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду припиняється о 18 годині середи після дня голосування";

  у частині дванадцятій( 4061-17 ) слова "частиною дев’ятою" замінити словами "абзацом другим частини дев’ятої";

 51. 22) у статті 49( 4061-17 ):
 52. у частині п’ятій( 4061-17 ):
 53. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 54. "Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії зобов’язаний за тридцять днів до дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до тридцять другого дня до дня голосування".

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

  абзац третій після слова "розпорядник" у всіх відмінках доповнити словом "коштів", а слова "фінансовий звіт" замінити словами "остаточний фінансовий звіт";

 55. частини шосту( 4061-17 ) та сьому( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 56. "6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов’язаний за двадцять днів до дня голосування подати до Центральної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до тридцять другого дня до дня голосування (на паперових носіях та в електронному вигляді), який невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

  Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов’язаний не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня голосування подати до Центральної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді), який невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

  Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі зобов’язаний за двадцять днів до дня голосування подати до окружної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до двадцять другого дня до дня голосування (на паперових носіях та в електронному вигляді).

  Окружна виборча комісія не пізніше як на наступний день після отримання проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі надає його копію (на паперових носіях та в електронному вигляді) Центральній виборчій комісії, яка невідкладно оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.

  Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі зобов’язаний не пізніш як на десятий день після дня голосування подати до окружної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді).

  Окружна виборча комісія не пізніше як на наступний день після отримання фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати у одномандатному окрузі надає його копію (на паперових носіях та в електронному вигляді) Центральній виборчій комісії, яка невідкладно оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.

  7. Аналіз фінансових звітів, передбачених частиною шостою цієї статті, здійснює виборча комісія, до якої вони подані.

  Центральна виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня голосування оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом першим частини шостої цієї статті, та не пізніш як на тридцятий день після дня голосування — аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом другим частини шостої цієї статті.

  Окружні виборчі комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування вивішують на стенді офіційних матеріалів відповідної комісії для загального ознайомлення та надсилають до Центральної виборчої комісії для невідкладного оприлюднення на її офіційному веб-сайті аналіз поданих до відповідної комісії фінансових звітів, передбачених абзацом третім частини шостої цієї статті, та не пізніш як на двадцятий день після дня голосування — аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом п’ятим частини шостої цієї статті.

  У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування згідно із законом";

 57. у частині восьмій( 4061-17 ):
 58. після слова "статті" доповнити словами "та порядок проведення їх аналізу";
 59. слова "не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування" виключити;
 60. 23) у статті 50( 4061-17 ):
 61. частину другу( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 62. "2. Добровільні внески та власні кошти партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, які перераховуються на відповідний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою (у межах розміру виборчого фонду партії, кандидата в депутати, встановленого частиною першою статті 48 цього Закону) та кількістю перерахувань";

  у пункті 2 частини третьої( 4061-17 ) слова "анонімним жертводавцям" замінити словами "особам під псевдонімом та анонімним жертводавцям";

  перше речення частини сьомої( 4061-17 ) після слів "добровільний внесок" доповнити словами "або якщо розмір добровільного внеску перевищує розмір, визначений частиною другою цієї статті";

 63. частини дев’яту( 4061-17 ) і тринадцяту( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 64. "9. Центральна виборча комісія здійснює контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій. Окружні виборчі комісії здійснюють контроль за формуванням та використанням коштів виборчих фондів кандидатів у депутати у відповідних одномандатних округах.

  Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів також здійснюється установами банку, в яких відкрито рахунки виборчого фонду. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає відповідній виборчій комісії інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.

  Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку";

  "13. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі перераховуються установою банку відповідному кандидату:

  1) у повному обсязі — у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, не більша ніж сума коштів, внесених ним до виборчого фонду;

  2) у розмірі суми коштів, внесених ним до виборчого фонду — у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, більша ніж сума коштів, внесених ним до виборчого фонду. Кошти, які залишилися після перерахування кандидату у депутати в одномандатному окрузі, в той же строк перераховуються установою банку до Державного бюджету України";

  24) частину четверту статті 52( 4061-17 ) доповнити словами "або висунута лише в одному з одномандатних округів у порядку висування партією чи в порядку самовисування";

 65. 25) у статті 56( 4061-17 ):
 66. частину першу( 4061-17 ) після слів "кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі" доповнити словами "після початку виборчого процесу та", а слова "двох тисяч мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "однієї тисячі розмірів мінімальної заробітної плати";

  частину другу( 4061-17 ) після слів "в порядку самовисування" доповнити словами "після початку виборчого процесу та", а слова "дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати" замінити словами "десяти розмірів мінімальної заробітної плати";

 67. 26) у статті 59( 4061-17 ):
 68. частину п’яту( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 69. "5. Центральна виборча комісія у разі встановлення, що особа, висунута кандидатом у депутати в загальнодержавному окрузі або в одному із одномандатних округів за її письмовою заявою про згоду балотуватися від партії чи в порядку самовисування, одночасно висунута кандидатом у депутати у загальнодержавному окрузі або в іншому одномандатному окрузі за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом у депутати від тієї самої або іншої партії або в порядку самовисування, приймає рішення про відмову в реєстрації та про скасування реєстрації такої особи кандидатом у депутати у загальнодержавному окрузі та у відповідному одномандатному окрузі";

 70. частину восьму( 4061-17 ) після слів "(за наявності)" доповнити словом "числа";
 71. 27) у статті 60( 4061-17 ):
 72. частину третю( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 73. "3. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати";

 74. 28) у статті 61( 4061-17 ):
 75. у частині другій( 4061-17 ):
 76. у пункті 2 слова "відсотки мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "відсотки розміру мінімальної заробітної плати";

 77. доповнити пунктами 6-8 такого змісту:
 78. "6) порушення визначених частиною першою статті 48 цього Закону термінів відкриття партією, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатом у депутати в одномандатному окрузі рахунку свого виборчого фонду;

  7) порушення визначених частиною шостою статті 49 цього Закону термінів подання до відповідної виборчої комісії розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії, розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду (у тому числі проміжного);

  8) включення розпорядником коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії, розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі до фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду (у тому числі проміжного) недостовірних відомостей";

 79. після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 80. "3. Центральна виборча комісія може прийняти рішення про попередження партії, кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремому кандидату у депутати за результатами задоволення скарги".

  У зв’язку з цим частини третю — сьому вважати відповідно частинами четвертою — восьмою;

 81. 29) статтю 63( 4061-17 ) доповнити частинами четвертою — сьомою такого змісту:
 82. "4. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п’яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.

  Центральна виборча комісія погоджує з представником партії у Центральній виборчій комісії текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.

  5. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів інформаційних плакатів кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах. Плакати повинні містити біографічні відомості кандидата у депутати, його передвиборну програму (обсягом до трьох тисяч дев’ятисот друкованих знаків) та фотокартку, подані ним при реєстрації.

  Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, текст та поліграфічне виконання його інформаційного плаката.

  6. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій та кандидатів із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям.

  7. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за двадцять днів до дня виборів";

 83. 30) у статті 66( 4061-17 ):
 84. частину другу( 4061-17 ) доповнити абзацом другим такого змісту:
 85. "Інформаційні агентства, засоби масової інформації, що поширюють інформацію про події, пов’язані із виборами, не можуть допускати замовчування суспільно необхідної інформації, що стосується цих подій, якщо вона була їм відома на момент поширення інформації. Інформаційні агентства, засоби масової інформації зобов’язані поширювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не допускаючи перекручування інформації. Засоби масової інформації та інформаційні агентства повинні намагатися отримувати інформацію про події, пов’язані з виборами, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам";

  частину третю( 4061-17 ) після слів "Засоби масової інформації" доповнити словами "інформаційні агентства";

 86. доповнити частинами четвертою — шостою такого змісту:
 87. "4. Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій, пов’язаних з виборчим процесом. У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї.

  5. Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів у депутати, їх довірених осіб, партій — суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених осіб у формі передвиборних дебатів чи дискусій. Такі передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов та рівного доступу.

  Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати зазначені передачі, оприлюднює відповідну пропозицію, в якій повинні зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь у передачі, та вартість участі у такій передачі.

  Формат передачі (циклу передач) включає: порядок визначення учасників передачі за участю представників двох або більше кандидатів чи партій — за згодою учасників, за жеребкуванням тощо; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі.

  Вартість участі у передачі є однаковою для всіх суб’єктів виборчого процесу і визначається відповідно до обсягу ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до частини шостої статті 71 цього Закону.

  Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, повинен визначатися за однаковими правилами.

  6. Контроль за дотриманням вимог цього Закону в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів та проведенні передвиборної агітації здійснюють Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (стосовно електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах (стосовно друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств).

  При здійсненні такого контролю можуть використовуватися матеріали моніторингу, надані громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованими у встановленому законом порядку.

  У разі виявлення порушень за результатами здійснення такого контролю Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, інформують про це Центральну виборчу комісію або відповідну окружну виборчу комісію";

  31) у частині третій статті 67( 4061-17 ) слово "десяти" замінити словом "двох";

 88. 32) у статті 68( 4061-17 ):
 89. частину другу( 4061-17 ) після пункту 8 доповнити новим пунктом такого змісту:
 90. "9) встановлення інформаційних наметів".

  У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10;

  третє речення частини шостої( 4061-17 ) після слів "власних коштів" доповнити словом "партій";

 91. доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 92. "12. Юридичні та фізичні особи — розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для партій — суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати до розміщення агітаційних матеріалів (політичної реклами) з використанням носіїв зовнішньої реклами";

 93. 33) у статті 69( 4061-17 ):
 94. назву викласти в такій редакції:
 95. "Стаття 69. Матеріали передвиборної агітації";

 96. частини першу — четверту ( 4061-17 ) виключити;
 97. частину п’яту( 4061-17 ) доповнити реченням такого змісту: "Матеріали передвиборної агітації виготовляються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної мовної політики"( 5029-17 );

  частину шосту( 4061-17 ) доповнити реченням такого змісту: "Якщо друковані матеріали передвиборної агітації виконувалися регіональною мовою або мовою меншини, до кожного примірника такого матеріалу додається його переклад державною мовою";

 98. частину восьму( 4061-17 ) доповнити словами "з додержанням принципу рівних умов";
 99. 34) у статті 71( 4061-17 ):
 100. у частині четвертій( 4061-17 ) слова "не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування" виключити;

  у частині шостій( 4061-17 ) слова "перші три квартали року" замінити словами "останні три квартали року";

  у частині сьомій( 4061-17 ) слова та цифру "після 1 березня" замінити словами та цифрою "після 1 червня";

 101. частину восьму( 4061-17 ) доповнити абзацом другим такого змісту:
 102. "Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах здійснюється тільки після відповідної оплати друкованої площі чи ефірного часу з відповідних рахунків виборчих фондів";

  у частині дев’ятій( 4061-17 ) слова "п’ятої чи дев’ятої" замінити словами "шостої чи десятої";

 103. 35) у статті 72( 4061-17 ):
 104. частину п’яту( 4061-17 ) після слова "партій" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі", а після слів "Центральної виборчої комісії" доповнити словами "та відповідних окружних виборчих комісій";

 105. частину шосту( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 106. "6 Черговість надання партіям — суб’єктам виборчого процесу ефірного часу на загальнонаціональному радіоканалі та телеканалі в межах розкладу, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, визначається не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією, із запрошенням представників партій у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій.

  Черговість надання партіям — суб’єктам виборчого процесу та кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, ефірного часу на регіональних радіо- та телеканалах державної та комунальної форм власності в межах розкладу, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, визначається не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів за результатами жеребкувань, що проводяться відповідними окружними виборчими комісіями, визначеними рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, із запрошенням відповідно уповноважених осіб партій, кандидатів у депутати або довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах";

  у частині сьомій( 4061-17 ) слова "Центральною виборчою комісією" замінити словами "відповідно Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією";

  частину восьму( 4061-17 ) після слів "здійснюється Центральною виборчою комісією" доповнити словами "відповідною окружною виборчою комісією", а після слів "між Центральною виборчою комісією" — словами "окружною виборчою комісією";

  у частині дев’ятій( 4061-17 ) цифри "20" замінити цифрами "10", а після слів "теле-, радіопрограми партії" доповнити словами "кандидата у депутати";

  частину дванадцяту( 4061-17 ) після слів "Центральної виборчої комісії" доповнити словами "відповідної окружної виборчої комісії", а після слів "ефірного часу" — словом "відповідно";

 107. 36) у статті 73( 4061-17 ):
 108. абзац другий частини першої ( 4061-17 ) доповнити словами та цифрами "або окружною виборчою комісією у відповідному регіоні, визначеною згідно з частиною шостою статті 72 цього Закону";

 109. частину другу( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 110. "2. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також редакції регіональних друкованих засобів масової інформації державної форми власності, з якими укладено угоди про опублікування передвиборних програм партій — суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, зобов’язані надрукувати передвиборні програми суб’єктів виборчого процесу в окремих спеціальних випусках видань не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів. Послідовність розміщення перевиборних програм партій — суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, у відповідному виданні визначається згідно з черговістю їх реєстрації Центральною виборчою комісією";

 111. частини третю( 4061-17 ) та четверту( 4061-17 ) виключити;
 112. у частині шостій( 4061-17 ) слова "частині вісімнадцятій" замінити словами "частині дев’ятнадцятій";

 113. 37) у статті 74( 4061-17 ):
 114. після частини третьої( 4061-17 ) доповнити новою частиною такого змісту:
 115. "4. Забороняється проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за партії — суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі або публічна оцінка діяльності цих партій чи кандидатів у депутати під час проведення заходів, організованих органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, державними чи комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями".

  У зв’язку з цим частини четверту — двадцять п’яту вважати відповідно частинами п’ятою — двадцять шостою;

 116. частину восьму( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 117. "8. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

  Під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі:

  1) прізвищ чи портретів кандидатів у депутати;

  2) назв чи символіки партій — суб’єктів виборчого процесу";

  у частинах тринадцятій та чотирнадцятій слова "відсотки мінімального розміру заробітної плати" замінити словами "відсотки розміру мінімальної заробітної плати";

  38) у частині першій статті 77( 4061-17 ) слова "офіційні спостерігачі від партій, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та громадських організацій, які зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом (далі — офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації)" замінити словами "офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

 118. 39) у частині дев’ятій статті 78( 4061-17 ):
 119. пункт 5 після слова "звертатися" доповнити словами "із заявою чи скаргою", а після слів "виборчої комісії" — словами "інших державних органів";

 120. 40) у частині шостій статті 79( 4061-17 ):
 121. пункт 3 викласти в такій редакції:
 122. "3) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях та перебувати у приміщеннях дільничних та окружних виборчих комісій, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборцям виборчих бюлетенів у приміщенні для голосування та за місцем перебування виборців, підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування, не заважаючи членам виборчої комісії фізично";

 123. після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
 124. "5) отримувати копії протоколів про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів, передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом".

  У зв’язку з цим пункти 5 та 6 вважати відповідно пунктами 6 та 7;

 125. 41) у статті 80( 4061-17 ):
 126. абзац перший частини третьої ( 4061-17 ) та частину шосту( 4061-17 ) після слів "одномандатного округу" доповнити словами "або позначення, що він є закордонним";

 127. абзац перший частини четвертої ( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 128. "4. У виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі назви партій розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій у Центральній виборчій комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій у загальнодержавному окрузі після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій перед затвердженням форми і тексту виборчого бюлетеня. У виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної партії, повна назва відповідної партії, прізвища, власні імена (усі власні імена) та по батькові (за наявності) перших п’яти зареєстрованих кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії. Між номером кожної партії та назвою цієї партії розміщується порожній квадрат";

 129. частину восьму( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 130. "8. Виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі для кожної виборчої дільниці кожного одномандатного округу виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на відповідній виборчій дільниці відповідного одномандатного округу, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні. Виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі для кожної закордонної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні";

  42) абзац другий частини шостої статті 81( 4061-17 ) доповнити словами "а також Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного виборчого округу";

 131. 43) у статті 82( 4061-17 ):
 132. частину восьму( 4061-17 ) після слів "по одній копії" доповнити словом "кожного", а після слів "в одномандатному окрузі" — словами "та не більш як по одній копії кожного протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації";

  у частині дванадцятій( 4061-17 ) слово "двох" замінити словом "трьох", а слова "другий зберігається у дільничній виборчій комісії" — словами "другий зберігається у дільничній виборчій комісії, а третій — невідкладно вивішується у приміщенні дільничної виборчої комісії для загального ознайомлення";

  44) у частині сьомій статті 83( 4061-17 ) слова та цифри "першою та другою статті 69" замінити словами та цифрами "четвертою та п’ятою статті 63";

  45) друге речення частини четвертої статті 84( 4061-17 ) після слів "зазначаються номер одномандатного округу" доповнити словами "або позначення, що він є закордонним";

 133. 46) частину третю статті 85( 4061-17 ) доповнити абзацом другим такого змісту:
 134. "Виборцю, який відповідно до частини десятої статті 2 цього Закону має право голосу лише у загальнодержавному окрузі, видається виборчий бюлетень у порядку, визначеному цією статтею, для голосування тільки у загальнодержавному окрузі";

 135. 47) у статті 88( 4061-17 ):
 136. пункт 2 частини першої ( 4061-17 ) замінити пунктами 2 і 3 такого змісту:
 137. "2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців);

  3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців)".

  У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

 138. частину шосту( 4061-17 ) викласти в такій редакції:
 139. "6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі у приміщенні для голосування";

 140. 48) у статті 89( 4061-17 ):
 141. у частині третій( 4061-17 ) слово та цифру "пункті 2" замінити словами та цифрами "пунктах 2 та 3";

  у другому реченні частини тринадцятої( 4061-17 ) слова "одномандатному окрузі" замінити словами "кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі";

  49) у частині дванадцятій статті 90( 4061-17 ) слова "Кількість виборчих бюлетенів" замінити словами "Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі";

 142. 50) у статті 91( 4061-17 ):
 143. у частині другій( 4061-17 ):
 144. після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
 145. "8) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки)".

  У зв’язку з цим пункти 8-13 вважати відповідно пунктами 9-14;

  пункти 11 та 12 після слова "голосуванні" доповнити словами "у загальнодержавному окрузі";

 146. у частині третій( 4061-17 ):
 147. пункт 4 після слова "голосування" доповнити словами "в одномандатному окрузі";
 148. після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту:
 149. "8) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки)".

  У зв’язку з цим пункти 8-13 вважати відповідно пунктами 9-14;

  пункти 10, 11 і 12 після слова

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Ангола «на всякий случай» запретила ислам

  Новость о том, что Ангола стала первой в мире страной, запретившей ислам, сегодня утром облетела все мировые информагентства. Число закрытых мечетей достигло 60, действующих мечетей осталось ...

  Завтра в Україні ожеледь та налипання мокрого снігу

  У найближчу добу, 18 січня, погоду обумовить циклон, що йде в Україну з південного заходу. У більшості областей очікується сніг, дощ, у Карпатах сильні опади; ожеледь, налипання мокрого снігу, ...

  Відбудеться засідання Ради суддів України

  26 жовтня 2012 року о 10 годині у приміщенні Верховного Суду України (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8) відбудеться засідання Ради суддів України. На засіданні планується обговорити внесення змін ...

  Усміхнені люди пропонують лишитися надовго

  Жителі Шрі-Ланки, відомі всьому світу як усміхнені люди, славляться своєю гостинністю. І головне ніколи не сумують, хоч приводів для цього в кожній сімї більш ніж достатньо. У цьому переконався ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот портал отличный! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Этот портал ждет светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими трудами почаще! Дерзайте!

  Вы супер!!! Все что делаете для всех пользователей вне всякого сомнения- необходимо!!!

  Этот интернет портал отличный! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот интернет проект ожидает хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими новыми работами чаще! Действуйте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66