Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, Державне космічне агентство УкраїниДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 20.07.2012  № 281
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2012 р. за № 1355/21667

  Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України

  Відповідно до статті 22 Закону України «Про космічну діяльність» ( 502/96-ВР ), з метою врегулювання діяльності відомчої воєнізованої охорони підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, що додається.

  2. Начальнику управління спеціальних програм в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Наказ довести до заступників Голови ДКА України, керівників самостійних структурних підрозділів ДКА України, керівників підприємств, що належать до сфери управління ДКА України.

  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова ДКА України

  Ю. С. Алексєєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного космічного агентства України 20.07.2012  № 281

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2012 р. за № 1355/21667

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про космічну діяльність»( 502/96-ВР ), Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ) та визначає засади створення, керівництва, комплектування відомчої воєнізованої охорони підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України (далі — відомча воєнізована охорона), права, обов'язки працівників відомчої воєнізованої охорони, порядок здійснення охорони об'єктів та майна, що перебувають під охороною підрозділів відомчої воєнізованої охорони.

  1.2. Відомча воєнізована охорона є системою підрозділів, створених для охорони об'єктів та майна підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, визначених у Переліку підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, об’єкти та майно яких охороняються підрозділами відомчої воєнізованої охорони (додаток 1).

  Підрозділи відомчої воєнізованої охорони є структурними підрозділами підприємств, визначених у Переліку підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, об’єкти та майно яких охороняються підрозділами відомчої воєнізованої охорони.

  1.3. Відомча воєнізована охорона у своїй діяльності керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного космічного агентства України (далі — ДКА України) та цим Положенням.

  1.4 Для виконання завдань з охорони підрозділи відомчої воєнізованої охорони забезпечуються вогнепальною зброєю та спеціальними  засобами.

  1.5. Основними завданнями відомчої воєнізованої охорони є: охорона підприємства, забезпечення пропускного режиму, оперативне реагування, забезпечення охорони спецвантажів.

  1.5.1. Охорона підприємства забезпечується безпосередніми діями працівників відомчої воєнізованої охорони за місцезнаходженням об'єкта, спрямованими на виявлення, запобігання та припинення:

 3. несанкціонованих проникнень на об'єкт, що охороняється (на територію, у приміщення);
 4. перебування осіб, яким не надано відповідних повноважень, на об'єкті, що охороняється;
 5. протиправного заволодіння майном на об'єкті, що охороняється, шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства тощо;

  протиправного використання майна на об'єкті охорони особами, яким не надано відповідних повноважень;

  заподіяння майнової шкоди об'єкту, що охороняється, шляхом очевидних порушень вимог з охорони праці та промислової безпеки, належних умов зберігання майна або внаслідок стихійного лиха, аварії, катастрофи та інших надзвичайних подій за відсутності протиправних дій щодо об'єктів охорони.

  1.5.2. Забезпечення пропускного режиму здійснюється шляхом контролю за проходженням персоналу та відвідувачів на об'єкт (з об'єкта) охорони, пересуванням його територією, переміщенням майна, яке перебуває на об'єкті, відповідно до порядку, установленого керівником об'єкта, що охороняється, з урахуванням вимог чинного законодавства України, у тому числі шляхом застосування технічних засобів охоронного призначення, використання службових собак.

  1.5.3. Оперативне реагування забезпечується негайними, починаючи з мінімально необхідних, діями працівників відомчої воєнізованої охорони, у тому числі за повідомленням третіх осіб, за фактами протиправних дій щодо об'єктів охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнову шкоду, а також становлять очевидну загрозу персоналу об'єкта охорони, іншим громадянам та працівникам охорони, з визначенням конкретного місця можливого правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а в разі потреби — нейтралізації, у тому числі припинення протиправних дій або інших згубних для майна наслідків.

  1.5.4. Забезпечення охорони спецвантажів (космічної техніки та її складових частин, матеріалів, виробів, обладнання тощо, що використовуються для виробництва, випробування, запуску, експлуатації космічної техніки; секретних виробів), матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, дорогоцінних металів, вибухових матеріалів, боєприпасів, зброї здійснюється при їх транспортуванні.

  1.6. Забезпечення охорони цехів, відділів, лабораторій, інших виробничих і спеціальних приміщень технічними засобами поза робочим часом здійснюється відповідно до переліку, який затверджує керівник підприємства.

  1.7. Відомча воєнізована охорона відповідно до покладених на неї завдань:

  розробляє документи з організації охорони, пропускного режиму підприємства, що затверджуються наказами керівника підприємства;

  веде облік порушень охоронного режиму та їх наслідків, готує звітні та інформаційні матеріали за результатами охоронної діяльності, бере участь у службових розслідуваннях за фактами розкрадання майна об'єктів охорони, порушень пропускного режиму, надає пропозиції керівництву підприємства щодо запобігання їм;

  здійснює добір, підготовку, підвищення кваліфікації працівників відомчої воєнізованої охорони, працює з кадровим резервом;

  здійснює організаційні заходи щодо зміцнення трудової дисципліни та охорони праці працівників відомчої воєнізованої охорони;

  надає пропозиції керівництву підприємства щодо заохочення працівників відомчої воєнізованої охорони, надання їм матеріальної допомоги.

  1.8. Керівники підприємств, до складу яких входять підрозділи відомчої воєнізованої охорони, та начальники підрозділів відомчої воєнізованої охорони відповідають за забезпечення надійної охорони об'єктів, службову діяльність підрозділів відомчої воєнізованої охорони, стан пропускного режиму, обладнання об'єктів інженерно-технічними засобами охорони, а відокремлених приміщень — засобами охоронної сигналізації.

  ІІ. Організація діяльності та склад відомчої воєнізованої охорони

  2.1. Методичне забезпечення та контроль діяльності відомчої воєнізованої охорони здійснюються ДКА України.

  2.2. Безпосереднє керівництво підрозділами відомчої воєнізованої охорони здійснюють керівники підприємств, до складу яких входять ці підрозділи, або вповноважені ними посадові особи та керівники самостійних підрозділів відомчої воєнізованої охорони за погодженням з ДКА України.

  2.3. З метою визначення організації, системи й способів охорони, чисельності персоналу підрозділів відомчої воєнізованої охорони наказом ДКА України створюється відомча комісія з організації охорони об'єкта (далі — ВК) у складі представників ДКА України та підприємства, об'єкти і майно якого охороняються.

  До складу ВК можуть залучатися представники МВС України та інших заінтересованих органів (за їх згодою).

  За результатами роботи ВК складається Акт відомчої комісії з організації охорони об'єкта за формою, яка наведена у додатку 2 до цього Положення (далі — Акт ВК).

  Акт ВК затверджується Головою ДКА України або особою, яка його заміщає.

  В Акті ВК визначаються:

  вид охорони, розміщення постів і маршрутів, кількість працівників відомчої воєнізованої охорони, контрольно-пропускних пунктів, відокремлених приміщень, що підлягають охороні та обладнанню засобами охоронної сигналізації, службових і побутових приміщень;

 6. озброєння, види та засоби зв'язку, засоби індивідуального захисту та спеціальні засоби самооборони;
 7. заходи з підготовки об'єкта до передачі під охорону та строки їх здійснення.
 8. До Акта ВК додаються:

 9. схема організації охорони об’єкта;
 10. перелік режимних приміщень, що підлягають охороні оперативним чергуванням варти;
 11. розрахунок працівників відомчої воєнізованої охорони для обслуговування інженерно-технічних засобів охорони (далі — ІТЗО).

  Примірники Акта ВК зберігаються:

 12. перший примірник — у ДКА України;
 13. другий — на підприємстві, об'єкти якого підлягають охороні.
 14. Робота ВК проводиться завчасно з урахуванням строків, необхідних для проектування й обладнання об'єктів, що охороняються ІТЗО, та виконання інших охоронних заходів.

  Приймання об'єкта під охорону здійснюється відомчою воєнізованою охороною згідно з наказом керівника підприємства, об'єкт якого приймається під охорону, після виконання заходів, які визначено ВК.

  2.4. Перелік посад працівників підрозділів відомчої воєнізованої охорони визначається штатним розписом підприємства.

  2.5. Чисельність підрозділу відомчої воєнізованої охорони визначається кількістю постів, установлених на підставі Акта ВК, з урахуванням особливостей об'єктів, що охороняються.

  Пости можуть бути постійними або тимчасовими, внутрішніми або зовнішніми, денними або нічними.

  Залежно від строку несення служби та режиму роботи підприємства, об'єкти якого охороняються, пости поділяються на добові (24-годинні), двозмінні (16-годинні), напівдобові (12-годинні) та однозмінні (8-годинні).

  Чисельність працівників підрозділу відомчої воєнізованої охорони встановлюється з розрахунку:

 15. на один цілодобовий пост — 6 одиниць;
 16. на двозмінний пост — 4 одиниці;
 17. на напівдобовий пост — 3 одиниці;
 18. на однозмінний пост — 2 одиниці.
 19. 2.6. Залежно від особливостей діяльності підприємств, об'єкти яких охороняються, відповідно до Акта ВК у штатному розписі підрозділів відомчої воєнізованої охорони передбачається необхідна кількість працівників керівного складу, фахівців з питань спорудження, монтажу, експлуатації, обслуговування та ремонту ІТЗО, систем сигналізації охоронного призначення, інженерно-технічних засобів охоронно-пожежного призначення, засобів зв'язку, службового собаківництва, водіїв службових транспортних засобів.

  2.7. Особовий склад підрозділів відомчої воєнізованої охорони підприємства призначається на посади (звільняється з посад) керівниками підприємств, до складу яких входять ці підрозділи.

  ІІІ. Працівники відомчої воєнізованої охорони

  3.1. Для працівників відомчої воєнізованої охорони встановлюються кваліфікаційні вимоги згідно з нормами кваліфікаційних характеристик  відповідних професій.

  3.2. До працівників відомчої воєнізованої охорони належать громадяни України, які пройшли відповідну підготовку та отримали дозвіл на використання зброї в порядку, установленому Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів ( z0637-98 ), споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077, а також пройшли професійний добір згідно з чинним законодавством і включені до штату підприємства.

  До складу відомчої воєнізованої охорони також можуть входити особи, включені до штату підприємства, зокрема:

 20. керівники відомчої воєнізованої охорони, їхні заступники;
 21. спеціалісти службового собаківництва;
 22. працівники, які виконують роботи зі спорудження, монтажу, експлуатації, обслуговування та ремонту ІТЗО, охоронно-пожежного призначення й засобів зв'язку.

  3.3. На посади працівників відомчої воєнізованої охорони не можуть бути призначені:

 23. особи молодше 21-річного віку;
 24. особи, які за станом здоров'я відповідно до висновку закладу охорони здоров'я не можуть виконувати обов'язки працівника відомчої воєнізованої охорони;

  особи, які перебувають на обліку в закладах охорони здоров'я з діагнозом психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії;

 25. особи, які визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
 26. особи, яким пред'явлено звинувачення у вчиненні злочину, — до набрання чинності виправдувальним вироком;

  особи, які засуджені за злочини, у тому числі судовими органами інших держав, а також які мають непогашену чи не зняту в установленому порядку судимість;

  особи, звільнені з правоохоронних органів та військової служби в порядку дисциплінарного стягнення, якщо з дня звільнення не минуло року;

 27. особи, яких за вироком суду позбавлено права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
 28. Не допускаються до призначення та виконання функцій з охорони об'єктів іноземці та особи без громадянства.

  Не допускаються до виконання функцій з охорони об'єктів працівники відомчої воєнізованої охорони, які не пройшли спеціальної підготовки відповідно до займаної посади, інструктажів, навчання з питань охорони праці і вимог пожежної безпеки та надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасного випадку, у тому числі в разі порушення заходів безпеки під час поводження зі зброєю, не склали підсумкової річної перевірки з професійної підготовки.

  Відомості про особу під час вирішення питання про можливість прийняття її на роботу до підрозділу відомчої воєнізованої охорони збираються за її письмовою згодою та є конфіденційною інформацією.

  3.4. Працівники відомчої воєнізованої охорони під час виконання функціональних обов’язків повинні мати при собі посвідчення з підписом керівника підприємства, скріпленим печаткою, у якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка належить до працівника відомчої воєнізованої охорони, дата видачі і строк дії посвідчення та міститься фотокартка особи, якій видано посвідчення.

  3.5. Працівники відомчої воєнізованої охорони під час виконання службових обов'язків зобов'язані носити формений одяг.

  3.6. На працівників відомчої воєнізованої охорони поширюється законодавство про працю, охорону праці й державне соціальне страхування.

  3.7. Якщо виконання службових обов'язків передбачає доступ до державної таємниці або виконання особливих робіт, працівникам відомчої воєнізованої охорони оформляються допуски відповідної форми згідно з вимогами чинного законодавства України.

  3.8. Керівники підрозділів відомчої воєнізованої охорони відповідають за підбір працівників та комплектацію підрозділів відомчої воєнізованої охорони разом з відділом кадрів підприємства.

  3.9. Працівники відомчої воєнізованої охорони виконують покладені на них обов'язки відповідно до графіків чергувань, що складаються з урахуванням специфіки роботи на об'єктах, що охороняються.

  3.10. У підрозділах відомчої воєнізованої охорони ведеться щомісячний облік робочого часу.

  Час, відведений працівникам відомчої воєнізованої охорони для інструктажу, пересування на пост, з поста, службової підготовки, перебування у вартовому приміщенні в резерві, зараховується до робочого часу.

  3.11. Для працівників відомчої воєнізованої охорони встановлюється обов'язкова професійна підготовка з розрахунку 50 годин на рік у межах робочого часу.

  Особи, прийняті до підрозділів відомчої воєнізованої охорони, проходять початкову підготовку за встановленою 16-годинною програмою.

  3.12. Працівники відомчої воєнізованої охорони відповідно до чинного законодавства України забезпечуються спеціальними засобами самооборони, засобами індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, засобами зв'язку.

  3.13. Працівникам відомчої воєнізованої охорони, які не засвоїли матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування або не виконали нормативів навчальних стрільб, зброя не видається.

  3.14. За порушення обліку й організації зберігання зброї та боєприпасів, спеціальних засобів самооборони, сигналізації, зв'язку, а також за правильне їх використання відповідають керівник підприємства та керівник підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

  ІV. Права, обов'язки та відповідальність працівників відомчої воєнізованої охорони

  4.1. Працівники відомчої воєнізованої охорони під час виконання функцій з охорони об'єктів мають право:

  4.1.1. Перевіряти в осіб документи, пред'явлення яких є необхідним за правилами пропускного режиму, у разі якщо це покладено в установленому порядку на підрозділ відомчої воєнізованої охорони.

  4.1.2. Перевіряти справність огорожі, технічних засобів охорони, у разі виявлення несправностей ужити заходів до їхнього усунення.

  4.1.3. Перевіряти відповідність супровідним документам найменування та кількість матеріальних цінностей, які вивозяться за межі території або ввозяться на територію об'єкта, що охороняється, здійснюючи огляд транспортних засобів, якими ці цінності перевозяться.

  4.1.4. Повідомляти органи внутрішніх справ про осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, а також про осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника відомчої воєнізованої охорони під час виконанням ним службових обов'язків.

  4.1.5. Входити безперешкодно в будь-який час доби на територію та у приміщення об'єкта, що охороняється, за винятком режимних об’єктів відповідно списку:

 29. для їх огляду з метою виявлення осіб, які незаконно перебувають на об'єкті, що охороняється;
 30. з метою припинення злочину або переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;
 31. під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин.
 32. 4.1.6. Тимчасово обмежувати або забороняти доступ осіб та в'їзд транспорту на об'єкти, що охороняються, з метою запобігання вчиненню злочинів або адміністративних правопорушень, а також у разі виникнення надзвичайних обставин, що загрожують громадській безпеці, нормальному функціонуванню об'єкта, що охороняється.

  4.2. Працівники відомчої воєнізованої охорони відповідно до покладених на них завдань з питань охорони об'єктів зобов'язані:

  4.2.1. Забезпечувати охорону об'єктів та майна підприємства.

  4.2.2. Припиняти посягання на об'єкти, що охороняються, майно та працівників відомчої воєнізованої охорони, порушення режиму роботи об'єкта та/або режиму в зоні його охорони, пропускного режиму.

  4.2.3. Негайно повідомляти відповідні правоохоронні органи про протиправні посягання на об'єкти, що охороняються, та інші протиправні дії, вчинені як на об'єкті, так і на прилеглій до нього території.

  4.2.4. Забезпечувати недоторканність місця вчинення злочину до прибуття представників правоохоронних органів.

  4.2.5. Утримувати зброю, спеціальні засоби самооборони, засоби зв'язку та автотранспорту в постійній готовності для застосування та використання за призначенням.

  4.2.6. Не відволікатися від виконання службових обов'язків, нікому не передавати зброю та спеціальні засоби самооборони, включаючи осіб, яким підпорядковані.

  4.2.7. Негайно доповідати начальнику варти (чергової зміни), старшому службового наряду, а у відповідних випадках особам, яким підпорядковані варти й службові наряди, про несправність ІТЗО та засобів охоронно-пожежного призначення, засобів зв'язку.

  4.2.8. Терміново повідомляти підрозділи пожежної охорони про виявлені пожежі на об'єкті, що охороняється, і вживати заходів для її ліквідації відповідно до правил з промислової безпеки та охорони праці.

  4.2.9. Зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про діяльність на об'єктах, що охороняються, не розголошувати відомості про приватне життя громадян, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

  У разі розголошення такої інформації працівники відомчої воєнізованої охорони відповідають згідно з чинним законодавством України.

  4.2.10. Дотримуватися правил особистої безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, вимог з охорони праці та пожежної безпеки.

  V. Організація охорони об'єктів

  5.1. Охорона об'єктів організовується керівником підприємства згідно з Актом ВК відповідно до інструкції, що затверджується його наказом.

  Охорона об'єктів залежно від їх розташування, оснащення технічними засобами охорони, інших особливостей виконується вартовим та звичайним розрахунками відповідно до Акта ВК та безпосередньо здійснюється нарядами і вартами відомчої воєнізованої охорони.

  Службовий наряд — один або кілька працівників відомчої воєнізованої охорони, які здійснюють заходи охорони.

  Службові наряди поділяються:

 33. за складом: на одинарні, парні та змішані;
 34. за способом несення служби: пост, маршрут, мобільна група.
 35. Кількість постів і маршрутів залежить від дислокації об'єкта, що охороняється, протяжності та конфігурації периметра, оснащення технічними засобами охорони та інших особливостей.

  Залежно від специфіки об'єктів, що охороняються, розташування та інших особливостей, їх охорона може бути організована:

 36. на контрольно-пропускних пунктах;
 37. безпосередньо в приміщенні об'єкта, що охороняється, або на прилеглій до нього території;
 38. по периметру огорожі об'єкта, що охороняється;
 39. на особливо важливих ділянках об'єкта, що охороняється, у найбільш уразливих місцях його території;
 40. мобільними групами.
 41. 5.2. Постом (маршрутом) називається встановлене дислокацією місце або ділянка території, де працівник відомчої воєнізованої охорони виконує свої службові обов'язки.

  Протяжність постів і маршрутів визначається, виходячи з конкретних особливостей об'єктів, що охороняються, оперативної ситуації, що склалася.

  5.3. Заступаючи на службу, персонал відомчої воєнізованої охорони прибуває за 15 хвилин до інструктажу у визначене місце його проведення, в оголошеній формі одягу, маючи при собі посвідчення, а водій — додатково посвідчення водія.

  Місцем проведення інструктажу може бути спеціально обладнане, з використанням схем (макетів), технічних заходів тощо приміщення підрозділу відомчої воєнізованої охорони та підохоронного об'єкта, де охоронні заходи здійснюються окремим підрозділом відомчої воєнізованої охорони (загін, команда, варта або група з охорони окремого об'єкта), або центральний пост охорони на визначеній території.

  5.4. Керівник підрозділу відомчої воєнізованої охорони забезпечує своєчасне прибуття нарядів на інструктаж, перевіряє їхню готовність, зовнішній вигляд, визначає місця служби.

  Для визначення готовності водіїв до несення служби перед інструктажем проводиться їх медичний огляд.

  Перед інструктажем начальник варти проводить індивідуальні співбесіди з працівниками відомчої воєнізованої охорони, які здійснюватимуть охоронні заходи з вогнепальною зброєю.

  При цьому він вивчає психологічну та фізичну готовність працівників відомчої воєнізованої охорони до несення служби зі зброєю та індивідуально стосовно кожного працівника приймає рішення щодо видачі (невидачі) зброї.

  Не підготовлений персонал відомчої воєнізованої охорони до несення служби не допускається.

  Персонал відомчої воєнізованої охорони, який заступає на службу, отримує зброю, бортові журнали, засоби зв'язку, спеціальні засоби самооборони, інше спорядження.

  Інструктаж нарядів проводиться відповідальними за його підготовку і проведення особами із числа керівного складу за раніше розробленим та затвердженим планом проведення інструктажу з працівниками відомчої воєнізованої охорони, які заступають на службу.

  До проведення інструктажів можуть залучатися працівники територіальних органів внутрішніх справ за згодою їх керівництва.

  5.5. Особа, яка проводить інструктаж, доводить інформацію про оперативну ситуацію, ставить завдання кожному наряду, перевіряє знання нормативно-правових актів, що регламентують діяльність підрозділів відомчої воєнізованої охорони, відпрацьовує ввідні завдання з тактики дій працівників у типових та екстремальних ситуаціях.

  Увідні завдання з тактики дій персоналу відомчої воєнізованої охорони в типових та екстремальних ситуаціях періодично, не менше одного разу на 6 місяців, з урахуванням оперативної обстановки й наявного досвіду роботи поновлюються та ускладнюються особою, відповідальною за організацію служби підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

  5.6. В обов'язковому порядку під час проведення інструктажів нарядів, які заступають на службу, протягом 15-20 хвилин проводиться практичне відпрацювання тактики дій щодо виконання завдань, поставлених перед персоналом відомчої воєнізованої охорони з охорони об'єктів, громадського порядку, забезпечення при цьому заходів особистої безпеки, а також тренувань щодо поводження з вогнепальною зброєю та прийомів рукопашного бою. Результати інструктажу щодоби зазначаються в журналі інструктажів працівників відомчої воєнізованої охорони.

  5.7. Після перевірки готовності персоналу відомчої воєнізованої охорони до служби та інструктажу керівником підрозділу відомчої воєнізованої охорони проводиться аналіз результатів несення служби за добу, що минає, виявлених недоліків і упущень, ставляться конкретні завдання з охорони з урахуванням оперативної ситуації, що склалася, звертається увага на особливості несення служби на конкретних постах та оголошується розподіл персоналу відомчої воєнізованої охорони за постами (маршрутами).

  VI. Організація охорони об'єктів вартами

  6.1. Варта — озброєний підрозділ (команда, група), споряджений від  підрозділу відомчої воєнізованої охорони для охорони об'єктів підприємства.

  Варта запроваджується за наявності від 2-х до 20-ти постів і залежно від особливостей об'єкта, що охороняється, призначається на 8, 12 або 24 години.

  До складу варти входять:

  начальник варти — за відсутності штатної посади виконання обов'язків покладається на начальника групи або командира відділення;

  помічник начальника варти — призначається за наявності на об'єкті (об'єктах), що охороняється, трьох та більше постів;

  у разі використання у варті службових (сторожових) собак призначається другий помічник начальника варти із числа осіб, що зайняті їх обслуговуванням;

 42. вартові — з числа працівників відомчої воєнізованої охорони.
 43. За наявності на об'єкті, що охороняється, охоронної й охоронно-пожежної сигналізації, центрів спостереження для їх технічного обслуговування до складу варти може включатися черговий оператор ІТЗО підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

  Для безпосередньої охорони об'єктів із складу варти виставляються чатові. Чатовий — це озброєний вартовий, який виконує завдання із забезпечення охорони та захисту дорученого йому поста.

  6.2. Постом називається все доручене для охорони та захисту чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки.

  До складу окремого поста входять:

 44. старший поста, який призначається з найпідготовленіших працівників відомчої воєнізованої охорони;
 45. вартові — з числа працівників відомчої воєнізованої охорони.
 46. 6.3. Варта підпорядковується начальнику підрозділу відомчої воєнізованої охорони, начальнику варти (старшому окремого поста) і його помічнику.

  VII. Організація контролю за несенням служби підрозділами відомчої воєнізованої охорони

  7.1. Контроль за несенням служби під час виконання заходів охорони є дієвим засобом зміцнення дисципліни, дотримання персоналом відомчої воєнізованої охорони особистої безпеки та надання йому практичної допомоги.

  Контроль здійснюється шляхом проведення гласних і негласних перевірок організації та несення служби нарядами відомчої воєнізованої охорони на маршрутах і постах під час виконання ними охоронних функцій.

  Перевірки проводяться цілодобово за розробленими графіками.

  Графіки негласних перевірок складаються окремо.

  Перевірки плануються (проводяться) у кількості та за періодичністю, що забезпечують здійснення нарядами відомчої воєнізованої охорони завдань з охорони, але не менше одного разу на зміну, а на віддалених постах (маршрутах) — один раз на добу (перевірки під час зміни нарядів не враховуються).

  Віддалені пости забезпечуються додатково тривожною сигналізацією та радіотелефонним зв'язком.

  Разом з фізичним контролем несення служби нарядами відомчої воєнізованої охорони проводиться контроль з використанням засобів телефонного та радіозв'язку, засобів технічного контролю несення служби, технічних приймально-контрольних приладів, систем визначення і фіксації місцезнаходження нарядів відомчої воєнізованої охорони, напрямку їх руху.

  7.2. Перевіряти варти і службові наряди мають право:

 47. керівник підприємства, об'єкти якого охороняються, та його заступники;
 48. керівник відомчої воєнізованої охорони, його заступник відповідно до службових обов’язків.
 49. Особи, які перевіряють службу нарядів відомчої воєнізованої охорони, зобов'язані знати оперативну ситуацію в районі розташування об'єктів, що охороняються, та на прилеглій території, де розташовані пости, об'єктивно оцінювати якість несення служби, не допускати послаблень і спрощень, надавати практичну допомогу та навчати персонал відомчої воєнізованої охорони правилам несення служби, порядку дій у нештатних ситуаціях.

  7.3. У разі надходження під час перевірки сигналу про спрацювання засобів охоронної або охоронно-пожежної сигналізації, вчинення правопорушень тощо перевірка припиняється, а наряди направляються на відпрацювання наданої інформації.

  У разі виявлення недоліків у несенні служби особа, яка здійснює перевірку, припиняє її та вживає заходів до їх усунення.

  7.4. У разі відсутності інформації від нарядів підрозділу відомчої воєнізованої охорони понад 3 години, а від нарядів, які несуть службу з вогнепальною зброєю, — понад 2 години начальник варти вживає невідкладних заходів для встановлення місцезнаходження наряду та здійснює його негайну перевірку.

  7.5. Категорично забороняється перевіряти службу шляхом спроб відібрати зброю, імітації правопорушень та способами, що можуть призвести до нещасних випадків.

  7.5.1. Під час перевірок організації та несення служби вивчаються:

 50. використання сил та засобів підрозділу відомчої воєнізованої охорони;
 51. підготовка, порядок допуску до служби працівників відомчої воєнізованої охорони, якість проведення  інструктажів;

  управління нарядами відомчої воєнізованої охорони, своєчасність доведення інформації про зміни в оперативній ситуації;

  наявність наряду на маршруті (посту), забезпечення пропускного режиму на об'єкті, знання оперативної ситуації;

  стан здоров'я працівників відомчої воєнізованої охорони, форма одягу та зовнішній вигляд, наявність посвідчення;

  збереження службової документації, зброї, спеціальних засобів самооборони, засобів зв'язку, службового автотранспорту та іншого майна;

  якість виконання персоналом відомчої воєнізованої охорони службових завдань, знання функціональних обов'язків, нормативно-правових актів, що регламентують охоронну діяльність;

  ефективність реагування нарядів відомчої воєнізованої охорони на сигнал «Тривога» та якість ведення документації на посту охорони;

  технічний стан службового автотранспорту, його укомплектованість та відповідність записам про його експлуатацію;

 52. робота засобів зв'язку, підтримання зв'язку з черговими, періодичність ведення радіообміну.
 53. 7.5.2. Під час перевірки вивчається знання нарядами відомчої воєнізованої охорони:

 54. порядку несення служби, загальних і особливих обов'язків з охорони об'єктів;
 55. особливостей пропускного режиму на об'єкті, що охороняється (за наявності такого);
 56. дислокації та особливостей об'єктів, що охороняються, стан їх технічного укріплення;
 57. правил і заходів безпеки в поводженні з вогнепальною зброєю.
 58. 7.6. Графіки негласних перевірок складаються кожного місяця та затверджуються керівником підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

  Планування та проведення негласних перевірок організовуються на об'єктах, що охороняються (відкриті майданчики, великі промислові підприємства, склади тощо), кожен пост перевіряється не менше одного разу на місяць, 50% перевірок від запланованої кількості здійснюються у вечірній та нічний час.

  Негласна перевірка несення служби з охорони закритих об'єктів здійснюється у їх робочий час, за винятком постів, що обладнані технічними засобами захисту (шлюзи, кабіни постових тощо), які протидіють несанкціонованому проникненню на об'єкт, що охороняється, і не дають змоги перевіряючому спостерігати за несенням служби. Перелік цих об'єктів визначається керівником підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

  Негласна перевірка служби здійснюється не менше 30 хвилин і завершується гласною.

  Під час негласної перевірки перевіряються:

  наявність наряду на маршруті (посту), місці його постійної дислокації (у центрі зони) та порядок несення служби;

 59. дотримання графіка огляду об'єктів та руху за маршрутом;
 60. дотримання нарядом пильності, послідовність його дій та реагування на сигнал «Тривога»;
 61. дотримання встановленого порядку несення служби.
 62. Для негласного контролю можуть використовуватись прилади нічного бачення, відеокамери, біноклі, радіостанції тощо.

  У разі виявлення порушень при несенні служби негласна перевірка припиняється та вживаються заходи для їх усунення.

  7.7. За результатами проведених перевірок організації та несення служби особа, яка їх здійснила, вносить відповідний запис до журналу прийняття-здавання поста (маршруту) та перевірок несення служби із зазначенням конкретних недоліків та рекомендацій щодо їх усунення.

  Особа, яка здійснила негласну перевірку, доповідає про її результати в службовій записці (довідці) начальнику, який призначив перевірку, із зазначенням часу, місця, прізвищ працівників та подій, які сталися під час перевірки. Начальники підрозділів відомчої воєнізованої охорони за результатами перевірок складають довідки.

  7.8. Форма реалізації результатів перевірки:

  заслуховування звітів начальників (керівного складу) підрозділів відомчої воєнізованої охорони та працівників відомчої воєнізованої охорони;

  надання допомоги в організації служби та контролю за її несенням відповідними (конкретними) посадовими особами;

 63. перегляд дислокацій, графіків руху і тактики несення служби.
 64. видання наказів про усунення недоліків;
 65. розроблення рекомендацій та заходів щодо вдосконалення служби.
 66. Результати перевірок організації (несення) служби розглядаються керівником підрозділу відомчої воєнізованої охорони щомісяця. Підбиття підсумків несення служби вартою (нарядом) здійснюється щодня.

  За показниками перевірок, оцінок кожного працівника відомчої воєнізованої охорони визначаються результати служби підрозділу відомчої воєнізованої охорони.

  VIII. Інспекторські огляди

  8.1. Інспекторські огляди підрозділів відомчої воєнізованої охорони здійснюються комісією з інспекторського огляду відповідно до плану перевірок діяльності відомчої воєнізованої охорони, який затверджується ДКА України.

  Склад комісії, час проведення огляду, перелік питань, які перевірятимуться, визначаються наказом ДКА України.

  8.2. Під час огляду перевіряється ефективність використання наявних сил і засобів у вирішенні покладених на підрозділи відомчої воєнізованої охорони завдань, організація служби, робота з підбору і виховання кадрів, підвищення професійної майстерності працівників відомчої воєнізованої охорони, уміння кожного працівника діяти в складних умовах, наявність необхідного майна і спорядження, зброї, боєприпасів та спеціальних засобів самооборони, стан їх зберігання, працездатність засобів охоронної сигналізації.

  8.3. Комісією з інспекторського огляду проводяться бесіди з керівниками підприємств, об'єкти яких охороняються, з керівним складом підрозділу відомчої воєнізованої охорони, а також з працівниками підрозділу, що інспектується, з'ясовується їхня думка щодо організації роботи і якості охорони, а також пропозиції з підвищення її ефективності, поліпшення умов праці; організовуються звіти начальників загонів (окремої команди), команд та їх заступників, начальників груп, варт, командирів відділень перед підлеглими про проведену ними роботу.

  8.4. Результати інспекторського огляду оформляються актом, який підписується членами комісії.

  В акті надається висновок про стан організації охорони, вказуються вжиті під час огляду заходи з усунення виявлених недоліків, вносяться пропозиції щодо підвищення надійності охорони, її вдосконалення, визначаються строки усунення недоліків.

  Акт з відміткою начальника підрозділу відомчої воєнізованої охорони, що інспектується, та керівника підприємства, об'єкти якого охороняються, про ознайомлення з його змістом надсилається до ДКА України.

  У строки, визначені комісією з інспекторського огляду, адміністрацією підприємства вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків.

  За результатами роботи щодо усунення недоліків в організації діяльності підрозділу відомчої воєнізованої охорони та підвищення надійності охорони об’єктів складається звіт, який підписується керівником підприємства або його заступником, начальником підрозділу відомчої воєнізованої охорони та надсилається до ДКА України.

  IX. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

  9.1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відомчої воєнізованої охорони здійснюється згідно з чинним законодавством України.

  9.2. Придбання, перевезення, зберігання, облік та використання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів самооборони в підрозділах відомчої воєнізованої охорони здійснюються відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів( z0637-98 ), споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077.

  9.3. До матеріально-технічної бази відомчої воєнізованої охорони належать:

 67. вартові, робочі та підсобні приміщення;
 68. приміщення для зберігання матеріально-технічних цінностей, зберігання зброї, спеціальних засобів самооборони, автотранспорту;

 69. приміщення для здійснення управлінської та інших видів діяльності, пов'язаних з охороною;
 70. спеціальні та допоміжні автомобілі, техніка та обладнання;
 71. навчальні містечка (полігони).
 72. 9.4. Обладнання технічними засобами охорони об'єктів, що охороняються, їх технічне обслуговування та ремонт здійснюються за рахунок підприємства, об'єкти якого охороняються.

  9.5. Працівники підрозділу відомчої воєнізованої охорони забезпечуються форменим одягом за рахунок коштів підприємства, до складу якого входить цій підрозділ.

  X. Соціальний захист працівників відомчої воєнізованої охорони

 73. 10.1. Працівники відомчої воєнізованої охорони належать до персоналу підприємства.
 74. 10.2. Соціальний захист працівників відомчої воєнізованої охорони здійснюється згідно з чинним законодавством України.

  10.3. Регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, умов матеріального забезпечення визначається в колективному договорі.

  10.4. Із працівниками відомчої воєнізованої охорони укладається трудовий договір на загальних підставах.

  10.5. Працівникам відомчої воєнізованої охорони надається щорічна відпустка згідно із Законом України «Про відпустки»( 504/96-ВР ) та колективним договором. Список посад підрозділу відомчої воєнізованої охорони, за якими встановлюється ненормований робочий день та надається додаткова відпустка, визначається колективним договором.

  10.6. Пенсійне забезпечення працівників відомчої воєнізованої охорони здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

  10.7. Тривалість щоденної роботи, у тому числі початок і закінчення щоденної роботи, перерва для відпочинку та приймання їжі визначаються графіками змінності, затвердженими начальником підрозділу відомчої воєнізованої охорони за погодженням з профспілковим органом з дотриманням установленої тривалості робочого часу за тиждень або інший обліковий період.

  Графіки змінності доводяться до відома працівників відомчої воєнізованої охорони не пізніше ніж за один місяць до введення їх в дію.

  На підприємствах для працівників відомчої воєнізованої охорони може застосовуватись режим підсумованого обліку робочого часу. Норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем з розрахунку шестиденного робочого тижня при тижневій нормі 40 годин, семигодинного робочого дня з урахуванням скороченого робочого часу напередодні вихідних днів — до 5 годин і напередодні святкових і неробочих днів — на 1 годину. Підсумований облік робочого часу може запроваджуватися лише за погодженням з профспілковим органом.

  Графік вважається складеним, якщо:

  кожному працівнику відомчої воєнізованої охорони заплановано відпрацювати місячну норму робочого часу;

  передбачена щоденна охорона всіх об'єктів протягом часу, зазначеного в дислокаціях постів (маршрутів).

  Облік використання робочого часу здійснюється за кожну зміну в табелі обліку основного робочого часу, який відкривається щомісяця на працівників відомчої воєнізованої охорони.

  Начальник управління спеціальних програм ДКА України

  Є.І. Махонін

  Додаток 1 до Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України

  ПЕРЕЛІК підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України, об’єкти та майно яких охороняються підрозділами відомчої воєнізованої охорони

  Найменування підприємства

  Місцезнаходження

  Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М.Макарова»

 75. вул. Криворізька, 1, м. Дніпропетровськ, 49008
 76. Павлоградський механічний завод Державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М.Макарова»

 77. вул. Тельмана, 10, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51413
 78. Державне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод»

 79. вул. Заводська, 44, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51402
 80.  «Донецьквибухпром», філія Державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод»

 81. вул. Рози Люксембург, 26а, м. Донецьк, 83050
 82. «Кримвибухпром», філія Державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод»

 83. вул. Ж. Дерюгіної, 11, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, 95022
 84. «Карпативибухпром», філія Державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод»

  Південний бульвар, 35а, м. Івано-Франківськ, 76010

  Державне науково-виробниче підприємство «Об'єднання Комунар»

 85. вул. Г. Рудика, 8, м. Харків, 61070
 86. Філія Державного науково-виробничого підприємства «Об'єднання Комунар» Богодухівський електромеханічний завод

 87. вул. Чалого, 22, м. Богодухів, Харківська область, 62105
 88. Філія Державного науково-виробничого підприємства «Об'єднання Комунар» Харківський завод електроапаратури

 89. вул. Лозівська, 5, м. Харків, 61139
 90. Додаток 2 до Положення про відомчу воєнізовану охорону підприємств, що належать до сфери управління Державного космічного агентства України

  АКТ ( z1355-12 BF270.doc ) відомчої комісії з організації охорони об'єкта

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Адвоката В.Смолия подозревают в покушении на жизнь судьи?

  Вчера задержали Виктора Смолия, адвоката арестованного активиста «Дорожного контроля» Андрея Дзиндзи. Об этом сообщил руководитель «Дорожного контроля» Алексей Кириенко в эфире «Общественного ...

  Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сан-Марино про співробітництво в галузі культури, Кабінет Міністрів України

  Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сан-Марино про співробітництво в галузі культури Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сан-Марино про співробітництво в галузі культури.

  Про затвердження Інструкції про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, Міністерство оборони України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2013 р. за № 1775/24307 Про затвердження Інструкції про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців

  В Миндоходов придумали как очистить рынок алкоголя и табачных изделий от подделок

  Министерство доходов и сборов предлагает ряд поправок к законам, которые помогут в борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Ваш интернет сайт - класс так много чего тут любопытного и нужного. Хочу пожелать держаться так же высоко и в будующем и всего самого... Не снижайте планку!

  Этот интернет сайт суперовый! работал на нем очень часто. Этот интернет сайт ждет светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими работами почаще! Дерзайте!

  Благодарим всех, от кого зависит существование сайта.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66