Жилищный адвокат

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, атомних електро-станціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послугНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

 1. 10.08.2012  № 276
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 р. за № 1466/21778

  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, тепло-електростанціях, атомних електро-станціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"( 2479-17 ), статей 6, 8, 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), статті 16 Закону України "Про теплопостачання"( 2633-15 ) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), що додаються.

  2. Управлінню ліцензування суб’єктів у сфері теплопостачання та у сфері послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (Володіна М. О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  В. о. Голови Комісії

  Ю. Хіврич

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 10.08.2012  № 276

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 р. за № 1466/21778

  ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) (далі — виробництво теплової енергії).

  1.2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії.

  1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

  індивідуальний тепловий пункт — тепловий пункт, із якого здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини;

  тепловий пункт — спеціально обладнане приміщення, з якого здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням). У ньому відбувається трансформація параметрів теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо;

  центральний тепловий пункт — тепловий пункт, до якого приєднані системи теплоспоживання двох і більше будівель (споруд).

  Інші терміни вживаються відповідно до Законів України "Про теплопостачання"( 2633-15 ) та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 ).

  1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо:

  протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або якщо із джерел теплової енергії суб’єкта господарювання для потреб споживачів відпускалась теплова енергія в обсязі, що перевищує 20 тисяч Гкал на рік;

  суб’єкт господарювання має намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або відпускати із джерел теплової енергії, що належать йому на правах власності або користування, для потреб споживачів теплову енергію в обсязі, що перевищує 20 тисяч Гкал на рік.

  1.5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії для суб’єктів господарювання у разі, якщо:

  протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя) або якщо із джерел теплової енергії суб’єкта господарювання для потреб споживачів відпускалась теплова енергія в обсязі, що не перевищує 20 тисяч Гкал на рік включно;

  суб’єкт господарювання має намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя) або відпускати із джерел теплової енергії, що належать йому на правах власності або користування, для потреб споживачів теплову енергію в обсязі, що не перевищує 20 тисяч Гкал на рік.

  1.6. Форми заяви про видачу ліцензії, опису документів, що додаються до заяви, відомості про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування, відомості про освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, заяви про переоформлення ліцензії, заяви про видачу дубліката ліцензії, заяви про видачу копії ліцензії наведено в додатках 1-7 до цих Ліцензійних умов.

  II. Умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

  2.1. Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії можливе в разі виконання таких умов:

  2.1.1. Наявність у власності або користуванні ліцензіата виробничих об'єктів, де провадитиметься господарська діяльність з виробництва теплової енергії, та відповідного технологічного обладнання і технічної бази для його ремонту та обслуговування або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування.

  2.1.2. Наявність працівників відповідного освітнього і кваліфікаційного рівня для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

  2.1.3. Забезпечення обліку теплової енергії, яка виробляється та відпускається із джерел теплової енергії ліцензіата, з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії.

  2.1.4. Забезпечення обліку енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії.

  2.1.5. Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з виробництва теплової енергії окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

  2.1.6. Недопущення перехресного субсидіювання.

  2.2. Ліцензіат з виробництва теплової енергії має право доступу до магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж теплотранспортуючої організації після виконання відповідних технічних умов на приєднання до них.

  2.3. Ліцензіат не має права зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

  2.4. Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють виробництво теплової енергії та займають монопольне (домінуюче) положення на ринку теплової енергії, не можуть припиняти або зменшувати обсяг виробництва теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України.

  2.5. Ліцензіати з виробництва теплової енергії здійснюють її відпуск із джерел теплової енергії для потреб споживачів за тарифами, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством.

  III. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

  3.1. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії повинні дотримуватись вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та теплопостачання.

  3.2. Суб’єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії, повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

  3.3. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії повинні забезпечити розподіл обов’язків та повноважень посадових осіб, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

  3.4. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії повинні забезпечити наявність нормативно-технічної документації та нормативно-правових актів щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії.

  IV. Кваліфікаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

  4.1. Для суб'єкта господарювання як юридичної особи визначаються склад і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з виробництва теплової енергії залежно від потужності та ступеня складності обладнання і споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів робіт з обслуговування і ремонту діючих споруд і обладнання (у разі відсутності договорів на обслуговування та виконання ремонтних робіт).

  Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до чинних норм чисельності працівників на підприємствах у сфері теплоенергетики.

  4.2. Для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії фізична особа-підприємець повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

  V. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

  5.1. Суб’єкти господарювання здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії за наявності:

  5.1.1. Відповідного технологічного обладнання і технічної бази для обслуговування, надійної роботи джерел теплової енергії та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування.

  5.1.2. Контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, а також відповідних приладів обліку теплової енергії, що відпускається з джерел теплової енергії ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації.

  5.1.3. Актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України ( z0318-98 ), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 1 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758.

  5.1.4. Паспортів котлів.

  5.1.5. Режимних карт котлів.

  5.1.6. Журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання.

  5.1.7. Графіків планово-попереджувальних ремонтів.

  5.1.8. Температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата.

  5.2. При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії ліцензіат повинен також дотримуватися таких вимог:

  5.2.1. Повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни.

  5.2.2. Дотримуватись вимог, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії.

  Дотримуватись обмежень, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

  5.2.3. Надавати органу ліцензування інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності.

  5.2.4. Надавати до органу ліцензування статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством.

  5.2.5. Забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості діяльності з виробництва теплової енергії.

  5.2.6. Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"( 4851-17 ).

  5.3. Ліцензіат зобов’язаний:

  5.3.1. Забезпечувати виробництво та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж( z0197-07 ), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 року за № 197/13464, та наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 9 грудня 2008 року № 568( v0568661-08 ) "Про затвердження Державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008).

  5.3.2. Здійснювати відпуск (продаж) теплової енергії теплопостачальній організації відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором, форму якого затверджено відповідним нормативно-правовим актом.

  5.3.3. Утримувати джерела теплової енергії та технологічне обладнання для їх обслуговування, інше обладнання та устаткування відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж ( z0197-07 ), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 5 березня 2007 року за № 197/13464, та наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 9 грудня 2008 року № 568( v0568661-08 ) "Про затвердження Державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008).

  5.3.4. Розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення технічного рівня джерел теплової енергії та технологічного обладнання для їх обслуговування з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації.

  5.4. У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України "Про правовий режим надзвичайного стану" ( 1550-14 ), "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ) ліцензіати, які розташовані на місцевості, де введено надзвичайний стан або особливий період, зобов’язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо виробництва теплової енергії.

  Заступник начальника Управління ліцензування суб’єктів у сфері теплопостачання та у сфері послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

  М. Володіна

  Додаток 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  ЗАЯВА ( z1466-12 BF114.doc ) про видачу ліцензії

  Додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  ОПИС ( z1466-12 BF115.doc ) документів, що додаються до заяви

  Додаток 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  ВІДОМІСТЬ про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування

  _________________________________________________________________________ (повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

  № з/п

  Найменування (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) суб’єкта господарювання та назва котельні, місцезнаходження, телефон/факс

  Вид діяльності

  Основне обладнання

  Тип та марка засобу обліку теплової енергії

  Знос теплогенеруючого обладнання, %

  Вартість основних засобів, грн. (на останню звітну дату)

 3. теплогенеруюче обладнання
 4. загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год
 5. тип, марка котла
 6. вид палива
 7. потужність, Гкал/год, ККД котла
 8. кількість котлів/строк експлуатації на момент установлення, шт./років
 9. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10. 10
 11. 11
 12. 1

  Всього

  å

  å

  Машини та механізми для обслуговування технологічного обладнання і технічної бази

  № з/п

  Марка

  Рік випуску

  Інвентарний номер

  Реєстраційний номер

  Місце стоянки (населений пункт)

  Тип техніки

  Вид палива: бензин — Б; дизпаливо — Д; газ стиснений — СПГ; газ скраплений — ЗНГ

  Первісна балансова вартість, у тис. грн

  Залишкова балансова вартість у тис. грн

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 13. 10
 14. Ремонтно-будівельні, аварійно-диспетчерські та інші служби з обслуговування технологічного обладнання

  № з/п

  Назва служби

  Місцезнаходження, контактні телефони

  Кількість працівників, осіб

 15. управлінський персонал
 16. робітники
 17. 1

  2

  3

  4

  5

  Реквізити договору(ів) (дата і номер договору, найменування та реквізити контрагента) на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування технологічного обладнання і технічної бази (у разі відсутності власного технологічного обладнання і технічної бази для його ремонту та обслуговування): _________________________________

  "___" __________________ 20__ р.

  ___________________________ (посада керівника юридичної особи)

  _______________ (підпис)

  М. П.

  ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

  Головний інженер

  _______________ (підпис)

  ______________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

  Додаток 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  ВІДОМІСТЬ про освітній і кваліфікаційний рівні працівників, необхідні для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

  _________________________________________________________________________ (повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

  1. Перелік та кваліфікаційний рівень спеціалістів

  № з/п

  Посада

  Прізвище, ім'я та по батькові

  Працює в цій організації (постійно/ тимчасово)

  Загальний стаж роботи за фахом

  Освіта (навчальний заклад, рік закінчення, кваліфікація за дипломом, спеціалізація)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  2. Відомості про професійний і кваліфікаційний склад робітників

  № з/п

  Професія

  Чисельність

  Розряди (класність)

 18. згідно зі штатним розписом
 19. фактична
 20. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 21. 10
 22. 1

  "___" __________________ 20_ р.

  М. П.

  ________________________ (посада керівника юридичної особи)

  _______________ (підпис)

  _____________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

  М. П.

  Додаток 5 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  ЗАЯВА ( z1466-12 BF116.doc ) про переоформлення ліцензії

  Додаток 6 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  ЗАЯВА ( z1466-12 BF117.doc ) про видачу дубліката ліцензії

  Додаток 7 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

  ЗАЯВА ( z1466-12 BF118.doc ) про видачу копії ліцензії

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Клінтон за Обаму

  Колишній президент США Білл Клінтон у розлогій промові, яку він виголосив на зїзді Демократичної партії у штаті Північна Кароліна, офіційно запропонував кандидатуру Барака Обами на переобрання ...

  Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, на лютий 2013 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, що надійшли від усіх категорій споживачів, на лютий 2013 року

  Про внесення зміни до переліку енергозберігаючих матеріалів, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість, Кабінет Міністрів України

  Про внесення зміни до переліку енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість

  В Греции прокурору по делам о терроризме по почте прислали письмо-бомбу

  В Греции прокурор Димитрис Моккас, занимающийся делами, связанными с терроризмом, получил по почте письмо-бомбу, которое взорвалось у него во дворе дома в афинском районе Холаргос.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Благодарим всех, от кого зависит работа этого портала.

  Этот портал просто обалденный. Thanky! Действительно необходимый и в тоже время функциональный интернет сайт.

  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит наполнение интернет сайта.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66