Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.08.2012  № 525
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 р. за №1613/21925

  Про затвердження Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України

  Відповідно до статті 82 Повітряного кодексу України( 3393-17 ), Законів України «Про аварійно-рятувальні служби»( 1281-14 ), «Про пожежну безпеку»( 3745-12 ), підпункту 300 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України( 398/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 398, та з метою організації і контролю діяльності служб аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємств, організацій та установ галузі цивільної авіації України, незалежно від форм власності, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України, що додається.

  2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

  2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 16 грудня 1996 року № 398( z0741-96 ) «Про затвердження Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 1996 року за № 741/1766.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 3. 5 Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.
 4. Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. В. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 27.08.2012 № 525

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 р. за №1613/21925

  ПОЛОЖЕННЯ про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення регламентує діяльність служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України (далі — авіапідприємство).

  1.2. Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення (далі — Служба) створюється на авіапідприємствах з метою організації та проведення заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів, аварійно-рятувальних робіт на території аеропортів (аеродромів) та в районі відповідальності за проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, забезпечення пожежної безпеки на об’єктах авіапідприємства.

  Служба є структурним підрозділом авіапідприємства та знаходиться під адміністративним контролем управління авіапідприємства, яке повинно забезпечити організацію, оснащеність, укомплектованість, навчання персоналу та виконання Службою завдань та функцій за призначенням.

  1.3. У своїй діяльності Служба керується Повітряним кодексом України( 3393-17 ), Законами України «Про аварійно-рятувальні служби»( 1281-14 ), «Про пожежну безпеку»( 3745-12 ), стандартами і рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та цим Положенням.

  Служба діє відповідно до розробленого положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства, яке затверджується керівником цього авіапідприємства та погоджується з відповідним територіальним органом МНС України.

  ІІ. Структура Служби

  2.1. Служба створюється на авіапідприємстві. Структуру і штатний розпис Служби затверджує керівник авіапідприємства, враховуючи вимоги нормативної чисельності працівників Служби відповідно до покладених завдань, категорії аеродрому за рівнем необхідного протипожежного захисту, а також інші особливості цього авіапідприємства.

  2.2 Службу очолює керівник, який призначається і звільняється з посади керівником авіапідприємства.

  Керівник Служби має заступника — начальника пожежної охорони, який призначається і звільняється з посади керівником авіапідприємства. Кандидатура для призначення на посаду керівника Служби та начальника пожежної охорони погоджується з відповідним структурним підрозділом Державної авіаційної служби України.

  Посади керівника Служби та його заступника комплектуються особами з відповідною професійною підготовкою та освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти.

  До складу Служби входять підрозділи:

 5. пожежної охорони;
 6. пожежної безпеки;
 7. забезпечення.
 8. Структура Служби наведена у додатку.

  2.3. Професійний відбір на посади керівників та особового складу Служби проводиться з урахуванням особливих умов праці на підставі кваліфікаційних вимог до відповідних професій та вимог Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб( 1334-2001-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 року № 1334.

  2.4. Служба в питаннях підготовки особового складу, ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж керується авіаційними правилами та нормативно-правовими актами МНС України.

  ІІІ. Завдання Служби

  3.1. Основними завданнями Служби є:

  3.1.1. Організація та вдосконалення аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів на авіапідприємстві.

  3.1.2. Організація та проведення заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, профілактики пожежної безпеки, пошуку і рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків від аварій, катастроф і стихійного лиха.

  3.1.3. Гасіння пожеж на території аеропортів (аеродромів) та в районі відповідальності аеродромів за проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

  3.1.4. Розроблення та реалізація плану заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (плану заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства).

  3.1.5. Організація професійної підготовки основного особового складу Служби, підготовки аварійно-рятувальної команди (далі — АРК);

  3.2. Служба контролює оснащення АРК авіапідприємства аварійно-рятувальною та протипожежною технікою.

  IV. Функції Служби

  4.1. Служба відповідно до цього Положення здійснює:

 9. контроль за готовністю до дій чергових сил та засобів з пошуку та рятування авіапідприємства;
 10. взаємодію з підрозділами МНС України, рятувальними, пожежними та медичними службами населеного пункту (району базування) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

  контроль за виконанням вимог документів, що регламентують пошуково-рятувальне забезпечення польотів.

  4.2. Служба перевіряє:

  стан аварійного сповіщення і порядок передання інформації при проведенні пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

  план заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (план заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства).

  4.3. Служба організовує:

  розробку плану заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (плану заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства);

 11. участь АРК в наданні допомоги населенню в разі стихійних лих у районі відповідальності;
 12. навчання спеціалістів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;
 13. проведення відповідних інструктажів і спеціальних навчань з правил пожежної та техногенної безпеки з працівниками авіапідприємств;

  ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних та протипожежних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;

 14. проведення профілактичних заходів пожежної та техногенної безпеки;
 15. проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт;
 16. евакуацію повітряного судна, що втратило спроможність самостійно рухатися;
 17. впровадження і освоєння сучасних рятувальних засобів і техніки, оснащення ними АРК.
 18. 4.4. Служба контролює:

  правильність експлуатації, збереження і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів і спорядження;

 19. виконання установлених вимог пожежної та техногенної безпеки;
 20. наявність документів у підрозділах авіапідприємства, що дають право на виконання пожежонебезпечних робіт.

  4.5. Служба бере участь у розробленні документів з питань аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, пожежної безпеки.

  4.6. Служба проводить:

  заходи щодо виконання сертифікаційних вимог до аеродромів у частині, що стосується аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;

 21. заняття згідно з програмами аварійно-рятувальної підготовки;
 22. інструктажі і спеціальні навчання з правил пожежної безпеки;

 23. роботу щодо створення і всебічного розвитку добровільних пожежних дружин (команд);
 24. ліквідацію пожежі на об'єктах авіапідприємства та на авіаційному рухомому транспорті.
 25. 4.7. Служба веде облік проведених пошукових і аварійно-рятувальних робіт, пожеж та готує відповідні звіти. Про випадки пожеж на авіапідприємстві Служба повідомляє Державну авіаційну службу України в день їх виникнення та складає відповідний акт.

  4.8. Служба вживає заходів щодо усунення недоліків, зазначених у квартальних та річних звітах з безпеки польотів у цивільній авіації.

  4.9. Служба готує:

 26. проведення комплексних тренувань і навчань.
 27. пропозиції керівникові авіапідприємства (штабу оперативного керівництва) щодо організації та проведення аварійно-рятувальних робіт.

  4.10. Служба приймає участь:

 28. у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;
 29. у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що обслуговуються;

  у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

  у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

 30. у змаганнях з пожежно-рятувального спорту та інших спортивно-масових заходах;
 31. у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

  4.11. Забороняється залучати до виконання завдань, не передбачених Законом України «Про пожежну безпеку»( 3745-12 ), особовий склад підрозділу пожежної охорони Служби.

  4.12. Державні та комунальні аварійно-рятувальні служби можуть надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, що не суперечать та не заважають їх основній діяльності.

  4.13. Аварійно-рятувальні сили та засоби авіапідприємства можуть залучатись для гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха у випадках та порядку, встановлених законодавством.

  V. Права і обов’язки

  5.1. Служба у разі здійснення заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків має право:

  безперешкодного доступу на об'єкти і території з метою виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

  вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;

  брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що ними обслуговуються;

  проводити в присутності керівника авіапідприємства, що обслуговується, чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки будівель, споруд, новобудов та інших об'єктів і приміщень, що належать авіапідприємству, одержувати необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

  отримувати від структурних підрозділів авіапідприємства, їх посадових осіб і працівників відомості та документи з питань пожежної безпеки;

  проводити внутрішнє розслідування обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

  у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникненню пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, невиконання протипожежних заходів, передбачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними документами, у встановленому порядку в межах свого підприємства та підприємства, що обслуговується, припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень, виробничих дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі, вимагати проведення пожежонебезпечних робіт.

  Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожежі та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Служба не відшкодовує.

  5.2. Керівник Служби має право:

  вимагати від керівників інших служб виконання нормативних документів щодо аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, пожежної безпеки;

 32. надавати роз'яснення з питань, що входять до компетенції Служби;
 33. 5.3. Керівник Служби відповідає за:

 34. виконання покладених на Службу завдань і функцій;
 35. готовність до дій аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних сил та засобів авіапідприємства;
 36. повноту доведення до виконавців та своєчасність виконання вимог нормативних документів, що регламентують аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення, пожежну безпеку;

  наявність на робочих місцях спеціалістів, які залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт, а також відповідних нормативних документів;

 37. якість підготовлених нормативних документів та стан їх виконання працівниками авіапідприємства;
 38. професійну спеціальну аварійно-рятувальну підготовку тих посадових осіб та персоналу служб, які залучаються до аварійно-рятувального забезпечення польотів;

 39. професійну спеціальну пожежно-рятувальну підготовку керівного складу підрозділу пожежної безпеки;
 40. формування заявок на аварійно-рятувальну техніку, майно і спорядження.
 41. VI. Взаємодія з іншими підрозділами

  6.1. Служба взаємодіє:

 42. зі службами аеропорту для виконання завдань з аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;
 43. з медичними службами з питань надання медичної допомоги в разі виникнення авіаційної події на території та в районі відповідальності аеропорту;

  з підрозділами МНС України з питань допомоги та ліквідації наслідків під час виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

  6.2. Служба також взаємодіє з іншими службами пожежної безпеки з питань гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха у випадках та порядку, встановлених законодавством.

  VIІ. Майно Служби та її фінансування

  7.1. Служба фінансується за рахунок коштів авіапідприємства.

  7.2. Працівники Служби забезпечуються спеціальним одягом і спорядженням. Технічне обслуговування пожежних автомобілів проводиться силами служб авіапідприємствами.

  7.3. Страхування особового складу Служби здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

  7.4. Служба розміщується в адміністративних будівлях авіапідприємства та в спорудах аварійно-рятувальної(их) станції(ій) аеропорту (аеродрому).

  Перший заступник Міністра

  К. О. Єфименко

  Додаток до Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України

  СТРУКТУРА ( z1613-12 BF128.doc ) служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  У Німеччині озброєний ножем чоловік увірвався до дитсадка

  У західнонімецькому Кельні невідомий чоловік у п'ятницю вчинив збройний напад на дитячий садок, взявши у заручники його керівника.

  Про алгоритм перерахування коштів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про алгоритм перерахування коштів Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23 листопада 2011 р. № 1059( 1136-2000-п ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 336-р( 336-2013-р ) "Питання відновлення роботи Вуглегірської теплової електростанції публічного акціонерного товариства "Центренерго", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  До уваги водіїв! У наступні чотири доби в Україні снігопади та сильні морози!

  28-31 січня очікуються складні погодні умови: 28-30 січня у південній частині, Донецькій, 28 січня і в центральних областях сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, посилення швидкості ...

  На Вінниччині працівники ДАІ затримали автомобіль, що перевозив отрутохімікати

  Під час проведення комплексу профілактичних заходів Небезпечний вантаж працівниками ДАІ в селищі Крижопіль, був зупинений автомобіль ГАЗ, за кермом якого знаходився 24-річний мешканець Житомирської ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Ваш сайт просто увлекательный.

  Чувствуется неподдельная забота о пользователях. Благодаря столь занимательному интернет проекту я, наконец-то, надумался купить отдельную линию.

  С огромной благодарностью отзываемся о тех, от кого зависит существование этого интернет портала.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66