Жилищный адвокат

Про затвердження Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.08.2012  № 525
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 р. за №1613/21925

  Про затвердження Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України

  Відповідно до статті 82 Повітряного кодексу України( 3393-17 ), Законів України «Про аварійно-рятувальні служби»( 1281-14 ), «Про пожежну безпеку»( 3745-12 ), підпункту 300 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України( 398/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 398, та з метою організації і контролю діяльності служб аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємств, організацій та установ галузі цивільної авіації України, незалежно від форм власності, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України, що додається.

  2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

  2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 16 грудня 1996 року № 398( z0741-96 ) «Про затвердження Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 1996 року за № 741/1766.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 3. 5 Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.
 4. Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. В. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 27.08.2012 № 525

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 р. за №1613/21925

  ПОЛОЖЕННЯ про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення регламентує діяльність служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України (далі — авіапідприємство).

  1.2. Служба аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення (далі — Служба) створюється на авіапідприємствах з метою організації та проведення заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів, аварійно-рятувальних робіт на території аеропортів (аеродромів) та в районі відповідальності за проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт, забезпечення пожежної безпеки на об’єктах авіапідприємства.

  Служба є структурним підрозділом авіапідприємства та знаходиться під адміністративним контролем управління авіапідприємства, яке повинно забезпечити організацію, оснащеність, укомплектованість, навчання персоналу та виконання Службою завдань та функцій за призначенням.

  1.3. У своїй діяльності Служба керується Повітряним кодексом України( 3393-17 ), Законами України «Про аварійно-рятувальні служби»( 1281-14 ), «Про пожежну безпеку»( 3745-12 ), стандартами і рекомендованою практикою Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та цим Положенням.

  Служба діє відповідно до розробленого положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства, яке затверджується керівником цього авіапідприємства та погоджується з відповідним територіальним органом МНС України.

  ІІ. Структура Служби

  2.1. Служба створюється на авіапідприємстві. Структуру і штатний розпис Служби затверджує керівник авіапідприємства, враховуючи вимоги нормативної чисельності працівників Служби відповідно до покладених завдань, категорії аеродрому за рівнем необхідного протипожежного захисту, а також інші особливості цього авіапідприємства.

  2.2 Службу очолює керівник, який призначається і звільняється з посади керівником авіапідприємства.

  Керівник Служби має заступника — начальника пожежної охорони, який призначається і звільняється з посади керівником авіапідприємства. Кандидатура для призначення на посаду керівника Служби та начальника пожежної охорони погоджується з відповідним структурним підрозділом Державної авіаційної служби України.

  Посади керівника Служби та його заступника комплектуються особами з відповідною професійною підготовкою та освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти.

  До складу Служби входять підрозділи:

 5. пожежної охорони;
 6. пожежної безпеки;
 7. забезпечення.
 8. Структура Служби наведена у додатку.

  2.3. Професійний відбір на посади керівників та особового складу Служби проводиться з урахуванням особливих умов праці на підставі кваліфікаційних вимог до відповідних професій та вимог Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб( 1334-2001-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 року № 1334.

  2.4. Служба в питаннях підготовки особового складу, ліквідації надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж керується авіаційними правилами та нормативно-правовими актами МНС України.

  ІІІ. Завдання Служби

  3.1. Основними завданнями Служби є:

  3.1.1. Організація та вдосконалення аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів на авіапідприємстві.

  3.1.2. Організація та проведення заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, профілактики пожежної безпеки, пошуку і рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків від аварій, катастроф і стихійного лиха.

  3.1.3. Гасіння пожеж на території аеропортів (аеродромів) та в районі відповідальності аеродромів за проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

  3.1.4. Розроблення та реалізація плану заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (плану заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства).

  3.1.5. Організація професійної підготовки основного особового складу Служби, підготовки аварійно-рятувальної команди (далі — АРК);

  3.2. Служба контролює оснащення АРК авіапідприємства аварійно-рятувальною та протипожежною технікою.

  IV. Функції Служби

  4.1. Служба відповідно до цього Положення здійснює:

 9. контроль за готовністю до дій чергових сил та засобів з пошуку та рятування авіапідприємства;
 10. взаємодію з підрозділами МНС України, рятувальними, пожежними та медичними службами населеного пункту (району базування) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

  контроль за виконанням вимог документів, що регламентують пошуково-рятувальне забезпечення польотів.

  4.2. Служба перевіряє:

  стан аварійного сповіщення і порядок передання інформації при проведенні пошукових і аварійно-рятувальних робіт;

  план заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (план заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства).

  4.3. Служба організовує:

  розробку плану заходів на випадок аварійних обставин з повітряним судном в аеропорту (плану заходів на випадок аварійної ситуації з повітряним судном авіапідприємства);

 11. участь АРК в наданні допомоги населенню в разі стихійних лих у районі відповідальності;
 12. навчання спеціалістів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;
 13. проведення відповідних інструктажів і спеціальних навчань з правил пожежної та техногенної безпеки з працівниками авіапідприємств;

  ремонт та технічне обслуговування аварійно-рятувальних та протипожежних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;

 14. проведення профілактичних заходів пожежної та техногенної безпеки;
 15. проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт;
 16. евакуацію повітряного судна, що втратило спроможність самостійно рухатися;
 17. впровадження і освоєння сучасних рятувальних засобів і техніки, оснащення ними АРК.
 18. 4.4. Служба контролює:

  правильність експлуатації, збереження і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів і спорядження;

 19. виконання установлених вимог пожежної та техногенної безпеки;
 20. наявність документів у підрозділах авіапідприємства, що дають право на виконання пожежонебезпечних робіт.

  4.5. Служба бере участь у розробленні документів з питань аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, пожежної безпеки.

  4.6. Служба проводить:

  заходи щодо виконання сертифікаційних вимог до аеродромів у частині, що стосується аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;

 21. заняття згідно з програмами аварійно-рятувальної підготовки;
 22. інструктажі і спеціальні навчання з правил пожежної безпеки;

 23. роботу щодо створення і всебічного розвитку добровільних пожежних дружин (команд);
 24. ліквідацію пожежі на об'єктах авіапідприємства та на авіаційному рухомому транспорті.
 25. 4.7. Служба веде облік проведених пошукових і аварійно-рятувальних робіт, пожеж та готує відповідні звіти. Про випадки пожеж на авіапідприємстві Служба повідомляє Державну авіаційну службу України в день їх виникнення та складає відповідний акт.

  4.8. Служба вживає заходів щодо усунення недоліків, зазначених у квартальних та річних звітах з безпеки польотів у цивільній авіації.

  4.9. Служба готує:

 26. проведення комплексних тренувань і навчань.
 27. пропозиції керівникові авіапідприємства (штабу оперативного керівництва) щодо організації та проведення аварійно-рятувальних робіт.

  4.10. Служба приймає участь:

 28. у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;
 29. у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах і територіях, що обслуговуються;

  у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

  у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;

 30. у змаганнях з пожежно-рятувального спорту та інших спортивно-масових заходах;
 31. у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

  4.11. Забороняється залучати до виконання завдань, не передбачених Законом України «Про пожежну безпеку»( 3745-12 ), особовий склад підрозділу пожежної охорони Служби.

  4.12. Державні та комунальні аварійно-рятувальні служби можуть надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, що не суперечать та не заважають їх основній діяльності.

  4.13. Аварійно-рятувальні сили та засоби авіапідприємства можуть залучатись для гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха у випадках та порядку, встановлених законодавством.

  V. Права і обов’язки

  5.1. Служба у разі здійснення заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків має право:

  безперешкодного доступу на об'єкти і території з метою виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;

  вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;

  брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що ними обслуговуються;

  проводити в присутності керівника авіапідприємства, що обслуговується, чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки будівель, споруд, новобудов та інших об'єктів і приміщень, що належать авіапідприємству, одержувати необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

  отримувати від структурних підрозділів авіапідприємства, їх посадових осіб і працівників відомості та документи з питань пожежної безпеки;

  проводити внутрішнє розслідування обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;

  у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникненню пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, невиконання протипожежних заходів, передбачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними документами, у встановленому порядку в межах свого підприємства та підприємства, що обслуговується, припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень, виробничих дільниць, агрегатів, обладнання, опалювальних приладів та дільниць електричної мережі, вимагати проведення пожежонебезпечних робіт.

  Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожежі та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Служба не відшкодовує.

  5.2. Керівник Служби має право:

  вимагати від керівників інших служб виконання нормативних документів щодо аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення, пожежної безпеки;

 32. надавати роз'яснення з питань, що входять до компетенції Служби;
 33. 5.3. Керівник Служби відповідає за:

 34. виконання покладених на Службу завдань і функцій;
 35. готовність до дій аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних сил та засобів авіапідприємства;
 36. повноту доведення до виконавців та своєчасність виконання вимог нормативних документів, що регламентують аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення, пожежну безпеку;

  наявність на робочих місцях спеціалістів, які залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт, а також відповідних нормативних документів;

 37. якість підготовлених нормативних документів та стан їх виконання працівниками авіапідприємства;
 38. професійну спеціальну аварійно-рятувальну підготовку тих посадових осіб та персоналу служб, які залучаються до аварійно-рятувального забезпечення польотів;

 39. професійну спеціальну пожежно-рятувальну підготовку керівного складу підрозділу пожежної безпеки;
 40. формування заявок на аварійно-рятувальну техніку, майно і спорядження.
 41. VI. Взаємодія з іншими підрозділами

  6.1. Служба взаємодіє:

 42. зі службами аеропорту для виконання завдань з аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення;
 43. з медичними службами з питань надання медичної допомоги в разі виникнення авіаційної події на території та в районі відповідальності аеропорту;

  з підрозділами МНС України з питань допомоги та ліквідації наслідків під час виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт.

  6.2. Служба також взаємодіє з іншими службами пожежної безпеки з питань гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха у випадках та порядку, встановлених законодавством.

  VIІ. Майно Служби та її фінансування

  7.1. Служба фінансується за рахунок коштів авіапідприємства.

  7.2. Працівники Служби забезпечуються спеціальним одягом і спорядженням. Технічне обслуговування пожежних автомобілів проводиться силами служб авіапідприємствами.

  7.3. Страхування особового складу Служби здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

  7.4. Служба розміщується в адміністративних будівлях авіапідприємства та в спорудах аварійно-рятувальної(их) станції(ій) аеропорту (аеродрому).

  Перший заступник Міністра

  К. О. Єфименко

  Додаток до Положення про службу аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення підприємства цивільної авіації України

  СТРУКТУРА ( z1613-12 BF128.doc ) служби аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом СКП «ХАРКІВГАЗСЕРВІС» ХМР, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про попередження щодо необхідності усунення порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом СКП «ХАРКІВГАЗСЕРВІС» ХМР

  Підірвіть наш будинок першим!

  Тема реконструкції хрущовок це найбільша інтрига для архітекторів, мешканців цих будинків та інвесторів. Щоб не повертатися до тисячоразово описаної історії дешевого швидко побудованого житла, ...

  виданої ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ИНПРОМСЕРВИС», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про переоформлення ліцензії на постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ИНПРОМСЕРВИС»

  Анджеліна Джолі за рік заробила 33 мільйони доларів

  ЖурналForbesназвав Анджеліну Джолі найбільш високооплачуваною акторкоюГоллівуду. Щорічний рейтинг журналу був опублікований у понеділок, 29 липня.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Ваш сайт не просто лучший друг - этот портал, практически, - родственник для всех, кто сегодня живёт актуальными взглядами!

  Огромное количество полезной информации.

  Огромное количество необходимой информации. Большое Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто умнички.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66