Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України - Міністра соціальної політики України, Міністерство соціальної політики УкраїниМІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 24.09.2012  № 596
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 р. за № 1711/22023

  Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра соціальної політики України

  Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"( 3166-17 ), Положення про Міністерство соціальної політики України( 389/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389, з метою забезпечення дотримання норм Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156), та створення дієвого механізму взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України-Міністра соціальної політики України, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України-Міністра соціальної політики України, що додається.

  2. Визначити : Департамент пенсійного забезпечення (М. Шамбір) відповідальним за взаємодію з Пенсійним фондом України;

  Департамент заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) та Департамент соціального страхування та партнерства (О. Постоюк) відповідальними за взаємодію з Державною інспекцією України з питань праці;

  Департамент соціального захисту інвалідів (О. Полякова) та Департамент соціальних послуг (І. Тарабукіна) відповідальним за взаємодію з Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України.

  3. Департаменту правового забезпечення (В. Шило) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпраці від 24 квітня 2008 року № 225 „Про спрямування і координацію діяльності Пенсійного фонду України Міністром праці та соціальної політики України".

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр

  С. Тігіпко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства соціальної політики України 24.09.2012 № 596

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 р. за № 1711/22023

  ПОРЯДОК взаємодії Міністерства соціальної політики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра соціальної політики України

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства соціальної політики України з Пенсійним фондом України, Державною інспекцією України з питань праці, Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

  1.2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики у відповідних сферах, а також ефективності її реалізації.

  1.3. Відповідальними структурними підрозділами Мінсоцполітики за взаємодію (далі — відповідальний Департамент) з: Пенсійним фондом України є Департамент пенсійного забезпечення;

  Державною інспекцією України з питань праці є Департамент заробітної плати та умов праці та Департамент соціального страхування та партнерства;

  Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України (далі — Служба) є Департамент соціального захисту інвалідів та Департамент соціальних послуг.

  1.4. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби вносять на розгляд Віце-прем’єр-міністра України — Міністра соціальної політики України (далі — Міністр) пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені Пенсійним фондом, Держпраці, Службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади.

  II. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

  2.1. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба розробляють проекти актів Кабінету Міністрів України з дотриманням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року № 1156) (далі — Регламент Кабінету Міністрів України). Під час розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України Пенсійний фонд, Держпраці, Служба аналізують стан справ у відповідній сфері правового регулювання, причини, що зумовлюють необхідність підготовки проекту, визначають предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання, передбачають правила і процедури, що, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також прогнозують результати реалізації акта та визначають критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність його впровадження.

  Якщо реалізація акта потребує фінансування з державного чи місцевого бюджету або може призвести до втрати доходів, Пенсійний фонд, Держпраці, Служба проводять необхідні фінансово-економічні розрахунки.

  2.2. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба надсилають Мінсоцполітики супровідним листом завізований керівником проект акта Кабінету Міністрів України разом з матеріалами погодження, передбаченого законодавством для його опрацювання структурними підрозділами апарату Міністерства соціальної політики і погодження Міністром.

  2.3. Відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, в установленому порядку:

  перевіряє відповідність проекту акта Кабінету Міністрів України чинному законодавству, вимогам Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ), пріоритетам діяльності Пенсійного фонду України, Держпраці, Служби, визначеним Міністром;

  вживає заходів, визначених Регламентом Кабінету Міністрів України та цим Порядком, для усунення розбіжностей щодо проекту акта Кабінету Міністрів України;

  забезпечує погодження проекту акта Кабінету Міністрів України в установленому порядку із самостійними структурними підрозділами Мінсоцполітики та керівництвом Мінсоцполітики.

  2.4. Відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, у визначений термін доводить до відома Пенсійного фонду, Держпраці, Служби позицію Мінсоцполітики щодо проекту акта Кабінету Міністрів України, розробленого Пенсійним фондом, Держпраці, Службою, шляхом надсилання листа та, у разі відсутності зауважень, завізованого Міністром проекту акта.

  2.5. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба в установлений термін враховують зауваження чи пропозиції, висловлені до проекту акта Кабінету Міністрів України.

  2.6. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба надсилають на погодження проект акта Кабінету Міністрів України до заінтересованих органів лише після його погодження та візування Міністром.

  2.7. Проект акта Кабінету Міністрів України, погоджений із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Пенсійний фонд, Держпраці, Служба надсилають до Мінсоцполітики для подальшого опрацювання відповідальним Департаментом або іншим самостійним структурним підрозділом Міністерства, якому було доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, разом із матеріалами погодження та висновком Мін’юсту за результатами проведеної правової експертизи відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України( 950-2007-п ) для подальшого його внесення на розгляд Кабінету Міністрів України.

  2.8. Якщо проект акта Кабінету Міністрів України внесений до Мінсоцполітики з порушенням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України ( 950-2007-п ) та цього Порядку, відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів України, не пізніше 2 робочих днів після надходження проекту акта Кабінету Міністрів України до відповідального Департаменту або іншого самостійного структурного підрозділу повертає його Пенсійному фонду, Держпраці, Службі разом із супровідним листом для приведення у відповідність до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України.

  2.9. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба забезпечують доопрацювання проекту акта у строк, який дозволить Міністру вчасно внести відповідний проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України.

  2.10. У разі втрати актуальності проекту акта Кабінету Міністрів України або з інших причин Пенсійний фонд, Держпраці, Служба можуть прийняти рішення про його відкликання, про яке з обґрунтуванням повідомляють Мінсоцполітики.

  2.11. Взаємодія Мінсоцполітики з Пенсійним фондом, Держпраці, Службою під час опрацювання законопроектів та актів Президента України, що розробляються Пенсійним фондом, Держпраці, Службою, здійснюється за процедурою, установленою для підготовки зазначених проектів актів.

  III. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади

  3.1. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба в установленому порядку опрацьовують проект нормативно-правового акта, який надійшов на погодження Пенсійного фонду, Держпраці, Служби як до заінтересованого органу, та подають його до Мінсоцполітики разом із своєю обґрунтованою позицією щодо цього проекту нормативно-правового акта для погодження Міністром.

  3.2. Позиція Пенсійного фонду, Держпраці, Служби щодо проекту нормативно-правового акта, який надійшов на погодження до Пенсійного фонду, Держпраці, Служби як до заінтересованого органу, опрацьовується відповідальним Департаментом або іншим самостійним структурним підрозділом Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання цього проекту, та погоджується Міністром шляхом надсилання Пенсійному фонду, Держпраці, Службі листа не пізніше 5 робочих днів після надходження проекту нормативно-правового акта до Міністерства.

  3.3. Погодження Пенсійним фондом, Держпраці та Службою проекту нормативно-правового акта без урахування позиції Міністра не допускається.

  IV. Підготовка проектів наказів Мінсоцполітики

  4.1. Відповідно до частини першої статті 23 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування страховики (цільові страхові фонди) з дотриманням вимог законодавства розробляють нормативно-правові акти щодо порядку складання і виконання бюджету, здійснення платежів, проведення бухгалтерського обліку і звітності та інші документи, що стосуються їх діяльності. Відповідно до Положення про Пенсійний фонд України( 384/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 384, проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду України погоджуються з Мінсоцполітики та підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

  4.2. Держпраці, Служба розробляють проекти наказів Мінсоцполітики відповідно до вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, і подають завізований керівником Держпраці, Служби проект разом із супровідними матеріалами до Мінсоцполітики для опрацювання відповідальним Департаментом або іншим самостійним структурним підрозділом Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту наказу.

  4.3. Відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання проекту наказу Мінсоцполітики, у встановлений термін доводить до відома Держпраці, Служби позицію Мінсоцполітики щодо проекту наказу, розробленого Держпраці, Службою, шляхом надсилання листа із зазначенням зауважень (у разі наявності) та пропозицій до поданого проекту.

  4.4. Держпраці, Служба повинні розглянути всі висловлені зауваження та усунути виявлені порушення і в установленому порядку та у визначений Мінсоцполітики термін внести проект наказу Мінсоцполітики на розгляд до відповідального Департаменту або іншого самостійного структурного підрозділу, якому доручено опрацювання проекту наказу.

  4.5. За наявності розбіжностей щодо положень проекту наказу Мінсоцполітики остаточне рішення про його підписання приймає Міністр після проведення консультацій з керівником Держпраці, Служби.

  4.6. Після підписання наказу відповідальний Департамент або інший самостійний структурний підрозділ Мінсоцполітики, якому доручено опрацювання наказу, разом із самостійним структурним підрозділом Держпраці, Служби, відповідальним за розроблення, у разі якщо наказ містить правові норми, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, та/або мають міжвідомчий характер, подає його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  V. Скасування актів

  5.1. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба щомісяця надсилають засобами електронного зв’язку відповідальному Департаменту та Департаменту правового забезпечення Мінсоцполітики переліки актів, прийнятих протягом місяця, крім актів персонального характеру. У разі потреби та на письмову вимогу відповідального Департаменту та/або Департаменту правового забезпечення Пенсійний фонд, Держпраці, Служба письмово надсилають завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів.

  5.2. Відповідальний Департамент та Департамент правового забезпечення Мінсоцполітики розглядають отримані акти Пенсійного фонду, Держпраці, Служби з метою визначення їх відповідності Конституції України( 254к/96-ВР ) і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства.

  5.3. Якщо акти Пенсійного фонду, Держпраці, Служби не відповідають Конституції України( 254к/96-ВР ) і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства, відповідальний Департамент та/або Департамент правового забезпечення Мінсоцполітики протягом трьох днів з дня виявлення таких обставин інформує Міністра та за його рішенням порушує перед керівником Пенсійного фонду, Держпраці, Служби питання про скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

  5.4. Керівник Пенсійного фонду, Держпраці, Служби протягом семи робочих днів зобов'язаний вжити заходів щодо перегляду (скасування) таких актів повністю чи в окремій частині та письмово повідомити Мінсоцполітики про прийняте рішення.

  5.5. Відповідальний Департамент та/або Департамент правового забезпечення Мінсоцполітики інформує Міністра про вжиті керівником Пенсійного фонду, Держпраці, Служби заходи щодо приведення актів у відповідність із Конституцією України( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства.

  5.6. Якщо акт Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, що не відповідає Конституції України( 254к/96-ВР ) і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, відповідальний Департамент разом з Департаментом правового забезпечення Мінсоцполітики вносить Міністру пропозицію про порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування такого акта повністю чи в окремій частині.

  VI. Обмін інформацією між Мінсоцполітики Пенсійним фондом, Держпраці, Службою

  6.1. Обмін інформацією між Мінсоцполітики та Пенсійним фондом, Держпраці, Службою здійснюється шляхом надсилання її на матеріальних (паперових) носіях та/або в електронному вигляді за допомогою технічних засобів, у рамках супроводження відповідних автоматизованих інформаційних систем, з дотриманням вимог та у визначені строки.

  6.2. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії Пенсійний фонд, Держпраці, Служба подають до Мінсоцполітики:

  а) проекти нормативно-правових актів, розроблені та оформлені в установленому порядку;

  б) проекти нормативно-правових актів, що надійшли на погодження до Пенсійного фонду України, Держпраці, Служби як до заінтересованого органу, разом зі своєю обґрунтованою позицією щодо цих проектів;

  в) пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік у строк, встановлений пунктом 7.2 розділу VIІ цього Порядку;

  г) проект річного плану роботи у строк, встановлений пунктом 7.4 розділу VIІ цього Порядку;

  ґ) звіти про виконання планів роботи та покладених на них завдань за попередній рік у строк, встановлений пунктом 7.9 розділу VIІ цього Порядку;

  д) доповіді, інформаційні та інші матеріали у визначені Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Мінсоцполітики терміни;

  е) інформацію про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України та доручень Міністра — за запитом відповідального Департаменту;

  є) інформацію на виконання доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України, в яких Мінсоцполітики визначено головним виконавцем, а Пенсійний фонд України, Держпраці, Служби є співвиконавцями, — за три робочих дні до закінчення терміну виконання, якщо дорученням не встановлено іншого терміну виконання;

  ж) інформацію за запитом Мінсоцполітики у визначений термін;

  з) інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в Пенсійному фонді, Держпраці, Службі, їх територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, не пізніше наступного дня після настання події;

  и) на погодження проекти структури апарату Пенсійного фонду Держпраці, Служби; проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію їх територіальних органів;

  і) подання щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів;

  ї) пропозиції на погодження Міністру щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату;

  Пенсійний фонд також подає:

  1) щодня інформацію про надходження коштів до Пенсійного фонду за рахунок внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та фінансування виплати пенсій та грошової допомоги;

  2) такі звіти:

  а) щомісяця:

  до 15 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, — про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з урахуванням відомостей, внесених до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  не пізніше ніж на 50 день, що настає за звітним місяцем, — про кількість застрахованих осіб та оплату їхньої праці (доходу);

  б) щокварталу:

  до 8 числа місяця, наступного за звітнім кварталом, — про розподіл за розмірами призначених місячних пенсій за формою № 5-ПФ ( v0445202-02 );

 3. до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом:
 4. про виконання бюджету Пенсійного фонду за формою № 2-ПФ;
 5. про роботу із зверненнями громадян, які надійшли до Пенсійного фонду, та організацію особистого прийому громадян;

  до 15 числа місяця, наступного за звітним, — про надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"( 2464-17 );

  в) за півріччя, до 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям, — про виконання покладених на Пенсійний фонд завдань і планів їх роботи;

  г) щороку:

 6. до 1 квітня — про виконання бюджету Пенсійного фонду за формою № 2-ПФ;
 7. до 10 квітня — про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій за формою 6-ПФ( v0445202-02 );

  3) при здійсненні перерахунку пенсій відповідно до актів законодавства інформацію про порядок проведення таких перерахунків автоматизованим способом не пізніше ніж за 5 днів до початку виплати пенсій у збільшених розмірах, а при обмежених строках введення в дію акта законодавства строком менше місяця — не пізніше 2 днів;

  4) за 5 днів до початку проведення чергової (позачергової) інвентаризації пенсійних справ і особових рахунків інформацію про строки їх проведення та про заходи щодо забезпечення під час проведення інвентаризації:

  прийому громадян з питань подання документів для призначення (перерахунку) пенсій та виплати допомоги на поховання;

  виконання спеціалістами органів праці та соціального захисту населення функцій щодо здійснення нагляду за додержанням законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду.

  6.3. Мінсоцполітики України надає Пенсійному фонду, Держпраці, Службі:

  а) завізовані Міністром проекти нормативно-правових актів, розроблені Пенсійним фондом, Держпраці, Службою;

  б) погоджені Міністром позиції Пенсійного фонду, Держпраці, Служби щодо проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження до них як до заінтересованих органів;

  в) затверджені Міністром пріоритети діяльності Пенсійного фонду, Держпраці, Служби;

  г) затверджені Міністром плани роботи Пенсійного фонду, Держпраці, Служби;

  ґ) погоджені Міністром проекти структури апаратів Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, проекти рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію їх територіальних органів, погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів, призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату;

  д) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства;

  е) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з виконанням завдань, покладених на Пенсійний фонд,  Держпраці, Службу;

  є) пропозиції щодо вдосконалення діяльності Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, у тому числі рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни.

  VII. Визначення пріоритетів діяльності Пенсійного фонду, Держпраці, Служби

  7.1. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба, їх територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери їх управління, здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністром пріоритетами діяльності.

  7.2. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба щороку до 1 грудня року, що передує звітному, надсилають Мінсоцполітики пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік. Відповідальний Департамент протягом п’яти робочих днів опрацьовує пропозиції Пенсійного фонду, Держпраці, Служби та подає їх на погодження Міністру.

  7.3. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба організовують свою роботу за річними планами.

  7.4. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба формують річні плани роботи та до 20 грудня року, що передує звітному, подають їх Мінсоцполітики. Відповідальний Департамент протягом п’яти робочих днів опрацьовує річні плани роботи Пенсійного фонду, Держпраці, Служби та подає їх для затвердження Міністру.

  7.5. План роботи повинен містити:

  заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і шляхи виконання покладених на них завдань;

  заходи, спрямовані на виконання Конституції України( 254к/96-ВР ), законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра;

 8. основні напрями подальшої роботи з урахуванням підсумків діяльності за попередній рік;
 9. питання організації діяльності структурних підрозділів Пенсійного фонду, Держпраці, Служби та їх територіальних органів з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра;

  пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

  7.6. У планах роботи Пенсійний фонд, Держпраці, Служба визначають відповідальні за здійснення запланованих заходів самостійні структурні підрозділи їх апаратів, а також їх територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери їх управління, та строки виконання зазначених заходів.

  7.7. У разі потреби відповідальний Департамент може вносити пропозиції до планів роботи щодо інших заходів, необхідних для забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері.

  7.8. Внесення змін до плану роботи Пенсійного фонду, Держпраці, Служби проводиться за процедурою затвердження плану роботи.

  7.9. Пенсійний фонд, Держпраці, Служба подають до 20 січня поточного року звіти Міністру про виконання планів роботи та покладених на них завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію щодо виконання покладених на них та їх територіальні органи завдань шляхом надсилання до Мінсоцполітики, де подальше їх опрацювання здійснює відповідальний Департамент.

  VIII. Окремі положення щодо взаємодії керівників Пенсійного фонду, Держпраці, Служби з Міністром

  8.1. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через відповідного міністра з питань, що потребують вирішення Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, відповідно до пункту 3 параграфа 83 Регламенту Кабінету Міністрів України( 950-2007-п ) звертаються до відповідного міністра для прийняття ним рішення щодо подальших дій.

  8.2. Керівники Пенсійного фонду, Держпраці, Служби з питань, що потребують вирішення та врегулювання Президентом України, зокрема щодо реалізації програм Президента України, попередньо інформують Міністра про зміст своїх пропозицій, можливі шляхи їх розв’язання та визначення подальших дій. За результатами розгляду Міністром зазначених пропозицій керівники готують остаточний узгоджений варіант.

  IX. Контроль за реалізацією Пенсійним фондом, Держпраці, Службою, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, державної політики у відповідних сферах

  9.1. Мінсоцполітики здійснює контроль за виконанням покладених на Пенсійний фонд, Держпраці, Службу та їх територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, завдань та планів їх роботи, виконанням доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, доручень Міністра та дотриманням вимог цього Порядку.

  9.2. Контроль здійснюється шляхом обміну інформацією з відповідальним Департаментом, а також — за рішенням Міністра шляхом проведення відповідальним Департаментом перевірок, за результатами яких може порушуватись питання про проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі потреби).

  9.3. Про проведення перевірки письмово повідомляються Пенсійний фонд, Держпраці, Служба, їх територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери їх управління, за 10 днів до дати початку її проведення. До листа додаються копія наказу Мінсоцполітики з визначенням мети перевірки, посадових осіб, уповноважених на проведення перевірки, дати початку її проведення та плану перевірки.

  9.4. Порядок, визначений пунктом 9.3 розділу IX цього Порядку, не застосовується у разі проведення перевірки за наявності однієї з таких підстав:

  виявлення недостовірності інформації в поданих Пенсійним фондом, Держпраці, Службою документах, у тому числі звітах про стан виконання планів роботи;

  обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення Пенсійним фондом, Держпраці, Службою, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, нормативних приписів актів законодавства;

 10. неподання в установлений строк звітності;
 11. систематичне порушення виконавської дисципліни;
 12. відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами перевірки.
 13. 9.5. Строк проведення перевірок не повинен перевищувати десяти робочих днів.

  9.6. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення таємної, конфіденційної та службової інформації, що стала відома під час її проведення.

  9.7. Для виконання покладених завдань уповноважені на здійснення перевірки особи мають право:

 14. вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;
 15. ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх з метою долучення до матеріалів перевірки;

  отримувати від посадових осіб та працівників Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, усні та письмові пояснення з питань, що стосуються мети перевірки;

 16. перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.
 17. 9.8. За результатами перевірок відповідальний Департамент протягом п'яти робочих днів складає звіти, в яких фіксує факт проведення перевірки, її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та терміни їх усунення. Після цього звіт надається для ознайомлення та підпису відповідному керівнику (Пенсійного фонду, Держпраці, Служби).

  9.10. У разі незгоди з викладеною у звіті інформацією відповідний керівник зобов'язаний зробити відповідний письмовий запис.

  Якщо за результатами перевірки до звіту зроблений письмовий запис щодо незгоди з викладеними фактами, відповідальний Департамент із зазначеного питання готує Міністру обґрунтований висновок.

  9.11. Відповідальний Департамент інформує Міністра про результати проведення перевірки та подає йому на затвердження звіт.

  9.12. Керівник Пенсійного фонду, Держпраці, Служби протягом трьох робочих днів після ознайомлення із затвердженим Міністром звітом затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, та надсилає до відповідального Департаменту його завірену в установленому законодавством порядку копію.

  9.13. Керівник Пенсійного фонду, Держпраці, Служби в установлені у плані заходів строки інформує Міністра про проведену роботу з усунення виявлених недоліків та порушень, а також про вжиті заходи.

  9.14. За результатами перевірки Міністру вносяться пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно керівників Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, їх заступників, працівників їх апаратів, керівників та працівників їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

  9.15. За наявності підстав на розгляд Міністра подаються пропозиції щодо:

  порушення перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Пенсійного фонду, Держпраці, Служби та/або його заступників;

  ініціювання питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів Пенсійного фонду, Держпраці, Служби, їх територіальних органів, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління.

  Директор Департаменту правового забезпечення

  В. Шило

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  висунутих Політичною партією "Мерітократична партія України", в одномандатних виборчих округах, Центральна виборча комісія

  Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих Політичною партією "Мерітократична партія України", в одномандатних виборчих округах

  Поліція: причиною смерті Березовського стало удушення

  Смерть російського бізнесмена Бориса Березовського настала внаслідок удушення, йдеться у результатах розтину, які оприлюднила британська поліція.

  ДАІ: точність при заповненні квитанції про сплату штрафів позбавляє громадян додаткових клопотів

  Майже рік тому Департамент ДАІ анонсував удосконалення процедури сплати штрафів за порушення Правил дорожнього руху із застосуванням механізму автоматичного заліку таких штрафів під час отримання ...

  Як «Барселона», не вийшло…

  З усіх українських клубів, які продовжують виступи на євроарені після зимової перерви, найбільшу увагу привертали динамівці. Олег Блохін отримав можливість готувати команду на передсезонних зборах ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное количество полезной информации.

  Добрый вечер!

  Как много актуальной информации. Большущее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы умнички.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66