Жилищный адвокат

що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 11.10.2012  № 1077/263
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 р. за № 1828/22140

  Про забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  Відповідно до Бюджетного кодексу України( 2456-17 ), Закону України від 12 січня 2012 року № 4318-VI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» ( 4318-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1037( 1037-2010-п ) «Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном» та з метою визначення особливостей зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, та спрямування цих коштів на функціонування цих установ, а також для їх відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Порядок забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету (далі — Порядок), що додається.

  2. Міністерству закордонних справ України та Міністерству фінансів України забезпечувати зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті; Державній казначейській службі України — своєчасне відображення цих коштів в обліку та звітності про виконання державного бюджету відповідно до Порядку.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України та Міністерства закордонних справ України:

  від 23 грудня 2009 року № 1505/283( z0081-10 ) «Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України в іноземній валюті, та їх відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 року за № 81/17376;

  від 31 грудня 2010 року № 1761/334( z0108-11 ) «Про особливості забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання і відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 січня 2011 року за № 108/18846.

  4. Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України (Шнипко О. С.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Рибака С. О. та заступника Міністра закордонних справ України — керівника апарату Олефірова А. В.

  В. о. Міністра фінансів України

  А. Мярковський

  Міністр закордонних справ України

  К. Грищенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України 11.10.2012  № 1077/263

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 р. за № 1828/22140

  ПОРЯДОК забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  1. Цей Порядок визначає особливості зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та порядок їх відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету.

  2. Кошти, що отримуються закордонними дипломатичними установами України за вчинення консульських дій, зараховуються до державного бюджету щомісяця; інші кошти, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, — щокварталу.

  3. Закордонні дипломатичні установи України складають і подають до Міністерства закордонних справ України (далі — МЗС) Звіт про обсяги коштів, що отримані в іноземній валюті і підлягають зарахуванню до державного бюджету, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку:

  щомісяця (не пізніше 4 числа місяця, що настає за звітним) щодо коштів, отриманих за вчинення консульських дій;

  щокварталу (не пізніше 7 числа місяця, що настає за звітним кварталом) щодо інших коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті.

  4. У Звіті про обсяги коштів, що отримані в іноземній валюті і підлягають зарахуванню до державного бюджету, наводяться дані у національній валюті країни місцезнаходження установи із зазначенням еквівалента в доларах США за курсом, встановленим згідно із законодавством цієї країни на останній день звітного періоду (щодо коштів, отриманих за вчинення консульських дій, — на останній день звітного місяця; щодо інших коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами в іноземній валюті, — на останній день звітного кварталу).

  Керівник закордонної дипломатичної установи України забезпечує своєчасне подання достовірних відомостей про ці кошти, цільове, раціональне та ефективне їх використання відповідно до законодавства України.

  5. МЗС для забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті:

  здійснює узагальнення даних звітів закордонних дипломатичних установ України про обсяги коштів у доларах США та зазначає у гривневому еквіваленті іноземної валюти обсяги коштів, що підлягають відображенню Державною казначейською службою України (далі — Казначейство) в обліку та звітності про виконання державного бюджету;

  забезпечує достовірність відомостей (узагальнених за закордонними дипломатичними установами України даних звітів про обсяги коштів, що отримані в іноземній валюті, у перерахунку на долари США) про кошти, які підлягають зарахуванню до доходів загального та спеціального фондів державного бюджету.

  6. Кошти, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, є доходами державного бюджету і відповідно до Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) та закону про Державний бюджет України зараховуються до загального та спеціального фондів державного бюджету (без перерахування з-за кордону в Україну на рахунки Казначейства) та відображаються Казначейством в бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету:

  як надходження коштів до загального фонду державного бюджету за відповідними кодами класифікації доходів бюджету( v0011201-11 ) і одночасно як відкриті асигнування, спрямовані на здійснення видатків за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету на підставі Дозволу на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, і спрямування їх на здійснення видатків з функціонування цих установ (далі — Дозвіл), що оформлюється Міністерством фінансів України (далі — Мінфін) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

  як надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету за відповідними кодами класифікації доходів бюджету( v0011201-11 ) на підставі Повідомлення про зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті (далі — Повідомлення), що оформлюється МЗС за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

  7. МЗС подає до Мінфіну не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, лист щодо надання відповідного дозволу на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, з одночасним їх спрямуванням на здійснення видатків з функціонування цих установ за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ) відповідно до пункту 6 цього Порядку.

  7.1. Разом з листом МЗС подаються у чотирьох примірниках:

  а) розподіл коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, що зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету і спрямовуються на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України (далі — Розподіл), за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку (у разі здійснення процедури зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України за вчинення консульських дій);

  розподіл коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, що зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету і спрямовуються на здійснення видатків з функціонування цих установ (далі — Розподіл), за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку (у разі здійснення процедури зарахування до доходів загального фонду державного бюджету інших коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті);

  б) довідка до розподілу коштів державного бюджету, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті ( z1828-12 ) (далі — Довідка до розподілу), за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, погоджена із Казначейством, із зазначенням офіційного валютного курсу Національного банку України (гривні до долара США) станом на день звернення МЗС до Казначейства для узгодження показників цієї довідки у гривневому еквіваленті іноземної валюти щодо їх відповідності показникам річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань, кошторису та плану асигнувань загального фонду державного бюджету.

  Якщо обсяг коштів, отриманих закордонною дипломатичною установою України в іноземній валюті (в частині, яка зараховується до доходів загального фонду державного бюджету), перевищує видатки на утримання відповідної установи (виходячи з показників плану асигнувань загального фонду державного бюджету), сума цього перевищення підлягає перерозподілу МЗС між іншими закордонними дипломатичними установами України в межах їх кошторису (без перерахування з-за кордону в Україну на валютний рахунок Казначейства).

  Кошти, отримані відповідною закордонною дипломатичною установою України (або їх залишок) у сумі, еквівалентній не більше 5,0 тис. дол. США, перерозподілу не підлягають.

  Нерозподілений залишок коштів, отриманих відповідною закордонною дипломатичною установою України в іноземній валюті, зберігається на рахунку цієї установи та враховується при визначенні суми коштів, які підлягають зарахуванню до доходів загального фонду державного бюджету у наступному періоді;

  в) перерозподіл коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, між закордонними дипломатичними установами України, які зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету ( z1828-12 ) і спрямовуються на здійснення видатків з функціонування відповідних закордонних дипломатичних установ України (далі — Перерозподіл), за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку;

  г) довідка до перерозподілу коштів державного бюджету, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті (далі — Довідка до перерозподілу), за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, погоджена із Казначейством, із зазначенням офіційного валютного курсу Національного банку України (гривні до долара США) станом на день звернення МЗС до Казначейства для узгодження показників цієї довідки у гривневому еквіваленті іноземної валюти щодо їх відповідності показникам річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань, кошторису та плану асигнувань загального фонду державного бюджету.

  7.2. Дозвіл оформлюється у чотирьох примірниках (два примірники направляються до Казначейства, один — до МЗС, один залишається в Мінфіні):

  щомісяця (не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним) щодо коштів, що отримані за вчинення консульських дій;

  щокварталу (не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом) щодо інших коштів, що отримані закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті.

  Днем надання Дозволу вважається дата Довідки до розподілу (Довідки до перерозподілу).

  7.3. Казначейство на підставі оформленого Мінфіном Дозволу відображає в обліку та звітності про виконання державного бюджету обсяги коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, як надходження до доходів загального фонду державного бюджету за відповідними кодами класифікації доходів бюджету( v0011201-11 ) у національній валюті (гривневий еквівалент іноземних валют /долари США/) за курсом, офіційно встановленим Національним банком України на день звернення МЗС до Казначейства для узгодження показників Довідки до розподілу.

  7.4. Відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету( z1401-11 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2011 року № 1223, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2011 року за № 1401/20139, Казначейство на визначену у Дозволі суму відкриває МЗС асигнування та на підставі отриманих від МЗС розподілів відкритих асигнувань у гривневому еквіваленті іноземної валюти відображає в обліку та звітності про виконання державного бюджету відкриті асигнування, спрямовані на проведення видатків за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ).

  7.5. МЗС на підставі Дозволу направляє закордонним дипломатичним установам України письмові дозволи з визначенням суми коштів за загальним фондом для використання в межах кошторису відповідно до Розподілу (Перерозподілу).

  Закордонні дипломатичні установи України після отримання дозволу МЗС на використання суми коштів, отриманих за вчинення консульських дій, перераховують зазначену суму з рахунку, на який зараховані ці кошти, на відповідний рахунок, відкритий у банківській установі країни їх місцезнаходження, для подальшого використання за цільовим призначенням.

  8. Повідомлення оформлюється МЗС щокварталу (не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом) у чотирьох примірниках (два направляються до Казначейства, один — до Мінфіну, один залишається в МЗС) разом з Довідкою до розподілу за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку із зазначенням відповідних кодів економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ) (КЕКВ) та офіційного валютного курсу Національного банку України (гривні до долара США) станом на останній робочий день звітного кварталу.

  Датою Повідомлення вважається дата Довідки до розподілу.

  Зараховані до спеціального фонду державного бюджету кошти використовуються закордонними дипломатичними установами України згідно із законодавством України на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін.

  9. З огляду на особливості здійснення зарахування зазначених у пункті 2 цього Порядку коштів до державного бюджету:

  кошти, що отримуються закордонними дипломатичними установами України за вчинення консульських дій і надійшли на рахунки закордонних дипломатичних установ України у грудні минулого року, відображаються Казначейством у бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету як доходи, отримані у січні поточного року (кошти, отримані у січні-листопаді поточного року, — як доходи, отримані відповідно у лютому-грудні поточного року);

  інші кошти, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті і надійшли на рахунки закордонних дипломатичних установ України в четвертому кварталі минулого року, відображаються Казначейством у бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету як доходи, отримані у січні поточного року (кошти, що надійшли на рахунки у першому, другому, третьому кварталах поточного року, — як доходи, отримані відповідно у квітні, липні, жовтні поточного року).

  10. Залишки коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, на кінець бюджетного періоду на поточних рахунках цих установ, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів.

  11. Закордонним дипломатичним установам України забороняється використовувати зазначені у пункті 1 цього Порядку кошти без оформлених відповідно до цього Порядку Дозволу ( z1828-12 ) та Повідомлення.

  Директор Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України

  О. С. Шнипко

  Виконуючий обов’язки директора Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства закордонних справ України

  М. М. Стоцька

  Додаток 1 до Порядку забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  ЗВІТ про обсяги коштів, що отримані в іноземній валюті і підлягають зарахуванню до державного бюджету

 3. за ______________ р.
 4. Установа ____________________________________________________________________

  Періодичність: місячний, квартальний*

  Назва показника

  Загальний фонд/Спеціальний фонд**

 5. сума коштів у національній валюті країни місцезнаходження установи
 6. сума коштів, перерахованих у долари США***
 7. сума коштів у доларах США
 8. разом, сума коштів у доларах США
 9. 1

  2

  3

  4

 10. 5 (3+4)
 11. 1. Залишок невикористаних коштів станом на початок року

  2. Фактичні надходження з початку року (у розрізі видів надходжень)****

 12. у тому числі за звітний період
 13. 3. Надходження коштів, що зараховані до доходів державного бюджету і на використання яких отримано дозвіл МЗС, з початку року

 14. у тому числі у звітному періоді
 15. 4. Курсова різниця

  5. Залишок станом на кінець звітного періоду (надходження коштів, які підлягають зарахуванню до доходів державного бюджету)

  __________ * Звіт про обсяги коштів, отриманих за вчинення консульських дій, складається щомісяця; звіт про обсяги інших коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, складається щокварталу. ** Звіт складається окремо за коштами, що підлягають зарахуванню до загального фонду державного бюджету, та за коштами, що підлягають зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету. *** Отримані за звітний період закордонними дипломатичними установами України кошти в усіх видах валют (крім доларів США) перераховуються в долари США (за курсом, встановленим згідно із законодавством цієї країни на останній день звітного періоду) і записуються однією сумою. **** Зазначається обсяг коштів за кожним видом надходжень (доходів бюджету).

  Керівник закордонної дипломатичної установи

  ___________ (підпис)

  ________________ (ініціали, прізвище)

  Спеціаліст з фінансових питань

  ___________ (підпис)

  ________________ (ініціали, прізвище)

  Додаток 2 до Порядку забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  ДОЗВІЛ ( z1828-12 BF114.doc ) на зарахування до доходів загального фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, і спрямування їх на здійснення видатків з функціонування цих установ

  Додаток 3 до Порядку забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z1828-12 BF115.doc ) про зарахування до доходів спеціального фонду державного бюджету коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті

  Додаток 4 до Порядку забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  ЗАТВЕРДЖЕНО Перший заступник / заступник Міністра закордонних справ України _______________________________                              (посада)

  ________ (підпис)

  ____________________ (прізвище, ініціали)

  М. П.

  «__» __________ 20__ року

  РОЗПОДІЛ коштів у сумі ______тис. доларів США,* отриманих за вчинення консульських дій за межами України станом на 01._____ 20_ , що зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету і спрямовуються на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України

  (тис. доларів США)

  Найменування закордонної дипломатичної установи України

  Нерозподілений залишок коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, які підлягають зарахуванню до доходів загального фонду державного бюджету

  Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України, у ______ 20__ року (місяць)

  Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України станом на 01.__. 20_ , які підлягають зарахуванню до доходів загального фонду державного бюджету, і :

 16. станом на 01.___ 20__
 17. курсова різниця (за коштами загального фонду)
 18. станом на 01. _____ 20__ з урахуванням курсової різниці*
 19. всього
 20. можуть бути спрямовані на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України

  фактично спрямовуються на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України*

  1

  2

  3

 21. 4 (2+3)
 22. 5

 23. 6 (4+5)
 24. 7

  Усього:

  __________ * З урахуванням суми нерозподіленого залишку коштів станом на 01. _____ 20__

  Директор Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства закордонних справ України

  _______ (підпис)

  ________________ (ініціали, прізвище)

  Додаток 5 до Порядку забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  ЗАТВЕРДЖЕНО Перший заступник / заступник Міністра закордонних справ України _______________________________                              (посада)

  ________ (підпис)

  ____________________ (прізвище, ініціали)

  М. П.

  «__» __________ 20__ року

  РОЗПОДІЛ коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті у сумі ______тис. доларів США станом на 01._____ 20__, що зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету і спрямовуються на здійснення видатків з функціонування цих установ

  (тис. доларів США)

  Найменування закордонної дипломатичної установи України

  Обсяг коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті станом на 01._____ 20__, що зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету

  Обсяг коштів, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті станом на 01._____ 20__, що спрямовуються на здійснення видатків з функціонування цих установ**

 25. всього
 26. в тому числі у розрізі видів надходжень (доходів бюджету)*
 27. ______________ (назва доходів бюджету)

  ______________ (назва доходів бюджету)

  ______________ (назва доходів бюджету)

  1

 28. 2 (3+4+5)
 29. 3

  4

  5

  6

  Усього:

  __________ * Зазначається обсяг коштів за кожним видом доходів бюджету, крім коштів, що отримуються за вчинення консульських дій. ** Зазначається загальний обсяг коштів (без урахування коштів, що отримуються за вчинення консульських дій) без розподілу за видами доходів бюджету.

  Директор Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства закордонних справ України

  _______ (підпис)

  ________________ (ініціали, прізвище)

  Додаток 6 до Порядку забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  ПОГОДЖЕНО Перший заступник / заступник Голови Державної казначейської служби України* ___________________________________                                       (посада)

  __________________________________  (найменування головного розпорядника коштів)

  ________ (підпис)

  _______________ (прізвище, ініціали)

  ДОВІДКА до розподілу/перерозподілу коштів державного бюджету, отриманих закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті (код класифікації доходів бюджету( v0011201-11 ) _______)** відповідно до Дозволу (Повідомлення) № ____ від «__» __________________ 20__ року

  Загальний фонд (спеціальний фонд)

  № з/п

  Банківські реквізити

  КПКВК

  КЕКВ ( v0011201-11 )

  Сума, доларів США

  Еквівалент у гривнях***

 30. найменування банку
 31. МФО

 32. номер рахунка
 33. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Разом:

  УСЬОГО: ______________________                              (сума розподілу словами)

  __________ * Погоджується Державною казначейською службою України лише Довідка до розподілу коштів загального фонду. ** Зазначаються код класифікації та назва доходів бюджету. *** За курсом НБУ станом на «____» _________ 20__ року 1 дол. США= __ грн.

  Заступник Міністра закордонних справ України

  _______ (підпис)

  ________________ (ініціали, прізвище)

  Директор Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства закордонних справ України

  _______ (підпис)

  ________________ (ініціали, прізвище)

  М. П.

  Додаток 7 до Порядку забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету

  ЗАТВЕРДЖЕНО Перший заступник / заступник Міністра закордонних справ України _______________________________                              (посада)

  ________ (підпис)

  ____________________ (прізвище, ініціали)

  М. П.

  «__» __________ 20__ року

  ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ у сумі _____ тис. доларів США, отриманих за вчинення консульських дій за межами України станом на 01.__.20_, між закордонними дипломатичними установами України, які зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету і спрямовуються на здійснення видатків з функціонування відповідних закордонних дипломатичних установ України

  (тис. доларів США)

  Дані щодо закордонної дипломатичної установи України, яка перераховує кошти

  Дані щодо закордонної дипломатичної установи України, яка отримує кошти

 34. найменування закордонної дипломатичної установи України
 35. нерозподілені кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України станом на 01.___. 20__, які підлягають зарахуванню до доходів загального фонду державного бюджету

 36. найменування закордонної дипломатичної установи України
 37. кошти, що будуть отримані згідно з перерозподілом від інших закордонних дипломатичних установ, спрямовуються на здійснення видатків з функціонування закордонних дипломатичних установ України

  Усього

  Директор Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства Міністерства закордонних справ України

  _______ (підпис)

  ________________ (ініціали, прізвище)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Россияне, не улетевшие в Таиланд из-за ДТП в день отлета, взыскали с туроператора компенсацию

  В Омской области (РФ) суд обязал туроператора компенсировать клиентам стоимость путевок, не использованных из-за того, что они попали в ДТП по дороге в аэропорт, сообщает пресс-служба Омского ...

  Про деякі питання формування електронного документа про обмеження у використанні земель, Державне агентство земельних ресурсів України

  Про деякі питання формування електронного документа про обмеження у використанні земель Відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України( 445/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 445, з метою забезпечення якісного та повного заповнення елементів електронного документа про обмеження у використанні земель НАКАЗУЮ:

  Про затвердження форми та порядку ведення реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, Міністерство промислової політики України

  Реєстр є базою даних, формування якої передбачає збирання, накопичення, обробку, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) ...

  Началось 10-е заседание Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов

  Сегодня, 21 августа 2013 года в Киеве началось очередное (десятое) заседание Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по экономическим ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное количество актуальной информации. Большущее спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто молодцы.

  Как много нужной информации.

  Ваш портал - увлекательный.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66