Жилищный адвокат

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2012 р. № 1069 Київ

  Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 26

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1069

  ЗМІНИ, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842( 842-2008-п ) "Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2426; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249):

  1) пункт 3 постанови викласти в такій редакції:

  "3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати щороку розроблення планів заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення, організацію та контроль їх виконання.";

  2) у розділі "Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення" Концепції державної системи професійної орієнтації населення( 842-2008-п ), затвердженої зазначеною постановою:

 1. в абзаці дев’ятому слова "Міжвідомча рада" замінити словом "Рада";
 2. в абзаці одинадцятому слова "Академія педагогічних наук, Академія медичних наук" замінити словами "Національна академія педагогічних наук, Національна академія медичних наук".

  2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 150( 150-2010-р ) "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078):

  1) у назві( 150-2010-р ) і пункті 1( 150-2010-р ) розпорядження слова і цифри "на період до 2011 року" виключити;

  2) в абзаці третьому пункту 2( 150-2010-р ) слова "Міністерству праці та соціальної політики" замінити словами "Міністерству соціальної політики", а цифри і слово "30 січня" замінити цифрами і словом "15 лютого";

  3) план заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року( 150-2010-р ), затверджений зазначеним розпорядженням, викласти в такій редакції:

  "ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 150 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1069)

  ПЛАН заходів з реалізації Концепції державної професійної орієнтації населення ( 842-2008-п )

  1. Внести зміни до власних нормативно-правових актів з питань професійної орієнтації відповідно до Концепції державної системи професійної орієнтації населення( 842-2008-п ).

  Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, МОЗ, Міноборони, МВС, ДПтС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом 2013 року.

  2. Включати до територіальних та місцевих програм зайнятості населення заходи щодо забезпечення розвитку системи професійної орієнтації населення та проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, державна служба зайнятості за участю організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  3. Надавати адресні профорієнтаційні послуги особам з інвалідністю з урахуванням їх особистих потреб, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці та проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

  МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Фонд соціального захисту інвалідів, державна служба зайнятості, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  4. Забезпечувати надання на належному рівні профорієнтаційних послуг випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, державна служба зайнятості за участю організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  5. Удосконалювати систему профільного навчання учнів старшої школи за технологічним напрямом з урахуванням наявних та перспективних потреб ринку праці.

  МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

  Постійно.

  6. Розробити та впровадити у навчальних закладах навчальні програми і методичне забезпечення курсів профорієнтаційного спрямування.

  МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, МОЗ, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади.

  Протягом 2013 року.

  7. Проводити профорієнтаційну роботу з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

  МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості.

  Постійно.

  8. Забезпечувати проведення на належному рівні профорієнтаційної роботи в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби та навчальних закладах, створених з метою професійно-технічного та загальноосвітнього навчання засуджених. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

  ДПтС, державна служба зайнятості, МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  9. Забезпечувати професійну переорієнтацію незайнятого населення, в тому числі молоді, вивільнюваних працівників та працюючого персоналу з урахуванням потреб особистості, виробництва та ринку праці. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

  Державна служба зайнятості, заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  10. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні. Проводити аналіз результатів профорієнтаційної роботи за такими показниками: кількість здійснених профорієнтаційних заходів та наданих послуг, чисельність осіб, охоплених такими послугами.

  Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості за участю всеукраїнських організацій роботодавців та їх об’єднань, всеукраїнських профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  11. Підвищувати рівень мобільності профорієнтаційних послуг, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та засоби зв’язку у процесі профорієнтаційної роботи.

  МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  12. Удосконалювати науково-методичне забезпечення з питань професійної орієнтації різних цільових груп населення відповідно до основних видів праці, проводити прикладні наукові дослідження у сфері професійної орієнтації населення і впроваджувати їх результати у практику.

  Національна академія педагогічних наук, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Міноборони, МВС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, ДПтС, державна служба зайнятості за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  13. Забезпечувати висвітлення питань професійної орієнтації населення у державних засобах масової інформації.

  Держкомтелерадіо, центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  14. Передбачати вивчення питань професійної орієнтації населення у програмах підвищення кваліфікації педагогічних, медичних та інших працівників.

  МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, МОЗ, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості за участю організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  15. Розробити у разі потреби галузеві кваліфікаційні характеристики посад педагогічних працівників та інших фахівців, які провадять діяльність у сфері професійної орієнтації населення, внести відповідні доповнення до Національного класифікатора "Класифікатор професій"( va327609-10 ), переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

  МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, Мінсоцполітики, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок та їх об’єднань.

  Протягом 2013-2014 років.

  16. Залучати міжнародну технічну допомогу для розвитку державної системи професійної орієнтації населення, а також вивчення міжнародного досвіду у відповідній сфері.

  Мінсоцполітики, МЗС, Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, державна служба зайнятості, Національна академія педагогічних наук за участю всеукраїнських організацій роботодавців та їх об’єднань, всеукраїнських профспілок та їх об’єднань.

  Постійно.

  17. Сприяти створенню сучасної матеріально-технічної бази для професійної орієнтації населення у державній службі зайнятості та загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах шляхом залучення коштів роботодавців, а також коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до Законів України "Про зайнятість населення"( 803-12 ) та "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"( 1533-14 ).

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, державна служба зайнятості за участю організацій роботодавців та їх об’єднань.

  Постійно.

  18. Забезпечувати під час формування державної політики у сферах кінематографії, культури та мистецтв пропагування гідних умов праці та висвітлення тематики, пов’язаної з професійною орієнтацією населення.

  Мінкультури.

  Постійно.".

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про затвердження на грудень 2012 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про затвердження на грудень 2012 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом

  Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011 та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012, Пенсійний фонд УкраїниПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

  Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку( z1014-10 ), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011( z0858-11 ) та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012( z2204-12 )

  Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сан-Марино про співробітництво в галузі культури, Кабінет Міністрів України

  Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сан-Марино про співробітництво в галузі культури Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сан-Марино про співробітництво в галузі культури.

  Народжувати стали більше

  Діяльність уряду спрямована на реалізацію соціальних програм з поліпшення добробуту громадян, і, відповідно, їх виконання перебуває на контролі. У цьому Премєр-міністр Микола Азаров укотре ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет сайтик! Классно! Всё очень удобно и просто. Благодарю за профессиональный интернет проект!

  Довольно уникальный, актуальный и полностью отличающийся от существующих интернет проект! Хочется поддержать Вас материально. Как это можно сделать?

  Этот интернет сайт классный! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Этот портал ожидает светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б встречаться с Вашими трудами чаще! Дерзайте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66