Жилищный адвокат

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія про співпрацю у сфері авіаційних перевезень, Міністерство оборони УкраїниМЕМОРАНДУМДата підписання:

26.11.2012

  Дата набрання чинності для України:

 1. 26.11.2012
 2. Міністерство оборони України та Міністерство оборони Королівства Данія (далі — Сторони),

  бажаючи здійснювати співробітництво у сфері авіаційних перевезень та прагнучи створити правові основи для такої співпраці,

  визнаючи, що подальші деталі стосовно авіаційних перевезень визначатимуться в домовленостях, досягнутих у рамках цього Меморандуму,

  ураховуючи те, що дія Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія у військовій сфері від 1 березня 2006 року( 208_015 ) не застосовується до о. Гренландія та Фарерських островів,

  визнаючи, що Угода між Державами — учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил, підписана 19 червня 1995 року( 994_042 ) (далі — УСЗС-ПЗМ), не є чинною на території о. Гренландія та Фарерських островів, і тому,

  беручи до уваги необхідність досягнення альтернативних домовленостей, що визначатимуть еквівалентний встановленому УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ) статус України та українського персоналу, який перебуватиме на о. Гренландія та Фарерських островах у зв'язку з проведенням авіаційних перевезень,

 3. домовились про таке:
 4. Стаття 1 Мета та сфера застосування

  1.1. Метою цього Меморандуму про взаєморозуміння у сфері авіаційних перевезень (далі — Меморандум) є:

  a) створення правових рамок для виконання авіаційних перевезень з метою виконання авіаційно-транспортних операцій для Данської Сторони за допомогою використання літака та технічних засобів Повітряних Сил Збройних Сил України;

  b) визначення Оперативного повітряного командування Збройних Сил Королівства Данія (далі — ОПК ЗС КД) стосовно надання державою, що приймає, підтримки Повітряним Силам Збройних Сил України під час виконання авіаційних перевезень;

  c) встановлення загальних процедур та інших домовленостей, необхідних для виконання авіаційних перевезень, визначених в Технічній угоді між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія стосовно проведення операції "Північний сокіл — 2013" (далі — ТУ), яка застосовується для конкретної операції.

  1.2. Положення цього Меморандуму можуть застосовуватися для здійснення авіаційних перевезень поза межами території Королівства Данія в інтересах Данської Сторони. За укладення домовленостей з іншими державами стосовно правових аспектів транзиту літаків відповідальність нестиме Українська Сторона.

  1.3. Положення цього Меморандуму не суперечать нормам національного законодавства держав Сторін або міжнародного права. У разі виникнення таких суперечностей Сторони повідомлятимуть одна одну про них, а переважну силу матимуть норми національного законодавства держав Сторін та міжнародного права. У цьому контексті національне законодавство включає закон про місцеве самоврядування о. Гренландія та Фарерських островів.

  Стаття 2 Терміни та визначення

  Якщо цим Меморандумом не передбачено інше, у ньому застосовуватимуться визначення, наведені в Публікаціях НАТО з адміністративних питань 6 (ААР-6). Для цілей цього Меморандуму та супровідних документів використовуються такі визначення:

  a) "держава, що приймає" означає державу, що приймає засоби та (або) ресурси союзних сил чи організацій, на території якої вони розміщуються, виконують завдання або через територію якої вони переміщуються;

  b) "підтримка держави, що приймає" означає всебічну підтримку, що надається у мирний час, під час надзвичайних ситуацій державою, що приймає, союзним силам чи організаціям, на території якої вони розміщуються, виконують завдання або через територію, територіальні води чи повітряний простір якої вони переміщуються;

  c) "технічна угода (ТУ)" означає двосторонній договір, який розробляється для проведення окремої операції або навчання. Він визначає зміст, зобов'язання, процедури, детальні фінансові, правові та логістичні домовленості між державою, що приймає, та державою, що направляє, стосовно надання та отримання підтримки держави, що приймає. ТУ є доповненням до цього Меморандуму;

  d) "Сторони": Міністерство оборони України та Міністерство оборони Королівства Данія;

  e) "уповноважені органи Сторін": Повітряні Сили Збройних Сил України (військова частина А0215) та Оперативне повітряне командування Збройних Сил Королівства Данія;

  f) "логістика" означає метод планування і здійснення переміщення та забезпечення сил. У найзагальнішому розумінні це аспекти військових операцій, що пов'язані з:

  (1) проектуванням та створенням, закупівлею, зберіганням, транспортуванням, розподіленням, технічним обслуговуванням, евакуацією та розміщенням військової техніки;

  (2) перевезенням особового складу;

  (3) закупівлею або спорудженням, експлуатацією, використанням та розміщенням обладнання;

  (4) придбанням або наданням послуг;

  (5) наданням медичних та оздоровчих послуг.

  g) "держава, що направляє" означає державу чи будь-яку іншу структуру, що розгортає персонал, ресурси, засоби та потребує підтримки держави, що приймає. Для цілей цього Меморандуму державою, що направляє, є Українська Сторона;

  h) "запит на виділення сил та засобів" (далі — запит сил) означає документ, підготовлений державою, що направляє, в якому зазначається детальна інформація про персонал та засоби, що передбачаються до розгортання, а також інші ресурси, обладнання та послуги, необхідні для розгортання.

  Стаття 3 Статус Сторін та їхнього персоналу

  3.1. Якщо інше не визначено цим Меморандумом, на території держави, що приймає, статус Сторони та її персоналу, що перебуватиме на території держави іншої Сторони, визначатиметься відповідно до положень УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ), окрім випадків перебування на о. Гренландія та Фарерських островах.

  3.2. Стосовно о. Гренландія та Фарерських островів держава, що приймає, забезпечить надання статусу Українській Стороні та її персоналу, еквівалентного тому, що визначений положеннями УСЗС-ПЗМ ( 994_042 ), якщо інше не визначено цим Меморандумом.

  Стаття 4 Завдання

  4.1. Операції у сфері авіаційних перевезень Міністерства оборони Королівства Данія координуються ОПК ЗС КД. Операції включають здійснення будь-яких транзитних перельотів.

  4.2. Для проведення операцій у сфері авіаційних перевезень Міністерство оборони України надасть необхідний літак, екіпаж та технічний склад з метою виконання завдань відповідно до положень ТУ.

  4.3. Виникнення непередбачених труднощів, несприятливих погодних умов або технічних проблем може слугувати приводом для скасування польотів. У такому разі скасовані польоти можуть бути перенесені на інший термін за бажанням ОПК ЗС КД.

  4.4. Під час авіаційних перевезень, ОПК ЗС КД забезпечуватиме Повітряні Сили Збройних Сил України підтримкою держави, що приймає, на території держави, що приймає.

  4.5. Операція розпочинається з моменту вильоту літака Української Сторони з авіаційної бази постійної дислокації та закінчується після повернення літака на авіаційну базу постійної дислокації.

  Стаття 5 Зобов'язання

  5.1. Окрім інших зобов'язань, визначених цим Меморандумом, Українська Сторона:

  a) розгортатиме необхідну кількість літаків та льотний і льотно-технічний склад, техніку та інші засоби відповідно до положень ТУ;

  b) подаватиме запит сил до ОПК ЗС КД під час конференції з планування до початку операції;

  c) забезпечуватиме придатність літака до здійснення польотів, його відповідність оперативним та іншим критеріям, визначеним міжнародними правилами, положеннями та стандартами;

  d) відповідатиме за вирішення технічних проблем, проведення ремонтних робіт і забезпечення запасними частинами, заплановане та незаплановане технічне обслуговування літака;

  e) забезпечуватиме відповідність підготовки екіпажу та технічного персоналу вимогам міжнародних стандартів, у тому числі необхідний рівень володіння англійською мовою;

  f) забезпечуватиме оформлення українському персоналу, який бере участь в авіаційних перевезеннях, відповідних міжнародних страхових полісів.

  5.2. Окрім інших зобов'язань, визначених цим Меморандумом, Данська Сторона, від імені якої діє ОПК ЗС КД:

  a) координуватиме всі підготовчі заходи в рамках ТУ відповідно до запиту сил, наданого Повітряними Силами Збройних Сил України під час конференції з планування;

  b) у рамках підтримки держави, що приймає, взаємодіятиме з державою, що направляє, з метою вирішення питань підтримки держави, що приймає, під час проведення авіаційних перевезень.

  Стаття 6 Підтримка держави, що приймає

  6.1. Основні положення та порядок надання логістичного забезпечення визначаються у ТУ. Необхідна підтримка держави, що приймає, визначатиметься відповідно до запиту сил, розробленого на підставі аналізу та огляду місцевості проведення операції.

  6.2. Під час проведення операції Данська Сторона забезпечуватиме:

  6.2.1. Проживання.

  Забезпечення відповідним житлом на безоплатній основі є відповідальністю Данської Сторони.

  6.2.2. Харчування.

  Харчування забезпечуватиметься Данською Стороною на безоплатній основі.

  6.2.3. Зв'язок.

  Данська Сторона забезпечуватиме відповідними системами зв'язку на безоплатній основі.

  Оплата особистих телефонних дзвінків с відповідальністю осіб, які їх здійснюють, й не буде покриватися Данською Стороною.

  6.2.4. Пально-мастильні матеріали.

  Данська Сторона покриватиме усі витрати на пальне, необхідне для здійснення авіаційних перевезень. Українська Сторона покриватиме всі витрати на мастила та гідравлічні рідини.

  6.2.4.1. Аеронавігаційні та аеропортові збори в аеропортах зльоту й посадки, витрати на стоянку та обслуговування літака.

  Під час виконання операції Данська Сторона покриватиме усі витрати на аеронавігаційні та аеропортові збори в аеропортах зльоту й посадки, витрати на стоянку та обслуговування літака.

  6.2.5. Страхування.

  Усі питання страхування, пов'язані з використанням українського літака за межами повітряного простору України, відповідно до міжнародного права та нормативних положень, у тому числі зобов'язань перед третьою стороною, є виключним обов'язком та зобов'язанням держави, що направляє.

  6.2.6. Домовленості про надання медичної допомоги.

  6.2.6.1. У разі гострого захворювання (що потребує невідкладної медичної допомоги) Данська Сторона сприятиме у наданні необхідної медичної допомоги на безоплатній основі.

  6.2.6.2. Медична евакуація для надання невідкладного спеціального лікування є зобов'язанням Данської Сторони.

  6.2.6.3. Держава, що направляє, відповідає за те, щоб її персонал, який бере участь в операції, був у доброму стані здоров'я і що він не потребуватиме жодної медичної або стоматологічної допомоги під час операції.

  6.2.6.4. Медичне та стоматологічне лікування надаватиметься персоналу Української Сторони Данською Стороною на рівні лікування персоналу Данської Сторони.

  Стаття 7 Фінансові зобов'язання

  7.1. Фінансові умови.

  Всі фінансові домовленості визначаються в ТУ. Для цілей надання підтримки держави, що приймає, усі рахунки-фактури для контрактів і заяв повинні заповнюватися англійською мовою, а подальші платежі здійснюватися в доларах США. Всі фінансові питання між державою, що приймає, та державою, що направляє, повинні бути вирішені не пізніше 30 діб після завершення операції.

  7.2. Передоплата за льотні години та транзитні перельоти.

  Після взаємного підписання конкретної ТУ може бути обговорена сума передоплати. Після підписання ТУ Данська Сторона перекаже домовлену суму в доларах США на банківський рахунок уповноваженого органу Української Сторони, який зазначено в ТУ для конкретної операції з авіаційних перевезень, для покриття початкових витрат.

  7.3. Відшкодування за постачання та послуги.

  7.3.1. Послуги, що надаються безоплатно, повинні також бути зазначені в ТУ.

  7.3.2. Будь-яке обладнання та спорядження, яке надається державі, що направляє, підлягає поверненню перед згортанням операції. Про пошкодження майна, наданого для тимчасового користування на час проведення операції, повідомляється державою, що направляє, після чого визначені представники держави, що приймає, проведуть переговори з представниками держави, що направляє, стосовно відшкодування збитків у разі необхідності ремонту або заміни такого майна. Це відшкодування не включає звичайного зносу або пошкодження в результаті звичайного користування наданим обладнанням та спорядженням.

  7.3.3. Детальні фінансові розрахунки й бюджети будуть зазначені в ТУ. Оплата всіх рахунків здійснюватиметься відповідно до положень ТУ щодо конкретної операції.

  7.4. Оплата.

  7.4.1. Погодження фінансових питань.

  Взаєморозрахунки між Сторонами здійснюватимуться відповідно до положень Меморандуму. У разі необхідності Сторони можуть визначити більш детальні умови щодо взаєморозрахунків у ТУ.

  7.4.2. Правила оплати.

  Вартість оплати польотної години буде обговорюватися окремо для кожної операції та зазначатися в ТУ.

  Під час операцій Данська Сторона здійснить оплату за пальне, перельоти, аеронавігаційні та аеропортові збори в аеропортах зльоту й посадки, витрати на стоянку та обслуговування літака, харчування та проживання особового складу Української Сторони.

  Всі витрати, пов'язані з вирішенням технічних питань, ремонтом і запасними частинами, запланованим та позаплановим технічним обслуговуванням українського літака, будуть покриватися Українською Стороною.

  7.4.3. Військові ресурси

  Загальні процедури матеріально-технічного забезпечення будуть визначені в ТУ.

  7.4.4. Документація держави, що приймає.

  Держава, що приймає, повинна вести облік усіх витрат на придбання товарів та послуг, що здійснюються від імені держави, що направляє.

  7.4.5. Документація держави, що направляє

  Держава, що направляє, повинна вести облік усіх витрат на придбання товарів та послуг, що здійснюються від імені держави, що приймає, у тому числі витрат, пов'язаних з транзитом територією інших держав.

  7.5. Договірні директиви.

  7.5.1. За можливістю держава, що приймає, використовуватиме існуючі контракти для полегшення укладання контрактів на використання чи закупівлю товарів, послуг, ремонтних майстерень, яких потребує держава, що направляє.

  7.5.2. Держава, що приймає, не візьме на себе жодних договірних зобов'язань без попередньої згоди держави, що направляє. Підписання ТУ розглядається як надання такої згоди. Держава, що направляє, не може взяти на себе жодних зобов'язань від імені держави, що приймає, без її попередньої згоди.

  7.5.3. Держава, що направляє, несе відповідальність за виконання контрактів або закупівлю товарів і послуг, яких вона потребує від цивільних продавців. Держава, що приймає, визначить та поінформує контактну особу, яка буде рекомендувати продавців, допомагатиме в підготовці контрактів для здійснення закупівлі, а також виступатиме як посередник між цивільними продавцями і представниками держави, що направляє, відповідальними за укладання контрактів або закупівлю.

  7.5.4. Інформацію стосовно закупівлі товарів та надання необхідних послуг разом з інформацією для продавців щодо способу і часу отримання, контактних осіб та способу оплати буде деталізовано в ТУ.

  7.5.5. Товари і послуги, надані державою, що приймає, державі, що направляє, на умовах відшкодування їх вартості, зазначатимуться в ТУ і не потребуватимуть додаткового контракту.

  Стаття 8 Претензії

  8.1. Претензії розглядатимуться згідно зі статтею 3 цього Меморандуму та статтею VIII УСЗС-ПЗМ( 994_042 ). Сюди відносяться, окрім інших, претензії стосовно заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

  8.2. За межами території Королівства Данія, яка включає о. Гренландія та Фарерські острови, Українська Сторона по відношенню до Данської Сторони одноосібно нестиме відповідальність за будь-які претензії щодо заподіяння шкоди майну або особам військовослужбовцями чи працівниками Української Сторони або шкоди, заподіяної в результаті використання зазначеними особами будь-яких наземних, водних чи повітряних транспортних засобів.

  Стаття 9 Скасування польотів

  9.1. Під час здійснення авіаційних перевезень Сторони усвідомлюють, що можуть виникнути ситуації, через які планові польоти підлягатимуть скасуванню. До таких ситуацій належать: складні погодні умови, технічні та медичні проблеми, які неможливо було передбачити.

  9.2. Польоти, які відміняються, за можливості, переноситимуться на інший день за рішенням ОПК ЗС КД. Проте, у разі неможливості перенесення польоту, проти України не застосовуватимуться штрафні санкції.

  У разі завчасного припинення операції або зменшення кількості годин польоту, які були попередньо обчислені, Українська Сторона не висуватиме претензій і не накладатиме штрафних санкцій на Данську Сторону. Оплата здійснюватиметься лише за польоти, які відбулися.

  Стаття 10 Спори

  10.1. Будь-які спори, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цього Меморандуму, за винятком претензій, порядок вирішення яких встановлено положеннями УСЗС-ПЗМ( 994_042 ), вирішуватимуться шляхом проведення консультацій між Сторонами та не передаватимуться для вирішення до будь-якої національної або міжнародної судової інстанції чи третьої сторони.

  Стаття 11 Набрання чинності, внесення змін, припинення дії

  11.1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами. У разі підписання Меморандуму однією із Сторін та передачі дипломатичними каналами на підписання іншій Стороні, Меморандум набирає чинності з дати підписання останньою.

 5. 11.2. Цей Меморандум укладається на невизначений термін.
 6. 11.3. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін.
 7. 11.4. Будь-яка Сторона може завчасно припинити дію цього Меморандуму шляхом надіслання іншій Стороні письмового повідомлення про свій намір за 30 діб до бажаної дати припинення дії Меморандуму.

  Учинено в м. Київ 26 листопада 2012 року у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами. При цьому всі тексти є автентичними.

  У разі виникнення спорів стосовно тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою.

  За Міністерство оборони України (підпис)

  За Міністерство оборони Королівства Данія (підпис)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КВП "Краматорський водоканал", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КВП "Краматорський водоканал" Відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ), "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"( 2479-17 ), постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869( 869-2011-п ) "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Літня погода в Україні протримається до 14 вересня

  За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС України, протягом першої половини вересня в країні утримуватиметься тепла погода з невеликою кількістю опадів. Про це під час брифінгу ...

  Реєстрація права власності на земельні ділянки

  Як отримати право власності на земельну ділянку? Які документі потрібно зібрати? Поради досвідчених юристів для всіх охочих.

  Підірвіть наш будинок першим!

  Тема реконструкції хрущовок це найбільша інтрига для архітекторів, мешканців цих будинків та інвесторів. Щоб не повертатися до тисячоразово описаної історії дешевого швидко побудованого житла, ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Благодарю за тот большущий труд, который Вы делаете постоянно для пользователей.

  Добрый день!

  Благодарим всех, от кого зависит существование сайта.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66