Жилищный адвокат

Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 07.11.2012  № 1017
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2021/22333

  Про затвердження Інструкції з обліку адміністративних правопорушень

  Відповідно до пункту 13 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію"( 565-12 ), підпункту 23 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України( 383/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, з метою обліку адміністративних правопорушень НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію з обліку адміністративних правопорушень , що додається.

  2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті відповідно до положень цієї Інструкції:

  2.1. Організувати формування інформаційних обліків про адміністративні правопорушення.

  2.2. Забезпечити подання до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (далі — ДІАЗ МВС України) інформації до звіту форми № 1-АП.

  3. ДІАЗ МВС України (Аршинов І. А.):

  3.1. Забезпечити узагальнення в цілому по Україні звітів форми № 1-АП та подання до структурних підрозділів МВС України зведених даних у терміни, визначені Інструкцією.

  3.2. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-полковника міліції Черних С. П.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 07.11.2012  № 1017

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 р. за № 2021/22333

  ІНСТРУКЦІЯ з обліку адміністративних правопорушень

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок створення в органах внутрішніх справ України системи обліку адміністративних правопорушень.

  1.2. Відповідно до цієї Інструкції здійснюється облік адміністративних правопорушень у системі органів внутрішніх справ України (далі — ОВС), у тому числі для надання інформації на запити в процесі проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави та органів місцевого самоврядування, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33( 33/2012 ) "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", а також для перевірок щодо осіб, які вчинили адміністративні правопорушення повторно, та для формування статистичної звітності.

  ІІ. Облік адміністративних правопорушень

  2.1. Облік адміністративних правопорушень здійснюється в ОВС України на підставі інформаційної картки про адміністративне правопорушення, наведеної в додатку 1 до цієї Інструкції (далі — картка форми 1-АПР), крім порушень Правил дорожнього руху( 1306-2001-п ).

  2.2. Картка форми 1-АПР заповнюється працівником ОВС, який склав протокол про адміністративне правопорушення. При прийнятті рішення за адміністративними правопорушеннями органами внутрішніх справ у картці форми 1-АПР одночасно заповнюється інформація про прийняте рішення.

  2.3. Картка форми 1-АПР надається уповноваженій особі для подальшого приведення її в електронний вигляд. Надалі інформація, яка міститься в картці форми 1-АПР, щодоби в електронному вигляді надсилається до управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС) для поставлення на централізований облік підсистеми "Апра" інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС (далі — інформаційна підсистема "Апра").

  2.3.1. Відомості про прийняті рішення за адміністративними правопорушеннями судами та адміністративними комісіями при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, виконавчими комітетами сільських, селищних рад уповноваженою особою вносяться до картки форми 1-АПР та надалі приводяться в електронний вигляд.

  2.3.2. Електронний контур картки форми 1-АПР міститься в інформаційній підсистемі "Апра" інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ України, яка зареєстрована у Державній службі України з питань захисту персональних даних.

  2.4. Знімаються з обліку адміністративних правопорушень відомості про осіб, щодо яких було розпочато провадження у справі про адміністративне правопорушення, у разі закриття провадження за відсутності події або складу адміністративного правопорушення, неосудності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.

  Зняття з обліку адміністративних правопорушень відомостей щодо осіб, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинені адміністративні правопорушення, а також яких звільнено від адміністративної відповідальності за іншими підставами, здійснюється у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення або якщо після закінчення строків особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню, згідно зі статтями 38( 80731-10 ), 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80731-10 ).

  2.5. Інформаційна картка форми 1-АПР знищується одночасно зі зняттям з обліку адміністративних правопорушень відомостей щодо особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім карток форми 1-АПР, які містять інформацію про вчинення адміністративних корупційних правопорушень.

  2.6. Начальники ОВС особисто визначають уповноважених працівників ОВС, яким у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків необхідно надати доступ до інформаційної підсистеми "Апра" .

  2.7. Надання доступу до інформаційної підсистеми "Апра" здійснюється на підставі заявки, підписаної начальником ОВС або особою, яка виконує його обов’язки, надісланої до управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного забезпечення відповідного рівня (далі — УІАЗ (ВІАЗ)) ГУМВС, УМВС.

  2.8. Відомості стосовно наданого користувачу рівня доступу до інформаційної підсистеми "Апра", номер та дата заявки вносяться адміністратором інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС (працівником УІАЗ (ВІАЗ)) до електронного журналу обліку користувачів.

  2.9. При заповненні даних про країну громадянства та рід занять, службове становище правопорушника, а також відомостей про вилучення наркотичних засобів або психотропних речовин слід керуватися довідниками для заповнення інформаційної картки про адміністративні правопорушення за формою 1-АПР, наведеними в додатку 2 до цієї Інструкції.

  2.10. Показники картки форми 1-АПР повинні відповідати наявним матеріалам, об’єктивно і достовірно відображати суть адміністративних правопорушень. Реквізити карток заповнюються розбірливо, без скорочень. Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, записуються друкованими літерами. Прізвище особи, яка підписує картку, необхідно писати чітко та розбірливо.

  ІІІ. Звіт про адміністративну діяльність органів внутрішніх справ

  3.1. З метою належного відстеження результатів роботи органів внутрішніх справ з виявлення адміністративних правопорушень та притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб складається звіт про адміністративну діяльність органів внутрішніх справ (форма № 1-АП (місячна)), що наведений в додатку 3 до цієї Інструкції (далі — форма № 1-АП).

  3.2. Звіт форми № 1-АП формується на підставі карток форми 1-АПР та відомостей про дотримання законності при здійсненні адміністративної практики (рядки 37-41 розділу ІІІ зазначеного звіту).

  3.3. Звіт форми № 1-АП складається щомісяця з наростаючим підсумком по міському, районному, лінійному органах внутрішніх справ ГУМВС, УМВС і за підписом керівника органу подається до 6-го числа місяця, що настає за звітним періодом, до управлінь (відділів) інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС.

  3.4. Облік порушень Правил дорожнього руху( 1306-2001-п ) здійснюється безпосередньо підрозділами Державної автомобільної інспекції ГУМВС, УМВС, які складають звіт за даним напрямом роботи, відповідно до пункту 3.2 цього розділу.

  3.5. Узагальнений звіт форми № 1-АП у цілому по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю, управлінню внутрішніх справ на транспорті надсилається до Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (далі — ДІАЗ) до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, а інформація стосовно звіту надсилається каналами електронної пошти до 09 числа місяця, що настає за звітним періодом.

  3.6. Звіт форми № 1-АП надається без супровідного листа, за винятком випадків, коли в листі слід надати необхідні пояснення. Звіти форми № 1-АП реєструються, пересилаються та зберігаються згідно з правилами діловодства.

  3.7. ДІАЗ до 12 числа місяця, що настає за звітним періодом, забезпечує узагальнення звіту форми № 1-АП та надання інформації щодо цього звіту до структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

  Начальник ДІАЗ МВС України генерал-майор міліції

  І. А. Аршинов

  Додаток 1 до Інструкції з обліку адміністративних правопорушень

  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА( z2021-12 BF157.doc ) про адміністративне правопорушення (Ф. 1-АПР)

  Додаток 2 до Інструкції з обліку адміністративних правопорушень

  ДОВІДНИКИ для заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення за формою 1-АПР

  Довідник 1

  Класифікатор держав світу

  Код

  Коротка назва держави

  Коротка назва держави (англійською мовою)

 3. 004
 4. Афганістан

  Afghanistan

 5. 008
 6. Албанія

  Albania

 7. 012
 8. Алжир

  Algeria

 9. 016
 10. Американське Самоа

  American Samoa

 11. 020
 12. Андорра

  Andorra

 13. 024
 14. Ангола

  Angola

 15. 028
 16. Антигуа і Барбуда

  Antigua and Barbuda

 17. 031
 18. Азербайджан

  Azerbaijan

 19. 032
 20. Аргентина

  Argentina

 21. 036
 22. Австралія

  Australia

 23. 040
 24. Австрія

  Austria

 25. 044
 26. Багами

  Bahamas

 27. 048
 28. Бахрейн

  Bahrain

 29. 050
 30. Бангладеш

  Bangladesh

 31. 051
 32. Вірменія

  Armenia

 33. 052
 34. Барбадос

  Barbados

 35. 056
 36. Бельгія

  Belgium

 37. 060
 38. Бермуди

  Bermuda

 39. 064
 40. Бутан

  Bhutan

 41. 068
 42. Болівія

  Bolivia

 43. 070
 44. Боснія і Герцеговина

  Bosnia and Herzegovina

 45. 072
 46. Ботсвана

  Botswana

 47. 074
 48. Острів Буве

  Bouvet Island

 49. 076
 50. Бразилія

  Brazil

 51. 084
 52. Беліз

  Belize

 53. 086
 54. Британська Територія в Індійському океані

  British Indian Ocean Territory

 55. 090
 56. Соломонові Острови

  Solomon Islands

 57. 092
 58. Віргінські Острови, Британські

  Virgin Islands, British

 59. 096
 60. Бруней-Даруссалам

  Brunei Darussalam

 61. 100
 62. Болгарія

  Bulgaria

 63. 104
 64. М'янма

  Myanmar

 65. 108
 66. Бурунді

  Burundi

 67. 112
 68. Білорусь

  Belarus

 69. 116
 70. Камбоджа

  Cambodia

 71. 120
 72. Камерун

  Cameroon

 73. 124
 74. Канада

  Canada

 75. 132
 76. Кабо-Верде

  Cape Verde

 77. 136
 78. Острови Кайман

  Cayman Islands

 79. 140
 80. Центральноафриканська Республіка

  Central African Republic

 81. 144
 82. Шрі-Ланка

  Sri Lanka

 83. 148
 84. Чад

  Chad

 85. 152
 86. Чілі

  Chile

 87. 156
 88. Китай

  China

 89. 158
 90. Тайвань, провінція Китаю

  Taiwan, Province of China

 91. 162
 92. Острів Різдва

  Christmas Island

 93. 166
 94. Кокосові (Кілінг) Острови

  Cocos (Keeling) Islands

 95. 170
 96. Колумбія

  Colombia

 97. 174
 98. Комори

  Comoros

 99. 175
 100. Майотта

  Mayotte

 101. 178
 102. Конго

  Congo

 103. 180
 104. Демократична Республіка Конго

  Congo, the Democratic Republic of

 105. 184
 106. Острови Кука

  Cook Islands

 107. 188
 108. Коста-Рика

  Costa Rica

 109. 191
 110. Хорватія

  Croatia

 111. 192
 112. Куба

  Cuba

 113. 196
 114. Кіпр

  Cyprus

 115. 203
 116. Чеська Республіка

  Czech Republic

 117. 204
 118. Бенін

  Benin

 119. 208
 120. Данія

  Denmark

 121. 212
 122. Домініка

  Dominica

 123. 214
 124. Домініканська Республіка

  Dominican Republic

 125. 218
 126. Еквадор

  Ecuador

 127. 222
 128. Сальвадор

  El Salvador

 129. 226
 130. Екваторіальна Гвінея

  Equatorial Guinea

 131. 231
 132. Ефіопія

  Ethiopia

 133. 232
 134. Еритрея

  Eritrea

 135. 233
 136. Естонія

  Estonia

 137. 234
 138. Фарерські Острови

  Faroe Islands

 139. 238
 140. Фолклендські Острови (Мальвінські)

  Falkland Islands (Malvinas)

 141. 239
 142. Південна Джорджія та Південні Сандвічеві Острови

  South Georgia and the South Sandwich Islands

 143. 242
 144. Фіджі

  Fiji

 145. 246
 146. Фінляндія

  Finland

 147. 248
 148. Аландські Острови

  Aland Islands

 149. 250
 150. Франція

  France

 151. 254
 152. Французька Гвіана

  French Guiana

 153. 258
 154. Французька Полінезія

  French Polynesia

 155. 260
 156. Французькі Південні Території

  French Southern Territories

 157. 262
 158. Джибуті

  Djibouti

 159. 266
 160. Габон

  Gabon

 161. 268
 162. Грузія

  Georgia

 163. 270
 164. Гамбія

  Gambia

 165. 275
 166. Палестинська Територія

  Palestinian Territory, Occupied

 167. 276
 168. Німеччина

  Germany

 169. 288
 170. Гана

  Ghana

 171. 292
 172. Гібралтар

  Gibraltar

 173. 296
 174. Кірибаті

  Kiribati

 175. 300
 176. Греція

  Greece

 177. 304
 178. Гренландія

  Greenland

 179. 308
 180. Гренада

  Grenada

 181. 312
 182. Гваделупа

  Guadeloupe

 183. 316
 184. Гуам

  Guam

 185. 320
 186. Гватемала

  Guatemala

 187. 324
 188. Гвінея

  Guinea

 189. 328
 190. Гайана

  Guyana

 191. 332
 192. Гаїті

  Haiti

 193. 334
 194. Острів Херд і Острови Макдональд

  Heard Island and McDonald Islands

 195. 336
 196. Папський Престол (Держава-Місто Ватикан)

  HOLY SEE (Vatican City State)

 197. 340
 198. Гондурас

  Honduras

 199. 344
 200. Гонконг

  Hong Kong

 201. 348
 202. Угорщина

  Hungary

 203. 352
 204. Ісландія

  Iceland

 205. 356
 206. Індія

  India

 207. 360
 208. Індонезія

  Indonesia

 209. 364
 210. Іран, Ісламська Республіка

  Iran, Islamic Republic of

 211. 368
 212. Ірак

  Iraq

 213. 372
 214. Ірландія

  Ireland

 215. 376
 216. Ізраїль

  Israel

 217. 380
 218. Італія

  Italy

 219. 384
 220. Кот-д'Івуар

  Cote d'Ivoire

 221. 388
 222. Ямайка

  Jamaica

 223. 392
 224. Японія

  Japan

 225. 398
 226. Казахстан

  Kazahstan

 227. 400
 228. Йорданія

  Jordan

 229. 404
 230. Кенія

  Kenya

 231. 408
 232. Корейська Народно-Демократична Республіка

  Korea, Democratic People’s Republic

 233. 410
 234. Корея, Республіка

  Korea, Republic of

 235. 414
 236. Кувейт

  Kuwait

 237. 417
 238. Киргизстан

  Kyrgyzstan

 239. 418
 240. Лаоська Народно-Демократична Республіка

  Lao People’s Democratic Republic

 241. 422
 242. Ліван

  Lebanon

 243. 426
 244. Лесото

  Lesotho

 245. 428
 246. Латвія

  Latvia

 247. 430
 248. Ліберія

  Liberia

 249. 434
 250. Лівійська Арабська Джамахірія

  Libyan Arab Jamahiriya

 251. 438
 252. Ліхтенштейн

  Liechtenstein

 253. 440
 254. Литва

  Lithuania

 255. 442
 256. Люксембург

  Luxembourg

 257. 446
 258. Макао

  Macaо

 259. 450
 260. Мадагаскар

  Madagascar

 261. 454
 262. Малаві

  Malawi

 263. 458
 264. Малайзія

  Malaysia

 265. 462
 266. Мальдіви

  Maldives

 267. 466
 268. Малі

  Mali

 269. 470
 270. Мальта

  Malta

 271. 474
 272. Мартиніка

  Martinique

 273. 478
 274. Мавританія

  Mauritania

 275. 480
 276. Маврикій

  Mauritius

 277. 484
 278. Мексика

  Mexico

 279. 492
 280. Монако

  Monaco

 281. 496
 282. Монголія

  Mongolia

 283. 498
 284. Молдова

  Moldova, Republic of

 285. 500
 286. Монтсеррат

  Montserrat

 287. 504
 288. Марокко

  Morocco

 289. 508
 290. Мозамбік

  Mozambique

 291. 512
 292. Оман

  Oman

 293. 516
 294. Намібія

  Namibia

 295. 520
 296. Науру

  Nauru

 297. 524
 298. Непал

  Nepаl

 299. 528
 300. Нідерланди

  Netherlands

 301. 530
 302. Нідерландські Антильські Острови

  Netherlands Antilles

 303. 533
 304. Аруба

  Aruba

 305. 540
 306. Нова Каледонія

  New Caledonia

 307. 548
 308. Вануату

  Vanuatu

 309. 554
 310. Нова Зеландія

  New Zealand

 311. 558
 312. Нікарагуа

  Nicaragua

 313. 562
 314. Нігер

  Niger

 315. 566
 316. Нігерія

  Nigeria

 317. 570
 318. Ніуе

  Niue

 319. 574
 320. Острів Норфолк

  Norfolk Island

 321. 578
 322. Норвегія

  Norway

 323. 580
 324. Північні Маріанські Острови

  Northern Mariana Islands

 325. 581
 326. Малі Віддалені Острови Сполучених Штатів

  United States Minor Outlying Islands

 327. 583
 328. Мікронезія, Федеративні Штати

  Micronesia, Federated States of

 329. 584
 330. Маршаллові Острови

  Marshall Islands

 331. 585
 332. Палау

  Palau

 333. 586
 334. Пакистан

  Pakistan

 335. 591
 336. Панама

  Panama

 337. 598
 338. Папуа-Нова Гвінея

  Papua New Guinea

 339. 600
 340. Парагвай

  Paraguay

 341. 604
 342. Перу

  Peru

 343. 608
 344. Філіппіни

  Philippines

 345. 612
 346. Піткерн

  Pitcairn

 347. 616
 348. Польща

  Poland

 349. 620
 350. Португалія

  Portugal

 351. 624
 352. Гвінея-Бісау

  Guinea-Bissau

 353. 626
 354. Тімор-Лешті

  Timor-Leste

 355. 630
 356. Пуерто-Рико

  Puerto Rico

 357. 634
 358. Катар

  Qatar

 359. 638
 360. Реюньйон

  Reunion

 361. 642
 362. Румунія

  Romania

 363. 643
 364. Російська Федерація

  Russian Federation

 365. 646
 366. Руанда

  Rwanda

 367. 654
 368. Острів Святої Єлени

  Saint Helena

 369. 659
 370. Сент-Кітс і Невіс

  Saint Kitts аnd Nevis

 371. 660
 372. Ангілья

  Anguilla

 373. 662
 374. Сент-Люсія

  Saint Lucia

 375. 666
 376. Сен-П'єр і Мікелон

  Saint Pierre and Miquelon

 377. 670
 378. Сент-Вінсент і Гренадини

  Saint Vincent and the Grenadines

 379. 674
 380. Сан-Марино

  San Marino

 381. 678
 382. Сан-Томе і Принсіпі

  Sao Tome and Principe

 383. 682
 384. Саудівська Аравія

  Saudi Arabia

 385. 686
 386. Сенегал

  Senegal

 387. 690
 388. Сейшели

  Seychelles

 389. 694
 390. Сьєрра-Леоне

  Sierra Leone

 391. 702
 392. Сінгапур

  Singapore

 393. 703
 394. Словаччина

  Slovakia

 395. 704
 396. В'єтнам

  Viet Nam

 397. 705
 398. Словенія

  Slovenia

 399. 706
 400. Сомалі

  Somalia

 401. 710
 402. Південна Африка

  South Africa

 403. 716
 404. Зімбабве

  Zimbabwe

 405. 724
 406. Іспанія

  Spain

 407. 732
 408. Західна Сахара

  Western Sahara

 409. 736
 410. Судан

  Sudan

 411. 740
 412. Суринам

  Suriname

 413. 744
 414. Острови Свальбард та Ян-Маєн

  Svalbard and Jan Mayen

 415. 748
 416. Свазіленд

  Swaziland

 417. 752
 418. Швеція

  Sweden

 419. 756
 420. Швейцарія

  Switzerland

 421. 760
 422. Сирійська Арабська Республіка

  Syrian Arab Republic

 423. 762
 424. Таджикистан

  Tajikistan

 425. 764
 426. Таїланд

  Thailand

 427. 768
 428. Того

  Togo

 429. 772
 430. Токелау

  Tokelau

 431. 776
 432. Тонга

  Tonga

 433. 780
 434. Тринідад і Тобаго

  Trinidad and Tobago

 435. 784
 436. Об'єднані Арабські Емірати

  United Arab Emirates

 437. 788
 438. Туніс

  Tunisia

 439. 792
 440. Туреччина

  Turkey

 441. 795
 442. Туркменістан

  Turkmenistan

 443. 796
 444. Теркс і Кайкос, острови

  Turks and Caicos Islands

 445. 798
 446. Тувалу

  Tuvalu

 447. 800
 448. Уганда

  Uganda

 449. 804
 450. Україна

  Ukraine

 451. 807
 452. Македонія, колишня Югославська Республіка

  Macedonia, the former Yugoslav Republic of

 453. 818
 454. Єгипет

  Egypt

 455. 826
 456. Сполучене Королівство*

  United Kingdom

 457. 834
 458. Об'єднана Республіка Танзанія

  Tanzania, United Republic of

 459. 840
 460. Сполучені Штати Америки

  United States

 461. 850
 462. Віргінські Острови, США

  Virgin Islands, U.S.

 463. 854
 464. Буркіна-Фасо

  Burkina Faso

 465. 858
 466. Уругвай

  Uruguay

 467. 860
 468. Узбекистан

  Uzbekistan

 469. 862
 470. Венесуела

  Venezuela

 471. 876
 472. Уолліс і Футуна

  Wallis and Futuna

 473. 882
 474. Самоа

  Samoa

 475. 887
 476. Ємен

  Yemen

 477. 891
 478. Сербія і Чорногорія

  Serbia and Montenegro

 479. 894
 480. Замбія

  Zambia

  __________ * Скорочена назва "Сполучене Королівство" або "Британія" відповідає повній назві держави: "Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії", при застосуванні скороченої назви "Великобританія" мова йде тільки про Англію, Уельс та Шотландію.

  Довідник 2

  Рід занять, службове становище

  Власник підприємства — 01, співвласник на паях приватної власності — 02, приватний підприємець — 03, кооператор — 04, особа, яка займається індивідуальною або творчою діяльністю — 05, рантьє — 11.

  Робітник підприємства, організації, установи — 07, робітник сільськогосподарського підприємства — 14, у т. ч. фермерського — 15, службовець (фахівець) — 08, інженерно-технічний працівник — 26.

  Служитель культу — 12, представник наукової або творчої інтелігенції — 13, лікар — 16, фармацевт — 17, учитель — 18, журналіст — 19, редактор — 20, кореспондент — 21, інший працівник засобів масової інформації — 22, листоноша — 23, інший працівник пошти — 24, працівник культури та мистецтва — 25.

  Учні, студенти, курсанти, слухачі тощо: середніх навчальних закладів (шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій та інших) — 30, професійно-технічних навчальних закладів (ПТУ, вищих професійних училищ, ліцеїв та інших) — 34, вищих навчальних закладів (технікумів, училищ, коледжів, інститутів, університетів, академій та інших) — 36.

  Особа, яка перебуває на соціальному забезпеченні — 37, особа без постійного джерела доходів — 38, утриманець — 39, безробітний — 40, пенсіонер — 41, інвалід 1-2 груп — 42, вагітна — 43, перебуває у відпустці по догляду за дитиною — 44, працездатний, який не працює і не навчається — 45.

  Службове становище: керівник підприємства, організації, установи — 46, керівник підрозділу — 47, керівник сільськогосподарського підприємства — 48, у т. ч. фермерського — 49, працівник фінансово-кредитної сфери — 50, з них банківських установ — 51, фінансово-бухгалтерський працівник — 52, касир — 53, інкасатор — 54, матеріально відповідальна особа — 55.

  Депутати всіх рівнів: Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим — 58, обласної ради (міських рад міст Києва та Севастополя) — 59, міської ради — 60, районної ради — 61, селищної та сільської ради — 62. Помічник-консультант депутата та інших виборних осіб — 29.

  Працівники: ОВС — 63, прокуратури, у т. ч. військової — 64, судів — 65, СБУ — 66, податкової міліції — 67, органів державної податкової служби — 68, прикордонної служби — 124, митної служби — 69, адвокатури — 70, підрозділів цивільного захисту — 108, Державної кримінально-виконавчої служби — 109, Державної виконавчої служби Міністерства юстиції — 110.

  Інше службове становище — 71.

  Член громадського формування з охорони громадського порядку — 72.

  Працівник транспорту: водій автомототранспорту — 73, у т. ч. таксист — 74, машиніст, помічник машиніста — 75, прийомоздавач вантажної служби — 76, працівник охорони — 77, працівник поїздової бригади — 78, екіпажу повітряного, водного судна — 79, працівник станції, порту — 80, інші працівники транспорту — 81.

  Бродяга — 118, жебрак — 119.

  Працівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — 131.

  Судді — 65, судді Конституційного Суду — 133, службові особи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — 210, службові особи Вищої ради юстиції — 211, інші працівники суду — 134, народні засідателі та присяжні — 135.

  Військові посадові особи: Збройних Сил України — 138, інших утворених відповідно до законів військових формувань — 139, інші військовослужбовці — 57.

  Посадові та службові особи Кабінету Міністрів — 140, Адміністрації Президента — 141, міністерств — 142, Центральних органів виконавчої влади — 143, Центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом — 144, інших центральних органів та установ — 145.

  Посадові та службові особи державних адміністрацій: голова обласної державної адміністрації — 146, заступник голови обласної державної адміністрації — 147, начальник управління обласної державної адміністрації — 148, заступник начальника управління обласної державної адміністрації — 149, начальник відділу обласної державної адміністрації — 150, заступник начальника відділу обласної державної адміністрації — 151, інші посадові та службові особи обласної державної адміністрації — 152, голова районної (міської) державної адміністрації — 153, заступник голови районної (міської) державної адміністрації — 154, начальник управління районної (міської) державної адміністрації — 155, заступник начальника управління районної (міської) державної адміністрації — 156, начальник відділу районної (міської) державної адміністрації — 157, заступник начальника відділу районної (міської) державної адміністрації — 158, інші посадові та службові особи районної (міської) державної адміністрації — 159, працівник місцевої державної адміністрації — 10, інших органів державної влади — 28.

  Посадові особи та працівники дипломатичної служби України — 160.

  Посадові особи іноземних держав — 161, дипломат іноземної держави — 56.

  Посадові особи міжнародних організацій — 162.

  Посадові особи місцевого самоврядування: голови та заступник голови сільської, селищної ради — 170, міський голова — 171, заступник міського голови — 172, голова районної — 173, обласної ради — 174, інші посадові особи місцевого самоврядування — 27.

  Члени окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій — 175.

  Керівники громадських організацій — 176.

  Особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги: аудитори — 185, нотаріуси — 186, експерти, оцінювачі — 187, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу — 188, третейські судді — 189, інші — 190.

  Особи, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов’язки — 195.

  Інші — 120.

  Довідник 3

  Вилучення наркотичних засобів і психотропних речовин

  Наркотичні засоби в грамах

  Код

  Назва наркотичних засобів

  Невеликі розміри (г)

  1

  2

  3

 481. 65
 482. Бупренорфін

 483. до 0,08
 484. 67
 485. Канабісу смола

 486. до 0,5
 487. 68
 488. Канабісу екстракти (настойки)

 489. до 0,3
 490. 275
 491. Дезоморфін

 492. до 0,01
 493. 277
 494. Декстропропоксифен

 495. до 0,6
 496. 70
 497. Канабіс — цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини роду коноплі або їх суміш

 498. до 5,0
 499. 71
 500. Героїн

 501. до 0,005
 502. 72
 503. Етилморфіну гідрохлорид (діонін)

 504. до 0,2
 505. 73
 506. Кодеїн (основа та солі)

 507. до 0,2
 508. 74
 509. Кокаїн (основа та солі)

 510. до 0,02
 511. 75
 512. Метадон (фенадон)

 513. до 0,02
 514. 76
 515. Меткатинон (ефедрон)

 516. до 0,01
 517. 77
 518. Морфін (основа та солі)

 519. до 0,03
 520. 500
 521. Метилфентаніл

 522. до 0,0002
 523. 501
 524. Кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину або препаратів, які їх містять

 525. до 0,15
 526. 80
 527. Макова солома — цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини виду «мак снотворний» або їх суміш

 528. до 50,0
 529. 81
 530. Опій екстракційний (речовини, концентрат, що отримують з макової соломи способом екстракції)

 531. до 0,5
 532. 84
 533. Опій — сік снотворного маку, що згорнувся, у т. ч. медичний, який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш

 534. до 0,1
 535. 82
 536. Омнопон

 537. до 0,03
 538. 85
 539. Опій ацетильований — засіб, що містить у своєму складі ацельовані похідні алкалоїдів опію

 540. до 0,005
 541. 86
 542. Піритрамід (дипідолор)

 543. до 0,03
 544. 324
 545. Пентазоцин

 546. до 2,0
 547. 87
 548. Тримеперидин (промедол)

 549. до 0,03
 550. 347
 551. Трамадол

 552. до 0,5
 553. 88
 554. Фентаніл

 555. до 0,0004
 556. Психотропні речовини в грамах

  Код

  Назва психотропних речовин

  Невеликі розміри (г)

  1

  2

  3

 557. 89
 558. Алобарбітал

 559. до 1,0
 560. 90
 561. Альпразолам

 562. до 0,01
 563. 91
 564. Амобарбітал

 565. до 1,0
 566. 92
 567. Амфепрамон

 568. до 0,75
 569. 93
 570. Амфетамін

 571. до 0,15
 572. 94
 573. Барбітал

 574. до 5,0
 575. 95
 576. Бензфетамін

 577. до 0,75
 578. 503
 579. Бензилпіперазин, BZP

 580. до 0,15
 581. 96
 582. Бромазепам

 583. до 1,0
 584. 352
 585. Бротізолам

 586. до 0,0025
 587. 97
 588. Буталбітал

 589. до 0,75
 590. 98
 591. Бутобарбітал

 592. до 1,5
 593. 99
 594. Броламфетамін (ДОБ, DOB)

 595. до 0,15
 596. 100
 597. Вінілбітал

 598. до 1,5
 599. 101
 600. Галазепам

 601. до 1,0
 602. 102
 603. Галоксазолам

 604. до 0,075
 605. 104
 606. N — гідрокси-МДА (N-гідроксиметилен, діоксіамфетамін)

 607. до 0,15
 608. 505
 609. Гамма — оксимасляна кислота (ГОМК, GHB), а також її складні ефіри та солі

 610. до 0,5
 611. 105
 612. Глютетимід

 613. до 2,5
 614. 106
 615. Тофізопан (грандаксин)

 616. до 0,3
 617. 349
 618. 2С-В (4-бром-2, 5-диметоксифенетиламін)
 619. до 0,01
 620. 107
 621. Делоразепам

 622. до 0,03
 623. 108
 624. Дексамфетамін

 625. до 0,15
 626. 109
 627. Дельта-9-тетрагідроканабінол

 628. до 0,3
 629. 110
 630. Діазепам

 631. до 0,1
 632. 111
 633. ДМА (2,5-диметоксіамфетамін)

 634. до 0,15
 635. 112
 636. ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамін)

 637. до 0,15
 638. 113
 639. N — етилтенамфетамін (МДЕ, N-етил-МДА)

 640. до 0,15
 641. 114
 642. Естазолам

 643. до 0,03
 644. 115
 645. Етиламфетамін

 646. до 0,3
 647. 116
 648. Етиллофлазепат

 649. до 0,02
 650. 117
 651. Етинамат

 652. до 5,0
 653. 118
 654. Етхлорвінол

 655. до 5,0
 656. 359
 657. Золпідем (INN)

 658. до 0,1
 659. 119
 660. Камазепам

 661. до 0,3
 662. 120
 663. Катин

 664. до 0,2
 665. 121
 666. Катинон

 667. до 0,15
 668. 122
 669. Кетазолам

 670. до 0,3
 671. 123
 672. Клобазам

 673. до 0,2
 674. 124
 675. Клоназепам

 676. до 0,08
 677. 507
 678. Клоразепат

 679. до 0,2
 680. 508
 681. Клотіазепам

 682. до 0,15
 683. 509
 684. Клоксазолам

 685. до 0,09
 686. 128
 687. Левамфетамін

 688. до 0,15
 689. 129
 690. Левометамфетамін

 691. до 0,15
 692. 510
 693. Лефетамін

 694. до 0,75
 695. 131
 696. (+) — Лізергід (ЛСД)

 697. до 0,00001
 698. 512
 699. Лоразепам

 700. до 0,025
 701. 513
 702. Лопразолам

 703. до 0,01
 704. 514
 705. Лорметазепам

 706. до 0,01
 707. 515
 708. Мазиндол

 709. до 0,01
 710. 516
 711. Медазепам

 712. до 0,2
 713. 517
 714. Мепробамат

 715. до 2,0
 716. 138
 717. Мескалін 4-метиламінорекс

 718. до 0,15
 719. 139
 720. Метаквалон

 721. до 2,0
 722. 140
 723. Метамфетамін (первитин)

 724. до 0,15
 725. 141
 726. Метамфетамін-рацемат

 727. до 0,15
 728. 518
 729. Метилфенобарбітал

 730. до 1,0
 731. 519
 732. Метилприлон

 733. до 2,0
 734. 520
 735. Мефенорекс

 736. до 0,6
 737. 145
 738. МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін)

 739. до 0,15
 740. 146
 741. ММДА (5-метокси-3,4 -метилендіоксиамфетамін)

 742. до 0,15
 743. 521
 744. 4 -ММС (4-метилметкатинон)
 745. до 0,15
 746. 522
 747. 5-МеО- DIPT
 748. до 0,15
 749. 523
 750. 5- МеО- DMT, 5-метоксидиметилтриптамін
 751. до 0,15
 752. 524
 753. Метилендіоксипіровалерон, MDPV

 754. до 0,15
 755. 525
 756. Мідазолам

 757. до 0,2
 758. 526
 759. Німетазепам

 760. до 0,05
 761. 527
 762. Нітразепам

 763. до 0,05
 764. 528
 765. Нордазепам

 766. до 0,15
 767. 529
 768. Оксазолам

 769. до 0,4
 770. 530
 771. Оксазепам

 772. до 0,5
 773. 531
 774. Пемолін

 775. до 0,4
 776. 532
 777. Піназепам

 778. до 0,15
 779. 533
 780. Пентобарбітал (етамітал натрію)

 781. до 1,0
 782. 534
 783. Піпрадрол

 784. до 0,3
 785. 535
 786. Піровалерон

 787. до 0,4
 788. 536
 789. Празепам

 790. до 0,3
 791. 160
 792. ПМА (параметоксиамфетамін)

 793. до 0,15
 794. 364
 795. Псилоцибін

 796. до 0,01
 797. 365
 798. Псилоцин

 799. до 0,01
 800. 537
 801. Плодове тіло грибів, що містить псилоцин і псилоцибін

 802. до 0,5
 803. 538
 804. Сальвінорин А

 805. до 0,015
 806. 539
 807. Секбутабарбітал

 808. до 0,75
 809. 162
 810. Секобарбітал

 811. до 0,75
 812. 540
 813. Сибутрамін

 814. до 0,5
 815. 163
 816. СТП (ДОМ)

 817. до 0,15
 818. 511
 819. Темазепам

 820. до 0,2
 821. 165
 822. Тенамфетамін (МДА)

 823. до 0,015
 824. 166
 825. Тетрагідроканабінол, усі ізомери

 826. до 0,015
 827. 541
 828. Тетразепам

 829. до 1,0
 830. 168
 831. ТМА (3,4,5-триметоксіамфетамін)

 832. до 0,15
 833. 542
 834. ТРМРР (3-трифторметилфенилпіперазин, мета-трифторметилфенилпіперазин)

 835. до 0,15
 836. 543
 837. Тріазолам

 838. до 0,0025
 839. 544
 840. Феназепам

 841. до 0,01
 842. 545
 843. Фендиметразин

 844. до 0,7
 845. 172
 846. Фенетилін

 847. до 0,5
 848. 546
 849. Фенкамфамін

 850. до 0,8
 851. 174
 852. Фенметразин

 853. до 0,5
 854. 547
 855. Фенобарбітал

 856. до 1,0
 857. 548
 858. Фенпропорекс

 859. до 0,2
 860. 549
 861. Фентермін

 862. до 0,15
 863. 368
 864. Фенциклідин (РСР)

 865. до 0,0001
 866. 550
 867. Флудіазепам

 868. до 0,0075
 869. 551
 870. Флунітразепам

 871. до 0,01
 872. 552
 873. Флуразепам

 874. до 0,3
 875. 553
 876. Хлордіазепоксид

 877. до 0,3
 878. 554
 879. 1-(4-хлорфеніл)-піперазин
 880. до 0,15
 881. 555
 882. Циклобарбітал

 883. до 2,0
 884. 557
 885. СР 47,497

 886. до 0,015
 887. 558
 888. (СР 47,497)-С6

 889. до 0,015
 890. 559
 891. (СР 47,497)-С8

 892. до 0,015
 893. 560
 894. (СР 47,497)-С9

 895. до 0,015
 896. 561
 897. JWH — 073

 898. до 0,015
 899. 562
 900. JWH — 196

 901. до 0,015
 902. 563
 903. JWH — 194

 904. до 0,015
 905. 564
 906. JWH — 197

 907. до 0,015
 908. 565
 909. JWH — 007

 910. до 0,015
 911. 566
 912. JWH — 149

 913. до 0,015
 914. 567
 915. JWH — 098

 916. до 0,015
 917. 568
 918. JWH — 195

 919. до 0,015
 920. 569
 921. JWH — 192

 922. до 0,015
 923. 570
 924. JWH — 199

 925. до 0,015
 926. 571
 927. JWH — 200

 928. до 0,015
 929. 572
 930. JWH — 193

 931. до 0,015
 932. 573
 933. JWH — 198

 934. до 0,015
 935. 574
 936. JWH — 176

 937. до 0,015
 938. 575
 939. JWH -122

 940. до 0,015
 941. 576
 942. JWH — 250

 943. до 0,015
 944. 577
 945. JWH — 081

 946. до 0,015
 947. 578
 948. JWH — 018

 949. до 0,015
 950. 579
 951. JWH — 175

 952. до 0,015
 953. 580
 954. JWH — 184

 955. до 0,015
 956. 581
 957. JWH — 185

 958. до 0,015
 959. 582
 960. JWH — 116

 961. до 0,015
 962. 583
 963. HU — 210

 964. до 0,015
 965. 584
 966. 1-пентил-3-(4-гідроксифенілацетил)-індол
 967. до 0,015
 968. 585
 969. 1-феніл-2 (диметиламіно)бутан-1-он
 970. до 0,015
 971. 586
 972. 2С-Е
 973. до 0,01
 974. 587
 975. 2С-I
 976. до 0,01
 977. 588
 978. 2C-T-2
 979. до 0,01
 980. 589
 981. 2C-T-7
 982. до 0,01
 983. 590
 984. 3,4-DMMC
 985. до 0,15
 986. 591
 987. 3-F-iso-MC
 988. до 0,15
 989. 592
 990. 4-EMC
 991. до 0,15
 992. 593
 993. 4-FA (4-фторамфетамін)
 994. до 0,15
 995. 594
 996. 4-MTA
 997. до 0,15
 998. 595
 999. 4-метил-а-пірролідинопропіофенон
 1000. до 0,01
 1001. 596
 1002. 5-ІАІ
 1003. до 0,015
 1004. 597
 1005. 5-MeO-AMT
 1006. до 0,01
 1007. 598
 1008. 5-МеО-DALT (5-метоксидіалілтриптамін)
 1009. до 0,015
 1010. 599
 1011. 5-MeO-DIPT
 1012. до 0,015
 1013. 600
 1014. 5-MeO-NMT
 1015. до 0,01
 1016. 601
 1017. AM-694

 1018. до 0,015
 1019. 602
 1020. AM-1220 (AM-1296)

 1021. до 0,015
 1022. 603
 1023. AM-2201

 1024. до 0,015
 1025. 604
 1026. GDA-26

 1027. до 0,015
 1028. 605
 1029. HU-308

 1030. до 0,015
 1031. 606
 1032. JWH-015

 1033. до 0,015
 1034. 607
 1035. JWH-019

 1036. до 0,015
 1037. 608
 1038. JWH-203

 1039. до 0,015
 1040. 609
 1041. JWH-210

 1042. до 0,015
 1043. 610
 1044. JWH-251

 1045. до 0,015
 1046. 611
 1047. JWH-307

 1048. до 0,015
 1049. 612
 1050. JWH-370

 1051. до 0,015
 1052. 613
 1053. MABP (буферон)

 1054. до 0,15
 1055. 614
 1056. MBDB

 1057. до 0,15
 1058. 615
 1059. MDON (N-гідрокси-3,4-метилендіоксимфетамін)

 1060. до 0,15
 1061. 616
 1062. MDPBP

 1063. до 0,15
 1064. 617
 1065. MDPPP

 1066. до 0,15
 1067. 618
 1068. MPBP

 1069. до 0,15
 1070. 619
 1071. N-ізопропілбензиламін

 1072. до 0,15
 1073. 620
 1074. N,N-диметил-4-меткатинон (N-метилмефедрон)

 1075. до 0,15
 1076. 621
 1077. NMT (N-метилтриптамін)

 1078. до 0,01
 1079. 622
 1080. PCA

 1081. до 0,01
 1082. 623
 1083. SR-18 (RCS-8, BEM-8)

 1084. до 0,015
 1085. 624
 1086. WIN 48,098 (правадолін)

 1087. до 0,015
 1088. 625
 1089. WIN 55,212-2

 1090. до 0,15
 1091. 626
 1092. SR-19 (BTM-4, ERIc-4, RCS-4)

 1093. до 0,015
 1094. 627
 1095. 1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
 1096. до 0,15
 1097. 628
 1098. 2-фторметкатинон
 1099. до 0,15
 1100. 629
 1101. 3-фторметкатинон
 1102. до 0,15
 1103. 630
 1104. 4-метил-N-елиткатинон
 1105. до 0,15
 1106. 631
 1107. Амінептин

 1108. до 2,5
 1109. 632
 1110. Апрофен (тарен)

 1111. до 0,5
 1112. 633
 1113. АТМ (альфа-метилтриптамін)

 1114. до 0,01
 1115. 634
 1116. БДБ (J, BDB)

 1117. до 0,15
 1118. 635
 1119. Бутилон (b-кето MBDB)

 1120. до 0,15
 1121. 636
 1122. Буфотенин (5-ОН-DMT)

 1123. до 0,15
 1124. 637
 1125. Гама-бутиролактон

 1126. до 0,5
 1127. 638
 1128. ДОХ

 1129. до 0,15
 1130. 639
 1131. Етилон (b-кето МДЕА)

 1132. до 0,15
 1133. 640
 1134. Кетамін

 1135. до 1,0
 1136. 641
 1137. Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)

 1138. до 0,15
 1139. 642
 1140. Метилон (b-кето МДМА)

 1141. до 0,15
 1142. 643
 1143. Нафірон (0-2482, NRG-1)

 1144. до 0,15
 1145. 644
 1146. Піперонілацетон (М1-2)

 1147. до 0,15
 1148. 645
 1149. СР 55, 940

 1150. до 0,015
 1151. 646
 1152. Тіанептин

 1153. до 0,7
 1154. 647
 1155. Фенілетиламін

 1156. до 0,15
 1157. __________ Примітка.

  Зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини, що перебувають у незаконному обігу, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188( z0512-00 ) "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року № 634).

  Додаток 3 до Інструкції з обліку адміністративних правопорушень

  ЗВІТ про адміністративну діяльність органів внутрішніх справ (форма № 1-АП (місячна))

  Розділ I. Відомості про виявлені адміністративні правопорушення та осіб, які їх учинили

  Види правопорушень

  Рядок

  Статті КУпАП ( 80731-10 )

  Виявлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення

  З них

 1158. осіб, затриманих у порядку ст.cт. 260-263 КУпАП( 80732-10 )
 1159. вчинили повторно
 1160. неповнолітніх
 1161. А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

  1

 1162. 44
 1163.  

   

   

   

  Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

  2

 1164. 44-1
 1165.  

   

   

   

  Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення

  3

 1166. 46-1
 1167.  

   

   

   

  Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)

  4

 1168. 46-2
 1169.  

   

   

   

  Дрібне викрадення чужого майна

  5

 1170. 51
 1171.  

   

   

   

  Види правопорушень

  Рядок

  Статті КУпАП ( 80731-10 )

  Виявлено адміністративних правопорушень

  З них

 1172. складено адміністративних протоколів
 1173. що вчинені неповнолітніми
 1174. розглянуто та прийнято рішення
 1175. у т. ч.
 1176. ОВС

 1177. з них
 1178. виявлено осіб
 1179. А

  Б

  В

  5

  6

  7

  8

  9

 1180. 10
 1181. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

  1

 1182. 44
 1183.  

   

   

   

   

   

  Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

  2

 1184. 44-1
 1185.  

   

   

   

   

   

  Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення

  3

 1186. 46-1
 1187.  

   

   

   

   

   

  Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)

  4

 1188. 46-2
 1189.  

   

   

   

   

   

  Дрібне викрадення чужого майна

  5

 1190. 51
 1191.  

   

   

   

   

   

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

  6

 1192. 51-2
 1193.  

   

   

   

  Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку

  7

 1194. 53-5
 1195.  

   

   

   

  Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

  8

 1196. 80
 1197.  

   

   

   

  Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

  9

 1198. 81
 1199.  

   

   

   

  Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

 1200. 10
 1201. 92
 1202.  

   

   

   

  Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки

 1203. 11
 1204. 106-1
 1205.  

   

   

   

  Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

 1206. 12
 1207. 106-2
 1208.  

   

   

   

  Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог

 1209. 13
 1210. 107
 1211.  

   

   

   

  Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті

 1212. 14
 1213. 109
 1214.  

   

   

   

  Порушення правил користування засобами залізничного транспорту

 1215. 15
 1216. 110
 1217.  

   

   

   

  А

  Б

  В

  5

  6

  7

  8

  9

 1218. 10
 1219. Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

  6

 1220. 51-2
 1221.  

   

   

   

   

   

  Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку

  7

 1222. 53-5
 1223.  

   

   

   

   

   

  Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

  8

 1224. 80
 1225.  

   

   

   

   

   

  Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах

  9

 1226. 81
 1227.  

   

   

   

   

   

  Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

 1228. 10
 1229. 92
 1230.  

   

   

   

   

   

  Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки

 1231. 11
 1232. 106-1
 1233.  

   

   

   

   

   

  Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель

 1234. 12
 1235. 106-2
 1236.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог

 1237. 13
 1238. 107
 1239.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті

 1240. 14
 1241. 109
 1242.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил користування засобами залізничного транспорту

 1243. 15
 1244. 110
 1245.  

   

   

   

   

   

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  Порушення правил безпеки польотів

 1246. 16
 1247. 111
 1248.  

   

   

   

  Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на морському транспорті

 1249. 17
 1250. 114, ч. 3
 1251.  

   

   

   

  Порушення правил користування засобами морського транспорту

 1252. 18
 1253. 115, ч. 1
 1254.  

   

   

   

  Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах

 1255. 19
 1256. 116-2
 1257.  

   

   

   

  Порушення правил користування річковими і маломірними суднами

 1258. 20
 1259. 117, ч. 2
 1260.  

   

   

   

  Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту

 1261. 21
 1262. 119
 1263.  

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1264. 22
 1265. 121, ч. 1
 1266.  

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1267. 23
 1268. 121, ч. 2
 1269.  

   

   

   

  А

  Б

  В

  5

  6

  7

  8

  9

 1270. 10
 1271. Порушення правил безпеки польотів

 1272. 16
 1273. 111
 1274.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на морському транспорті

 1275. 17
 1276. 114, ч. 3
 1277.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил користування засобами морського транспорту

 1278. 18
 1279. 115, ч. 1
 1280.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах

 1281. 19
 1282. 116-2
 1283.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил користування річковими і маломірними суднами

 1284. 20
 1285. 117, ч. 2
 1286.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту

 1287. 21
 1288. 119
 1289.  

   

   

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1290. 22
 1291. 121, ч. 1
 1292.  

   

   

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1293. 23
 1294. 121, ч. 2
 1295.  

   

   

   

   

   

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1296. 24
 1297. 121, ч. 3
 1298.  

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1299. 25
 1300. 121, ч. 4
 1301.  

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1302. 26
 1303. 121, ч. 5
 1304.  

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1305. 27
 1306. 121, ч. 6
 1307.  

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1308. 28
 1309. 121, ч. 7
 1310.  

   

   

   

  Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах

 1311. 29
 1312. 121-1
 1313.  

   

   

   

  А

  Б

  В

  5

  6

  7

  8

  9

 1314. 10
 1315. Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1316. 24
 1317. 121, ч. 3
 1318.  

   

   

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1319. 25
 1320. 121, ч. 4
 1321.  

   

   

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1322. 26
 1323. 121, ч. 5
 1324.  

   

   

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1325. 27
 1326. 121, ч. 6
 1327.  

   

   

   

   

   

  Порушення водіями правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами

 1328. 28
 1329. 121, ч. 7
 1330.  

   

   

   

   

   

  Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах

 1331. 29
 1332. 121-1
 1333.  

   

   

   

   

   

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

 1334. 30
 1335. 121-2, ч. 1
 1336.  

   

   

   

  Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

 1337. 31
 1338. 121-2, ч. 2
 1339.  

   

   

   

  Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

 1340. 32
 1341. 121-2, ч. 3
 1342.  

   

   

   

  Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху ( 1306-2001-п )

 1343. 33
 1344. 122, ч. 1
 1345.  

   

   

   

  Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

 1346. 34
 1347. 122, ч. 2
 1348.  

   

   

   

  Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

 1349. 35
 1350. 122, ч. 3
 1351.  

   

   

   

  Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

 1352. 36
 1353. 122, ч. 4
 1354.  

   

   

   

  Невиконання водіями вимог про зупинку

 1355. 37
 1356. 122-2
 1357.  

   

   

   

  А

  Б

  В

  5

  6

  7

  8

  9

 1358. 10
 1359. Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

 1360. 30
 1361. 121-2, ч. 1
 1362.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

 1363. 31
 1364. 121-2, ч. 2
 1365.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів

 1366. 32
 1367. 121-2, ч. 3
 1368.  

   

   

   

   

   

  Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху ( 1306-2001-п )

 1369. 33
 1370. 122, ч. 1
 1371.  

   

   

   

   

   

  Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

 1372. 34
 1373. 122, ч. 2
 1374.  

   

   

   

   

   

  Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

 1375. 35
 1376. 122, ч. 3
 1377.  

   

   

   

   

   

  Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

 1378. 36
 1379. 122, ч. 4
 1380.  

   

   

   

   

   

  Невиконання водіями вимог про зупинку

 1381. 37
 1382. 122-2
 1383.  

   

   

   

   

   

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди

 1384. 38
 1385. 122-4
 1386.  

   

   

   

  Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

 1387. 39
 1388. 122-5
 1389.  

   

   

   

  Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

 1390. 40
 1391. 123, ч. 1
 1392.  

   

   

   

  Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

 1393. 41
 1394. 123, ч. 2
 1395.  

   

   

   

  Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

 1396. 42
 1397. 123, ч. 3
 1398.  

   

   

   

  Порушення правил дорожнього руху( 1306-2001-п ), що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

 1399. 43
 1400. 124
 1401.  

   

   

   

  Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам тощо

 1402. 44
 1403. 124-1
 1404.  

   

   

   

  Інші порушення правил дорожнього руху

 1405. 45
 1406. 125
 1407.  

   

   

   

  А

  Б

  В

  5

  6

  7

  8

  9

 1408. 10
 1409. Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди

 1410. 38
 1411. 122-4
 1412.  

   

   

   

   

   

  Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв

 1413. 39
 1414. 122-5
 1415.  

   

   

   

   

   

  Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

 1416. 40
 1417. 123, ч. 1
 1418.  

   

   

   

   

   

  Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

 1419. 41
 1420. 123, ч. 2
 1421.  

   

   

   

   

   

  Порушення особами, які керують транспортними засобами, правил руху через залізничні переїзди

 1422. 42
 1423. 123, ч. 3
 1424.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил дорожнього руху( 1306-2001-п ), що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна

 1425. 43
 1426. 124
 1427.  

   

   

   

   

   

  Ненадання транспортних засобів працівникам міліції та медичним працівникам тощо

 1428. 44
 1429. 124-1
 1430.  

   

   

   

   

   

  Інші порушення правил дорожнього руху

 1431. 45
 1432. 125
 1433.  

   

   

   

   

   

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

 1434. 46
 1435. 126, ч. 1
 1436.  

   

   

   

  Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

 1437. 47
 1438. 126, ч. 2
 1439.  

   

   

   

  Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

 1440. 48
 1441. 126, ч. 3
 1442.  

   

   

   

  Порушення правил дорожнього руху( 1306-2001-п ) пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

 1443. 49
 1444. 127, ч. 1
 1445.  

   

   

   

  Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

 1446. 50
 1447. 127, ч. 2
 1448.  

   

   

   

  Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

 1449. 51
 1450. 127, ч. 4
 1451.  

   

   

   

  Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 1452. 52
 1453. 127-1, ч. 1
 1454.  

   

   

   

  А

  Б

  В

  5

  6

  7

  8

  9

 1455. 10
 1456. Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

 1457. 46
 1458. 126, ч. 1
 1459.  

   

   

   

   

   

  Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

 1460. 47
 1461. 126, ч. 2
 1462.  

   

   

   

   

   

  Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки

 1463. 48
 1464. 126, ч. 3
 1465.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил дорожнього руху( 1306-2001-п ) пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

 1466. 49
 1467. 127, ч. 1
 1468.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

 1469. 50
 1470. 127, ч. 2
 1471.  

   

   

   

   

   

  Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин

 1472. 51
 1473. 127, ч. 4
 1474.  

   

   

   

   

   

  Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 1475. 52
 1476. 127-1, ч. 1
 1477.  

   

   

   

   

   

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  4

  Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 1478. 53
 1479. 127-1, ч. 2
 1480.  

   

   

   

  Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

 1481. 54
 1482. 128, ч. 1
 1483.  

   

   

   

  Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

 1484. 55
 1485. 128, ч. 2
 1486.  

   

   

   

  Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

 1487. 56
 1488. 128, ч. 3
 1489.  

   

   

   

  Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

 1490. 57
 1491. 128-1, ч. 1
 1492.  

   

   

   

  Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху

 1493. 58
 1494. 128-1, ч. 2
 1495.  

   

   

   

  А

  Б

  В

  5

  6

  7

  8

  9

 1496. 10
 1497. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 1498. 53
 1499. 127-1, ч. 2
 1500.  

   

   

   

   

   

  Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

 1501. 54
 1502. 128, ч. 1
 1503.  

   

   

   

   

   

  Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством

 1504. 55
 1505. 128, ч. 2<
 1506. Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  частиною першою статті 2, статтею 8 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні“, Конституційний Суд України

  м. Київ 23 січня 2013 року № 1-уп/2013 Справа № 1-5/2013 Конституційний Суд України у складі суддів: Головіна Анатолія Сергійовича — головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича — доповідача, Маркуш Марії Андріївни, Овчаренка В’ячеслава Андрійовича, Пасенюка Олександра Михайловича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,

  Про затвердження Порядку оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 р. за № 434/22966 Про затвердження Порядку оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

  Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2012 року № 136, Центральна виборча комісія

  Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2012 року № 136 Керуючись статтями 11 — 13( 1932-15 ), частиною другою статті 27 Закону України( 1932-15 ) "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

  Інфляція в єврозоні: стан тяжкий, але стабільний

  У вересні споживчі ціни в єврозоні зросли на 2,6% у річному обчисленні. Євростат переглянув попередню оцінку: виявилося, що рівень інфляції не змінився у порівнянні з серпнем.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот портал просто обалденный. Thanky! Действительно необходимый и в тоже время функциональный интернет сайт.

  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Ваш интернет сайт - без всякого сомнения на сегодняшний день - неповторимый в своем роде. Здорово, что есть такие полезные интернет проекты. Сайт очень прост в использовании. На нем удобно проводить отдых - просто и быстро.

  Вы супер!!! Все что вы делаете для всех пользователей важно!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66