Жилищный адвокат

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів, Міністерство надзвичайних ситуацій УкраїниМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 14.12.2012  № 1422
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 82/22614

  Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці»( 2694-12 ), підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України( 402/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів, що додаються.

  2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2.2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці( v0074811-12 ).

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

  Заступник Міністра — керівник апарату

  В. Сиротін

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС України 14.12.2012 № 1422

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 82/22614

  НОРМИ безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України( 322-08 ) та Закону України «Про охорону праці»( 2694-12 ).

  1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з виробництвом хутра та хутряних виробів.

  1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає «Класифікатору професій» ДК 003-2010( va327609-10 ), затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 ( v0327609-10 ).

  1.4. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) працівниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу, пов’язаного з виробництвом хутра та хутряних виробів.

  1.5. Класифікація та позначення захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовується відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 ССБП. «Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

  1.6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та зберігання визначаються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту( z0446-08 ), затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (далі — НПАОП 0.00-4.01-08). Відповідно до цих Норм допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з інших типів тканин, сертифікованих в установленому порядку.

  1.7. Працівники підприємств виробництва хутра та хутряних виробів, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості( z0424-09 ), затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за № 424/16440 (далі — НПАОП 0.00-3.07-09), або за нормами ЗІЗ інших галузей промисловості.

  II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів

  № з/п

  Код згідно з ДК 003: 2010( va327609-10 )

  Професійна назва роботи

  Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

  Позначення захисних властивостей, марка ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

  Строк носіння в місяцях

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Відмочувально-зольне виробництво

  1

 3. 9411
 4. Вагар

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Рукавиці комбіновані

  Нарукавники з водовідштовхувальним просоченням

  При роботі з мокросоленою сировиною:

  Чоботи кирзові замість черевиків шкіряних

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  Вн, З

  Вн

  Мп

  Ми

  Вн, З

  Тнв

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 5. 12
 6. 6

 7. 12
 8. 3

  6

 9. 36
 10. 36
 11. 36
 12. 36
 13. 2

 14. 9333
 15. Вантажник

  Костюм бавовняний

  Рукавиці комбіновані

  Черевики

  Каска

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Ми

  Ми, У

  -

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 16. 12
 17. 3

 18. 12
 19. До зносу

 20. 36
 21. 36
 22. 36
 23. 3

 24. 7434
 25. Вимірювач шкіряно-хутряної сировини та матеріалу

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи кирзові

  Рукавиці комбіновані

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  Вн, З

  Вн, Щ50

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 26. 12
 27. 6

 28. 12
 29. 3

 30. 36
 31. 36
 32. 36
 33. 4

 34. 8232
 35. Комплектувальник

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавиці комбіновані

  Нарукавники з водовідштовхувальним просоченням

  Черевики шкіряні

  При роботі з мокросоленою сировиною:

  Чоботи кирзові замість черевиків шкіряних

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  Ми, З

  Ми, З

  Вн, З

  См

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 36. 12
 37. 6

  3

   

 38. 12
 39. 6

 40. 12
 41. 36
 42. 36
 43. 36
 44. 5

 45. 7434
 46. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавички гумові

  Чоботи гумові

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  Ву

  В

 47. 12
 48. 6

  3

  6

  6

 49. 7434
 50. Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у кушнірському виробництві

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вн

  В

  Вн

 51. 12
 52. 6

  6

  3

  7

 53. 1222.2
 54. Майстер

  Костюм бавовняний

  Черевики

  З

  Ми

 55. 12
 56. 12
 57. 8

 58. 7434
 59. Оброблювач хутряних шкурок (опоряджувальні операції)

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  Рукавички гумові

  З

  Вн

  Ми, У

  Вн

 60. 12
 61. 6

 62. 12
 63. 1

  9

 64. 8264
 65. Промивальник сировини

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Нарукавники з водовідштовхувальним просоченням

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн

  Вн

  Вн

  В

  Вн

 66. 12
 67. 6

  6

  6

  3

 68. 10
 69. 8139
 70. Розбивальник сировини

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Вн, З

  Вн

  Ми, У

 71. 12
 72. 6

 73. 12
 74. 11
 75. 9322
 76. Розпакувальник сировини

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Рукавиці комбіновані

  При роботі з мокросоленою сировиною:

  Чоботи кирзові замість черевиків шкіряних

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Валянки

  Калоші гумові

  Вн, З

  Вн

  Ми, У

  Мп

  См

  Тнв

  Тнв

  Тнв

  Сн

 77. 12
 78. 6

 79. 12
 80. 3

 81. 12
 82. 36
 83. 35
 84. 36
 85. 12
 86. 12
 87. 7434
 88. Сортувальник шкіряно-хутряної сировини

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Рукавиці комбіновані

  При роботі з мокросоленою сировиною:

  Чоботи кирзові замість черевиків шкіряних

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Валянки

  Калоші гумові

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  Ми, З

  Ми, З

  См

  Тнв

  Тнв

  Тнв

  См

 89. 12
 90. 6

 91. 12
 92. 3

 93. 12
 94. 36
 95. 36
 96. 36
 97. 12
 98. 13
 99. 8265
 100. Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  З

  Вн

  9

  6

 101. 14
 102. 7215
 103. Транспортувальник (такелажні роботи)

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Рукавиці комбіновані

  Каска

  При роботі з мокросоленою сировиною:

  Чоботи кирзові замість черевиків шкіряних

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  Ми

  Мп

  -

  См

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 104. 12
 105. 6

 106. 12
 107. 3

  До зносу

 108. 12
 109. 36
 110. 36
 111. 36
 112. Дубильне виробництво

 113. 15
 114. 8265
 115. Апаратник водно-хімічного оброблення

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавички гумові

  Чоботи гумові

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

 116. 12
 117. 6

  3

 118. 12
 119. 16
 120. 8153
 121. Апаратник віджимання

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  В

 122. 12
 123. 6

  3

 124. 17
 125. 8265
 126. Апаратник м’якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних шкурок

  Костюм

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Окуляри захисні

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

  -

   12

  6

  6

  3

  До зносу

 127. 18
 128. 8154
 129. Апаратник рекуперації

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Вн, З

  Вп

  Ми, З

 130. 12
 131. 6

 132. 12
 133. 19
 134. 7434
 135. Вимірювач шкіряно-хутряної сировини та матеріалів

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Рукавиці комбіновані

  Вн, З

  Вн

  Ми, З

  Мп

 136. 12
 137. 6

 138. 12
 139. 3

 140. 20
 141. 8264
 142. Заготівник хімічних розчинів та фарб

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Окуляри захисні

  Респіратор газопилозахисний

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50 -

  -

  Кк, Щ50

 143. 12
 144. 6

  6

  До зносу

  До зносу

  3

 145. 21
 146. 8232
 147. Комплектувальник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 148. 12
 149. 6

  3

 150. 12
 151.  

 152. 36
 153. 36
 154. 36
 155. 22
 156. 7434
 157. Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у кушнірському виробництві

  При виконанні робіт у відмочувально-зольному, дубильному, фарбувальному і жирувальному цехах:

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вп, Кк

  В, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

 158. 12
 159. 6

  6

  3

 160. 23
 161. 8159
 162. Лаборант хімічного аналізу

  Халат бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Окуляри захисні

  Респіратор

  З

  З, Оа

  Вп, КК

  В, Кк, Щ50

  -

  -

 163. 12
 164. Черговий

  6

  1

  До зносу

  До зносу

 165. 24
 166. 8290
 167. Маркувальник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи кирзові

  Рукавиці комбіновані

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

 168. 12
 169. 6

 170. 12
 171. 3

 172. 36
 173. 36
 174. 25
 175. 7441
 176. Міздрильник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Нарукавники

  Наколінники

  З, Пп

  Вп, Кк

  В, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

  Вн, Кк

  Вн, Кк

 177. 12
 178. 6

  6

  3

  6

  6

 179. 26
 180. 8264
 181. Оператор промивального устаткування

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, Кк

  Вн, Кк

  В, Кк

  В, Кк

 182. 12
 183. 6

  6

  3

 184. 27
 185. 7441
 186. Оброблювач шкіряно-хутряної сировини

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  З

  Вп, Кк

  В, Кк

  Кк, Щ50

 187. 12
 188. 12
 189. 12
 190. 3

 191. 28
 192. 9322
 193. Підношувач сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавички гумові

  Чоботи гумові

  Залежно від виду робіт:

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові 

  Окуляри захисні

  Респіратор газопилозахисний

  Берет

  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  Вн

  Ми, З

  Ми

  -

  -

  З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 194. 12
 195. 6

  1

  6

  1

 196. 12
 197. До зносу

  До зносу

  6

 198. 36
 199. 36
 200. 36
 201. 29
 202. 9322
 203. Приймальник — відправник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

 204. 12
 205. 6

  3

 206. 12
 207.  

 208. 36
 209. 36
 210. 30
 211. 8290
 212. Пробовідбірник

  Халат бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Окуляри захисні

  З

  Вн

  В

  Вн

  -

 213. 12
 214. 6

 215. 12
 216. 6

  До зносу

 217. 31
 218. 7332
 219. Розкрійник шкіри та хутра

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

 220. 12
 221. 6

 222. 12
 223. 32
 224. 7434
 225. Сортувальник шкіряно-хутряної сировини

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи кирзові

  Рукавиці комбіновані

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

 226. 12
 227. 6

 228. 12
 229.   3

 230. 36
 231. 36
 232. 33
 233. 7215
 234. Транспортувальник (такелажні роботи)

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Каска

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк

  В, Кк

  Вн, Кк

  -

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 235. 12
 236. 6

  6

  1

  До зносу

 237. 36
 238. 36
 239. 36
 240. 34
 241. 8261
 242. Укладальник сировини

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи кирзові

  Рукавиці комбіновані

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 243. 12
 244. 6

 245. 12
 246. 3

 247. 36
 248. 36
 249. 36
 250. 35
 251. 8162
 252. Чистильник

  Під час роботи з чищення чанів і апаратів:

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавиці комбіновані

  Окуляри захисні

  Респиратор

  Протигаз шланговий

  Лямки рятувальні

  З

  Вп, Кк

  В, Оа

  Ми, З

  -

  -

  -

  -

 253. 12
 254. 6

 255. 12
 256. 2

  До зносу

  До зносу

  До зносу

  До зносу

  Жирувально-фарбувальні процеси

 257. 36
 258. 8265
 259. Апаратник  водно-хімічного оброблення

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавички гумові

  Чоботи гумові

  Респіратор

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  -

 260. 12
 261. 6

  3

  6

  До зносу

 262. 37
 263. 8265
 264. Апаратник дублення (хутряне виробництво)

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, З, Пн

  Вп, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

  Кк, Щ50

 265. 12
 266. 6

  6

  3

 267. 38
 268. 8152
 269. Апаратник оброблення

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вн

  В

  Вн

 270. 12
 271. 6

  6

  3

 272. 39
 273. 8265
 274. Апаратник приготування дубильних екстрактів

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Окуляри захисні

  Респіратор газопилозахисний

  Рукавички гумові

  Вн, Кк, Щ50

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  -

  -

  Кк, Щ50

 275. 12
 276. 6

  До зносу

  До зносу

  1

 277. 40
 278. 8265
 279. Апаратник м’якшення шкіряних напівфабрикатів та хутряних шкурок

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  З, Ми

  Вн

  Мп

  9

  6

 280. 12
 281. 41
 282. 8153
 283. Апаратник центрифугування

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  Протишуми

  З, Ми

  Вн

  Мп

  -

  9

  6

 284. 12
 285. До зносу

 286. 42
 287. 8265
 288. Віджимач (легка промисловість)

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  Вн, З

  Вн, З

  Ми, З, У

 289. 12
 290. 6

 291. 12
 292. 43
 293. 7441
 294. Зволожувальник шкіряних, хутряних деталей та виробів

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  Вн, З

  Вн

  См

 295. 12
 296. 6

 297. 12
 298. 44
 299. 8264
 300. Заготівник хімічних розчинів та фарб

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Окуляри захисні

  Респіратор газопилозахисний

  Рукавички гумові

  З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  -

  -

  Кк, Щ50

 301. 12
 302. 6

  6

  До зносу

  До зносу

  3

 303. 45
 304. 8232
 305. Комплектувальник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк, Щ50

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 306. 12
 307. 6

  3

 308. 12
 309.  

 310. 36
 311. 36
 312. 36
 313. 46
 314. 7434
 315. Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у сирице- фарбувальному виробництві

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

 316. 12
 317. 6

  6

  3

 318. 47
 319. 8159
 320. Лаборант хімічного аналізу

  Халат бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Окуляри захисні

  Респіратор

  З

  З, Оа

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  -

  -

 321. 12
 322. 6

  6

  1

  До зносу

  До зносу

 323. 48
 324. 8290
 325. Маркувальник

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи кирзові

  Рукавиці комбіновані

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 326. 12
 327. 6

 328. 12
 329. 3

 330. 36
 331. 36
 332. 36
 333. 49
 334. 7441
 335. Міздрильник

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

 336. 12
 337. 6

  6

  3

 338. 50
 339. 8262
 340. Обробник ворсу

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  Респіратор

  З

  Вн

  Мп

  -

  9

  6

 341. 12
 342. До зносу

 343. 51
 344. 7434
 345. Оброблювач хутряних шкурок (опоряджувальні операції)

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вн

  В

  Вн

 346. 12
 347. 6

  6

  1

 348. 52
 349. 8264
 350. Оператор клейового устаткування

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Рукавички гумові

  Респіратор

  Окуляри захисні

  З

  Вн

  Мп

  В

  -

  -

 351. 12
 352. 6

 353. 12
 354. 1

  До зносу

  До зносу

 355. 53
 356. 8264
 357. Оператор промивального устаткування

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Окуляри захисні

  З

  Вн

  В, Кк

  В

  -

 358. 12
 359. 6

 360. 12
 361.  3

  До зносу

 362. 54
 363. 9322
 364. Підношувач сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавички гумові

  Чоботи гумові

  Берет

  Залежно від виду робіт:

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові

  Окуляри захисні

  Респіратор газопилозахисний

  Під час роботи в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  З

  Ми, З

  Ми, З

  -

  -

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 365. 12
 366. 6

  1

  6

  6

  1

 367. 12
 368. До зносу

  До зносу

 369. 36
 370. 36
 371. 36
 372. 55
 373. 7434
 374. Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів

  Халат бавовняний

  Фартух бавовняний з нагрудником

  Черевики шкіряні

  З

  З

  Ми

 375. 12
 376. 12
 377. 12
 378. 56
 379. 9322
 380. Приймальник — відправник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк, Щ50

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 381. 12
 382. 6

  3

 383. 12
 384. 36
 385. 36
 386. 36
 387. 57
 388. 7441
 389. Розтягальник шкір та овчин на рами

  Халат бавовняний

  Фартух бавовняний з нагрудником

  Рукавички гумові

  Черевики шкіряні

  З

  З

  Вн

  Мп

 390. 12
 391. 6

  3

 392. 12
 393. 58
 394. 7442
 395. Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

  Костюм бавовняний

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  З

  Ми, З

 396. 12
 397. 12
 398. 59
 399. 7441
 400. Стругальник шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Рукавички гумові

  З

  Вп, Кк, Щ50

  Ми, У

  Кк, Щ50

 401. 12
 402. 6

 403. 12
 404. 3

 405. 60
 406. 8265
 407. Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  З

  Вн

  Ми

  9

  6

  9

 408. 61
 409. 7215
 410. Транспортувальник (такелажні роботи)

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Каска

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк

  Вн, Кк

  -

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 411. 12
 412. 6

  6

  1

  До зносу

 413. 36
 414. 36
 415. 36
 416. 62
 417. 7434
 418. Фарбувальник хутра та шубної овчини

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Респіратор

  Окуляри захисні

  Вн, З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Кк, Щ50

  Кк, Щ50

  -

  -

 419. 12
 420. 6

  6

  3

  До зносу

  До зносу

 421. 63
 422. 9322
 423. Чистильник хутряних шкурок бензином

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Протигаз пилогазозахисний

  Окуляри захисні

  Вн, З

  Вп

  В, Оа

  Нм, Оа

  -

  -

 424. 12
 425. 6

  6

  2

  Черговий

  До зносу

 426. 64
 427. 8162
 428. Чистильник

  Під час роботи з чищення чанів і апаратів:

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавиці комбіновані

  Пояс запобіжний

  Окуляри захисні

  Протигаз шланговий

  Лямки рятувальні

  З

  Вп, Кк, Щ50

  В, Оа

  Ми, З

  -

  -

  -

  -

 429. 12
 430. 6

  6

  2

  До зносу

  До зносу

  Черговий

  До зносу

  Оздоблювальне виробництво

 431. 65
 432. 8265
 433. Апаратник відкочування

  Халат бавовняний

  Фартух бавовняний з нагрудником

  Черевики

  З

  З

  Мп

 434. 12
 435. 12
 436. 12
 437. 66
 438. 8232
 439. Апаратник термовологого оброблення

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  Рукавички гумові

  З

  Вн

  Ми, См

  Вн

  9

  6

 440. 12
 441. 1

 442. 67
 443. 7434
 444. Вимірювач шкіряно-хутряної сировини та матеріалів

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  З

  Вн

  Мп

  9

  6

  9

 445. 68
 446. 8265
 447. Віджимач (легка промисловість)

  Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Вн, З

  Вн

  В

  В

 448. 12
 449. 6

  6

  1

 450. 69
 451. 8265
 452. Епілювальник хутряних шкурок

  Костюм бавовняний

  Черевики

  Респіратор

  З

  Ми, См

  -

 453. 12
 454. 12
 455. До зносу

 456. 70
 457. 7222
 458. Заточувальник

  Костюм бавовняний

  Черевики

  Окуляри

  З

  Ми

  -

 459. 12
 460. 12
 461. До зносу

 462. 71
 463. 7441
 464. Зволожувальник шкіряних, хутряних деталей та виробів

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  Окуляри захисні

  З

  Вп, Кк

  Ми, См

  -

 465. 12
 466. 6

 467. 12
 468. До зносу

 469. 72
 470. 8232
 471. Комплектувальник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 472. 12
 473. 6

  3

 474. 12
 475. 36
 476. 36
 477. 36
 478. 73
 479. 7434
 480. Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів

 481. у кушнірському виробництві
 482. Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  З

  Вп, Кк

  В, Кк

  Кк

 483. 12
 484. 6

  6

  3

 485. 74
 486. 7434
 487. Кушнір-обробник

  Халат бавовняний

  Черевики

  З

  Ми

 488. 12
 489. 12
 490. 75
 491. 1222.2
 492. Майстер

  Костюм бавовняний

  Черевики

  З

  Ми

 493. 12
 494. 12
 495. 76
 496. 8290
 497. Маркувальник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи кирзові

  Рукавиці комбіновані

  На зовнішніх роботах взимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 498. 12
 499. 6

 500. 12
 501. 3

 502. 36
 503. 36
 504. 36
 505. 77
 506. 8264
 507. М‘якшильник

  Халат бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  З

  Вн, З

  Ми

 508. 12
 509. 6

 510. 12
 511. 78
 512. 9322
 513. Обрізувач матеріалів

  Під час виконання робіт з обрізки голини:

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Нарукавники

  Наколінники

  Рукавички гумові

  З

  Вп, Кк

  В, Кк

  Вн, Кк

  Вн, Кк

  Кк, В

 514. 12
 515. 6

  6

  6

  6

  3

 516. 79
 517. 8261
 518. Оператор стригального устаткування

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  Окуляри захисні

  З

  Вн

  Мп

  -

 519. 12
 520. 6

 521. 12
 522. До зносу

 523. 80
 524. 8261
 525. Оператор чесального устаткування

  Костюм бавовняний

  Туфлі

  Респіратор

  З

  Ми

  -

 526. 12
 527. 12
 528. До зносу

 529. 81
 530. 9132
 531. Прибиральник виробничих приміщень

  Халат бавовняний

  Чоботи гумові

  Рукавиці гумові

  З

  В

  Вн

 532. 12
 533. 12
 534. 3

 535. 82
 536. 7434
 537. Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів

  Халат бавовняний

  Фартух бавовняний з нагрудником

  З

  З

 538. 12
 539. 12
 540. 83
 541. 9322
 542. Приймальник — відправник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

 543. 12
 544. 6

  3

 545. 12
 546. 36
 547. 36
 548. 84
 549. 8139
 550. Розбивальник сировини

  Костюм бавовняний з

 551. водовідштовхувальним просоченням
 552. Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики шкіряні

  Вн, З

  Вн

  Ми

 553. 12
 554.   6

 555. 12
 556. 85
 557. 7442
 558. Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

  Костюм бавовняний

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  З

  Ми, З

 559. 12
 560. 12
 561. 86
 562. 8265
 563. Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

  Халат бавовняний

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  З

  См, Ми, Тк

 564. 12
 565. 12
 566. 87
 567. 7215
 568. Транспортувальник (такелажні роботи)

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Каска

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  Вн, З

  Вп, Кк

  В, Кк

  Вн, Кк

  -

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 569. 12
 570. 6

  6

  1

  До зносу

 571. 36
 572. 36
 573. 36
 574. 88
 575. 7436
 576. Швачка  (у сировинно-фарбувальних та кушнірських цехах)

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка бавовняна

  З

  З

  З

 577. 12
 578. 6

  6

 579. 89
 580. 8266
 581. Шліфувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

  Костюм бавовняний

  Фартух

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  Респіратор

  З

  Пн

  Ми, З, У

  -

 582. 12
 583. 6

 584. 12
 585. До зносу

  Дільниця облагородження хутра

 586. 90
 587. 8266
 588. Виробник лекал (легка промисловість)

  Халат бавовняний

  Фартух бавовняний з нагрудником

  Туфлі

  З

  З

  Ми, У

 589. 12
 590. 6

 591. 12
 592. 91
 593. 7332
 594. Вишивальник на шкірі та хутрі

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка бавовняна

  З

  Ми

  З

 595. 12
 596. 6

  6

 597. 92
 598. 9322
 599. Здавач готової продукції

  Халат бавовняний

  Туфлі

  З

  Ми

 600. 12
 601. 12
 602. 93
 603. 8139
 604. Зшивальник-проклеювач

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавички гумові

  Туфлі

  Респіратор

  З

  О

  Оа

  Ми

  -

 605. 12
 606. 6

  3

 607. 12
 608. До зносу

 609. 94
 610. 8265
 611. Пресувальник (хутряне виробництво)

  Халат бавовняний

  Фартух бавовняний з нагрудником

  Черевики

  З

  З

  Ми

 612. 12
 613. 12
 614. 12
 615. 95
 616. 9322
 617. Приймальник — відправник

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Рукавиці комбіновані

  Чоботи кирзові

  На зовнішніх роботах узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплені

  З

  Вп, Кк

  Ми, З

  Ми, З

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 618. 12
 619. 6

  3

 620. 12
 621. 36
 622. 36
 623. 36
 624. 96
 625. 9322
 626. Розчісувальник хутряних шкурок

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Респіратор

  З

  Ми

  -

 627. 12
 628. 6

  До зносу

 629. 97
 630. 7442
 631. Сортувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

  Костюм бавовняний

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  З

  Ми, З

 632. 12
 633.  12

 634. 98
 635. 7215
 636. Транспортувальник (такелажні роботи)

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Чоботи гумові

  Рукавички гумові

  Каска

  На зовнішніх роботах  узимку додатково:

  Куртка утеплена

  Штани утеплені

  Чоботи утеплен

  Вн, З

  Вп, Кк

  В, Кк

  Вн, Кк

  -

  Тнв

  Тнв

  Тн20

 637. 12
 638. 6

  6

  1

  До зносу

 639. 36
 640. 36
 641. 36
 642. 99
 643. 7434
 644. Термообробник хутряних шкурок

  Халат бавовняний

  Тапочки

  З

  Ми

 645. 12
 646. 6

 647. 100
 648. 8286
 649. Укладальник виробів

  Костюм бавовняний

  Фартух бавовняний

  Черевики шкіряні на мікропористій підошві

  З

  З

  Ми

 650. 12
 651. 6

 652. 12
 653. 101
 654. 8122
 655. Чистильник продукції

  Халат бавовняний

  Рукавички гумові

  Тапочки

  3

  Вн, Оа

  Ми

 656. 12
 657. 1

  6

  Швацьке виробництво

 658. 102
 659. 8231
 660. Дублювальник

  Халат бавовняний

  Тапочки

  З

  Ми

 661. 12
 662. 6

 663. 103
 664. 7241
 665. Електромонтер з ремонту та обслуговування електро-устаткування

  Комбінезон бавовняний

  Сорочка бавовняна

  Рукавички діелектричні

  Черевики шкіряні

  Берет

  Калоші діелектричні

  З

  З

  Ев

  Ми

  З

  Ес

 666. 12
 667. 12
 668. Чергові

 669. 12
 670. 12
 671. Чергові

 672. 104
 673. 7435
 674. Закрійник

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 675. 12
 676. 6

  6

 677. 105
 678. 7433
 679. Кравець

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 680. 12
 681. 6

  6

 682. 106
 683. 7436
 684. Комплектувальник матеріалів, крою та виробів

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 685. 12
 686. 6

  6

 687. 107
 688. 8264
 689. Контролер якості оброблення виробів

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 690. 12
 691. 6

  6

 692. 108
 693. 3119
 694. Конфекціонер

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 695. 12
 696. 6

  6

 697. 109
 698. 7434
 699. Кушнір-розкрійник

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 700. 12
 701. 6

  6

 702. 110
 703. 7434
 704. Кушнір-складальник

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 705. 12
 706. 6

  6

 707. 111
 708. 1222.2
 709. Майстер

  Костюм бавовняний

  Туфлі

  З

  Ми

 710. 12
 711. 12
 712. 112
 713. 2452.2
 714. Модельєр-конструктор

  Халат бавовняний

  Тапочки

  З

  Ми

 715. 12
 716. 113
 717. 8261
 718. Настелювач (швацьке виробництво)

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 719. 12
 720. 6

  6

 721. 114
 722. 8266
 723. Оператор розкрійного устаткування

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 724. 12
 725. 6

  6

 726. 115
 727. 8263
 728. Оператор швацького устаткування

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 729. 12
 730. 6

  6

 731. 116
 732. 3417
 733. Оцінювач

  Халат бавовняний

  Туфлі

  З

  Ми

 734. 12
 735. 12
 736. 117
 737. 9322
 738. Підбирач деталей та виробів на потік

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 739. 12
 740. 6

  6

 741. 118
 742. 7434
 743. Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів

  Халат бавовняний

  Туфлі

  Берет

  З

  Ми

  З

 744. 12
 745. 12
 746. 12
 747. 119
 748. 9132
 749. Прибиральник виробничих приміщень

  Халат бавовняний

  Чоботи гумові

  Рукавці гумові

  З

  В

  Вн

 750. 12
 751. 12
 752. 3

 753. 120
 754. 9322
 755. Реставратор готової продукції

  Халат

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 756. 12
 757. 6

  6

 758. 121
 759. 7332
 760. Розкрійник шкіри та хутра

  Халат

  Туфлі

  Берет

  З

  Ми

  З

 761. 12
 762. 12
 763. 12
 764. 122
 765. 7233
 766. Слюсар-ремонтник

  Костюм бавовняний

  Черевики

  Рукавиці комбіновані

  Берет

  З

  Ми

  Мп

  З

 767. 12
 768. 12
 769. 6

  6

 770. 123
 771. 8131
 772. Сортувальник напівфабрикатів та виробів

  Костюм бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Туфлі

  Берет

  З

  Вн

  Ми

  З

  9

  6

 773. 12
 774. 6

 775. 124
 776. 8264
 777. Термообробник швацьких виробів

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 778. 12
 779. 6

  6

 780. 125
 781. 7215
 782. Транспортувальник (такелажні роботи)

  Костюм бавовняний

  Черевики

  З

  Ми

 783. 12
 784. 12
 785. 126
 786. 7433
 787. Формувальник головних уборів (швацьке виробництво

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 788. 12
 789. 6

  6

 790. 127
 791. 7436
 792. Фурнітурник

  Халат бавовняний

  Туфлі

  З

  Ми

 793. 12
 794. 12
 795. 128
 796. 2452.2
 797. Художник-модельєр

  Халат бавовняний

  Тапочки

  З

  Ми

 798. 12
 799. 6

 800. 129
 801. 7436
 802. Швачка (у сировинно-фарбувальних та кушнірських цехах)

  Халат бавовняний

  Тапочки

  Косинка

  З

  Ми

  З

 803. 12
 804. 6

  6

  Загальні професії виробництва хутра та хутряних виробів

 805. 130
 806. 7434
 807. Бригадир на дільницях основного виробництва (кушнірські роботи)

  Халат бавовняний

  Черевики

  З

  Ми, З , У

 808. 12
 809. 12
 810. 131
 811. 3227
 812. Лаборант (ветеринарна медицина)

  Халат бавовняний

  Фартух прогумований з нагрудником

  Черевики

  Рукавички гумові

  З

  Вн

  Ми

  Вн

 813. 12
 814. 6

 815. 12
 816. 1

 817. 132
 818. 1222.2
 819. Майстер

  Халат бавовняний

  Черевики

  З

  Ми, З, У

 820. 12
 821. 12
 822. 133
 823. 8269
 824. Помічник майстра (текстильні, хутряні та шкіряні вироби)

  Халат бавовняний

  Черевики

  З

  Ми, З, У

 825. 12
 826. 12
 827. Начальник відділу взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра надзвичайних ситуацій України

  В. Теличко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Принят закон, призванный освободить Ю.Тимошенко

  Народные депутаты Украины поддержали законопроект №2023 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно имплементации национального законодательства ...

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), та на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1497 НАКАЗУЮ:

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю зміни, що додаються.

  О несвободе мирных собраний

  ВУкраине происходят массовые исистемные нарушения свободы мирных собраний. В2011 году административные суды приняли свыше 200 постановлений вделах относительно запрета мирных собраний, изкоторых ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Хочется отблагодарить Вас за этот огромный труд, который Вы делаете каждый день для нас. Молодцы!!!

  Благодарим всех, от кого зависит существование сайта.

  Спасибо его создателям и тем, от кого зависит наполнение интернет сайта.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66