Жилищный адвокат

Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011 та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012, Пенсійний фонд УкраїниПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИОпис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку( z1014-10 ), затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011( z0858-11 ) та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012( z2204-12 )

Суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті( z0071-07 ), за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами, встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України( z0064-04 ), затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010).

  Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (первинна звітність до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та за формою, встановленими Порядком формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування( z1000-04 ), затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

  Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6( z1000-04 ) "Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

  Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України( z1136-09 ), затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2011 року.

  З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"( 2464-17 ) (далі — Закон).

  Відповідно до статті 6 Закону( 2464-17 ) Пенсійним фондом України розроблено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування( z1014-10 ), який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 за № 1136/17152 (далі — Порядок). Вищезазначений Порядок регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2011 року, враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011 ( z0858-11 ) та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012( z2204-12 ).

  I. Опис додатка 4 до Порядку( za204-12 ) "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України" та вимоги щодо заповнення

  1. Заповнення титульного аркуша додатка 4( za204-12 )

  Страхувальники, зазначені в пункті 3.1 розділу III Порядку ( z1014-10 ), зобов'язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

  Звітним періодом для них є календарний місяць.

  На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:

  Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

  Реквізит 02. Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:

  • для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

  • для фізичних осіб — підприємців вноситься десятирозрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника;

  • для юридичних осіб (наприклад, церква або юридичні особи нерезиденти), у яких немає коду ЄДРПОУ, органом Пенсійного фонду буде присвоюватися власний номер за наступною маскою: PNNNNSSS, де "P" — константа, що вказує на реєстрацію юридичної особи за номером, присвоєним в органі Пенсійного фонду; "NNNNN" — рівно п'ять цифр — код органу ПФУ районного рівня (з ведучим нулем), де здійснюється первинне взяття на облік страхувальника — юридичної особи; "SSS" — порядковий номер страхувальника з особливим кодом (з ведучими нулями), якого взято на облік у даному органі Пенсійного фонду;

  • для фізичних осіб — підприємців, для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX — "БК" — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями)); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" — латинська літера (константа)), далі "NNNNNNNNN" — довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

  Реквізит 03. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами та нараховують і сплачують єдиний внесок.

  Найменування страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника — фізичної особи — прізвище, ім'я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

  Реквізит 04. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші додатка 4. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

  Реквізит 05. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальника зареєстровано як платника.

  Реквізит 06. Перелік таблиць додатка 4: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

  Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

  У графі "Кількість аркушів" зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

  У графі "Кількість рядків" зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 — 9 додатка 4 до Порядку.

  У графі "Усього" зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок заповнених рядків на цих аркушах.

  Реквізит 07. Керівник:

  • для юридичних осіб — зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства;

  • для фізичних осіб — зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи — підприємця, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

  Реквізит 08. Головний бухгалтер: для юридичних осіб — за наявності даної посади зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб — даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

  Реквізит 09. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесенні відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, обов'язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

  Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України: зазначається дата реєстрації в органах Пенсійного фонду.

  Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку: проставляється дата, коли дані звіту занесені до автоматизованої системи персоніфікованого обліку.

  Реквізит 10. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____________ місяць 20__ року (далі — Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості, занесені до реквізиту 09, та зазначається кількість аркушів документів, отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи "Усього" реквізиту 06 плюс "+" один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок або штампом з грифом "ПРИЙНЯТО" та повертається страхувальнику.

  Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника і звіт передається до органу Пенсійного фонду.

  2. Заповнення таблиці 1 додатка 4( za204-12 ) "Нарахування єдиного внеску"

  При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне:

  У таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

  Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

  У заголовній частині таблиці відображається:

  - Повне найменування страхувальника (відповідно до установчих документів) або прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи.

  - Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику, — відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010( vb457609-10 ) відповідно наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 457 від 11.10.2010( v0457609-10 ).

  - Клас професійного ризику виробництва згідно повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду (для платників, взятих на облік з 01.01.2011 року) згідно повідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва, виданого робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (для платників, взятих на облік до 01.01.2011 року).

  Платником ставиться позначка "Х" у відповідну клітинку, у разі якщо платник:

  • бюджетна установа;

  • підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема УТОГ, УТОС;

  • підприємство, організація громадської організації інвалідів;

  • підприємство суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010 ( vb457609-10 )).

  - Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади (зазначається підпорядкованість платника).

  - Місцезнаходження або місце проживання платника.

  - Телефон.

  - Організаційно-правова форма господарювання.

  - Номер реєстрації страхувальника за даними повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску або повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків у відповідному органі Пенсійного фонду.

  - Назва банку.

  - МФО банку.

  - Номера поточних рахунків в установах банків.

  - Кількість створених нових робочих місць — зазначається один раз і лише тоді, коли на підприємстві створено нове робоче місце у зв'язку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника, незважаючи, що на них не були прийняті працівники. Закон України "Про зайнятість населення" ( 5067-17 ) 05.07.2012 № 5067.- Середньооблікова кількість штатних працівників.

  Зазначений показник визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 № 286( z1442-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722;

  - у тому числі працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (показник заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 № 42( z0117-07 ), зареєстрованого в Мінюсті 13.02.2007 за № 117/13384);

  - працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (показник заповнюється відповідно до частини 1 статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"( 5067-17 ) 05.07.2012 № 5067).

  Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

  1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

  1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

 1. має на утриманні дітей віком до шести років;
 2. виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
 3. утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

  2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

  3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

  4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

  5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 ) залишилося 10 і менше років;

  6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"( 1058-15 );

  7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

  - Штатна чисельність працівників — це встановлений на перше число звітного періоду роботодавцем склад працівників (персонал), з якими укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), в якому зазначено розмір окладу для конкретної посади.

  - Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру.

  - Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (особи, за яких подаються відомості до системи персоніфікованого обліку, ті, що зазначені в таблиці 6 додатка 4);

  - у тому числі чоловіків, жінок;

  - обрана система оподаткування (загальна, єдиний податок, фіксований податок, фіксований сільськогосподарський податок).

  Таблиця 1 заповнюється платниками за звітний місяць у відповідності до бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату, винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за цей місяць незалежно від джерел фінансування цих виплат та від терміну їх фактичних виплат за період з 1 січня 2011 року.

  Рядок 1 "Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього" — сума рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок.

  Інші виплати, що відображаються в Головній книзі платника страхових внесків за кредитом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою", крім вищезазначених, не включаються до цього рядка.

  Рядок 1.1 "Сума нарахованої заробітної плати"

  Відображається заробітна плата звітного місяця за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, склад якої визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати( z0114-04 ), затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713, та Законом України "Про оплату праці"( 108/95-ВР ), без обмеження максимальною величиною.

  Рядок 1.2 "Сума винагород за договорами цивільно-правового характеру"

  Відображаються суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, без обмеження максимальною величиною.

  Рядок 1.3 "Сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця"

  Відображається нарахована сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця без обмеження максимальною величиною.

  Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

  Рядок 1.4 "Сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страхування, усього. У т. ч.:"

  Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, без обмеження максимальною величиною.

  Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

  Рядок 1.4.1 "Сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві"

  Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві, без обмеження максимальною величиною.

  Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ Звіт страхувальника сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

  Рядок 2 "Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3)"

  Відображається сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"( 108/95-ВР ), та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.

  Рядок 2.1 "Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 + р. 2.1.6 + р. 2.1.7)"

  Відображається сума рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 та 2.1.7.

  У рядку 2.1.1 "роботодавцями відповідно до класу професійного ризику виробництва (36,76 — 49,7 %)" зазначаються суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок відповідно до класу професійного ризику.

  У рядку 2.1.2 "бюджетними установами (36,3 %)" зазначаються суми заробітної плати, нараховані бюджетними установами, на які нараховується єдиний внесок.

  У рядку 2.1.3 "роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (45,96 %)" зазначаються суми заробітної плати, нараховані особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, борт-інженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, на які нараховується єдиний внесок.

  У рядку 2.1.4 "підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)" зазначаються суми заробітної плати, нараховані підприємствами, установами та організаціями найманим працівникам, які є інвалідами, на які нараховується єдиний внесок.

  У рядку 2.1.5 "підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)" зазначаються суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, нараховані підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

  У рядку 2.1.6 "підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону( 2464-17 )) працюючим інвалідам (5,5 %)" зазначаються суми заробітної плати працюючих інвалідів, на які нараховується єдиний внесок, нараховані підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

  У рядку 2.1.7 "підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010( vb457609-10 )) (33,2 %)" зазначаються суми зарплати, нараховані працівникам із числа зазначених класів, груп та розділів, на які нараховується ЄСВ.

  Рядок 2.2 "Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 2.2.1 + р. 2.2.2 + р. 2.2.3)"

  Відображаються суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім сум винагород, нарахованих фізичним особам — підприємцям, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), на які нараховується єдиний внесок.

  Рядок 2.2.1 "Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7 %"

  Відображається сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, на яку нараховується ЄСВ.

  Рядок 2.2.2 "Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)"

  Відображається сума винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, на яку нараховується ЄСВ, нараховані зазначеними підприємствами та організаціями, якщо кількість інвалідів у них становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 % суми витрат на оплату праці.

  Рядок 2.2.3 "Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахована підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010( vb457609-10 )) (33,2 %)"

  Зазначаються суми винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, нараховані працівникам із числа зазначених класів, груп та розділів, на які нараховується ЄСВ.

  Рядок 2.3 "Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)"

  Відображається нарахована сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, на яку нараховується єдиний внесок.

  Рядок 2.3.1 "Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %"

  Рядок 2.3.2 "Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)"

  Відображається сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується ЄСВ.

  Рядок 2.3.3 "Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)"

  Рядок 2.3.4 "Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону( 2464-17 )) працюючим інвалідам (5,5 %)"

  Рядок 3 "Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3)"

  Відображається сума рядків 3.1, 3.2 та 3.3.

  У рядку 3.1 "на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6 + р. 3.1.7" відображається сума рядків 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 та 3.1.7.

  У рядку 3.1.1 "на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями, відповідно до класу професійного ризику виробництва (р. 2.1.1 х (36,76 % — 49,7 %))" відображається сума єдиного внеску, яка розраховується у відсотках залежно від класу професійного ризику виробництва від суми заробітної плати, зазначеної у рядку 2.1.1.

  У рядку 3.1.2 "на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х 36,3 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.2, на 36,3 % (розмір єдиного внеску встановлений для бюджетних установ).

  У рядку 3.1.3 "на суми заробітної плати, нарахованої роботодавцями найманим працівникам із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах (р. 2.1.3 х 45,96 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.3 на 45,96 %.

  У рядку 3.1.4 "на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.4, на 8,41 %.

  У рядку 3.1.5 "на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.1.5 х 5,3 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.5, на 5,3 %.

  У рядку 3.1.6 "на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону( 2464-17 )) працюючим інвалідам (р. 2.1.6 х 5,5 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.6, на 5,5 %.

  У рядку 3.1.7 "на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010( vb457609-10 )) (р. 2.1.7 х 33,2 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.7, на 33,2 %.

  У рядку 3.2 "на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3) відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом суми винагороди, відображеної у рядках 3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3.

  У рядку 3.2.1 "на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2.1 х 34,7 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми винагороди, відображеної у рядку 2.2.1, на 34,7 %.

  У рядку 3.2.2 "на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.2.2 х 5,3 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми винагороди, відображеної у рядку 2.2.2, на 5,3 %.

  У рядку 3.2.3 "на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, нарахованих підприємствами суднобудівної промисловості (клас 30.11 групи 30.1 розділу 30, клас 33.15 групи 33.1 розділу 33 КВЕД ДК 009:2010( vb457609-10 )) (р. 2.2.3 х 33,2 %)" відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми винагороди, відображеної у рядку 2.2.3, на 33,2 %.

  У рядку 3.3 "на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)".

  У рядку 3.3.1 "на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %)" відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.1 на 33,2 %.

  У рядку 3.3.2 "на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %)" відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.2 на 8,41 %.

  У рядку 3.3.3 "на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (р. 2.3.3 х 5,3 %)" відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.3 на 5,3 %.

  У рядку 3.3.4 "на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону ( 2464-17 )) працюючим інвалідам (р. 2.3.4 х 5,5 %)" відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.4 на 5,5 %.

  Рядок 4 "Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3) (відповідає значенню р. 2)"

  Відображаються суми заробітної плати, інших виплат, винагород, нарахованих (виплачених) застрахованій особі відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, за виконання робіт (надання послуг) та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок. Відображається сума рядків 4.1, 4.2 та 4.3 та відповідають значенню рядка 2.

  Рядок 4.1 "Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)"

  Відображається сума рядків 4.1.1, 4.1.2 та 4.1.3 та відповідає значенню рядка 2.1.

  Рядок 4.1.1 "осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)"

  Відображаються суми заробітної плати нарахованої роботодавцем особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, крім осіб, які працюють на посадах, робота на яких дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів, з яких утримується єдиний внесок у розмірі 3,6 %.

  Рядок 4.1.2 "найманих працівників — інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85 %)"

  Відображаються суми заробітної плати, нарахованої найманим працівникам-інвалідам, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС.

  Рядок 4.1.3 "працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)"

  Відображаються суми заробітної плати, нарахованої працівникам, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про прокуратуру"( 1789-12 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"( 540/97-ВР ), "Про наукову і науково-технічну діяльність"( 1977-12 ), "Про статус народного депутата України"( 2790-12 ), "Про Національний банк України"( 679-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), Митного кодексу України( 4495-17 ), Положення про помічника-консультанта народного депутата України ( 379/95-ВР ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах.

  Рядок 4.2 "Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6 % (відповідає значенню р. 2.2)"

  Відображаються суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, та відповідають значенню рядка 2.2.

  Рядок 4.3 "Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 2.3)"

  Відображаються нараховані найманим працівникам суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та відповідають значенню рядка 2.3.

  Рядок 5 "Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)" дорівнює сумі рядків р. 5.1, р. 5.2, р. 5.3, р. 5.4, р. 5.5.

  Відображаються суми утриманого єдиного внеску із сум, зазначених у рядках 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3, за діючими розмірами залежно від категорії застрахованих осіб.

  Рядок 5.1 "р. 4.1.1 х 3,6 %"  — відображається сума єдиного внеску, утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 3,6 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Рядок 5.2 "р. 4.1.2 х 2,85 %" — відображається сума єдиного внеску, утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 2,85 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Рядок 5.3 "р. 4.1.3 х 6,1 %" — відображається сума єдиного внеску, утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 6,1 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Рядок 5.4 "р. 4.2 х 2,6 %" — відображається сума єдиного внеску, утриманого із сум винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами у розмірі 2,6 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Рядок 5.5 "р. 4.3 х 2 %" — відображається сума єдиного внеску, утриманого із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 2 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Рядок 6 "Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)"

  Відображається сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3.

  Рядки 6.1 та 6.3 заповнюються у випадках, якщо платником самостійно виявлено заниження сум нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах, на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску.

  Рядок 6.1 "Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)"

  Відображається сума рядків 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8.

  Рядки 6.1.1 — 6.1.8

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску.

  Рядок 6.2 "Донараховано єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва"

  Заповнюється платником у разі зміни класу професійного ризику виробництва на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду України за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску.

  Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску по розміру, встановленому раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску по встановленому розміру за зазначений період) платник відображає за звітний період, у якому ним отримано повідомлення Пенсійного фонду.

  Рядок 6.3 "Додатково утримано єдиного внеску"

  Відображається сума рядків 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5.

  Рядки 6.3.1 — 6.3.5

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску, залежно від категорії застрахованих осіб.

  Рядок 6.4 "Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок"

  Зазначається база нарахування єдиного внеску, на яку ним донараховано єдиний внесок.

  При цьому зазначений рядок не використовується, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, оскільки такі суми включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені їх нарахування (пункт 4.3.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( z0994-10 )).

  Рядок "Зміст помилки"

  Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно не нараховано єдиний внесок.

  За наявності декількох помилок описується кожна з них.

  Рядок 7 "Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)"

  Відображається сума рядків 7.1, 7.2 та 7.3.

  Рядки 7.1 та 7.3 заповнюються у випадках, якщо платником самостійно виявлено завищення сум нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску.

  Рядок 7.1 "Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)"

  Відображається сума рядків 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8.

  Рядки 7.1.1 — 7.1.8

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення сум, нарахованого єдиного внеску у періодах, що передують звітному, на суми виплат, які не є базою нарахування єдиного внеску, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску.

  Крім того, зазначені рядки використовуються для коригування сум єдиного внеску, у зв'язку із зміною черговості їх зарахування до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, передбаченої п. п. 4.3.2 п. 4.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування( z0994-10 ), затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289, за минулі періоди.

  Рядок 7.2 "Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва"

  Заповнюється платником у разі зміни класу професійного ризику виробництва на підставі отриманого повідомлення органу Пенсійного фонду України за період з дати встановлення нового класу професійного ризику та розміру єдиного внеску.

  Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою єдиного внеску по розміру, встановленому раніше, та нарахованою сумою єдиного внеску по встановленому розміру за зазначений період) платник відображає за звітний період, у якому ним отримано повідомлення Пенсійного фонду.

  Рядок 7.3 "Зменшено утримань"

  Відображається сума рядків 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5.

  Рядки 7.3.1 — 7.3.5

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених утриманих сум єдиного внеску на суми виплат, які не є базою для утримання (нарахування) єдиного внеску, в розрізі встановлених розмірів, залежно від категорії застрахованих осіб, у періодах, що передують звітному.

  Крім того, зазначені рядки використовуються для коригування сум єдиного внеску у зв'язку із зміною черговості їх зарахування до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, передбаченої п. п. 4.3.2 п. 4.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування( z0994-10 ), затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289, за минулі періоди.

  Рядок 7.4 "Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок"

  Зазначається сума, на яку у попередніх звітних періодах помилково чи зайво нараховано/утримано єдиний внесок.

  Рядок "Зміст помилки"

  Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку зайво нарахований єдиний внесок.

  За наявності декількох помилок описується кожна з них.

  Рядок 8 "Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 — р. 7)"

  Відображається сума єдиного внеску, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 3, 5, 6 за мінусом даних рядка 7 та відповідає сумі рядків 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14.

  Зазначена сума підлягає сплаті на рахунки органів Пенсійного фонду України відкриті в органах Державної казначейської служби України.

  Рядок 8.1 "р. 3.1.1 + р. 6.1.1 — р. 7.1.1 (36,76 — 49,7 %)"

  Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі, встановленому Законом( 2464-17 ) платнику, залежно від його класу професійного ризику виробництва (36,76 % — 49,7 %).

  Рядок 8.2 "р. 3.1.2 + р. 6.1.2 — р. 7.1.2 (36,3 %)"

  Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 36,3 %, встановленому Законом ( 2464-17 ) для бюджетних установ.

  Рядок 8.3 "р. 3.1.3 + р. 6.1.3 — р. 7.1.3 (45,96 %)"

  Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску у розмірі 45,96 %, встановленому Законом ( 2464-17 ) для платників, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах.

  Рядок 8.4 "р. 3.1.4 + р. 3.3.2 + р. 6.1.4 — р. 7.1.4 (8,41 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 8,41 %, встановленому Законом ( 2464-17 ) для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, за таких інвалідів.

  Рядок 8.5 "р. 3.1.5 + р. 3.2.2 + р. 3.3.3 + р. 6.1.5 — р. 7.1.5 (5,3 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 5,3 %, встановленому Законом ( 2464-17 ) для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

  Рядок 8.6 "р. 3.1.6 + р. 3.3.4 + р. 6.1.6 — р. 7.1.6 (5,5 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 5,5 %, встановленому Законом ( 2464-17 ) для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

  Рядок 8.7 "р. 3.2 + р. 6.1.7 — р. 7.1.7 (34,7 %)"

  У ряд 8.7 відображається сума, яка дорівнює сумі значень рядків 3.2 та 6.1.7 за мінусом значення ряд. 7.1.7. Ця сума перераховується на відкритий рахунок для сплати ЄСВ у розмірі 34,7 %.

  Рядок 8.8 "р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 6.1.8 — р. 7.1.8 (33,2 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 33,2 %.

  Рядок 8.9 "р. 5.1 + р. 6.3.1 — р. 7.3.1 (3,6 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 3,6 %.

  Рядок 8.10 "р. 5.2 + р. 6.3.2 — р. 7.3.2 (2,85 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,85 %.

  Рядок 8.11 "р. 5.3 + р. 6.3.3 — р. 7.3.3 (6,1 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 6,1 %.

  Рядок 8.12 "р. 5.4 + р. 6.3.4 — р. 7.3.4 (2,6 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,6 %.

  Рядок 8.13 "р. 5.5 + р. 6.3.5 — р. 7.3.5 (2 %)"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2 %.

  Рядок 8.14 "р. 6.2 — р. 7.2"

  Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

  Додаток до таблиці 1 звіту ( za204-12 ) за ____________ місяць 20__ року

  У показнику "Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду" платники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками по заробітній платі, на 1 число звітного місяця відображають суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, тобто суми заробітної плати, термін виплати якої настав до 1 числа звітного місяця.

  Платники, які своєчасно здійснюють розрахунки з працівниками по заробітній платі, зазначений рядок прокреслюють.

  У показнику "Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду" відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням невиплачених сум заробітної плати строк сплати яких настав у звітному місяці.

  У зазначених показниках враховується заборгованість з виплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. Заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата у зазначені показники не включаються.

  Показники додатка "Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на початок звітного періоду" (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) та "Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" на кінець звітного періоду" (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) відображаються за даними бухгалтерського обліку.

  У рядку "Виплачено заробітної плати усього ________________ грн., у т. ч. у натуральній формі ________________ грн.," зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої).

  До натуральної форми оплати праці відноситься: видача продукції як власного виробництва, так і отримана за бартером; розрахунки з комунальними підприємствами з метою погашення заборгованості працівників за квартирну плату, комунальні та інші послуги; виплата товарами широкого вжитку через спеціальні магазини тощо.

  У рядку "у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2011 ________________ грн." зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), нарахованої за період до 01.01.2011 року.

  У рядку "у т. ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2004 ________________ грн." зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), нарахованої за період до 01.01.2004 року.

  Рядок 1. "Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011:"

  Рядок 1.1. "Страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ________________ грн." — відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.

  Рядок 1.2. "Страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ________________ грн." — відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.

  Рядок 1.3. "Страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття ________________ грн." — відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страхування на випадок безробіття і від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 року.

  Рядок 2. "Належить до сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01.01.2004, ________________ грн.*" — відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Пенсійного фонду України від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2004 року.

  Рядок 3. "Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:"

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення/заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

  Рядок 3.1. "Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т. ч. ________________ грн."

  Відображається сума рядків 3.1.1, 3.1.2.

  Рядок 3.1.1. "32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 % ________________ грн."

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

  Рядок 3.1.2. "0,5 — 5 % ________________ грн."

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку "Утримано" у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

  Рядок 3.2. "Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески, ________________ грн."

  Платник зазначає суми виплат, на які ним донараховано страхові внески.

  Рядок 3.3. "Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т. ч. ________________ грн."

  Відображається сума рядків 3.3.1, 3.3.2.

  Рядок 3.3.1. "32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 % ________________ грн."

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках (нараховано страхових внесків по відповідних тарифах) у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

  Рядок 3.3.2. "0,5 — 5 % ________________ грн."

  Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку "Утримано" у звітності за періоди до 01.01.2011 року.

  Рядок 3.4. "Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, ________________ грн."

  Платник зазначає суми виплат, на які ним зайво нараховані страхові внески.

  Рядок 3.5. "Виправлення допущеної помилки потребує змін у персоніфікованому обліку застрахованих осіб" — необхідно підкреслити слово "так" чи "ні".

  Рядок 3.6. "Зміст помилки"

  Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку зайво нарахований єдиний внесок.

  За наявності декількох помилок описується кожна з них.

  Рядок 4. "Встановлені строки виплати заробітної плати:"

  Зазначаються дати отримання заробітної плати за першу та другу половину місяця.

  3. Заповнення таблиці 2 додатка 4

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Норма забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправного центру, Міністерство юстиції УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 27.07.2012  № 1118/5 ( z1274-12 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 р. за № 1276/21588

  Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Даниленка С.І., Центральна виборча комісія

  Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Даниленка С.І. До Центральної виборчої комісії 8 серпня 2012 року надійшла заява Даниленка Сергія Івановича разом з іншими документами щодо реєстрації його кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 37 у порядку самовисування.

  Про затвердження фінансового плану державного підприємства “Іллічівський морський торговельний порт” на 2013 рік, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження фінансового плану державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт" на 2013 рік Затвердити фінансовий план державного підприємства "Іллічівський морський торговельний порт" на 2013 рік, що додається до оригіналу.

  «Пуховий» обман

  Урамках операції Держкордон-2013 правоохоронці Міністерства доходів Сумщини виявили махінаторів, які спеціалізувалися на експорті пуху-пера.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Просто замечательный! Хорошенький интернет проектик! Очень здорово. Всё очень удобно и просто. Спасибочки за профессиональный сайт!

  Чувствуется истинная забота о ближних. Благодаря столь интересному интернет порталу, наконец, надумался.

  Для меня это была находка! Третью неделю разбираюсь развлекаюсь учусь у Вас на интернет сайте и валить отсюда совсем не собираюсь.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66