Жилищный адвокат

Про затвердження Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України, Служба безпеки УкраїниСЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Центральне управління

НАКАЗ

 1. 25.03.2013  № 107
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 р. за № 617/23149

  Про затвердження Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

  Відповідно до статей 10 і 27 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ), статті 32 Основ законодавства України про охорону здоров’я ( 2801-12 ), статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"( 2011-12 ), статті 8 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"( 375-17 ), з метою визначення порядку організації оздоровлення та відпочинку співробітників-військовослужбовців, членів їх сімей та деяких інших категорій осіб в оздоровчих закладах Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України, що додається.

  2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Служби

  О. Якименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Центрального управління Служби безпеки України 25.03.2013 № 107

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 р. за № 617/23149

  ІНСТРУКЦІЯ про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації в Службі безпеки України (далі — СБУ) оздоровлення та відпочинку осіб, які мають право на оздоровлення та відпочинок в оздоровчих таборах та комплексах (далі — оздоровчий заклад).

  1.2. Оздоровлення та відпочинок організовуються у таких оздоровчих закладах СБУ:

 3. оздоровчому комплексі "Парус";
 4. оздоровчому таборі "Маяк";
 5. дитячому оздоровчому таборі "Вогник" об’єднаного санаторію "Євпаторія" (далі — оздоровчий табір "Вогник");

  дитячому оздоровчому таборі "Лісний" лікарні відновного лікування Військово-медичного управління СБУ (далі — ВМУ) (далі — оздоровчий табір "Лісний").

  1.3. Відбір осіб на оздоровлення та відпочинок, оформлення та видачу їм путівок до оздоровчих закладів безоплатно або з пільговою оплатою їх вартості (далі — пільгова путівка), облік осіб, які отримали путівки до оздоровчих закладів, здійснюють санаторно-відбіркові комісії (далі — СВК) підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, закладів, установ, організацій і підприємств СБУ, Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі ? органи, підрозділи, заклади СБУ).

  СВК утворюються в порядку, встановленому Інструкцією про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України ( z0362-12 ), затвердженою наказом Центрального управління СБУ від 26 грудня 2011 року № 477, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 року за № 362/20675 (далі — Інструкція № 477).

  1.4. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"( 796-12 ) в порядку, встановленому Положенням про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи( 800-2000-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 року № 800.

  1.5. Особа забезпечується пільговою путівкою (безоплатною, з оплатою 25 або 50 відсотків її планової собівартості) не більше одного разу на рік незалежно від строку оздоровлення та відпочинку.

  1.6. Працівники, які уклали трудовий договір із СБУ (далі — працівники СБУ), та члени їх сімей отримують путівки на оздоровлення та відпочинок на умовах, визначених колективним договором, укладеним між СБУ та Об’єднаним комітетом профспілки СБУ.

  1.7. Особам, які не мають права на оздоровлення та відпочинок на пільгових умовах, путівки реалізуються:

 6. за плановою собівартістю у випадках, зазначених у пункті 8.4 розділу VІІІ цієї Інструкції;
 7. на підставі укладених договорів.
 8. 1.8. Особа направляється до оздоровчого закладу на оздоровлення та відпочинок при відсутності загальних медичних протипоказань для перебування в цьому закладі, що підтверджується довідкою з місця перебування особи на медичному обліку, складеною за формою, наведеною у додатку 1 ( z0617-13 ) до цієї Інструкції.

  1.9. Строк оздоровлення та відпочинку в оздоровчому закладі зазначається у путівці.

  Строки оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах встановлені такі:

 9. в оздоровчому комплексі "Парус", оздоровчому таборі "Маяк", оздоровчому таборі "Лісний"- 18 днів;
 10. в оздоровчому таборі "Вогник" — 21 день.
 11. 1.10. За клопотанням СВК або особи, яка отримала путівку, строк оздоровлення та відпочинку змінюється за рішенням:

  1.10.1. Начальника ВМУ або його заступника відповідно до розподілу функціональних (посадових) обов’язків — за пільговими путівками.

  1.10.2. Начальника оздоровчого закладу:

 12. за путівками, реалізованими на підставі укладених договорів;
 13. за пільговими путівками у випадку, зазначеному у пункті 7.5 розділу VІІ цієї Інструкції.
 14. 1.11. Начальник оздоровчого закладу при організації оздоровлення та відпочинку забезпечує ефективне використання ліжкового фонду оздоровчого закладу.

  II. Категорії осіб, які мають право на отримання пільгових путівок

  2.1. Співробітники-військовослужбовці СБУ (далі — військовослужбовці) та члени їх сімей. До таких членів сімей належать:

 15. дружина або чоловік;
 16. неповнолітні діти;
 17. діти — інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).
 18. 2.2. Члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать:

 19. батьки;
 20. дружина або чоловік;
 21. неповнолітні діти;
 22. діти — інваліди з дитинства (незалежно від їх віку).
 23. 2.3. Особи, звільнені з військової служби за віком, за станом здоров’я, за вислугою строку служби.

  III. Організація планування розподілу та видачі пільгових путівок

  3.1. З метою планування розподілу путівок до 1 грудня поточного року до ВМУ подаються:

  3.1.1. Оздоровчими закладами:

 24. план використання штатної ліжкової місткості оздоровчого закладу;
 25. пропозиції щодо квот розподілу путівок.
 26. 3.1.2. Управлінням роботи з особовим складом СБУ за запитом ВМУ — дані щодо фактичної чисельності військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ у процентному відношенні до загальної кількості військовослужбовців СБУ.

  3.2. Кількість пільгових путівок для органів, підрозділів, закладів СБУ визначає ВМУ з урахуванням:

 27. заявок СВК про виділення пільгових путівок для органу, підрозділу, закладу СБУ;
 28. фактичної чисельності військовослужбовців органу, підрозділу, закладу СБУ у процентному відношенні до загальної кількості військовослужбовців СБУ;

  кількості штатних ліжко-місць, що функціонують в оздоровчих закладах,  строків оздоровлення та відпочинку в них.

  3.3. Кількість пільгових путівок для органів, підрозділів, закладів СБУ зазначається у плані розподілу путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів СБУ, затвердженому в порядку, визначеному Інструкцією № 477 ( z0362-12 ).

  3.4. Оздоровчі заклади до 1 жовтня надсилають до ВМУ бланки пронумерованих пільгових путівок, підписаних начальниками оздоровчих закладів і скріплених гербовою печаткою.

  3.5. Бланки путівок обліковуються СВК відповідно до наказу Центрального управління СБУ.

  3.6.. Органи, підрозділи, заклади СБУ до 10 числа першого місяця поточного кварталу подають до ВМУ відомості про використання пільгових путівок за минулий квартал.

  3.7. На дітей осіб, зазначених у розділі ІІ цієї Інструкції, яким до дати заїзду до оздоровчого закладу виповнюється 18 років, путівки не оформлюються, крім дітей — інвалідів з дитинства.

  3.8. Невикористані бланки пільгових путівок СВК повертають до ВМУ не пізніше ніж за 15 днів до дня заїзду, зазначеного у путівці.

  IV. Документи, на підставі яких надаються путівки

  4.1. Для отримання путівки до СВК подаються документи, що підтверджують належність особи та/або членів її сім’ї до категорії осіб, які мають право на забезпечення пільговою або іншою путівкою до відповідного  оздоровчого закладу.

  Документи подаються військовослужбовцями та працівниками СБУ до СВК органів, підрозділів, закладів СБУ за місцем проходження служби (роботи), а особами, звільненими з військової служби, та членами сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, — до СВК закладів охорони здоров’я СБУ за місцеперебуванням на медичному обліку.

  4.2. Для отримання путівки до СВК подаються:

 29. рапорт або заява про виділення пільгової путівки;
 30. копія довідки з підрозділу кадрового забезпечення, складеної за матеріалами особової справи військовослужбовця, про склад його сім’ї;

  копія довідки з місця роботи працівника СБУ, що підтверджує належність особи до категорії працівників СБУ;

  копія свідоцтва про народження або копія паспорта дитини, копія свідоцтва про шлюб у разі отримання путівки для членів сім’ї;

  копія довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, — в разі, якщо дитина направляється на оздоровлення як член сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби.

  4.3. Для отримання путівки до оздоровчого комплексу "Парус", оздоровчого табору "Маяк" до СВК, крім документів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, подаються:

 31. довідка про відсутність загальних медичних протипоказань до перебування в оздоровчому закладі;
 32. копія військового квитка офіцера запасу або копія витягу з наказу СБУ про звільнення з військової служби або копія пенсійного посвідчення;

  довідка з навчального закладу про навчання члена сім’ї у навчальному закладі — в разі, якщо на оздоровлення та відпочинок направлятиметься повнолітня дитина військовослужбовця, яка перебуває на його утриманні та навчається за денною формою навчання у вищому навчальному закладі I — IV рівнів акредитації або професійно-технічному навчальному закладі, до досягнення нею 23 років.

  4.4. Для отримання путівки до оздоровчих таборів "Вогник", "Лісний" до СВК, крім документів, зазначених у пункті 4.2 цього розділу, подаються:

  "Медична довідка на учня, який від’їжджає в оздоровчий табір" за формою № 079/о( va302282-99 ), затвердженою наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року № 302( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";

  довідка лікаря-педіатра закладу охорони здоров’я СБУ про те, що дитина пройшла медичний огляд та за станом здоров’я може перебувати в оздоровчому закладі, складена за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції.

  4.5. Для отримання безоплатної путівки до оздоровчих таборів "Вогник", "Лісний" до СВК, крім документів, зазначених у пунктах 4.2 ( z0617-13 ) і 4.4 цього розділу, подається копія одного з таких документів:

 33. документа, що підтверджує статус дитини-сироти;
 34. документа, що підтверджує статус дитини, позбавленої батьківського піклування;
 35. посвідчення дитини-інваліда;
 36. посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;
 37. довідки про призначення сім’ї державної соціальної допомоги;
 38. документа, який підтверджує, що батько або матір дитини загинули під час виконання службових обов’язків;

  довідки, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку у закладі охорони здоров’я СБУ, складеної за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

  V. Порядок оформлення та видачі путівок до оздоровчих закладів

  5.1. За результатами всебічного та об’єктивного розгляду наданих документів СВК колегіально, більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні, приймає рішення про видачу або відмову у видачі путівки, яке оформлюється протоколом засідання СВК. Рішення комісії є правомочним у разі присутності на засіданні не менше половини її складу.

  5.2. Протокол засідання підписується всіма членами СВК, присутніми на засіданні СВК.

  Прийняте рішення доводиться особисто особі, яка звернулась з рапортом або заявою про видачу путівки, у тому числі засобами телефонного зв’язку або шляхом розміщення на дошці оголошень СВК.

  5.3. На підставі рішення СВК про видачу путівки до оздоровчих закладів "Парус" або "Маяк" не пізніше ніж за 15 днів до дня заїзду до оздоровчого закладу путівка заповнюється секретарем СВК, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою СВК. Путівка видається особі, яка звернулась з рапортом або заявою про видачу путівки.

  5.4. На підставі рішення СВК про видачу путівки до оздоровчих таборів "Вогник" або "Лісний" секретарем СВК складається список дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, за формою згідно з додатком 3 ( z0617-13 ) до цієї Інструкції (далі — Список дітей) у двох примірниках. Список дітей підписується головою і секретарем СВК та затверджується керівником органу, підрозділу, закладу СБУ.

  5.4.1. Один примірник Списку дітей з числа тих, які проживають у місті Києві та Київській області, надсилається до СВК ВМУ не пізніше ніж за 30 днів до визначеної дати заїзду. Другий примірник Списку дітей зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у СВК.

  СВК ВМУ на підставі Списків дітей, отриманих від органів, підрозділів, закладів СБУ, дислокованих у місті Києві та Київський області, складає узагальнені Списки дітей, які направляються до оздоровчого табору "Вогник" та оздоровчого табору "Лісний", у двох примірниках кожний. Узагальнені Списки дітей підписуються головою і секретарем СВК ВМУ та затверджуються начальником ВМУ. Один примірник Списку дітей видається особі, яка супроводжуватиме дітей до оздоровчого закладу. Другий примірник Списку дітей зберігається у номенклатурній справі, що ведеться у СВК ВМУ.

  Після затвердження узагальнених Списків дітей секретарем СВК ВМУ на кожну дитину заповнюється путівка, бланк та корінець якої підписуються головою СВК ВМУ та скріплюються печаткою СВК.

  5.4.2. На підставі затвердженого керівником органу, підрозділу, закладу СБУ Списку дітей з числа тих, які проживають поза межами міста Києва та Київської області, секретарем СВК відповідного органу, підрозділу, закладу СБУ на кожну дитину заповнюється путівка, бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою СВК.

  5.4.3. Заповнена путівка до оздоровчого табору "Вогник" та оздоровчого табору "Лісний" видається СВК ВМУ або СВК органу, підрозділу, закладу СБУ батькам або іншим законним представникам дитини, а в разі, якщо дитина слідуватиме до оздоровчого закладу у складі групи дітей, — особі, яка супроводжуватиме дітей.

  VI. Порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок

  6.1. Оздоровлення та відпочинок дітей в оздоровчих закладах здійснюються відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

  6.2. Пільгові путівки надаються дітям, які є членами сімей осіб, зазначених у розділі ІІ цієї Інструкції, у віці:

 39. від 7 до 18 років — до оздоровчих таборів "Вогник", "Лісний";
 40. від 3 до 18 років — до оздоровчого комплексу "Парус", оздоровчого табору "Маяк".
 41. 6.3. До оздоровчих таборів "Вогник" та "Лісний" не направляються діти-інваліди, які мають медичні протипоказання для цього або неспроможні до самообслуговування.

  6.4. Діти-інваліди, які неспроможні до самообслуговування, направляються до оздоровчого комплексу "Парус", оздоровчого табору "Маяк" разом з батьками або іншими законними представниками дитини, які забезпечуватимуть догляд за нею протягом строку оздоровлення та відпочинку.

  6.5. Відбір дітей на оздоровлення та відпочинок, оформлення та видачу пільгових путівок здійснюють:

  СВК ВМУ на підставі Списків дітей, надісланих до ВМУ, — дітей, які проживають у місті Києві та Київській області;

  СВК органів, підрозділів, закладів СБУ — дітей, які проживають поза межами міста Києва або Київської області.

  6.6. Відправлення та супроводження груп дітей забезпечують:

 42. дітей, які проживають у місті Києві та Київській області, — ВМУ;
 43. дітей, які проживають поза межами міста Києва або Київської області, — військово-медичні служби органів, підрозділів, закладів СБУ.

  6.7. До оздоровчих закладів діти прибувають разом з батьками, іншими законними представниками дитини, а до оздоровчих таборів "Вогник", "Лісний" також у складі груп дітей разом з особами, які їх супроводжують.

  6.8. Для супроводження дітей до кожного оздоровчого закладу та у зворотному напрямку відряджаються співробітник та медичний працівник:

  ВМУ — в разі супроводження дітей, які проживають у місті Києві або Київській області;

  органу, підрозділу, закладу СБУ — в разі супроводження дітей, які проживають поза межами міста Києва або Київської області.

  6.9. Батьки або інші законні представники дитини не пізніше ніж за один день до дати її від’їзду до оздоровчого закладу у складі групи дітей передають особі, яка супроводжуватиме дітей:

 44. копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини;
 45. довідку із закладу охорони здоров’я (СБУ або за місцем проживання дитини) про те, що дитина протягом останніх трьох тижнів не мала контактів з інфекційними хворими;

  оригінал довідки з Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, — якщо дитина направляється на оздоровлення як член сім’ї такого військовослужбовця;

  один із документів, зазначених у пункті 4.5 розділу IV ( z0617-13 ) цієї Інструкції, — якщо на дитину оформлено безоплатну путівку.

  6.10. Особи, які супроводжують дітей під час їх перевезення до місця оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку, є персонально відповідальними за життя і здоров’я дітей до їх передачі за Списком дітей начальникам оздоровчих таборів "Вогник", "Лісний", батькам або іншим законним представникам дитини відповідно.

  6.11. З особами, які супроводжуватимуть дітей під час їх перевезення, перед відправленням груп дітей до оздоровчих таборів "Вогник", "Лісний" заступник начальника органу, підрозділу, закладу СБУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків проводить інструктаж з правил техніки безпеки під час слідування до місця оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку.

  6.12. Відповідальними за життя і здоров’я дітей, які передані за Списком дітей особами, які супроводжували їх до оздоровчих таборів "Вогник" і "Лісний", є начальники цих закладів.

  VII. Порядок розміщення та перебування осіб в оздоровчих закладах

  7.1. При розміщенні в оздоровчому комплексі "Парус", оздоровчому таборі "Маяк" особа, яка прибула для відпочинку, пред’являє документи, що посвідчують особу та/або належність її до членів сім’ї відповідної категорії осіб (паспорт, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб), а також надає копії цих документів та оригінали документів, зазначених в абзацах п’ятому, шостому пункту 4.2 розділу ІV цієї Інструкції.

  У разі якщо особа направляється на оздоровлення як член сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби, до оздоровчого закладу також надається довідка з Пенсійного фонду України про отримання пенсії дитиною в разі втрати годувальника, батько або матір якої загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.

  Особа, яка не надала до оздоровчого закладу документи, зазначені у цьому пункті, на відпочинок не приймається.

  7.2. При розміщенні дитини в оздоровчих таборах "Вогник", "Лісний" її батьки або інші законні представники подають до оздоровчого закладу путівку, а також документи, зазначені у пункті 6.9 розділу VI цієї Інструкції.

  У разі якщо діти прибули до оздоровчого закладу у складі групи, особа, яка супроводжувала дітей, подає до оздоровчого закладу Список дітей, а також путівку і документи, зазначені у пункті 6.9 розділу VI цієї Інструкції, щодо кожної дитини, яка прибула до оздоровчого закладу.

  У разі ненадання до оздоровчого закладу документів, зазначених у цьому пункті, дитина до оздоровчого закладу не приймається.

  7.3. Особа розміщується в оздоровчому закладі і вибуває з нього відповідно до зазначеного у путівці строку оздоровлення та відпочинку.

  7.4. Особа, яка запізнилась до оздоровчого комплексу "Парус", оздоровчого табору "Маяк" на строк, що не перевищує п’яти днів, не з причин, визначених у пункті 7.5 цього розділу, розміщується в оздоровчому закладі без відновлення зазначеного у путівці строку відпочинку. При цьому вона сплачує кошти за весь строк відпочинку, зазначений у путівці.

  7.5. Особі, яка запізнилась до оздоровчого комплексу "Парус" або оздоровчого табору "Маяк" на строк, що не перевищує п’яти днів, з незалежних від неї причин (у зв’язку з виконанням службових обов’язків, хворобою або затриманням в дорозі, що підтверджується довідкою органу, підрозділу, закладу СБУ, інших державних закладів, установ), керівник закладу за заявою особи відновлює зазначений у путівці строк оздоровлення та відпочинку.

  7.6. Особа, яка запізнилась до оздоровчого закладу більше ніж на 5 днів, на оздоровлення та відпочинок не приймається.

  7.7. В оздоровчому закладі пільгові путівки обліковуються і зберігаються як звітні фінансові документи, підшиваються в окремі справи разом із документами, що підтверджують право особи на отримання пільгової путівки.

  7.8. У разі раптового гострого захворювання під час перебування в оздоровчому закладі особа направляється до закладу охорони здоров’я.

  7.9. Після завершення оздоровлення та відпочинку особа отримує в оздоровчому закладі оформлений корінець пільгової путівки.

  Оформлений корінець пільгової путівки до оздоровчих таборів "Вогник" або "Лісний" видається батькові або матері, іншому законному представнику дитини чи особі, яка супроводжуватиме дітей у складі групи під час повернення із оздоровчого закладу.

  Особа, яка отримала корінець путівки, передає його до СВК, що видала путівку.

  VIII. Порядок забезпечення путівками та їх оплати

  8.1. Безоплатною путівкою до оздоровчих таборів "Вогник" або "Лісний" забезпечується дитина військовослужбовця, особи, звільненої з військової служби за віком, за станом здоров’я або за вислугою років, або військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби, яка є:

 46. дитиною-сиротою;
 47. дитиною, позбавленою батьківського піклування;
 48. дитиною-інвалідом;
 49. дитиною з багатодітної сім’ї;
 50. дитиною з малозабезпеченої сім’ї;
 51. дитиною, батько або матір якої загинули під час виконання службових обов’язків;
 52. дитиною, яка перебуває на диспансерному обліку у закладі охорони здоров’я СБУ.
 53. 8.2. Путівками з оплатою 25 відсотків їх планової собівартості забезпечуються:

 54. військовослужбовці;
 55. особи, звільнені з військової служби за віком, станом здоров’я або за вислугою років.
 56. 8.3. Путівками з оплатою 50 відсотків їх планової собівартості забезпечуються члени сімей військовослужбовців, крім неповнолітніх дітей, які отримують безоплатні путівки до оздоровчих таборів "Вогник" та "Лісний", та повнолітніх дітей військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні та навчаються за денною формою навчання у вищому навчальному закладі I — IV рівнів акредитації або професійно-технічному навчальному закладі, до досягнення 23 років та отримують путівки з оплатою їх планової собівартості.

  8.4. Путівки з оплатою їх планової собівартості надаються:

  особам, які перебувають на медичному обліку у закладах охорони здоров’я СБУ і не мають права на отримання пільгової путівки;

 57. особам, які вже використали у поточному році пільгову путівку на оздоровлення та відпочинок;
 58. повнолітнім дітям військовослужбовців, які перебувають на їх утриманні та навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації або професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років — незалежно від їх перебування на медичному обліку у закладах охорони здоров’я СБУ;

 59. батькам військовослужбовців, які не мають права на отримання пільгових путівок;
 60. членам сімей осіб, звільнених з військової служби за віком, станом здоров’я або вислугою строку служби, крім неповнолітніх дітей, які отримують безоплатні путівки до оздоровчих таборів "Вогник" та "Лісний".

  8.5. Вартість путівок сплачується особою, яка прибула на оздоровлення та відпочинок, до каси оздоровчого закладу.

  Вартість путівок до оздоровчого табору "Лісний" сплачується до каси ВМУ батьками або іншими законними представниками дітей.

  Вартість путівок до оздоровчого табору "Вогник" сплачується до каси оздоровчого табору особою, яка супроводжує дітей під час їх перевезення.

  8.6. При розміщенні особи за її бажанням у номері з підвищеною комфортністю вона вносить додаткову плату. Розмір оплати за проживання в номерах з підвищеною комфортністю в оздоровчих закладах СБУ встановлюється відповідно до наказу Центрального управління СБУ.

  Компенсація додаткової плати, внесеної особою за проживання в номері з підвищеною комфортністю, не здійснюється.

  8.7. Особі та/або членам її сім’ї, які перебували на оздоровленні та відпочинку за пільговими путівками, у разі дострокового вибуття із оздоровчого закладу за заявою або рапортом повертаються кошти за невикористані дні оздоровлення та відпочинку у разі:

 61. відкликання з відпустки за рішенням Голови СБУ або його заступників;
 62. раптового тяжкого захворювання або смерті близьких родичів: дружини, чоловіка, дітей або батьків — на підставі копії документа, завіреної у встановленому законодавством порядку;

 63. направлення для лікування до закладу охорони здоров’я;
 64. виявлення під час оздоровлення та відпочинку протипоказань для перебування в оздоровчому закладі за висновком закладу охорони здоров’я, в якому особа пройшла медичне обстеження.

  8.8. Особи, які перебували на оздоровленні та відпочинку та достроково вибули із оздоровчого закладу у випадках, зазначених у пункті 8.7 цього розділу, за рішенням СВК можуть бути повторно направлені до того самого закладу на строк, який дорівнює кількості невикористаних днів оздоровлення та відпочинку, на підставі документа, що підтверджує причину дострокового вибуття з оздоровчого закладу. Таке рішення СВК приймає, оформлює та реалізовує у порядку, визначеному у розділі V цієї Інструкції. У такому разі на путівці робиться відмітка: "Невикористані дні оздоровлення (відпочинку) за путівкою №____".

  8.9. Перебування в оздоровчому закладі через відсутність транспорту, проїзного квитка та з інших поважних причин понад строк, зазначений у пільговій путівці, але не більше двох діб, оплачується особою додатково, виходячи з кількості днів затримки та планової собівартості путівки.

  8.10. Вартість самостійно придбаної особою путівки на оздоровлення та відпочинок до оздоровчого закладу, який не є оздоровчим закладом СБУ, за рахунок бюджетних коштів, виділених СБУ, не відшкодовується.

  Начальник Військово-медичного управління

  І. Лурін

  Додаток 1 до Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

  ДОВІДКА ( z0617-13 BF192.doc )

  Додаток 2 до Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

  ДОВІДКА ( z0617-13 BF191.doc )

  Додаток 3 до Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

  ЗАТВЕРДЖУЮ ___________________________          (найменування посади)

  _______    _____________________ (підпис)         (ініціал імені та прізвище)

  ____ _______________ 20___ р.

  СПИСОК дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок у 20___ році

  ______________________________________________________________ (орган, підрозділ, заклад СБУ)

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Дата народження

  Адреса місця проживання, номер телефону

  Батьки (або особи, які їх замінюють), прізвище, ім’я та по батькові

  Пільга щодо оплати путівки

  Найменування оздоровчого закладу

  Відпочинкова зміна (1, 2, 3, 4)

  Відмітка про те, що дитина не користувалась пільговим санаторно-курортним лікуванням та відпочинком у поточному році

  Голова СВК

  ______________ (підпис)

  _____________________________ (ініціал імені та прізвище)

  Секретар СВК

  ______________ (підпис)

  _____________________________ (ініціал імені та прізвище)

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  В Мехіко вибухнула будівля: 25 осіб загинуло

  25 осіб загинуло і 101 людина дістала поранення в результаті вибуху в будівлі державної нафтогазової компанії Пемекс у мексиканській столиці.

  Юрій Сьомін не збирається у відставку

  Головний тренер київського Динамо Юрій Сьомін прокоментував поразку від Шахтаря в 1/16 Кубка України.

  Реклама пива может оказаться под запретом

  Верховная Рада Украины (ВР) приняла в первом чтении законопроект № 9099, который запрещает рекламу пива. В поддержку соответствующего законопроекта о внесении изменений в статью 22 закона Украины ...

  В Одессе состоялся круглый стол «Закон о морских портах как событие года в портовой отрасли»

  В Одессе в рамках Международного Черноморского транспортного форума прошел круглый стол «Закон о морских портах как событие года в портовой отрасли», организатором которого выступила юридическая ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Этот интернет проект не друг - ваш интернет проект, - родственник для всех, кто живёт новыми видеоидеями!

  Хочется просто сказать спасибо!. Случайно набрел на этот портал, чему крепко рад! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!

  Сайт просто класс так много чего здесь любопытного и нужного. Желаю вам держаться так же высоко и дальше и всего самого... в Вашей работе!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66