Жилищный адвокат

Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби, державних архівних установ та спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями, Державна архівна служба УкраїниКОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ АРХІВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 1. 15.10.2013  № 11/2
 2. Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби, державних архівних установ та спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями

  Заслухавши і обговоривши інформацію про забезпечення взаємодії Державної архівної служби, державних архівних установ та спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями, колегія Укрдержархіву відзначає, що питання відкритості і прозорості державної політики в архівній сфері, залучення до її формування інститутів громадянського суспільства, забезпечення професійної чесності в управлінні та доступності інформації про роботу Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД в засобах масової інформації перебуває під постійним контролем з боку керівництва Державної архівної служби та здійснюється відповідно до нормативно-правових актів та доручень Уряду в цій сфері.

  14 грудня 2012 року відбулися установчі збори по формуванню нового складу громадської ради при Державній архівній службі України на 2013 — 2014 роки за участі представників 15 інститутів громадянського суспільства.

  Щороку Укрдержархів складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю з урахуванням завдань, визначених відповідними дорученнями Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, планом організаційної роботи Укрдержархіву та іншими документами, а також результатів попередніх консультацій з громадськістю, який затверджується Головою Державної архівної служби та оприлюднюється на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.

  Укрдержархівом затверджено наказ від 25 квітня 2013 року № 57 "Про організацію громадського спілкування через офіційний веб-портал Укрдержархіву". 18 лютого 2013 року підписано Угоду про співпрацю між Державною архівною службою України та Національною спілкою краєзнавців України.

  Упродовж січня — вересня 2013 року випадків проведення протестних зібрань громадськості з питань, що відносяться до компетенції Укрдержархіву не було.

  У першому — третьому кварталах ц. р. відбулося два спільних засідання громадської та науково-експертної рад при Укрдержархіві (24 квітня, 11 вересня 2013 року). Усі засідання відбуваються за участі керівництва та відповідальних працівників Укрдержархіву.

  Забезпечення діяльності громадської та науково-експертної рад, а також взаємодію із засобами масової інформації, відповідно до положення здійснює відділ міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву. Цей напрямок роботи координує перший заступник Голови Державної архівної служби.

  На спільних засіданнях, що відбулися, члени громадської та науково-експертної рад розглянули один законопроект, один проект постанови та один проект розпорядження Кабінету Міністрів України, три проекти нормативно-правових актів в архівній сфері, підготовлені Укрдержархівом.

  Не всі нормативно-правові акти підготовлені структурними підрозділами Укрдержархіву подаються на розгляд громадської ради для публічного обговорення, їх обговорення громадськістю обмежується електронними консультаціями з громадськістю за допомоги опублікування у рубриці "Обговорюємо проекти документів" на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.

  Члени громадської та науково-експертної рад при Державній архівній службі постійно беруть участь у заходах, організованих Укрдержархівом, інформовані про рішення колегії Укрдержархіву, річні звіти про підсумки роботи державних архівних установ.

  Протоколи засідань громадської ради та спільних засідань громадської та науково-експертної рад оприлюднено на офіційному веб-порталі Укрдержархіву у рубриці "Громадянське суспільство і влада".

  Взаємодія з засобами масової інформації відбувається відповідно до щотижневих планів найважливіших заходів, що потребують висвітлення у засобах масової інформації та участі у їх проведенні громадськості. Плани складаються на підставі пропозицій, отриманих від структурних підрозділів Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД, затверджуються керівництвом Укрдержархіву та надсилаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо.

  Про стан їх виконання Укрдержархів щотижня та щомісяця інформує Секретаріат Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо.

  Для забезпечення оперативного реагування на інформацію, розміщену у ЗМІ про діяльність Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД, відділом міжнародного співробітництва щотижня здійснюється моніторинг, на підставі якого готується та подається на розгляд керівництву Укрдержархіву відповідна інформація.

  Моніторинг здійснюють ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в АР Крим, Вінницької, Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Чернівецької областей, мм. Києва та Севастополя, Державний департамент СФД, НДІ мікрографії, Південно-східний регіональний центр СФД, Донбаський РЦ СФД, Кримський РЦ СФД, Північний РЦ СФД, Північно-східний РЦ СФД.

  У період з січня до 30 вересня 2013 року до Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД інформаційні запити та скарги від представників засобів масової інформації на неналежний розгляд їх запитів не надходили.

  У першому півріччі 2013 року Укрдержархівом, державними архівними установами та спеціальними установами СФД взято участь у 27 брифінгах та прес-конференціях, 7 круглих столах, до участі у яких запрошено представників ЗМІ та громадськості.

  ЦДАМЛМ продовжено роботу з реалізації літературно-музичного проекту "Мистецькі зустрічі в архіві-музеї".

  У період з січня по вересень 2013 року за участі Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД вийшло понад 259 телесюжетів та телепередач, 178 радіосюжетів та радіопередач, підготовлено 13 документальних фільмів, опубліковано у друкованих періодичних ЗМІ 311 статей, розміщено 44 повідомлення у стрічках новин інформаційних агентств, в електронних ЗМІ розміщено понад 297 інформаційних повідомлень. Зазначені цифри перевищують показники минулого року за січень — серпень.

  Найбільш активними у цій роботі є ЦДКФФА, ЦДАМЛМ, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської, Закарпатської, Дніпропетровської областей.

  Подальшого розвитку дістала взаємодія державних архівних установ з електронними ЗМІ (27 % від загальної кількості інформації у ЗМІ).

  У 2013 році на Facebook розміщено особисту сторінку Голови Державної архівної служби О. П. Гінзбург за адресою: https://www.facebook.com/oginzburg.

  Зростає кількість телепередач, підготовлених за участі Укрдержархіву та державних архівних установ. У першому півріччі 2013 року цей показник дорівнює 24 % від загальної кількості інформацій в ЗМІ про напрямки діяльності Укрдержархіву та установ його системи. Активними в цьому напрямку є ЦДІАК, держархіви в АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей.

  Працівники державних архівних установ взяли участь у підготовці 178 радіопередач та радіосюжетів (16 % від загальної кількості інформацій у ЗМІ). Найбільш активними в цьому напрямку є держархіви Донецької, Київської, Хмельницької, Чернігівської областей, м. Києва.

  Питома частка оприлюднених інформацій в інформагентствах незначна і становить 4 % від загальної кількості інформацій у ЗМІ.

  Основна тематика інформаційних повідомлень про діяльність Укрдержархіву у ЗМІ у першому півріччі 2013 року — це: виконання запитів соціально-правового та генеалогічного характеру, склад та зміст документів НАФ, архівне законодавство, міжнародна діяльність у сфері архівної справи.

  Взаємодія спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями носить обмежений характер, що пояснюється специфікою їхньої діяльності. Основна форма інформування про їх діяльність — розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті та публікація фахових статей у науково-технічних журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій певної тематики.

  Для поліпшення роботи у напрямку планування та проведення консультацій з громадськістю, взаємодії з громадською та науково-експертною радами, сприяння проведенню громадської експертизи, а також подальшого розвитку конструктивної та партнерської взаємодії з ЗМІ відділу міжнародного співробітництва необхідно врахувати у своїй роботі рекомендації Секретаріату Кабінету Міністрів щодо організації координації структурних підрозділів органу виконавчої влади під час планування та організації консультацій з громадськістю (доручення Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2013 року № 11896/0/2-13), звернути увагу державних архівних установ, спеціальних установ СФД на підвищення якісного та інформативного рівня інформування про свою діяльність в ЗМІ, що підвищить рівень інформованості громадськості про розвиток архівної справи в державі та діяльність Укрдержархіву та державних архівних установ.

  З метою підвищення рівня активності взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю колегія ВИРІШИЛА:

  1. Відділу міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву (Прилепішева Ю. А.) забезпечити:

  1) участь керівництва Укрдержархіву у графіку участі Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади в заходах, що проводяться державними засобами масової інформації, на IV квартал 2013 року та у роботі прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України згідно з графіком, затвердженим Прем'єр-міністром України;

  2) висвітлення у ЗМІ результатів діяльності Укрдержархіву, державних архівних установ та установ СФД у 2013 році (грудень 2013 р.);

  3) врахування у своїй роботі рекомендації Секретаріату Кабінету Міністрів щодо організації координації структурних підрозділів органу виконавчої влади під час планування та організації консультацій з громадськістю (доручення Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2013 року № 11896/0/2-13).

  2. Керівникам структурних підрозділів Укрдержархіву (Прись Т. П., Богунова Н. К., Баранова О. В., Прилепішева Ю. А., Ярошенко Д. В., Сельченкова С. В., Денисенко О. В., Кузнецова М. І., Кисельова Л. А., Забенько Ю. І., Стаднік В. А., Швець О. І., Степаненко В. Л.) забезпечити:

  1) подання, щороку до 20 травня та до 20 листопада, відділу міжнародного співробітництва департаменту організації архівної роботи Укрдержархіву пропозицій щодо своїх виступів з метою включення їх до піврічних планів виступів працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра юстиції, у засобах масової інформації та забезпечити підготовку відповідних матеріалів для публікації у друкованих ЗМІ відповідно до затвердженого Мін'юстом плану.

  3. Керівникам державних архівних установ:

  1) взяти під особистий контроль питання взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю та інформаційне наповнення змісту теле- та радіопередач, публікацій у друкованих та електронних ЗМІ, підготовлених за участі державних архівних установ;

  2) підвищити рівень інформування та вжити конкретних заходів щодо активізації взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, спрямованих на забезпечення доступу громадян до офіційної інформації про діяльність державних архівних установ.

  4. Керівникам спеціальних установ СФД, НДІ мікрографії продовжити роботу з активізації взаємодії із засобами масової інформації та громадськості з метою забезпечення доступу громадян до офіційної інформації про діяльність установ СФД.

  Голова колегії, Голова Державної архівної служби

  О. П. Гінзбург

  Секретар колегії

  І. В. Шеремет

  {Текст взято з сайту Укрдержархіву http://www.archives.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  що втратили чинність, деяких наказів, Міністерство аграрної політики та продовольства України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 р. за № 1649/24181 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України( 500/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади( 731-92-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

  У Санкт-Петербурзі викрали мощі Олександра Невського і Миколи Чудотворця

  У Санкт-Петербурзі з храму Святої Великомучениці Катерини на Василівському острові викрали мощі святих.

  Про делегацію України для участі у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, Президент України

  Розпорядження  Президента України 1. Утворити делегацію України для участі у засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю (15 — 16 травня 2013 року, м. Вашингтон, Сполучені Штати Америки) в такому складі:

  Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, ПрАТ "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Для меня это была находка! Третью неделю разбираюсь развлекаюсь учусь у Вас на интернет сайте и валить отсюда совсем не собираюсь.

  Ваш портал - увлекательный.

  Сайт - обалденный. Thanky! Без всякого сомнения нужный и удобный сайт.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66