Жилищный адвокат

Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 02.02.2012 № 76, Державна митна служба УкраїниДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 09.11.2012 № 640
 2. Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 02.02.2012 № 76

  З метою приведення актів Держмитслужби України у відповідність до законодавства України та підвищення ефективності взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи наказую:

  Внести зміни до Методичних рекомендацій щодо взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під час попередньої оцінки майна( v0076342-12 ), яке розміщується на складах митних органів, та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів, що вилучаються в справах про порушення митних правил, затверджених наказом Державної митної служби України від 02.02.2012 № 76, виклавши їх у редакції, що додається.

  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Т. в.о. Голови Служби

  О. М. Дороховський

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держмитслужби України 02.02.2012 № 76 (у редакції наказу Держмитслужби України 09.11.2012 № 640)

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під час попередньої оцінки майна, яке розміщується на складах митних органів, та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів, що вилучаються в справах про порушення митних правил

  1. Загальні положення

  1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені з урахуванням положень Митного кодексу України( 4495-17 ), Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним( 1724-2001-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2001 № 1724, Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним( 1340-98-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 № 1340, Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів( z1071-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 654, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за № 1071/21383, Порядку роботи складу митного органу( z1097-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2012 за № 1097/21409.

  1.2. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою координації дій посадових осіб митних органів та Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи під час проведення попередньої оцінки майна, що розміщується на складах митних органів та товарознавчої експертизи, із визначенням вартості товарів і транспортних засобів (далі — товари), вилучених митними органами у справах про порушення митних правил (далі — товарознавча експертиза).

  1.3. Митні органи у разі необхідності проведення попередньої оцінки або товарознавчої експертизи товарів взаємодіють із підрозділами або спеціалістами-експертами Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи (далі — Управління) залежно від адміністративно-територіального розташування, а саме:

  службою товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи (далі — служба товарознавчої експертизи), розташованою у місті Києві;

  спеціалістами-експертами з місцезнаходженням у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській, Кримській, Харківській, Ужгородській службах з експертного забезпечення митних органів та Луганському секторі з експертного забезпечення митних органів;

  спеціалістами-експертами з відокремленим робочим місцем служби товарознавчої експертизи, розташованим у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Севастопольській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій обласній, Чернігівській та Ягодинській митницях.

  2. Проведення попередньої оцінки товарів з метою їх обліку та зберігання на складі митного органу

  2.1. Попередня оцінка товарів здійснюється з метою обліку товарів, що розміщуються на складі митного органу.

  2.2. Попередня оцінка товарів проводиться самостійно посадовою особою (посадовими особами) митного органу, яка відповідає за їх передання (розміщення) на склад митного органу, у ході складання первинних прибуткових документів.

  2.3. Під час проведення попередньої оцінки товарів використовуються наявні товарно-транспортні документи, за якими товари переміщувались через митний кордон України, рахунки-фактури (інвойси), рахунки-проформи, інші документи, що визначають вартість цих товарів, а також інформація щодо вартості товарів, яка надається власниками цих товарів або уповноваженими ними особами.

  2.4. За відсутності документів, які підтверджують вартість товарів, або за наявності сумнівів щодо їх достовірності посадовою особою митного органу, яка відповідає за їх передання (розміщення) на склад митного органу, до проведення попередньої оцінки залучається спеціаліст-експерт Управління.

  2.5. Для залучення спеціаліста-експерта Управління посадова особа митного органу, яка відповідає за їх передання (розміщення) на склад митного органу, готує запит щодо проведення попередньої оцінки товарів за формою, наведеною в додатку до цих Методичних рекомендацій.

  Запит невідкладно направляється засобами електронного зв'язку Управлінню для оперативного визначення спеціаліста-експерта та надання йому доручення щодо проведення попередньої оцінки.

  Процедура визначення спеціаліста-експерта в такому випадку здійснюється Управлінням, як правило, протягом чотирьох годин.

  2.6. В митних органах, де створено відокремлене робоче місце для спеціаліста-експерта, останній залучається до проведення попередньої оцінки товарів, за можливості, під час складання первинного документа, за яким товари передаватимуться на склад (опис предметів, акт про прийняття-передання, уніфікована митна квитанція МД-1( za066-05 ) тощо). Запит щодо проведення попередньої оцінки товарів при цьому не складається.

  Спеціаліст-експерт невідкладно сповіщається про необхідність прибуття на склад митного органу або до іншого місця перебування товарів, що потребують проведення попередньої оцінки, наявними засобами зв'язку або шляхом направлення на його адресу відповідного електронного повідомлення. У цьому випадку спеціаліст-експерт невідкладно повідомляє Управління про його залучення до проведення попередньої оцінки товарів.

  За результатами огляду товарів спеціаліст-експерт проводить попередню оцінку, яка зазначається у первинному прибутковому документі, за яким товари передаються на склад митного органу.

  При необхідності проведення додаткових заходів з оцінки товарів спеціаліст-експерт на зворотному боці первинного прибуткового документа, за яким товари передаються на склад митного органу, вчиняє відповідний запис.

  2.7. У разі неможливості оперативного залучення спеціаліста-експерта до проведення попередньої оцінки або якщо спеціалістом-експертом за результатами огляду товарів визначено за необхідне проведення додаткових заходів, посадова особа митного органу, яка відповідає за їх передання (розміщення) на склад митного органу, у відповідних графах первинного прибуткового документа вчиняє запис "оцінка буде проведена додатково" та одночасно готує запит щодо проведення попередньої оцінки.

  2.8. Спеціаліст-експерт, отримавши запит або повідомлення щодо проведення попередньої оцінки товарів, вживає заходів щодо їх огляду та проведення попередньої оцінки.

  2.9. Результати попередньої оцінки оформлюються спеціалістом-експертом у звіті про попередню оцінку, який направляється митному органу не пізніше 10-го робочого дня після надходження запиту.

  2.10. Посадові особи митного органу зобов'язані сприяти спеціалісту-експерту при проведені попередньої оцінки товарів. На вимогу спеціаліста-експерта завідуючий складом митного органу забезпечує доступ до товарів, які підлягають попередній оцінці, та надає копії наявних документів щодо цих товарів.

  2.11. Копії звітів про попередню оцінку надсилаються спеціалістами-експертами до Управління для контролю та обліку.

  3. Підстави та організаційні заходи для проведення товарознавчої експертизи

  3.1. Підставою для проведення товарознавчої експертизи є постанова про призначення товарознавчої експертизи, винесена посадовою особою митного органу, яка здійснює провадження у справі про порушення митних правил.

  У постанові про призначення товарознавчої експертизи ставляться конкретні питання, які мають бути вирішені під час проведення експертизи, а також визначаються матеріали, що передаються у розпорядження експерта.

  3.2. Постанова про призначення товарознавчої експертизи передається митним органом Управлінню такими способами:

  3.2.1. Копія постанови про призначення товарознавчої експертизи разом із супровідним листом невідкладно надсилається митним органом до Управління засобами електронного зв'язку.

  Після надходження та реєстрації в установленому порядку зазначених документів Управлінням проводиться їх опрацювання, призначається спеціаліст-експерт, безпосередній виконавець товарознавчої експертизи та визначається необхідність проведення досліджень фізико-хімічних показників товарів.

  Про результати попереднього розгляду, призначеного спеціаліста-експерта та необхідність проведення досліджень фізико-хімічних показників Управління протягом однієї доби повідомляє митний орган.

  Копія постанови митного органу разом з відповідним дорученням керівництва Управління невідкладно надсилається засобами електронного зв'язку спеціалісту-експерту, якому доручено проведення товарознавчої експертизи.

  3.2.2. Постанова про призначення товарознавчої експертизи разом із супровідним листом може бути надана митним органом безпосередньо спеціалісту-експерту, без попереднього направлення до Управління.

  У такому випадку спеціаліст-експерт невідкладно повідомляє Управління для вжиття організаційних заходів.

  3.3. Митний орган протягом однієї доби після отримання інформації про спеціаліста-експерта — безпосереднього виконавця товарознавчої експертизи в обов'язковому порядку забезпечує надання йому матеріалів, необхідних для проведення товарознавчої експертизи.

  3.4. Якщо при проведенні товарознавчої експертизи виникає необхідність визначення фізико-хімічних показників шляхом проведення досліджень, посадова особа митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, має право відбирати проби (зразки) товарів, необхідні для проведення досліджень, в установленому порядку.

  До відбору проб (зразків) товарів може залучатись спеціаліст-експерт.

  Відібрані проби (зразки) надаються до експертного підрозділу, який визначений Управлінням.

  3.5. Проби (зразки) товарів беруться у кількості, визначеній Нормативами відбору проб (зразків) товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи)( z1072-12 ), затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 654( z1071-12 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за № 1072/21384.

  3.6. Дослідження фізико-хімічних показників товарів проводиться у строки, визначені статтею 357 Митного кодексу України( 4495г-17 ).

  4. Проведення товарознавчої експертизи та надання висновку

  4.1. Після отримання запиту митного органу або доручення Управління на проведення товарознавчої експертизи (постанови про призначення товарознавчої експертизи) спеціаліст-експерт здійснює такі заходи:

 3. вивчає та аналізує надані документи, приймає рішення щодо необхідності відбору проб (зразків);
 4. ознайомлюється з об'єктом товарознавчої експертизи, здійснює збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення товарознавчої експертизи, та результатами досліджень фізико-хімічних показників (у разі їх проведення);

 5. здійснює ідентифікацію об'єкта товарознавчої експертизи та визначає базу вартості (оцінки);
 6. обирає необхідні методичні підходи, методи та оціночні процедури, що відповідають меті товарознавчої експертизи;

  узгоджує результати проведеної товарознавчої експертизи, які отримані із застосуванням різних методичних підходів.

  4.2. Спеціаліст-експерт, за узгодженням з митним органом, проводить в обов'язковому порядку огляд товару за місцем його зберігання.

  Митний орган забезпечує спеціалісту-експерту доступ до товарів, необхідні умови для проведення товарознавчої експертизи та безпосередній огляд товару.

  4.3. Проведення товарознавчої експертизи здійснюється у строк, що не повинен перевищувати 10 робочих днів після надходження постанови про призначення товарознавчої експертизи. До цього строку не включається час проведення досліджень фізико-хімічних показників та надання митним органом додаткових матеріалів (зразків), супровідної документації тощо.

  4.4. За результатами проведеної товарознавчої експертизи спеціаліст-експерт надає висновок у письмовій формі від свого імені. У висновку викладається суть проведеного дослідження та обґрунтування відповіді на поставлені питання. При підготовці висновку може бути використана форма, наведена у додатку 3 до Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів( z1071-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 654, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за № 1071/21383.

  4.5. Оформлений спеціалістом-експертом висновок направляється ним в електронному вигляді до Управління.

  В Управлінні зазначений висновок опрацьовується, реєструється, вноситься до бази даних та направляється із супровідним листом в електронному вигляді:

  митному органу, посадова особа якого призначала товарознавчу експертизу (у разі направлення постанови безпосередньо Управлінню);

  спеціалісту-експерту, який підготував висновок (у разі направлення постанови безпосередньо спеціалісту-експерту).

  4.6. Після отримання зареєстрованого Управлінням висновку спеціаліст-експерт ставить свій підпис та невідкладно передає висновок у паперовому вигляді митному органу, посадова особа якого призначала товарознавчу експертизу (за реєстром), форма якого наведена у додатку 4 до Порядку взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів( z1071-12 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 654, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2012 за № 1071/21383.

  4.7. Посадова особа митного органу, яка призначала товарознавчу експертизу, після отримання висновку спеціаліста-експерта:

  залучає його до матеріалів справи про порушення митних правил та використовує під час подальших процесуальних дій;

  передає копію висновку завідуючому складом митного органу для відображення вартості товарів в складському та бухгалтерському обліках.

  4.8. Висновок є чинним за умови затвердження та реєстрації Управлінням.

  Начальник Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи

  С.І. Ярмольський

  Додаток до Методичних рекомендацій щодо взаємодії митних органів із Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи під час попередньої оцінки майна, яке розміщується на складах митних органів, та проведенні товарознавчої експертизи із визначенням вартості товарів і транспортних засобів, що вилучаються в справах про порушення митних правил

  ФОРМА Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи

  ЗАПИТ щодо проведення попередньої оцінки товарів

  "___" ____________ 20__

  Прошу провести попередню оцінку товарів:

  _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (найменування товару(ів))

  Товари розміщено для зберігання за адресою: _____________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Запит підготував:

  /___________________________/ (посада, П.І. Б.)

  /______________________/  (підпис)

  Контактний телефон: ___________

   

  WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Уряд внесе до Верховної Ради законопроект про боротьбу з офшорами

  Прем'єр-міністр Микола Азаров підписав для внесення до парламенту законопроект про трансфертне ціноутворення.Про це заявив міністр доходів та зборів Олександр Клименко.

  Забути про черги хочуть на прикордонному пункті «Тиса»

  У суботу на українсько-угорському кордоні у коркові застрягли майже півсотні мікроавтобусів. Кількість транспортних засобів загрозливо збільшувалася: вранці наступного дня перед шлагбаумом стояли ...

  Видавець Дмитро САПІГА: "Він редагував твори лауреатів Нобелівської премії"

  На півстоліття імя Степана Юрійовича Коляджина, письменника, поета, журналіста, драматурга і талановитого редактора найвідоміших творів Михайла Шолохова, Бориса Пастернака і навіть репресованого ...

  Деякі питання реалізації інвестиційного проекту створення національної супутникової системи зв’язку, Кабінет Міністрів України

  Деякі питання реалізації інвестиційного проекту створення національної супутникової системи зв’язку 1. Погодитися з пропозицією Державного космічного агентства щодо збільшення вартості реалізації інвестиційного проекту створення національної супутникової системи зв’язку для створення додаткового корисного навантаження супутника зв’язку на 10 млн. доларів США за рахунок коштів, отриманих від надання в оренду ресурсу супутника.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное спасибо от кого зависит разработка портала.

  Ваш ресурс - супер очень много чего тут интересного и необходимого. Хочу пожелать так держать и всего самого... наилучшего во всем.

  Огромнейшее спасибо за тот огромный труд, который Вы делаете ежедневно для пользователей. Умнички!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66