Жилищный адвокат

Про затвердження Порядку оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниАДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 25.02.2013  № 90
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 р. за № 434/22966

  Про затвердження Порядку оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

  Відповідно до частини дев’ятої статті 21 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»( 3475-15 ), Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України( 717/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717 (зі змінами), та з метою упорядкування оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

  2. Директору Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Служби

  Г. А. Резніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 25.02.2013  № 90

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 р. за № 434/22966

  ПОРЯДОК оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає механізм оренди Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, регіональними органами, територіальними підрозділами, закладами та установами Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі — органи Держспецзв’язку) житлових приміщень для тимчасового проживання в них осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку та членів їхніх сімей, а також їх оплати.

  1.2. У цьому Порядку під житловими приміщеннями слід розуміти житлові приміщення усіх форм власності (квартири в жилих будинках квартирного типу різної поверховості, житлові будинки садибного типу, кімнати або ліжко-місця в гуртожитках та інше житлове приміщення, що відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам).

  1.3. У разі відсутності в органі Держспецзв’язку службового житлового приміщення або жилої площі в гуртожитку такий орган Держспецзв’язку для розміщення осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку та членів їхніх сімей, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, орендує житлові приміщення або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) житлового приміщення відповідно до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України( z1130-07 ), затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 13 вересня 2007 року № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2007 року за № 1130/14397 (зі змінами).

  1.4. Житлові приміщення орендуються за нормами, встановленими житловим законодавством, у межах населеного пункту, де розташований орган Держспецзв’язку, в якому особа рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку проходить службу. Допускається оренда житлових приміщень в іншому населеному пункті, що межує або знаходиться поблизу населеного пункту, де розташований орган Держспецзв’язку, за умови наявності постійного транспортного сполучення між такими населеними пунктами.

  1.5. Граничний розмір плати за оренду житлових приміщень, що орендуються органом Держспецзв’язку, щорічно встановлюється Адміністрацією Держспецзв’язку.

  ІІ. Умови оренди житлових приміщень для розміщення в них осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку та членів їхніх сімей

  2.1. Для узагальнення даних щодо осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, та членів їхніх сімей підрозділ, який здійснює господарське та матеріально-технічне забезпечення органу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку — Департамент логістики Адміністрації Держспецзв’язку), або особа, на яку керівником органу Держспецзв’язку покладено виконання зазначених функцій (далі — господарські підрозділи), здійснює облік цих осіб, який ведеться в Книзі обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення (додаток 1).

  2.2. Особи рядового і начальницького складу Держспецзв’язку зараховуються на облік як такі, що потребують отримання орендованого житлового приміщення, за місцем проходження служби.

  У разі переміщення по службі в інший орган Держспецзв’язку особи рядового і начальницького складу Держспецзв’язку, що потребують отримання орендованого житлового приміщення, зараховуються на облік осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, за новим місцем служби на загальних підставах і відповідно до цього Порядку.

  2.3. Для зарахування на облік осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, особа рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку подає до господарського підрозділу рапорт на ім’я керівника органу Держспецзв’язку (в Адміністрації Держспецзв’язку — на ім’я Голови Держспецзв’язку або особи, яка виконує його обов’язки) із зазначенням членів її сім’ї, що перебувають разом з особою рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і будуть проживати спільно з нею.

  Зазначений рапорт у частині наявності в особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку та членів її сім’ї потреби у поліпшенні житлових умов попередньо погоджується головою Центральної житлово-побутової комісії Держспецзв’язку — стосовно осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку, які проходять службу в м. Києві, головою житлово-побутової комісії відповідного регіонального органу чи територіального підрозділу Держспецзв’язку (далі — житлово-побутові комісії) — стосовно інших осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку.

  До рапорту додаються:

  копії паспортів громадянина України особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку та членів її сім’ї;

 3. копії свідоцтв про народження дітей особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку;
 4. копії свідоцтв про шлюб особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку та членів її сім’ї;
 5. довідки про реєстрацію місця проживання/місця перебування особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку та членів її сім’ї;

  довідка про склад сім’ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку згідно з особовою справою.

  У разі проходження дружиною (чоловіком) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку військової служби або служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу в інших державних органах додатково додається інформація з державного органу, де дружина (чоловік) проходить військову службу або службу за контрактом осіб рядового і начальницького складу, про незабезпечення дружини (чоловіка) орендованим житловим приміщенням і непризначення їй (йому) грошової компенсації за піднайом (найом, оренду) житлового приміщення за рахунок органу, в якому проходить службу дружина (чоловік).

  2.4. На підставі наявних даних щодо кількості осіб, що перебувають на обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, господарський підрозділ органу Держспецзв’язку щороку здійснює розрахунок потреби в коштах, необхідних для оренди житлових приміщень, на наступний рік, який подає до фінансового підрозділу органу Держспецзв’язку в строк, передбачений для складання проекту кошторису на плановий рік.

  2.5. У десятиденний строк після доведення до органів Держспецзв’язку лімітної довідки господарські підрозділи передають інформацію щодо обсягів кошторисних призначень на оренду житла та документи, зазначені в пункті 2.3 ( z0434-13 ) цього розділу, на всіх осіб, що перебувають на обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення, до відповідної житлово-побутової комісії.

  Рішення житлово-побутових комісій, що приймаються протягом 14 календарних днів після отримання відповідних документів, про надання орендованих житлових приміщень або відмову в їх наданні особам рядового і начальницького складу Держспецзв’язку та членам їхніх сімей затверджуються керівниками відповідних органів Держспецзв’язку, а особам рядового і начальницького складу Держспецзв’язку, які проходять службу в Адміністрації Держспецзв’язку, — Головою Держспецзв’язку або особою, яка виконує його обов’язки.

  ІІІ. Порядок оренди житлових приміщень, їх оплата та облік

  3.1. Оренда житлових приміщень підприємств, організацій, установ усіх форм власності та фізичних осіб — власників житла для тимчасового проживання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку та членів їхніх сімей здійснюється на підставі договору, оформленого відповідно до чинного законодавства.

  3.2. Розмір плати за оренду житлових приміщень визначається за згодою сторін.

  Якщо орендодавець є фізичною особою, розмір орендної плати, зазначений у договорі, не може бути меншим за мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць. Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб( 1253-2010-п ), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253, виходячи з мінімальної вартості оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості, з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органами місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташовано житлове приміщення.

  3.3. Перерахування плати за оренду житлових приміщень здійснюється органом Держспецзв’язку у безготівковій формі у межах кошторисних призначень, затверджених для цих потреб.

  3.4. Вартість житлово-комунальних та інших послуг (у тому числі телекомунікаційних) визначається за тарифами та ставками, встановленими для населення відповідної місцевості.

  Особи рядового і начальницького складу Держспецзв’язку, яким орган Держспецзв’язку орендує житлове приміщення, оплату за житлово-комунальні та інші послуги здійснюють самостійно. Оплата житлово-комунальних та інших послуг може здійснюватися органом Держспецзв’язку за рахунок коштів спеціального фонду органу Держспецзв’язку з обов’язковим її відшкодуванням особою рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку.

  Якщо витрати за комунальні послуги входять до ставки плати за користування жилою площею в гуртожитку, окремо плата за них особою рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку або органом Держспецзв’язку не здійснюється.

  3.5. Відповідальним за укладення договорів оренди житлових приміщень, контроль щодо виконання їх умов сторонами, облік орендованих житлових приміщень, який ведеться в Книзі обліку орендованих житлових приміщень ( z0434-13 ) (додаток 2), здійснення розрахунків щодо вартості житлово-комунальних та інших послуг, яку особа рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку має відшкодувати органу Держспецзв’язку, є господарський підрозділ органу Держспецзв’язку.

  Відповідальним за оплату оренди житлових приміщень є фінансовий підрозділ органу Держспецзв’язку.

  IV. Порядок надання особам рядового і начальницького складу Держспецзв’язку орендованого житлового приміщення

  4.1. Орган Держспецзв’язку орендує житлове приміщення і надає його в тимчасове користування особі рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку з обов’язковим укладенням з нею договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування.

  4.2. Орендовані житлові приміщення в будинках і квартирах надаються в тимчасове користування особі рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку в межах 13,65 квадратного метра житлової площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у відповідному населеному пункті, встановленого рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення, в гуртожитках — в розмірі не менше ніж 6 квадратних метрів на одну особу.

  При цьому орендоване житлове приміщення може бути надане з перевищенням зазначених розмірів, якщо таке приміщення становить однокімнатну квартиру (одну кімнату) та призначене для заселення однієї сім’ї.

  4.3. На підставі затвердженого рішення житлово-побутової комісії щодо надання особі рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку орендованого житлового приміщення господарський підрозділ готує проект договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування.

  4.4. При укладанні договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування пред’являються паспорти громадянина України особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку та членів її сім’ї, які будуть проживати разом з нею в орендованому житловому приміщенні, та уточнюються документи, зазначені в пункті 2.3 розділу ІІ цього Порядку.

  4.5. Договір про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування укладається до кінця поточного року, який щороку може бути продовжений за згодою сторін.

  4.6. Приймання-передавання орендованих житлових приміщень здійснюється органом Держспецзв’язку за актом приймання-передавання орендованого житлового приміщення (додаток 3).

  4.7. Особи рядового і начальницького складу Держспецзв’язку та члени їхніх сімей, які проживають в орендованих житлових приміщеннях, зобов’язані:

  дотримуватися умов договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування і правил користування ним, утримання житлового будинку і прибудинкової території;

 6. щомісяця своєчасно вносити плату за житлово-комунальні та інші послуги.
 7. 4.8. У разі змін у складі сім’ї, зміни місця проживання (реєстрації) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку або членів її сім’ї, зняття членів сім’ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, особа рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку повинна в десятиденний строк повідомити господарський підрозділ про настання зазначених обставин.

  4.9. У разі переміщення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку по службі в інший орган Держспецзв’язку або звільнення її зі служби в Держспецзв’язку орендовані житлові приміщення, які вона займала за місцем служби, підлягають звільненню.

  4.10. Особа рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку та члени її сім’ї негайно звільняють займане ними орендоване житлове приміщення у разі отримання службового житлового приміщення чи жилої площі в гуртожитку, зняття особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку з обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов.

  4.11. При звільненні орендованого житлового приміщення особи рядового і начальницького складу Держспецзв’язку зобов’язані сплатити житлово-комунальні та інші послуги по день звільнення приміщення включно.

  4.12. У разі невиконання особою рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку пунктів 4.9-4.11 цього розділу вирішення питання щодо стягнення з цієї особи вартості оренди житлового приміщення, житлово-комунальних та інших послуг за строк, який минув з дати виключення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку зі списків особового складу Держспецзв’язку, отримання службового житлового приміщення чи жилої площі в гуртожитку, зняття особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку з обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, до дати звільнення орендованого житлового приміщення здійснюється відповідно до чинного законодавства.

  Т. в.о. директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

  А. М. Бей

  Додаток 1 до Порядку оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

  КНИГА обліку осіб, які потребують отримання орендованого житлового приміщення

  __________________________________________________________ (найменування органу Держспецзв’язку)

  № з/п

  П.І. Б. особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку

  Спеціальне звання та посада особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку

  Дата взяття на облік

  Перелік документів, доданих до рапорту

  Члени сім’ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку (П.І. Б., ступінь родинного зв’язку)

  Дата рішення житлово-побутової комісії про оренду житлового приміщення

  Дата та номер договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування, строк його дії

  Примітка

  Додаток 2 до Порядку оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

  КНИГА обліку орендованих житлових приміщень

  __________________________________________________________ (найменування органу Держспецзв’язку)

  № з/п

  Місцезнаходження житлового приміщення

  Найменування орендодавця

  Номер, дата та строк дії договору оренди

  Характеристика житлового приміщення

  П.І. Б., спеціальне звання та посада особи рядового чи начальницького складу Держспецзв’язку, якій житлове приміщення надане в тимчасове користування

  Члени сім’ї (П.І. Б., ступінь родинного зв’язку)

  Номер, дата та строк дії договору про надання орендованого житлового приміщення в тимчасове користування

  Дата звільнення житлового приміщення та Акта приймання- передавання

  Примітка

 8. вид приміщення
 9. поверх
 10. кількість кімнат (ліжко- місць)
 11. загальна житлова площа приміщення, кв. м
 12. інші відомості

  Додаток 3 до Порядку оренди житлових приміщень та їх оплати в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

  АКТ ( z0434-13 BF81.doc ) приймання-передавання орендованого житлового приміщення

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Выбор жилья, покупка с юридической помощью

  К выбору квартиры нужно подходить тщательно. А договор купли-продажи проверить у юриста по договорам

  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23 листопада 2010 року № 1036 (із змінами), Міністерство охорони здоров'я України

  Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23 листопада 2010 року № 1036 (із змінами) З метою раціонального використання препаратів для проведення замісної підтримувальної терапії, наданих МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні" в якості гуманітарної допомоги в рамках виконання програми "Підтримка профілактики ВІЛ та СНІД, лікування та догляд для найуразливіших верств населення в Україні" 6-го раунду фінансування Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, враховуючи листа директора ДУ "Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України" від 28 серпня 2012 року № 1508 щодо неможливості оформлення ліцензії, листа заступника начальника Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації від 26 жовтня 2012 року № 039-12362/02.01 щодо погодження закладу-отримувача, НАКАЗУЮ:

  Про переведення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про переведення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності Відповідно до частини шостої статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) на підставі подання Міністерства доходів і зборів України від 27.06.2013 № 6518/5/99-99-22-03-01-16, вх. від 01.07.2013 № 06/65364-13 НАКАЗУЮ:

  Бывшим членам ВККС и ВСЮ могут разрешить баллотироваться в эти органы снова

  На рассмотрении Верховного Совета Украины находится проект, которым может быть нивелировано главное достижение Закона Украины «О восстановлении доверия к судебной власти на Украине» — устранение ...

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромное количество полезной информации.

  Огромное спасибо от кого зависит разработка портала.

  Друзья супер!!! Все что делаете для пользователей вне всякого сомнения- необходимо!!!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66