Жилищный адвокат

Про впорядкування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 27.06.2013  № 622
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1129/23661

  Про впорядкування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України

  Відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з метою впорядкування оплати праці працівників Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

  1.1. Умови оплати праці працівників Державної прикордонної служби України (далі — Умови), що додаються.

  1.2. Показники та порядок віднесення органів Державної прикордонної служби України та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівних працівників( z1130-13 ), що додаються.

  1.3. Перелік закладів охорони здоров’я (підрозділів) Державної прикордонної служби України та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими і важкими умовами праці( z1131-13 ), що додається.

  1.4. Ставки погодинної оплати праці працівників, які залучаються для проведення навчальних занять та консультацій( z1132-13 ), що додаються.

  2. Здійснювати підвищення посадових окладів лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою на 15 відсотків за роботу з хімічними речовинами, віднесених до алергенів, відповідно до Переліку хімічних речовин, віднесених до алергенів, робота з якими дає право на підвищення посадових окладів лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою на 15 відсотків, визначених додатком 7 до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення ( z1209-05 ), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489.

  3. Надати право начальникам (командирам) органів Державної прикордонної служби України в межах затвердженого фонду заробітної плати:

 3. установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
 4. затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;

  надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж посадовий оклад на рік.

  4. Преміювання керівних працівників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснювати за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

  5. Начальникам (командирам) органів Державної прикордонної служби України встановити працівникам посадові оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів тарифних розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників органів Державної прикордонної служби України згідно з додатком 1 ( z1129-13 ) до Умов та схем тарифних розрядів посад (професій), зазначених у додатках 2 — 14 до цих Умов.

  6. У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) працівників розрахувати, ураховуючи розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, установленого з 01 січня 2013 року у розмірі 852 гривні.

  Заробітну плату працівників, визначену з урахуванням зазначених посадових окладів, індексувати відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"( 1282-12 ).

  7. У разі якщо згідно з цим наказом зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

  8. Витрати, пов’язані із запровадженням цих Умов, які фінансуються з бюджету, здійснювати за рахунок та в межах затвердженого фонду заробітної плати.

  9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19 червня 2007 року № 430 ( z0718-07 ) "Про упорядкування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 2007 року за № 718/13985 (зі змінами).

  10. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління (Черкасський Р. А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 5. 11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 6. 12. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2013 року.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 27.07.2013  № 622

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1129/23661

  УМОВИ оплати праці працівників Державної прикордонної служби України

  1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог Закону України "Про оплату праці"( 108/95-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року ( 1298-2002-п ) ( 1298-2002-п )№ 1298( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами).

  2. Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників органів Державної прикордонної служби України визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери ( 1298-2002-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (далі — Єдина тарифна сітка), що встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам — кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визначеного залежно від назв посад (професій) згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників( v0336203-04 ), затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, та залежно від посад, визначених у штаті або штатному розписі. Оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (ставки заробітної плати) або залежно від виробітку і відрядних розцінок, з урахуванням граничного розміру доплат, підвищень та надбавок, передбачених чинним законодавством.

  Зміни розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), підвищень, надбавок, доплат, що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):

 7. призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;
 8. присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня;
 9. зміни розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду.
 10. Якщо право на зміну розміру посадового окладу (ставки заробітної плати) настає в період відсутності працівника у зв'язку з відпусткою чи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням на курсах підвищення кваліфікації, стажуванні, навчанні, у відрядженні, то нарахування заробітної плати за новими посадовими окладами здійснюються з дня виникнення такого права.

  3. Посадові оклади заступників керівників органів Державної прикордонної служби України та заступників керівників структурних підрозділів цих органів встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів — на 10-30 відсотків, помічників керівників — на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів.

  4. Працівникам Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького може зберігатись при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) та ставок погодинної оплати праці додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством.

  5. Працівникам встановлюються такі надбавки:

  1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

 11. за високі досягнення у праці;
 12. за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
 13. за складність, напруженість у роботі.
 14. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються;

  2) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" — у розмірі 40 відсотків, "заслужений" — 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

  3) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" — у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" — 15 відсотків, "майстер спорту" — 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається начальником (командиром) органу Державної прикордонної служби України;

  4) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

  5) за кваліфікацію: льотному, льотно-підйомному складу екіпажів повітряних суден за 1-й клас — 40 відсотків, за 2-й клас — 15 відсотків місячного посадового окладу, інженерно-технічному складу та авіаційним рятувальникам, які мають клас майстра, — 7 відсотків, 1-й клас — 5 відсотків, 2-й клас — 3 відсотки місячного посадового окладу.

  6. Працівникам встановлюються такі доплати:

  1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

 15. за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
 16. за суміщення професій (посад);
 17. за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
 18. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам органів Державної прикордонної служби України, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів органів Державної прикордонної служби України та їх заступникам;

  2) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.

  Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводиться зазначена доплата, затверджується начальником (командиром) органу Державної прикордонної служби України за погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а в разі необхідності до нього можуть вноситися зміни та доповнення у такому самому порядку;

  3) за вчене звання:

 19. професора — у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);
 20. доцента, старшого наукового співробітника — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

  4) за науковий ступінь:

 21. доктора наук — у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
 22. кандидата наук — у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
 23. Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у зазначених працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

  Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається начальником (командиром) органу Державної прикордонної служби України.

  Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

  5) за використання в роботі дезинфікувальних засобів (у тому числі молодшим медичним сестрам), а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

  6) водіям автотранспортних засобів:

  надбавки за класність водіям II класу — 10 відсотків; водіям I класу — 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

  доплати за ненормований робочий день — у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

  Надбавки, доплати, підвищення посадових окладів, розмір та порядок виплати яких не передбачено цими Умовами (за роботу в гірській місцевості, за роботу з таємними документами, за підтримку постійної бойової готовності та інші), проводити у розмірах та порядку, визначених законодавством України.

  7. Встановлення конкретних посадових окладів працівникам з урахуванням кваліфікаційних вимог за займаною посадою, надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливих (термінових) робіт, за складність, напруженість у роботі, за наявність почесного звання та спортивного звання, за вчене звання, науковий ступінь та з інших підстав проводиться відповідно до наказу начальника (командира) органу Державної прикордонної служби України за поданням керівника структурного підрозділу, в якому працює працівник, та відповідних документів у разі необхідності, що дають право на встановлення цих та інших, передбачених законодавством, надбавок, доплат або підвищення посадових окладів.

  Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

  8. Обчислення, з урахуванням підвищень, посадових окладів (ставок заробітної плати), визначених за схемами тарифних розрядів посад (професій), здійснюється у такому порядку:

  працівникам, які мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках, посадові оклади (тарифні ставки) збільшуються на відсоток підвищення, тобто встановлюється новий посадовий оклад (тарифна ставка);

  у тих випадках, коли працівники мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) у відсотках одночасно за кількома підставами, передбаченими цими Умовами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи з розміру посадового окладу (ставки заробітної плати), без урахування іншого підвищення;

  у випадках, коли посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з цими Умовами виплачуються працівникам у підвищених розмірах, надбавки і доплати, що передбачені у відсотках, обчислюються з новостворених, тобто підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати), крім надбавки за тривалість безперервної роботи у протичумних закладах та підрозділах з боротьби з особливо небезпечними інфекціями, що нараховується до посадового окладу, підвищеного лише в цих підрозділах, підвищення окладу на інших підставах при нарахуванні зазначеної надбавки не враховується.

  Визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

  9. Преміювання працівників проводиться у межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисах.

  Начальники (командири) органів Державної прикордонної служби України за погодженням з профспілковими комітетами затверджують положення про преміювання працівників, яким установлюються порядок і умови преміювання (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій, показники преміювання, умови, за яких працівники не подаються для преміювання, та розміри премій).

  10. Оплата праці працівників, прийнятих за строковими трудовими договорами для тимчасового заміщення посад, що комплектуються жінками з числа військовослужбовців, на період відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників, за рахунок фонду оплати праці, затвердженого у кошторисах.

  У такому самому порядку і на тих самих умовах здійснюється оплата праці працівників, які мають право згідно з чинним законодавством заміщувати вакантні посади військовослужбовців.

  11. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Державної прикордонної служби України наведено у додатку 1 до цих Умов.

  12. Схеми тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців, робітників наскрізних професій органів Державної прикордонної служби України, яким без віднесення до груп за оплатою праці установлюються місячні посадові оклади, наведено у додатку 2 до цих Умов.

  13. Схеми тарифних розрядів з оплати праці працівників органів Державної прикордонної служби України, оплата праці яких проводиться залежно від кваліфікаційних розрядів та груп за оплатою праці, наведено у додатку 3 до цих Умов.

  14. Схеми тарифних розрядів оплати праці працівників автотранспорту наведено у додатку 4 до цих Умов.

  15. Схеми тарифних розрядів з оплати праці працівників підсобних сільських господарств наведено у додатку 5 до цих Умов.

  16. Схеми тарифних розрядів з оплати праці працівників редакційного персоналу редакцій періодичних видань Державної прикордонної служби України наведено у додатку 6 до цих Умов.

  17. Схеми тарифних розрядів з оплати праці керівних працівників органів Державної прикордонної служби України наведено у додатку 7 до цих Умов.

  18. Схеми тарифних розрядів працівників воєнізованої, пожежної та сторожової охорони наведено у додатку 8 до цих Умов.

  19. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників закладів охорони здоров'я Державної прикордонної служби України ( z1129-13 ) наведено у додатку 9 до цих Умов.

  20. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників військово-навчальних закладів, установ освіти та наукових установ Державної прикордонної служби України наведено у додатку 10 до цих Умов.

  21. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників культури Державної прикордонної служби України наведено у додатку 11 до цих Умов.

  22. Схема тарифних розрядів посад працівників ветеринарної медицини Державної прикордонної служби України наведено у додатку 12 до цих Умов.

  23. Схеми тарифних розрядів посад (професій) працівників спортивної команди та відділення парашутно-десантної підготовки Державної прикордонної служби України наведено у додатку 13 до цих Умов.

  24. Схеми тарифних розрядів посад працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного та інженерно-технічного складу авіації Державної прикордонної служби України наведено у додатку 14 до цих Умов.

  Начальник Управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України

  Р. А. Черкасський

  Додаток 1 до Умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України (пункт 11)

  РОЗМІРИ тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Державної прикордонної служби України

  Тарифні розряди

  Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

 24. 1-й етап з 01.09.2005
 25. 2-й етап з 01.06.2007
 26. 3-й етап з 01.09.2008
 27. 1

  2

  3

  4

  1

  1

  1

  1

  2

 28. 1,03
 29. 1,06
 30. 1,09
 31. 3

 32. 1,06
 33. 1,12
 34. 1,18
 35. 4

 36. 1,09
 37. 1,18
 38. 1,27
 39. 5

 40. 1,12
 41. 1,24
 42. 1,36
 43. 6

 44. 1,15
 45. 1,3
 46. 1,45
 47. 7

 48. 1,18
 49. 1,37
 50. 1,54
 51. 8

 52. 1,22
 53. 1,47
 54. 1,64
 55. 9

 56. 1,31
 57. 1,57
 58. 1,73
 59. 10
 60. 1,4
 61. 1,66
 62. 1,82
 63. 11
 64. 1,5
 65. 1,78
 66. 1,97
 67. 12
 68. 1,61
 69. 1,92
 70. 2,12
 71. 13
 72. 1,72
 73. 2,07
 74. 2,27
 75. 14
 76. 1,84
 77. 2,21
 78. 2,42
 79. 15
 80. 1,97
 81. 2,35
 82. 2,58
 83. 16
 84. 2,11
 85. 2,5
 86. 2,79
 87. 17
 88. 2,26
 89. 2,66
 90. 3

 91. 18
 92. 2,37
 93. 2,83
 94. 3,21
 95. 19
 96. 2,49
 97. 3,01
 98. 3,42
 99. 20
 100. 2,61
 101. 3,25
 102. 3,64
 103. 21
 104. 2,74
 105. 3,41
 106. 3,85
 107. 22
 108. 2,88
 109. 3,5
 110. 4,06
 111. 23
 112. 3,02
 113. 3,71
 114. 4,27
 115. 24
 116. 3,17
 117. 3,8
 118. 4,36
 119. 25
 120. 3,35
 121. 3,93
 122. 4,51
 123. Додаток 2 до Умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України (пункт 12)

  СХЕМИ тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців, робітників наскрізних професій органів Державної прикордонної служби України, яким без віднесення до груп за оплатою праці установлюються місячні посадові оклади

  1. Схема тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців

  Найменування посад

  Тарифні розряди

  1

  2

  Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор, економіст, перекладач, перекладач спецінформації, психолог, художник, юрисконсульт, фахівець з державних закупівель, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою та інші професіонали*:

 124. провідний
 125. 10
 126. I категорії

  9

  II категорії

  8

 127. без категорії
 128. 7

  Менеджер (управитель) з персоналу, менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю, менеджер (управитель) з реклами, менеджер (управитель) у видавничій діяльності

 129. 10
 130. Головний інспектор прикордонної служби

 131. 11
 132. Старший інспектор прикордонної служби

 133. 10
 134. Інспектор прикордонної служби I категорії

  9

  Інспектор прикордонної служби II категорії

  8

  Інспектор прикордонної служби без категорії

 135. 6, 7
 136. Молодший інспектор прикордонної служби I категорії

  7

  Молодший інспектор прикордонної служби II категорії

  6

  Молодший інспектор прикордонної служби

 137. 5, 6
 138. Дільничний інспектор прикордонної служби I категорії

  9

  Дільничний інспектор прикордонної служби II категорії

  7

  Дільничний інспектор прикордонної служби без категорії

  6

  Фахівці**: бухгалтер, технолог, механік, енергетик, інспектор котлонагляду та інші:

  I категорії

  8

  II категорії

  7

 139. без категорії
 140. 6

  Референт з основної діяльності

  8

  Старші: майстер, контрольний майстер дільниці

  9

  Майстер, контрольний майстер дільниці

  8

  Старший лаборант, який має вищу освіту

  7

  Старший лаборант

  6

  Лаборант

  5

  Старший диспетчер з перельотів

  7

  Диспетчер управління повітряним рухом

  5

  Техніки всіх спеціальностей:

  I категорії

  7

  II категорії

  6

 141. без категорії
 142. 5

  Професіонали*, які зайняті на роботах з рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, радіометричними, дозиметричними, радіохімічними, лазерними, плазменними, компресійними, вакуумними, електронними, телеметричними, ультразвуковими апаратами, приладами, обладнанням (у тому числі інженер з метрології):

 143. провідний
 144. 11
 145. I категорії

 146. 10
 147. II категорії

  9

 148. без категорії
 149. 8

  Фахівці** (техніки), які зайняті на роботах з рентгенівськими, радіологічними, радіаційними, радіометричними, дозиметричними, радіохімічними, лазерними, плазменними, компресійними, вакуумними, електронними, телеметричними, ультразвуковими апаратами, приладами (у тому числі технік з метрології):

  I категорії

  8

  II категорії

  7

 150. без категорії
 151. 6

  Назва посади встановлюється відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010( va327609-10 ), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327( v0327609-10 ) (далі — Класифікатор професій), а кваліфікаційні категорії — відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

  __________ *Відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 ) розділ "Професіонали" вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за: 1) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 2) дипломом про присудження наукового ступеня: кандидата наук; доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: старшого наукового співробітника; доцента; професора. **Відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 ) розділ "Фахівці" вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних чи гуманітарних наук. До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом: молодшого спеціаліста; бакалавра; спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо); спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

  2. Схема тарифних розрядів посад (професій) керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців*

  Найменування посад

  Тарифні розряди

  1

  2

  Завідувачі: центрального складу, секції військового складу (бази), машинописного бюро, господарства, сховища

  8

  Завідувачі: канцелярії, діловодства, копіювально-розмножувального бюро, складу, архіву

  7

  Завідувачі: бази плавзасобів, будиночка передпольотної підготовки, кінного двору, фільмотеки, фотолабораторії, креслярського (креслярсько-копіювального) бюро, спортивної бази (станції, залу), пляжу

  6

  Завідувачі: довідкового бюро, бюро перепусток, камери зберігання, кухні для тварин, навчального класу, експедиції, віварію

  5

  Старші:

 152. архіваріус, обліковець, табельник, товарознавець
 153. 5

 154. диспетчер, інспектор, інструктор, касир
 155. 6

  Інші фахівці та технічні службовці: друкарка, яка працює з іноземним текстом, стенографістка I категорії, кодувальник, оператор комп'ютерної верстки I категорії, оператор комп'ютерного набору I категорії, шифрувальник

  6

  друкарка I категорії, інспектор, інструктор, касир, комендант, стенографістка II категорії, диспетчер, оператор комп'ютерної верстки II категорії, оператор комп'ютерного набору II категорії, оператор диспетчерської служби

  5

  друкарка II категорії, друкарка-стенографістка, експедитор з перевезення вантажів, таксувальник, секретар-стенографістка, оператор комп'ютерної верстки, оператор комп'ютерного набору

  4

  агент з постачання, архіваріус, гідрометеоспостерігач, діловод, експедитор, товарознавець, калькулятор, копіювальник, кресляр, нарядник, оператор диспетчерської служби, оператор копіювальних та розмножувальних машин, секретар-друкарка, рахівник, табельник, обліковець, евакуатор, черговий бюро перепусток

  4

  Помічник завідувача секції військового складу (бази)

  5

  __________ *Відповідно до Класифікатора професій( va327609-10 ) розділ "Технічні службовці" вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень.

  Професійні завдання, пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами, опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням клієнтів (операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

  До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

  3. Схема тарифних розрядів посад (професій) робітників наскрізних професій органів Державної прикордонної служби України, яким без віднесення до груп за оплатою праці установлюються місячні посадові оклади

  Найменування професій

  Тарифні розряди

  1

  2

  Береговий боцман (старший)

  3

  Береговий боцман

  2

  Берегові: матрос, робітник (старші)

  2

  Берегові: матрос, робітник

  1

  Бджоляр

  2

  Вахтер

  1

  Вагар

  1

  Вантажник

  2

  Водій електро- та автовізків

  2

  Водій транспортно-прибиральних машин

  3

  Водій самохідних механізмів

  3

  Возій

  1

  Гардеробник

  1

  Двірник

  1

  Дезінфектор

  4

  Заправник поливально-мийних машин

  3

  Кастелянка

  2

  Комірник (старший)

  3

  Комірник

  2

  Комірник на складах кислот і хімікатів

  3

  Контролер водопровідного господарства

  3

  Контролер газового господарства

  3

  Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автобуси)

  3

  Комплектувальник товарів

  3

  Комплектувальник білизни

  2

  Конюх

  1

  Лісник

  3

  Ліфтер

  1

  Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

 156. від 2,5 до 5 м за сек.
 157. 1

 158. від 5 до 7 м за сек.
 159. 2

 160. понад 7 м за сек.
 161. 3

  Маркувальник

  2

  Машиніст вантажного причалу, телескопічних трапів

  3

  Машиніст із прання та ремонту спецодягу

  2

  Манікюрник

  1

  Машиніст помповий

  3

  Настроювач-регулювальник музичних інструментів

  3

  Натирач підлоги

  1

  Носій

  1

  Опалювач

  1

  Оператор електронно-обчислювальних та обчислю- вальних машин

 162. 4-5
 163. Старший оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

  5

  Оператор механізованих та автоматизованих складів

 164. 4-5
 165. Палітурник документів

  2

  Пекар

  3

  Перукар

  3

  Підсобний (транспортний) робітник

  1

  Пломбувальник вагонів та контейнерів

  4

  Покоївка

  1

  Прибиральник території

  1

  Прибиральник сміттєпроводів

  1

  Прибиральник службових приміщень

  1

  Прибиральник виробничих приміщень

  1

  Прибиральник громадських туалетів

  1

  Приймальник-відправник (старший)

  4

  Приймальник-відправник

  2

  Приймальник замовлень

  1

  Приймальник замовлень (при самостійному визначенні дефектів та обсягів ремонтних робіт транспортних засобів)

  4

  Прийомоздавальник вантажу та багажу

  3

  Провідник із супроводження вантажів

  1

  Робітник з благоустрою

  3

  Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

  5

  Робітник виробничих лазень

  2

  Робітник з обслуговування лазні

  1

  Роздавальник нафтопродуктів

 166. 3-4
 167. Робітник з догляду за тваринами

  2

  Садівник

  1

  Собаківник

  2

  Сторож

  2

  Черговий по роздягальному відділенню

  1

  Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів

  2

  Швейцар

  1

  Швачка з пошиття та ремонту льотного інвентарю, швачка

 168. 1-3
 169. Фотограф

  3

  Додаток 3 до Умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України (пункт 13)

  СХЕМИ тарифних розрядів з оплати праці працівників органів Державної прикордонної служби України, оплата праці яких провадиться залежно від кваліфікаційних розрядів та груп за оплатою праці

  1. Схема тарифних розрядів з оплати праці робітників, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, залежно від присвоєних кваліфікаційних розрядів

  Найменування посад

  Тарифні розряди

 170. кваліфікаційні розряди
 171. I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  а) робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи: ремонт та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, водолази станцій рятувально-водолазних служб

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  б) робітники, які виконують кваліфіковані складні роботи: верстатні роботи з обробки металу та інших матеріалів шляхом різання на металообробних станках; холодне штампування металу та інших матеріалів; виготовляють і ремонтують інструмент і технологічне оснащення; ремонт, налагодження та обслуговування основного технологічного, електро- та енергетичного, експериментального і наукового устаткування, машин, механізмів, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-обчислювальної техніки,

  контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; виготовляють, ремонтують, налагоджують (регулюють), випробовують та обслуговують озброєння і військову техніку

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  в) робітники, які зайняті на інших роботах

  2

  2

  3

  3

  4

  5

  Посадові оклади, визначені в установленому порядку за тарифними розрядами пункту "б", застосовуються для оплати праці слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування, слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварників, робітників, зайнятих ремонтом автомобілів та іншого рухомого складу, робітників інших професій, які виконують кваліфіковані (складні) роботи.

  Конкретні розміри посадових окладів робітників визначаються за тарифними розрядами з урахуванням кваліфікації робітника, складності виконуваної роботи, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування та нормативів чисельності.

  За результатами атестації робочих місць за умовами праці, здійсненої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442( 442-92-п ) "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" та Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці ( v0041205-92 ), затвердженими постановою Міністерства праці України від 01 вересня 1992 року № 41, підвищені місячні посадові оклади робітникам установлюються:за роботу у важких та шкідливих умовах праці на 12 відсотків, за роботу в особливо важких та особливо шкідливих умовах праці на 24 відсотки.

  За високу професійну майстерність установлюються надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників: III розряду — 12 відсотків, IV розряду — 16 відсотків, V розряду — 20 відсотків, VI і вищих розрядів — 24 відсотки тарифної ставки (окладу).

  2. Схема тарифних розрядів з оплати праці робітників їдалень

  Найменування професій

  Тарифні розряди

 172. кваліфікаційні розряди
 173. I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  Кухарі та інші працівники їдалень

  2

  2

  3

  4

  5

  6

  Кухарі, які працюють біля плити

  -

  -

  4

  5

  6

  7

  Виробник харчових напівфабрикатів

  -

  2

  3

  3

  4

  -

  Оплата праці кухарів провадиться за підвищеними ставками, якщо кухарі не менше як 50 відсотків робочого часу за розрахунковий період працюють біля плити.

  3. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників їдалень

  Найменування професій

  Тарифні розряди

 174. кваліфікаційні розряди
 175. I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  (Керуючий) завідувач

 176. 13
 177. 12-13
 178. 11-12
 179. 10-11
 180. 9-10
 181. 8-9
 182. 8

  Завідувач виробництва (шеф-кухар)

 183. 12
 184. 11-12
 185. 10-11
 186. 9-10
 187. 8-9
 188. 7-8
 189. 7

  У їдальнях, показники яких нижчі від передбаченої для їдалень VII групи, посади завідувачів не вводяться. Керівництво їдальнею покладається на працівника, не звільненого від основної роботи, з доплатою йому за завідування у розмірі до 20 відсотків до визначеного в установленому порядку посадового окладу.

  4. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників зв'язку

  Найменування посад

  Тарифні розряди

  Радіотелеграфіст

  5

  Телефоніст міжміського телефонного зв'язку

  4

  Радіотелефоніст, телеграфіст, радіооператор, фотооператор, оператор електрозв'язку

  3

  Сортувальник поштових відправлень та виробів друку, експедитор з перевезення пошти

  2

  4.1. Посадові оклади, визначені відповідно до передбачених у цьому пункті тарифних розрядів, установлюються також відповідним працівникам в органах Державної прикордонної служби України.

  4.2. Начальники (командири) органів Державної прикордонної служби України мають право установлювати працівникам, для яких, за їх згодою, вводиться робочий день (зміна) з поділом на частини (з перервою в роботі більше двох годин), доплату за фактично відпрацьований час у ці дні в розмірі до 30 відсотків місячного окладу. Час внутрішньозмінної перерви до робочого часу не включається.

  4.3. Присвоєння робітникам зв'язку класу кваліфікації провадиться відповідно до кваліфікаційних характеристик працівників зв'язку.

  5. Схема тарифних розрядів з оплати праці робітників, зайнятих у сфері побутового обслуговування на роботах з нормальними умовами праці, залежно від присвоєних кваліфікаційних розрядів

  Найменування посад

  Тарифні розряди

 190. кваліфікаційні розряди
 191. I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  Робітники, зайняті ремонтом і технічним обслуговуванням побутових машин і приладів, транспортних засобів (крім підприємств автотехобслуговування), ремонтом і виготовленням меблів та інших виробів з дерева, металевих виробів, граверними роботами, рекламно-оформлювальними, макетними роботами, фотокінороботами, звукозаписом

  2

  3

  3

  4

  5

  6

  Робітники, зайняті ремонтом і виготовленням взуття, швейних, хутряних, шкіряних, лимарно-сідельних виробів, головних уборів, виробів текстильної галантереї, ремонтом, пошиттям та плетінням трикотажних виробів, хімічним чищенням і фарбуванням, обробкою білизни, картонажними та палітурними роботами, іншими видами послуг виробничого характеру

  2

  3

  3

  4

  5

  6

  6. Схеми тарифних розрядів з оплати праці членів екіпажів кораблів і катерів спеціального призначення морської охорони

  Найменування посад

  Тарифні розряди за видами суден

 192. кораблі
 193. катери
 194. Старший моторист (машиніст), старший електрик судновий, старший матрос, старший матрос-водолаз, старший матрос пожежний, старший машиніст насосних установок

  6

  5

  Моторист (машиніст) I класу, електрик судновий I класу, матрос I класу, матрос-водолаз

  5

  4

  Моторист (машиніст) II класу, матрос II класу, матрос пожежний

  4

  3

  Електрик судновий II класу

  4

  -

  Машиніст котла, машиніст котельної установки:

  I класу

  4

  4

  II класу

  -

  3

  Радіотелеграфіст

  4

  4

  Електрик судновий (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування)

  3

  2

  Матрос, камбузник, днювальний

  2

  2

  6.1. На кораблях (катерах), де за штатом є посади старшого боцмана, старшому боцману встановлюється посадовий оклад, передбачений для боцмана корабля (катера) цієї групи, а боцману встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків менше, ніж посадовий оклад старшого боцмана.

  Членам екіпажів катерів спеціального призначення морської охорони з будівельною ефективною потужністю головних механізмів до 220 кіловат за час використання катерів за кордоном зовнішнього рейду пункту базування установлюються посадові оклади, передбачені для членів екіпажів кораблів спеціального призначення морської охорони.

  Членам екіпажу корабля (катера), залишеним на судні за розпорядженням командира (капітана) на час перебування в порту або на рейді для забезпечення безпеки корабля (катера) (без виконання основної роботи), за кожну годину чергування здійснюється доплата у розмірі 50 відсотків годинного посадового окладу. Ця норма застосовується до екіпажів кораблів (катерів), укомплектованих в одну або дві зміни (вахти), під час залучення їх до бойового чергування, служби з охорони державного кордону і виключної (морської) економічної зони України або участі в аварійно-рятувальних операціях чи інших надзвичайних обставинах.

  Членам екіпажів кораблів (катерів) здійснюється:

  доплата в розмірі 25 відсотків посадового окладу за перевезення боєприпасів, вибухових пристроїв, буксирування затриманих (врятованих) плавзасобів (суден);

  доплата у розмірі 15 відсотків посадового окладу за перевезення таких нафтопродуктів: бензину автомобільного А-95, бензину автомобільного А-76 (80), бензину автомобільного А-92, авіаційного гасу ТС-1 (РТ), бензину авіаційного Б-70, дизельного палива Л-0,2-62 (3).

  На кораблях (катерах), де за штатом посади помічника капітана з господарської частини або завідувача продовольчого складу не передбачені, членові екіпажу, який виконує обов'язки артільника, установлюється доплата у разі штатної чисельності екіпажу: від 10 до 20 осіб — 20 відсотків; від 21 до 40 осіб — 35 відсотків; понад 40 осіб — 50 відсотків посадового окладу, передбаченого за посадою завідувача складу.

  Членам екіпажів кораблів, що залучаються до криголамних робіт, виплачується надбавка у розмірі 12 відсотків посадового окладу.

  Авральні роботи, що виконуються членами екіпажу корабля (катера) понад нормальну тривалість робочого часу, ураховуються окремо і оплачуються як за роботу в надурочний час (стаття 106 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )). До робіт аврального характеру належать: роботи, пов'язані з входом корабля (катера) у порт та виходом з нього (відкриття і закриття вантажних люків; поставлення та прибирання трапів, швартування та відшвартовування судна, піднімання якорів, проведення пошуку та піднімання браконьєрських знарядь лову); роботи з переведення корабля (катера) в межах рейду чи порту, за винятком кораблів (катерів), що спеціально працюють на рейді чи в порту; роботи, що виконуються членами екіпажів кораблів (катерів) з подачі вантажу на кораблі безпосередньо в морі і на необладнаних причалах.

  Роботи аварійного характеру, що виконуються членами екіпажу судна понад норму робочого часу, оплаті не підлягають. До робіт аварійного характеру належать: роботи з усунення аварійного стану судна та виправлення пошкоджень, поломів як корпуса, так і машини у період плавання, що перешкоджають подальшому прямуванню судна до першого порту, роботи з рятування людей і судна, суднового майна і вантажу, а також роботи з надання допомоги іншим суднам, що зазнали лиха; роботи, спричинені штормовою погодою: додаткове закріплення суднового майна і вантажу, поставлення та приборкання вітрил і тентів, додаткова подача швартових кінців, перешвартування в портах і перестановка судна в безпечне місце; роботи зі зняття свого судна з мілини та відвантаження палива і вантажу для полегшення судна, коли воно зазнало лиха; роботи з ліквідації пожеж на судні, а також на суднах, що буксируються і пливуть поруч; роботи, пов'язані з оголошенням пожежної чи водяної тривоги.

  Додаток 4 до Умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України (пункт 14)

  СХЕМИ тарифних розрядів оплати праці працівників автотранспорту

  1. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють на вантажних автомобілях

  Вантажопідйомність автомобілів (т)

  Тарифні розряди

  I група

  II група

  III група

 195. до 3,0
 196. 2

  3

  4

 197. понад 3,0 до 7,0
 198. 3

  4

  5

 199. від 7,0 до 10,0
 200. 4

  5

  5

 201. понад 10,0
 202. 5

  5

  5

  До I групи оплати праці водіїв належать: бортові автомобілі загального призначення, у тому числі автомобілі підвищеної прохідності та автомобілі-фургони загального призначення.

  До II групи належать: спеціалізовані і спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, технічної допомоги, пересувні ремонтні майстерні, пожежні, снігоочисні, поливальні, підмітально-поливальні, автокрани, автонавантажувачі, а також інші спеціалізовані автомобілі, на шасі яких змонтовані піскорозкидувальні, компресорні, електрогенераторні, бурові, дезінфекційні та душові установки; автомобілі-тягачі (баластові і сідельні) з причепами, газобалонні автомобілі, лісовози.

  До III групи належать: автомобілі для перевезення цементу, отрутохімікатів, трупів, безводного аміаку, аміачної води, загниваючого сміття, асенізаційних вантажів.

  2. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють на легкових автомобілях

  Клас автомобіля

  Робочий об'єм двигуна (л)

  Тарифні розряди

 203. загальні
 204. на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)
 205. Особливо малий і малий

 206. до 1,8
 207. 2

  3

  Середній

 208. від 1,8 до 3,5
 209. 3

  4

  Великий

 210. від 3,5
 211. 4

  5

  3. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють на автомобілях швидкої допомоги та оперативних автомобілях, обладнаних спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")

  Клас автомобіля

  Робочий об'єм двигуна (л)

  Тарифні розряди

  Особливо малий і малий

 212. до 1,8
 213. 3

  Середній (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги)

 214. від 1,8 до 3,5
 215. 4

  Великий (а також автобуси спеціальні та швидкої медичної допомоги)

 216. від 3,5
 217. 5

  4. Тарифні розряди з оплати праці водіїв, які працюють на автобусах (у т. ч. спеціальних)

  Клас автобуса

  Габаритна довжина автобуса (м)

  Тарифні розряди

 218. загальні
 219. на автобусах у містах з чисельністю 500 тисяч осіб і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої медичної допомоги)

  Особливо малий

 220. до 5,0
 221. 2

  3

  Малий

 222. від 5,0 до 7,5
 223. 3

  4

  Середній

 224. від 7,5 до 9,5
 225. 4

  5

  Великий

 226. понад 9,5
 227. 5

  5

  5. Оплата праці водіїв, які працюють на мотоциклах і моторолерах, провадиться за 2-м тарифним розрядом

  Старшим механікам, які здійснюють керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом від 15 до 25 наявних одиниць автомобілів, шляхових машин, місячний посадовий оклад установлюється за 9 тарифним розрядом з рухомим складом до 15 одиниць — за 8-м тарифним розрядом, механікам — за 7-м тарифним розрядом.

  Посадові оклади підвищуються у водіїв:

  вантажних автомобілів під час роботи з вивезення деревини на лісозаготівлях, перевезення вибухових та радіоактивних речовин — до 12 відсотків;

 228. автомобілів з причепами — до 20 відсотків;
 229. санітарних автомобілів — до 20 відсотків.
 230. До спеціальних санітарних транспортних засобів належать: швидка медична допомога, невідкладна медична допомога, реанімаційний: оперативний медицини катастроф, оперативно-рятувальний надзвичайних ситуацій, спеціальні перевезення (трупів, анатомічних матеріалів тощо).

  До спеціалізованих санітарних транспортних засобів належать: медична служба, пересувні пункти забору та переливання крові, рентгенологічні, асенізаційні та дезінфекційні, пересувні медичні лабораторії, аварійно-технічні служби.

  Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом начальника (командира) органу Державної прикордонної служби України за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

  Підставою для присвоєння кваліфікації 2-го класу має бути наявність у посвідченні водія відміток на право керування транспортними засобами категорії "В", "С", "Е" або лише "Д" ("Д" і "Е"), а 1-го класу -"В", "С", "Д", "Е". При цьому кваліфікація 2-го класу може бути присвоєна у разі наявності стажу роботи водієм автомобіля не менше трьох років, а кваліфікація 1-го класу — у разі наявності стажу роботи водієм автомобіля 2-го класу не менше двох років.

  За результатами роботи кваліфікаційної комісії і згідно з наказом начальника (командира) органу Державної прикордонної служби України водію видається посвідчення про присвоєння класу.

  У разі наявності порушень Правил дорожнього руху( 1306-2001-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, клас кваліфікації водію зменшується або скасовується, про що оголошується у наказі начальника (командира) органу Державної прикордонної служби України із зазначенням причини.

  Погодинний оклад визначається шляхом ділення посадового окладу на середньомісячну норму робочого часу.

  Посадові оклади водіям під час роботи на автомобілях-рефрижераторах при перевезенні швидкопсувних вантажів та на автокранах установлюються на пункт вище від вантажопідйомності транспортного засобу.

  При закріпленні за водієм кількох автомобілів різних типів (класів) і призначення, з обслуговуванням їх у межах нормального робочого часу, йому встановлюється у разі погодинної оплати — вищий посадовий оклад, який передбачається для водіїв автомобілів, що обслуговуються, а в разі відрядної — за розцінками за фактично виконаний обсяг роботи з посадового окладу для водіїв автомобіля, на якому він фактично працював. Якщо у заяві або в наказі передбачені конкретно тип і вантажопідйомність автомобіля, для роботи на якому наймається водій, то переміщення його адміністрацією для роботи на автомобілі іншого типу і вантажопідйомності вважається переведенням на іншу роботу (частина друга статті 32 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (далі — КЗпП)). Якщо в результаті переміщення на інший автомобіль у водія зменшується заробіток, адміністрація зобов'язана провадити доплату до рівня попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (частина друга статті 114 КЗпП( 322-08 )).

  Додаток 5 до Умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України (пункт 15)

  СХЕМИ тарифних розрядів з оплати праці працівників підсобних сільських господарств

  1. Схема тарифних розрядів з оплати праці завідувачів підсобних сільських господарств

  Обсяг виробництва продукції

  Тарифні розряди

  До 50,0 тис. грн

  7

  Понад 50,0 тис. грн

  8

  2. Схема тарифних розрядів з оплати праці для робітників підсобних сільських господарств та працівників дорожньо-транспортних машин

  Найменування посад, види робіт

  Тарифні розряди

 231. групи за оплатою праці
 232. I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  Трактористи-машиністи

  -

  2

  3

  4

  5

  5

  Машиністи дорожньо-транспортних машин

  -

  2

  3

  4

  5

  6

  Робітники, які зайняті на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві

 233. у тваринництві
 234. 1

  -

  -

  -

  -

  -

 235. у рослинництві
 236. 2

  -

  -

  -

  -

  -

  Для визначення посадових окладів працівників підсобного господарства та дорожньо-транспортних машин установлюється такий їх розподіл за групами за оплатою праці:

  Найменування професій (посад) робітників

  Групи за оплатою праці

  1

  2

  Машиніст автогрейдера при управлінні автогрейдером з двигуном потужністю: до 80 к. с.

  IV

 237. 80 к. с. і більше
 238. V

  Машиніст бульдозера при управлінні бульдозером з двигуном потужністю: до 60 к. с.

  III

 239. від 60 до 100 к. с.
 240. IV

 241. понад 100 к. с.
 242. V

  Машиніст грейдера причіпного

  III

  Машиніст крана (кранівник) при управлінні та обслуговуванні крана вантажопідйомністю: до 3 т

  III

 243. від 3 до 10 т
 244. IV

 245. понад 10 т
 246. V

  Машиніст скрепера (скреперист) при управлінні скреперним перевантажувачем з об'ємом скрепера: до 2,25 куб. м

  III

 247. понад 2,25 куб. м
 248. IV

  Машиніст екскаватора при управлінні екскаватором з об'ємом ковша: до 0,15 куб. м

  III

 249. від 0,15 до 0,40 куб. м
 250. IV

 251. понад 0,40 куб. м
 252. V

  Додаток 6 до Умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України (пункт 16)

  СХЕМИ тарифних розрядів з оплати праці працівників редакційного персоналу редакцій періодичних видань Державної прикордонної служби України

  Найменування посад

  Тарифні розряди

  Старший коректор (коригування текстів), завідувач частини, групи

  6

  Ретушер, фотограф, фотолаборант, коректор (коригування текстів)

  5

  Друкарка, яка передруковує оригінали видань:

  I категорії

  5

  II категорії

  4

  Тарифні розряди з оплати праці інших категорій працівників редакцій періодичних видань Державної прикордонної служби України встановлюються відповідно до додатка 2 цих Умов.

  Тарифні розряди, передбачені у цьому додатку, поширюються також на відповідні категорії працівників усіх органів Державної прикордонної служби України.

  Додаток 7 до Умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України (пункт 17)

  СХЕМИ тарифних розрядів з оплати праці керівних працівників органів Державної прикордонної служби України

  1. Схема тарифних розрядів з оплати праці керівних працівників комунально-побутових підприємств

  1.1. Теплові, вентиляційні, газові, водопровідно-каналізаційні та електричні господарства; котельні, очисні станції

  Найменування посад

  Тарифні розряди

 253. групи за оплатою праці
 254. I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  Начальники (завідувачі) господарств: теплового, вентиляційного, газового, водопровідно-каналізаційного; начальник котельні

 255. 1 14
 256. 14
 257. 1 113
 258. 12
 259. 11
 260. 10
 261. 9-10
 262. Начальник (завідувач) електрогосподарства

 263. 112
 264. 11
 265. -10

  -

  -

  -

  -

  Начальники: дільниць, (зміни), очисної станції

 266. 111
 267. 10-11
 268. 110
 269. 9

  9

  9

  9

  1.2. Ремонтні майстерні, друкарні; компресорні, пом'якшення води, електричні, зарядні акумуляторні, насосні, заправні станції; розплідники тварин, електропідстанції; регенераційні, кисневі, газодобувні, вуглекислотні установки; дезактиваційні, ветеринарні, контрольно-технічні, технічного обслуговування пункти; хлібопекарні, телефонні станції

  Найменування посад

  Тарифні розряди

  1

  2

  Завідувач майстерні (начальник цеху) з ремонту і виготовлення військової техніки, озброєння, навчальних і наочних посібників та іншого військового майна (крім речового та шкіперського) зі штатною або плановою чисельністю робітників:

 270. понад 50 осіб
 271. 14
 272. від 21 до 50 осіб
 273. 13-14
 274. від 11 до 20 осіб
 275. 13
 276. Завідувач друкарні зі штатною або плановою чисельністю робітників:

 277. понад 100 осіб
 278. 14
 279. від 21 до 100 осіб
 280. 13-14
 281. від 11 до 20 осіб
 282. 12-13
 283. Начальник водопом'якшувальної станції при виробництві пом'якшення води на добу

 284. понад 300 т
 285. 11
 286. від 100 до 300 т
 287. 10
 288. Начальник компресорної станції тиском:

 289. понад I МПа (понад 10 кг/с/кв. см)
 290. 9

  I МПа і нижче (10 кг/с/кв. см)

 291. 8-9
 292. Завідувачі: розплідника тварин, ветеринарного пункту

  9

  Завідувач відділення розплідника тварин

  8

  Начальник електропідстанції при потужності агрегатів:

 293. понад 2000 кВт
 294. 12
 295. від 750 до 2000 кВт
 296. 11
 297. від 350 до 750 кВт
 298. 10
 299. від 175 до 350 кВт
 300. 9

  Начальник електропідстанції потужністю:

 301. понад 4000 кВт
 302. 13
 303. від 2000 до 4000 кВт
 304. 12
 305. від 500 до 2000 кВт
 306. 11
 307. від 100 до 500 кВт
 308. 10
 309. від 100 кВт
 310. 9

  Завідувач майстерні з ремонту речового та шкіперського майна зі штатною або плановою чисельністю робітників:

 311. понад 20 осіб
 312. 10
 313. від 11 до 20 осіб
 314. 9

 315. до 11 осіб
 316. 8

  Начальник регенераційної установки

  9

  Начальник зарядної акумуляторної станції

  9

  Завідувач хлібопекарні з добовим випіканням хліба:

 317. від 100 до 5000 кг
 318. 9

  Начальники станцій: насосної, заправної; начальники установок: кисневої, газодобувної, вуглекислотної; начальники пунктів:

 319. дезактиваційного, контрольно-технічного, технічного обслуговування
 320. 9

  Начальник автоматичної телефонної станції з кількістю номерів:

 321. понад 1000
 322. 11
 323. від 300 до 1000 включно
 324. 10
 325. від 100 до 300 включно
 326. 3

  Начальники станцій: телеграфної, радіотелеграфної, телефонної (крім автоматичної телефонної станції), радіотехнічної

  9

  У майстернях, крім майстерень з ремонту речового та шкіперського майна, і друкарнях з чисельністю робітників менше 11 осіб посади завідувачів не вводяться, а керівництво підрозділом покладається на одного з робітників, не звільненого від основної роботи.

  У хлібопекарнях з добовим випіканням хліба до 500 кг посада завідувача не вводиться, а виконання обов'язків щодо керівництва хлібопекарнею покладається на одного з пекарів, не звільненого від основної роботи.

  Доплата за керівництво вищезазначеними підрозділами установлюється у розмірі до 15 відсотків до посадового окладу, визначеного в установленому порядку.

  1.3. Лабораторії (крім медичних), нормативно-дослідницькі бюро та станції

  Найменування посад

  Тарифні розряди

 327. групи за оплатою праці
 328. I

  II

  III

  IV

  Начальники: лабораторій всіх найменувань, нормативно-дослідних бюро та станцій

 329. 13
 330. 12
 331. 11
 332. 10
 333. Начальник відділу

 334. 11
 335. 10
 336. -

  -

  Начальники: відділень, груп

 337. 10
 338. 9

  9

 339. 8-9
 340. 1.4. Комбінати побутового обслуговування, пральних фабрик та пральних комбінатів, лазень, перукарень та фотографій

  Найменування посад

  Тарифні розряди

 341. групи за оплатою праці
 342. III

  IV

  V

  VI

  VII

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Начальник (завідувач)

 343. 13
 344. 12
 345. 11
 346. 10
 347. 10
 348. Головний інженер

 349. 12
 350. 11
 351. 10
 352. 9

  -

  Завідувач виробництва

 353. 11
 354. 10
 355. 9

  9

  -

  Начальник цеху

 356. 11
 357. 10
 358. -

  -

  -

  Начальник зміни

 359. 11
 360. 10
 361. -

  -

  -

  Майстер дільниці

  9

  9

  8

  8

  8

  Завідувач приймального пункту (незалежно від групи підприємств і комбінатів) I групи

  8

  -

  -

  -

  -

  II групи

 362. 7-8
 363. -

  -

  -

  -

  Завідувач лазні

  7

  6

  6

  6

  6

  Завідувач перукарні

  7

 364. незалежно від групи
 365. Завідувач фотографії

  7

 366. незалежно від групи
 367. Посадові оклади начальникам (завідувачам) комбінатів побутового обслуговування, пральних фабрик та пральних комбінатів з обсягом робіт нижче показників, передбачених для лазне-пральних підприємств і комбінатів VII групи, установлюються за 9 тарифним розрядом.

  1.5. Ж

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення, Міністерство охорони здоров'я України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2012 р. за № 1318/21630 Про затвердження форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення

  Скорость внедрения новаций нового УПК будет зависеть от бюджетного финансирования, — Руслан Кирилюк

  Чем меньше времени остается до вступления в силу положений нового уголовного процессуального законодательства (напомним, Уголовный процессуальный кодекс (УПК) Украины вступает в силу с 19 ноября ...

  Які таємниці приховує закулісся

  Яскравою експозицією, дезібрані не лишетеатральні костюми, а йескізи до них і макети декорацій до спектаклів, галерея відзначає своє 15-річчя. За цей час її полюбили харківяни та гості міста, ...

  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 3 серпня 2012 року № 618, Міністерство охорони здоров'я України

  Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 3 серпня 2012 року № 618 З метою раціонального та цільового використання лікарського засобу "КРЕАЗИМ 10000" для лікування дітей, хворих на муковісцидоз, закупленого у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2012 рік( 4282-17 ) за бюджетною програмою КПКВК ДБ 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" на виконання заходів Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 ) в частині "Централізована закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз", на підставі листів: Державного підприємства для постачання медичних установ "УКРМЕДПОСТАЧ" від 10 жовтня 2012 року № УС-633, Головного управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації від 12 листопада 2012 року № 6725/16, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим від 23 листопада 2012 року № 01/6820-1, Головного управління охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № вх.01/11-7799, Головного управління охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № 3904/01-19/05, Головного управління охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації від 30 листопада 2012 року № 1-06-6219, управління охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації від 21 листопада 2012 року № 13-7259/05, Головного управління охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № 2/03-7959, Головного управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації від 19 листопада 2012 року № 02-6/8116, Головного управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № 03-683, управління охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № 02-03-4131, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської обласної державної адміністрації від 21 листопада 2012 року № 03.01.2002/1732, Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № 01/207, управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації від 20 листопада 2012 року № 01-07/5610, управління охорони здоров'я Севастопольської міської державних адміністрацій від 20 листопада 2012 року № 01-06/2879 стосовно додаткової потреби у вказаному лікарському засобі НАКАЗУЮ:

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Огромнейшее Вам спасибо. Очень благодарны! Ребята - Вы просто умнички.

  Хочется просто сказать спасибо!. Случайно набрел на этот портал, чему крепко рад! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в интернете!

  Благодарим всех за качественную работу. Этот портал - сейчас - единственный в своем роде. Как здорово, что есть такие нужные интернет порталы. Интернет портал достаточно многофункционален в пользовании. На нем полезно отдыхать - просто, удобно,быстро.
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66