Жилищный адвокат

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв, Міністерство надзвичайних ситуацій УкраїниМІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 06.11.2012  № 1308
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2012 р. за № 1968/22280

  Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

  Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України( 402/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв, що додаються.

  2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств"( v0047400-81 ), затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних спілок від 12 лютого 1981 року № 47/П-2.

  3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3.2. Внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці( v0109641-09 ).

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

  Виконуючий обов'язки Міністра генерал-лейтенант служби цивільного захисту

  В. Бут

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби гірничного нагляду та промислової безпеки України

  О.І. Хохотва

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 06.11.2012  № 1308

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2012 р. за № 1968/22280

  НОРМИ безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

  I. Загальні положення

  1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці"( 2694-12 ).

  1.2. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність з виконання робіт у виробництві ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів.

  1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010( va327609-10 ), затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327( v0327609-10 ).

  1.4. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

  1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту( 761-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

  1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ( z0446-08 ), затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

  1.7. Працівники, зайняті на роботах з ртуттю, забезпечуються спеціальним одягом із компактної бавовняної тканини світлого кольору глухого крою без кишень, спеціальним взуттям з гладким верхом та рушником.

  1.8. Спеціальний одяг, забруднений ртуттю, підлягає демеркуризації та пранню в спеціалізованих пральнях відповідно до "Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным наполнением", затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 04 квітня 1988 року № 4607-88.

  1.9. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

  1.10. Працівники окремих виробництв, які виконують роботи, не зазначені у розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами чинного законодавства.

  1.11. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці( z1526-04 ), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

  II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

  № з/п

  Код згідно з ДК 003:2010( va327609-10 )

  Професійна назва роботи

  Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

  Позначення захисних властивостей ЗІЗ

  Строк носіння (місяці)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Виробництво ртутних термометрів

  1

 3. 8340
 4. Вакуумник

  Костюм Напівчеревики Рукавички Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи ЗМиСм ВнМи Ми

 5. 12 24 До зносу 2 До зносу
 6. 2

 7. 7311
 8. Відмітчик термометрів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

  ЗМиЯа З ЗМиЯж МиЯж Ми

 9. 12 24 24 6 3 До зносу До зносу
 10. 3

 11. 7322
 12. Видувальник скловиробів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті

  ЗМиТи З ЗМи МпТр МиТоТи

 13. 12 24 24 Черговий 3 До зносу
 14. 4

 15. 8284
 16. Виробник шкал та сіток фотоспособом

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий

  ЗМи ЗМиК20 К50Щ20 Ми МиК50Щ20

 17. 12 24 Черговий 1 3 До зносу До зносу
 18. 5

 19. 8153 9322
 20. Дистиляторник ртуті Дозувальник ртуті

  Комбінезон Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Білизна натільна Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

  ЗМиЯт З ЗМиЯт ЗМиЯт ЗМи Ми МиЯт

 21. 12 12 12 Черговий 6 1 3 До зносу До зносу
 22. 6

 23. 7241
 24. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

  Комбінезон Берет Черевики Рукавички Рукавички діелектричні Калоші діелектричні Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

  ЗМи З ЗМиСм Ми Эн Эн

 25. 12 24 24 1 Чергові Чергові До зносу До зносу
 26. 7

 27. 9322
 28. Запаювальник колб та посудин

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

  ЗМи З ЗМи ТиТо ТиТо

 29. 12 12 24 Черговий 2 До зносу До зносу
 30. 8

 31. 9311
 32. Калібрувальник скловиробів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи З ЗМи МиМп

 33. 12 24 24 2 До зносу
 34. 9

 35. 7322
 36. Контролер скляного виробництва

  Костюм Напівчеревики Рукавички Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи ЗМиСм МиМп ВнМи

 37. 12 24 3 До зносу До зносу
 38. 10
 39. 1222.2 1222.2 1222.2
 40. Майстер виробництва Майстер зміни Майстер з ремонту приладів та апаратури

  Костюм Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи ЗМиЯт Ми

 41. 24 24 6 До зносу До зносу
 42. 11
 43. 8290
 44. Маркувальник

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Рукавички Окуляри захисні відкриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

  ЗМи З ЗМи Ми МиОаК50

 45. 12 24 24 2 2 До зносу До зносу
 46. 12
 47. 7223
 48. Налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів

  Костюм Берет Черевики Рукавички Окуляри захисні закриті

  ЗМи З ЗМи Ми

 49. 12 24 24 1 До зносу
 50. 13
 51. 1222.2
 52. Начальник виробництва

  Халат Напівчеревики

  ЗМи ЗМи

 53. 24 24
 54. 14
 55. 8131
 56. Оператор видувного напівавтомата

  Костюм Берет Черевики Рукавички Окуляри захисні закриті

  ЗМиТи ЗТи ЗМи МиТи

 57. 12 24 24 1 До зносу
 58. 15
 59. 7311
 60. Оператор установки вимірювання об'єму

  Костюм Берет Черевики Рукавички

  ЗМи З ЗМи Ми

 61. 12 24 24 1
 62. 16
 63. 9322
 64. Підсобний робітник

  Костюм Черевики Рукавиці На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Шапка Чоботи утеплені Рукавиці утеплені

  ЗМиПн ЗМиСм МиМп     Тн Тн Тн Тн20МиСм Тн

 65. 12 24 1     36 36 36 36 24
 66. 17
 67. 9132
 68. Прибиральник виробничих приміщень

  Костюм Напівчеревики Рукавиці Під час вологого прибирання вручну додатково: Чоботи Рукавички

  ЗМиПн ЗМиСм МиМп     МиВСм МиМпВн

 69. 12 24 1     12 2
 70. 18
 71. 7311
 72. Складальник приладів із скла

  Костюм Берет Черевики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном

  ЗМи З ЗМиСм ЯтЯж МиЯтМп

 73. 12 24 24 Черговий 1 До зносу До зносу
 74. 19
 75. 7322
 76. Склодув

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті

  ЗМиТи ЗТи ЗМиМп МпТоТр МиМпТо

 77. 12 24 24 Черговий 2 До зносу
 78. 20
 79. 7233
 80. Слюсар-ремонтник

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці Рукавиці Окуляри захисні закриті Респіратор захисний з протиртутним патроном На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Рукавиці утеплені

  ЗМиЯт З ЗМиМун5 МиМпВу МиМп           Тн Тн Тн20МиСм Тн

 81. 12 24 24 3 1 До зносу До зносу       36 36 36 24
 82. 21
 83. 3119
 84. Технолог

  Халат Напівчеревики Рукавички

  ЗМи ЗМи Ми

 85. 12 24 6
 86. 22
 87. 7323
 88. Травильник скла плавиковою кислотою

  Костюм Берет Напівчоботи Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Екран захисний Респіратор протигазовий

  ЗМиК20 ЗК20 ЗМиК20Вн ЗК50Вн Ми МиК50Вн

 89. 12 24 24 Черговий 1 3 До зносу До зносу
 90. 23
 91. 9322
 92. Укладальник- пакувальник

  Костюм Берет Черевики Рукавиці Рукавички Нарукавники Окуляри захисні закриті На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена

  ЗМи З ЗМиМун15 МиМп Ми ЗМиМп       Тн

 93. 12 24 24 2 1 6 До зносу     36
 94. 2. Виробництво авторучок

 95. 24
 96. 8223
 97. Гальванік

  Костюм Чоботи Рукавички Окуляри захисні герметичні Респіратор протигазовий Рукавички діелектричні

  ЗМиК20 ЗКкЩ50В КкЩ50Вн     Эн

 98. 12 24 3 До зносу До зносу Чергові
 99. 25
 100. 8151
 101. Дробильник (хімічне виробництво)

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМиПн ЗПн ЗМиПнСм МиМп

 102. 12 24 24 1 До зносу До зносу
 103. 26
 104. 7241
 105. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

  Комбінезон Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні закриті Рукавички діелектричні Калоші діелектричні

  ЗМи ЗМи МиМп   Эн Эн

 106. 12 24 2 До зносу Чергові Чергові
 107. 27
 108. 8232
 109. Комплектувальник

  Халат Рукавички

  ЗМи МиМп

 110. 12 6
 111. 28
 112. 8229
 113. Контролер (хімічне виробництво)

  Костюм Рукавички

  ЗМи Ми

 114. 12 3
 115. 29
 116. 8232
 117. Ливарник пластмас

  Костюм Берет Черевики Рукавиці Окуляри захисні відкриті Респіратор протигазовий

  ЗМиТи З ЗМиТп МиТв

 118. 12 24 24 3 До зносу До зносу
 119. 30
 120. 1222.2
 121. Майстер виробництва

  Костюм Черевики

  ЗМи ЗМи

 122. 12 24
 123. 31
 124. 8232
 125. Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи З ЗМи МиТв Ми

 126. 12 24 24 До зносу 1 До зносу
 127. 32
 128. 1222.2
 129. Начальник виробництва

  Халат Напівчеревики

  ЗМи ЗМи

 130. 24 24
 131. 33
 132. 8232
 133. Оброблювач виробів із пластмас

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи З ЗМиМун5 МиМп

 134. 12 24 24 1 До зносу До зносу
 135. 34
 136. 9322
 137. Підсобний робітник

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Шапка Рукавиці утеплені

  ЗМи З ЗМиМпСм МиМп     Тн Тн Тн20МиСм Тн ТнТхпМи

 138. 12 24 24 1     36 36 36 36 24
 139. 35
 140. 8232
 141. Полірувальник водневим полум'ям

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні закриті зі світлофільтрами Респіратор газопилозахисний

  ЗМиПнТо ЗПн ЗМиСм МиТо

 142. 24 24 24 1 До зносу До зносу
 143. 36
 144. 8232
 145. Пресувальник виробів з пластмас

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні відкриті Респіратор протигазовий

  ЗМиТи ЗТи ЗМиМун5 МиТп400

 146. 24 24 24 До зносу До зносу До зносу
 147. 37
 148. 7222
 149. Слюсар- інструментальник

  Костюм Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи ЗМиСм МиМп

 150. 24 24 3 До зносу
 151. 38
 152. 7233
 153. Слюсар-ремонтник

  Костюм Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні відкриті На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Шапка Рукавиці утеплені

  ЗМи ЗМиМун5 МиВу       Тн Тн Тн20МиСм Тн ТнТхпМи

 154. 12 24 6 До зносу     36 36 36 36 24
 155. 39
 156. 8266
 157. Шліфувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМиПн ЗПн ЗМиСм М

 158. 12 24 24 3 До зносу До зносу
 159. 40
 160. 7221
 161. Штампувальник (холодно-штампувальні роботи)

  Костюм Берет Черевики Рукавички

  ЗМи З ЗМиСм Ми

 162. 12 24 24 3
 163. 3. Виробництво целулоїду та виробів з нього

 164. 41
 165. 8151
 166. Апаратник змішування

  Костюм Черевики Рукавички Окуляри захисні відкриті Респіратор протигазовий

  ЗМи Ми МиМп

 167. 24 24 1 До зносу До зносу
 168. 42
 169. 8159
 170. Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

  Костюм Черевики Фартух з нагрудником Рукавиці Окуляри захисні відкриті На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи утеплені Шапка Рукавиці утеплені

  ЗМи Ми ВнК50Щ20 МиК50Щ20       Тн Тн Тн20 Тн Тн

 171. 24 24 Черговий 2 До зносу     36 36 36 36 24
 172. 43
 173. 8152
 174. Апаратник сушіння

  Костюм Напівчеревики Рукавиці Респіратор пилогазозахисний

  ЗМиТи ЗМиТи МиТп100

 175. 24 24 До зносу До зносу
 176. 44
 177. 8153
 178. Апаратник фільтрації

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий

  ЗМи ЗМи МиК50Яж Ми МиК50Яж

 179. 24 24 Черговий 1 До зносу До зносу До зносу
 180. 45
 181. 8159
 182. Вальцювальник (хімічне виробництво)

  Комбінезон Берет Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи З ЗМи МиТп400

 183. 24 24 24 До зносу До зносу
 184. 46
 185. 8232
 186. Виготовлювач целулоїдних кілець

  Костюм Напівчеревики Рукавички

  ЗМиТи ЗМи МиТп400

 187. 24 24 До зносу
 188. 47
 189. 8163
 190. Машиніст компресорних установок

  Костюм Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні відкриті Респіратор протигазовий Навушники протишумові Рукавички діелектричні

  ЗМи ЗМиСм МиМп       Эв

 191. 24 24 2 До зносу До зносу До зносу Чергові
 192. 48
 193. 8163
 194. Машиніст насосних установок

  Костюм Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні герметичні Респіратор протигазовий Навушники протишумові Рукавички діелектричні

  ЗМи ЗМиСм МиВн       Эн

 195. 24 24 1 До зносу До зносу До зносу Чергові
 196. 49
 197. 8232
 198. Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні закриті Рукавички діелектричні

  ЗМи З ЗМи МиМп   Эн

 199. 24 24 24 1 До зносу Чергові
 200. 50
 201. 1222.2
 202. Начальник виробництва

  Халат Напівчеревики

  ЗМи ЗМи

 203. 24 24
 204. 51
 205. 8232
 206. Оброблювач виробів із пластмас

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Під час шліфування, пемзовки, промивки деталей та виробів додатково: Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові

  ЗМиПн ЗПн ЗМиПн МиМп       МиВн МиВн

 207. 24 24 24 1       Черговий 1 До зносу До зносу До зносу
 208. 52
 209. 8232
 210. Підбирач прес-матеріалів

  Костюм Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні відкриті

  ЗМи ЗМиМп МиМп

 211. 24 24 2 До зносу
 212. 53
 213. 8232
 214. Пресувальник бавовняної целюлози та відходів целулоїду

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові

  ЗМи З ЗМиСм МиМп

 215. 24 24 24 1 До зносу До зносу До зносу
 216. 54
 217. 8232
 218. Пресувальник блоків целулоїду

  Костюм Берет Черевики Рукавички Респіратор протигазовий Навушники протишумові Рукавички діелектричні

  ЗМи З ЗМи Ми     Эн

 219. 24 24 24 1 До зносу До зносу Чергові
 220. 55
 221. 8232     8232
 222. Пресувальник- видувник целулоїдних виробів Пресувальник виробів з пластмас

  Костюм Берет Напівчеревики Окуляри захисні закриті Навушники протишумові Респіратор протигазовий Під час виконання робіт на гарячих дільницях додатково: Фартух з нагрудником Рукавиці Екран термостійкий

  ЗМиТи З ЗМи             Тп100 МиТп400

 223. 24 24 24 До зносу До зносу До зносу       Черговий Чергові Черговий
 224. 56
 225. 8232
 226. Різальник заготовок та виробів з пластичних мас

  Костюм Берет Черевики Рукавиці Окуляри захисні відкриті Навушники протишумові

  ЗМи З ЗМиМун5 МиМп

 227. 24 24 24 1 До зносу До зносу
 228. 57
 229. 8232
 230. Розпарювальник целулоїдних пластин

  Костюм Берет Черевики Фартух з нагрудником Рукавиці Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий

  ЗМи З ЗМиВСм ВнМп МпТп400 ВнМи

 231. 24 24 24 Черговий До зносу До зносу До зносу До зносу
 232. 58
 233. 8232
 234. Розривник відбитків

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавиці Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові

  ЗМиПн ЗМиСм ВнМи ВнМи

 235. 24 24 Черговий 1 До зносу До зносу До зносу
 236. 59
 237. 8232
 238. Розфарбовувач виробів

  Халат Туфлі Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий

  ЗМи ЗМиСм ОяВнМи ОаЯж

 239. 24 24 Черговий 1 До зносу До зносу
 240. 60
 241. 7233
 242. Слюсар-ремонтник

  Костюм Берет Черевики Рукавиці

  ЗМи З ЗМиСм МиМп

 243. 12 24 24 1
 244. 61
 245. 8232
 246. Стругальник целулоїдних блоків

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи З ЗМиСм МиМп

 247. 24 24 12 2 До зносу До зносу
 248. 4. Виробництво музичних інструментів

  4.1. Загальні професії виробництва музичних інструментів

 249. 62
 250. 8240
 251. Верстатник спеціальних деревообробних верстатів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові Рукавички діелектричні

  ЗМи З ЗМи МиМп       Эн

 252. 12 24 24 До зносу До зносу До зносу До зносу Чергові
 253. 63
 254. 8211
 255. Верстатник спеціальних металообробних верстатів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавиці Окуляри захисні закриті Рукавички діелектричні

  ЗМи З ЗМи МиМп   Эн

 256. 12 24 24 До зносу До зносу Чергові
 257. 64
 258. 7312
 259. Виробник музичних інструментів за індивідуальними замовленнями

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Рукавиці Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи З ЗМи ВнМи МиМп

 260. 24 24 24 До зносу До зносу До зносу До зносу
 261. 65
 262. 7312
 263. Інтонувальник

  Халат Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи МиМпВн Ми

 264. 24 До зносу 6
 265. 66
 266. 7312
 267. Комплектувальник деталей музичних інструментів

  Халат Туфлі Рукавички Рукавиці

  ЗМи ЗМи Ми МиМп

 268. 24 24 4 До зносу
 269. 67
 270. 7312
 271. Контролер музичних інструментів

  Халат Рукавички

  ЗМи Ми

 272. 24 6
 273. 68
 274. 7312
 275. Лицювальник музичних інструментів

  Костюм Туфлі Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи ЗМи МиЯж Ми МиОаЯж

 276. 24 24 До зносу 3 До зносу До зносу До зносу
 277. 69
 278. 9322
 279. Оброблювач перламутру

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові

  ЗМи ЗМиСмНм МиВнНм Ми МиНмМп

 280. 24 24 Черговий 2 До зносу До зносу До зносу До зносу
 281. 70
 282. 7312
 283. Полірувальник музичних інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові

  ЗМи З ЗМиСмНм МиВнНм Ми МиНмМп

 284. 24 24 24 Черговий 2 До зносу До зносу До зносу До зносу
 285. 71
 286. 7319
 287. Реставратор музичних інструментів (крім духових)

  Костюм Берет Черевики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові

  ЗМи З ЗМи МиВнНм Ми МиНмМп

 288. 24 24 12 Черговий 2 До зносу До зносу До зносу До зносу
 289. 72
 290. 7319
 291. Складальник музичних інструментів (крім духових)

  Костюм Берет Черевики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички

  ЗМи З ЗМи ЗМиО Ми ВнМиОа

 292. 24 24 24 Черговий 2 До зносу
 293. 73
 294. 7312
 295. Столяр з вироблення та ремонту деталей і вузлів музичних інструментів

  Костюм Берет Черевики Рукавиці Під час виконання робіт зі смолами та клеями додатково: Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи З ЗМи Ми       ВнМиО К50Щ50Оа

 296. 24 24 24 До зносу       Черговий До зносу До зносу До зносу
 297. 74
 298. 7312
 299. Струнник

  Костюм Напівчеревики Рукавички безпальчикові Рукавички Окуляри захисні закриті

  ЗМи ЗМиМп МиМп Ми

 300. 24 24 До зносу До зносу До зносу
 301. 75
 302. 7312
 303. Струнонавивальник

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички безпальчикові Окуляри захисні закриті

  ЗМи З ЗМиМп МиМп

 304. 24 24 24 До зносу До зносу
 305. 4.2. Виробництво клавішних інструментів

 306. 76
 307. 8240
 308. Автоматник з вироблення деталей клавішних інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний Навушники протишумові

  ЗМи З ЗМи МиМп

 309. 24 24 24 2 До зносу До зносу До зносу
 310. 77
 311. 7312
 312. Бронзувальник рам клавішних інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні герметичні Респіратор газопилозахисний

  ЗМиПн З ЗМиСм ОЯж ОаЯжМи  

 313. 24 24 24 6 До зносу До зносу До зносу
 314. 78
 315. 7312
 316. Виробник молоточків для клавішних інструментів

  Костюм Берет Черевики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи З ЗМи ОТр МиТр ОаВн

 317. 24 24 24 12 3 До зносу До зносу До зносу
 318. 79
 319. 7312
 320. Гарнірувальник музичних інструментів

  Халат Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи ОМиВн ОаВн

 321. 24 Черговий До зносу До зносу До зносу
 322. 80
 323. 7312
 324. Клавіатурник

  Халат Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи ЯжМиМп ВнЯжМи

 325. 12 Черговий До зносу
 326. 81
 327. 7312
 328. Настроювач піаніно та роялів

  Халат Тапочки Рукавички

  ЗМи ЗМи Ми

 329. 24 24 3
 330. 82
 331. 9322
 332. Оператор стенда для обігравання клавішних інструментів

  Костюм Рукавички

  ЗМи МиМп

 333. 24 До зносу
 334. 83
 335. 7312
 336. Регулювальник піаніно та роялів

  Халат Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи ЗНмВн ВнМиНм

 337. 24 Черговий До зносу
 338. 84
 339. 7312
 340. Реставратор клавішних інструментів

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Респіратор газопилозахисний

  ЗМи Ми ВнО ВнОа

 341. 24 24 Черговий До зносу До зносу
 342. 85
 343. 7312
 344. Складальник- монтажник клавішних інструментів

  Костюм Черевики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи МиМун15 ЗОМи МиМп ВнОа

 345. 24 24 Черговий 3 До зносу До зносу
 346. 4.3. Виробництво смичкових інструментів

 347. 86
 348. 7312
 349. Настроювач- регулювальник смичкових інструментів

  Халат Рукавички

  ЗМи МиМп

 350. 24 До зносу
 351. 87
 352. 7312
 353. Реставратор смичкових та щипкових інструментів

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи ЗМи ОЯж ОаЯжМи

 354. 24 24 Черговий До зносу До зносу До зносу
 355. 88
 356. 7312
 357. Складальник- монтажник смичкових інструментів

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи ЗМи ЗВнЯж МиМп

 358. 24 24 Черговий 3 До зносу До зносу
 359. 4.4. Виробництво щипкових інструментів

 360. 89
 361. 7312
 362. Аерографіст щипкових інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Під час виконання робіт з лаками, клеями та фарбами додатково: Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні герметичні Респіратор газопилозахисний

  ЗМиПн З ЗМиСм Ми       ЗВнЯж Вн

 363. 24 24 24 3       До зносу До зносу До зносу До зносу
 364. 90
 365. 7312
 366. Настроювач щипкових інструментів

  Халат Тапочки Рукавички

  ЗМи ЗМи МиМп

 367. 24 24 3
 368. 91
 369. 9322
 370. Розшліфувальник фільєрів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Респіратор газопилозахисний

  ЗМиПн ЗПн ЗМиСм МиМп

 371. 24 24 24 До зносу До зносу
 372. 92
 373. 7312
 374. Складальник- монтажник щипкових інструментів

  Костюм Черевики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи ЗМи ЗВнМиО МиМп

 375. 24 24 Черговий 3 До зносу
 376. 93
 377. 7312
 378. Установник ладових пластин

  Костюм Берет Черевики Рукавички Рукавички Окуляри захисні відкриті Респіратор протипиловий

  ЗМиПн З ЗМи Ми Мп

 379. 24 24 24 3 До зносу До зносу До зносу
 380. 4.5. Виробництво язичкових інструментів

 381. 94
 382. 9322
 383. Арматурник язичкових інструментів

  Костюм Берет Черевики Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи З Ми МиМп

 384. 24 24 24 До зносу До зносу
 385. 95
 386. 7312
 387. Виробник голосових планок

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи З Ми МиМп

 388. 24 24 24 До зносу До зносу
 389. 96
 390. 9322
 391. Гофрувальник міхових камер

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички

  ЗМи З ЗМиСм ЗВнМи Ми ВнМи

 392. 24 24 24 Черговий До зносу До зносу
 393. 97
 394. 9322
 395. Заливальник голосових планок

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Респіратор газопилозахисний Окуляри захисні закриті

  ЗМи З ЗМиСм Ву Ми ВнК50Щ20

 396. 24 24 24 Черговий До зносу До зносу До зносу До зносу
 397. 98
 398. 7312
 399. Настроювач язичкових інструментів

  Халат Тапочки Рукавички

  ЗМи Ми Ми

 400. 24 24 До зносу
 401. 99
 402. 7312
 403. Регулювальник язичкових інструментів

  Халат Тапочки Рукавички

  ЗМи Ми Ми

 404. 24 24 До зносу
 405. 100
 406. 7312
 407. Реставратор язичкових інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи З ЗМи ВнОМи МиМп ВнОаМи

 408. 24 24 24 Черговий До зносу До зносу До зносу
 409. 101
 410. 7312
 411. Складальник язичкових інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи З ЗМи ВнЯжО МиМпОа

 412. 24 24 24 Черговий До зносу
 413. 4.6. Виробництво духових та ударних інструментів

 414. 102
 415. 7312
 416. Виробник деталей для духових інструментів

  Костюм Берет Черевики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи З ЗМиМун15 МиМпВу Ми

 417. 24 24 24 Черговий До зносу До зносу
 418. 103
 419. 7213
 420. Мідник

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавиці Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий

  ЗМиТи ЗТи ЗМи ЗМиМпТв МиТв МиМп

 421. 24 24 24 До зносу 1 3 До зносу До зносу
 422. 104
 423. 7312
 424. Настроювач духових інструментів

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи МиСм МиМп Ми

 425. 24 24 Черговий До зносу
 426. 105
 427. 7211
 428. Обпилювач фасонних відливок

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор протипиловий

  ЗМиПн ЗПн ЗМиСм МиПн МиМп

 429. 24 24 24 До зносу 1 До зносу До зносу
 430. 106
 431. 7312
 432. Реставратор духових інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор протигазовий Навушники протишумові

  ЗМи З ЗМи К50Щ20Вн МиМпТп100 К50Щ20Вн

 433. 24 24 24 Черговий До зносу До зносу До зносу До зносу До зносу
 434. 107
 435. 7312
 436. Реставратор ударних інструментів

  Халат Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Навушники протишумові

  ЗМи З Ми ОМиВн МиМп ОаМиВн

 437. 24 24 24 Черговий До зносу До зносу До зносу До зносу
 438. 108
 439. 8211
 440. Різальник на пилах, ножівках та верстатах

  Костюм Берет Черевики Фартух з нагрудником Рукавиці Екран захисний Навушники протишумові

  ЗМи З ЗМиМун15 МиМпВу МиМпВу

 441. 24 24 24 6 До зносу До зносу До зносу
 442. 109
 443. 7312
 444. Складальник духових інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Рукавички Респіратор протигазовий

  ЗМи З ЗМиМун15 МиМп

 445. 24 24 24 До зносу До зносу
 446. 110
 447. 7312
 448. Складальник ударних інструментів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Респіратор газопилозахисний

  ЗМи З ЗМи ОМиМпВн ОаМиВн

 449. 24 24 24 Черговий До зносу До зносу
 450. 111
 451. 7211
 452. Формувальник ручного формування

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор протипиловий

  ЗМиПн З ЗМиПн К50Щ20Вн МиМп К50Щ20Вн

 453. 12 24 24 Черговий 1 До зносу До зносу До зносу
 454. 5. Виробництво протезів

 455. 112
 456. 8265
 457. Апаратник приготування міздряного клею

  Костюм Берет Чоботи Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички Окуляри захисні закриті Респіратор протипиловий

  ЗМи З ОМиСмВ ОВнМи Ми ОаВнМи

 458. 12 12 24 12 1 До зносу До зносу До зносу
 459. 113
 460. 7442
 461. Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи ЗМи ОВнМи ОаВнМи

 462. 12 24 6 До зносу
 463. 114
 464. 7442
 465. Взуттьовик з ремонту взуття

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Респіратор протипиловий

  ЗМи ЗМи МиМпО МиМпОа

 466. 12 24 12 До зносу До зносу
 467. 115
 468. 8266
 469. Вирубник деталей

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Екран захисний Рукавички

  ЗМи ЗМи МиМп   МиМп

 470. 12 24 12 До зносу До зносу
 471. 116
 472. 8262
 473. В'язальник

  Халат

  ЗМи

 474. 12
 475. 117
 476. 9322
 477. Заготівник лимарно-сідельних виробів

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Нарукавники

  ЗМи ЗМи МиМп ВнМиМп ОаВнМи

 478. 24 24 6 До зносу 6
 479. 118
 480. 7442
 481. Затягувальник взуття

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Респіратор протипиловий

  ЗМи ЗМи МиМп

 482. 12 24 12 До зносу
 483. 119
 484. 2149.2
 485. Інженер-протезист

  Халат Рукавички Рукавички

  ЗМи Ми ВнМиБм

 486. 24 6 6
 487. 120
 488. 2149.2
 489. Інженер-технолог- протезист

  Халат Рукавички Рукавички

  ЗМи Ми ВнМиБм

 490. 24 6 4
 491. 121
 492. 9322
 493. Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавиці

  ЗМи ЗМи Ми МиМп

 494. 24 24 6 2
 495. 122
 496. 7442
 497. Контролер виробів, напівфабрикатів та матеріалів

  Халат Туфлі Рукавички

  ЗМи ЗМи Ми

 498. 12 24 3
 499. 123
 500. 7442
 501. Кріпильник деталей

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи З ЗМи МиПнМп МиМп

 502. 12 12 24 До зносу 1
 503. 124
 504. 8131
 505. Ливарник гіпсових форм

  Халат Косинка Напівчеревики Фартух з нагрудником Респіратор протипиловий Рукавички Рукавички Калоші

  ЗМи ЗМи ЗМи МиМпВн   Ми МиМпВн МиВнМп

 506. 12 6 24 Черговий До зносу До зносу До зносу До зносу
 507. 125
 508. 1222.2 1222.2
 509. Майстер виробництва Начальник дільниці

  Халат Туфлі Рукавички

  ЗМи ЗМи Ми

 510. 12 24 12
 511. 126
 512. 7311
 513. Механік протезно- ортопедичних виробів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Окуляри захисні відкриті

  ЗМи З ЗМи МиМп МиМп

 514. 12 12 24 6 3 До зносу
 515. 127
 516. 7442
 517. Модельєр колодок

  Костюм Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи МиПнМп МиМп

 518. 12 6 2
 519. 128
 520. 7442
 521. Модельєр ортопедичного взуття

  Халат Рукавички

  ЗМи Ми

 522. 12 2
 523. 129
 524. 7311
 525. Моделювальник штучних зубів

  Халат Туфлі Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички

  ЗМи ЗМи МиВнПн МиМп МиВн

 526. 12 12 12 2 1
 527. 130
 528. 5132
 529. Молодша медична сестра (санітарка)

  Халат Косинка Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи З МиВн МиМпВн

 530. 12 12 До зносу До зносу
 531. 131
 532. 9321
 533. Монтувальник штучних зубів

  Халат Берет Туфлі Рукавички Рукавички

  ЗМи З ЗМиСм Ми МиВн

 534. 12 24 12 1 До зносу
 535. 132
 536. 7442
 537. Оброблювач деталей, напівфабрикатів та виробів

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички

  ЗМи ЗМи МиОВн ОаВнМи

 538. 12 24 12 3
 539. 133
 540. 7442
 541. Пошивник лимарно-сідельних виробів

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Нарукавники

  ЗМи ЗМиСм МиПн ОаВнМи

 542. 12 24 12 6
 543. 134
 544. 8253 7441
 545. Розкрійник матеріалів Розкрійник шкіряної сировини

  Халат Косинка Туфлі Фартух з нагрудником

  ЗМи З ЗМи ЗМиМп

 546. 12 12 24 12
 547. 135
 548. 8266
 549. Складальник верху взуття

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавички Респіратор протипиловий

  ЗМи ЗМиСм МиПн МиМп

 550. 12 24 12 3 До зносу
 551. 136
 552. 8285
 553. Складальник деталей та виробів

  Костюм Туфлі Фартух з нагрудником Рукавички Рукавички

  ЗМи ЗМи МиО Ми ОаМиМп

 554. 12 24 12 До зносу До зносу
 555. 137
 556. 8266
 557. Складальник низу взуття

  Костюм Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавиці Респіратор газопилозахисний

  ЗМи ЗМи МиПн МиМп

 558. 12 24 12 До зносу До зносу
 559. 138
 560. 8265
 561. Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

  Костюм Берет Напівчеревики Фартух з нагрудником Рукавиці Рукавички

  ЗМиТи ЗТи ЗМиТп100 ЗТп100Мп Тп100МиМп ОаМиМп

 562. 12 12 24 12 До зносу До зносу
 563. 139
 564. 3225
 565. Технік зубний

  Халат Берет Окуляри захисні відкриті Рукавички

  ЗМи З   МиМпВн

 566. 12 12 До зносу До зносу
 567. 140
 568. 3231
 569. Технік-ортезист- гіпсовиливальник

  Халат Берет Туфлі Рукавички Рукавички Окуляри захисні відкриті Респіратор газопилозахисний

  ЗМи З ЗМиСм Ми МиВн

 570. 12 12 24 До зносу До зносу До зносу До зносу
 571. 141
 572. 3119
 573. Технік-протезист

  Халат Берет Фартух з нагрудником Окуляри захисні відкриті Рукавички

  ЗМи З МиМпВн   МиВн

 574. 12 24 12 До зносу До зносу
 575. 142
 576. 8221
 577. Фіксаторник

  Халат Туфлі Фартух з нагрудником Респіратор протигазовий Рукавички

  ЗМи ЗМи МиМпВн   МиМп

 578. 12 24 До зносу До зносу До зносу
 579. 143
 580. 8266
 581. Формувальник деталей та виробів

  Костюм Туфлі Рукавички

  ЗМи ЗМи Ми

 582. 12 24 3
 583. 144
 584. 7311
 585. Формувальник штучних зубів

  Халат Берет Туфлі Рукавички

  ЗМи З ЗМи МиМпВн

 586. 12 24 24 До зносу
 587. Начальник відділу взаємодії з ВРУ, КМУ та з питань координації роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра

  В.І. Теличко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про затвердження Змін до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Відповідно до Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) і Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" НАКАЗУЮ:

  Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)( z0864-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 24 липня 2006 року за № 864/12738 (зі змінами та доповненнями), НАКАЗУЮ:

  Про організацію у 2013 році забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, Міністерство соціальної політики України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 р. за № 11/22543 Про організацію у 2013 році забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

  Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, на лютий 2013 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, що надійшли від усіх категорій споживачів, на лютий 2013 року

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Очень оригинальный, интересный и абсолютно не похожий на другие портал! Я хочу поддержать Вас финансово. Как это можно сделать?

  Как много нужной информации.

  Огромнейшее спасибо творцам этого сайта!!! Это действительно - находка! Всё просто отлично!!! Удачи!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66