Жилищный адвокат

Про затвердження Методики розподілу обсягу видатків між видами медичної допомоги, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 15.05.2013  № 373
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 р. за № 1044/23576

  Про затвердження Методики розподілу обсягу видатків між видами медичної допомоги

  Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»( 3612-17 ) та підпункту 29.5 пункту 29 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»( 128/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методику розподілу обсягу видатків між видами медичної допомоги (далі — Методика), що додається.

  2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при розподілі обсягу видатків між видами медичної допомоги застосовувати Методику.

  3. Департаменту економіки та ресурсного забезпечення МОЗ України (В. Дуда) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Р. Богачева.

  Міністр

  Р. Богатирьова

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 15.05.2013  № 373

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 р. за № 1044/23576

  МЕТОДИКА розподілу обсягу видатків між видами медичної допомоги

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Методика розроблена з метою запровадження єдиних підходів щодо визначення обсягів фінансування закладів охорони здоров’я за видами медичної допомоги.

  1.2. Перелік видатків на охорону здоров’я, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначено положеннями пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ).

  1.3. Перелік видатків на охорону здоров’я, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначено положеннями пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) (для пілотних регіонів — підпунктом 3 пункту 12 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»( 2456-17 ) Бюджетного кодексу України).

  1.4. Коефіцієнти коригування частки обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я, які застосовуються для визначення обсягу видатків обласних бюджетів, визначено пунктом 18 Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами( 1149-2010-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149, та застосовують при наданні:

  вторинної та екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві»( 3612-17 ). Для бюджетів міст обласного значення дорівнює 0,72, бюджетів районів — 0,652;

  екстреної медичної допомоги в Автономній Республіці Крим, інших областях відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» ( 5081-17 ). Для бюджетів міст обласного значення дорівнює 0,109, бюджетів районів — 0,085.

  ІІ. Порядок розподілу обсягу видатків між видами медичної допомоги у пілотних регіонах

  2.1. Встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання, підвищення ефективності розподілу і використання бюджетних коштів здійснюються шляхом застосування елементів програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у частині видатків на охорону здоров’я за відповідними видами медичної допомоги відповідно до положень наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року № 728/10( z1650-12 )15 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2012 року за № 1650/21962.

  2.2. Фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я за видами медичної допомоги здійснюється на підставі договорів про медичне обслуговування населення, які укладаються відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 листопада 2011 року № 742( v0742282-11 ) «Про затвердження примірних договорів про медичне обслуговування населення».

  2.3. Розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, в розрізі видатків бюджету, структура яких відповідає повній економічній класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» ( 3612-17 ), затверджується у планах використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету( v0011201-11 ) (далі — КЕКВ) 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228( 228-2002-п ) «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету( z0456-12 ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769.

  2.4. Розмежування бюджетних видатків здійснюється за критеріями щодо визначення обсягу медичних послуг між первинним, вторинним та третинним рівнями надання медичної допомоги за переліком типів закладів охорони здоров’я, що ними надається, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2011 року № 646( z1414-11 ) «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо реалізації Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2011 року за № 1414/20152.

  2.5. Визначення обсягу видатків по заробітній платі для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві здійснюється із врахуванням Порядку визначення фонду оплати праці медичних працівників Центрів первинної медико-санітарної допомоги( 395-2013-п ) та Порядку встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам Центрів первинної медико-санітарної допомоги ( 209-2012-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 395, шляхом прямого розрахунку для центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі — ЦПМСД) на основі Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги ( v0129282-12 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2012 року № 129.

  2.6. Визначення обсягу видатків по нарахуваннях на заробітну плату здійснюється шляхом нарахування на фонд оплати праці єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

  ІІІ. Порядок розподілу обсягу видатків між видами медичної допомоги (крім пілотних регіонів)

  3.1. Усі розрахунки щодо розподілу обсягу видатків між видами медичної допомоги проводяться окремо по кожному закладу за рівнями видатків місцевих бюджетів.

  3.2. Визначення обсягу видатків на первинну медичну допомогу проводиться з урахуванням таких параметрів:

  1) визначення обсягу видатків по заробітній платі проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298( 1298-2002-п ) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», іншими актами Кабінету Міністрів України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами з питань оплати праці;

  2) визначення обсягу видатків по нарахуваннях на заробітну плату здійснюється шляхом нарахування на фонд оплати праці єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

  3) визначення обсягу видатків по медикаментах та перев'язувальних матеріалах (у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства) здійснюється шляхом прямого розрахунку, виходячи з кількості відвідувань;

  4) визначення обсягу видатків по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв визначається для ЦПМСД шляхом прямого розрахунку;

  5) у випадку розташування закладів охорони здоров’я/підрозділів, які надають первинну медичну допомогу, в одному приміщенні, де надаються різні види допомоги, передбачених для організації ЦПМСД, витрати на утримання зазначених приміщень визначаються пропорційно до площ зайнятих приміщень за формулою

  ,

 3. де
 4. Vк/і ПМСД

  -

  обсяг видатків підрозділів, які надають первинну медичну допомогу, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв;

  SПМСД

  -

 5. площа приміщень, у яких надається первинна медична допомога;
 6. SЗОЗ

  -

  загальна площа приміщень закладів охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), у структуру якого входить підрозділ, що надає первинну медичну допомогу;

  VЗОЗ

  -

 7. видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у цілому по ЗОЗ.
 8. Приклад:

  Загальна площа приміщень ЗОЗ становить 1000 кв. м.

  Площа приміщень, у яких надається первинна медична допомога, — 400 кв. м.

  Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у цілому по ЗОЗ становлять 500 тис. грн.

  Таким чином, обсяг видатків для підрозділів, які надають первинну медичну допомогу, з оплати комунальних послуг та енергоносіїв дорівнює 200 тис. грн.

  3.3. Визначення обсягу видатків за іншими показниками кошторису або плану використання бюджетних коштів, що не зазначені у пункті 3.2 ( z1044-13 ) цього розділу, здійснюється шляхом пропорційного розподілу коштів за кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету ( v0011201-11 ).

  3.4. До витрат на первинну медичну допомогу включаються також витрати на адміністративно-господарський персонал, що забезпечує надання первинної медичної допомоги, які визначаються пропорційно за формулою

  ,

 9. де
 10. С

  -

 11. коефіцієнт співвідношення витрат на первинну медичну допомогу;
 12. Ка-г/п

  -

  кількість штатних посад адміністративно-господарського персоналу, який бере участь у забезпеченні надання первинної медичної допомоги;

  ЗКа-г/п

  -

 13. загальна кількість штатних посад адміністративно-господарського персоналу в ЗОЗ.
 14. Приклад:

  Загальна кількість штатних посад адміністративно-господарського персоналу в ЗОЗ становить 50 штатних одиниць.

  Кількість штатних посад адміністративно-господарського персоналу, який бере участь у забезпеченні надання первинної медичної допомоги, — 10 штатних одиниць.

  .

  Таким чином, коефіцієнт співвідношення витрат на первинну медичну допомогу становить 0,2.

  Обсяг видатків на утримання адміністративно-господарських служб первинного рівня медичної допомоги визначається пропорційно за формулою

  ,

 15. де
 16. Ва-г/пПМСД

  -

 17. видатки на утримання адміністративно-господарських служб для ЦПМСД;
 18. ЗВа-г/п

  -

 19. видатки в цілому на утримання адміністративно-господарських служб ЗОЗ;
 20. С

  -

 21. коефіцієнт співвідношення витрат на первинну медичну допомогу.
 22. 3.5. Визначення обсягу видатків на вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, якщо в закладі охорони здоров’я надаються різні види медичної допомоги, розраховується як різниця між обсягом видатків на фінансування закладу охорони здоров’я в цілому згідно із затвердженим кошторисом на рік та розрахованим обсягом видатків на первинну медичну допомогу.

  3.6. Обсяг видатків на третинну та екстрену медичну допомогу з обласного бюджету визначається згідно із затвердженими на рік кошторисами з урахуванням обсягів надання медичної допомоги за попередній період.

  Директор Департаменту економіки та ресурсного забезпечення

  В. Дуда

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.


  Вам это будет интересно:

  Про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, Кабінет Міністрів України

  Про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Ліга чемпіонів: прогнози букмекерів на сьогоднішні матчі

  Сьогодні, 2 квітня, відбудуться перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. У Парижі зустрічаються ПСЖ та Барселона, а в Мюнхені Баварія приймає Ювентус.

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 21.11.2012 № 1475, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 21.11.2012 № 1475 Згідно з повноваженнями, наданими Законом України „Про електроенергетику"( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059/2011( 1059/2011 ) „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України( v1028862-12 ), затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28.05.2012 № 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09.08.2012 № 1028, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Сегодня в Киеве "заминировали" ЦИК

  Сегодня в Киеве, 10 сентября, неизвестные сообщили о заминировании здания Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе киевского управления милиции.

  Консультации по недвижимости
  Адвокат по ЖКХ
  Рекомендовано !
  Киевские судебные решения

  №910/22831/14

  Судья: Васильченко Т.В.
  07.01.2015

  №757/24024/14-ц

  Судья: Цокол Л. І.
  07.01.2015
  Новости жилищных адвокатов
  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые ...

  Упрощено таможенное оформление для товаров, которые не содержат озоноразрушающих веществ Отныне для субъектов хозяйственной деятельности, импортирующих и экспортирующих товары, в которых отсутствуют озоноразрушающие вещества, их таможенное оформление осуществляется без лицензии. ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль ...

  На Черкащині працівники ДАІ затримали автомобіль з 170 літрами прозорої рідини невідомого походження Днями, близько восьмої години ранку, під час несення служби на стаціонарному посту Золотоноша, інспектори взводу із забезпечення супроводження відділу ДАІ з обслуговування міста Черкаси, зупинили ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та ...

  На Київщині нетверезий водій збив пішоходів та зник з місця ДТП Днями, близько о 20-й годині, в місті Васильків, невстановлений водій, керуючи автомобілем МОСКВИЧ 412, допустив наїзд на 27-річну місцеву мешканку та з місця пригоди зник. Жінка переходила проїзну ...

  Об Адвокате
  Доброе утро!

  Ваш сайт просто увлекательный.

  Огромное спасибо создателям этого портала!!! Он на самом деле - большая находка! Дерзайте!
  Публикации о недвижимости
  О налогообложении операции с недвижимостью ...

  О налогообложении операции с недвижимостью в Украине Сегодня, как и после принятия нового налога на недвижимость, эта тема широко обсуждается среди всех заинтересованных в этом ...

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат

  Что лучше агент по недвижимости или адвокат Разграничение полномочий риелтора (агента), нотариуса и адвоката по вопросам недвижимости.

  fd88152c669729fa70f5fe095f45fa66